Slovak Republic
|
Czech Republic
3 XVIII. ročník, SR - 1 € / CR - 0,86 €
marec / březen 2014
Letíte
dost
vysoko?
Forever
daily
Co vám
přinese rok
2014
TM
Zoštíhľovanie pásu,
rozširovanie
trhu
Balíček
pro zimní
sporty
14
8. 3. 20 dný
áro
Medzin Žien
Deň
KONIEC
S NEVÝRAZNÝMI
Vlasmi!
Kvalifikace 15 000 cc
Joelle
Bonnefoy
& Andre
Poli
Francie
Elita
společnosti
Forever.
Je tomu již 19 let od okamžiku,
kdy jim dala společnost FLP
příležitost nabídnout lepší život
tisícům lidí ve Francii a Africe
a propojit jejich hodnoty, životní
vizi a jednání: „dosáhnout
úspěchu skrze pomoc druhým,
aby také dosáhli úspěchu.“
To je důvodem, proč si kromě
každodenního podnikání
a bonusů plní svoje sny. Jejich
nejkrásnější odměnou je
možnost žít každý den s vášní
– postupovat kupředu na cestě,
která představuje povznášející
lidské dobrodružství.
VŠE O FLP SR A FLP CR
www.foreverliving.com
Po výběru státu zadáte vaše přihlašovací ID a heslo. Přihlašovacím ID je vaše číslo distributora (bez mezer a pomlček).
Heslo (jedenácticiferné číslo) vám bude zasláno do 15. dne
následujícího měsíce po zpracování vaší první objednávky
výrobků. Najdete ho na vašem Bonus Recapu.
KONTAKTY FLP SR
[email protected]
18
20
Telefónna ústredňa:
+421 2 54 41 69 61
Fax:
+421 2 54 41 91 03
Zákaznícky servis:
Petra Gálffyová
+421 2 54 64 34 02
Vedúca kancelárie a medzinárodný sponzoring:
Ľubica Olešová
+421 2 50 20 24 20
Telefonické objednávky:
Viera Slováková
+421 2 54 64 34 12
Účtovníctvo:
Katarína Boboková
+421 2 50 20 24 17
Ing. Juraj Irecký
+421 2 50 20 24 81
Marketing, mesačník Forever:
Mgr. Darina Majovská
+421 2 50 20 24 28
Ing. Marián E. Kalina, PhD.
+421 2 50 20 24 24
Richard Mudrončík
+421 2 50 20 24 44
KONTAKTY FLP CR
[email protected]
22
24
OBSAH:
Telefonní ústředna:
+420 244 466 012
Fax:
+420 244 466 010
Asistentka ředitelů:
Ivana Hrdá
+420 244 460 255
Vedoucí skladu:
Lenka Kulíšková
+420 244 400 791
Účetnictví:
Martina Baštová
+420 244 460 254
Markéta Liberdová
Telefonické objednávky a fakturace:
Vlaďka Fialová a Martina Slavětínská
+420 244 466 012
Mezinárodní sponzorování a měsíčník Forever – redakce v ČR:
Mgr. Václav Brejška
+420 244 400 834
LÉKAŘSKÝ PORADNÍ SBOR FLP CR A SR
Success Day Senec, 11. 1. 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
h. doc. MVDr. Vojtech Lisák, CSc., MPH
+421 907 223 365
pondělí 13.00 – 15.00
MUDr. Emília Porubská
+421 918 106 189
úterý 18.00 – 20.00
MUDr. Štefan Košlík, CSc.
+421 907 224 397
středa 14.30 – 16.30
Bohumil Kempny, M.D.
+420 728 576 965
čtvrtek 13.00 – 15.00
MUDr. Milan Nasswettr
+420 728 577 452
pátek 17.00 – 19.00
Nové postupy v marketingovom pláne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KURZ – 27,484 Kč / 
Letíte dost vysoko? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
platný od 1.3. do 31.3.2014
REX MAUGHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dopis od generálních manažerů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OCENENIA december / prosinec 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Co vám přinese rok 2014? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Forever daily TM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Balíček pro zimní sporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KONIEC S NEVÝRAZNÝMI Vlasmi! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zoštíhľovanie pás u, rozširovanie trhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Oznam o zmene vo firemnej politike FLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Aloe Veterinary Formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MESAČNÍK VYDÁVA
Forever Living Products Slovak Republic, s.r.o.
Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 54 41 69 61, Fax: +421 2 54 41 91 03
e-mail: [email protected] | IČO: 35 711 248
ISSN 1339-066X
Spoluvydávateľ: Forever Living Products Czech Republic, spol. s r.o.,
Vlnitá 77/33, 147 00 Praha 4
Výkonní riaditelia: Ing. Ivan Kiszling, Mgr. Karin Kiszlingová
Redakcia SR: Mgr. Karin Kiszlingová
Redakcia ČR: Mgr. Václav Brejška
Grafické spracovanie: Andrej Šišma
Tlač: X line, Novohradská 2, 821 09 Bratislava
Periodická tlač, registrovaná na MK SR pod. č. EV 3020/09
Tento časopis bol pripravený ako informačný materiál výhradne pre distribútorov FLP.
