ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY
Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika
Úvod
Vytváření obrazů na základě zákonů optiky je častým jevem
kolem nás
Základní principy
Základní principy
Zobrazování optickými přístroji je založeno na následujících
principech:
Základní principy
Zobrazování optickými přístroji je založeno na následujících
principech:
Přímočaré šíření světla
Základní principy
Zobrazování optickými přístroji je založeno na následujících
principech:
Přímočaré šíření světla
Zákon lomu
Základní principy
Zobrazování optickými přístroji je založeno na následujících
principech:
Přímočaré šíření světla
Zákon lomu
Zákon odrazu
Základní principy
Zobrazování optickými přístroji je založeno na následujících
principech:
Přímočaré šíření světla
Zákon lomu
Zákon odrazu
Nezávislost chodu světelných paprsků
Optické zobrazování
Optické zobrazování
Zobrazovací prvky - na základě zákonů paprskové optiky mění
chod paprsků
Optické zobrazování
Zobrazovací prvky - na základě zákonů paprskové optiky mění
chod paprsků
Tyto prvky jsou uspořádány do optické soustavy
Optické zobrazování
Zobrazovací prvky - na základě zákonů paprskové optiky mění
chod paprsků
Tyto prvky jsou uspořádány do optické soustavy
Skutečný obraz - vzniká na průsečíku sbíhavých paprsků, lze
jej zachytit na stínítku
Optické zobrazování
Zobrazovací prvky - na základě zákonů paprskové optiky mění
chod paprsků
Tyto prvky jsou uspořádány do optické soustavy
Skutečný obraz - vzniká na průsečíku sbíhavých paprsků, lze
jej zachytit na stínítku
Neskutečný ( zdánlivý ) obraz - vzniká u rozbíhavých paprsků a
nelze jej zachytit na stínítku
Optické zobrazování
Rovinné zrcadlo
Rovinné zrcadlo
Jestliže se při zobrazování uplatňuje odraz světla, mluvíme o
zobrazení odrazem.
Rovinné zrcadlo
Jestliže se při zobrazování uplatňuje odraz světla, mluvíme o
zobrazení odrazem.
Nejjednodušším příkladem je odraz na rovinném zrcadle
Rovinné zrcadlo
Jestliže se při zobrazování uplatňuje odraz světla, mluvíme o
zobrazení odrazem.
Nejjednodušším příkladem je odraz na rovinném zrcadle
Toto zobrazení využívá zákona odrazu
Rovinné zrcadlo
Jestliže se při zobrazování uplatňuje odraz světla, mluvíme o
zobrazení odrazem.
Nejjednodušším příkladem je odraz na rovinném zrcadle
Toto zobrazení využívá zákona odrazu
Rovinné zrcadlo
Jestliže se při zobrazování uplatňuje odraz světla, mluvíme o
zobrazení odrazem.
Nejjednodušším příkladem je odraz na rovinném zrcadle
Toto zobrazení využívá zákona odrazu
Rovinné zrcadlo
Jestliže se při zobrazování uplatňuje odraz světla, mluvíme o
zobrazení odrazem.
Nejjednodušším příkladem je odraz na rovinném zrcadle
Toto zobrazení využívá zákona odrazu
Rovinné zrcadlo
Rovinné zrcadlo
Rovinné zrcadlo
Paprsky dopadající na
p l o c h u z rc a d l a s e
podle zákona odrazu
o d r á ž e j í . Ty t o
odražené paprsky jsou
rozbíhavé. Obraz je
tedy zdánlivý a vznikne
prodloužením
odražených paprsků
za zrcadlo.
Obraz rovinného zrcadla
Obraz rovinného zrcadla
Obraz vytvořený rovinným zrcadlem je vždy zdánlivý,
vzpřímený, stejně veliký jako předmět a souměrný s
předmětem podle roviny zrcadla.
Obraz rovinného zrcadla
Obraz vytvořený rovinným zrcadlem je vždy zdánlivý,
vzpřímený, stejně veliký jako předmět a souměrný s
předmětem podle roviny zrcadla.
Obraz rovinného zrcadla
Obraz vytvořený rovinným zrcadlem je vždy zdánlivý,
vzpřímený, stejně veliký jako předmět a souměrný s
předmětem podle roviny zrcadla.
Reálná rovinná zrcadla
Reálná rovinná zrcadla
Při výrobě se využívají vlastnosti lesklých kovových
ploch ( ty odrážejí až přes 90% dopadajícího světla )
Reálná rovinná zrcadla
Při výrobě se využívají vlastnosti lesklých kovových
ploch ( ty odrážejí až přes 90% dopadajícího světla )
Většinou je kov ( cínový amalgám ) nanesen na zadní
stěně desky
Reálná rovinná zrcadla
Při výrobě se využívají vlastnosti lesklých kovových
ploch ( ty odrážejí až přes 90% dopadajícího světla )
Většinou je kov ( cínový amalgám ) nanesen na zadní
stěně desky
Kvůli zdvojenému odrazu světla se ve složitějších
optických přístrojích užívají zrcadla s nanesenou
lesklou plochou na vnějším povrchu skla
Reálná rovinná zrcadla
Při výrobě se využívají vlastnosti lesklých kovových
ploch ( ty odrážejí až přes 90% dopadajícího světla )
Většinou je kov ( cínový amalgám ) nanesen na zadní
stěně desky
Kvůli zdvojenému odrazu světla se ve složitějších
optických přístrojích užívají zrcadla s nanesenou
lesklou plochou na vnějším povrchu skla
Příklad 1
Na břehu rybníka stojí stožár veřejného osvětlení, jehož lampa je
ve výšce H nad hladinou. Na opačné straně rybníka ve vzdálenosti
d od stožáru je pozorovatel, jehož oči jsou ve výšce h nad
hladinou. Sestavte rovnici pro výpočet polohy bodu na hladině, v
němž se odráží paprsek vycházející z lampy a směřující do oka
pozorovatele.
Příklad 2
Jak vysoké musí být rovinné zrcadlo zavěšené svisle na stěnu, aby
člověk výšky 180 cm, stojící 1 m od zrcadla, viděl v zrcadle celou
svoji postavu? Oči pozorovatele jsou ve svislé vzdálenosti 10 cm
od temene hlavy. V jaké výšce od podlahy musí být dolní a horní
okraj zrcadla? Bude třeba změnit velikost zrcadla, aby
pozorovatel viděl celou svou postavu z větší vzdálenosti?
Příklad 3
Aby na dno válce s neprůhlednými stěnami dopadaly kolmo
sluneční paprsky, je nad válcem umístěno rovinné zrcadlo, které
je do svislého směru odchýleno o úhel 25°. Jaká je úhlová výška
Slunce nad obzorem?
Download

prezentace - Fyzika GJVJ