Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665
Šablona:
I/2
č. materiálu:
VY_32_INOVACE_374
Jméno autora:
Mgr. Tomáš Vaculík
Třída/ročník:
IX.
Datum vytvoření:
29.10.2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Tomáš Vaculík
Vzdělávací oblast:
Jazyk a jazyková komunikace
Tematická oblast:
Slovesa, větná skladba
Předmět:
Český jazyk a literatura
Výstižný popis
Pracovní list slouží jako opakování slovesných tříd a vzorů.
způsobu využití,
Zároveň shrnuje učivo o větné skladbě a o větných členech.
případně
Může být použit jako samostatná práce, nebo písemná
metodické
práce.
pokyny:
Klíčová slova:
Slovesné třídy, vzory, větné členy, věta hlavní, vedlejší
Druh učebního
pracovní list
materiálu:
Soulad se ŠVP:
Rozvíjené klíčové
kompetence:
Odkaz:
Je plně v souladu se ŠVP - Strom
Kompetence k učení, kompetence k řešení problému,
kompetence pracovní
http://www.hfdata.cz/joom/index.php?option=com_content&view=article&id=147
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Tomáš Vaculík
SLOVESNÉ TŘÍDY A VZORY, ROZBOR SOUVĚTÍ, VĚTNÉ ČLENY:
1. VYPIŠ Z VĚT SLOVESA A URČI U NICH TŘÍDU A VZOR:
Brzy dosáhneš vytčeného cíle.
Udělal to, co mu už dávno sliboval.
Pokrývači pečlivě rozloží dehtový papír a ten dobře přilne na prkennou podlahu.
Všichni netrpělivě čekali, až znovu zapnou proud.
Lidé se těšili, až se otevřou brány výstaviště.
Věřili, že zvítězíme.
2. PROVEĎ ROZBOR SOUVĚTÍ: Když hradní posádka uprchla, ukryla se
v nedalekém vrchu Oškobrhu, odkud za letních nocí vyjížděla na luka,
aby se procvičila v boji.
a)
b)
c)
d)
e)
Označ VH, VV a urči druh VV.
Vypiš slovesa a urči u nich třídu a vzor.
Vypiš přísudky a urči jejich druh.
Urči druh souvětí.
Z první věty souvětí vypiš podmět.
3. VYMYSLI ALESPOŇ 3 PŘEDPONY KE SLOVESU ŽÍT A VYTVOŘ VĚTY:
4. URČI VĚTNÉ ČLENY:
Na stěnách skal rostly chráněné květiny.
První letní ráno bylo nezvykle teplé.
Po odplutí ledů voda v řece rychle opadla.
Přes nepřízeň počasí jsme na výlet jeli.
Eva si uvařila horký čaj na zahřátí.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Tomáš Vaculík
PRACOVNÍ LIST (řešení):
1. VYPIŠ Z VĚT SLOVESA A URČI U NICH TŘÍDU A VZOR:
Brzy dosáhneš vytčeného cíle. DOSÁHNEŠ – 2. třída, vzor tiskne
Udělal to, co mu už dávno sliboval. UDĚLAL – 5. třída, vzor dělá.
SLIBOVAL -3. třída, vzor kupuje
Pokrývači pečlivě rozloží dehtový papír a ten dobře přilne na prkennou podlahu. ROZLOŽÍ – 4. třída,
vzor prosí
PŘILNE – 2. třída, vzor tiskne
Všichni netrpělivě čekali, až znovu zapnou proud. ČEKALI – 5. třída, vzor dělá
ZAPNOU – 2. třída, vzor tiskne
Lidé se těšili, až se otevřou brány výstaviště.
TĚŠILI -4. třída, vzor prosí
OTEVŘOU – 1. třída, vzor umře
Věřili, že zvítězíme. VĚŘILI – 4. třída, vzor prosí
ZVÍTĚZÍME – 4. třída, vzor prosí
2. PROVEĎ ROZBOR SOUVĚTÍ:
a)
b)
c)
d)
e)
Označ VH, VV a urči druh VV.
Vypiš slovesa a urči u nich třídu a vzor.
Vypiš přísudky a urči jejich druh.
Urči druh souvětí.
Z první věty souvětí vypiš podmět.
a) Když hradní posádka uprchla (1 VV příslovečná časová), ukryla se
v nedalekém vrchu Oškobrhu (2 VH) , odkud za letních nocí vyjížděla na
luka (3VV přívlastková), aby se procvičila v boji (4VV příslovečná
účelová).
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Tomáš Vaculík
b)
UPRCHLA – 2. třída, vzor tiskne
PROCVIČILA – 4. Třída, vzor prosí
UKRYLA – 3. třída, vzor kryje
VYJÍŽDĚLA – 4. třída, vzor sází
c)
Uprchla
Ukryla se
Vyjížděla
Procvičila se
Všechny přísudky jsou slovesné jednoduché.
d)
e)
Souvětí je podřadné. SP
posádka
3. VYMYSLI ALESPOŇ 3 PŘEDPONY KE SLOVESU ŽÍT A VYTVOŘ VĚTY:
Individuální úkol. Možná řešení: prožít, zažít, užít, využít, dožít, požít
atd.
4. URČI VĚTNÉ ČLENY:
Na stěnách (příslovečné určení místa) skal (přívlastek neshodný) rostly (přísudek) chráněné
(přívlastek shodný) květiny (podmět).
První (přívlastek shodný) letní (přívlastek shodný)ráno (podmět) bylo (sponové sloveso = součást
přísudku) nezvykle (příslovečné určení způsobu) teplé (jmenná část přísudku).
Po odplutí (příslovečné určení času) ledů (přívlastek neshodný) voda (podmět) v řece (přívlastek
neshodný) rychle (příslovečné určení způsobu) opadla (přísudek).
Přes nepřízeň (příslovečné určení přípustky) počasí (přívlastek neshodný) jsme (součást složeného
slovesného přísudku) na výlet (příslovečné určení místa) jeli (součást složeného slovesného přísudku).
Eva (podmět) si uvařila (přísudek) horký (přívlastek shodný) čaj (předmět) na zahřátí (příslovečné
určení účelu).
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Tomáš Vaculík
Zdroje:
Český jazyk: Přehled učiva základní školy. 14. vyd. Praha: Fortuna, 2004. ISBN 80-7168892-4.
Český jazyk a literatura. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. ISBN 978-80-253-0468-6.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Tomáš Vaculík
Download

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze