Slovak Republic
|
Czech Republic
1 XVIII. ročník, SR - 1 € / CR - 0,86 €
január / leden 2014
rad jak
si zlepšit
zimní
náladu
Prekonať
sám seba...!
4 základní
indikátory
FOREVER
ROZVOJ
Pour
féliciter
2014
FOREVER
Lean
TM
Sněte ve velkém.
Kvalifikujte se na Chairman´s Bonus
Prohlédněte si video, jak
se sen Lina a Noemie
Barbosa z Brazílie
změnil na realitu.
VŠE O FLP SR A FLP CR
www.foreverliving.com
Po výběru státu zadáte vaše přihlašovací ID a heslo. Přihlašovacím ID je vaše číslo distributora (bez mezer a pomlček).
Heslo (jedenácticiferné číslo) vám bude zasláno do 15. dne
následujícího měsíce po zpracování vaší první objednávky
výrobků. Najdete ho na vašem Bonus Recapu.
KONTAKTY FLP SR
[email protected]
20
22
Telefónna ústredňa:
+421 2 54 41 69 61
Fax:
+421 2 54 41 91 03
Zákaznícky servis:
Petra Gálffyová
+421 2 54 64 34 02
Vedúca kancelárie a medzinárodný sponzoring:
Ľubica Olešová
+421 2 50 20 24 20
Telefonické objednávky:
Viera Slováková
+421 2 54 64 34 12
Účtovníctvo:
Katarína Boboková
+421 2 50 20 24 17
Ing. Juraj Irecký
+421 2 50 20 24 81
Marketing, mesačník Forever:
Mgr. Darina Majovská
+421 2 50 20 24 28
Ing. Marián E. Kalina, PhD.
+421 2 50 20 24 24
Richard Mudrončík
+421 2 50 20 24 44
KONTAKTY FLP CR
[email protected]
26
28
OBSAH:
Telefonní ústředna:
+420 244 466 012
Fax:
+420 244 466 010
Asistentka ředitelů:
Ivana Hrdá
+420 244 460 255
Vedoucí skladu:
Lenka Kulíšková
+420 244 400 791
Účetnictví:
Martina Baštová
+420 244 460 254
Markéta Liberdová
Telefonické objednávky a fakturace:
Vlaďka Fialová a Martina Slavětínská
+420 244 466 012
Mezinárodní sponzorování a měsíčník Forever – redakce v ČR:
Mgr. Václav Brejška
+420 244 400 834
LÉKAŘSKÝ PORADNÍ SBOR FLP CR A SR
Success Day Senec, 16. 11. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
h. doc. MVDr. Vojtech Lisák, CSc., MPH
+421 907 223 365
pondělí 13.00 – 15.00
MUDr. Emília Porubská
+421 918 106 189
úterý 18.00 – 20.00
MUDr. Štefan Košlík, CSc.
+421 907 224 397
středa 14.30 – 16.30
Bohumil Kempny, M.D.
+420 728 576 965
čtvrtek 13.00 – 15.00
MUDr. Milan Nasswettr
+420 728 577 452
pátek 17.00 – 19.00
Nové postupy v marketingovo m pláne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KURZ – 26,925 Kč / 
Success Day Praha, 9. 11. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
platný od 1.1. do 31.1.2014
REX MAUGHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dopis od generálních manažerů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OCENENIA október / říjen 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nové postupy v marketingovo m pláne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4 základní indikátory FOREVER - ROZVOJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FOREVER Lean TM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Prekonať sám seba...! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
pozdrav z prípravy za polárnym kruhom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5 rad jak si zlepšit zimní náladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
PŘEDSTAVUJEME Nový FOREVER Calcium TM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MESAČNÍK VYDÁVA
Forever Living Products Slovak Republic, s.r.o.
Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 54 41 69 61, Fax: +421 2 54 41 91 03
e-mail: [email protected] | IČO: 35 711 248
ISSN 1339-066X
Spoluvydávateľ: Forever Living Products Czech Republic, spol. s r.o.,
Vlnitá 77/33, 147 00 Praha 4
Výkonní riaditelia: Ing. Ivan Kiszling, Mgr. Karin Kiszlingová
Redakcia SR: Mgr. Karin Kiszlingová
Redakcia ČR: Mgr. Václav Brejška
Grafické spracovanie: Andrej Šišma
Tlač: X line, Novohradská 2, 821 09 Bratislava
Periodická tlač, registrovaná na MK SR pod. č. EV 3020/09
Tento časopis bol pripravený ako informačný materiál výhradne pre distribútorov FLP.
Jeho časti alebo celok i kópie vyhotovené akýmkoľvek spôsobom nesmú byť použité
na propagáciu výrobkov zákazníkom. Nevyžiadané príspevky nevraciame.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
3
R e x M a u gh a n
Rex Maughan - předseda správní rady a výkonný ředitel FLP Int., Inc.
„...
...”
...
4
FOREVER
Navždy Váš
Rex Maughan
Czech Republic | Slovak Republic
Dopis od generálních manažerů
Když jsme viděli na Success Day video o času, který mají všichni
denně k dispozici, musíme se zamyslet, jak zhodnotíme náš čas
a využijeme ho v náš prospěch. Zda celý den prolenošíme a všechno
odložíme na zítra, nebo vezmeme knihu snů a začneme snít a psát.
Najednou zjistíme, že je v ní spousta věcí, které bychom si přáli pro
sebe, pro rodinu, přátele a známé. Na jejich splnění ale jeden den
nestačí, potřebujeme delší období. Bude stačit rok? Je třeba vypočítat,
co vše je třeba udělat, abychom vysněné cíle dokázali realizovat.
Karin a Ivan Kiszlingovi
„Krásný
a kouzelný
nový rok!”
Pokud toužíme mít nový dům nebo auto, kolik potřebujeme
bonusů? Kolik postupů? Všechno se dá vypočítat, a proto
neváhejte a počítejte. Podle toho pak naplánujte svou celoroční
práci. Firma Forever se snaží a bude se maximálně snažit,
aby Vašemu podnikání přinesla všechny možné výhody.
Nevynechávejte akce pořádané firmou. Všude se něco nového
dozvíte a naučíte. Čtěte všechny firemní a dostupné materiály,
které Vám pomohou vysvětlit nové věci.
Naše společnost Forever Living Products neustále vyvíjí nové
technologie, postupuje vpřed o krok rychleji než jiné společnosti.
Málokterá konkurenční firma se může pochlubit vlastními
ručně sklizených rostlinami, vlastními laboratořemi, vlastní
továrnou na zpracování a výrobu a krásnými vlastními
naleštěnými kamiony, které rozvážejí naše výrobky po celé Americe.
