Největší německý online trh s vozidly
KONTAKTNÍ ÚDAJE ODBORŮ DOPRAVY NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
1.
Město Aš
Městský úřad
DS: 5nubqy8
odbor dopravy a silničního hospodářství
Kamenná 52
352 01 Aš
Milan Hurtoš – vedoucí
Ing. Miroslav Cimrt – technik i registr
Daniel Veselý – technik i registr
Pavlína Vítková – registr
Jiří Knobloch – SME
354 524 291
354 524 292
354 524 294
354 524 293
354 524 295
354 524 242
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2.
Město Benešov
Městský úřad
odbor dopravy,
silničního hospodářství a dopravně
správních agend
Masarykovo nám. 100
256 27 Benešov
Pavel Vohralík – vedoucí odboru, SME
Jiří Macoun – zk. komisař, bod. hodnocení
Ing. Bohuslav Coufal – zkušební komisař
František Hrdina – technik,registr vozidel
Vladimíra Fučíková – registr vozidel
Hana Dudková – registr vozidel
Jana Glacová – registr vozidel
Jana Mlejnková – bodové hodn., reg. řidičů
Marta Müllerová – registr řidičů
Martina Klímová – registr řidičů
317 754 216
317 754 215
317 754 213
317 754 209
317 754 210
317 754 211
317 754 212
317 754 214
317 754 207
317 754 208
317 721 447
317 721 256
podatelna
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
3.
Město Beroun
Městský úřad
odbor dopravy
Husovo nám. 68
266 43 Beroun
Mgr. Miroslav Jerling – vedoucí odboru
Miroslav Šmíd – ved. odd. řidičů a vozidel
Lenka Hrudková – technik, registr vozidel
Gabriela Svobodová – technik, registr vozidel
Ludmila Fremundová – registr vozidel
Marcela Křikavová – registr vozidel
Jaroslava Vacková – reg. řidičů, bod. systém
Iveta Šebková – reg. řidičů, bod. systém
Informace – ul. Tyršova
311 630 230
974 872 673, 311 612 181
974 872 678
974 872 678
974 872 675
974 872 677, 311 621 343
311 621 289
311 621 289
311 612 074
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Miroslav Jedlička – vedoucí, technik
Tomáš Novák – technik i SME
Jaroslava Capoušková – registr
417 810 890
417 810 893
417 810 897
417 810 894
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Detašované pracoviště:
Budova Policie – Tyršova 1635
4.
Město Bílina
Městský úřad
odbor dopravy
Seifertova 1
418 31 Bílina
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
5.
Město Bílovec
Městský úřad
odbor dopravy
17. Listopadu 411
743 01 Bílovec
Miroslav Besta – vedoucí odboru
Radim Blahota – zást. VO, zkušeb. komisař
Alena Hrušková – registr vozidel
Jarmila Chytilová – registr řidičů
Jana Lipinová – přestupky
Marie Gebauerová – SME
556 312 171
556 312 170
556 312 170
556 312 167
556 312 174
556 312 172
556 312 178
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
6.
Město Blansko
Městský úřad
odbor vnitřních věcí
oddělení DSA
nám. Republiky 1
678 01 Blansko
Ing. Radek Gajdošík – vedoucí odboru
Bc. Michal Knecht – ved. oddělení DSA + SME
Rudolf Skoumal – technik
Aleš Petrů
Blanka Pilátová – registr
Hana Staňková – registr
Dana Včelařová – registr
516 775 800
516 775 802
516 775 814
516 775 813
516 775 817
516 775 816
516 775 818
516 775 819
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
7.
Město Blatná
Městský úřad
Odbor dopravy
Třída T.G.Masaryka 322
388 11 Blatná
Ing. Jan Valášek – vedoucí
Zdeňka Jíchová – technik, registr vozidel
Alena Kohoutová – technik, reg. voz., reg. řidičů
Veronika Janečková – registr řidičů
383 416 220
383 416 223
383 416 224
383 416 225
383 416 200
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
8.
Město Blovice
Městský úřad
odbor správní a dopravní
Masarykovo nám. 143
336 01 Blovice
Zdeněk Váňa – vedoucí oddělení
Libor Čejka – registr vozidel, SME
371 516 173
371 516 174
371 522 003
[email protected]
[email protected]
9.
Město Bohumín
Městský úřad
odbor dopravy
Masarykova 158
735 81 Bohumín
Bc. Pavel Vavrečka – vedoucí
Marek Dadak – technik, SME
Kršáková Miroslava – registr, EMVO
Nora Sobková – registr EMVO
Romana Fučíková – registr evidence řidičů
596 092 205
596 092 209
596 092 206
596 092 208
596 092 207
596 092 100
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
10.
Město Boskovice
Městský úřad
odbor dopravy
nám. 9. května 2
680 11 Boskovice
Ing. Milada Bělehrádková – vedoucí
Ing. Jiří Šumbera – technik
Libor Vylášek – technik
Iveta Skotáková – registr
Marta Beranová – registr
Králiková Stanislava – SME
516 488 780
516 488 790
516 488 792
516 488 794
516 488 793
516 488 782
516 488 710
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
11.
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad
odbor DSA
Mariánské nám. 28
250 01 Brandýs n. Labem
Ing. Milena Pávová – ved. odb. SME
Ludvík Gottfried – vedoucí odd. DSA
František Vodenka – zástupce pana Gottfrieda
221 621 500
326 909 300
326 909 302
326 909 301
[email protected]
12.
Statutární město Brno
Magistrát města Brna
odbor dopravy
Kounicova 67
601 67 Brno
JUDr. Ladislav Prudil – vedoucí
Ing. Petr Konopka – technik
Ing. Štefan Marko – ved. odd. registru vozidel
Edvard Vybíral – SME
542 174 220, sekr. 257 (8)
542 174 208
542 174 203
542 174 241
542 174 211
542 174 252
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
13.
Město Broumov
Městský úřad
odbor dopravy a silničního hospodářství
K Ráji 220
550 14 Broumov
Bc. Martin Doležal – ved. odboru dopravy
Štěpánka Lněničková – technik
Roman Černý – komisař, technik, SME
Šárka Házová – registr řidičů
Daniela Puškárová – registr vozidel
491 504 314
491 504 313
491 504 347
491 504 315
491 504 316
491 504 346
491 504 314
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
14.
Město Bruntál
Městský úřad
DS: c9vbr2k
odbor dopravy
Nádražní 20
792 01 Bruntál
Ing. Eva Mazouchová – vedoucí odboru
Jana Poláchová – registr
Dana Šmachová – registr
Ing. Blanka Voráčková – technik i SME
554 706 284
554 706 182
554 706 183
554 706 181
554 712 193
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
15.
Město Břeclav
Městský úřad
odbor správních věcí a dopravy
náměstí T.G.Masaryka 3
690 81 Břeclav
Ing. Roman Konečný – ved. odboru
Ing. Petr Hřebačka – vedoucí odd.
Zdeněk Janíček – technik
Anna Vrbasová – registr
Štěpánka Tauchmanová – registr
Vilém Novotný – SME
Ing. Jan Janovíček – zást. ved.
519 311 347
519 311 302
519 311 340
519 311 360
519 311 367
519 311 293
519 311 221
519 372 349
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
16.
Město Bučovice
Městský úřad
odbor dopravy
Jiráskova 502
658 01 Bučovice
Ing. Zdeněk Kolaja – vedoucí, technik, SME
Helena Krausová – registr
517 324 440
517 324 441
517 324 431
[email protected]
[email protected]
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
17.
Město Bystřice nad Pernštejnem
Městský úřad
odbor dopravy
Masarykovo nám. 57
593 15 Bystřice nad Pernštejnem
Bc. Jiří Daniel – vedoucí
Eduard Sláma – technik
Josef Gabriel – registr
Jirčík Karel – SME
566 590 305
566 590 309 (310)
566 590 306
566 590 360
566 590 398
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
18.
Město Bystřice pod Hostýnem
Městský úřad
odbor dopravy
Masarykovo nám. 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Jaroslav Šenkyřík – ved., technik, registr i SME
Marta Drábková – registr
573 501 960
573 501 960
573 501 968
573 501 968
[email protected]
[email protected]
19.
Město Čáslav
Městský úřad
odbor dopravy
Žižkovo nám.1
286 15 Čáslav
Miroslav Brandejský – vedoucí, technik
Martina Drdová – registr
Jitka Zemanová – registr
Petr Řezníček – technik
327 300 130
327 300 128
327 300 128
327 300 130
327 300 141
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
20.
Město Černošice
Městský úřad
Odbor dopravy
Podskalská 19
120 00 Praha 28
Mgr. Pavel Juřica – vedoucí odboru
Petr Brož – technik i registr
Milan Burian – ved. odd.
224 921 962
221 982 399
221 982 397
221 982 480
[email protected]
[email protected]
[email protected]
21.
Město Česká Lípa
Městský úřad
odbor dopravy
Děčínská 493
470 36 Česká Lípa
František Ondřej – vedoucí odboru
Bc. Milan Adamec – ved. odd. evidence vozidel
Václav Loněk – technik
Alena Borecká – SME
487 885 531
487 885 536
487 885 540
487 885 544
487 885 533
487 885 546
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
22.
Město Česká Třebová
Městský úřad
odbor dopravy
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
Ing. Tomáš Hájek – vedoucí odboru dopravy
Pavel Vencl – technik, SME
Kateřina Zábranská – registr vozidel
Helena Krulišová – registrace vozidel
Roman Adámek – schvalování TZ vozidel
Pavel Vencl – schvalování TZ vozidel
Ing. Alica Hudečeková – registr řidičů
Bc. Ladislav Dvorský – registr řidičů
465 500 271,
465 500 276
465 500 273
465 500 274
465 500 277
465 500 276
465 500 275
465 500 279
465 531 159
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ladislav.dvorsky@ceska-trebova.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
23.
Statutární město České Budějovce
Magistrát města Č. Budějovic
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Nám. Př. Otakara II. č.1
370 92 České Budějovice
Ing. Jaroslav Mráz – vedoucí odb. dopravy
Ing. Ladislav Hostěnský – vedoucí EV
Ludvík Starý – technik, SME
David Novák – Dis. (Kněžská 19)
Informace
Agenda řidičských průkazů je vedena u odboru
Matriční úřad
386 804 402
386 804 412
386 804 419
386 804 433
386 804 420
386 804 450
386 804 414
mrazj@c-budejovice.cz (nebo)
hostenskyl@c-budejovice.cz
staryl@c-budejovice.cz
novakd@c-budejovice.cz
doprava@c-budejovice.cz
24.
Město Český Brod
Městský úřad
odbor dopravy
Husovo nám. 70
282 24 Český Brod
Ing. Jan Pohůnek – vedoucí odboru
Vladimír Mrvík – zástupce ved. odboru, technik,
registr, SME
Dana Machovská – registr vozidel
Miroslava Kopfhammerová – registr vozidel
Martina Levíčková – registr řidičů
321 612 191
321 612 194
321 612 203
pohunek@cesbrod.cz
mrvik@cesbrod.cz
25.
Město Český Krumlov
Městský úřad
odbor dopravy a SH
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
Miroslav Hála – vedoucí odboru
Lenka Přívratská – ved. oddělení DSA
Jan Lochmann – technik, registr
Andrea Vejvodová – registr
Martina Nohejlová – registr
Martina Prokešová – registr
Antonín Eder – SME
380 766 500
380 766 510
380 766 511
380 766 502
380 766 508
380 766 517
380 766 505
380 766 501
380 766 444
miroslav.hala@mu.ckrumlov.cz
lenka.privratska@mu.ckrumlov.cz
jan.lochmann@mu.ckrumlov.cz
andrea.vejvodova@mu.ckrumlov.cz
martina.nojhejlova@mu.ckrumlov.cz
martina.prokesova@mu.ckrumlov.cz
antonin.eder@mu.ckrumlov.cz
26.
Město Český Těšín
Městský úřad
odbor dopravy
nám. ČSA 1
737 01 Český Těšín
Ing. Eva Widnicová – vedoucí odboru
Ing. Tomáš Hloušek – vedoucí oddělení
Iveta Mikušová – registr vozidel
Martina Franková – registr vozidel
Petr Gryč – registr řidičů
553 035 800
553 035 830
553 035 837
553 035 838
553 035 835
553 035 815
553 035 845
widnicova@tesin.cz
hlousek@tesin.cz
mikusova@tesin.cz
frankova@tesin.cz
gryc@tesin.cz
27.
Město Dačice
Městský úřad
odbor dopravy
Krajířova 27
380 13 Dačice
Ing. Zdislav Páral – vedoucí, přestupky
Pavel Gřunděl
Ing. Miloš Satrapa – vozidla
Bc. Iveta Kabelková – vozidla
Lucie Šindelářová – řidiči
Markéta Pátková – řidiči
384 401 246
384 401 247
384 401 258
384 401 258
384 401 259
384 401 259
384 401 259
prestupkydoprava@dacice.cz
dovozy@dacice.cz
vozidla2@dacice.cz
vozidla1@dacice.cz
průkazy@dacice.cz
321 612 193
321 612 192
321 612 195
machovska@cesbrod.cz
koprfhammerova@cesbrod.cz
levickova@cesbrod.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
28.
Statutární město Děčín
Magistrát města Děčína
Odbor správních činností a obecní živnostenský
úřad
Oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně
správních agend
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV
JUDr. Oldřich Tomášek – ved. odboru
Ing. Milena Šikýřová Mestlová – ved. odd.
Milan Král – technik
Bc. Jan Vtelenský – technik
Jiří Řehák – technik
Zlata Paroubková – registr vozidel
Alice Hanáčková – registr vozidel
412 591 122
412 591 172
412 591 244
412 591 423
412 591 245
412 591 241
412 591 424
412 510 094
412 591 467
412 591 420
oldrich.tomasek@mmdecin.cz
milsiky@mmdecin.cz
milan.kral@mmdecin.cz
jan.vtelensky@mmdecin.cz
jiri.rehak@mmdecin.cz
zlata.paroubkova@mmdecin.cz
alice.hanackova@mmdecin.cz
29.
Město Dobruška
Městský úřad
odbor dopravy a SH
nám. F.L.Věka 11
518 11 Dobruška
Vladimír Tošovský – vedoucí
Ing.Radovan Antl – technik, zást. vedoucího
Alena Drábková – registr
494 629 517
494 629 511
494 629 520
494 629 525
30.
Město Dobříš
Městský úřad
Odbor správních agend
Mírové nám.119
263 01 Dobříš
JUDr. Emanuel Pavel – vedoucí i SME
Jiří Malík – technik
Zdeněk Křížek – technik
Jana Králová – registr
Pavla Velasová – registr
318 533 320
318 533 324
318 533 326
318 533 323
318 533 322
318 533 315
e.pavel@mestodobris.cz
malik@mestodobris.cz
krizek@mestodobris.cz
kralova@mestodobris.cz
odbor.dopravy@mestodobris.cz
31.
Město Domažlice
Městský úřad
odbor dopravy
nám. Míru 1
pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
Ing. Jan Koš – vedoucí i SME
Josef Erl – technik
Roman Schmid – technik
Ivona Skalová – registr
Gabriela Ženatá – registr
379 719 229
379 719 221
379 719 222
379 719 223
379 719 224
379 719 219
jan.kos@mesto-domazlice.cz
josef.erl@mesto-domazlice.cz
roman.schmid@mesto-domazlice.cz
ivona.skalova@meto-domazlice.cz
gabriela.zenata@mesto-domazlice.cz
32.
Město Dvůr Králové nad Labem
Městský úřad
odbor dopravy
Nám. T.G.Masaryka 38
544 17 Dvůr Králové nad Labem
Jan Sedláček – ved. odboru dopravy a SH
Libor Prokop – technik registru vozidel
Jindřiška Lukáčová – registr vozidel
Yveta Sedláková – registr vozidel
Hana Petrášová – registr řidičů
Marie Pohlová – registr řidičů
Informace
499 318 297
499 819 001
499 819 001
499 819 001
499 318 107
499 318 113
499 318 111
499 320 171
sedlacek.jan@mudk.cz
prokop.libor@mudk.cz
lukacova.jindriska@mudk.cz
sedlakova. iveta@mudk.cz
petrasova.hana@mudk.cz
pohlova.marie@mudk.cz
33.
Město Frenštát pod Radhoštěm
Městský úřad
odbor dopravy
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Ing. Mioslav Maslaňak – ved. odboru dopravy
František Merta – technik i registr vozidel
Tomáš Fajárek – technik i registr + SME
Gabriela Holubová – registr vozidel
Pavla Děcká – registr řidičů
Petra Juřičková – registr řidičů
556 833 260
556 833 263
556 833 264
556 833 262
556 833 261
556 833 267
556 833 266
miroslav.maslanak@mufrenstat.cz
frantisek.merta@mufrenstat.cz
tomas.fajarek@mufrenstat.cz
gabriela.holubova@mufrenstat.cz
pavla.decka@mufrenstat.cz
petra.jurickova@mufrenstat.cz
r.antl@mestodobruska.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
34.
