Název školy: ZŠ a MŠ Horní Libchava, okres Česká
Lípa-příspěvková organizace
Autor: Iva Scharfová
Název materiálu:VY_32_INOVACE_04_Český
jazyk_Shoda podmětu s přísudkem, sada 4/19
Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.1925
Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková
komunikace, Český jazyk
Anotace: Materiál je určen pro žáky
5.ročníku, slouží k rozšíření známého
a seznámení nového učiva na
interaktivní tabuli. Shoda podmětu s
přísudkem ve všech rodech.
Doplňovací cvičení lze vytisknout
jako pracovní list.
Shoda podmětu s přísudkem
Nejdůležitější člen každé věty je přísudek.
Bývá vyjádřen nejčastěji slovesem
Podmět je doplnění přísudku, je vždy v 1.
pádě.
Ptáme se na něj otázkou Kdo, co?.
Bývá vyjádřen = podstatným jménem
= přídavným jménem
= zájmenem
= číslovkou
Podmět a přísudek = základní větné členy
Shoda podmětu s přísudkem
Přísudek se shoduje s podmětem v osobě
a čísle.
V množném čísle i v životnosti.
Psaní koncovky v přísudku se řídí rodem
podmětu.
Shoda podmětu s přísudkem
Koncovky v příčestí minulém:
Podmět je rodu:
Středního
-a
Ženského
-y
Mužského životného
-i
Mužského neživotného
-y
Shoda podmětu s přísudkem
Spoj podmět s vhodným přísudkem:
Děti
zpomalily
Žáci
Koťata
Psi
zpomalili
Rodiče
Mraky
Květiny
Maminky
Dívky
Auta
zpomalila
Hosté
Draci
Shoda podmětu s přísudkem
Doplň správnou koncovku:
Ve vsi po ránu zakokrhal__ kohouti.
Lidé se probudil__ do krásného dne.
Ve skleníku zrál__ první rajčata.
V trávě bzučel__ čmeláci.
Motýl__ nakladl__ na listy vajíčka.
V lese rostl__ houb__.
Děti se koupal__ na koupališti.
Shoda podmětu s přísudkem
POZOR!
Je-li podmět několikanásobný, má vždy
přednost rod mužský životný.
Špačci a vrabci napadli třešňový sad.
Cvrčci a kobylky se ozývali v trávě.
Raci, žáby a ryby pluli ve vodě.
Pařezy a kmeny čněly nad hladinou.
Koťata a štěňata unaveně usnula.
Použité zdroje
Galerie Office
Český jazyk 5, Nová Škola
Citováno dne 12.07.2012
Download

VY_32_INOVACE _04 19_Český jazyk _Shoda pod. s přísud., 5