Malzeme Güvenlik Veri Belgesi
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre
hazırlanmıs,Çevre ve Orman Bakanlıgı'nın 26/12/2008 tarih ve 27092 sayılı yönetmeligine göre
düzenlenmistir.
1 ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMI
1.1 Ticari İsmi KLAR HYPO
Klorlu Çamaşır Suyu
1.2 Üretici ; BAYCO ENDÜSTRİYEL KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
E-mail: [email protected]
Zuhuratbaba Mh. İncirli Cd. Hür Sk.Tellioğlu Apt. No:11 K:1 D:1 Bakırköy - İSTANBUL
Tel : + 90 212 570 70 84
Fax : + 90 212 570 80 25
Web : www.bayco.com.tr
1.3 Fabrika
Organika Kimya Kozmetik ve Ambalaj San.Tic.Ltd.Şti
E-mail: [email protected]
Akçaburgaz mah. 1631 sok. No: 28 Esenyurt /İSTANBUL
Tel : + 90 212 886 22 02
Fax : + 90 212 886 22 05
Web : www.organika.com.tr
Acil Durum Bilgileri
Acil telefon numarası: 114
Şirket/Kuruluş: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ http://uzem.rshm.gov.tr/
2 BİLEŞİM VE İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
Kimyasal Maddenin Adı
Sodyum Hipoklorit
Su
Sembol
Kayıt Numarası
R-Frazları
C
35, 36/37/38
3 TEHLİKE TANIMLANMASI
Tehlike Sembolü : C (Korozif)
R35 : Ciddi yanıklara neden olur.
%Aralık
> % 30
CAS
7681-52-9
R37 : Solunum sistemini tahriş eder.
R36/37/38 : Gözleri,solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R 41: Ciddi göz hasarları tehlikesi.
R ve S-Frazların metni için 15.Madde’ ye bakınız.
4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
Konuyla ilgili bir tespit yok. Solunması önerilmez.
KUSMAYA İZİN VERMEYİN. Birkaç bardak süt veya su için. Doktora başvurun
Deriyi suyla ve sabunla yıkayın.
Hemen göz kapaklarını açık tutarak suyla yıkayın. En az15 dakika durulamaya devam edin
Rahatsız edici gelişmeler olursa doktora başvurun.
SOLUMA :
YUTMA :
DERI :
GÖZLER :
5 YANGIN ÖNLEMLERİ
YANGINLA MÜCADELEDE
KULLANILAN EKIPMAN :
ZARARLI AYIRAŞACAK İÇERİK:
YANGINDA KULLANILACAK
KORUYUCU MALZEME :
Bu ürün parlayıcı değildir. Çevrede bulunan normal yangın söndürme ekipmanlarını
kullanın.
Eğer yangın içinde kalırsa zararlı duman yayabilir.
Bu ürünün içinde bulunduğu yangın durumunda uygun kıyafet giyilmeli ve solunum
sistemini korunmalı.
6 KAZA OLUŞUM ÖNLEMLERİ
DÖKÜLME DURUMUNDA
ALINACAK KIŞISEL
ÖNLEMLER:
ÇEVREYI KORUMA AMAÇLI
ÖNLEMLER :
DÖKÜLMÜŞ ÜRÜNÜ
TEMIZLEME YÖNTEMLERİ :
Gözlerle ve Cilt ile temasından kaçının.
Büyük miktarlı dökülmeler, suya dökülme veya kontrolsüz boşaltma halinde ilgili Çevre
Ofisine veya ilgili yerlere haber verin.
Küçük miktarlar bir miktar suyla beraber gidere atılabilir. Büyük miktarların dökülmesi
halinde kuru kum veya toprağa emdirip toplayın ve kontrollü olarak çöpe atın.
7 TAŞIMA VE DEPOLAMA
TAŞIMA ÖNLEMLERI
DEPOLAMA ÖNLEMLERI
Göz ile temasından kaçının
Kapalı ambalajında normal sıcaklıkta havalandırılan kuru bir yerde depolayın. Orijinal
ambalajında saklayın. Okside olabilen maddelerden ayrı depolayın.