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku - Místku
odbor dopravy, SH a oddělení dopravně správních agend
Palackého 115
738 02 Frýdek - Místek
Ing. Miroslav Hronovský – vedoucí odboru
Mgr. Martina Sehořová – vedoucí oddělení
Jaroslav Maier – technik
Ivo Juřica – technik
Vladimír Vrkoč – technik
Šárka Kovalová – registr vozidel
Pavla Maršálková – registr vozidel
Eva Trupková – registr vozidel
Daniela Břenková – registr vozidel
Jana Mikulíková – registr vozidel
Jiřina Žabenská – registr vozidel
Marta Stonawská – registr vozidel
Ing. Dana Milatová – SME
Hana Hořavová – registr řidičů
Kateřina Školová – registr řidičů, bodový systém
558 609 221
558 609 610
558 609 629
558 609 636
558 609 639
558 609 630
558 609 631
558 609 632
558 609 633
558 609 635
558 609 634
558 609 637
558 609 228
558 609 621
558 609 626
558 609 166
558 609 609
558 609 466
hronovsky.miroslav@frydekmistek.cz
sehorova.martina@frydekmistek.cz
maier.jaroslav@frydekmistek.cz
jurica.ivo@frydekmistek.cz
vrkoc.vladimir@frydekmistek.cz
kovalova.sarka@frydekmistek.cz
marsalkova.pavla@frydekmistek.cz
trupkova.eva@frydekmistek.cz
brenkova.daniela@frydekmistek.cz
mikulikova.jana@frydekmistek.cz
zabenska.jirina@frydekmistek.cz
stonawska.marta@frydekmistek.cz
milatova.dana@frydekmistek.cz
horavova.hana@frydekmistek.cz
skolova.katerina@frydekmistek.cz
35.
Město Frýdlant
Městský úřad
odbor dopravy
nám. T.G.Masaryka 37
464 13 Frýdlant
Ludvík Pfleger – pověřen vedením odboru
Mgr. Karel Šimák
Alena Skákalíková – registr
Martin Dachs
482 464 041
482 464 048
482 464 047
482 464 047
482 464 047
ludvik.pfleger@mu-frydlant.cz
karel.simak@mu-frydlant.cz
alena.skakalikova@mu-frydlant.cz
martin.dachs@mu-frydlant.cz
36.
Statutární město Frýdlant nad Ostravicí
Magistrát města Frýdlant nad Ostravicí
odbor dopravy
se sídlem Náměstí 3
pracoviště Hlavní 139
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Zdenka Pohludková – vedoucí odboru
Pindur Josef – technik i SME
Božena Herotová – registr
Marta Chýlková – registr
558 604 140
558 604 147
558 604 143
558 604 144
558 676 279
zpohludkova@frydlantno.cz
jpindur@frydlantno.cz
bherotova@frydlantno.cz
mchylkova@frydlantno.cz
37.
Statutární město Havířov
Magistrát města Havířova
Odbor vnitřních věcí
Oddělení správních a dopravně správních
evidencí
Svornosti 2
736 01 Havířov - Město
Mgr. Leona Večeřová – vedoucí odboru
Ing. Lenka Lincerová – vedoucí oddělení
Ing. Vladan Almáš – technik, SME
Milan Pakši – technik
Pavel Tišl – registr
Renata Zydrová – registr
Alicja Sekáčová – registr
Dagmar Adamiková – registr
596 803 285
596 803 373
596 803 386
596 803 377
596 803 379
596 803 381
596 803 382
596 803 383
596 803 397
vnitro@havirov-city.cz
lincerova.lenka@havirov-city.cz
technici@havirov-city.cz
paksi.milan@havirov-city.cz
tisl.pavel@havirov-city.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
38.
Město Havlíčkův Brod
Městský úřad
odbor dopravy
Havlíčkovo nám. 57
580 01 Havlíčkův Brod
Martin Stehno – vedoucí odboru
Stanislav Benc – zást. ved., technik, komisař
Pavel Petr – technik, komisař
Jitka Dubnová – registr vozidel
Jitka Plíhalová – registr vozidel
Martina Zychová – registr řidičů
Jaroslav Teplan – SME
569 497 300
569 497 301
569 497 302
569 497 307
569 497 306
569 497 312
569 497 309
569 497 325
mstehno@muhb.cz
sbenc@muhb.cz
ppetr@muhb.cz
jdubnova@muhb.cz
jplihalova@muhb.cz
mzychova@muhb.cz
jteplan@muhb.cz
39.
Město Hlinsko
Městský úřad
odbor dopravy
Adámkova 554
539 01 Hlinsko
BUDOVA SOUDU 1.patro
Miroslav Brychnáč – vedoucí, registr i SME
Jiří Hanus – technik
Miroslav Doležal – technik
Jaroslav Rakušan – ŘP, karty řidičů
p. Hudec – ŘP, zkušební komisař, bod. systém
p. Černý – doprav. přestupky
469 326 120
469 326 123
469 326 122
469 326 124
469 326 125
469 326 126
469 319 494
brychnac@hlinsko.cz
40.
Město Hlučín
Městský úřad
DS: mfpbhkb
odbor dopravy a silničního hospodářství
Mírové náměstí 23/24
748 01 Hlučín
Ing. Robert Vitásek – vedoucí odboru
Bc. Kamil Tač – technik, registr
Ing. Irena Bajgerová – registr, technik
Ing. Jiří Kubečka – registr řidičů, ZK
Ing. Luděk Blažek – SME
Martina Adamčíková – registr řidičů
Ing. Petr Poštulka
Bc. Jaromír Vojkůvka
Ing. Jarmila Struhalová
Bc. Iveta Heikenwälderová
595 020 345
595 020 346
595 020 341
595 020 340
595 020 344
595 020 343
595 020 349
595 020 347
595 020 348
595 020 239
595 020 350
vitasek@hlucin.cz
tac@hlucin.cz
bajgerova@hlucin.cz
kubecka@hlucin.cz
blazek@hlucin.cz
adamcikova@hlucin.cz
postulka@hlucin.cz
vojkuvka@hlucin.cz
struhalova@hlucin.cz
heikenwalderova@hlucin.cz
41.
Město Hodonín
Městský úřad
odbor dopravně správních agend
Národní třída 25
695 35 Hodonín
Ing. Zdeněk Škrabal – pověř. řízením odboru
Ing. Miroslav Škvařil – technik, SME
Tomáš Novotný – technik
Zuzana Kordulová – registr vozidel
Pavla Trávníková – registr vozidel
Martina Mikulincová – registr řidičů
Denisa Hodonská – registr řidičů
Eva Lojkásková – registr řidičů
518 316 436
518 316 334
518 316 418
518 316 416
518 316 336
518 316 328
518 316 338
518 316 391
518 316 470
skrabal.zdenek@muhodonin.cz
skvaril.miroslav@muhodonin.cz
novotny.tomas@muhodonin.cz
kordulova.zuzana@muhodonin.cz
travnikova.pavla@muhodonin.cz
mikulincova.martina@muhodonin.cz
hodonska.denisa@muhodonin.cz
lojkaskova.eva@muhodonin.cz
42.
Město Holešov
Městský úřad
odbor dopravně správních agend
Masarykova 628
769 17 Holešov
Ing. Radek Doležel – ved. odboru
Marie Krátká – technik, registrace
Radka Uherková – registrace
Ing. Alexander Púchovský – SME
Radka Uherková – registrace
Eliška Pitrunová – registr vozidel
Jaroslava Valášková – registr řidičů
573 521 850
573 521 851
573 521 852
573 521 855
573 521 852
573 521 852
573 521 856
573 521 894
radek.dolezel@holesov.cz
marie.kratka@holesov.cz
radka.uherkova@holesov.cz
alexander.puchovsky@holesov.cz
radka.uherkova@holesov.cz
eliska.pitrunova@holesov.cz
jaroslava.valaskova@holesov.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
43.
Město Holice
Městský úřad
odbor dopravy
Holubova 1
534 14 Holice
Bc. Petr Vitman – vedoucí odboru dopravy
Zdeněk Václavík – technik dovozy
Romana Kučerová
466 741 240
466 741 242
466 741 244
466 741 206
vitman@mestoholice.cz
vaclavik@mestoholice.cz
kucerova@mestoholice.cz
44.
Město Horažďovice
Městský úřad
odbor dopravy
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice
Josef Rada – vedoucí, technik i SME
Klára Melková
Miloslava Lišková
376 547 565
376 547 568
376 547 567
376 547 529
rada@urad.horazdovice.cz
melkova@urad.horazdovice.cz
liskova@urad.horazdovice.cz
45.
Město Horšovský Týn
Městský úřad
odbor dopravy a silničního hospodářství
Nám. Republiky 52
346 01 Horšovský Týn
Ing. Jan Richtr – vedoucí i SME
František Zwaschka – technik
Jiřina Kabourková – registr vozidel i řidičů
Jana Hrušková – registr vozidel i řidičů
379 415 182
379 415 186
379 415 187
379 415 188
379 422 300
j.richtr@muht.cz
f.zwaschka@muht.cz
j.kabourkova@muht.cz
j.hruskova@muht.cz
46.
Město Hořice
Městský úřad
odbor dopravy
nám. Jiřího z Poděbrad 342
508 19 Hořice
Ing. Luboš Luštický – technik i SME
Vratislav Krátký – technik i registr
Pavel Kos – registr, technik
Petra Nováková – registr
Jitka Vyskočilová – registr
492 105 482
492 105 483
492 105 484
492 105 486
492 105 487
493 628 004
lusticky@horice.org
kratky@horice.org
kos@horice.org
novakova@horice.org
vyskocilova@horice.org
47.
Město Hořovice
Městský úřad
odbor dopravy
Palackého nám.2
268 01 Hořovice
Milan Šnajdr – vedoucí odboru
Jaroslav Abrhám – technik i registr
Věra Prejzková – technik i registr
Alena Průšová – registr vozidel
František Marek – SME
Alena Langerová – registr řidičů
Radek Smrž – bodový systém
311 545 322
311 545 347
311 545 349
311 545 348
311 545 356
311 545 346
311 545 368
snajdr@mesto-horovice.cz
auto1@mesto-horovice.cz
auto3@mesto-horovice.cz
auto2@mesto-horovice.cz
doprpres2@mesto-horovice.cz
doklad@mesto-horovice.cz
48.
Statutární město Hradec Králové
Magistrát města Hr. Králové
Odbor dopravy
ČSA 419
502 00 Hradec Králové
Ing. Pavla Černá – vedoucí odb. dopravy
Bc. Petr Černohlávek – ved. odd. registru řidičů a voz.
Milan Musil – technik
Lubomír Jiřička – SME
Dagmar Pacholíková – registr vozidel
Jana Kosařová – registr řidičů
495 707 801, sekr. 802
495 707 840
495 707 831
495 707 811
495 707 …
495 707 …
495 513 144
pavla.cerna@mmhk.cz
petr.cernohlavek@mmhk.cz
milan.musil@mmhk.cz
lubomir.Jiricka@mmhk.cz
dagmar.pacholikova@mmhk.cz
jana.kosarova@mmhk.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
49.
Město Hranice
Městský úřad
odbor dopravy
Pernštejnské nám. 1
753 37 Hranice
Ing. Zdeněk Kolomazník – vedoucí, SME
Lenka Trčálková – registr vozidel
Aleš Havlík – technik
Petra Smítalová – ŘP
581 828 510
581 828 515
581 828 520
581 828 513
581 828 650
zdenek.kolomaznik@mesto-hranice.cz
lenka.trcalkova@mesto-hranice.cz
ales.havlik@mesto-hranice.cz
petra.smitalova@mesto-hranice.cz
50.
Město Humpolec
Městský úřad
odbor dopravy a silničního hospodářství
Horní nám. 300
396 01 Humpolec
Ing. Pavel Prchal – vedoucí odboru
Miroslav Svoboda – technik i SME
Dagmar Kuchařová – technik, registr
Ing. Zdeněk Dobrovolný – registr
565 518 170
565 518 171
565 518 175
565 518 176
565 518 171
pavel.prchal@mesto-humpolec.cz
miroslav.svoboda@mesto-humpolec.cz
dagmar.kucharova@mesto-humpolec.cz
zdenek.dobrovolny@mesto-humpolec.cz
51.
Město Hustopeče
Městský úřad
odbor dopravy
Dukelské nám. 2
693 01 Hustopeče
Mgr. Dana Prajková – vedoucí odb. dopravy
Miroslav Chládek – technik
Petra Čechlovská – registr
Petr Pacela – SME, autoškoly
Martina Žáková – registr řidičů
519 441 071
519 441 073
519 441 074
519 441 075
519 441 076
519 441 073
dopravni@hustopece-city.cz
chladek.dopravni@hustopece-city.cz
cechlovska.dopravni@hustopece-city.cz
pacela.dopravni@hustopece-city.cz
zakova.dopravni@hustopece-city.cz
52.
Město Cheb
Městský úřad
odbor dopravy
Krále Jiřího z Poděbrad 14
350 20 Cheb
Ing. Václav Zoul – vedoucí odboru
Ing. V. Kovařík – ved. registru vozidel a řidičů
Ing. Š.Jakubov – technik,registr vozidel
J. Vozková – schvalování TZ vozidel
P. Holubová – registr vozidel
J. Janoušková – registr řidičů
J. Kuklíková – bodové hodnocení
R. Kubinec – zkušební komisař
Bc. M.Černík – vedoucí siln. hospodářství
Pavel Sýkora – ved. doprav. správ. deliktů
Dagmar Vaňousová – SME
354 440 280
354 440 281
354 440 292
354 440 293
354 440 289
354 440 294
354 440 291
354 440 278
354 440 282
354 440 279
354 440 277
354 440 616
zoul@mestocheb.cz
kovarikv@mestocheb.cz
jakubov@mestocheb.cz
vozkova@mestocheb.cz
holubova@mestocheb.cz
janouskova@mestocheb.cz
kuklikova@mestocheb.cz
kubinec@mestocheb.cz
cernik@mestocheb.cz
sykora@mestocheb.cz
vanousova@mestocheb.cz
53.
Statutární město Chomutov
Magistrát města Chomutova
odbor dopravních a správních činností
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
Ing. Bedřich Rathouský – vedoucí odboru
Štefan Kališ – vedoucí registru vozidel
Ivan Žárský – technik, schvalování vozidel
Václav Burda – registr vozidel
Jiří Černý – registr vozidel
Marie Lysenková – registr vozidel
Bc. Jitka Šidlochová – registr řidičů
Miluše Fialová – registr řidičů
Ivana Neprašová – registr řidičů
Andrea Ondrejková – registr vozidel
474 637 270
474 637 278
474 637 273
474 637 277
474 637 284
474 637 271
474 637 282
474 637 286
474 637 289
474 637 279
474 637 269
b.rathousky@chomutov-mesto.cz
s.kalis@chomutov-mesto.cz
i.zarsky@chomutov-mesto.cz
v.burda@chomutov-mesto.cz
j.cerny@chomutov-mesto.cz
m.lysenkova@chomutov-mesto.cz
j.sidlochova@chomutov-mesto.cz
m.fialova@chomutov-mesto.cz
i.neprasova@chomutov-mesto.cz
a.ondrejkova@chomutov-mesto.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
54.
Město Chotěboř
Městský úřad
odbor dopravy
Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř
Bc. Pavel Málek – vedoucí odboru
Ing. Rostislav Otruba – technik
Miluše Veselá
Jaroslava Jůzlová – registr
569 641 160
569 641 161
569 641 162
569 641 163
569 622 296
malek@chotebor.cz
otruba@chotebor.cz
vesela@chotebor.cz
juzlova@chotebor.cz
55.
Město Chrudim
Městský úřad
odbor dopravy
Pardubická 67
537 16 Chrudim
Ing. Martin Klimek – vedoucí odboru
Ing. Jana Fořtová – ved. oddělení vozidel
Jan Bárta – technik a registr vozidel
Oddělení evidence vozidel
Ing. Petra Pinkeová – ved. oddělení řidičů
Oddělení evidence řidičů
469 657 500
469 657 527
469 657 530
469 657 524, - 531
469 657 520
469 657 521, - 523
469 657 535
martin.klimek@chrudim-city.cz
jana.fortova@chrudim-city.cz
doprava@chrudim-city.cz
doprava@chrudim-city.cz
doprava@chrudim-city.cz
doprava@chrudim-city.cz
56.
Město Ivančice
Městský úřad
odbor dopravy
Petra Bezruče 4
664 91 Ivančice
Ing. Miroslav Hrdlička – vedoucí odboru
Aleš Outulný – technik
Ludmila Solanová – technik, registr, SME
Miroslava Plagová – registr
546 419 512
546 419 531
546 419 532
546 419 533
546 419 516
546 416 535
hrdlicka@muiv.cz
outulny@muiv.cz
solanova@muiv.cz
plagova@muiv.cz
57.
Město Jablonec nad Nisou
Městský úřad
odbor správní, odd. DSA
Komenského 8
467 51 Jablonec nad Nisou 1
Bc.Zdeněk Tomek – ved. odboru, zkuš. komisař
Bc. Jan Plíva – registr, zkušeb. komisař
Jaroslav Čech – techn., reg. voz, SME, ZK
Šárka Svobodová – registr vozidel
Bohdana Holasová – registr vozidel
Jana Žemličková – registr vozidel
Ivana Slanařová – registr řidičů
Jitka Chytková – registr řidičů
Radka Bursová – registr řidičů
483 357 730
483 357 737
483 357 761
483 357 735
483 357 734
483 357 733
483 357 731
483 357 732
483 357 756
483 357 765
tomek@mestojablonec.cz
pliva@mestojablonec.cz
cech@mestojablonec.cz
svobodova@mestojablonec.cz
holasova@mestojablonec.cz
zemlickova@mestojablonec.cz
slanarova@mestojablonec.cz
chytkova@mestojablonec.cz
bursova@mestojablonec.cz
58.
