F7 – 8A, 1/1
Prověrka: F7 – 8A, řešení
1.
a) Světlo se ve stejnorodém prostředí šíří přímočaře. Děti na sebe nemohou vidět, neboť světlu stojí v cestě obytný přívěs.
b), c)
2.
a) C;
b) světlo se šíří ve stejnorodém prostředí přímočaře, zdroj světla, Jakubova hlava a bod C leží v jedné přímce;
c) stín se bude zkracovat.
3.
a) c = 300 000 km/s;
b) rychlost světla ve vakuu > rychlost světla ve vodě.
4.
a)
b) Obraz je zdánlivý, stejně velký jako předmět, přímý, stranově převrácený.
5.
a) α = 60o = α´;
b)
c) α´ = 0o.
6.
a)
b) Paprsky budou rovnoběžné.
7.
RÚ
Vypuklé zrcadlo. Aby řidiči mohli sledovat dopravu na vedlejších silnicích nebo nepřehledných úsecích. Tato zrcadla
zobrazují dopravní situaci v širším záběru, než by ji zobrazilo rovinné zrcadlo.
a)
b) V úplňku.
Nakladatelství Prometheus, 2004
Download

Řešení