8 KİŞİSEL KORUMA / KONTROLLER
KORUYUCU EKİPMAN
HAVALANDIRMA:
SOLUNUM AYGITI:
KORUYUCU ELDİVEN :
GÖZ KORUMASI :
DIĞER KORUMALAR :
İyi havalandırılan alanlarda kullanın.
Gerekli değil
Ev tipi eldiven
Uygun gözlük ve yüz maskesi kullanın
Koruyucu kıyafet giyin
9 FİZİKSEL VE KİMYASALLAR ÖZELLİKLERİ
Hali
Rengi
Kokusu
pH değeri
: Sıvı
: Renksiz
: Klor
: 13.0-14.0
10 STABİLİTE VE REAKTİVİTE
STABİLİTE
KAÇINILMASI GEREKEN
MADDELER
Özel bir stabilite sorunu yok.
Yok
11 ZEHİRLENME BİLGİSİ
ZEHİRLENME BİLGİSİ :
SAĞLIK ÜZERİNDEKİ DİĞER
ETKİLERİ :
3. Maddeye Bakınız
Yüksek oral zehirlenme, yutulması halinde sindirim sisteminde tahribata sebebiyet
verebilir.Hemen doktora başvurulmalıdır.
12 EKOLOJİK BİLGİ
ÇEVREYLE İLGİLİ ZARARLAR :
BIOLOJİK BİRİKİM :
ÇÖZÜLEBİLİRLİK :
Çevreye zararlı olarak tanımlanmaz.
Tamamen çözünür. Biyolojik birikime sebebiyet vermez.
Yüzey aktif maddeler biyolojik arıtım tesislerinde parçalanabilir.
13 ATIK ÖNLEMLERİ
ATIK YÖNTEMLERİ:
14 NAKLİYE VE TAŞIMA BİLGİSİ
NAKLİYECİ İÇİN ETİKET :
KARA YOLU:
UN No:
ZARAR SINIFI (ADR)
TAM YÜKLEME ADI I
TREN YOLU:
TREN YOLU NAKLİYE SINIF NO
DENİZ YOLU :
DENİZ NAKLİYE SINIF NO
DENİZ KİRLİLİĞİ
HAVA YOLU :
UN No:
HAVA YOLU NAKLİYE SINIF NO
15 DÜZENLEMELER
ETİKET:
Tehlike sembolleri: C (Korozif)
Risk Uyarıları:
R35 : Ciddi yanıklara neden olur.
Düşük miktarlardaki (5 Litreden az) istenmeyen ürünler suyla beraber kanalizasyona
boşaltılabilir.
Daha büyük miktarlar onaylı belirlenmiş çöp sistemine atılmalıdır. Boş bidonu çöp normal
çöpe atın.
R37 : Solunum sistemini tahriş eder.
R36/37/38 : Gözleri,solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R 41: Ciddi göz hasarları tehlikesi.
S-(Emniyet) Tavsiyeleri:
S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
R31: Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
S24/25 : Göz ve cilt ile temasından sakının.
S26/28: Göz ve cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S35: Atıklarını ve ambalajlarını güvenli biçimde bertaraf ediniz.
S37/39: Çalışırken uygun koruyucu eldiven , koruyucu gözlük/maske kullanın.
S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora, başvurun.(Mümkünse bu etiketi gösterin)
S47: 5 C üzerinde ve 30'C yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.
16 DİĞER BİLGİLER
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bilesenlerle ilgili bilinenlerden derlenmistir.
Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik sartları
açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.
Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldıgında geçerlidir. Ürün diger
uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemis
risklere yol açabilir. Üreticiye danısmadan diger uygulama(lar) için kullanmayın.
Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)’ye uygun olarak hazırlanmıstır.
Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Preparatlar Direktifi (88/379/EEC)’ye uygun olarak hazırlanmıstır.
Bu Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formları Direktifi (2001/58EC)’ye uygun olarak hazırlanmıstır.
Download

KLAR HYPO MSDS - Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ( MSDS )