Město Jablunkov
Městský úřad
odbor dopravy
Dukelská 144
739 91 Jablunkov
Ing. Marcela Sniegoňová – vedoucí odboru
Ing. Karel Mrukwia – technik, zkuš. komisař
Zdeněk Lipowski – technik i SME
Iveta Konderlová – registr vozidel
Monika Kufová – registr vozidel
Ing. Marie Veličková – registr řidičů
Jolana Hrycková – registr řidičů
Zuzana Lysková – registr řidičů, dig. karty
558 340 680
558 340 685
558 340 686
558 340 681
558 340 687
558 340 684
558 340 683
558 340 682
558 340 619
marcela.sniegonova@jablunkov.cz
karel.mrukwia@jablunkov.cz
zdenek.lipowski@jablunkov.cz
iveta.konderlova@jablunkov.cz
monika.kufova@jablunkov.cz
marie.velickova@jablonkov.cz
jolana.hryckova@jablunkov.cz
zuzana.lyskova@jablunkov.cz
59.
Město Jaroměř
Městský úřad
odbor dopravy a SH
nám. ČSA 18
551 33 Jaroměř
Ing. Vladislav Hejda – vedoucí i SME
Jiří Slezák – technik i SME
Libuše Hamáčková – registr
Martin Vejvoda – registr
491 847 140
491 847 140, - 146
491 847 143
491 847 142
491 810 292
hejda@jaromer-josefov.cz
slezak@jaromer-josefov.cz
hamackova@jaromer-josefov.cz
vejvoda@jaromer-josefov.cz
469 657 532
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
60.
Město Jeseník
Městský úřad
odbor dopravy
Karla Čapka 10/1147
790 01 Jeseník
Ing. Josef Liberda – vedoucí odb., SME
Bc. Roman Chlapek – ved. odd.
Milan Podařil – technik, registr vozidel
Jaroslav Blanda – technik. registr vozidel
Ludmila Jelenová – registr řidičů
Milena Kaděrová – registr řidičů
584 498 420
584 498 463
584 498 488
584 498 490
584 498 489
584 498 484
584 498 402
josef.liberda@mujes.cz
roman.chlapek@mujes.cz
milan.podaril@mujes.cz
jaroslav.blanda@mujes.cz
ludmila.jelenova@mujes.cz
milena.kaderova@mujes.cz
61.
Město Jičín
Městský úřad
odbor dopravy
Žižkovo nám 18
506 01 Jičín
JUDr. Jiří Laža – ved. odboru DSA
Ing. Martin Duczynski – vedoucí i SME
Mgr. Jan Bušta – technik
Jaroslav Mizera – technik
Vlastislav Teplý – technik
Marie Vaníčková – registr
Věra Jirásková – registr
Růžena Fléglová
Vladimíra Jindřichová
Ing. Pavel Benda – SME
493 545 401
493 545 400
493 545 403
493 545 407
493 545 406
493 545 410
493 545 416
493 545 406
493 545 405
493 545 419
493 545 285 –
napsat, že fax je
určen pro dopravu
laza@mujicin.cz
duczynski@mujicin.cz
doprava@mujicin.cz
62.
Statutární město Jihlava
Magistrát města Jihlavy odbor dopravy
Masarykovo nám. 1
586 28 Jihlava
Ing. Vladimír Findejs – vedoucí odd. DSA
Petr Jelínek – vedoucí úseku vozidel
Pavel Duba – SME
567 167 763
567 167 773
567 167 766
567 167 799
vladimir.findejs@jihlava-city.cz
petr.jelinek@jihlava-city.cz
pavel.duba@jihlava-city.cz
63.
Město Jilemnice
Městský úřad odbor dopravy
Masarykovo nám. 82
514 01 Jilemnice
Jaromír Štrauch – ved. odb., zkuš. kom., SME
Iva Hadincová – registr vozidel
Radek Láska – technik, registr vozidel
Ing.Jiří Podlipný – technik, registr vozidel
Květa Vlachová – registr řidičů
481 565 301
481 565 304
481 565 303
481 565 331
481 565 305
481 565 340
strauch@mesto.jilemnice.cz
hadincova@mesto.jilemnice.cz
laska@mesto.jilemnice.cz
podlipny@mesto.jilemnice.cz
vlachova@mesto.jilemnice.cz
64.
Město Jindřichův Hradec
Městský úřad
odbor dopravy
Klášterská 135/II
377 22 Jindřichův Hradec
Ing. Zbyněk Heřman – vedoucí i SME
Ing. Petra Bednářová – vedoucí odd. (technik i registr)
Lenka Bílková – registr
Zuzana Pundova – registr
Miroslava Závodská – registr
Ing. Jozef Krahulík – technik i registr
384 351 260
384 351 267
384 351 267
384 351 269
384 351 269
384 351 269
384 351 279
herman@jh.cz
p.bednarova@jh.cz
bilkova@jh.cz
pundova@jh.cz
zavodska@jh.cz
krahulik@jh.cz
65.
Město Kadaň
Městský úřad
odbor dopravy
J. Švermy 21
432 01 Kadaň
Ing. Jiří Pazdera – vedoucí odboru
Milan Říha – technik
Martina Němečková – registr
Miroslava Cehláriková – technik, registr
Hana Lišková – registr
Milan Jančov – prof. průkazy, digi karty, ŘP
Eva Dlugošová – registr řidičů, bodový systém
474 319 600
474 319 605
474 319 607
474 319 608
474 319 608
474 319 609
474 319 604
474 319 604
jiri.pazdera@mesto-kadan.cz
milan.riha@mesto-kadan.cz
martina.nemeckova@mesto-kadan.cz
miroslava.cehlarikova@mesto-kadan.cz
hana.liskova@mesto-kadan.cz
milan.jancov@mesto-kadan.cz
eva.dlugosova@mesto-kadan.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
66.
Město Kaplice
Městský úřad
DS: b3ib5e9
odbor dopravy a SH
Linecká 391
382 41 Kaplice
Bc. Karel Čajan – vedoucí odboru
Petr Uher – technik, registr vozidel
Aranka Mašková – registr vozidel
Lenka Michalová – registr řidičů
Marie Rauchová – registr vozidel,řidičů
Václav Srogončík – přestupky, bodový systém
Jaroslav Pavel – zkuš. komisař, přestupky
Mgr. Miroslav Trs – SME
380 303 105
380 303 101
380 303 102
380 303 103
380 303 102
380 303 108
724 108 352
380 303 107
380 303 108
karel.cajan@mestokaplice.cz
uher@mestokaplice.cz
maskova@mestokaplice.cz
michalova@mestokaplice.cz
rauchova@mestokaplice.cz
srogoncik@mestokaplice.cz
pavel@mestokaplice.cz
trs@mestokaplice.cz
67.
Statutární město Karlovy Vary
Magistrát města Karlovy Vary
odbor dopravy-oddělení DSA
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary
František Palivec – vedoucí odd. DSA
Antonín Novák – technik, registr vozidel
Vladimír Ježek – technik, registr vozidel
Petr Svoboda – technik, registr vozidel
Monika Malecká – registr vozidel
Petr Chvapil – registr vozidel
Romana Marešová – registr řidičů
Bc.Daniela Klepáčková – registr řidičů
Jaroslava Rusznyáková – registr řidičů
Roman Topinka – registr řidičů body
Danuše Růžičková – registr řidičů body
Petr Kříž – registr řidiů body
Hana Pouchová – SME
353 118 670
353 118 678
353 118 674
353 118 672
353 118 671
353 118 673
353 118 676
353 118 677
353 118 681
353 118 744
353 118 745
353 118 746
353 118 428
353 118 649
f.palivec@mmkv.cz
a.novak@mmkv.cz
v.jezek@mmkv.cz
p.svoboda@mmkv.cz
m.malecka@mmkv.cz
p.chvapil@mmkv.cz
r.maresova@mmkv.cz
d.klepackova@mmkv.cz
j.rusznyakova@mmkv.cz
r.topinka@mmkv.cz
d.ruzickova@mmkv.cz
p.kriz@mmkv.cz
h.pouchova@mmkv.cz
353 118 747
68.
Statutární město Karviná
Magistrát města Karviné
odbor správní
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát
Ing. Petr Pluhař – vedoucí odboru
Ing. Jana Michaličková – vedoucí odd., SME
Markéta Domesová – registr vozidel, b.systém
Daniel Osička – technik
Marcela Schobrová – registr vozidel i řidičů
Renáta Laryšová – registr vozidel i řidičů
Aneta Spurná, Dis. – registry, technik
Iveta Chroboková – registr vozidel i řidičů
Irena Martikánová – registr vozidel i řidičů
Bc. Marie Klusová – bodový systém
596 309 264
596 309 104
596 309 131
596 309 132
596 309 133
596 309 134
596 309 135
596 309 136
596 309 137
596 309 142
596 309 145
petr.pluhar@karvina.cz
jana.michalickova@karvina.cz
marketa.domesova@karvina.cz
daniel.osicka@karvina.cz
marcela.schobrova@karvina.cz.
renata.larysova@karvina.cz
aneta.spurna@karvina.cz
iveta.chrobokova@karvina.cz
irena.martikanova@karvina.cz
marie.klusova@karvina.cz
69.
Statutární město Kladno
Magistrát města Kladna
Odborsprávní
nám.Starosty Pavla 44
272 52 Kladno
Mgr. Tatjana Kostková – vedoucí odboru
Kamil Vodák – technik
Jan Dočekal – technik
Jiří Vrchlavský – ved. DSA, registr
312 604 201
312 604 683
312 682 679
312 604 671
312 604 690
tatjana.kostkova@mestokladno.cz
kamil.vodak@mestokladno.cz
jan.docekal@mestokladno.cz
jiri.vrchlavsky@mestokladno.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
70.
Město Klatovy
Městský úřad
odbor dopravy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy
Ing. Antonín Nauš – vedoucí i SME
Ing. Anton Kovarovič – technik, registr
376 347 481
376 347 671
376 347 632
anaus@mukt.cz
akovarovic@mukt.cz
71.
Město Kolín
Městský úřad
odbor dopravy
Karlovo nám.78
280 12 Kolín I
(pracoviště: Na Valech)
Jiří Jeřábek – vedoucí odboru
Michal König – ved.odd. technik,
Vít Kratochvíl – technik, registr,
Marcela Ulcová – registr
Stanislav Paďouk – reg. historických vozidel pro
celý Středočeský kraj a SME
321 748 129
321 748 120
321 748 120
321 748 134
321 748 146
321 748 115
jiri.jerabek@mukolin.cz
michal.konig@mukolin.cz
vit.kratochvil@mukolin.cz
marcela.ulcova@mukolin.cz
stanislav.padouk@mukolin.cz
72.
Město Konice
Městský úřad
odbor dopravy
Masarykovo nám. 27
798 52 Konice
Ing. Vítězslav Procházka – ved. odb. dopr., SME
Lukáš Matěj – technik i registr vozidel
Lenka Poláková, Dis. – registr řidičů
Hana Hamerkov, Dis. – registr vozidel, ŘP
Mgr. Ladislav Doseděl – přestupky, bod. systém
582 401 461
582 401 463
582 401 444
582 401 460
582 401 446
582 342 406
vitezslav.prochazka@konice.cz
lukas.matej@konice.cz
lenka.polakova@konice.cz
hana.hamerkova@konice.cz
ladislav.dosedel@konice.cz
73.
Město Kopřivnice
Městský úřad
Odbor správních činností
oddělení dopravních agend (ODA)
oddělení správních agend (OSA)
Štefánikova 1163/58
742 21 Kopřivnice
Bc.Josef Solanský – vedoucí odboru
Ing. Zdeněk Polášek – ved. ODA, SME a ZK
Ing. František Hrančík – technik a ZK
Ivan Jaroš – technik
Radek Kostelník – technik a ZK
Šárka Tížková – registr vozidel ODA
Šárka Večeřová – registr vozidel ODA
Eva Horníková – registr řidičů OSA
Ing. Hedvika Janková – registr řidičů OSA
556 879 453
556 879 682
556 879 607
556 879 608
556 879 600
556 879 603
556 879 604
556 879 602
556 879 601
556 812 758
556 879 605
josef.solansky@koprivnice.cz
zdenek.polasek@koprivnice.cz
frantisek.hrancik@koprivnice.cz
ivan.jaros@koprivnice.cz
radek.kostelnik@koprivnice.cz
sarka.tizkova@koprivnice.cz
sarka.vecerova@koprivnice.cz
eva.hornikova@koprivnice.cz
hedvika.jankova@koprivnice.cz
74.
Město Kostelec nad Orlicí
Městský úřad
odbor dopravy a silničního hospodářství
Palackého nám. 38
517 41 Kostelec nad Orlicí
Bc. Ivan Novák – vedoucí odboru
Pavel Syrový – zkuš. komisař
Gabriela Polednová – registr řidičů
Ilona Semrádová – registr řidičů
Zdeněk Fajfr – SME, TAXI, silnič. hosp.
Vlastimil Hlach – technik, registr vozidel
Jakub Minařík – technik, registr vozidel
Zdeněk Tejkl – přestupky
Bc. Miroslav Bažant – přestupky
494 337 249
494 337 248
494 337 252
494 337 253
494 337 250
494 337 251
494 337 246
494 337 247
494 337 236
494 337 295
inovak@muko.cz
psyrovy@muko.cz
gpolednova@muko.cz
isemradova@muko.cz
zfajfr@muko.cz
vhlach@muko.cz
jminarik@muko.cz
ztejkl@muko.cz
mbazant@muko.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
75.
Město Králíky
Městský úřad
odbor vnitřních věcí
Karla Čapka 316
561 69 Králíky
Miroslav Macháček, BA (Hons) – ved.odboru
Roman Feltl – technik, registr vozidel, SME
Martin Šmolík, Dis. – registr,přestupky
Ing. Luboš Hejkrlík – registr řidičů, bod. systém
Ing. Antonín Žižka – registr řidičů
465 670 871
465 670 876
465 670 874
465 670 875
465 670 894
465 670 804
m.machacek@orlicko.cz
r.feltl@orlicko.cz
m.smolik@orlicko.cz
l.hejkrlik@orlicko.cz
a.zizka@orlicko.cz
76.
Město Kralovice
Městský úřad
odbor dopravy
Markova 2
331 41 Kralovice
Ing. Jaroslav Černo – vedoucí OD, SME
Milan Koza – technik
Lukáš Levý – registr vozidel
Vendula Holzmanová – registr vozidel
Ing. Miroslav Trnka – registr řidičů
Oto Černohorský
373 300 210
373 300 217
373 300 216
373 300 204
373 300 215
373 300 214
373 300 219
cerno.jaroslav@kralovice.cz
koza.milan@kralovice.cz
levy.lukas@kralovice.cz
holzmanova.vendula@kralovice.cz
trnka.miroslav@kralovice.cz
cernohorsky.oto@kralovice.cz
77.
Město Kralupy nad Vltavou
Městský úřad
odbor dopravy
U Cukrovaru 1087
278 01 Kralupy nad Vltavou
Miroslav Hořejší – vedoucí i SME
Jana Králová – technik
Ivana Sklenářová – registr
Eva Berková – registr
315 728 088
315 728 080
315 728 081
315 728 081
315 728 089
miroslav.horejsi@mestokralupy.cz
jana.kralova@mestokralupy.cz
ivana.sklenarova@mestokralupy.cz
eva.berkova@mestokralupy.cz
78.
Město Kraslice
Městský úřad
odbor dopravy a SH
nám. 28. října 1438
358 20 Kraslice
Ing. Václav Češka – vedoucí, technik, SME
Zdeněk Tovara – technik
Miroslava Skýbová – registr
352 633 814
352 633 813
352 633 812
352 633 815
ceska@meu.kraslice.cz
tovara@meu.kraslice.cz
skybova@meu.kraslice.cz
79.
Město Kravaře
Městský úřad
odbor dopravy
Náměstí 43
747 21 Kravaře
Milan Patyk – vedoucí odboru
Zbyněk Ripka – technik
Jiří Piškula – technik
Monika Sedláčková – registr
Karel Hašpica – SME
553 777 570
553 777 571
553 777 572
553 777 572
553 777 574
553 777 588
milan.patyk@kravare.cz
zbynek.ripka@kravare.cz
jiri.piskula@kravare.cz
monika.sedlackova@kravare.cz
karel.haspica@kravare.cz
80.
Město Krnov
Městský úřad
DS: ndgbdc9
odbor dopravy a SH
Vodní 2148/11
794 01 Krnov
Ing. Miroslav Mohyla – vedoucí odboru
Lumír Urban – ved. odd. registr, SME
Drahomír Valerián – registr vozidel
Jarmila Ondrušíková – registr vozidel
Jaroslava Hüblová – registr vozidel
Vlastimil Gaš – ved. odd. řidičských průkazů
554 697 609
554 697 606
554 697 647
554 697 607
554 697 646
554 697 603
554 612 509
mmohyla@mukrnov.cz
lurban@mukrnov.cz
dvalerian@mukrnov.cz
jondrusikova@mukrnov.cz
jhublova@mukrnov.cz
vgas@mukrnov.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
81.
