F7 – 6A, 1/1
Prověrka: F7 – 6A, řešení
1.
a) 400 kPa;
b) tlak je všude stejný;
c) 80 kN.
2.
a) Při stejné hustotě vody ve všech místech působí větší vztlaková síla Fvz na těleso o větším objemu,
tedy na váleček A;
b) ph > ph ;
1
2
c) při stejné hustotě vody je hydrostatický tlak větší ve větší hloubce.
3.
a) 10 N;
b) 18 N.
4.
a) mA < mB;
b) ph = ph ;
A
B
c) Fh = Fh ;
A
B
d) F = hρgS; všechny veličiny u obou nádob jsou stejné, tedy stejné jsou i tlakové síly;
e) ph = hρg = 1 578 Pa 1,6 kPa.
5.
Ponor lodi se bude zmenšovat, neboť slaná voda má větší hustotu než voda říční.
6.
B, neboť do ostatních konviček, které mají krátkou hubici, nemůže dát tolik vody.
RÚ
2 500 kg/m3.
Nakladatelství Prometheus, 2004
Download

Řešení