YENİ DÜZENLEME TARİHİ 13.02.2012
HAZIRLAMA TARİHİ 05.09.2007
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU -FORM NO 2305
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
SA8™ All Fabric Bleach
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin
Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
ÜRÜN ADI
SA8™ All Fabric Bleach
ÜRÜN NO.
110481, 110534
KULLANIM
Çamaşır ağartıcı
TEDARİKÇİ
Amway Türkiye Ltd.
Sair Esref Bulv. No: 6, Kat: 7
D: 4-9, 35230
Çankaya-Izmir / Türkiye
Tel: + 90 (232) 445 48 48
Fax: + 90 (232) 445 48 90
www.amway.com.tr
email (SDS): [email protected]
Acil Durum Tel. A.B.D. : 1-616-787-6307 (24 saat)
BAŞVURULACAK KİŞİ
AMWAY Müşteri İlişkileri Departmanı
ACİL DURUM TELEFONU
AMWAY Müşteri İlişkileri Departmanı : (90-232) 455 44 44
Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) :114
2 TEHLİKELERİN TANITIMI
Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir.
Yutulması halinde zararlıdır.
Gözde ciddi hasar riski.
SINIFLANDIRMA (27092 T.C.)
Xn;R22. Xi;R41. O;R8.
3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
İsim
EC No.
CAS No.
Oran %
disodium carbonate, compound with
hydrogenperoxide (2:3)
/Sodyum Perkarbonat *
239-707-6
15630-89-4
85-90%
Sınıflandırma (T.C.27092 )
(67/548/EEC)
Xn;R22. Xi;R41. O;R8.
Disodyum metasilikat
229-912-9
6834-92-0
1-5%
C;R34 Xi;R37
Sodyum karbonat
207-838-8
497-19-8
10-15%
Xi;R36
Tüm (R) cümlecikleri için tam metin 16. bölümde verilmiştir.
TERTİP HAKKINDA
*Bu kimyasal maddenin sınıflandırması üretici/ tedarikçi firma tarafından yapılmıştır.
4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
SOLUMA
Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Su içirin. Tahriş veya solunum güçlüğü gelişirse, zehir danışma merkezini (UZEM),
doktoru veya hastanenin acil servisini arayarak TIBBİ TAVSİYE alın.
YUTMA
Eğer yutan çocuksa, 120-240 ml. su verin. Yetişkin ise 240-360 ml. su verin. Kusturmayın. Kusması halinde başını alçak tutun ki
mideden boşalan kusmuk akciğerlerine girmesin. Zehir danışma merkezini (UZEM), doktoru veya hastanenin acil servisini arayarak
TIBBİ TAVSİYE alın.
1/ 5
YENİ DÜZENLEME TARİHİ 13.02.2012
HAZIRLAMA TARİHİ 05.09.2007
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU -FORM NO 2305
SA8™ All Fabric Bleach
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin
Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
CİLTLE TEMAS
Ürüne daha fazla maruz kalmamak için ortadan kaldırın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi suyla iyice yıkayın.
GÖZLERLE TEMAS
Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdırlar. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Zehir danışma merkezini
(UZEM), doktoru veya hastanenin acil servisini arayarak tıbbi tavsiye alın.
5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
SÖNDÜRME GEREÇLERİ
Etraftaki diğer maddeler için uygun bir yangın söndürme malzemesi kullanın.
Yangın söndürmede bilinen uyumsuz materyal yoktur.
ÖZEL TEHLİKELER
Bilinen özel maruziyet tehlikeleri yoktur.
YANGINDA KORUYUCU TEDBİRLER
Yangınla mücadelede standart koruyucu ekipman kullanın.
6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ
KİŞİSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Uygun kişisel koruyucu ekipman (solunum aygıtı, eldivenler, gözlükler, ve / veya yüz maskesi, çizmeler, koruyucu giysi) giyiniz.
ÇEVREYİ KORUMA ÖNLEMLERİ
Daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz.