U nás bychom řekli, že jsou to „domácí“ výrobky, doma vyrobené,
a proto velmi kvalitní a „bio“. Tato společnost vše vyrábí ve vlastní
režii a bez půjček. Proto si velmi važme nabídnuté ruky, kterou
nám podává. Važme si příležitosti, kterou máme. Žijeme v našich
zemích v relativní pohodě, máme co jíst, máme kde bydlet. Nemáme
války, státní převraty, výbuchy sopek ani tsunami, ani uragány,
ani zemětřesení. Něco takového si už neumíme při naší práci ani
představit. A přece to na naší planetě existuje. Někteří lidé už nemají
tolik času. Proto buďme vděční a pokorní a těšme se z každé nové
příležitosti, kterou nám firma přináší. Pracujme na sobě, na svém
pevném zdraví, vždyť výrobků máme dost. Pracujme na duševním
zdraví, na naší nové životní úrovni, učme se cizí jazyky - vždyť
budeme cestovat na rally do Londýna a na Eagle Retreat na Lake
Tahoe. Využijme všechny nové a možné postupy na budování našeho
obchodního plánu. Vždyť můžeme zanechat našim dětem dobře
zaběhnuté podnikání s firmou Forever. Važme si možnosti, že naše
děti mohou v našem byznysu pokračovat. Važme si času, který na to
máme, toho bohatství, které dostáváme, a moudře jej investujme
během celého nového roku.
Srdečně Vaši
Karin a Ivan Kiszlingovi
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
5
srdečne
gratulujeme!!!
TOP 20 FLP SR a FLP CR – podľa celkového počtu bodov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva
Bendelová Ema a Bendel Pavol
Kondéová Mária a Csala Roland
Máziková Adriana a Mázik Tomáš
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
Drobík Milan a Drobíková Jana
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan Ing. Czinege Karol Janetková Agnesa a Janetka Peter
Mike Fedorová Gabriela a Mike Zoltán
SOM
SM
SOM
SM
SM
SM
SOM
SM
SM
M
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
TOP 10 FLP SR
Máziková Adriana a Mázik Tomáš
Bendelová Ema a Bendel Pavol
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena
Földiová Dana
Žáčiková Alena a Žáčik Alojz
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan
RNDr. Tomková Katarína a Tomko Ladislav
Szitanková Stanislava a Szitanko Mikuláš
Kondéová Mária a Csala Roland
Ing. Czinege Karol
SM
SM
M
M
M
SOM
M
AM
SOM
SM
– osobné a distribútorské body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TOP 10 FLP CR
6
Drobík Milan a Drobíková Jana
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
Žmolík Dušan a Žmolíková Lenka Jilka Josef a Jilková Pavlína
Zmudová Dagmar Jurečka Vítězslav Chejnová Blanka Ing. Švéda Vladimír a Švédová Kamila
Ing. Rýpar Rudolf a Rýparová Ingeborg
Havlasová Irena a Ing. Havlas Libor
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
SM
SM
M
M
SM
SM
SM
M
SM
M
Ringhofer Zuzana
Segedyová Denisa a Marčíni Ľuboš
Horváthová Anita a Horváth Ondrej
Kisfaludiová Csilla
Baláž František
Gelleová Tunde a Ing. Gelle Róbert
Mgr. Kuráková Helena MUDr. Pásztor Ladislav a Pásztorová Viera
Orságová Viera MUDr. Ragásová Helena AS
AM
S
AS
S
SM
S
M
S
S
TOP 10 FLP CR
– osobní a nemanažerské body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
M
SM
M
SM
SM
M
SM
M
SM
M
TOP 10 FLP SR
– osobné a nemanažérske body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena Řehák Michael a Mgr. Řeháková Eva
Górászová Adriana a Górász Tomáš
Prom. ped. Drastichová Marie a Ing. Drastich Otmar
Ing. Kováč Juraj a Kováčová Alena
Földiová Dana
Horgosi Oto a Horgosiová Alžbeta
Harisová Gizella a Haris Tibor
Berkešová Georgína a Berkeš Vojtech
Žáčiková Alena a Žáčik Alojz
– osobní a distributorské body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
MUDr. Havránek Eduard
Ing. Švéda Vladimír a Švédová Kamila
Krňoulová Milada a Krňoul Vratislav
MUDr. Nasswettr Milan a Nasswettrová Edita
Drobík Milan a Drobíková Jana
Špryňar Pavel a Schöttová Iva
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
Zmudová Dagmar Spěváková Klára
Jurečka Vítězslav
S
M
M
AM
SM
M
SM
SM
SM
SM
Vysvetlivky: ZM – zafír manažér SOM – soaring manažér SM – senior manažér M – manažér AM – asistent manažéra S – supervízor AS – asistent supervízora
október / říjen
2013
Senior manažéri
FLP SR
Máziková Adriana a Mázik Tomáš
sponzor: Mike Fedorová Gabriela a Mike Zoltán
manažér
FLP SR
Földiová Dana
sponzor: Máziková Adriana a Mázik Tomáš
Asistenti manažéra
FLP SR
Segedyová Denisa a Marčíni Ľuboš sponzor: Kvas Juraj
Szitanková Stanislava a Szitanko Mikuláš sponzor: Földiová Dana
SUPERVÍZORI
FLP SR
Mgr. Agyagosová Ľubica a Agyagos Juraj
Horváthová Anita a Horváth Ondrej
Hutura Karol
PaeDr. Smolková Elena
Stullerová Miriam
Vilmonová Eva a Vilmon Milan
Ing. Zajacová Iveta a Ing. Zajac Vladimír
sponzor: RNDr. Tomková Katarína a Tomko Ladislav
sponzor: Mgr. Bécsi Monika
sponzor: Hutura Karol a Huturová Marta
sponzor: Mgr. Agyagosová Lubica a Agyagos Juraj
sponzor: Barta Marek a Fízeľová Lubica sponzor: Máziková Adriana a Mázik Tomáš
sponzor: Poláková Viera a Polák Tomáš
3. úroveň
FLP SR:
Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva (SOM)
AUTOMOBILOVÝ
PROGRAM
11/2013
2. úroveň
FLP CR:
Drobík Milan a Drobíková Jana (SM)
1. úroveň
FLP SR:
Bendelová Ema a Bendel Pavol (SM)
Kondéová Mária a Csala Roland (SOM)
Máziková Adriana a Mázik Tomáš (SM)
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena (M)
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan (SOM)
Zoznamy nových Asistentov supervízora nájdete na www.foreverliving.com v sekcii NOVINKY.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
7
Noví senior manažéri a kvalifikanti autoprogramu
M. Kondéová (SOM) – moderátorka dňa
Senec, 16. 11. 2013
Success
Day
Rôzne firemné stretnutia sú často považované za povinné, nudné, ale
hlavne zbytočné zabíjanie času. Všetkým tým, čo sa s týmto názorom
stotožňujú, odporúčam zúčastniť sa Success Day spoločnosti Forever
Living Products, ktorý sa koná každý mesiac v Senci, v priestoroch
Hotela Senec. Na Success Day našej firmy sme súčasťou diania, sme
aktívne zapojení do programu a získame presvedčenie, že všetko, čo sa
tu deje, deje sa pre nás.
