OBCHODOVÁNÍ S TRENDEM
Webinář pro klienty – Praha, 6.10.2011
Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s.
www.colosseum.cz
PROGRAM WEBINÁŘE
Dnes máme na programu:






Co je a není trend
Proč obchodovat s trendem
Metody pro definování trendu
Kdy a kde do trendu nastupovat
Shrnutí
Rád Vám odpovím na všechny dotazy
www.colosseum.cz
CO JE TREND
Trend je tendence cenového kurzu vyvíjet se dlouhodoběji
jedním směrem – nahoru nebo dolů.



Trh se neustále pohybuje ve vlnách, tvoří nová maxima a minima
ceny
Růstový trend – cena tvoří vlny se stále vyššími minimy a maximy
Klesající trend – cena vytváří stále nižší maxima a minima
www.colosseum.cz
CO NENÍ TREND
Trendové tendence se na Forexu vyskytují asi
z 30 % celkového času



Asi 60 % času se trh pohybuje směrem do strany
Takové situaci říkáme obchodní pásmo, konsolidace nebo chop
Hlavní chrakteristika:

cena netvoří dlouhodobě stále vyšší (růst) nebo stále nižší
(klesání) cenová minima, resp. maxima

cena se pohybuje neuspořádaně a obvykle uzavírá mezi
hlavní horní Rezistencí a dolním Supportem
www.colosseum.cz
PROČ OBCHODOVAT S TRENDEM
Trend nám dává „automaticky“ vyšší šanci na úspěch v
obchodě.
Trh obyčejně v růstovém trendu tvoří:

delší růstové vlny

kratší klesající vlny
Co to znamená pro obchodníka:

Nižší riziko

Vyšší potenciál

Tolerance „chyb“
U klesajícího trendu je to naopak.
www.colosseum.cz
PROČ OBCHODOVAT S TRENDEM
A tak - Než zadáme svůj další obchod, zapamatujme si:
www.colosseum.cz
DEFINOVÁNÍ TRENDU
Určení směru trendu je základní a současně nejdůležitejší
úkol pro obchodníka.




Než uděláme obchod, musíme znát dvě věci:

jaký je aktuální trend, tendence na trhu

jak do tohoto pohybu nastoupíme
Obchodování je podnikání založené na získávání mírně vyšší
praděpodobnosti úspěchu než neúspěchu.
Hlavní rozumný způsob, jak to udělat, je nastupovat do trendu!
Pokud neznáme – neurčili jsme – nepoznali jsme – aktuální trend,
ztrácíme výhodu.
www.colosseum.cz
DEFINOVÁNÍ TRENDU
Existuje mnoho metod pro definici trendu. Doporučuji
zaměřit se na ty nejjednodušší.

Základní metody pro definici trendu:

sledujeme minima a maxima

trendová čára

klouzavé průměry

MACD
www.colosseum.cz
DEFINOVÁNÍ TRENDU
Zcela základní „metoda“ definice trednu je sledování
minim a maxim ceny.






Je to objektivní přístup, ale vyžaduje více zkušeností.
Tvoří již trh dvě vyšší minima?
Pak jsme definovali růst.
Jakým směrem můžeme nastoupit?
Pouze do Long pozice – Nákup!
Kdy? Na / po třetím minimu, které je výše než ta dvě předchozí.

U klesajícího trendu postupujeme přesně opačně.
www.colosseum.cz
DEFINOVÁNÍ TRENDU
Využití trendové čáry.

Trendová čára:

Určí směr aktuálního trendu

Vyznačí Support u růstového trendu

Rezistenci u klesajícího trendu
www.colosseum.cz
DEFINOVÁNÍ TRENDU
Klouzavé průměry jako dobrý pomocník při definici trendu.




Klouzavý průměr je trendový indikátor
Jednoduchý klouzavý průměr je křivka, která v každém okamžiku
zobrazuje přímo na grafu obyčejný aritmetický průměr zavíracích
cen zvoleného počtu svící – periody
Exponenciální klouzavý průměr dává při svém výpočtu největší
váhu na nejaktuálnější hodnoty zavíracích cen a nejmenší váhu na
ty nejstarší hodnoty ve zvolené periodě
Z tohoto důvodu používáme Exponenciální klouzavý průměr (z
angličtiny Exponencial Moving Average - EMA)
www.colosseum.cz
DEFINOVÁNÍ TRENDU
Jeden klouzavý průměr EMA.