Město Kroměříž
Městský úřad
odbor dopravy
Velké nám. 115
767 01 Kroměříž
JUDr. Frant. Dočekal, ved. odboru
Eva Šimkovičová – vedoucí odd.
Ladislav Szabó – technik, registr
Ludmila Pospíšilová – technik
Zdeňka Daňhelová – SME
573 321 360
573 321 362
573 321 368
573 321 364
573 321 381
573 321 361
frantisek.docekal@mesto-kromeriz.cz
eva.simkovicova@mesto-kromeriz.cz
ladislav.szabo@mesto-kromeriz.cz
ludmila.pospisilova@mesto-kromeriz.cz
zdenka.danhelova@mesto-kromeriz.cz
82.
Město Kuřim
Městský úřad
odbor dopravy
Jungmanova 968
664 34 Kuřim
Ing. Jiří Kovář – vedoucí odboru dopravy
Aleš Mařa – technik, SME
Helena Šinkorová – registr vozidel
Jitka Křivanová – registr řidičů
Dana Strahovská – registr ŘP
541 422 335
541 422 336
541 422 363
541 422 332
541 422 334
541 230 633
kovar@radnice.kurim.cz
mara@radnice.kurim.cz
sinkorova@radnice.kurim.cz
krivanova@radnice.kurim.cz
strazovska@radnice.kurim.cz
83.
Město Kutná Hora
Městský úřad
odbor dopravy
Havlíčkovo nám.552
284 24 Kutná Hora
Ing. Jaromír Ďoubal – vedoucí odboru
Josef Tuček – technik
Josef Kutil – technik
Světlana Mrázková – registr
Vojtěch Šoltys – SME
327 710 310
327 710 309
327 710 301
327 710 311
327 710 303
327 710 320
doubal@mu.kutnahora.cz
tucek@mu.kutnahora.cz
kutil@mu.kutnahora.cz
mrazkova@mu.kutnahora.cz
soltys@mu.kutnahora.cz
84.
Město Kyjov
Městský úřad
Odbor správních a dopravních agend
Masarykovo nám. 1
697 22 Kyjov
Ing. Jiří Sochna – vedoucí odboru
Martina Kristová – registr vozidel
Pavlína Holešinská – technik
Lenka Havelková, Dis. – registr
518 697 537
518 697 514
518 697 513
518 697 536
518 697 567
j.sochna@mukyjov.cz
m.kristova@mukyjov.cz
p.holesinska@mukyjov.cz
l.havelkova@mukyjov.cz
85.
Město Lanškroun
Městský úřad
odbor dopravy
nám. J.M.Marků 12
563 01 Lanškroun
Tomáš Pavelka – vedoucí, SME
Ing. Martin Brejša – technik
Ivo Jedlinský – technik, SME
Zdeňka Čermáková – registr
Ing. Jiří Martínek
Monika Černohousová
465 385 216
465 385 218
465 385 217
465 385 200
465 385 218
465 385 246
465 385 244
tomas.pavelka@mulanskroun.cz
martin.brejsa@mulanskroun.cz
ivo.jedlinsky@mulanskroun.cz
zdenka.cermakova@mulanskroun.cz
jiri.martinek@mulanskroun.cz
monika.cernohousova@mulanskroun.cz
86.
Statutární město Liberec
Magistrát města Liberec
odbor dopravy
nám. Dr.Ed.Beneše 1
460 59 Liberec 1
Ing. Pavel Rychetský – vedoucí odboru
Jaroslav Nedoma – technik
Bc. Josef Semirád – technik, SME (zástupce)
Karel Kozlovský – technik, SME
Roman Lipský – vedoucí registrů řidičů
Pavel Halant – zk. komisař, přestupky (zástupce)
485 243 831
485 243 855
485 243 845, Dotazy - 841
485 243 844
485 243 821
485 243 857
FAX po zavedení
datových schránek
byl zrušen
rychetsky.pavel@magistrat.liberec.cz
nedoma.jaroslav@magistrat.liberec.cz
semirad.josef@magistrat.liberec.cz
kozlovsky.karel@magistrat.liberec.cz
lipsky.roman@magistrat.liberec.cz
halant.pavel@magistrat.liberec.cz
87.
Město Lipník nad Bečvou
Městský úřad
odbor dopravy
nám. T.G.Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou
Petr Siegl – vedoucí odboru i SME
Lenka Koryčanová – registr vozidel
Bc. Jaroslav Koppa – technik registru vozidel
Magda Horáková – registr řidičů
581 722 265
581 722 264
581 722 262
581 722 267
581 722 202
siegl@mesto-lipnik.cz
korycanova@mesto-lipnik.cz
koppa@mesto-lipnik.cz
horakova@mesto-lipnik.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
88.
Město Litoměřice
Městský úřad
odbor dopravy a silničního hospodářství
Mírové nám. Č.15/7
412 01 Litoměřice
Pracoviště:
Topolčianská 1
Bc. Jan Jakub – vedoucí odboru
Ivana Zapadlová – vedoucí DSA
Jan Šmat – technik, registr vozidel
Jaroslav Doležal – technik, registr vozidel
Irena Cankářová – registr vozidel
Olga Blažková – registr vozidel
Ing. Petr Mynařík – SME, zkušební komisař
Alena Prochová – registr řidičů
Marie Kleinová – registr řidičů
Hana Mildová – registr řidičů
Júlia Štroblová – přestupky
416 916 509
416 916 508, - 511
416 916 502
416 916 505
416 916 501
416 916 505
416 916 506
416 916 513
416 916 513
416 916 518
416 916 517
89.
Město Litomyšl
Městský úřad
odbor dopravy
Bří. Šťastných 1000
570 20 Litomyšl
Ing. Kamil Hebelka – vedoucí, SME
Josef Soukup – technik
Kristýna Šilarová – registr
461 653 450
461 653 453
461 653 454
461 618 416
kamil.hebelka@litomysl.cz
josef.soukup@litomysl.cz
kristyna.silarova@litomysl.cz
90.
Město Litovel
Městský úřad
odbor dopravy
nám. P. Otakara 778
784 01 Litovel
Ing. Pavel Filípek – vedoucí odboru
Jaroslav Navrátil – technik
Jana Filipová – registr
Alena Polanská – registr
585 153 255
585 153 255
585 153 253
585 153 254
585 153 259
filipek@mestolitovel.cz
navratil@mestolitovel.cz
filipova@mestolitovel.cz
horcickova@mestolitovel.cz
91.
Město Litvínov
Městský úřad
odbor dopravně správní evidencí
nám. Míru 11
436 91 Litvínov
Eva Hojdarová – vedoucí odboru
Marie Kocinová – ved. registru, SME
Eva Bubeníčková – technik, registr vozidel
Alena Turečková – registr řidičů
Vilém Chvojka
476 767 920
476 767 928
476 767 922
476 767 925
476 767 925
476 767 940
hojdarova@mulitvinov.cz
kocinova@mulitvinov.cz
bubenickova@mulitvinov.cz
tureckova@mulitvinov.cz
chvojka@mulitvinov.cz
92.
Město Louny
Městský úřad
správní odbor, oddělení dopravní
Pod Nemocnicí 2379
440 01 Louny
Ing. Jana Dvořáková – vedoucí odboru
Ing. Radek Lávic – ved. doprav. oddělení
Antonín Fux – technik – registr vozidel
Stanislava Maderáková – registr vozidel
Libor Strnad – registr vozidel
Monika Tichá – SME
(pracoviště má na adrese – Mírové nám. 35)
415 621 264
415 621 248
415 621 252, - 244
415 621 252, - 244
415 621 252, - 244
415 621 172
415 621 386
dvorakova@mulouny.cz
lavic@mulouny.cz
fux@mulouny.cz
maderakova@mulouny.cz
strnad@mulouny.cz
jan.jakub@litomerice.cz
ivana.zapadlova@litomerice.cz
jan.smat@litomerice.cz
jaroslav.dolezal@litomerice.cz
irena.cankarova@litomerice.cz
olga.blazkova@litomerice.cz
petr.mynarik@litomerice.cz
alena.prochova@litomerice.cz
marie.kleinova@litomerice.cz
hana.mildova@litomerice.cz
julia.stroblova@litomerice.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
93.
Město Lovosice
Městský úřad
odbor dopravy
Školní 2
410 30 Lovosice
Jiří Bouček – vedoucí odboru dopravy
Josef Németh – technik
Naďa Šálková – registr vozidel
Ludmila Tichá – registr vozidel
Radek Šíma – SME
František Šavrda – registr řidičů
Lucie Kubů – registr řidičů Bc.
416 536 445
416 532 463 i fax
416 532 463 i fax
416 532 463 i fax
416 532 249
416 532 249
416 532 249
416 532 463
jiri.boucek@meulovo.cz
josef.nemeth@meulovo.cz
nada.salkova@meulovo.cz
ludmila.ticha@meulovo.cz
radek.sima@meulovo.cz
havrda.frantisek@meulovo.cz
kubu.lucie@meulovo.cz
94.
Město Luhačovice
Městský úřad
odbor dopravy
nám. 28. Října 543
763 26 Luhačovice
Ing. Miloš Vala – vedoucí odboru
Bc. František Uhříček – ved.oddělení, technik, SME
Ladislav Kulaja – technik, taxislužba
Bc. Miriam Janíčková – registr vozidel
Danuše Machů – registr řidičů
Marie Maršovská – autoškoly, bod. hodnocení
577 197 400
577 197 403
577 197 404
577 197 406
577 197 405
577 197 426
577 197 425
vala@mesto.luhacovice.cz
uhricek@mesto.luhacovice.cz
kulaja@mesto.luhacovice.cz
janickova@mesto.luhacovice.cz
machu@mesto.luhacovice.cz
marsovska@mesto.luhacovice.cz
95.
Město Lysá nad Labem
Městský úřad
odbor dopravy
Husovo nám.23
289 22 Lysá nad Labem
Ing. Alena Novotná – vedoucí odboru
Václav Novák - technik
Věra Bendová – registr
325 510 200
325 510 289
325 510 251
325 552 066
anovotna@mestolysa.cz
novak@mestolysa.cz
bendova@mestolysa.cz
96.
Město Mariánské Lázně
Městský úřad
odbor dopravy a vnitřních věcí
Ruská 155/3
353 30 Mariánské Lázně
Ing. Irena Konečná, ved. odboru
Vladimír Studený – vedoucí odd. dopravy
Soňa Malinovská – technik, registr, SME
Jindřich Marek – registr
Petra Korcová – registr
354 922 125
354 922 318
354 922 337
354 922 304
354 922 338
354 623 186
irena.konecna@marianskelazne.cz
vladimir.studeny@marianskelazne.cz
sona.malinovska@marianskelazne.cz
marek.jindrich@marinskelazne.cz
petra.korcova@marianskelazne.cz
97.
Město Mělník
Městský úřad
odbor dopravy
nám.Míru 1
276 01 Mělník
Bc. Renata Michňová – vedoucí odd. dopravy
Petr Slezák – technik
Stanislav Dymáček – registr vozidel
Naděžda Příložná – registr vozidel
Pavel Kučera – zkušební komisař
Marcela Motáková – registr řidičů
Michaela Nováková – registr řidičů
315 635 511
315 635 508
315 635 504
315 635 507
315 635 505
315 635 503
315 635 506
315 635 512
r.michnova@melnik.cz
p.slezak@melnik.cz
d.dutkova@melnik.cz
n.prilozna@melnik.cz
p.kucera@melnik.cz
m.motakova@melnik.cz
m.novakova@melnik.cz
98.
Město Mikulov
Městský úřad
odbor dopravy
Náměstí 1
692 20 Mikulov
JUDr. Miroslav Šula – vedoucí odb., SME
Dušan Kočár – technik
Petra Balšínková – registr vozidel
Lada Hořčíková – registr vozidel
Monika Blahová – registr řidičů
519 444 608
519 444 527
519 444 540
519 444 539
519 444 541
519 444 500
sula@mikulov.cz
kocar@mikulov.cz
balsinkova@mikulov.cz
gorcikova@mikulov.cz
blahova@mikulov.cz
416 532 463
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
99.
Město Milevsko
Městský úřad
Odbor dopravy
Sažinova 843
399 16 Milevsko
Ing. František Kabele – vedoucí odboru
Jaroslava Tomanová – registr vozidel
Ing. Miroslav Soldát – technik
Jiří Fara – technik, registr vozidel
Libuše Čandová – registr řidičů
382 504 210
382 504 215
382 504 216
382 504 242
382 504 214
382 504 211
kabele@milevsko-mesto.cz
tomanova@milevsko-mesto.cz
soldat@milevsko-mesto.cz
fara@milevsko-mesto.cz
candova@milevsko-mesto.cz
100.
Statutární město Mladá Boleslav
Magistrát města Ml. Boleslav
odbor dopravy
Komenského nám. 61
293 49 Mladá Boleslav
Bc. Josef Macoun – vedoucí odboru
Milan Lylo – ved. oddělení DSA
Petr Fuksa – technik
Miloslava Šimonková – registr vozidel
Miluše Šimonová – registr řidičů
Oldřich Číž – zkušební komisař
Helena Havlíčková – SME
326 716 312
326 716 341
326 716 360
326 716 362
326 716 344
326 716 323
326 716 354
101.
Město Mnichovo Hradiště
Městský úřad
odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště
Bc. Jan Podlipský, Dis. – vedoucí i SME
Jaromír Šantroch – technik
Ing. Ladislav Koska – technik
Jitka Šťastná – registr vozidel
Jitka Švermová – registr vozidel
Marie Rýglová – registr řidičů
326 776 660
326 776 666
326 776 667
326 776 663
326 776 664
326 776 665
326 772 209
jan.podlipsky@mnhradiste.cz
jaromír.santroch@mnhradiste.cz
ladislav.koska@mnhradiste.cz
jitka.stastna@mnhradiste.cz
jitka.svermova@mnhradiste.cz
marie.ryglova@mnhradiste.cz
102.
Město Mohelnice
Městský úřad
odbor dopravy
nám. Svobody 1
789 85 Mohelnice
Miroslav Jurníček – vedoucí odb. dopravy
Jan Švestka, Dis. – technik, SME
Martina Dubská – registr vozidel
Lucie Schovánková – registr řidičů
Pavlína Stejskalová – registr řidičů
583 452 182
583 452 183
583 452 154
583 452 176
583 452 177
583 452 151
jurnicekm@mu-mohelnice.cz
svestkaj@mu-mohelnice.cz
dubskat@mu-mohelnice.cz
schovankoval@mu-mohelnice.cz
stejskalova@mu-modelnice.cz
103.
Město Moravská Třebová
Městský úřad
odbor dopravy
nám. T.G.Masaryka 29
571 01 Moravská Třebová
Ing. Petr Václavík – vedoucí, SME
Milan Červinka – zástupce vedoucího
Jiří Fiřt – technik
Růžena Záplatová – registr
461 353 080
461 353 084
461 353 085
461 353 082
461 353 074
pvaclavik@mtrebova.cz
mcervinka@mtrebova.cz
jfirt@mtrebova.cz
rzaplatova@mtrebova.cz
104.
Město Moravské Budějovice
Městský úřad
odbor dopravy a SH
nám. Míru 31
676 02 Moravské Budějovice
Ing. Jaromír Mafek – vedoucí odboru
Bohumil Veverka – zkušební komisař
Jiří Ondrák – technik, SME
Jitka Schebestová – registr vozidel
Ludmila Soukupová – registr vozidel
Dana Mušková – registr řidičů
Radek Svoboda – registr řidičů
568 408 354
568 408 355
568 408 353
568 408 352
568 408 351
568 408 357
568 408 382
568 421 022
jmafek@mbudejovice.cz
bveverka@mbudejovice.cz
jondrak@mbudejovice.cz
jschebestova@mbudejovice.cz
lsoukupova@mbudejovice.cz
dmuskova@mbudejovice.cz
rsvoboda@mbudejovice.cz
macoun@mb-net.cz
lylo@mb-net.cz
technici@mb-net.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
105.
Město Moravský Krumlov
Městský úřad
odbor dopravy
Klášterní nám. 125
672 01 Moravský Krumlov
Ing. Karel Černý – vedoucí odboru
Petr Štefka – technik
Marie Vejvalková – registr
Ivana Petkovová – SME
515 300 770
515 300 723
515 300 724
515 300 769
515 300 728
cernyk@mkrumlov.cz
stefkap@mkrumlov.cz
vejvalkovam@mkrumlov.cz
petkovovai@mkrumlov.cz
106.
Magistrát města Most
Městský úřad
odbor dopravní úřad
Radniční 1
434 69 Most
Ing. Bc. Jiří Homonai – vedoucí odboru
Zbyněk Andrt – technik, registr
Bc. Vojtěch Brzoň – technik, registr
Bc. Renata Burkovcová – technik, registr
Ing. Tomáš Peterka – technik, registr, SME
Monika Sikytová – technik, registr
476 448 631
476 448 602
476 448 607
476 448 608
476 448 635
476 448 642
476 702 841
jiri.homonai@mesto-most.cz
zbynek.andrt@mesto-most.cz
vojtech.brzon@mesto-most.cz
renata.burkovcova@mesto -most.cz
tomas.peterka@mesto-most.cz
monika.sikytova@mesto-most.cz
107.