Nebolo to inak ani teraz. Keď nastúpila na pódium moderátorka dňa,
soaring manažérka Marika Kondéová, vedeli sme, že jej profesionalitou
spojené obrovské nadšenie, s ktorým dokáže „nakaziť“ každého, urobí
z tohto dňa naozaj príjemný zážitok. Po uvítaní prítomných, ktorí
do posledného miesta zaplnili kongresovú sálu hotela a po predstavení
country manažérov Mgr. Karin Kiszlingovej a Ing. Ivana Kiszlinga, sme si
od p. riaditeľa vypočuli ucelený prehľad o spoločnosti FLP, o jej organizačnej
štruktúre, o výhodách spolupráce s ňou, ale aj o novinkách a nových
motiváciách, ktoré nám prispievajú k skvalitneniu našej činnosti v tejto
jedinečnej oblasti podnikania. K naplneniu posolstva p. Rexa Maughana,
pomôcť každému, kto pomoc potrebuje a je ochotný pomoc prijať, máme
v rukách výnimočný prostriedok, naše produkty, ktoré pomáhajú miliónom
ľudí na celom svete udržať alebo prinavrátiť zdravie a krásu.
Dôležitým faktorom k tomu, aby sme dokázali úspešne čeliť snáď
najväčšej hrozbe dnešnej doby, srdcovo-cievnym ochoreniam, je dodržať
zásady správnej životosprávy a vhodnými doplnkami výživy spestriť našu
stravu, a tým doplniť životne dôležité živiny pre správne fungovanie nášho
organizmu. Na túto tému bola zameraná prednáška p. Silvie Kubišovej,
ktorá sa opierala o dlhoročný výskum v tejto oblasti pána prof. Zachara.
Jediný zvuk, ktorý sprevádzal prednášku, bolo šušťanie poznámkových
8
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
blokov, do ktorých sme si zapisovali nové poznatky. Podobne to bolo aj
počas prednášky PhDr. Kataríny Tomkovej, ktorá nám so svojou ponukou
výrobkov predstavila možnosti efektívnej prevencie proti nástrahám
v nasledujúcich jesenných a zimných mesiacoch. Nasledujúce skúsenosti
našich distribútorov potvrdili, že teória a prax v prípade našich produktov
sa dokonale zhoduje. A to isté platí aj pri skúsenostiach s podnikaním.
Pani Miriam Štullerová, Stanislava Szitánková, PaedDr. Elena Smolková
a p. Miloš Kažimír nám predviedli ukážku odhodlania a neochvejnej viery
v seba a v lepšiu budúcnosť pomocou Forever Living Products.
Výnimočnosť spolupráce s FLP spočíva v jej jednoduchosti. Stačí len
nasledovať úspešných, robiť to, čo robia oni, osvojiť si ich návyky a zmýšľanie
a ísť za svojim cieľom vytrvalo, za každých okolností. Soaring manažérka
RNDr. Tatiana Trizmová kráča s firmou Forever od jej začiatku na Slovensku
a jej vedomosti sú neoceniteľným prínosom pre každého, kto chce vyťažiť
z tohto podnikania maximum. Jej precízna, korektná, odborne aj ľudsky
perfektne podaná prednáška oslovila každého, a ešte dlho bude rezonovať
v mysliach nových asistentov supervízora, ktorí si prišli na pódium prevziať
svoje prvé ocenenie, krásneho zlatého orlíka, symbol vznešenosti, odvahy
a vytrvalosti. Prajeme im, aby im pohľad na odznak stále pripomínal tento
deň, aby im dodával odvahu a upevnil ich presvedčenie, že sa rozhodli
správne. Marika Kondéová nás nenechala vydýchnuť a riaditeľský pár
už odovzdával ocenenia za 3,6 a 12 mesiacov aktivity, dekoroval nových
supervízorov a asistentov manažéra, losoval výhercov súťaže Príležitosť
s Forever a predstavoval desiatich najlepších distribútorov na Slovensku
za minulý mesiac. Toto všetko prebiehalo v atmosfére radosti, vzájomnej
úcty a priania, a plynutie času nehralo žiadnu rolu. Čakali sme, koho nám
moderátorka ešte predstaví, od koho sa môžeme učiť, koho príbeh nás
posunie na našej ceste ďalej.
Ako zarábať s Forever nám ukázali senior manažéri manželia Bendelovci,
a na dôkaz toho, že vedia o čom rozprávajú, stačí spomenúť fakt, že sú
držiteľmi Chairman´s Bonusu, sú stálymi účastníkmi Global Rally (1500cc),
kvalifikantmi Automobilového programu a mnoho ďalších ocenení.
Nasledujme ich – taká bola výzva ich vystúpenia pre nás!
Nová manažérka
Dekorovanie novej manažérky Dany Földiovej bolo odpoveďou na ich slová.
Dosiahnutie tejto úrovne v marketingovom pláne neznamená len finančný
prospech, ale v prvom rade novú kvalitu života, novú dimenziu ľudských
vzťahov a nové chápanie zodpovednosti za druhých. Toto mala čerstvá
manažérka vpísané v tvári, keď rozprávala svoj príbeh, opisovala svoju cestu
k tejto vytúženej méte.
Každý z nás má svoj príbeh, svoju cestu, svoju chvíľu, svoj dôvod
k rozhodnutiu overiť svoje schopnosti, okúsiť nepoznané a vytvoriť niečo
jedinečné. Manažér Mikuláš Dékány sa inšpiroval u Mariky Kondéovej.
Životný štýl jeho sponzorov bol na míle vzdialený od života doručovateľa
zásielok, a predstava, že jedného dňa si aj on s rodinou bude môcť žiť tak
ako Marika a Roland, mu pomohla prekonať všetky prekážky k naplneniu
svojho sna. Nič nie je nemožné, keď sa nenecháte odradiť, keď si vezmete
svoj osud do vlastných rúk, keď budete trvať na svojej vízii.
A že na nastúpenej ceste sa oplatí kráčať čo najrýchlejšie, nám mesiac čo
mesiac dokazuje manželský pár Adriana a Tomáš Mázikovci. Za krátky čas
pôsobenia vo Forever so svojim tímom dosahujú výsledky, aké sa len tak
nevidia. Ešte si pamätáme ich manažérske oslavy a už si preberali na pódiu
senior manažérsky odznak, a aby toho nebolo málo, nad hlavu si zdvihli
aj maketu kľúča od auta, symbol splnenia podmienok Automobilového
programu. S napätím očakávame, čo nám „vyvedú“ zas o mesiac! V každom
prípade im srdečne gratulujeme a ďakujeme za úžasnú
motiváciu, ktorú nám dávajú svojim príkladom
a „príkladným“ postojom.
Dokonalý záver úžasného dňa. Hoci nás moderátorka
Marika Kondéová, ktorá sa perfektne zhostila svojej
úlohy, už pozývala na decembrový Success Day a aranžéri
už pomaly rozoberali pódium, nikomu sa nechcelo
domov. Po skupinkách sme si rozoberali jednotlivé
prednášky, vytyčovali nové úlohy, a predovšetkým sme si
sľúbili, že o mesiac sme tu zas! Príďte aj Vy priatelia!!!
Noví asistenti supervízora
Noví asistenti supervízora
Noví asistenti supervízora
Noví asistenti supervízora
Ernest Mészároš, manažér FLP
Viac fotografií nájdete na našom Facebooku.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
9
Nová supervízorka
RNDr. K. Tomková (M)
– Ponuka výrobkov FLP
Senec, 16. 11. 2013
Success Day
M. Štullerová (S)
Naše skúsenosti s podnikaním v FLP
Noví supervízori
Noví asistenti manažéra
Ocenenie aktivity 4cc
10
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
M. Dékány (M) – Na krídlach orla
S. Kubišová (M) – Výživa a prevencia
srdcovo-cievnych ochorení
Noví asistenti supervízora
S. Szitanková (S)
M. Kažimír (S)
PaeDr. E. Smolková (S)
Naše skúsenosti s podnikaním v FLP
Naše skúsenosti s podnikaním v FLP
Naše skúsenosti s podnikaním v FLP
Ema a Pavol Bendelovci (SM) – Zarábame s FLP
RNDr. T. Trizmová (SOM) – Spolupráca s FLP
Czech Republic | Slovak Republic
Ocenenie aktivity 4cc
FOREVER
11
Nové postupy
v marketingovOm plánE
Máziková Adriana
a Mázik Tomáš
noví senior manažéri
a kvalifikanti autoprogramu
Mnohokrát sa pousmejem sama pre
seba, keď vidím hrôzu v očiach ľudí,
ktorým ponúkame príležitosť zmeniť si
život vďaka Forever Living Products.
Ja mám naopak hrôzu z toho, že by táto príležitosť moju rodinu nestretla.
Po dlhoročných skúsenostiach na riadiacej pozícii a pár mesiacoch podnikania som hľadala niečo, čo by ma napĺňalo, ale zároveň aj uživilo moju rodinu.
Nikdy som sa nevedela zmieriť s tým, že by som od rána do večera
pracovala pre sny a ciele niekoho iného. Verila som, že existuje niečo
aj pre obyčajného pracovitého človeka, ktorý chce od života trochu
viac a je ochotný pre to aj niečo urobiť. A svojimi myšlienkami som
si privolala svoju sponzorku Gabiku Mike Fedorovú, ktorá neriešila,
čo robím, či podnikám, ale jednoducho mi ponúkla túto obrovskú
príležitosť. Nakoľko som bola otvorená novým možnostiam, neváhala
som dlho a po preštudovaní toho, čo je vlastne sieťový marketing,
som sa pustila v marci 2011 do práce. Nikto v mojom okolí
nerozumel tomu, čo robím, ja sama som bola v štádiu zoznamovania
sa s novou profesiou, ale viem, že tajne dúfali, že moje rozhodnutie
je správne. Cez deň som robila prezentácie a stretnutia, v noci som
študovala marketingový plán a obchodnú politiku. Semináre mi
otvárali oči a ja som sa nebála stále rozmýšľať vo väčšom. Za podpory
12
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
môjho manžela a detí prišli prvé výsledky v podobe mnohých
spolupracovníkov a moja už aj tak energická povaha sa stále dobíjala
novou energiou. Vytvárali sa nové priateľstvá a môžem povedať, že
po dva a pol roku spolupráce s najúžasnejšou firmou, mám najlepší
tím na svete. Ďakujem vám všetkým za dôveru, užívala som si
každú minútu strávenú vo vašej blízkosti. Treba si uvedomiť, že
automobilový program je práca celého tímu. Ale tu nezastaneme.
Firma Forever ponúka oveľa viac!!! Konečne som našla firmu, ktorá
za prácu, okrem provízií, ponúka aj ďalšie odmeny. A chystáme
sa ich s celou rodinou užiť naplno. K môjmu šťastiu prispieva aj
myšlienka, že keď píšem tieto riadky, už viem, že máme v tíme päť
manažérskych rodín. Ďakujem vám všetkým za dôveru, ale hlavne sa
teším na spoločne strávené chvíle. Chceme ísť príkladom aj naďalej
a dokázať sebe, ale hlavne iným, že firma Forever vám dá všetko,
za čo ste ochotní zabojovať svojou prácou a trpezlivosťou. Ďakujem
svojej hornej sponzorskej línii za podporu a pomoc, veľmi si to
vážim. Ďakujem svojmu tímu... aj za veľkolepé prekvapenie, vedela
som, že niečo kujú za mojim chrbtom. Ťažko sa mi to vyjadruje
slovami, ale ten deň zostane naveky v mojom srdiečku. Ďakujem
všetkým za krásnu atmosféru a gratulácie. Prajem každému zažiť
takéto chvíle. Ale záleží len na vás, kedy a koľkokrát to bude.
”
Nie šance, ktoré dostávate, ale
vaše rozhodnutia
ovplyvňujú váš život.
”
Adriana Máziková a Tomáš Mázik
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
13
Nové postupy
v marketingovOm plánE
Földiová Dana
NOVÁ
manažérka FLP
Na začiatku tejto cesty bola dôvera
a hneď za tým nasledoval obdiv
k človeku, ktorý mi dal šancu, už len
tým, že mi povedal o tejto príležitosti.
A samozrejme poriadny kus zvedavosti a moje rozhodnutie – idem do toho!!!
Už to trvá rok a pol, čo som na tejto ceste, na ktorej ma vedie Adrianka
Máziková, moja jedinečná sponzorka, ktorú mám nadovšetko rada,
obdivujem ju, nesmierne si ju vážim a je mojím vzorom. A presne tá
cesta je na dosahovaní pozícií zaujímavá. Tá cesta človeka naučí, posilní,
zocelí, len treba na nej zotrvať, nezísť z nej, a presne nad tým bdie sponzor.
Na začiatku veríte jemu, potom začnete veriť aj sebe. Zažili sme kopec
smiechu, radosti, ale aj sĺz. No viera v to, že robíte dobrú vec, a vidina toho
výsledku na konci cesty, vás ženie vpred. Je veľmi zaujímavé sledovať, ako sa
navzájom ovplyvňujeme, povzbudzujeme, meníme svoje myslenie, dávame
zo seba všetky svoje prednosti a to všetko sa deje v úžasnom kolektíve
spolupracovníkov, lebo bez nich je človek sám ničím.
Zmeny sa neudiali len u mňa, svojim rozhodnutím som zmenila aj
myslenie celej mojej rodiny. Najskôr iba krútili hlavou, či to myslím vážne,
chvíľami si asi mysleli, že na čo som sa to nechala nahovoriť, nechýbali
posmešky, či už aj varím s aloe vera... J A veru som varila, pomaly som ho
dávkovala, svojím odhodlaním, trpezlivosťou a pevným postojom, ktorý
som videla u svojej sponzorky, a ktorý aj mňa odzbrojil už asi po siedmych
minútach jej prednášky. Tak toto nakoniec odzbrojilo aj moju rodinu,
ktorú veľmi ľúbim J Teraz sú mojou rodinou aj v rámci Forever. Všetci
sme jedna veľká rodina, v kruhu ktorej sa cítim dobre a veľmi príjemne.
Teraz už chápem, že stať sa manažérom, je len maturita, skutočný život
vo Forever začína až potom, spolu so zodpovednosťou za svoju Forever
14
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
rodinu, ktorú ste na tej ceste nadobudli. Mám okolo seba množstvo
budúcich „maturantov“ a veľmi sa z nich teším, veď aj vďaka ich práci,
úsiliu, energii a podpore som „zmaturovala“.
