Fundamentální rozbor
sezónní spready únor
2015
HB Partners, s.r.o., Hájkova 2747/22, Praha 3 – Žižkov, 130 00, Česká republika, (+420) 234 768 016, (+420) 234 768 013,
www.hbpartners.cz, [email protected], zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, C 203155
Energie
Nákup září 15/prodej červen 15 topný olej
S blížícím se začátkem jara a s koncem zimy provází poptávku po topném oleji dramatický pokles. Jak
s příchodem jara produkce benzínu v rafinériích začíná nabírat na obrátkách, rostou mimoděk také
zásoby topného oleje, které jsou ovšem více ceněny na konci letního období před příchodem zimy,
než na začátku léta.
Individuální rizika obchodu:
Riziko by mohly představovat déle, než je obvyklé, trvající sezónní odstávky rafinérii v USA.
Nákup květen 15 benzín/prodej květen 15 topný olej
S koncem zimy spotřeba topného oleje začne klesat a distributoři maximalizují snahy o vyskladnění
nahromaděných zásob. Současně pak začínají s vervou hromadit zásoby benzínu, aby byli v předstihu
dostatečně připraveni na letní motoristickou sezónu.
Individuální rizika obchodu: Negativní dlouhodobý výhled vývoje počasí ve Spojených státech.
Nákup srpen 15/prodej červen 15 zemní plyn
Sekundární roční špička spotřeby zemního plynu přichází v červenci a srpnu, kdy jsou mnohé oblasti
Spojených států závislé na dodávkách plynu používaného k výrobě elektrické energie tolik potřebné
pro pohánění klimatizací v průběhu letní sezóny. V té době se pak sezónní rozdíly mezi nabídkou a
poptávkou odrážejí v cenové struktuře zemního plynu.
Individuální rizika obchodu: Viz. spread nákup květen benzín prodej květen topný olej.
Měny & Úrokové míry
Nákup březen 15 AUD/prodej březen 15 EUR
Australský fiskální rok probíhá od července do června. Historie ukazuje, že bez blíže určeného důvodu
má australský dolar v první polovině února spíše tendenci posilovat. V kontrastu s tím probíhá fiskální
rok v Evropské unii od ledna do prosince, kdy obvykle euro provází růst až do konce roku a po novém
roce pak pokles často až do února.
Individuální rizika obchodu:
Riziko a zároveň i příležitost představují pravidelná zasedání centrálních bank, která ovlivňují
měnovou politiku té či oné země.
Nákup březen 15 CAD/prodej březen 15 JPY
Kanadský i japonský fiskální rok běží od dubna do března. Ovšem zatímco japonský jen má obvykle
tendenci pokračovat v od konce roku zavedeném oslabování, udržuje si obvykle kanadská měna svou
sílu a obchoduje se spíše do strany.
HB Partners, s.r.o., Hájkova 2747/22, Praha 3 – Žižkov, 130 00, Česká republika, (+420) 234 768 016, (+420) 234 768 013,
www.hbpartners.cz, [email protected], zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, C 203155
Individuální rizika obchodu:
V případě spreadu kanadský dolar vs. japonský jen představuje významnou roli situace na poli s
energetiky, kdy by další pokles cen ropy mohl oslabit kanadskou měnu.
Nákup červen 15 CHF/prodej červen 15 GBP
Švýcarský fiskální rok probíhá taktéž od ledna do prosince, britský pak od dubna do března.
Z historického pohledu švýcarský frank, přestože jej obvykle v první polovině roku provázejí slabší
tendence, často od druhé poloviny února do první poloviny března tíhne k růstu. Oproti tomu britská
libra si v průběhu ledna udržuje svou pozici, ale následně s blížícím se koncem fiskálního roku do
poloviny a často až do konce března oslabuje.
Individuální rizika obchodu:
Mezi švýcarským frankem a britskou librou nepanuje přílišná korelace. Rizikem kromě standardních
jednání centrálních bank je samotná volatilita tohoto spreadu.