Město Náchod
Městský úřad
odbor dopravy
Masarykovo nám. 40
Pracoviště: Němcové 2020
547 61 Náchod
Ing. Libor Baudyš – vedoucí odboru
Kamil Jedlička – technik
Pavel Stojka – technik
Josef Týfa – vedoucí odd. registru
PhDr. Lenka Polončeková – SME
Lenka Vlčková – registr vozidel
Iveta Křečková – registr vozidel
Drahomíra Součková – registr řidičů
Blanka Kubíková – registr řidičů
491 405 169
491 405 172
491 405 172
491 405 170
491 405 167
491 405 174
491 405 175
491 405 178
191 405 179
491 405 298
libor.baudys@mestonachod.cz
kamil.jedlicka@mestonachod.cz
pavel.stojka@mestonachod.cz
josef.tyfa@mestonachod.cz
lenka.poloncekova@mestonachod.cz
lenka.vlckova@mestonachod.cz
iveta.kreckova@mestonachod.cz
drahomira.souckova@mestonachod.cz
blanka.kubikova@mestonachod.cz
108.
Město Náměšť nad Oslavou
Městský úřad
odbor dopravy
Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
Lubomír Kissler – vedoucí odb., zkuš. komisař
Bc. Jana Brožová – technik, zkušební komisař
Světlana Zahradníková – registr vozidel
Eva Vadovičová, Dis. – registr vozidel
Bc. Marie Koblížková – registr řidičů
Ing. Monika Vítková – dopravní přestupky
568 619 124
568 619 121
568 619 122
568 619 127
568 619 123
568 619 126
568 619 101
kissler@mesto-namest.cz
brozova@mesto-namest.cz
zahradnikova@mesto-namest.cz
vadovicova@mesto-namest.cz
koblizkova@mesto-namest.cz
vitkova@mesto-namest.cz
109.
Město Nepomuk
Městský úřad
odbor dopravy
nám. Augusta Němejce 63
335 01 Nepomuk
Mgr. Jiří Bešta – vedoucí odboru, SME
Václav Hora – technik, registr
Roman Rout – techni, registr
Radka Praizlerová – registr
371 519 744
371 519 746
371 519 748
371 519 747
371 591 422
jiri.besta@urad-nepomuk.cz
vaclav.hora@urad-nepomuk.cz
roman.rout@urad-nepomuk.cz
radka.praizlerova@urad-nepomuk.cz
110.
Město Neratovice
Městský úřad
Odbor správních činností a dopravy
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
PhDr. Ing. Karel Šlehofer, Ph.D – ved. odboru
Aleš Kratochvíl – technik
Gabriela Vrtěnová – registr vozidel
Ivana Kurčová – registr řidičů
Eva Žežulková – registr řidičů
Jana Hájková – registr řidičů
315 650 416
315 650 415
315 650 423
315 650 424
315 650 445
315 650 421
315 650 445
karel.slehofer@neratovice.cz
ales.kratochvíl@neratovice.cz
gabriela.vrtenova@neratovice.cz
ivana.kurcova@neratovice.cz
eva.zezulkova@neratovice.cz
jana.hajkova@neratovice.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
111.
Město Nová Paka
Městský úřad
Dopravní odbor
Dukelské nám. č. 39
509 01 Nová Paka
Zdeněk Leština – ved. Dopravního odboru
Vítězslav Mizera – technik, registr vozidel, ZK
Božena Havlová – registr vozidel i řidičů
Alena Brendlova – registr voz. i řidičů, SME
493 760 165
493 760 164
493 760 163
493 760 162
493 760 120
lestina@munovapaka.cz
mizera@munovapaka.cz
havlova@munovapaka.cz
brendlova@munovapaka.cz
112.
Město Nové Město na Moravě
Městský úřad
odbor dopravy a vnitřních věcí
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě
Bc. Petr Pazour – vedoucí odboru
Ing. Petr Dufek – technik, registr
Marie Kilianová – registr vozidel
Miroslava Pličžková – registr řidičů
566 598 370
566 598 371
566 598 372
566 598 373
566 598 305
petr.pazour@meu.nmnm.cz
petr.dufek@meu.nmnm.cz
marie.kilianova@meu.nmnm.cz
miroslava.pliczkova@meu.nmnm.cz
113.
Město Nové Město nad Metují
Městský úřad
odbor dopravy a SH
nám. Republiky č. 6
549 01 Nové Město nad Metují
Marie Horáková – vedoucí odboru
Monika Jelenová – technik
Pavlína Havelková – registr
Jana Frödová – registr
491 419 670
491 419 674
491 419 673
491 419 672
491 419 623
horakova@novemestonm.cz
jelenova@novemestonm.cz
havelkova@novemestonm.cz
frodova@novemestonm.cz
podatelna@novemestonm.cz
114.
Město Nový Bor
Městský úřad
odbor dopravy
nám. Míru čp. 1
473 01 Nový Bor
Bc. Libor Lamata – vedoucí odboru, SME
Marta Bendová – technik
Jana Kovačová – registr vozidel
Markéta Fuksová – registr vozidel
Lucie Loudová, Dis. – registr vozidel
Iva Vlasáková – registr řidičů
Kateřina Fialová – registr řidičů
487 712 370
487 712 372
487 712 374
487 712 375
487 712 426
487 712 376
487 712 376
487 726 160
llamata@novy-bor.cz
mbendova@novy-bor.cz
jkovacova@novy-bor.cz
mfuksova@novy-bor.cz
lloudova@novy-bor.cz
ivlasakova@novy-bor.cz
kfialova@novy-bor.cz
115.
Město Nový Bydžov
Městský úřad
odbor dopravy a silničního hospodářství
Masarykovo nám. 1
504 01 Nový Bydžov
Miroslav Vostruha – vedoucí odboru, SME
Radek Široký – technik
Lenka Melicharová – registr
Jitka Jirsáková – registr
495 703 991
495 703 993
495 703 995
495 703 996
495 703 985
vostruha@novybydzov.cz
siroky@novybydzov.cz
melicharova@novybydzov.cz
jirsakova@novybydzov.cz
116.
Město Nový Jičín
Městský úřad
odbor dopravy
Divadelní 3
741 01 Nový Jičín
Bc. Libor Macíček – vedoucí odb., registr
Kamil Šrubař – technik
Vladislava Šustková – SME
556 768 340
556 768 344
556 768 351
556 768 302
lmacicek@novyjicin-town.cz
ksrubar@novyjicin-town.cz
vsustkova@novyjicin-town.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
117.
Město Nymburk
Městský úřad
odbor správních činností
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
Dr. Stanislav Hončík – vedoucí, SME
Josef Gruncl – technik
Lucie Turková – registr vozidel
Jiřina Šlamborová – registr vozidel
Martina Jansová – registr řidičů
325 501 512
325 501 516
325 501 513
325 501 514
325 501 515
325 512 166
stanislav.honcik@meu-nbk.cz
josef.gruncl@meu-nbk.cz
lucie.turkova@meu-nbk.cz
jirina.slamborova@meu-nbk.cz
martina.jansova@meu-nbk.cz
118.
Město Nýřany
Městský úřad – pracoviště Plzeň
odbor dopravy
Americká 39
304 66 Plzeň
Ing. Jindřich Hendrich – vedoucí odboru
Richard Deja – technik
Zdeněk Martínek – technik
Hana Boubelová – registr vozidel
Lenka Čechová – registr vozidel
Jana Vajsová – registr vozidel
Jana Pechová – registr řidičů
Jitka Sedláčková – registr řidičů
Petr Benedikt – SME
377 611 113
377 611 137
377 611 138
377 611 141
377 611 143
377 611 144
377 611 151
377 611 152
377 611 112
377 611 119
377 611 140
jiri.hendrich@nyrany.cz
richard.deja@nyrany.cz
zdenek.martinek@nyrany.cz
hana.boubelova@nyrany.cz
jana.pechova@nyrany.cz
jitka.sedlackova@nyrany.cz
petr.benedikt@nyrany.cz
119.
Město Odry
Městský úřad
odbor dopravy
Masarykovo nám. 25
742 35 Odry
Jan Skalka – vedoucí odboru
Vítězslav Fabík – technik
Ing. Vladimír Sitta – technik
Martina Gronesová – registr vozidel
Natalie Koňaříková – registr řidičů
556 768 190
556 768 192
556 768 193
556 768 194
556 768 195
556 768 114
skalka@odry.cz
fabik@odry.cz
sitta@odry.cz
gronesova@odry.cz
konarikova@odry.cz
120.
Statutární město Olomouc
Magistrát města Olomouce
DS: kazbzri
odbor agendy řidičů a motorových vozidel
Vejdovského 2
779 11 Olomouc
Mgr. Michal Urbášek – vedoucí odboru
Bc. Jan Thomas – ved. odd. techn. způsobilosti vozidel,
registr historických vozidel
Ing. Miroslav Perháč – ved. odd. evidence voz.
Petr Michalík – technik,
registr.hist.vozidel
Bc. Radim Koutný – technik
Ing. Ivan Ďuriš – technik
Irena Zavadilová – registr vozidel
Jan Leštinský – SME, Taxislužba
Mgr. Hana Kuchařová – ved. odd. evidence řidičů
Eva Cholastová – registr řidičů
Tamara Jořenková – registr řidičů
Barbora Havlíková – registr řidičů
Informace
Spisová služba odd. evidence vozidel
585 513 700
585 513 731
585 513 739
585 513 732, - 735
585 513 736
585 513 740
587 433 569
585 513 721
585 513 723
585 513 722
585 513 724
585 513 737
585 513 744
585 513 738
michal.urbasek@olomouc.eu
jan.thomas@olomouc.eu
585 513 720
miroslav.perhac@olomouc.eu
petr.michalik@olomouc.eu
radim.koutny@olomouc.eu
ivan.duris@olomouc.eu
irena.zavadilova@olomouc.eu
jan.lestinsky@olomouc.eu
hana.kucharova@olomouc.eu
eva.cholastova@olomouc.eu
tamara.jorenkova@olomouc.eu
barbora.havlikova@olomouc.eu
www.olomouc.eu
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
121.
Statutární město Opava
Magistrát města Opavy
odbor dopravy
Horní náměstí 69
746 26 Opava
Pracoviště: Krnovská 71B
746 01 Opava
Jaroslav Vávra – vedoucí odboru dopravy
Bc. Luděk Pika – ved. oddělení DSA
Marek Lokoč – technik
Luděk Riedel – technik
Zdeňka Holušová – registr
Olga Kožaná, Dis. – registr
Pavla Baďurová – registr
Ivana Patyková – registr
Zdeňka Vašková – registr
Ilona Vrbická – informace
Monika Jírová – registr
Ing. Rudolf Klein – ved. odd., SME
553 756 900
553 756 903
553 756 910
553 756 912
553 756 912
553 756 921
553 756 922
553 756 923
553 756 924
553 756 911
553 756 929 informace
553 756 925
553 791 970
jaroslav.vavra@opava-city.cz
ludek.pika@opava-city.cz
marek.lokoc@opava-city.cz
ludek.riedel@opava-city.cz
zdenka.holusova@opava-city.cz
olga.kozana@opava-city.cz
pavla.badurova@opava-city.cz
ivana.patykova@opava-city.cz
zdenka.vaskova@opava-city.cz
ilona.vrbicka@opava-city.cz
monika.jirova@opava-city.cz
rudolf.klein@opava-city.cz
122.
Město Orlová
Městský úřad
odbor dopravy
Osvobození 796
735 14 Orlová-Lutyně
Ing. Radim Klein – vedoucí odboru
Ing. Zuzana Ožanová – vedoucí oddělení
Ing. Petr Vachtarčík – technik, reg. voz., SME
Petr Wielgus – technik, SME
Květoslava Mžiková – registr vozidel
Kateřina Peterová – registr řidičů
Sylvie Sikorová – registr řidičů
596 581 611
596 581 625
596 581 616
596 581 615
596 581 620
596 581 621
596 581 619
599 444 868
radim.klein@muor.cz
zuzana.ozanova@muor.cz
petr.vachtarik@muor.cz
petr.wielgus@muor.cz
kvetoslava.mzikova@muor.cz
katerina.pieterova@muor.cz
sylvie.sikorova@muor.cz
123.
Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy
odbor dopravně správních činností
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
Ing. Bc. Dalibor Mozdřeň – ved. odboru
Bc. Zdeněk Kopka – vedoucí oddělení
Bc. Ivo Kempný – technik
Ing. Tomáš Pika – SME-odbor dopravy
599 444 833
599 444 880
599 442 860
599 442 032
599 442 034
dmozdren@ostrava.cz
zkopka@ostrava.cz
ikempny@ostrava.cz
tpika@ostrava.cz
124.
Město Ostrov
Městský úřad
Dopravně správní odbor
Hlavní 795
363 20 Ostrov
Ladislav Jiskra – vedoucí odboru
Jaroslav Babic – technik
Eva Mandausová – registr
Jitka Koppová – SME
353 808 631
353 808 640
353 808 641
353 808 635
353 808 659
ljiskra@ostrov.cz
Město Otrokovice
Městský úřad
Odbor dopravně-správní
nám. 3. května 1340
765 23 Otrokovice
Mgr. Renáta Krystyníková – ved. odb. a SME
Bc. Zdeněk Talafa – vedoucí odd. evid. voz.
Aleš Boťa – technik
Renáta Vašulková – registr vozidel
Ludmila Zapletalová – registr vozidel
Anna Bartošíková – registr vozidel
Ing.Martin Straka – ved. odd. ŘP, zkuš. komisař
Šárka Pavelková – zkušební komisař
Markéta Demjánová – registr řidičů
Romana Vrancová – registr řidičů
577 680 452
577 680 236
577 680 235
577 680 237
577 680 237
577 680 237
577 680 238
577 680 238
577 680 239
577 680 239
577 933 369
577 102 115
125.
jkoppova@ostrov.cz
krystynikova@muotrokovice.cz
talafa@muotrokovice.cz
bota@muotrokovice.cz
vasulkova@muotrokovice.cz
zapletalova@muotrokovice.cz
bartosikova@muotrokovice.cz
straka@muotrokovice.cz
pavelkova@muotrokovice.cz
demjanova@muotrokovice.cz
vrancova@muotrokovice.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
126.
Město Pacov
Městský úřad
odbor dopravy
nám. Svobody 320
395 18 Pacov
František Zelenka – vedoucí odboru
Marcela Razimová – registr vozidel
Irena Mátlová – registr řidičů
David Tulach – registr řidičů a zkuš. komisař
565 455 120
565 455 123
565 455 189
565 455 124
565 455 155
zelenka@mestopacov.cz
razimova@mestopacov.cz
matlova@mestopacov.cz
tulach@mestopacov.cz
127.
Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic
odbor dopravy
Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice
Ing. Vladimír Bakajsa – vedoucí odboru
Kristýna Vojáčková – ved. odd. reg. vozidel
Libor Novák – technik
Lenka Braunová
Ing. Moravec
Václav Jamber – technik
Jana Štefánková – technik,historická vozidla
Dagmar Modrová – SME
Jiří Řádek – ved. odd. doprav. správních agend
Lenka Krausová – registr řidičů, bod. systém
466 859 351
466 859 370
466 859 372
466 859 373
466 859 372
466 859 372
466 859 372
466 859 367
466 859 356
466 859 347
466 859 352
466 859 371
vladimir.bakajsa@mmp.cz
kristyna.vojackova@mmp.cz
jiri.novak@mmp.cz
lenka.braunova@mmp.cz
martin.moravec@mmp.cz
vaclav.jamber@mmp.cz
jana.stefankova@mmp.cz
dagmar.modrova@mmp.cz
jiri.radek@mmp.cz
lenka.krausova@mmp.cz
128.
Město Pelhřimov
Městský úřad
odbor dopravy
Pražská 127
393 01 Pelhřimov
Ing. Lenka Mikolášková – vedoucí odboru, SME, taxi
Lubomír Šetek – vedoucí oddělení, technik,
registr vozidel
Gabriela Vytisková – registr vozidel
Ivana Pacnerová – registr řidičů
565 351 336
565 351 450
565 323 609
mikolaskova.l@mupe.cz
setek@mupe.cz
129.
Město Písek
Městský úřad
odbor dopravy
Velké náměstí 114
397 19 Písek
Markéta Kopecká – registr řidičů
Ing. Michal Kovařík – vedoucí odboru
Jiří Polívka, Dis. – registr vozidel
Jana Frintová – schvalování vozidel
Jana Chalupová – registr řidičů
Ing. Leonard Doskočil – SME
382 330 600
382 330 624
382 330 625
382 330 631
382 330 602
382 330 550
kopecka.m@mupe.cz
michal.kovarik@mupisek.cz
jiri.polivka@mupisek.cz
jana.frintova@mupisek.cz
jana.chalupova@mupisek.cz
leonard.doskocil@mupisek.cz
130.