Veľké ďakujem patrí Aďke, že vo mňa verila a nevzdala to so mnou. Je
pre mňa darom. Veľká vďaka patrí aj Tomášovi, že ju podporuje a vytvára
jej zázemie, aby sa nám mohla venovať. Vďaka Aďka, že dávaš kúsok zo
seba celej skupine, preto je to pravý, čistokrvný tím z Rimavskej Soboty...
Spomeniem aspoň Stanku a Mikuláša, Denisku, naše energetické tornádo,
a Ľuboša, ktorí majú skvelý tím... Bohužiaľ tu nemôžem spomenúť
všetkých, nemám na to vyhradeného toľko miesta J
Ďakujem hlavne mojej rodine, mojim úžasným deťom – Danke, ktorá
zastrešovala veľakrát chod našej veľkej rodiny a Peťke, ktorá to nakoniec
nevydržala a musela docestovať z Austrálie, aby bola pri tom, keď dostanem
ocenenie. A Paľko, ten vysielal vždy podporu z Austrálie. Aďkovi, ktorý
vďaka láske ku mne vydržal moju energiu a temperament, zmenil postoj
a podporuje ma. Moji rodičia pomáhali, kde sa len dalo, veľká vďaka. Toto
sú tiež budúci manažéri. J
To je môj odkaz... Je veľmi jednoduché nastúpiť na cestu k úspechu, ale
najväčším víťazstvom je vydržať na tejto ceste až do konca, lebo je hrboľatá,
kľukatá a hlavne nemá skratky, ale s veľkým odhodlaním a podporou okolia
sa dá prejsť... Tak veľa šťastia a úsmev na tvári počas tejto cesty. J Dana Földiová
Nové postupy
v marketingovOm plánE
Vilmonová Eva
a Vilmon Milan
NOVÍ
SUPERVÍZORI FLP
Nie šance, ktoré dostávame, ale rozhodnutia,
ktoré urobíme, ovplyvňujú náš život!
S manželom sme úspešne podnikali v strojárskom priemysle, ale po trinástich rokoch pre nás a celú rodinu nastal zlom, keď sme donútení
okolnosťami a ekonomickou krízou museli ukončiť činnosť našej firmy.
Zrazu sme ostali doma, bez pravidelného príjmu a bez ďalšej perspektívy.
Začali sme rozmýšľať, čo budeme robiť, ktorým smerom sa vydať.
Založili sme si novú firmu formou franchisingu a práve v tom čase ma
na facebooku oslovila síce veľmi sympatická, ale mne vtedy neznáma pani
s ponukou na spoluprácu so spoločnosťou Forever Living. Tá neznáma
bola moja sponzorka pani Aďka Máziková. Pekne som sa jej poďakovala
za ponuku a napísala som jej, že rozbieham nové podnikanie, nemám čas
a nech sa mi ozve o rok. Myslela som, že týmto to skončilo a Aďka na mňa
zabudne. Ale ona nezabudla... Po roku sme sa stretli, zo slušnosti som
zobrala materiály na preštudovanie a keď som jej ich išla vrátiť, skončilo to
mojou registráciou. Vyskúšali sme pár produktov a hoci sme boli s nimi
spokojní, ďalšie výrobky sme už neobjednali. No a o spolupráci som
vôbec neuvažovala. No osud to asi tak chcel, že naše nové podnikanie
nedopadlo dobre, natrafili sme na neseriózneho partnera, a firmu sme
boli donútení zatvoriť. Tak som si znova preštudovala materiály FLP,
urobila som si prieskum, prijala pozvanie na prezentáciu a firma Forever
Living ma oslovila. Trvalo mi dlho, kým som pochopila dôležitú vec
a urobila rozhodnutie, ktoré výrazne ovplyvnilo môj život a to využiť
skvelú príležitosť spolupráce s FLP. Konečne som našla spoločnosť, kde sa
dá skĺbiť zdravie, rodina a podnikanie, bez strachu z krízy, zmeny vlády
alebo nedostatku zákaziek – podnikanie, v ktorom nemáte neserióznych
partnerov, ale v ktorom nájdete priateľstvo a úctu bez závisti.
V spoločnosti Forever nie som dlho, ale za to, čo je už za mnou a čo
som dosiahla, vďačím svojej úžasnej sponzorke Aďke Mázikovej, ktorá
je pre mňa neskutočným vzorom. Ďakujem za jej trpezlivosť, dôveru
a za nespočetnú pomoc pri dosahovaní pozície supervízora. Už sme
s Aďkou spravili plán na cestu k manažérovi, ktorého som si už aj presne
dátumovo stanovila. Tiež ďakujem môjmu manželovi a mojim dcéram,
ktorí ma v tejto činnosti podporujú a pomáhajú mi, taktiež hornej línii
Gabike Mike Fedorovej a Adrike Górászovej, mojej dolnej línii, ale aj
vedľajšej línii pod vedením Katky Tomkovej a celému nášmu tímu, kde
máme veľmi dobré priateľské vzťahy.
Moje odporúčanie novým distribútorom je, že sa treba riadiť radami
svojich sponzorov a netreba váhať, to vám nič neprinesie, iba ak stratený
čas. A to čo je teraz predo mnou, je iba pracovať, pracovať a pracovať,
a nevzdávať sa. Lebo my vo Forever vieme, čo príde potom.
Ďakujem vám za čas venovaný týmto riadkom a prajem vám, aby ste
stretávali len takých úžasných ľudí, ako ste vy sami.
S prianím hlavne úspešných dní
Evka Vilmonová
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
15
K. Spěváková (M) – moderátorka dne
Praha, 9. 11. 2013
Success
Day
Milí čtenáři časopisu Forever, ráda bych
se s vámi z pohledu moderátorky podělila
o kus atmosféry z podzimního Success Day,
který se konal v sídle firmy, v zámečku
Na Křížku v Praze.
Ti z vás, kteří jste byli na tomto setkání, mi dáte za pravdu, že sál
byl plný a atmosféra tohoto dne byla velmi příjemná. A pro ty z vás,
kteří jste tam nebyli, máme alespoň pár myšlenek od úspěšných
přednášejících.
Myslím si, že pokud opustíte příště své zajeté zvyklosti alespoň
na jeden den a rozhodnete se ho strávit s námi na takovém dnu,
nebudete litovat. Doslova se vám otevřou oči a uvidíte najednou, co
všechno můžete zažít v tomto podnikání s Forever.
Například Country manažer Ivan Kiszling nám prozradil, že
po Vánocích se můžeme těšit na vskutku báječnou jízdu na vlně naší
Clean 9 a mít nejen výsledky při hubnutí, ale i zajímavou odměnu
za zapojení do nového projektu. Nezapomeňme, že náš program
na kontrolu hmotnosti je dokonale postaven z hlediska spokojenosti
klienta, ale i z hlediska podnikatelského. Vždyť třetina obratu v našem
16
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
podnikání je právě z této oblasti. A kdo by nechtěl mít krásnou
postavu?! K tomu jsou pro nás připravovány speciální internetové
stránky.