Např. Indikátor EMA 50 může často fungovat stejně jako tredová
čára – cena nad EMA 50 = růst, cena pod EMA 50 = klesání
Výhoda: vykresluje se sám, neuděláme zásadní chybu v nákresu
www.colosseum.cz
DEFINOVÁNÍ TRENDU
Dva klouzavé průměry EMA.





Dva klouzavé průměry fungují jako přesnější - zcela jednoznačná
definice trendu
Např. kombinace EMA 20 (rychlá) a EMA 40 (pomalá)
EMA 20 > EMA 40 = Růstový trend
EMA 20 < EMA 40 = Klesající trend
Trend se mění momentem překřížení obou průměrů
www.colosseum.cz
DEFINOVÁNÍ TRENDU
Dva klouzavé průměry EMA.
www.colosseum.cz
DEFINOVÁNÍ TRENDU
Trend podle MACD.



MACD (Moving Average Convergence Divergence) je trendový
indikátor, který ve své nejzákladnější podobě zobrazuje
vzdálenost mezi dvěma klouzavými průměry a jejich křížení
Výhoda:

funguje stejně jako dva EMA průměry přímo v grafu

pokud nám průměry v grafu vadí, dáme si je ve formě
MACD dolů pod cenový graf
Nastavení v CMT4:

Fast EMA: 20

Slow EMA: 40

MACD SMA: 1
www.colosseum.cz
DEFINOVÁNÍ TRENDU
Trend s MACD.
www.colosseum.cz
JAK NASTOUPIT DO TRENDU
Vstup do trendu je výhoda sama o sobě. Správným
nástupem do trendu si tuto výhodu ještě posilujeme.

1. krok – definovat směr trendu

2. krok – počkat na protipohyb ceny – na korekci

3. krok – vydá-li se cena zpět do směru trendu, nastupuji
www.colosseum.cz
JAK NASTOUPIT DO TRENDU
Ukázka vstupu do trendu: vybereme si metodu určení
trendu – dva klouzavé průměry EMA 20 a EMA 40.



1. krok – definovat směr trendu

EMA 20 > EMA 40 = pouze nákupní signály

EMA 20 < EMA 40 = pouze prodejní signály
2. krok – počkat na protipohyb ceny – na korekci

u rostoucího trendu se cena musí vrátit a uzavřít pod EMA 20
– nebo EMA 20 i EMA 40; nad EMA u klesajícího trendu
3. krok – vydá-li se cena zpět do směru trendu, nastupuji

cena překročí zpět EMA 20 a uzavře nad ní; pod EMA ní u
klesajícího trendu
www.colosseum.cz
JAK NASTOUPIT DO TRENDU
Jak na výstupy?

Metod je mnoho, použijeme fixní velikost:

PT: 15 pips

SL: 10 pips
Jak řídit otevřenou pozici?

Metod je mnoho, použijeme jednorázový posun na vstup v případě
průbězného zisku (funkci BreakEven):

BE: 7,5 pips (75 bodů)
www.colosseum.cz
JAK NASTOUPIT DO TRENDU
Takový „malý“, ale důležitý detail...
www.colosseum.cz
JAK NASTOUPIT DO TRENDU
A jak to může vypadat konkrétně?
www.colosseum.cz
SHRNUTÍ
Nejdůležitější věci, které musím zvládnout:






Vždycky budu obchodovat do směru trendu
Vyberu si metodu určení trendu, která mi vyhovuje
Vždy si nejdříve definuji trend, až poté hledám konkrétní signál
Počkám na korekci – co pro mě je a co není korekce mám
přesně definováno
Po korekci hledám konkrétní vstup
Limituji riziko (vždy Stop Loss!), nastavuji rozumný potenciál a
řídím pozici
www.colosseum.cz
SHRNUTÍ
Něco, co musíme dnes změnit.
www.colosseum.cz
SLUŽBY KLIENTŮM – Forex CMT4

Klientský web eMAX.cz






Sekce Jsem klient a Akademie – po přihlášení
Forex eBook a další vzdělávání
Colosseum MT4 - manuály, skripty, indikátory, Visual Trading
Webináře - termíny, registrace, archiv videí
Forex Traders Meeting - termíny, prezentace
Podpora, konzultace