Statutární město Plzeň
Magistrát města Plzně
Škroupova 5
306 32 Plzeň
Pracoviště odboru registru vozidel a řidičů:
Koterovská 162
306 32 Plzeň
Bc. Jiří Marek – ved. odboru
Jan Vavřík – ved. oddělení registru vozidel
Radek Jahoda – historická vozidla
Bc.Milan Vraný – ved. odd. registru řidičů
Sekretariát OR VŘ
KONTAKTNÍ CENTRUM Plzeň
378 034 400
378 034 440
378 034 441
378 034 410
378 034 401
378 034 111
378 034 402
marek@plzen.eu
vavrik@plzen.eu
jahoda@plzen.eu
vrany@plzen.eu
sekretariatORVR@plzen.eu
info@plzen.eu
vytiskova@mupe.cz
pacnerova.i@mupe.cz
565 351 435
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
131.
Město Podbořany
Městský úřad
odbor dopravy
Mírová 615
441 17 Podbořany
JUDr. Alexandr Vasilenko – vedoucí i SME
Pavel Beneš – technik
Hana Smržová – registr
415 237 574
415 237 588, - 520
415 237 558
415 237 602
vasilenko@podborany.net
benes@podborany.net
smrzova@podborany.net
132.
Město Poděbrady
Městský úřad
odbor dopravy
Jiřího náměstí 20/I
290 31 Poděbrady
František Kupec – vedoucí odboru
Jiří Černý – komisař AŠ
Marcela Dubinová – registr vozidel
Ilona Lupínková – registr vozidel
Václav Knespl – technik
Ilona Mrzenová – registr řidičů
325 600 430
325 600 453
325 600 438
325 600 439
325 600 437
325 600 449
325 600 445
doprava@mesto-podebrady.cz
133.
Město Pohořelice
Městský úřad
odbor dopravy
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice
Ing. Miroslav Šár – ved. odboru, SME
Luděk Kincl – technik, registr vozidel
Kateřina Buiová – registr vozidel
Lenka Dudová – registr řidičů
Mgr.Roman Vespalec – zkušební komisař
519 301 370
519 301 372
519 301 373
519 301 374
519 301 378
519 301 379
miroslav.sar@pohorelice.cz
ludek.kincl@pohorelice.cz
katerina.buiova@pohorelice.cz
lenka.dudova@pohorelice.cz
roman.vespalec@pohorelice.cz
134.
Město Polička
Městský úřad
odbor dopravy
Palackého nám. 160
572 01 Polička
Bc. Jindřich Studený – vedoucí odb., SME
Jiří Pachovský – technik, registr vozidel
Jana Vítková – registr vozidel
461 723 870
461 723 872
461 723 871
461 723 879
studeny@policka.org
pachovsky@policka.org
vitkova@policka.org
135.
Hlavní město Praha
Magistrát hl.města Prahy
odbor dopravně správních agend
Jungmannova 29
111 21 Praha 1
JUDr. Josef Mihalík – ředitel odboru
Irena Routová – vedoucí sekretariátu
Ing. Václav Krouský – vedoucí odd. techniků
Mgr. Petr Mareček – zást. řed., registr vozidel
Václav Kotrch – metodik
Spisovna
Pracoviště přestavby vozidel
Ing. Květoslava Odvárková – SME
Bc. Zdeněk Bubeník – zást. řed., registr. řidičů
Ing. Jan Žák – ved. odd. registru řidičů
Bc. Iveta Zolnirčíková – metodik RŘ
Marcela Formánková – metodik RŘ
Hana Šedivá – metodik RŘ
Bc. Miroslav Hána – ved. odd. zkušeb. komisařů
Milan Hubka – ved. odd. přestupků
Oldřich Mařík – dopravní přestupky
236 005 480
236 005 489
236 005 936, - 487
236 005 928, - 856
236 005 436, - 424
236 005 934
236 005 488
236 005 939
236 005 944, - 954
236 005 938
234 690 445
236 005 410
236 005 812
Seznam pracovišť registru
silničních vozidel:
P 3, Osiková 2
P10, Nad Vršovskou horou 88
P9, Na Výběžku 11-Vysočany
P5, Jeremiášova 870-Stodůlky
Registr historických a sportovních vozidel:
P 10, Nad Vršovskou horou 88 (Na Bohdalci)
Upozorňujeme, že v pátek je zavírací den POZOR změna od
02.01.2012 je pracoviště z Motola přemístěno na Bohdalec !!!
284 814 098
236 003 060
284 818 556, 251 610 239
267 107 422
josef.mihalik@praha.eu
irena.routova@praha.eu
vaclav.krousky@praha.eu
petr.marecek@praha.eu
vaclav.kotrch@praha.eu, dsa@praha.eu
kvetoslava.odvarkova@praha.eu
zdenek.bubenik@praha.eu
jan.zak@praha.eu
iveta.zolnircikova@praha.eu
marcela.formankova@praha.eu
hana.sediva@praha.eu
miroslav.hana@praha.eu
milan.hubka@praha.eu
oldrich.marik@praha.eu
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
136.
Město Prachatice
Městský úřad
odbor komunálních služeb a dopravy
Hradební 436
383 01 Prachatice
Bc. Ivana Jeřábková – vedoucí odboru
Ludmila Volčíková – vedoucí DSA
Václav Skoba – technik i SME
Jarmila Koritarová – registr
Iva Pavlíková – registr
Alena Kneiflová – registr
388 317 320
388 607 286
388 607 289
388 607 289
388 607 365
388 607 365
388 313 567
ivana.jerabkova@mupt.cz
ludmila.volcikova@mupt.cz
vaclav.skoba@mupt.cz
137.
Město Prostějov
Městský úřad
odbor dopravy
nám. T.G.Masaryka 12
797 42 Prostějov
Ing. Miroslav Nakládal – vedoucí odboru
Mgr. Jan Vejmělek – ved. odd.
Ing. Ladislav Wachtl
582 329 800
582 329 822
582 329 823
582 329 816
miroslav.nakladal@prostejov.eu
jan.vejmelek@prostejov.eu
ladislav.wachtl@prostejov.eu
138.
Město Přelouč
Městský úřad
odbor vnitřních věcí
Čs. Armády 1665
535 33 Přelouč
Luděk Novák – ved. odb. vnitřních věcí
Jiří Šlapák – technik
Lucie Růžková – registr vozidel
Jitka Širillová – registr vozidel
Ing. Jiří Rozinek – zkušební komisař, SME
Libuše Janáčková – registr řidičů
Romana Zittová – registr řidičů, bod. systém
466 094 211
466 094 219
466 094 218
466 094 217
466 094 222
466 094 215
466 094 216
466 094 224
ludek.novak@mestoprelouc.cz
jiri.slapak@mestoprelouc.cz
lucie.ruzkova@mestoprelouc.cz
jitka.sirillova@mestoprelouc.cz
jiri.rozinek@mestoprelouc.cz
libuse.janackova@mestoprelouc.cz
romana.zittova@mestoprelouc.cz
139.
Město Přerov
Městský úřad
odbor dopravy
nám. T.G. Masaryka 2
751 52 Přerov
Ing. Daniela Nováková – vedoucí odboru
Jiří Navrátil – technik
Miroslav Kovařík – technik, registr, ZK
Margita Považanová – SME
581 268 678
581 268 675
581 268 672
581 268 253
581 268 293
581 268 697
daniela.novakova@prerov.eu
jiri.navratil@prerov.eu
miroslav.kovarik@prerov.eu
margita.povazanova@prerov.eu
140.
Město Přeštice
Městský úřad
odbor správní a dopravní
Masarykovo nám. 107
334 11 Přeštice
Bc. Daniel Novotný – vedoucí odboru
Radek Kapoun – technik, registr vozidel
Rostislav Sysel – registr vozidel
Milan Bohuš – technik, registr vozidel
Lenka Turnerová – registr řidičů
Vendula Dvořáková – registr řidičů, bod. systém
377 332 470
377 332 477
377 332 475
377 332 480
377 332 474
377 332 482
377 332 407
377 332 479
novotny@prestice-mesto.cz
kapoun@prestice-mesto.cz
sysel@prestice-mesto.cz
bohus@prestice-mesto.cz
turnerova@prestice-mesto.cz
dvorakova@prestice-mesto.cz
141.
Město Příbram
Městský úřad
odbor Dopravní úřad
Tyršova 108
261 01 Příbram 1
Mgr. Jan Novák – vedoucí DÚ
Vladimír Kočárek – ved. odd. regi., SME
Jiří Nádvorník – technik
Marián Zajíček – technik
318 498 245
318 498 225
318 498 239
318 498 241
318 498 240
jan.novak@pribram-city.cz
vladimir.kocarek@pribram-city.cz
jiri.nadvornik@pribram-city.cz
marian.zajicek@pribram-city.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
142.
Město Rakovník
Městský úřad
odbor dopravy
Husovo nám. č. 27
269 18 Rakovník
František Fröhlich – vedoucí odboru
Jaroslav Hurt – vedoucí techniků, registrů
Helena Josífková – technik
Jana Suchá – registr
Jan Fencl – registr
Věra Císařová – registr
Bc. Luboš Moucha – SME
313 259 185
313 259 196
313 259 197
313 259 197
313 259 198
313 259 198
313 259 186
313 513 281
ffrohlich@murako.cz
jhurt@murako.cz
hjosifkova@murako.cz
jsucha@murako.cz
jfencl@murako.cz
143.
Město Rokycany
Městský úřad
odbor dopravy
Masarykovo nám. 1
337 20 Rokycany
Jaromír Kalčík – vedoucí odboru, SME
Petr Stašek – ved. odd. dopravně správních agend
371 706 320
371 706 301
371 709 305
jaromir.kalcik@rokycany.cz
petr.stasek@rokycany.cz
144.
Město Rosice
Městský úřad
odbor dopravy
Palackého nám. 13
665 01 Rosice
Pracoviště:Žerotínovo nám.1
Ing. Miloš Burian – vedoucí odboru
Ondřej Špička – technik, SME
Vladislav Horký – technik, SME
Zuzana Patočková – registr vozidel
Miroslava Myslínová – registr řidičů
Petra Rousová – registr řidičů
546 492 161
546 492 164
546 492 165
546 492 163
546 492 166
546 492 166
546 492 169
burian@mesto.rosice.cz
spicka@mesto.rosice.cz
horky@mesto.rosice.cz
z.patockova@mesto.rosice.cz
myslinova@mesto.rosice.cz
rousova@mesto.rosice.cz
145.
Město Roudnice nad/L.
Městský úřad
odbor dopravy
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad/L.
Bohuslava Jírovcová – vedoucí odboru
Josef Novák – technik, registr
Jana Zajícová – technik, registr
Jana Přibylová – registr, SME
416 850 199
416 850 197
416 850 196
416 850 196
416 850 171 (172)
bjirovcova@roudnicenl.cz
e-mail posílat na pí. Jírovcovou
e-mail posílat na pí. Jírovcovou
e-mail posílat na pí. Jírovcovou
146.
Město Rožnov pod Radhoštěm
Městský úřad
odbor dopravy
Čechova 1027
a ul. Letenská
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Mgr. Petr Opálka – vedoucí odboru
Josef Vahalík – technik, zkušební komisař
Libor Jochec – technik, zkušební komisař
Lenka Šťastná – registr vozidel, SME
Petra Malinová – registr vozidel, SME
Jana Sommerová – registr ŘP
Naděžda Türscherlová – registr ŘP
Hana Janoušková – registr vozidel
571 661 202
571 661 214
571 661 214
571 661 216
571 661 217
571 661 218
571 661 219
571 661 223
571 661 206
opalka.od@roznov.cz
147.
Město Rumburk
Městský úřad
DS: sdrbhgg
odbor civilně a dopravně správní a
živnostenský úřad
Tř. 9.května 1366/48
408 01 Rumburk
Marek Hejna – ved.oddělení. DS, SME
Jaroslav Nedvěd – technik
Jiří Průdek – technik
Jana Kezerová – registr vozidel
Petra Středová – registr řidičů
412 356 337
412 356 331
412 356 300
412 356 334
412 356 300
412 356 301
doprava@rumburk.cz
nedved.doprava@rumburk.cz
prudek.doprava@rumburk.cz
kezerova.doprava@rumburk.cz
stredova.doprava@rumburk.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
148.
Město Rychnov nad Kněžnou
Městský úřad
odbor dopravy a silničního hospodářství
Havlíčkova 136
516 01 Rychnov n/ Kněžnou
Ing. Jiří Brandejs – vedoucí odboru, SME
Zdeněk Molcar – ved. odd.
Viktor Štěpánek – registr
494 509 650
494 509 666
494 509 661
494 534 440
jiri.brandejs@rychnov-city.cz
zdenek.molcar@rychnov-city.cz
viktor.stepanek@rychnov-city.cz
149.
Město Rýmařov
Městský úřad
DS: 7zkbugk
odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Míru 1
795 01 Rýmařov
Bc. Renata Vyslyšelová – vedoucí odboru
Kamil Sekáč – technik, registr vozidel, SME
Markéta Krhovská – tech.registr vozidel,SME
Michaela Viktorínova – dtto
Kamil Sekáč – schval., registr vozidel, SME
Marie Bílková – registr řidičů
Roman Malý – registr řidičů
554 254 260
554 254 268
554 254 262
554 254 265
554 254 268
554 254 261
554 254 217
554 254 201
vyslyselova@rymarov.cz
sekac@rymarov.cz
krhovska@rymarov.cz
viktorinova@rymarov.cz
sekac@rymarov.cz
bilkova@rymarov.cz
maly@rymarov.cz
150.
Město Říčany
Městský úřad
odbor správních agend a dopravy
Komenského nám. 1619/2
251 01 Říčany
Bohumila Kulíšková – vedoucí, registr
Ivan Mihalič – technik
Irena Brunnerová – SME
Ivana Vitáčková
323 618 276
323 618 288
323 618 273
323 618 280
323 618 278
doprava@ricany.cz
ivan.mihalic@ricany.cz
irena.brunnerova@ricany.cz
ivana.vitackova@ricany.cz
151.
Město Sedlčany
Městský úřad
odbor dopravy a SH
Nádražní 336
264 80 Sedlčany
Jan Krutina – vedoucí odboru, SME
Aleš Daněk – technik, registr
Iveta Patáková – technik, registr
318 821 248 linka 11
318 874 248 linka 13
318 874 248 linka 14
318 821 797
krutina@mu.sedlcany.cz
danek@mu.sedlcany.cz
patakova@mu.sedlcany.cz
152.
Město Semily
Městský úřad
odbor dopravy
Husova 82
513 13 Semily
Jiří Eichler – vedoucí odb., SME,TAXI
Libor Tichánek – technik, registr
Ing. Miroslav Starý – technik, registr vozidel
Božena Klusová – registr vozidel
Hana Samkova – registr řidičů, PPZŘ, DK
Ludmila Janusová – bodový systém
481 629 266
481 629 265
481 629 267
481 629 261
481 629 262
481 629 268
481 629 260
eichler@mu.semily.cz
tichanek@mu.semily.cz
stary@mu.semily.cz
klusova@mu.semily.cz
samkova@mu.semily.cz
janusova@mu.semily.cz
153.
Město Slaný
Městský úřad
odbor dopravy
Velvarská 136
274 53 Slaný
Tomáš Černický – vedoucí odboru, SME
Jan Lhota – technik
Pavel Tůma – technik
Stanislava Limberková – registr
Věra Machátová – registr
Hana Bernardová – registr
312 511 260
312 511 265
312 511 267
312 511 201
312 511 203
312 511 202
312 511 206
cernicky@meuslany.cz
lhota@meuslany.cz
tuma@meuslany.cz
limberkova@meuslany.cz
machatova@meuslany.cz
bernardova@meuslany.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
154.
Město Slavkov u Brna
Městský úřad
odbor dopravy
Palackého nám. 260
684 01 Slavkov u Brna
Dagmar Janebová – vedoucí odboru
Mgr. Jan Habrda – technik
Jana Fialová – registr
Robert Spáčil – registr
Libuše Pilátová – SME
544 121 132
544 121 134
544 121 135
544 121 181
544 121 140
155.
Město Soběslav
odbor dopravy a vnitřních věcí
Náměstí Republiky 59/I
392 01 Soběslav
Jana Kosová – vedoucí odboru
Roman Mengler – technik
Jasmína Červenková – registr
Pavla Brunerová – evidence
381 508 119
381 508 181
381 508 183
381 508 185
381 508 185
kosova@musobeslav.cz
mengler@musobeslav.cz
cervenkova@musobeslav.cz
brunerova@musobeslav.cz
156.
Město Sokolov
Městský úřad
odbor dopravně správních agend
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov
Zuzana Bezděkovská – ved. oddělení
Iveta Kubíková – registr
Marie Šímová – registr
Kateřina Svobodová – registr
Jana Trollerová – registr
Jana Pitnerová – technik
359 808 217
359 808 202
359 808 289
359 808 221
359 808 239
359 808 169
352 325 216
zuzana.bezdekovska@mu-sokolov.cz
iveta.kubikova@mu-sokolov.cz
marie.simova@mu-sokolov.cz
katerina.svobodova@mu-sokolov.cz
jana.trollerova@mu-sokolov.cz
jana.pitnerova@mu-sokolov.cz
157.
Město Stod
Městský úřad
odbor správní a dopravní
Sokolovská 566
331 01 Stod
Mgr. Zbyšek Macán – vedoucí odboru
Václav Tesař – technik, SME
Jan Sedláček – technik, SME
Martina Vyhnalová – technik, registr vozidel
Jaromíra Muchnová – registr řidičů
Miroslav Vlk – registr řidičů
379 209 411
379 209 419
379 209 418
379 209 417
379 209 410
macan@mestostod.cz
tesar@mestostod.cz
sedlacek@mestostod.cz
vyhnalova@mestostod.cz
muchnova@mestostod.cz
vlk@mestostod.cz
158.