Jeho časti alebo celok i kópie vyhotovené akýmkoľvek spôsobom nesmú byť použité
na propagáciu výrobkov zákazníkom. Nevyžiadané príspevky nevraciame.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
3
Rex Maughan
Napísal to s cieľom naplniť O2 Arénu v Londýne na stretnutí Global
Rally. Chcelo to trochu odvahy, napísať 20 000 a položiť na stôl,
aby to všetci videli. Viem, že Gregg bol plne odhodlaný tento cieľ
dosiahnuť, no niekedy rozmýšľam, či sa sám seba opýtal, či je 20 000
dosiahnuteľné číslo. Ak áno, bol by ako my ostatní. Cesta k úspechu
môže byť plná obáv, pochybností a zaváhaní, no vedúce postavenie je
o odvahe – „Cítiť strach a napriek tomu to urobiť!“
Rex Maughan - predseda správnej rady a výkonný riaditeľ FLP Int., Inc.
„ďakujem
Greggovi,
že sníva vo
veľkom”
Prekrásny deň všetkým alebo ako sa hovorí v Írsku: „Top of the
Morning“. Už je tu marec a deň svätého Patrika je za dverami. Radi
by sme pogratulovali všetkým našim írskym distribútorom na celom
svete a našim kanceláriám v Írsku k úspechom dosiahnutým v roku
2013. Už teraz sú na dobrej ceste k ďalšiemu úžasnému roku. FLP
Írsko si stanovilo cieľ stať sa kvalifikovanou krajinou na Chairman‘s
Bonus a teraz zbierajú plody svojej práce!
Keď už hovoríme o cieľoch, v Greggovej kancelárii je sklenená
plaketa, ktorú sme rozdávali na poslednom stretnutí Super Rally
v Phoenixe. Okolo okrajov sa na nej v mnohých jazykoch píše „Ja
budem/získam/urobím...“ a v strede je prázdne miesto, aby ste túto
vetu dokončili. Tieto plakety boli vyrobené s cieľom neustále Vám
pripomínať záväzok, ktorý ste si dali, aby ste dosiahli niečo úžasné.
Na Greggovej sa píše „Ja privítam... 20 000 ľudí“...
4
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Ako väčšina z Vás už teraz vie, naozaj sme vypredali O2 Arénu!
A dopyt po vstupenkách pretrváva, takže členovia tímu Global Rally
sa usilujú reorganizovať pódium a robia všetko, čo je v ich silách, aby
urobili viac miesta.
Gregg bude určite prvý, kto povie, že tento cieľ nedosiahol sám
a sme vďační Vám všetkým, ktorí ste sa chopili šance osláviť Vaše
úspechy roku 2013 s nami. Bude to párty, na ktorú len tak ľahko
nezabudneme.
Aj keď je Global Rally v Londýne na obzore, nezabúdajme, že
kvalifikácia na pozíciu Eagle manažéra je už za dverami. Teším sa,
že uvidím Vaše meno na zozname kvalifikantov na pozíciu Eagle
manažéra, ktorí sa k nám pripoja o pár mesiacov v Lake Tahoe!
Posledný mesiac kvalifikácie tvrdo pracujte. Chceme Vás tam a Vy si
to zaslúžite.
Takže ako hovoria na Smaragdovom ostrove (v Írsku): „Nech je šťastie
Írov s Vami všetkými“. Ďakujem, že ste zo mňa urobili jedného
z najšťastnejších ľudí na svete. A ďakujem Greggovi, že sníva vo
veľkom za nás všetkých.
Navždy Váš
Rex Maughan
Dopis od generálních manažerů
Podívejte se na sebe do zrcadla! Že tam nic nového nevidíte? Podívejte
se na sebe jako na reprezentanta firmy Forever Living Products. Když
přednášíte svým novým distributorům o aloe, o společnosti Forever,
o byznysu. Jak vypadáte? Jste pěkně upravení, chodíte vzpřímení
a oči Vám září nadšením? Hlas Vám srší optimizmem, toužíte všem
zprostředkovat své myšlenky, toužíte všem pomoci, aby i oni byli tak
úspěšní? Nebo stojíte sklesle, hlavu spuštěnou na ramena a tichým
hlasem mluvíte o výrobcích FLP a o firmě? Vlasy máte umaštěné,
oblečení pomačkané, boty zaprášené? Spěcháte, neboť máte rozjeté
další dvě tři podnikání? Šetříte své síly, abyste stihli přes den rozvézt
výrobky, mezitím udělat další věci pro jiné společnosti, věnovat se
svému dalšímu podnikání? Myslíte si, že takto budete mít úspěch? A co
budou dělat vaši noví distributoři? Začnou stejně jako vy. Začnou vás
napodobovat. Ale ve všem. Neboť vy jste pro ně vitrína, výkladní skříň,
vy reprezentujete člověka, který je distributorem naší firmy. Budou
duplikovat nejen to, co jim vysvětlíte, ale i to, jak žijete. Jak se chováte.
Jak vystupujete. Pokud se neúčastníte firemních akcí, ani oni v tom
nebudou vidět nějaký smysl. Nač by chodili na Success Day, na nějaká
školení? Pokud máte i jiné podnikání, co si pomyslí nový zájemce?