Že se vyplatí pomáhat lidem díky našemu programu? O zkušenosti
za 14 let spolupráce se s námi podělila senior manažerka Blanka
Chejnová z Liberce. Její humorné podání přehledu výrobků navodilo
příjemnou atmosféru v sále hned zkraje dne. Lidé po její přednášce
poslouchali zkušenosti začínajících i dlouhodobých distributorů.
Například mladá maminka na mateřské dovolené Pavlína Teplá nám
vyprávěla, jak díky Aloe First jejímu desetiměsíčnímu chlapečkovi
zmizely afty v pusince, a poté, co mu poprvé tento sprej první pomoci
šplíchla do pusinky, byla překvapená, že jakmile vezme do ruky First,
on okamžitě otvírá pusinku a po spolknutí této medicínky se blaženě
usměje. Užívání našich výrobků dětmi je radost.
Sekci zkušeností s podnikáním jsme měli tentokrát pěkně
„okořeněnou”. Roman Klevar, Anička Mílová a supervizorka Iveta
Mihlová nám dali kus přesvědčení, že Forever je na celý život a vyplatí
se vytrvat a zdolat překážky v podobě odmítnutí. Bonusem tohoto
setkání byli naši kolegové z Irska - manažeři Gillian Monaghan a Ken
Kelly. Slyšet příběhy lidí ze zahraničí je vždy obohacující a také
si uvědomíme, že naše podnikání je v zásadě jednoduché, že stačí
předávat zkušenosti s nadšením a jít za svou vizí. Tady je místo pro
splnění všech tajných přání. My pro to musíme jen dělat ty správné
kroky a často… Tak často, jak rychle chceme dojít k cíli.
Noví asistenti supervizora
Na bázi příběhů a velmi lidsky buduje své podnikání i senior
manažerka Dagmar Zmudová. Ukázala nám, že se dá podnikat
i za hranicemi našeho státu, např. v Polsku, kde má nové supervizory.
Oslavovali jsme její úspěchy a také úspěchy vylosovaných distributorů
v rámci sponzoringu a postupy úspěšných, kteří dosáhli vyšší úrovně
v marketingovém plánu.
Na závěr dne vystoupila nejlepší distributorka z českého Forever
senior manažerka Hvězdoslava Szabó. Ukázala nám jednoduchý
a aplikovatelný systém podnikání podle double diamantového
manažera Dietmara Reichleho. Půjčit sadu našich výrobků není nic
složitého a zeptat se na názor člověka, jak s nimi byl spokojen, nebo
co se mu na výrobcích líbilo, také ne. Pak už záleží na zvědavosti
dotyčného a naší šikovnosti, kterým směrem se bude naše podnikání
ubírat.
Přeji vám všem mnoho úspěchů ve vašem podnikání a těším se
na setkání s vámi na dalším Success Day.
S láskou
Klára Spěváková, senior manažerka FLP
D. Zmudová (SM) – Spolupráce s FLP
Více fotografií naleznete na našem Facebooku.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
17
PhDr. H. Szabó (SM)
– Příležitost s Forever
B. Chejnová (SM) – Nabídka
výrobků Forever
Noví asistenti supervizora
Praha, 9. 11. 2013
Success Day
R. Klevar (S)
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
TOP 10 podle celkových bodů
I. Mihlová (S)
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
TOP 10 podle nemanažerských bodů
18
FOREVER
Czech Republic | Sloavak Republic
Ing. I. Kiszling (CM) - Forever na webu
Gillian Monaghan a Ken Kelly - manažeři z Irska
A. Mílová
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
Nové postupy
v marketingovOm plánE
Ing. Zajacová Iveta
a Ing. Zajac Vladimír
NOVÍ
SUPERVÍZORI FLP
Zdravím všetkých foreverákov.
Teraz som už jedna z vás, vďaka trpezlivosti a vytrvalosti mojej sponzorky Vierky Polákovej a pevnému vedeniu Emky a Palka Bendelovcov.
Ďakujem aj mojej spodnej línii, ktorá mi dopomohla
k ďalšiemu schodíku. Ďakujem našej skupine za ich
dobrosrdečné gratulácie. Ďakujem mojej rodine!
Pár slovami vám chcem priblížiť moje začiatky. Nadšenie,
radosť z práce a optimizmus mi nechýbali a verila som v
samú seba. Tak ako mnohí z vás, aj ja som s Forever Living
Products začínala riešením svojich zdravotných problémov.
Až vtedy som pochopila, čo je to aloe vera. V mojej rodine
naďalej pijeme aloe vera deň čo deň. Užívame výživové
doplnky, používame prípravky dennej hygieny, krémy,
šampóny, mydlá, atď. Používame ich, lebo vieme, že sú
najvyššej kvality.
Osvetou a citlivým osobným prístupom znásobím
myšlienku FLP. Poďte so mnou, držte sa ma, budem vás
viesť!
Iva Zajacová
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
19
Rozvíjení vašeho
podnikání
4
ROZVOJ
Tento měsíc se v rámci „4core“
zaměříme na čtvrtý faktor a tím je rozvoj. Pod rozvojem rozumíme školení a podporu distributorů vaší dolní linie s cílem pomoci jim postupovat v marketingovém plánu a udržovat zdravou rovnováhu jejich indikátorů 4core.
20
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
základní
indikátory
FOREVER
4. část
Dosahování pozic silných lídrů ve vaší organizaci je způsob, jak si
zajistíte vysoké bonusy za vedoucí postavení, někdy uváděné jako
„zbytkový příjem“. Tento příjem je definován jako příjem nad rámec
času, který aktuálně věnujete vašemu podnikání. Vzniká bez vaší
přímé angažovanosti.
Pro ilustraci tato vodorovná přímka představuje neměnný počet hodin
za měsíc, během něhož pracujete na budování vašeho podnikání, a tato
nakloněná přímka představuje nárůst různých bonusů a zisků, které
vyděláte. Horní hranice tohoto příjmu dosáhnete, když už podnikání
nemůžete věnovat více času. Ale pokud vytvoříte další lídry, kteří
budou pokračovat tam, kde jste vy přestali, váš příjem nebude omezen
množstvím času, který můžete investovat. Takový příjem za vedoucí
postavení je skutečně neomezený.
ODPRACOVANÉ HODINY/MĚSÍC
MĚ
S ÍČ
B
N Í ON
US
BONUS ZA
VEDOUCÍ POSTAVENÍ
OSOBNÍ A SKUPINOVÝ BONUS
Školení a podpora vaší dolní linie probíhají tak, že vašim distributorům
poskytujete ukázky, instrukce a motivujete je k postupu na vedoucí pozice
v rámci marketingového plánu.
produktivita
Získávání
nových
distributorů
udržení
(distributorů
a zákazníků)
rozvoj
To zahrnuje čtyři následující kroky:
1. Ve vaší skupině si určete lidi, kteří berou podnikání vážně
2. Naplánujte si strategii růstu a určete si s nimi plány
3. Poskytněte jim účinné školení a individuální podporu na to,
aby se stali lídry vlastním přičiněním
4. Veďte a povzbuzujte je k tomu, aby dosáhli vlastního úspěchu
Odpověďmi na následující otázky můžete
posoudit, zda se vám daří v rozvoji vaší
skupiny:
• Kolik individuálních schůzek, na nichž s distributory plánujete
a určujete cíle, máte v průměru měsíčně?