Masa
Nákup prosinec 15/prodej srpen 15 skot na porážku
S výkrmnami skotu obvykle plnými v průběhu zimy se trh snaží odrážet sezónní rozdíly mezi nabídkou
a poptávkou do cenové struktury. Poptávka po skotu na porážku je historicky nejslabší v srpnu,
zásoby jsou na vysoké úrovni a rodiny na dovolených upřednostňuj před hovězím spíše lehčí druhy
mas. V kontrastu s tím jsou porážky skotu obvykle nejnižší v průběhu prosince, kdy naopak
spotřebitelé upřednostňují hovězí maso před vepřovým.
Individuální rizika obchodu:
Riziko představuje aktuální situace na trhu se živým skotem, kdy zpracovatelé z důvodu snížení cen a
naopak zvýšení vlastních marží minimalizují nákupy nových kusů.
Nákup srpen 15 vepřové půlky/prodej srpen 15 skot na porážku
Jelikož platí, že futures na vepřové půlky a skot na porážku představují v podstatě trh s živými zvířaty,
jsou sezónní rozdíly v nabídce a poptávce odráženy v cenové struktuře. Porážky vepřů dosahují minim
v průběhu měsíců květen až červenec, tedy těsně před tím, než maloobchodní poptávka po
vepřovém mase dosáhne vrcholu v průběhu srpna, a to na úkor poptávky po masu hovězím.
Individuální rizika obchodu:
Stejná jako u spreadu nákup prosinec vs. prodej srpen skot na porážku.
Nákup duben 15/prodej květen 15 skot na výkrm
Vše je v načasování! Výkrmny skotu zůstávají většinou plné a tudíž poptávka po skotu na výkrm nízká
až do poloviny či konce března nebo začátku dubna. Když pak začne objem porážek skotu vrcholící
v květnu a červnu růst, zvyšuje se současně s tím prudce i poptávka po skotu na výkrm.
HB Partners, s.r.o., Hájkova 2747/22, Praha 3 – Žižkov, 130 00, Česká republika, (+420) 234 768 016, (+420) 234 768 013,
www.hbpartners.cz, [email protected], zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, C 203155
Individuální rizika obchodu:
Riziko by mohl představovat kaskádový efekt související s nízkou poptávkou po skotu na porážku ze
strany zpracovatelů mas.
Nákup duben 15 skot na výkrm/prodej červen 15 skot na porážku
S tím jak od začátku dubna začínají porážky skotu zrychlovat, roste i poptávka po skotu na výkrm. S
porážkami skotu obvykle vrcholícími v květnu a červnu, bývají obvykle kontrakty s červnovým
termínem dodání vyhledávány s menší vervou.
Individuální rizika obchodu: Stejná jako u předešlého spreadu.
Zrniny & Sója
Nákup červenec 15/prodej prosinec 15 sójový šrot
Na konci února končí první polovina marketingového roku u sójových bobů. V té době bývá již více
než polovina zásob z poslední sklizně ve Spojených státech spotřebována exportem a vysokou
poptávkou ze strany domácích zpracovatelů. Sójový šrot je jakožto proteinový doplněk krmiv pro
hospodářská zvířata nejvíce spotřebováván v zimním období. Vzhledem k tomu, že šrot obvykle tvoří
55-65% produktové hodnoty krmiv, mají jeho výrobci všechny důvody k maximalizaci produkce. Od
dubna však začínají domácí zpracovatelé v očekávání nově sklizně v Jižní Americe a v souvislosti se
sezónním poklesem domácí spotřeby produkci šrotu snižovat. Výsledkem pak je, že díky
spotřebitelům nemajícím možnost vytvářet a držet vysoké zásoby šrotu, jelikož tento má tendenci ke
žluknutí, dochází v letní sezóně, kdy je nabídka šrotu na nízké úrovni, k agresivnímu nárůstu
poptávky.