Řekne si, tak tohle mě neuživí, tady musím dělat ještě něco
jiného. Budu podnikat třeba jen večer, kromě jiných důležitějších
a zajímavějších věcí. Tyto výrobky si budu kupovat jen pro
svou rodinu a vydělávat budu jinde. I když budete stát rovně,
mluvit zřetelně, ale ve vašich očích bude nezájem a znuděnost,
lidé to uvidí a budou vědět, že nemluvíte to, co cítíte. Takto
nepřesvědčíte a nezískáte nikoho. A pokud Vás napodobí,
nebudou mít úspěch. Stanou se jen duplikátem Vašeho neúspěchu.
V Bratislavě je velmi oblíbená a populární anglická skupina
Depeche Mode. Jsou to skvělí lidé, kteří se živí tím, co je nejvíce
baví. Hraním a vystupováním. Stadiony mají vždy vyprodané.
Svou show mají vždy perfektně připravenou. Myslíte si, že
je to automatické? Oni se tvrdě připravují, cvičí, zkoušejí,
nahrávají. A výsledek? Plné sály, vyprodané koncerty. Po každém
takovém koncertu nenásleduje mejdan a „divočina“. Pěkně si sednou
před monitor, promítnou si celou show a vyhodnocují, co bylo dobré,
co zlepšit, co vynechat, na čem ještě zapracovat. A měli svého režiséra
Antona Corbijna, který jim nic neodpustil, viděl každou chybičku,
upozornil, potáhl je dál. Dnes jejich koncert vypadá jako z play-backu,
tak je perfektní. Perfektní lidé se chodí učit od perfektních. Koho
myslíte, že potkáte na jejich koncertě? Mikiho Berkicse! Nejlepšího
diamantového manažera naší firmy! Koho sponzoruje Miki? Attilu
a Katiku Gidofálvi. O jejich úspěchu netřeba dále psát. Učte se
od nich! Učte se dělat jen jedno podnikání, ale perfektně! Buďte jako
Miki, buďte jako vaši sponzoři. Nepředstavují Vaši sponzoři, co od nich
očekáváte? Podívejte se po jejich úspěšném nadsponzorovi. Podívejte
se po představitelích naší firmy. Podívejte se na Gregga Maughana,
na Aidana O‘Hare. Všechno nejlepší, co vědí, Vám předávají
Karin a Ivan Kiszlingovi
„hrdě
reprezentujte
Forever Living
Products!”
prostřednictvím firmy, prostřednictvím knížek, vystoupení, letáků,
materiálů a setkáním na Global Rally. Podívejte se na sebe a hrdě
reprezentujte Forever Living Products!
Srdečně Vaši
Karin a Ivan Kiszlingovi
(Pozn.: V dopise byly použity myšlenky ze školení diamantových manažerů v Budapešti.)
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
5
srdečne
gratulujeme!!!
TOP 20 FLP SR a FLP CR – podľa celkového počtu bodov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva
Bendelová Ema a Bendel Pavol
Drobík Milan a Drobíková Jana
Kondéová Mária a Csala Roland
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan Řehák Michael a Mgr. Řeháková Eva
Ing. Czinege Karol Janetková Agnesa a Janetka Peter
Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína
SOM
SM
SM
SOM
SM
SOM
SM
SM
SM
M
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
TOP 10 FLP SR
Bendelová Ema a Bendel Pavol
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan
Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína
Kondéová Mária a Csala Roland
Máziková Adriana a Mázik Tomáš Brázová Helena a Bráz Ondrej
Žáčiková Alena a Žáčik Alojz
Ing. Czinege Karol Éder Mária a Éder Tomáš
SM
M
SOM
M
SOM
SM
M
M
SM
M
– osobné a distribútorské body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TOP 10 FLP CR
6
Drobík Milan a Drobíková Jana
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
Zmudová Dagmar Žmolík Dušan a Žmolíková Lenka Ing. Švéda Vladimír a Švédová Kamila
Jilka Josef a Jilková Pavlína
Řehák Michael a Mgr. Řeháková Eva
Guziurová Erika
Krňoulová Milada a Krňoul Vratislav
Jurečka Vítězslav
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
SM
SM
SM
M
M
M
SM
M
M
SM
Bartal Patrik
Ing. Jurčová Henrieta
Hrinová Barbora Sitár Roman a Sitárová Iveta
Pivniková Zlata a Pivnik Ján MUDr. Pásztor Ladislav a Pásztorová Viera
Mgr. Kotorová Andrea a Ing. Kotora Marián
Baláž František
Bernátová Ivana
Iványová Mária a Ivány Peter
AS
S
AS
AS
S
M
AS
S
AS
AS
TOP 10 FLP CR
– osobní a nemanažerské body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
M
SM
SM
SM
SM
SM
M
SM
SM
M
TOP 10 FLP SR
– osobné a nemanažérske body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena Prom. ped. Drastichová Marie a Ing. Drastich Otmar
Máziková Adriana a Mázik Tomáš
Zmudová Dagmar
Berkešová Georgína a Berkeš Vojtech
Ing. Kováč Juraj a Kováčová Alena
Harisová Gizella a Haris Tibor
Horgosi Oto a Horgosiová Alžbeta
Ing. Rýpar Rudolf a Rýparová Ingeborg