DÖKÜNTÜ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ
Orijinal ambalajına geri koymayın. Torba döküntüleri, kuru plastik torbalar içine atın. Tüm ulusal ve yerel yönetmeliklere uygun olarak
bertaraf edin.
7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
KULLANIM TEDBİRLERİ
Özel bir kullanım tedbiri not edilmemiştir. Özel elleçleme prosedürleri normalde gerekli değildir.
DEPOLAMA TEDBİRLERİ
Kuru, serin bir yerde saklayın.Yanıcı maddelerden uzak tutun.
8 MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA
TEKNİK TEDBİRLER
Mekanik havalandırma bu ürünün etiket talimatlarına göre kullanıldığında, genellikle gerekli değildir.
SOLUNUM AYGITI
Etiket talimatlarını izleyin. Solunum koruyucu ekipmanlar, bu ürün etiket talimatlarına göre kullanıldığında, normalde gerekli değildir.
Kullanım şartları ve/ veya mesafe ve maruz kalma süresinin tipik ev içi tüketici kullanımından farklılık göstermesi halinde, maruziyeti
en aza indirmek için uygun koruyucu donanım gerekli olabilir.
ELLERİ KORUMA
Etiket talimatlarını izleyin. Cildi korumak, bu ürün etiket talimatlarına göre kullanıldığında, normalde gerekli değildir.
GÖZLERİ KORUMA
Etiketi talimatlarını izleyin. Kullanım koşullarına uygun olarak koruyucu gözlük kullanarak göz temasını önleyin.
CİLDİN KORUNMASI
Etiket talimatlarını izleyin. Cildi ve vücudu korumak, bu ürün etiket talimatlarına göre kullanıldığında, normalde gerekli değildir.
Kullanım şartları ve/ veya mesafe ve maruz kalma süresinin tipik ev içi tüketici kullanımından farklılık göstermesi halinde, maruziyeti
en aza indirmek için uygun koruyucu donanım gerekli olabilir.
9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
GÖRÜNÜŞ
Toz
RENK
Beyaz
KOKU
Hafif koku
2/ 5
YENİ DÜZENLEME TARİHİ 13.02.2012
HAZIRLAMA TARİHİ 05.09.2007
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU -FORM NO 2305
SA8™ All Fabric Bleach
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin
Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
BAĞIL YOĞUNLUK
YIĞIN YOĞUNLUK
pH DEĞERİ, SEYRELTİLMİŞ
ÇÖZELTİ
Bilgi yok.
0.95 - 1.10
10.35 - 10.65 (10%)
PARLAMA NOKTASI (°C)
Uygulanamaz
10 KARARLILIK VE TEPKİME
KARARLILIK
Neme maruziyeti engelleyin. Nemlendiğinde bozunur.
KAÇINILMASI GEREKEN MADDELER
Klorin çamaşır suyu ile karıştırmayın. Güçlü asitler, kuvvetli bazlar, oksitleyiciler veya indirgeyici ajanlar gibi yüksek reaktif kimyasallar
ile temas, tehlikeli bir reaksiyona sebep olabilir.
TEHLİKELİ BOZUNMA/AYRIŞMA ÜRÜNLERİ
Normal şartlar altında yoktur.
11 TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ
SOLUMA
Dumanlarının solunması üst solunum yollarında tahrişe neden olabilir.
YUTMA
Bu ürünü yutmak ağız ve boğaz tahrişine, mide ağrısı, bulantı, kusma ve ishale neden olabilir. Bu ürün, ağız, boğaz, yemek borusu ve
mide yanıklara neden olabilir.
CİLTLE TEMAS
Toz ile uzun süreli temas hafif tahrişe neden olabilir. Nemli ürün ile uzun süreli temas, orta ve şiddetli tahrişe neden olabilir.
GÖZLERLE TEMAS
Ürün ile temas, orta ve şiddetli tahrişe neden olabilir.