Individuální rizika obchodu:
Rizika představují dlouhodobě nepředpověditelné negativní podnebné vlivy, například sucho, jež by
mohly negativně ovlivnit míru budoucí nabídky.
Nákup květen 15 sója/prodej květen 15 CBOT pšenice
Oba kontrakty reprezentují staré zásoby. U sóje se však objem zásob pomalu ale jistě snižuje, zatímco
zásoby pšenice přetrvávají ve značné míře až do období nové sklizně v první polovině roku. S tím jak
je obvykle více než polovina zásob sóji z poslední sklizně na konci února již spotřebována, představují
květnové futures kontrakty poslední dodávku starých zásob předtím, než dojde k zaplavení
exportních trhů novými dodávkami z jižní polokoule. U pšenice je situace jiná a staré zásoby v U.S.
jsou silným konkurenčním tlakům vystaveny již na začátku roku.
Individuální rizika obchodu:
Hlavním rizikem u tohoto spreadu by mohl být výrazný vzestup cen pšenice, způsobený například
zhoršením geopolitické situace mezi státy vyvážející pšenici.
Nákup prosinec 15/prodej květen 15 CBOT pšenice
S blížícím se termínem sklizně v novém roce jsou staré zásoby pšenice v U.S. stále více na obtíž a
květnové kontrakty často reprezentují převis nabídky na trhu. V kontrastu s tím nově vyseté zrno
HB Partners, s.r.o., Hájkova 2747/22, Praha 3 – Žižkov, 130 00, Česká republika, (+420) 234 768 016, (+420) 234 768 013,
www.hbpartners.cz, [email protected], zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, C 203155
zůstává zranitelné až do období sklizně. Navíc poptávka po pšenici je obvykle silnější v druhé polovině
kalendářního roku.
Individuální rizika obchodu:
Riziko tohoto spreadu by mohlo pocházet ze znehodnocení úrody v zemích na jižní polokouli a ze
slabé exportní nabídky.
Nákup prosinec 15/prodej červenec 15 kukuřice
Výsev kukuřice ve Spojených státech obvykle začíná na začátku dubna. Do poloviny července, kdy
dochází k opylování, je vystavena rozmarům počasí. V kontrastu s tím spotřebu starých zásob provází
stálé tempo.
Individuální rizika obchodu:
Tento dlouhodobější spread zažije dvakrát statistiku WASDE, během které panuje mezi investory na
obilninách zvýšená nervozita.
Softs
Nákup prosinec 15/prodej květen 15 bavlna
Výsadba bavlny v USA začíná v březnu a následně se pozornost trhu na úkor starých zásob obvykle
obrací k potenciálu nových plodin.
Individuální rizika obchodu:
Velkou roli ve vývoji cen bavlny hraje ekonomický vývoj jejího největšího spotřebitele, tedy Číny,
která v současné době prochází útlumem domácí ekonomiky. Záleží, zda se tamní vládě podaří zavést
úspěšné programy na její podporu.