Žáčiková Alena a Žáčik Alojz
– osobní a distributorské body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Havranová Olga
Jurečka Vítězslav
Bytomski Vítězslav a Bytomská Agnieszka
Krblichová Blažena Ing. Švéda Vladimír a Švédová Kamila
Drobík Milan a Drobíková Jana
Zmudová Dagmar Živná Alena
Krňoulová Milada a Krňoul Vratislav
MUDr. Nasswettr Milan a Nasswettrová Edita
AS
SM
AS
S
M
SM
SM
S
M
AM
Vysvetlivky: ZM – zafír manažér SOM – soaring manažér SM – senior manažér M – manažér AM – asistent manažéra S – supervízor AS – asistent supervízora
december / prosinec
2013
Asistenti manažéra
FLP SR
Orságová Viera
sponzor: RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan
SUPERVÍZORI
FLP SR
Gabrišková Milena
Ing. Jurčová Henrieta
Klimáček Ján a Hriňová Jana
Pivniková Zlata a Pivnik Ján
Šnajdrová Soňa
Turisová Oľga a Turis Jaroslav
sponzor: Orságová Viera
sponzor: Kondéová Mária a Roland Csala
sponzor: Bendelová Ema a Bendel Pavol
sponzor: Pivniková Patrícia
sponzor: Bendelová Ema a Bendel Pavol sponzor: Szitanková Stanislava a Szitanko Mikuláš
Supervizoři
FLP CR
Krblichová Blažena
sponzor: Vovčoková Blažena a Vovčok Michal
Vovčoková Blažena a Vovčok Michal sponzor: Krňoulová Milada a Krňoul Vratislav
3. úroveň
AUTOMOBILOVÝ
PROGRAM
1/2014
FLP SR:
Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva (SOM)
2. úroveň
FLP SR:
Kondéová Mária a Csala Roland (SOM)
FLP CR:
Drobík Milan a Drobíková Jana (SM)
1. úroveň
FLP SR:
Bendelová Ema a Bendel Pavol (SM)
Máziková Adriana a Mázik Tomáš (SM)
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan (SOM)
FLP CR:
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider (SM)
Zoznamy nových Asistentov supervízora nájdete na www.foreverliving.com v sekcii NOVINKY.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
7
RNDr. T. Trizmová (SOM) – moderátorka dňa
Senec, 11. 1. 2014
Success
Day
Všetci sme s veľkými plánmi a predsavzatiami
privítali Nový rok 2014. Samozrejme tomu
nebolo inak ani na prvom tohtoročnom SUCCESS
DAY v Senci. Soaring manažérka RNDr. Tatiana
Trizmová otvorila program v slávnostnom štýle
Charpentierovho Te deum.
Po uvítaní účastníkov, medzi ktorými nechýbali naši kolegovia
distribútori z Čiech, Country manažéri Ing. Ivan Kiszling
a Mgr. Karin Kiszlingová predstavili Forever pre návštevníkov,
ktorí boli medzi nami po prvýkrát. My ostatní sme si zopakovali
fakty, ktoré hovoria v prospech nášho podnikania a utvrdili
sme sa, že sme na správnom mieste. Januárový Success Day bol
výnimočný práve pre vyhodnotenie 4-mesačnej súťaže LONDON
CALLING. Z tváre oceňovaných žiarila radosť, ale hlavne veľmi
hrdí na svojich súťažiacich boli ich sponzori pod pódiom. Ale týmto
oceňovanie neskončilo, práve naopak. Za zvukov fanfár a árií z diel
svetových majstrov klasickej hudby gradovali ocenenia aktivity 4
cc, nových supervízorov, nových asistentov manažéra, kvalifikantov
automobilového programu. Vrcholom oceňovania boli predstavení
8
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Nová asistentka manažéra
úspešní kvalifikanti na GLOBALL RALLY LONDÝN 2014
a kvalifikanti na CHAIRMAN´ S BONUS zo Slovenskej a Českej
republiky. Potlesk a uznanie prítomných vyjadrovali obdiv ľuďom
a vďaku za príklad, že aj takéto ocenenie je reálne dosiahnuť.
V pracovnej časti odznela vynikajúca prednáška MUDr. Milana
Nasswettra, ktorý nás previedol po diaľnici zdravia a priblížil nám
možnosti detoxikácie a chudnutia s produktmi FLP, ponuku výrobkov
predstavila hosťujúca senior manažérka Klára Spěváková, blok Naše
skúsenosti s podnikaním vo Forever vyplnili nové supervízorky - Jitka
Kubálková a vtipným veršovaným príspevkom Milena Gabrišková.
Zo záujmom sme si vypočuli odkazy novej asistentky manažéra
Vierky Orságovej. V prednáške o spolupráci a princípoch úspešného
budovania a vedenia svojho tímu, odovzdala cenné rady všetkým
mladším kolegom senior manažérka Adriana Máziková. Forever
ponúka jedinečnú príležitosť pre obyčajných ľudí postaviť niečo
úžasné od nuly. Úspech však neprichádza bez tvrdej práce, odhodlania
a trochu know how. Veta „ty sám si najdôležitejším článkom svojho
podnikania“ od soaring manažérky Mariky Kondéovej povzbudila
všetkých prítomných, ale hlavne tých, ktorí v tento deň nemali hosťa.
Tento Success Day priniesol slávnostné vykročenie do nového roku,
nové rozhodnutia a nové ciele pre všetkých zúčastnených.
Róbert Grman
supervízor FLP
Kvalifikanti na Chairman´s Bonus
Kvalifikanti Automobilového programu
M. Kondéová (SOM) – Zarábame s FLP
Viac fotografií nájdete na našom Facebooku.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
9
Kvalifikanti na Global Rally 2014 Londýn
Senec, 11. 1. 2014
Success Day
K. Spěváková (SM)
– Nabídka výrobků FLP
Kvalifikanti London´s Calling – 3. úroveň
Noví asistenti supervízora
Noví asistenti supervízora
10
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
A. Máziková (SM) – Spolupráca s FLP
MUDr. M. Nasswettr – Redukce a detoxikace
Kvalifikanti London´s Calling – 2. úroveň
Kvalifikanti London´s Calling – 2. úroveň
J. Kubálková (S)
M. Gabrišková (S)
V. Orságová (AM)
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
Naše skúsenosti s podnikaním v FLP
Naše skúsenosti s podnikaním v FLP
Noví asistenti supervízora
Noví supervízori
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
11
Senec, 11. 1. 2014
Success Day
Kvalifikanti London´s Calling – 1. úroveň
Ocenenie aktivity 4cc
Ocenenie aktivity 4cc
Kvalifikanti London´s Calling – 1. úroveň
Ocenenie aktivity 4cc
12
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Ocenenie aktivity 4cc
Kvalifikanti London´s Calling – 1. úroveň
Nové postupy
v marketingovOm plánE
Orságová Viera
nová
asistentka
manažéra FLP
„Môžeš mať buď výsledky alebo
výhovorky. Nemôžeš mať oboje...“
So spoločnosťou Forever som sa stretla v lete v roku 2013.
Vtedy som ešte netušila, ako to celé bude fungovať.
Po stretnutí s RNDr. Táničkou Trizmovou som pochopila, že tak
úžasný a spravodlivý MLM systém, som ešte nikde nezažila. To
bolo moje presvedčenie, že je to to pravé, čo som dlhé roky hľadala.
A čo je veľmi dôležité, zoznámila som sa s neuveriteľnými ľuďmi
a profesionálne pracujúcou rodinou Trizmových, ktorí sú vždy a vo
všetkom ochotní pomôcť. Aj touto cestou im z celého srdca ďakujem
a verím, že s Foreverom pôjdem aj do dôchodku.
Okrem skvelých ľudí, výrobkov a vynikajúcej firmy je dôležité, že
môžeme byť súčasťou veľkej rodiny FOREVER. Mnoho ľudí nerieši
len svoje zdravie, ale okrem iného aj financie. A ja som sa našla práve
tu. Milujem peniaze. Dávajú nám slobodu... Ale mnoho ľudí nevie,
že peniaze sa dajú nielen sčítať, ale aj násobiť. Tak nesčítavajme,
ale násobme! A toto je možné uskutočniť jedine cez MLM systém.
Dokážeme to tak, že si do Foreveru pozveme správnych ľudí, ktorí
majú svoje vlastné ciele. Tie musia byť napísané vlastnou rukou,
zrodené vo svojich myšlienkach a predstavách. Mali by byť reálne
a hlavne termínované - dokedy, a ešte niečo, pokiaľ máme naše
ciele NAPÍSANÉ, je obrovská pravdepodobnosť, že ich dokážeme
dosiahnuť. Preto priatelia plánujme, pracujme, tešme sa a bohatnime
– veď bohatstvo je založené na pláne...
Záverečné úprimné ,,Ďakujem“ za dôveru celej mojej dolnej línii,
že som sa stala asistenkou manažéra, hlavne za splnenie svojich snov,
supervízorom Beatke Caránkovej a Jarkovi Kobidovi a Milenke
Gabriškovej, ale aj všetkým, ktorí užívajú produkty a sú rozhodnutí
pre spoluprácu.
Vierka Orságová
„ proste a dostanete,
hľadajte a nájdete,
klopte a bude Vám otvorené...“
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
13
Nové postupy
v marketingovOm plánE
Caránková Beáta
a Kobida Jaroslav
NOVÍ
supervízori FLP
S Foreverom sme sa zoznámili
vďaka našej sponzorke Vierke
Orságovej, ktorá nás oslovila
cez sociálnu sieť, či by sme si
nechceli privyrobiť nejaké
peniažky navyše. Dôvera k jej ponuke nás vyburcovala a začali sme zisťovať, o čo ide a aké podmienky
musíme splniť, aby sme mohli začať
spolupracovať.
Napísala mi, že ide o spoločnosť Forever Living Products a nosný
produkt je aloe vera. V tej chvíli mi prišla na um moja mamička,
ktorá bola vážne chorá, a súrne potrebovala pomoc na bercové vredy,
keďže celé telo tieklo, krvácalo, pálilo, bola to rana na rane. Celé noci
presedela na posteli v bolestiach. Vierka mi napísala, že ide zavolať
svojej sponzorke Táničke Trizmovej a zistí, či sa dá mamine pomôcť.
Hneď na to mi Tánička odporučila produkty, ktoré moja mama
začala užívať. Asi po troch týždňoch mi zavolala, že sa cíti neskutočne
výborne, rany ma zahojené, nič ju nepáli, netečie, nekrváca, kľudne
prespí celú noc. Veľmi sme bolí šťastní, že jej skončilo to veľké
trápenie, s ktorým žila tri roky a nikto jej nevedel pomôcť. Forever
Living Products má špičkové produkty a veríme, že pomôžu aj
ďalším ľuďom, ktorí to potrebujú. Len treba o produktoch povedať
každému, treba tých ľudí oboznámiť, že takýto „zázrak“, ako je aloe
vera, existuje na svete. Veríme Forever, sme presvedčení, že je to pre
14
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
nás správna cesta, kde si zabezpečíme svoj príjem, vyplníme naše sny
a splníme naše ciele. Ale musíme byť vytrvalí a predovšetkým si veriť
a dennodenne pracovať. Našim cieľom je naplniť myšlienku Foreveru
a odovzdať svoje skúsenosti tak, aby sme pomáhali ľuďom dosahovať
ich sny. Náš odkaz pre nových distribútorov, ktorí chcú spolupracovať,
je: Počúvajme svojich sponzorov, ich rady a odporúčania. Je v ich
bytostnom záujme pomôcť nám urýchliť našu cestu k úspechu. Vždy
kladú naše dobro pred ich vlastné, konzultujú a radia sa s hornou
líniou. Sme na správnom mieste. Sme radi, že sme vo FOREVER.
Beáta Caranková a Jaroslav Kobida
Nové postupy
v marketingovOm plánE
Gabrišková Milena
NOVÁ
supervízorka FLP
V januárovom čase plnom zimných krás,
prichádzam ku Seneckým jazerám už po piaty raz.
A mohlo to byť už viackrát veru,
keby som tak výdatne neodmietala svoju sponzorku Vieru.
Jedného letného dňa minulého roku,
vravím si, kúpim a zavarím marhúľ trochu.
A tak som kontaktovala osobu z inzerátu jednu,
ktorá mi priviezla marhúľ plnú bedňu.
V tom čase trápila ma bolesť ukrutná,
narástol mi ostroh na päte – nie jeden, ale rovno dva.
Samotný ortopéd mi vravel, že to je psina!
Pani, niekto nemá ani jeden výrastok, lež vy ste iná!
Okolnosti chceli, aby sme sa s pani ovocníčkovou opäť
uvideli.
A táto pomocichtivá žena nástojila,
aby som sa s doktorkou Trizmovou zoznámila.
Miesto stretnutia som zvolila tak akurát,
zmohla som sa len na niekoľko metrov dlhú trať.
Predstavte si aktérky stretnutia – krívajúca negáčka
a pohodová usmievavá Tánička.
Aj Vierka tam pri nás bola,
no ja som nič iné – len stonať a plakať – nevedela.
Všetky ponuky a rady išli bokom,
len som pišťala a mlela dokola – však inokedy, neskôr,
potom...
Na pozvanie do Trenčína som mala pripravené výhovorky
na týždne dopredu,
úspešne som odolávala tlaku pozvaní – tak veru!
V istom okamihu nastal bod zlomu,
pomyslela som si a chcela uveriť tomu,
že možno strávim interesantný deň, proste iný,
v spoločností ľudí za zdravý život oduševnenými.
A tak radím medzi pamätné a výnimočné dni 14.
september, začala sa nová éra v mojom žití, tomu ver!
Zrazu som pocítila veľkú chuť,
s tými nadšenými, úžasnými ľuďmi čím viac pobudnúť.
Po ex- biznisoch som mohla iba skonštatovať,
že už viac nemám čo tápať, nie je o čom špekulovať,
a práve tento spôsob trávenia času,
kedy môžem pomáhať riešiť zdravie i krásu,
mi nesmierne vyhovuje a ma láka,
a keďže túžim po zlatom šperku v podobe vtáka,
budem usilovná a pilná ako včela,
aby som nielen pozície Supervízora hodná bola.
Priatelia, neskutočná úľava mi zasiahla bunky radosti,
keď začala som mastiť ostrohy a ušla bolesti.
Presvedčila som sa na vlastnom tele,
že výrobky z Foreveru fungujú a sú skvelé!
Pri tomto biznise som presvedčená celá,
že by som ho minimálne do dôchodku robiť chcela.
Rada sa podelím so zážitkom s nádychom drámy, keď
ani ja, v autobuse do Pešti nikto ani netušili sme, že strata
kúska môjho ja, bude tak smutno – zábavná.
No keďže v Bánovciach sú šikovní zubní technici,
dnes už ma zdobí nová protéza a úsmev na líci.
Tá Budapešť mi dala veľmi veľa, avšak dosť ma aj
potrápila,
počas toho víkendu som záchranárov štyri krát navštívila.
Hodnoty tlakové 210/100 boli neúprosné,
odvtedy je Garlic mojim denným sprievodcom, to je jasné.
Mám chuť a sen dokázať s produktmi z aloe veľa,
chcem, aby si sa to dnes Tánička pred svedkami dozvedela.
Mám bezpochyby najsprávnejšiu partiu okolo seba,
ďakujem dolná línia
i celá rodinka Trizmová milá.
Vieri, od začiatku v dobrom aj zlom ideme spolu v tandeme.
Ciele máme jasné dané. A aj k nim prídeme.
Dnes ti chcem za všetko poďakovať,
za výdatnú pomoc pre body.
A teraz prijmi moje pozvanie.