FrontOffice Max
 [email protected], 24 60 888 33
 pondělí – pátek; 8:30 – 20:00
Support, osobní konzultace aj.
www.colosseum.cz
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Tomáš Vobořil a oddělení Forex, [email protected]
Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420 2460 888 89, [email protected]
www.colosseum.cz
UPOZORNĚNÍ
TATO ZPRÁVA JE POUZE INFORMATIVNÍ A NENÍ MYŠLENA JAKO NÁVRH NEBO NABÍDKA KE KOUPI ČI PRODEJI JAKÉKOLIV
KOMODITY, FUTURES KONTRAKTU NEBO OPCE. FAKTA A INFORMACE ZDE OBSAŽENÉ JSOU ZÍSKÁNY ZE ZDROJŮ, KTERÉ
COLOSSEUM, A.S. („SPOLEČNOST“) POVAŽUJE ZA VĚROHODNÉ, S TÍM, ŽE ZA PŘESNOST A SPOLEHLIVOST INFORMACÍ
OBSAŽENÝCH V TĚCHTO ZDROJÍCH ODPOVÍDÁ JEJICH ZDROJ. SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA TYPOGRAFICKÉ CHYBY V TÉTO
ZPRÁVĚ. VEŠKERÉ NÁZORY A ODHADY V TÉTO ZPRÁVĚ VYJADŘUJÍ NÁZOR SPOLEČNOSTI K DATU TÉTO ZPRÁVY A VYHRAZUJE
SI PRÁVO NA JEJICH ZMĚNU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.
SPOLEČNOST, JEJÍ POBOČKY, PŘEDSTAVITELÉ A/NEBO ZAMĚSTNANCI MOHOU, ALE NEMUSÍ KDYKOLIV DRŽET KRÁTKÉ A/NEBO
DLOUHÉ POZICE V JAKÉKOLIV KOMODITĚ, FUTURES KONTRAKTU, OPCI NEBO JINÉM INVETIČNÍM INSTRUMENTU ZMIŇOVANÉM
V TÉTO ZPRÁVĚ. PŘÍKAZY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUZE ILUSTRATIVNÍ A SPOLEČNOST JE MŮŽE, ALE
NEMUSÍ PROVÁDĚT NA TRHU. VEŠKERÉ NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU NÁZORY ANALYTICKÉHO ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI.
OSTATNÍ POSKYTOVATELÉ INVESTIČNÍCH SLUŽEB NEBO JINÉ PUBLIKACE MOHOU VYJADŘOVAT ROZDÍLNÝ NEBO
PROTICHŮDNÝ NÁZOR. NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ MOHOU BÝT ZALOŽENY NA RŮZNÝCH ANALYTICKÝCH METODÁCH NEBO
DISCIPLÍNÁCH. NAPŘÍKLAD FUNDAMENTÁLNÍ A TECHNICKÁ ANALÝZA OBVYKLE POUŽÍVAJÍ RŮZNÉ METODY A ODLIŠNÉ ČASOVÉ
OBDOBÍ, PROTO MOHOU ČINIT RŮZNÉ ZÁVĚRY OHLEDNĚ VÝVOJE STEJNÉ KOMODITY NEBO TERMÍNOVÉHO KONTRAKTU.
INVESTIČNÍ STRATEGIE POPISOVANÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU RISKANTNÍ A NEJSOU VHODNÉ PRO KAŽDÉHO INVESTORA. POKUD
PLNĚ NEPOROZUMÍTE PODMÍNKÁM A RIZIKŮM POPISOVANÝCH OBCHODŮ, VČETNĚ ROZSAHU POTENCIÁLNÍHO RIZIKA ZTRÁTY,
KTERÉ MŮŽE DOSÁHNOUT A V URČITÝCH PŘÍPADECH I PŘESÁHNOUT HODNOTU INVESTICE, MĚLI BYSTE SE TAKOVÝCH
OBCHODŮ ZDRŽET.
VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA WWW.COLOSSEUM.CZ.
© 2011 COLOSSEUM, A.S. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. JAKÉKOLIV NEAUTORIZOVANÉ POUŽITÍ, DUPLIKACE NEBO ŠÍRENÍ
TOHOTO MATERIÁLU JE ZAKÁZANO.
www.colosseum.cz
Download

OBCHODOVÁNÍ S TRENDEM