Použité zkratky:
GLOBEX
–
Global Exchange
CBOT
–
Chicago Board of Trade (zrniny, dluhopisy)
CME
–
Chicago Mercantile Exchange (měny, masa)
CMX
–
Commodity Exchange (kovy)
ICE
–
Intercontinental Exchange (softs – káva, kakao, cukr, bavlna)
KCBT
–
Kansas City Board of Trade (zrniny)
NYMEX
–
New York Mercantile Exchange (energie, kovy)
HB Partners, s.r.o., Hájkova 2747/22, Praha 3 – Žižkov, 130 00, Česká republika, (+420) 234 768 016, (+420) 234 768 013,
www.hbpartners.cz, [email protected], zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, C 203155
Vysvětlivky:
Live Cattle
–
skot na porážku
Lean Hogs
–
vepřové půlky
Feeder Cattle –
skot na výkrm
UPOZORNĚNÍ
TATO ZPRÁVA JE POUZE INFORMATIVNÍ A NENÍ MYŠLENA JAKO NÁVRH NEBO NABÍDKA KE
KOUPI ČI PRODEJI JAKÉKOLIV KOMODITY, FUTURES KONTRAKTU, OPCE NEBO JINÉHO
INVESTIČNÍHO NÁSTROJE. FAKTA A INFORMACE ZDE OBSAŽENÉ JSOU ZÍSKÁNY ZE ZDROJŮ,
KTERÉ POVAŽUJEME ZA VĚROHODNÉ, S TÍM, ŽE ZA PŘESNOST A SPOLEHLIVOST INFORMACÍ
OBSAŽENÝCH V TĚCHTO ZDROJÍCH ODPOVÍDÁ JEJICH ZDROJ. NEODPOVÍDÁME ZA
TYPOGRAFICKÉ CHYBY V TÉTO ZPRÁVĚ. VEŠKERÉ NÁZORY A ODHADY V TÉTO ZPRÁVĚ
VYJADŘUJÍ NÁZOR SPOLEČNOSTI K DATU TÉTO ZPRÁVY A VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA JEJICH
ZMĚNU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.
VEŠKERÉ INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO ZPRÁVĚ PŘEDSTAVUJÍCÍ ANALÝZY, INVESTIČNÍ
DOPORUČENÍ ČI PORADENSTVÍ, OBSAHUJÍ NAŠE NÁZORY. OSTATNÍ POSKYTOVATELÉ
INVESTIČNÍCH SLUŽEB NEBO JINÉ PUBLIKACE MOHOU VYJADŘOVAT ROZDÍLNÝ NEBO
PROTICHŮDNÝ NÁZOR. NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ MOHOU BÝT ZALOŽENY NA RŮZNÝCH
ANALYTICKÝCH METODÁCH NEBO DISCIPLÍNÁCH. NAPŘÍKLAD FUNDAMENTÁLNÍ A TECHNICKÁ
ANALÝZA OBVYKLE POUŽÍVAJÍ RŮZNÉ METODY A ODLIŠNÁ ČASOVÁ OBDOBÍ, PROTO MOHOU
ČINIT RŮZNÉ ZÁVĚRY OHLEDNĚ VÝVOJE STEJNÉ KOMODITY, TERMÍNOVÉHO KONTRAKTU
NEBO JINÉHO INVESTIČNÍHO NÁSTROJE. SKUTEČNOSTI, KTERÉ V BUDOUCNU NASTANOU, SE
MOHOU OD INFORMACÍ UVEDENÝCH V TÉTO ZPRÁVĚ VÝZNAMNĚ LIŠIT A MOHOU TAK
VÝZNAMNĚ OVLIVNIT DOPORUČENÍ ČI ANALÝZY OBSAŽENÉ V TÉTO ZPRÁVĚ, PŘIČEMŽ
INTERVAL BUDOUCÍCH ZMĚN NENÍ MOŽNÉ PŘEDEM STANOVIT.
INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU POUZE UKÁZKOVÉ A MOHOU, ALE NEMUSÍ BÝT,
NA JEJICH ZÁKLADĚ PROVÁDĚNY OBCHODY V RÁMCI SLUŽBY ASISTENT. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
SE NEJEDNÁ O KOMPLETNÍ PŘEHLED VŠECH OBCHODŮ, KTERÉ PROBÍHAJÍ V RÁMCI SLUŽBY
ASISTENT. VYUŽIJETE-LI INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO ZPRÁVĚ, ČINÍTE TAK VÝHRADNĚ NA
ZÁKLADĚ VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ. INFORMACE POSKYTNUTÉ V TÉTO ZPRÁVĚ SE V
BUDOUCNU MOHOU UKÁZAT JAKO NESPRÁVNÉ. INVESTICE UČINĚNÉ NA JEJICH ZÁKLADĚ
MOHOU BÝT ZTRÁTOVÉ. V ZÁVISLOSTI NA DALŠÍM VÝVOJI MŮŽEME KDYKOLIV SVÉ
DOPORUČENÍ V BUDOUCNU ODVOLAT NEBO ZMĚNIT, A TO I NA OPAČNÉ. POSKYTUJEME VÁM
POUZE INFORMACE. SAMOTNÁ INVESTIČNÍ ROZHODNUTÍ JSOU VŽDY NA VÁS A NESETE ZA NĚ
PLNOU ODPOVĚDNOST. POPLATKY SOUVISEJÍCÍ S OBCHODOVÁNÍM NEGATIVNÍM ZPŮSOBEM
OVLIVŇUJÍ VÝSLEDEK INVESTOVÁNÍ. POPLATKY JSOU UPLATŇOVÁNY, I KDYŽ JE VÝSLEDKEM
OBCHODU ZTRÁTA.
INVESTIČNÍ STRATEGIE POPISOVANÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU RISKANTNÍ A NEJSOU VHODNÉ PRO
KAŽDÉHO INVESTORA. POKUD PLNĚ NEPOROZUMÍTE PODMÍNKÁM A RIZIKŮM
POPISOVANÝCH OBCHODŮ, VČETNĚ ROZSAHU POTENCIÁLNÍHO RIZIKA ZTRÁTY, KTERÉ MŮŽE
DOSÁHNOUT A V URČITÝCH PŘÍPADECH I PŘESÁHNOUT HODNOTU PŮVODNÍ INVESTICE, MĚLI
HB Partners, s.r.o., Hájkova 2747/22, Praha 3 – Žižkov, 130 00, Česká republika, (+420) 234 768 016, (+420) 234 768 013,
www.hbpartners.cz, [email protected], zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, C 203155
BYSTE SE TAKOVÝCH OBCHODŮ ZDRŽET. VÝSLEDKY INVESTIC MINULÉHO OBDOBÍ NEJSOU
ZÁRUKOU VÝNOSŮ BUDOUCÍCH.
TATO ZPRÁVA MÁ SLOUŽIT INVESTORŮM, U NICHŽ SE OČEKÁVÁ, ŽE BUDOU ČINIT VLASTNÍ
INVESTIČNÍ ROZHODNUTÍ A BUDOU SE O VÝHODNOSTI INVESTIC DO INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ
ZDE UVEDENÝCH ROZHODOVAT SAMOSTATNĚ. VYUŽIJETE-LI INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO
ZPRÁVĚ, ČINÍTE TAK VÝHRADNĚ NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ. VÝNOS ANI
NÁVRATNOST INVESTICE NEJSOU ZARUČENY. VÝKONNOST INVESTICE V MINULOSTI
NEZARUČUJE PŘÍZNIVÉ VÝSLEDKY DO BUDOUCNA. HODNOTA, CENA ČI PŘÍJEM Z AKTIV SE
MŮŽE MĚNIT ANEBO BÝT TAKÉ OVLIVNĚNA POHYBEM SMĚNNÝCH KURZŮ. SKUTEČNOSTI,
KTERÉ V BUDOUCNU NASTANOU, SE MOHOU OD INFORMACÍ UVEDENÝCH V TÉTO ZPRÁVĚ
VÝZNAMNĚ LIŠIT A MOHOU TAK VÝZNAMNĚ OVLIVNIT DOPORUČENÍ ČI ANALÝZY OBSAŽENÉ
V TÉTO ZPRÁVĚ, PŘIČEMŽ INTERVAL BUDOUCÍCH ZMĚN NENÍ MOŽNÉ PŘEDEM STANOVIT.