Na – ako inak – marhuľové hody. Milena Gabrišková
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
15
Letíte dost
vysoko?
EAGLE
MANAGER
RETREAT
LAKE TAHOE
2014
Kvalifikace na pozici Eagle Manager končí
30. dubna 2014. Ujistěte se, zda jsou výsledky
vašeho podnikání dostatečné pro získání výletu
do Lake Tahoe a Dallasu.
www.discoverforever.com
Co vám přinese
rok 2014?
Všichni máme svoje důvody „proč“ se připojit k podnikání Forever. Pro některé je
to malý příjem navíc pro zlepšení naší životní situace a životní situace těch, které
milujeme. Pro jiné jde o dosažení finanční nezávislosti a možnost stát se svým
vlastním šéfem. Bez ohledu na to, proč jsme se přidali, všichni sdílíme společnou
cestu k dosažení svých cílů.
V jednom z časopisů Time
‚nejvlivnější obchodní génius 20. století´
Estée Lauder kdysi řekla: „Nikdy jsem
o úspěchu nesnila. Propracovala jsem
se k němu.“
Touto cestou se vydáme, když si stanovíme cíle pro nastávající rok. Marketingový
plán společnosti Forever vám ukazuje cestu a pomůže vám stanovit cíle: postup
do vyšší pozice, kvalifikace na skupinový bonus a bonus za vedoucí postavení,
Eagle Manager, drahokamový bonus, Global Rally nebo Chairman’s Bonus.
Prvním krokem je rozhodnout se, jakých cílů chcete dosáhnout.
Po stanovení vašich cílů si sestavte písemný plán s kroky, které budete provádět
každý den, týden a měsíc, abyste těchto cílů dosáhli. Pokud je například vaším
cílem posunout se na úroveň supervizor, je třeba dosáhnout 25cc za období dvou
měsíců. Toho lze dosáhnout se skupinou 3-4 distributorů, z nichž každý dosáhne
4cc za měsíc. Za účelem zasponzorování 3-4 aktivních distributorů budete muset
představit tuto příležitost 3-4 zákazníkům týdně.
Dále potřebujete mít cílové datum. Představíte-li tuto příležitost 3-4 lidem týdně,
zasponzorování vašich aktivních distributorů by mělo trvat 5-6 týdnů. Poskytneteli jim přibližně další 4 týdny na to, aby vygenerovali požadovaných 25cc, vašeho
cíle lze dosáhnout za 2-3 měsíce. Pokud si tento cíl stanovíte prvního dne nového
roku, rozumným cílovým datem pro jeho dosažení je 31. březen.
Máte-li cíl a cílové datum, dejte si závazek, že budete svůj plán dodržovat a že
uděláte vše pro to, abyste ho dosáhli. To znamená dělat to, co jste si naplánovali,
v době, kdy jste si naplánovali, že to budete dělat, ať už budete mít zrovna náladu
to dělat nebo ne. Znamená to přizpůsobit váš plán v případě, že vás povede
špatným směrem. Znamená to odložit stranou méně důležitá rozptýlení a neustále
zaměřovat svoji energii na svůj cíl.
Nakonec si sestavte písemný plán s každodenními úkoly a veďte si každodenní
záznamy o svém postupu směrem k cíli. Na konci dne si vyhraďte několik minut
a sepište si věci, které jste udělali a které vás přivedly blíže k dosažení vašeho cíle,
jakož i věci, které jste udělali (nebo neudělali) a které váš postup zpomalily. Pak
si sepište věci, které uděláte zítra, abyste se dostali dále než dnes. Tento proces
stanovování cílů je tak snadný, že ho může využít snad každý. Vyzýváme vás, abyste
ho plně využili a v nadcházejícím roce si vybudovali svoje podnikání Forever.
Co vám přinese rok 2014? Pouze vy na to můžete odpovědět. Co je vaším cílem?
Jaký je váš plán? Jste ochotni pracovat, abyste ho dosáhli?
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
17
Forever
daily
2. ČÁST
Steve Hatchett
TM
Hippokrates řekl:
„Moudrý člověk
by měl zdraví považovat
za největší z lidských
požehnání.“
I když je vyváženost vitaminů
a minerálů důležitá, ve Forever Daily™
najdete mnohem více než jen vitaminy
a minerály. Některé z nejdůležitějších
výživných látek ve Forever Daily™ jsou
zároveň těmi nejmenšími složkami.
A to díky tomu, že používáme
patentovanou mikronizační technologii
na vylepšení vstřebávání a biologické
dostupnosti výživných látek ve Forever
Daily™. To s sebou přináší dvě výhody:
lepší využití výživných látek a menší
tabletu na polykání.
18
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Výživná směs látek na lepší buněčnou podporu (Advanced Cellular
Support Blend) ve výrobku Forever Daily™, jako například
Koenzym Q10 a kyselina alfa-lipoová, jsou mikronizovány pomocí
jedinečného postupu, který zmenšuje velikost částic, díky čemuž je
naše tělo snadněji vstřebává, zlepšuje tím jejich využití v organizmu
a naše organizmy chtějí tyto důležité výživné látky! Koenzym Q10
se nachází v každé buňce našeho těla. Koenzym Q10 je nezbytný,
protože do buněk přenáší energií nabité protony a elektrony,
které jsou využity pro výrobu adenozintrifosfátu (ATP), který je
okamžitým zdrojem buněčné energie. Kyselina alfa-lipoová (ALA)
může pomoci vstřebávání koenzymu Q10 a zároveň pomáhá tělu
opětovně využít vitaminy E a C. ALA je také známá jako metabolický
antioxidant, protože bez ní buňky nedokáží použít cukr a přeměnit
jej na energii. Zdravá buňka nabitá energií je základem pro zdravé
energií nabité tělo.