• Kolik školení pořádáte pro své distributory v průměru měsíčně?
• Kolik distributorů ve vaší skupině postoupilo na vyšší úroveň nebo podnítilo někoho dalšího k postupu za posledních šest měsíců?
Nepolevit v úsilí! To je klíč k úspěchu distributora Forever Living.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
21
FOREVER LEAN:
✔ Pomáha blokovať
vstrebávanie kalórií
z tukov a uhľohydrátov
✔ Chróm pomáha regulovať
hladinu cukru v krvi pre
normálny metabolizmus
✔ Dočasne brzdí
vstrebávanie kalórií
z cukrov
Nájdite v sebe motiváciu pre
nový začiatok v zdravom životnom
štýle a privítajte nový rok so svojim
„novým“ telom a mysľou!
Lean
FOREVER
Počas vianočných sviatkov si väčšina z nás
dopraje viac jedla. Sme obklopení lahodnými
pokušeniami; stále sa nájde niečo na
zahryznutie, koláče, varené víno či zemiakový
šalát... V tomto ročnom období sa nechceme
vzdať jedál, ktoré milujeme, ale aj napriek tomu
chceme vyzerať čo najlepšie. Náš jedinečný
doplnok stravy na kontrolu hmotnosti, Forever
LeanTM, vám umožní si z času na čas dopriať
nejakú lahôdku bez výčitiek svedomia.
22
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Forever LeanTM je revolučný doplnok stravy s obsahom dvoch
kľúčových prírodných zložiek na zníženie príjmu kalórií, ktoré
pomáhajú v tele zablokovať vstrebávanie tukov a uhľohydrátov. Prvou
zložkou je jedinečná vláknina, ktorá absorbuje tuk. Tá pochádza
z kaktusovej figy – opuncie, ktorá je známa aj ako indiánska figa,
nopál alebo ostnatá hruška. Listy opuncie figovej sú plné prírodných
vláknin, ktoré viažu tuky. Tieto vlákniny sa vo vašom žalúdku naviažu
na tuky, a tým zabránia ich vstrebávaniu do tenkého čreva. Tuky
naviazané na vlákninu sú prirodzenou cestou vylučované z tela.
Druhou kľúčovou zložkou je prírodný proteínový výťažok z bielej
fazule. Tento proteín funguje tak, že spomaľuje vstrebávanie cukru
v tenkom čreve tým, že dočasne brzdí aktivitu tráviacich enzýmov,
ktoré premieňajú škroby na cukry. Keď uhľohydráty nie sú premenené
na cukry, nedokážu sa vstrebať do tráviaceho systému, a tak ním len
prejdú, čím znižujú váš príjem kalórií.
Ďalšou zložkou prípravku Forever LeanTM je chlorid chromitý – veľmi
dôležitý stopový minerál, ktorý pomáha prirodzenej schopnosti tela
regulovať cukor v krvi tým, že pôsobí ako faktor GTF (glukózový
tolerančný faktor). To je obzvlášť dôležité pre správne fungovanie
metabolizmu.
Forever LeanTM je dôležitým výrobkom nášho programu Forever
Nutri-LeanTM, a na to, aby vám pomohol dosiahnuť vašu vytúženú
váhu, je najlepšie kombinovať ho so zdravou stravou a pravidelným
cvičením. Keďže všetky zložky prípravku Forever LeanTM sú
prírodné, nemusíte sa obávať nežiaducich vedľajších účinkov, ktoré
môžu vyvolávať iné, na trhu dostupné syntetické doplnky stravy
na chudnutie. Forever LeanTM udržiava rovnováhu vášho tráviaceho
systému a zároveň prirodzenou cestou odstraňuje tuky a uhľohydráty.
Noste prípravok Forever LeanTM stále pri sebe a pred každým
hlavným jedlom alebo desiatou či olovrantom zoberte jednu kapsulu
(maximálne štyrikrát denne). Umožníte tak revolučným zložkám
v každej kapsuli spoločne zapracovať na zablokovaní vstrebávania
niektorých tukov a škrobov, ktoré prijímate.
Po sviatkoch je ideálne zotaviť sa z obdobia prejedania a začať
s výživovým programom Clean 9 a programom diéty a cvičenia
Forever Nutri-LeanTM. Poskytnú vám všetko, čo potrebujete pre
prečistenie organizmu a efektívnu kontrolu hmotnosti zdravou
a prirodzenou cestou.
O športe a kontrole telesnej hmotnosti
s Forever sa dozviete aj v našej brožúre
FIT FOR LIFE.
OBJ. Č. 5039, cena za balenie 2 € (5 ks v balení)
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
23
Prekonať sám seba...!
...aj o tomto je Košický maratón.
...aj v tomto je Forever.
Medzinárodný Maratón Mieru (MMM)
má status najstaršieho európskeho
maratónu. Na tohtoročnom
90. ročníku sa na trať postavilo
9500 pretekárov všetkých kategórií.
Maratónsku trať dlhú 42,195 km
absolvoval v tomto roku otec mojich
štyroch dospelých detí, teda môj manžel
Marian, už trinásty krát. Počas týchto
rokov sme ho chodili povzbudzovať
nielen ja s deťmi, ale za posledné 3
roky už aj s vnúčatami. Môj manžel
nie je vrcholovým športovcom, beh je
jeho koníčkom, ale už aj nutnosťou
pre zdravie a nenahraditeľnou
každodennou činnosťou.
Mgr. Katarína Ďuratná (AM)
Aj vďaka Forever produktom dokáže môj
manžel už vo vyššom veku absolvovať tento
náročný pretek opakovane v plnej sile a zdraví.
24
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
K športovaniu sme viedli aj naše deti, a tak sme mali možnosť
vyskúšať účinky prírodných produktov spoločnosti Forever Living
Products pri úrazoch, zlomenine, pádoch, ale aj operácii členka –
tieto produkty sa stali základnou výbavou pri všetkých športových
aktivitách. Ťažko zhodnotiť, ktoré výrobky sú najlepšie. V našej rodine,
čo sa týka športových aktivít, najviac využívame: HEAT LOTION
na narazeniny, kŕče, unavené svalstvo; FIRST a PROPOLISOVÝ KRÉM
na rany a odreniny. Moje vnúčatá pravidelne užívajú KIDS, opakovane
BERRY NECTAR a POMESTEEN POWER, takže nebývajú choré,
môžu športovať a tešiť sa zo života.
Môj manžel dlhodobo užíva ARTIC-SEA, NATURE-MIN, opakovane
preventívne FREEDOM, pri športových výkonoch (beh, beh na lyžiach)
MULTI-MACU, mesiac pred pretekom užíval ARGI+ a FOREVER LITE
ULTRA, pred štartom a počas behu FAB.
