Krok 8 – Řízení otevřené pozice
Řízení rizika je jedním z nejdůležitějších aspektů každého úspěšného obchodování. Týká se zejména
nastavení pevně a předem daných pravidel, jenž si každý obchodník definuje ještě před vstupem do
dané pozice. Tato pravidla se nejčastěji týkají velikosti otevřené pozice k celkovému kapitálu,
maximální akceptovatelné ztráty a zisku, jehož chceme s danou pozicí dosáhnout. Jednou z největších
chyb začátečníků je to, že o těchto proměnných rozhodují až v průběhu obchodu, čímž dají průchod
emocím, které na ně působí v momentech, kdy dosahují vysoké ztráty (kterou chtějí takzvaně
„vysedět“, tj. počkat, až se dostane zpět do zisku), nebo zisku (jejž nenechají plně rozvinout a pozici
předčasně uzavírají).
Zlaté pravidlo řízení pozic zní: „Zisky nechte běžet, ale ztráty omezte na minimum“. Při obchodování
na forexu se všeobecně doporučuje neriskovat na obchod nikdy více než 2 % z celkového kapitálu.
Efektivního řízení pozice lze dosáhnout pomocí následujících příkazů Stop Loss a Take Profit:
Stopp Loss (SL): Uzavře pozici ve ztrátě na předem stanovené ceně.
Take Profit (TP): Uzavře pozici v zisku na předem stanovené ceně.
Chceme-li vstoupit do dlouhé pozice na instrumentu EURUSD (spekulovat na posilování eura na páru
s dolarem), můžeme si SL a TP nastavit ještě před otevřením pozice. Jak plyne z obrázku výše,
aktuální cena pro nákup je 1.3697. SL je nastaven na 1.3650 a TP na 1.3750.
www.forexcupyoung.cz
www.forexcupyoung.sk
Obrázek výše zachycuje obchod po otevření s nastavenými SL a TP příkazy. Ty zůstávají v platformě
trvale i po jejím vypnutí, takže platí i v případě, že aktuální vývoj na trzích nejsme schopni z jakéhokoli
důvodu kontrolovat. Pokud EURUSD klesne až k ceně 1.3650 příkaz SL bude spuštěn a náš obchod se
uzavře ve ztrátě. V případě, že cena vystoupá na 1.3750, uzavře se pokyn v zisku.
Tímto jednoduchým způsobem jsme schopni naši pozici efektivně řídit a zajistit to, že ztráty nebudou
vyšší, než jak si dopředu určíme.
Důležité: Příkazy SL a TP zajistí řízení zisku a ztráty pouze v průběhu obchodních hodin daného
instrumentu. Pokud bychom drželi náš EURUSD přes víkend (kdy se na trzích neobchoduje), může se
stát, že při pondělním otevření trhu EURUSD otevře mimo námi definované pásmo. V tomto případě
může být zisk/ztráta z obchodu vyšší, než definovaná SL a TP. Proto doporučujeme pozice před
skončením obchodních hodin na daném instrumentu uzavírat. Informace o obchodních hodinách
jednotlivých instrumentů naleznete na www.xtb.cz/obchodni-podminky/obchodni-hodiny.
www.forexcupyoung.cz
www.forexcupyoung.sk
Download

Krok 8 – Řízení otevřené pozice