GİRİŞ YOLU
Cilt ve/veya gözle temas.
TIBBİ DÜŞÜNCELER
Bu ürüne maruz kalmak önceden var olan deri, göz ve solunum rahatsızlıklarını şiddetlendirebilir.
12 EKOLOJİ BİLGİSİ
EKOTOKSİSİTE
Ürün çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
13 BERTARAF BİLGİLERİ
BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ
Çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
Kirlenmiş bos ambalajları tekrar kullanmayınız. Boş ambalajlar geri dönüşüme verilebilir.
14 TAŞIMACILIK BİLGİLERİ
GENEL
Ürün, tehlikeli malların nakliyatı hakkında uluslararası yönetmelik kapsamında değildir
(IMDG, IATA, ADR/RID).
Nakliyat için ikaz işareti gerekli değildir.
ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS
SUBSTANCE/MARINE
POLLUTANT
No.
3/ 5
YENİ DÜZENLEME TARİHİ 13.02.2012
HAZIRLAMA TARİHİ 05.09.2007
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU -FORM NO 2305
SA8™ All Fabric Bleach
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin
Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
15 MEVZUAT BİLGİLERİ
ETİKETLEME
Zararlı
İÇİNDEKİLER
Oksitleyici
Sodyum Perkarbonat
RİSK CÜMLECİKLERİ
R8
Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir.
R22
R41
Yutulması halinde zararlıdır.
Gözde ciddi hasar riski
S2
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S3
S8
Serin yerde muhafaza edin.
Kabı kuru halde muhafaza edin.
S17
S25
Yanıcı maddelerden uzakta muhafaza edin.
Göz ile temasından sakının.
S26
S39
Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Koruyucu gözlük / maske kullanın.
S46
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi
gösterin.
GÜVENLİK CÜMLECİKLERİ
Özel Etiketleme Bilgileri :
El, yüz, vücut ve gıda temizliğinde kullanmayın.
ULUSAL YÖNETMELİKLER
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 Sayılı, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması,
Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik.
16 DİĞER BİLGİLER
BİLGİ KAYNAKLARI
Bu GBF ürün sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir.
REVİZYON İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Güvenlik Bilgi Formu T.C.27092 sayılı yönetmeliğine uyumlu hale getirildi. İçeriğinde bir değişiklik yapılmadı.
DÜZENLEYEN
Melih Babayigit / CRAD Çevre Risk Analiz Denetim ve Eğitim Hizm. Ltd.Şti.
TSE sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu düzenleyicisi
www.crad.com.tr
Tel: 0216 335 4600
YENİ DÜZENLEME TARİHİ
HAZIRLAMA TARİHİ
13.02.2012
05.09.2007
KAÇINCI DÜZENLEME
OLDUĞU
--
ÖNCEKİ VERSİYON TARİHİ
22.09.2010
4/ 5
YENİ DÜZENLEME TARİHİ 13.02.2012
HAZIRLAMA TARİHİ 05.09.2007
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU -FORM NO 2305
SA8™ All Fabric Bleach
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin
Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
RİSK CÜMLECİKLERİ TAM
R41
Gözde ciddi hasar riski
R36
Gözleri tahriş eder.
R37
R8
Solunum sistemini tahriş eder.
Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir.
R34
R22
Yanıklara neden olur.
Yutulması halinde zararlıdır.
ÇEKİNCE
Bu bilgi yalnızca belirli özgün bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir bileşimde veya herhangi
bir proseste kullanılmamalıdır. Bu bilgi, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibariyle doğru ve güvenilir
bilgidir. Yine de doğruluğu, güvenilirliği, ve eksiksizliği yönünde hiçbir teminat garantisi veya beyanda bulunulamaz. Bu bilginin kendi
kullanımına yönelik uygunluğu konusunda ikna olmak kullanıcının kendi sorumluluğudur.
5/ 5
Download

SA8T All Fabric Bleach