Město Strakonice
Městský úřad
odbor dopravy
Oddělení dopravně správních agend
Krále Jiřího z Poděbrad 772
386 01 Strakonice
Ing. Václav Býček – vedoucí odboru
Marie Tchorzewská – technik
Rudolf Slavík – technik
Hana Benešová – ved. oddělení registru
Gabriela Smrčková – registr vozidel
Ing. Pavel Hlava – SME
Radka Jungvirtová – registr řidičů
Pavlína Slavíková – registr řidičů
383 700 286
383 700 227
383 700 255
383700 286
383 701 231
383 701 261
383 701 361
383 701 257
383 701 360
vaclav.bycek@mu-st.cz
marie.tchorzewska@mu-st.cz
rudolf.slavik@mu-st.cz
hana.benesova@mu-st.cz
gabriela.smrckova@mu-st.cz
pavel.hlava@mu-st.cz
radka.jungvirtkova@mu-st.cz
pavlina.slavikova@mu-st.cz
159.
Město Stříbro
Městský úřad
správní odbor
Masarykovo Náměstí 1
349 01 Stříbro
Regina Křížová – vedoucí odboru
Pavel Žemlička – registr
Marek Musil – registr
Ing. Zdeněk Rolínek – SME
374 801 110
374 801 116
374 801 126
374 801 118
374 801 129
krizova@mustribro.cz
zemlicka@mustribro.cz
musil@mustribro.cz
rolinek@mustribro.cz
dagmar.janebova@meuslavkov.cz
jan.habrda@meuslavkov.cz
jana.fialova@meuslavkov.cz
robert.spacil@meuslavkov.cz
libuse.pilatova@meuslavkov.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
160.
Město Sušice
Městský úřad
odbor dopravy
nám. Svobody 138
342 01 Sušice
František Opl – vedoucí, SME
Jan Mautner – technik
Jaroslava Kolářová – registr
Eva Šlapáková – registr
376 540 180
376 540 185
376 540 182
376 540 182
376 540 112
376 526 424
fopl@mususice.cz
jmautner@mususice.cz
jkolarova@mususice.cz
eslapakova@mususice.cz
161.
Město Světlá nad Sázavou
Městský úřad
odbor dopravy
nám. Trčků z Lípy 18
582 91 Světlá nad Sázavou
Bc. Miroslav Peroutka – vedoucí odboru
Stanislava Báčová – registr
Václav Krupička – registr
Milan Stejskal – technik
Jiří Prokeš – registr
Eva Pejcharová – ŘP
569 496 628
569 496 635
569 496 628
569 496 636
569 496 634
569 496 646
569 456 549
peroutka@svetlans.cz
od@svetlans.cz
krupicka@svetlans.cz
stejskal@svetlans.cz
prokes@svetlans.cz
pejcharova@svetlans
162.
Město Svitavy
Městský úřad
odbor dopravy
Dvořákova 3
568 11 Svitavy
Ing. Miroslav Doseděl – vedoucí odboru
Milan Karpíšek – technik
461 550 460
461 550 471
461 533 252
461 533 219
miroslav.dosedel@svitavy.cz
milan.karpisek@svitavy.cz
163.
Město Šlapanice
Městský úřad
odbor dopravy
Opuštěná 9/2
656 70 Brno
Pavel Tylšar – vedoucí odboru
Radek Andrlík – ved. odělení
Michal Houzar – technik, registr i SME
Miroslava Chrápavá – registr
Drahomíra Stoklásková – registr
Jaroslava Mlčochová – registr
533 304 809
533 304 421
533 304 412
533 304 410
533 304 411
533 304 413
533 304 812
tylsar@slapanice.cz
andrlik@slapanice.cz
houzar.michal@slapanice.cz
chrapava@slapanice.cz
stoklaskova@slapanice.cz
mlcochova@slapanice.cz
164.
Město Šternberk
Městský úřad
odbor dopravy
Horní nám. 16
785 01 Šternberk
Ing. Adriana Runštuková – vedoucí odboru
Vladimír Foukal – technik
Zdeněk Machala – technik, SME
Mariana Kubíková – registr
Jana Dočkalová – registr
585 086 561
585 086 555
585 086 555
585 086 557
585 086 556
585 086 511
runstukova@sternberk.cz
165.
Město Šumperk
Městský úřad
odbor dopravy
Jesenická 31
787 01 Šumperk
Ing. Radek Novotný – vedoucí odboru
Daniel Kantor – technik, registr, SME (ved.)
Radoslav Matoušek – technik
Petr Holouš – technik
Dagmar Hanzalíková – registr
Olga Havlíčková – registr
583 388 223
583 388 123
583 388 125
583 388 173
583 388 126
583 388 174
583 213 328
radek.novotny@musumperk.cz
daniel.kantor@musumperk.cz
radoslav.matousek@musumperk.cz
petr.holous@musumperk.cz
dagmar.hanzalikova@musumperk.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
166.
Město Tábor
Městský úřad
odbor dopravně správních agend
Husovo náměstí 2938
390 02 Tábor
Ing. Antonín Hlaváček – vedoucí i SME
Milan Janíček – vedoucí odd. reg.
Hana Rezková – technik
Markéta Pospíšilová – technik
Ladislav Tůma – technik
Jiří Procházka – technik
Dana Ondráčková – registr
Ivana Borkovcová – registr
Marie Kučerová – registr
Kristýna Čechová – registr
381 486 430
381 486 455
381 486 442
381 486 451
381 486 443
381 486 452
381 486 448
381 486 446
381 486 447
381 486 449
381 486 509 – podatel.
381 251 176 – reg. voz.
antonin.hlavacek@mutabor.cz
milan.janicek@mutabor.cz
hana.rezkova@mutabor.cz
ladislav.tuma@mutabor.cz
jiri.prochazka@mutabor.cz
dana.ondrackova@mutabor.cz
marie.kucerova@mutabor.cz
167.
Město Tachov
Městský úřad
odbor dopravy a silničního hospodářství
Rokycanova 1
347 01 Tachov
Ing. Václav Fišpera – vedoucí odboru, SME
Juraj Fabo – technik
Bohuslav Moravec – technik
Václav Škarda – VO DSA, technik, registr
Marcela Váchová
374 705 227
374 705 258
374 705 259
374 705 256
374 705 230
374 705 269
vaclav.fispera@tachov-mesto.cz
juraj.fabo@tachov-mesto.cz
bohuslav.moravec@tachov-mesto.cz
vaclav.skarda@tachov-mesto.cz
marcela.vachova@tachov-mesto.cz
168.
Město Tanvald
Městský úřad
odbor dopravy
Krkonošská 350
468 41 Tanvald
Karel Kuch – vedoucí odboru, SME
Petra Viková – registr vozidel
Soňa Plešingerová – registr řidičů
483 369 620, 623
483 369 621
483 369 622
483 369 666
kkuch@tanvald.cz
pvikova@tanvald.cz
splesingerova@tanvald.cz
169.
Město Telč
Městský úřad
odbor dopravy
nám. Zachariáše z Hradce 10
588 56 Telč
Libor Blabla – vedoucí odboru, technik
Liběna Zodlová – registr vozidel
Stanislava Fišerová – registr řidičů
Ing. Pavel Chromý – SME
567 112 476
567 112 475
567 112 474
567 112 473
567 112 499
libor.blabla@telc-etc.cz
libena.zodlova@telc-etc.cz
stanislava.fiserova@telc-etc.cz
pavel.chromy@telc-etc.cz
170.
Statutární město Teplice
Magistrát města Teplic
odbor správních činností
nám. Svobody 2
415 95 Teplice
Bc. Pavel Válek – vedoucí odboru
Vladimír Hnízdil – technik, ved. registru
Bc. Lucie Hofmannová – technik
Ljubov Stojková – registr
Mirka Patáková – registr
Dagmar Lukáčová – registr
417 510 802
417 510 840
417 510 840
417 510 808
417 510 806
417 510 806
417 510 992
valek@teplice.cz
hnizdil@teplice.cz
hofmannova@teplice.cz
stojkova@teplice.cz
patakova@teplice.cz
lukacova@teplice.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
171.
Město Tišnov
Městský úřad
odbor dopravy
Nám. Míru 346
666 19 Tišnov
Ing. Zdeněk Hvízdal – vedoucí odboru
Vladimír Vařílek – technik, zkuš. komisař, r.v.
Josef Prudil – technik, registr vozidel
Jana Kloboučníková – registr vozidel
Hana Pulkrábková – registr vozidel
Ing. Jiří Brychta – přestupky
Ing. Miroslav Bartoň – zkuš. komisař, reg. řid.
Ivana Brychtová – registr řidičů
Mgr. Jana Němcová – bodový systém
Ing. Petra Vokáčová – silniční správní úřad
549 439 716
549 439 735
549 439 735
549 439 736
549 439 739
549 439 717
549 439 738
549 439 737
549 439 759
549 439 756
549 439 780
zdenek.hvizdal@tisnov.cz
vladimir.varilek@tisnov.cz
josef.prudil@tisnov.cz
jana.kloboucnikova@tisnov.cz
hana.pulkrabkova@tisnov.cz
jiri.brychta@tisnov.cz
miroslav.barton@tisnov.cz
ivana.brychtova@tisnov.cz
jana.nemcova@tisnov.cz
petra.vokacova@tisnov.cz
172.
Město Trhové Sviny
Městský úřad
odbor dopravy a SH
Žižkovo náměstí 32
374 17 Trhové Sviny
Jan Hohenberger – vedoucí odboru, SME
David Štojdl – technik,registr vozidel
Josef Kápar – registr vozidel
Přemysl Tupý – registr vozidel
Antonín Michal – registr řidičů, zkušební komisař
Petr Frdlík – registr řidičů, zkušební komisař
386 301 446
386 301 445
386 301 475
386 301 465
386 301 481
386 301 664
386 301 478
386 301 430
doprava@tsviny.cz
evidvoz@tsviny.cz
komisar@tsviny.cz
evidvoz@tsviny.cz
ridagendy@tsviny.cz
ridagendy@tsviny.cz
173.
Město Trutnov
Městský úřad
Správní odbor
Oddělení dopravně správních agend
Slovanské nám. 165
541 16 Trutnov
Mgr. Leoš Křemenský – ved. správního odboru
Milan Špůr – ved. odd. DSA
Petr Bartůněk
Květa Kynclová – registr
Jana Kirschová – registr
Ilona Cihlářová – registr
Milan Brejtr – technik
Anna Kokošková – SME
499 803 323
499 803 503
499 803 515
499 803 505
499 803 506
499 803 507
499 803 508
499 803 367
kremelsky@trutnov.cz
spur@trutnov.cz
bartunek@trutnov.cz
kynclova@trutnov.cz
kirschova@trutnov.cz
cihlarova@trutnov.cz
brejtr@trutnov.cz
kokoskova@trutnov.cz
174.
Město Třebíč
Městský úřad
odbor správních činností
Masarykovo nám. 116/6
674 01 Třebíč
JUDr. Karel Prokeš – vedoucí odboru
Jan Mertl – vedoucí odd. registru vozidel
Josef Kabelka – technik
Milan Svoboda – technik, SME
Eva Pokorná – registr vozidel
Jaroslava Dočekalová – registr vozidel
Radka Pokorná – registr vozidel
Miluše Marková – registr vozidel
Jozef Potančok – ved. odd. evidence řidičů
Zbyněk Dobrovolný – zkušební komisař
Alena Skoumalová – bodový systém
Jana Slámová – bodový systém
Simona Zelinková – registr řidičů
Michaela Hortová – registr řidičů
568 805 310
568 805 556
568 805 557
568 805 558
568 805 554, přepážka 550
568 805 555, přepážka 551
568 805 553, přepážka 551
568 805 552, přepážka 550
568 805 149
568 805 144
568 805 167
568 805 137
568 805 562, přepážka 563
568 805 561, přepážka 563
k.prokes@trebic.cz
j.mertl@trebic.cz
j.kabelka@trebic.cz
milan.svoboda@trebic.cz
e.pokorna@trebic.cz
j.docekalova@trebic.cz
r.pokorna@trebic.cz
m.markova@trebic.cz
j.potancok@trebic.cz
z.dobrovolny@trebic.cz
a.skoumalova@trebic.cz
j.slamova@trebic.cz
s.zelinkova@trebic.cz
m.hortova@trebic.cz
499 813 033
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
175.
Město Třeboň
Městský úřad
odbor vniřních věcí
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
Ing. Josef Roubíček – ved. odboru
Ing. Pavel Zajíček – vedoucí oddělení
Ing. Pavel Čečka – technik, registr, SME
Renata Trojanová – registr
Dana Bicková – registr
384 342 126
384 342 127
384 342 130
384 342 129
384 342 131
josef.roubicek@mesto-trebon.cz
pavel.zajicek@mesto-trebon.cz
pavel.cecka@mesto-trebon.cz
renata.trojanova@mesto-trebon.cz
dana.bickova@mesto-trebon.cz
176.
Město Třinec
Městský úřad
odbor dopravy
Jablunkovská 160
739 61 Třinec
Ing. Miriam Hronovská – vedoucí
Radomír Penčák – technik
Lenka Lasotová – technik
Jarmila Bílková – registr
Pavlína Sochorová – registr
Martina.Kaznicova – registr
Jana Moržolová – SME
558 306 290
558 306 304
558 306 303
558 306 305
558 306 306
558 306 307
558 306 297
miriam.hronovska@trinecko.cz
radomir.pencak@trinecko.cz
lenka.lasotova@trinecko.cz
jarmila.bilkova@trinecko.cz
pavlina.sochorova@trinecko.cz
martina.kaznicova@trinecko.cz
jana.morzolova@trinecko.cz
177.
Město Turnov
Městský úřad
odbor dopravní
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov
Pavel Vaňátko – vedoucí
Jaroslav Němec – technik, registr vozidel
Miroslav Krupčík – technik, registr vozidel
Štěpánka Votrubová – registr řidičů
Břetislav Novák – zkušební komisař
481 366 871
481 366 868
481 366 882
481 366 877
481 366 866
481 366 112
p.vanatko@mu.turnov.cz
j.nemec@mu.turnov.cz
m.krupcik@mu.turnov.cz
s.votrubcova@mu.turnov.cz
b.novak@mu.turnov.cz
178.
Město Týn nad Vltavou
Městský úřad
odbor dopravy a SH
Náměstí Míru 2
375 01 Týn nad Vltavou
Ing. Jaroslav Janáček – vedoucí odboru
Lenka Kokešová – registr vozidel i řidičů
Jarmila Hávová – registr vozidel i řidičů
Ladislav Hronek – technik, registr vozidel, ZK
Vladislav Karásek – registr vozidel
385 772 281
385 772 286
385 772 285
385 772 284
385 772 282
385 731 624
jaroslav.janacek@tnv.cz
lenka.kokesova@tnv.cz
jarmila.havova@tnv.cz
ladislav.hronek@tnv.cz
vladislav.karasek@tznv.cz
179.
Město Uherské Hradiště
Městský úřad
odbor dopravy
Masarykovo nám. 19
686 70 Uherské Hradiště
Ing. Jindřich Havelka – vedoucí odboru
Petr Škopík – technik
Mgr. Václav Valštýn – vedoucí registru
Lenka Kročová – ME
572 525 111
572 525 572
572 525 577
572 525 555
572 525 595
jindrich.havelka@mesto-uh.cz
petr.skopik@mesto-uh.cz
vaclav.valstyn@mesto-uh.cz
lenka.krocova@mesto-uh.cz
Město Uherský Brod
Městský úřad
odbor dopravy
Masarykovo nám. 100
688 17 Uherský Brod
Ing. Jaroslav Prchlík – vedoucí odboru
Ondřej Sadílek – vedoucí oddělení
Radek Mach – technik, registr vozidel
Martina Horecká – registr vozidel
Beata Fejtová – registr řidičů
Dobromila Myšínská – registr řidičů
572 615 380
572 615 393
572 615 390
572 615 391
572 615 395
572 615 396
572 615 112
572 822 133
180.
Fax
572 525 595
E-mail
jaroslav.prchlik@ub.cz
ondrej.sadilek@ub.cz
radek.mach@ub.cz
martina.horecka@ub.cz
beata.fejtova@ub.cz
dobromila.mysinska@ub.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
181.
Město Uničov
Městský úřad
odbor dopravy a SH
Masarykovo nám. 1
783 91 Uničov
Ing. Bohumil Luža – vedoucí odboru
Ivana Kozáková – registr vozidel
Pavlína Kosová – technik
Miluše Horáková – registr řidičů
Jana Kráčmarová – registr řidičů
Oldřich Sedlář – zkušební komisař
585 088 314
585 088 315
585 088 316
585 088 318
585 088 317
585 000 463
585 088 345
bluza@unicov.cz
ikozakova@unicov.cz
pkosova@unicov.cz
mhorakova@unicov.cz
jkracmarova@unicov.cz
olsedlar@unicov.cz
182.
Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
odbor dopravy
Velká Hradební 8
401 00 Ústí nad Labem
Ing. Dalibor Dařílek – vedoucí odboru
Miloš Hocek – technik, registr
Martin Nerad – technik
Jaroslav Čos – technik
Dana Šíchová – technik
Zdeněk Pivoňka – registr
Ing. Jan Jež – SME
475 241 843
475 241 539
475 241 496
475 241 396
475 241 538
475 241 495
475 241 391
475 241 492
dalibor.darilek@mag-ul.cz
183.
Město Ústí nad Orlicí
Městský úřad
odbor dopravy a silničního hospodářství
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
Jaroslav Ešpandr – vedoucí odboru
Ivan Bartoš – technik, dovozy, AŠ
Petr Fiedler – technik, SME, AŠ
Jaroslava Renčínová – registr
Miluše Červinková – registr
Jana Stieglitzová – řidiči, TAXI
465 514 340
465 514 530
465 514 533
465 514 532
465 514 531
465 514 345
465 352 911
espandr@muuo.cz
bartos@muuo.cz
fiedler@muuo.cz
rencinova@muuo.cz
cervinkova@muuo.cz
stieglitzova@muuo.cz
184.
Město Valašské Klobouky
Městský úřad
odbor dopravy a SH
Masarykovo nám. 189
766 17 Valašské Klobouky
Ing. Vladimír Tomaštík – vedoucí odboru
Přemysl Švach – technik, dovozy
Miroslav Beňo – AŠ, SME
Ing. Zuzana Staníková – registr vozidel
Marie Talárová – registr řidičů, TAXI
577 311 140
577 311 142
577 311 141
577 311 143
577 311 147
577 320 616
tomastik@mu-vk.cz
pr.svach@mu-vk.cz
beno@mu-vk.cz
stanikova@mu-vk.cz
talafova@mu-vk.cz
185.
Město Valašské Meziříčí
Městský úřad
Odbor správních činností
Náměstí 7
757 38 Valašské Meziříčí
Ing. Antonie Foltýnová – ved. odboru
JUDr. Terezia Zlámalová – ved. odd., SME
Tomáš Střítežský – technik
Mgr. Vladan Sváček – technik
Hana Michalíková – registr, technik
Vladimíra Vašková – registr vozidel
Věra Valuchová – registr řidičů
Petra Palátová – registr vozidel
Zuzana Křenková, Dis. – bodový systém
Věra Valuchová – registr řidiů
Dagmar Tesařová Kovářová – registr řidičů
Irena Melichaříková, Dis. – dig. karty řidiče
571 674 468
571 674 470
571 674 434
571 674 408
571 674 405
571 674 431
571 674 403
571 674 406
571 674 404
571 674 403
571 674 428
571 674 401
571 674 427
foltynova@muvalmez.cz
terezia.zlamalova@muvalmez.cz
stritezsky@muvalmez.cz
svacek@muvalmez.cz
michalikova@muvalmez.cz
vaskova@muvalmez.cz
valachova@muvalmez.cz
palatova@muvalmez.cz
krenkova@muvalmez.cz
valachova@muvalmez..cz
kovarova@muvalmez.cz
melicharikova@muvalmez.cz
zdenekpivonka@oku-usti.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
186.
Město Varnsdorf
Městský úřad
odbor správních agend a dopravy
T.G. Masaryka 1838
407 47 Varnsdorf
Mgr. Nataša Golová – vedoucí OSA
Bc. Jitka Hanousková – SME, MHD
Alena Bošková – technik, registr vozidel
Jarmila Jägermannová – registr voz., TAXI
Václav Šlosar – registr, technik, SME, AŠ
Iva Šmídová – registr řidičů
Eliška Žáková – registr řidičů
412 384 616, - 129
412 384 616, - 121
412 384 616, - 122
412 384 616, - 123
412 384 616, - 122
142 384 616, - 132
412 384 616, - 217
412 384 615
natasa.golova@varnsdorf.cz
jitka.hanouskova@varnsdorf.cz
alena.boskova@varnsdorf.cz
jarmila.jagermannova@varnsdorf.cz
vaclav.slosar@varnsdorf.cz
iva.smidova@varnsdorf.cz
eliska.zakova@varnsdorf.cz
187.
Město Velké Meziříčí
Městský úřad
odbor dopravy a SH
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
Ing. Jiří Pospíchal – vedoucí odboru
Jiří Kyncl – technik, registr vozidel
Ivo Kočenda – technik, registr vozidel
Irena Jeřábková – registr vozidel i řidičů
Marie Rauscherová – registr vozidel i řidičů
Emil Krejska – SME
566 781 060
566 781 066
566 781 065
566 781 063
566 781 064
566 781 061
566 781 657
pospichal@mestovm.cz
kyncl@mestovm.cz
kocenda@mestovm.cz
jerabkova@mestovm.cz
rauscherova@mestovm.cz
krejska@mestovm.cz
188.
Město Veselí nad Moravou
Městský úřad
odbor vnitřní správy
tř. Masarykova 119
pracoviště park P.Bezruče 697
698 13 Veselí nad Moravou
Ing. Antonín Korta – vedoucí odboru
Ing.Bc.Milan Březina – Vodopr. evidencí, SME
Bc. Lukáš Fico – technik, registr vozidel
Ivo Cápek – technik, registr vozidel
Pavel Řičica – registr vozidel, zkuš. komisař
Irena Hýsková – registr řidičů
Lucie Kratochvílová – registr řidičů
Josef Ševeček – zkuš. komisař, AŠ, Taxi
518 670 170
518 670 181
518 670 184
518 670 183
518 670 186
518 670 187
518 670 182
518 670 185
518 670 175
518 670 188
korta@veseli-nad-moravou.cz
brezina@veseli-nad-moravou.cz
fico@veseli-nad-moravou.cz
capek@veseli-nad-moravou.cz
ricica@veseli-nad-moravou.cz
hyskova@veseli-nad-moravou.cz
kratochvilova@veseli-nad-moravou.cz
sevecek@veseli-nad-moravou.cz
189.
Město Vimperk
Městský úřad
odbor dopravy
Steinbrenerova 6
385 17 Vimperk
Jana Vokurková – vedoucí odboru
Miloslav Lang – technik, registr, SME
Pavla Knoppová – registr
Radek Zámečník – registr
388 459 089
388 459 087
388 459 084
388 459 083
388 414 822
jana.vokurkova@mesto.vimperk.cz
miloslav.lang@mesto.vimperk.cz
pavla.knoppova@mesto.vimperk.cz
190.
Město Vítkov
Městský úřad
oddělení dopravy
nám. Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov
Bc. Zdeněk Adamec – ved. oddělení dopravy
Milan Prusek – technik, registr, SME,ZK
Bc. Vladimír Židek – technik, registr
Petr Anders – technik, registr
Jarmila Kaspříková – řidičské průkazy
Bc. Petra Dubová – přestupky
556 312 246 i fax
556 312 247 i fax
556 312 248
556 312 250
556 312 249
556 312 259
191.
Město Vizovice
Městský úřad
odbor dopravy a silničního hospodářství
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
Ing. Emilie Klinkovská – vedoucí odboru
Dalibor Hába – technik
Zdenka Konečná – registr
577 599 180
577 599 183
577 599 184
adamec@vitkov.info
prusek@vitkov.info
zidek@vitkov.info
anders@vitkov.info
kasprikova@vitkov.info
dubova@vitkov.info
577 599 185
emilie.klinkovska@mestovizovice.cz
dalibor.haba@mestovizovice.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
192.
Město Vlašim
Městský úřad
odbor dopravy
Jana Masaryka 302
258 14 Vlašim
Jiří Vondruška – vedoucí odboru
Jiří Šebek – technik, zkušební komisař
Renata Havelková – registr vozidel
Olga Šandová – registr vozidel
Hana Novotná – registr řidičů
Hana Pavoučková – registr řidičů
Alexandra Šimonová – bodový systém
317 840 710
317 840 717
317 840 716
317 840 716
317 840 715
317 840 714
317 840 715
317 840 770
jiri.vondruska@mesto-vlasim.cz
jiri.sebek@mesto-vlasim.cz
renata.havelkova@mesto-vlasim.cz
olga.sandova@mesto-vlasim.cz
hana.novotna@mesto-vlasim.cz
hana.pavouckova@mesto-vlasim.cz
alexandra.simonova@mesto-vlasim.cz
193.
Město Vodňany
Městský úřad
odbor dopravy
Náměstí Svobody 18/I
389 01 Vodňany
Jan Kolesa – vedoucí odboru
Jitka Pecková – technik, registr
Jiří Novák – technik, registr
Martin Hejduk
Bohumír Rychtář – SME
383 379 120
383 379 124
383 379 123
383 379 125
383 379 121
383 382 317
kolesa@muvodnany.cz
peckova@muvodnany.cz
novak@muvodnany.cz
hejduk@muvodnany
rychtar@muvodnany.cz
194.
Město Votice
Městský úřad
odbor správních činnovstí a dopravy
Komenského nám. 700
259 01 Votice
Ing. Vladimír Korec – vedoucí odboru
Jan Bursík – technik
Marie Kadlecová – registr
Jana Štiková – SME
317 830 146
317 830 127
317 830 128
317 830 158
317 812 487
vladimir.korec@votice.cz
doprava@votice.cz
marie.kadlecova@votice.cz
jana.stikova@votice.cz
195.
Město Vrchlabí
Městský úřad
odbor dopravy
Zámek 1
543 01 Vrchlabí
Ing. Monika Patzeltová – ved. odboru
Milan Kraus – zást. ved. odboru
Michal Machačka – technik a registr
Petr Škoda – SME
499 405 736
499 405 734
499 692 760
499 405 723
499 405 729
patzeltovamonika@muvrchlabi.cz
krausmilan@muvrchlabi.cz
machackamichal@muvrchlabi.cz
skodapetr@muvrchlabi.cz
196.
Město Vsetín
Městský úřad
odbor správních agend
Mostecká 303
755 24 Vsetín
Mgr. Valerie Ondřejová – vedoucí odboru
Ing. Josef Mynarčík – technik
Lenka Hučíková – technik
Bc. Ilona Vaňková – vedoucí oddělení DSA
Petr Bezouška – technik
Blanka Chytková – registr vozidel, SME
Radka Navrátilová – registr vozidel
Věra Ekartová – registr vozidel
571 491 253
571 491 127
571 491 126
571 491 123
571 491 121
571 491 124
571 491 125
571 491 120
571 491 600
valerie.ondrejova@mestovsetin.cz
josef.mynarcík@mestovsetin.cz
lenka.hucikova@mestovsetin.cz
ilona.vankova@mestovsetin.cz
petr.bezouska@mestovsetin.cz
blanka.chytkova@mestovsetin.cz
radka.navratilova@mestovsetin.cz
vera.ekartova@mestovsetin.cz
197.
Město Vysoké Mýto
Městský úřad
odbor dopravních a občanských agend
B.Smetany 92
566 32 Vysoké Mýto
Vladimír Běloušek – vedoucí odboru
Stanislav Mikulecký – technik, registr
Kamila Mikolášková – registr
Iva Kubiasová – SME
465 466 234
465 466 250
465 466 251
465 466 257
465 466 265
vladimir.belousek@vysoke-myto.cz
stanislav.mikulecky@vysoke-myto.cz
kamila.mikolaskova@vysoke-myto.cz
iva.kubiasova@vysoke-myto.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
198.
Město Vyškov
Městský úřad
odbor dopravy
Masarykovo nám. 1
628 01 Vyškov 11
Ing. Petr Buchta – vedoucí odboru
Petr Volný – technik, registr
Milan Faltýnek – technik
Josef Vlachynský – SME
517 301 400
517 301 425
517 301 426
517 301441
517 301 404
p.buchta@meuvyskov.cz
p.volny@meuvyskov.cz
m.faltynek@meuvyskov.cz
j.vlachynsky@meuvyskov.cz
199.
Město Zábřeh
Městský úřad
Oddělení dopravy
nám. Osvobození 15
789 01 Zábřeh
Bc. Petr Kašpar – vedoucí oddělení dopravy
Petr Holub, Dis. – technik, registr vozidel
František Höchsmann – technik, registr, SME
Vlastimil Andrle – technik, registr, SME
Jana Zárubová – registr řidičů
Blanka Divišová – registr řidičů
583 468 131
583 468 134
583 468 123
583 468 135
583 468 133
583 468 132
583 416 505
petr.kaspar@muzabreh.cz
petr.holub@muzabreh.cz
františek.hochsmann@muzabreh.cz
vlastimil.andrle@muzabreh.cz
jana.zarubova@muzabreh.cz
blanka.divisova@muzabreh.cz
200.
Statutární město Zlín
Magistrát města Zlína
odbor občansko-správní
L. Váchy 602
760 01 Zlín 1
Antonín Šrajer – vedoucí odboru
Ing. Martin Šoc – registr vozidel
Richard Hanáček – technik
Vojtěch Gajdušek – SME
Oddělení dopravních přestupků a ŘP:
Ing. Antonín Šrajer
577 630 668
577 690 694
577 630 691
577 630 634
577 630 610
antoninsrajer@muzlin.cz
martinsoc@muzlin.cz
richardhanacek@muzlin.cz
vojtechgajdusek@muzlin.cz
Město Znojmo
Městský úřad
odbor dopravy
nám. Armády 8
669 22 Znojmo
Ing. Pavel Liška – vedoucí odboru
Bohumil Kučera – technik
Pavel Bartůněk – technik.
Pavla Švarcová – registr vozidel
Marie Hanáková – ved. odd. EMVO
Ludmila Vašíčková – registr
Radka Hekrlová – registr řidičů
515 216 444
974 641 936
974 641 936
974 641 935
974 641 939
974 641 940
974 641 938
515 216 441 –
tento fax používat
pro pana Lišku
974 641 941 –
pro ostatní
pavel.liska@arm.muznojmo.cz
Město Žamberk
Městský úřad
dbor správní a dopravy
Masarykovo nám. 166
564 01 Žamberk
Ing. Petra Řeháčková – vedoucí odboru
Ing. Vladimír Janoušek – ved. odd.
Ing. Vladimír Martínek – technik, registr voz.
Jana Krčmářová – registr vozidel
Jaroslava Fabiánová – registr vozidel
Kateřina Všetečková – ŘP
Josef Stejskal – SME
465 670 220
465 670 290
465 670 291
465 670 298
465 670 299
465 670 294
465 670 293
465 670 209
p.rehackova@muzbk.cz
v.janousek@muzbk.cz
v.martinek@muzbk.cz
ja.krcmarova@muzbk.cz
j.fabianova@muzbk.cz
k.vsetickova@muzbk.cz
j.stejskal@muzbk.cz
201.
202.
577 630 668
antoninsrajer@muzlin.cz
pavla.svarcova@arm.muznojmo.cz
marie.hanakova@arm.muznojmo.cz
Největší německý online trh s vozidly
Poř.
Obecní úřady obcí
s rozšířenou působností
Pracovníci, kteří schvalují
a vedou registr vozidel a řidičů
Telefon
Fax
E-mail
203.
Město Žatec
Městský úřad
Odbor dopravy a SH
Nám. Svobody 1
438 24 Žatec
Jiří Dobruský – vedoucí odboru
Mgr. Vladislav Hána – technik, registr vozidel
Ing. Kateřina Čonková – registr vozidel
Vratislava Kopřivová – SME
Ivana Stolariková – registr řidičů
Bc. Marcela Tschischková – reg. řidičů, DT
415 736 470
415 736 471
415 736 472
415 736 475
415 736 473
415 736 474
415 736 513
415 736 148
dobrusky@mesto-zatec.cz
hana@mesto-zatec.cz
conkova@mesto-zatec.cz
koprivova@mesto-zatec.cz
stolarikova@mesto-zatec.cz
tschischkova@mesto-zatec.cz
204.
Město Žďár nad Sázavou
Městský úřad
odbor dopravy
Žižkova 1
591 31 Žďár nad Sázavou
Ing. Jaroslav Miklík – vedoucí odboru
Lubomír Krčál – technik, registr
Ing. Bc. Luboš Koubek – SME
566 688 300
566 688 319
566 688 301
566 621 012
jaroslav.miklik@zdarns.cz
lubomir.krcal@zdarns.cz
lubos.koubek@zdarns.cz
205.
Město Železný Brod
Městský úřad
odbor dopravy
nám. 3. května 1
468 22 Železný Brod
Karel Císař – vedoucí, technik, SME
Ivona Zádková – registr
483 333 975
483 333 974
483 333 963
k.cisar@zelbrod.cz
i.zadkova@zelbrod.cz
206.
Město Židlochovice
Městský úřad
odbor dopravy
Masarykova 100
667 01 Židlochovice
Mgr. Ivana Kejřová – vedoucí odboru
Zdeněk Cetl – technik
Jarmila Smutná – registr vozidel
Radoslava Sordylová – registr vozidel
Ivana Palášková – registr ŘP
Ilona Dvořáčková – registr ŘP
547 428 730
547 428 737
547 428 737
547 428 735
547 428 731
547 428 731
547 428 739
kejrova@zidlochovice.cz
cetl@zidlochovice.cz
smutna@zidlochovice.cz
sordylova@zidlochovice.cz
palaskova@zidlochovice.cz
dvorackova@zidlochovice.cz
Download

v naší tabulce s kontaktními údaji odborů dopravy na