Středočeský kraj – úkoly ke zjišťování
1. S kterými kraji sousedí Středočeský kraj?
2. Které řeky Středočeským krajem protékají? Která řeka je nejdelší
řekou Středočeského kraje?
3. Které přehrady jsou vystavěné na Vltavě a jaký mají význam?
4. Které hrady se nacházejí ve Středočeském kraji? Zjisti o každém
z nich něco zajímavého.
5. Které významné pamětihodnosti se nacházejí na území kraje? Které
z nich jsou památkou UNESCO?
6. Proč Kutná Hora patřila v minulosti k nejbohatším městům?
7. Proč turisté vyhledávají Český kras, Kokořínsko, Křivoklátsko a Český
ráj? Co znamená, že jsou to chráněné krajinné oblasti? Co to znamená
biosférická rezervace UNESCO? Která z nich to je?
8. Jaká pověst se váže k památné hoře Blaník? Kterou z dalších pověstí
dokážeš převyprávět?
9. Zjistěte základní údaje o významných osobnostech spojených se
Středočeským krajem.
10. Zjisti a vypiš si názvy některých průmyslových podniků ve
Středočeském kraji a k nim jejich výrobky.
Download

Středočeský kraj – úkoly ke zjišťování