Súčasťou MMM je pre neustály rast počtu účastníkov MINIMARATÓN.
Čím bol pre mňa výnimočný práve 6. októbra 2013? Na trať dlhú
4,2 km som sa s mojimi 3 vnúčatkami (2 roky, 4 roky, 10 rokov)
a mojimi tromi deťmi postavila aj ja, stará mama – pre radosť detí,
zdravie, recesiu, prekonanie samej seba (priznám sa, že beh nie je
mojim obľúbeným športom), pre tú úžasnú atmosféru, ktorú nikde
inde nezažijete (hádam len pri oceňovaní na SUCCESS DAY)...
Pred štartom sme sa „potužili“ FAB X-kami a „išli sme na to“, ako
sa hovorí. Od vypustenia krásnych modrých balónov na štarte až
po dobehnutie do cieľa nás sprevádzalo nádherné slnečné počasie
a úprimné účastné pokriky divákov, ktoré najmä našich najmenších
nesmierne povzbudilo.
Čo dodať na záver: nadšenie a radosť s akými sa na túto trať
vydávajú deti, ich rodičia, priatelia či celé rodiny, sú len ťažko s niečím
porovnateľné. Tu sa stretáva zdravá súťaživosť,
vytrvalosť, bojovnosť, ale aj súdržnosť, podpora,
spolupatričnosť, láska, zdravie a krása.
Aj vďaka Forever produktom dokáže môj manžel
už vo vyššom veku absolvovať tento náročný pretek
opakovane v plnej sile a zdraví.
Mgr. Katarína Ďuratná (AM)
Pekný pozdrav z prípravy
za polárnym kruhom z fínskeho
Muonia, s produktmi
od Forever Living.
V prvom rade sa chcem poďakovať za podporu
a poskytnuté produkty, ktoré som od Vás dostala.
Nové výrobky na imunitu, Forever Immublend,
Daily a Vitolize sú veľmi kvalitné, doposiaľ som
zdravotne v poriadku. Mám za sebou prvé FIS
preteky šprint. Dostala som sa do finále, skončila som
na 6. mieste. Veľmi účinné je pre mňa pitie ARGI+
a pred pretekom sú pre mňa kvalitnými stimulantmi
FAB, Multi-Maca, Royal Jelly a Bee Pollen.
Predtým som mala dosť dlho problémy so žalúdkom,
ale pomohli mi vyššie dávky Aloe Vera gélu.
Tak verím, že príprava tu za polárnym kruhom vo
Fínsku s výrobkami Forever mi pomôže k ďalším
športovým úspechom.
Prajem aj Vám veľa úspechov.
S úctou Alena Procházková a tréner Ján Valuška.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
25
JEZTE
ZDRAVĚ
rad
jak si
zlepšit
zimní
náladu
26
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Všimli jste si, že v zimě často volíme
pohodlná, těžko stravitelná jídla?
Pravděpodobně se nesnažíme jíst tak
zdravě jako v létě. Tato těžko stravitelná
jídla nejenže nemají výživné látky, ale
také snižují energetické hladiny. Jedním
z nejlepších způsobů jak si udržet vysokou
energetickou hladinu, je sáhnout po super
jídlech, jakými jsou granátová jablka,
tmavá listová zelenina, máslová dýně
a kapusta. Není to vždy jednoduché,
ale tady máme pár produktů, které jsou
pohodlné a zdravé:
Pomesteen Power, výživový nápoj plný
výživných dobrot, a Fields of Greens,
multivitaminový a multiminerální doplněk
stravy, na jehož složení vám stačí jediný
pohled a zjistíte, že obsahuje mnoho
zelených jídel. Také je bohatý na vlákninu.
CVIČTE
Nemusíme vám popisovat přínosy
z cvičení, ale možná bychom vám mohli
připomenout, jak se vám dokáže odvděčit
na psychickém zdraví. Cvičení je vynikající
na odbourávání stresu a jeho účinky
mohou trvat i hodiny po dané činnosti.
Když vám ve vašem běžném cvičení
překážejí kratší dny, proč byste se nemohli
dát na zimní sporty, jako jsou bruslení,
sáňkování, či dokonce snowboardování
nebo nordic walking (svižná chůze
v terénu se speciálními holemi)?
A na rozběhnutí vám pomůže doplněk
Forever Bee Pollen.
JDĚTE
MEZI LIDI
Je velmi jednoduché se během tmavých
zimních měsíců zavřít do pokoje a čekat
na návrat světlých letních večerů, ale to
není ten správný postoj! Přijměte pozvání
od přátel, přijměte pozvání na firemní
oslavu, uspořádejte večer her nebo večeři
pro známé. Dopřejte si novou rtěnku,
vodu po holení nebo oblečení a vyražte
ven! A abyste i v zimě vypadali upraveně,
dopřejte si make-up z řady Sonya, nebo se
navoňte parfémem
25th Edition.
RELAXUJTE
Náš rušný pracovní program nám do
života často přináší trochu stresu, proti
kterému musíme zabojovat tím, že si
najdeme čas pro sebe. Přečtěte si knihu,
meditujte nebo si napusťte vanu. Relaxace
dokáže zmírnit stres a zanechá ve vás
klidnou energii. Vychutnat si zážitek jako
z lázní vám pomůže kolekce Aroma Spa,
luxusní třídílná aromaterapeutická kolekce
do koupele na uvolnění smyslů.
DOPŘEJTE SI
TROCHU SLUNCE
Není to až tak složité, jak to zní...
Opravdu! Sluneční světlo potřebujeme
kvůli vitaminu D, který si musíme dopřát
vždy, když je to možné, a to zejména
v zimě. Můžeme toho dosáhnout těmi
nejjednoduššími způsoby. Sedněte si
například k oknu a ukažte co nejvíce kůže,
případně se vydejte na pětiminutovou
procházku za denního světla. To vše
pomáhá zvyšovat energetické hladiny.
Nic není lepší než získávání vitaminu D
z přírodního slunečního záření, ale doplnit
vám ho pomohou i některé z našich
produktů, které obsahují vitamin D, jako
jsou například Forever Calcium a Forever
Royal Jelly.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
27
PŘEDSTAVUJEME
Nový a vylepšený
FOREVER Calcium
TM
Stárnutím se naše
schopnost vstřebávat
vápník snižuje.
Chcete-li bojovat
proti tomuto trendu,
nový a vylepšený
Forever CalciumTM
je tu pro vás!
Forever CalciumTM zajišťuje maximální podporu pro kompletní zdraví kostí a kloubů.
Splňuje doporučenou denní dávku vápníku, které tělo potřebuje. Tento výrobek je bohatý
na vápník, hořčík, zinek, mangan, měď a vitamíny C a D. Vápník, hořčík a vitamin D přispívají
i k zachování svalových funkcí. Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu, který
podporuje funkci chrupavky. Forever CalciumTM zajišťuje díky svému složení maximální
absorpci a biologickou dostupnost jeho složek.
Pro zdraví vašich kostí a kloubů.
Download

Prekonať sám seba...! FOreVer leanTm 4