INFORMACE POSKYTNUTÉ V TÉTO ZPRÁVĚ SE V BUDOUCNU MOHOU UKÁZAT JAKO
NESPRÁVNÉ, INVESTICE UČINĚNÉ NA JEJICH ZÁKLADĚ MOHOU BÝT ZTRÁTOVÉ.
VŽDY EXISTUJE RIZIKO, ŽE VÝVOJ NA FINANČNÍCH A KOMODITNÍCH TRZÍCH BUDE ODLIŠNÝ OD
OČEKÁVANÉHO VÝVOJE, A TO ZEJMÉNA Z DŮVODŮ, KTERÉ NELZE PŘEDVÍDAT NEBO KTERÉ
LZE PŘEDVÍDAT JEN ČÁSTEČNĚ (VÝVOJ POČASÍ, ZMĚNA POLITICKÉ SITUACE, NEHODY,
PŘÍRODNÍ KATASTROFY, ŠKŮDCI A NEMOCE, VÝVOJ TECHNOLOGIÍ APOD.). V ZÁVISLOSTI NA
DALŠÍM VÝVOJI MŮŽEME KDYKOLIV SVÉ DOPORUČENÍ V BUDOUCNU ODVOLAT NEBO
ZMĚNIT, A TO I NA OPAČNÉ. TENTO MATERIÁL MÁ INFORMAČNÍ CHARAKTER A NENÍ
NÁVRHEM NA UZAVŘENÍ SMLOUVY. NEMŮŽEME ZARUČIT, ŽE ZPRÁVY NEBO PŘÍLOHY NEBYLY
BĚHEM PŘENOSU ZMĚNĚNY NEBO ŽE NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO ŽE JSOU KOMPATIBILNÍ S
VAŠÍM ELEKTRONICKÝM SYSTÉMEM.
SPOLEČNOST HB PARTNERS S.R.O. JE VÁZANÝ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI COLOSSEUM, A.S.,
KTERÁ JE LICENCOVANÝM OBCHODNÍKEM S CENNÝMI PAPÍRY, NAD KTERÝM VYKONÁVÁ
DOHLED ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. NENÍ-LI V TÉTO ZPRÁVĚ UVEDENO JINAK, NEMÁ
SPOLEČNOST COLOSSEUM, A.S. ANI HB PARTNERS S.R.O. VÝZNAMNÝ FINANČNÍ PODÍL ANI
ZÁJEM NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU ŽÁDNÉHO EMITENTA FINANČNÍCH NÁSTROJŮ NEBO NA
INVESTIČNÍCH STRATEGIÍCH UVEDENÝCH V TÉTO ZPRÁVĚ A ANI S ŽÁDNÝM EMITENTEM
FINANČNÍCH NÁSTROJŮ NEMÁ UZAVŘENOU DOHODU O TVORBĚ A ŠÍŘENÍ INVESTIČNÍCH
DOPORUČENÍ. EMITENTI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ UVEDENÍ VE ZPRÁVĚ NEJSOU SPOLEČNOSTÍ
INFORMOVÁNI O INVESTIČNÍCH DOPORUČENÍCH PŘED JEJICH VYDÁNÍM A ŠÍŘENÍM.
SPOLEČNOST UPLATŇUJE V RÁMCI JEJÍHO PROVOZU PRAVIDLA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ
STŘETU ZÁJMŮ, KTERÉ BRÁNÍ VZNIKU STŘETU ZÁJMŮ VE VZTAHU K INVESTIČNÍM
DOPORUČENÍM.
VÍCE
INFORMACÍ
ZÍSKÁTE
NA
http://www.colosseum.cz/onas/colosseum/dokumenty-pro-klienty.
HB Partners, s.r.o., Hájkova 2747/22, Praha 3 – Žižkov, 130 00, Česká republika, (+420) 234 768 016, (+420) 234 768 013,
www.hbpartners.cz, [email protected], zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, C 203155
Download

Fundamentální rozbor sezónní spready únor 2015