Zdravotní komunita věnuje antioxidantům nesmírnou pozornost,
protože nadále pokračuje ve výzkumu, který potvrzuje, že
antioxidanty dokáží ochránit tělo před volnými radikály a každý
z nich pomáhá podporovat tělo svým jedinečným způsobem. Proto
je obecně lépe přijímat menší množství
různých druhů antioxidantů než velké
množství jednoho druhu.
Forever Daily™ má širokou škálu
antioxidantů na vylepšení zdraví
včetně bioflavonoidů kvercetinu, rutinu
a hesperidinu. Obsahuje také karotenoidy
jako lutein,
lykopen,
zeaxanthin
a resveratrol.
Bioflavonoidy
jsou účinné
antioxidanty
nezbytné pro
vstřebávání
vitaminu C.
Lidské tělo
nedokáže vyrábět
bioflavonoidy,
a proto je musíme
přijímat ve stravě. Každý den se ve prospěch zdravotních účinků
karotenoidů vysloví nová věda. Tito silní bojovníci proti volným
radikálům pomáhají vyživovat naše buňky a působí tak proti stresu
vyvolávanému naším okolím.
Většina odborníků na zdraví se shodne na jedné věci a tou je
rozhodující úloha ovoce a zeleniny jako součásti zdravé stravy. Avšak
nestačí jíst jen zelenou zeleninu či ovoce, potřebujete i modrou,
žlutou, červenou, a také bílou. Ovoce a zelenina jsou známé pro
své různorodé, někdy jasné barvy. Za jejich jedinečné barvy jsou
zodpovědné fytochemikálie. Fytochemikálie jsou zdravé přírodní
látky, které se nacházejí v ovoci a zelenině. Většina druhů ovoce
a zeleniny je zařazena do barevných kategorií: zelené, bílé,
červené, žluté, oranžové, modré a purpurové. Konzumací ovoce
a zeleniny různých barev si můžete zajistit ty nejlepší všeobecné
zdravotní účinky. Patentovaný výrobek společnosti Forever FVX20 je
směsí ovoce a zeleniny těchto barevných kategorií.
Většina z vás ví o úžasných účincích aloe vera. Ale co je AOS
komplex? Aloe - oligosacharidovýkomplex, zkráceně AOS, je
vynikající novinka při dodávání výživných látek. Byl navržen tak,
aby poskytl 55 složkám výrobků Forever Daily™ co nejúčinnější
formu vstřebávání. Již dlouhá léta výzkum dokazuje, že aloe
vera má jedinečnou schopnost zlepšovat biologickou dostupnost
výživných látek. AOS komplex byl vytvořen pomocí patentovaného
postupu, který kombinuje vitaminy,
minerály a antioxidanty v produktu
Forever Daily™ s exkluzivním Aloe
Vera Gelem společnosti Forever
Living. Tajemstvím jsou aloe
polysacharidy, které se nacházejí
v Aloe Vera Gelu od Forever. Vědci
předpokládají, že tyto oligosacharidy
mohou vytvářet ochrannou
vrstvu na sliznici. Tato jedinečná
polysacharidová vrstva může mít
úžasný účinek na zadržování hlavních živin v okolí receptorů,
a tak mají živiny větší šanci být co nejúčinněji vstřebány. Studie
potvrzují, že pokud je aloe kombinovaná s výživnými látkami,
jako jsou ty, které obsahuje Forever Daily™, relativní množství
absorbovaných živin radikálně stoupá.
Znamená to tedy, že nemusíte brát aloe vera? Ne! Naopak,
nyní máte další důvod proč užívat aloe vera každý den. Díky
synergickému účinku, jaký má aloe na vstřebávání živin, denním
užíváním aloe vera co nejvíce zvyšujete účinky Forever™. Aloe vera
a Forever Daily™ - úžasná kombinace, dostupná jedině přes Forever
Living!
Je skvělé být součástí společnosti Forever Living. Máte pro sebe
dostupné ty nejlepší výživové výrobky na světě, které vám pomáhají
žít naplno. Vykročte správným směrem a dopřejte sobě i vašim
blízkým jen to nejlepší, ukončete zmatek kolem výživových látek
jednou provždy. Neexistuje lepší čas na znovuzískání kontroly nad
vaším zdravím. Udělejte to už dnes!
„Neexistuje lepší čas na znovuzískání ztracené kontroly nad
vaším zdravím.“
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
19
Dopřejte
si aktivní
zimu
Balíček pro
zimní
sporty
Pro některé z nás je zima časem, kdy
nejraději zůstáváme uvnitř, časem, kdy
si sedneme k teplému ohni, a možná
i příležitostí jíst a pít trochu více, než
bychom měli. Někteří z nás však polapí
zimní měsíce, ponoří se do sněhu
a jsou aktivní. A pro takové lidi máme
připravené skvělé produkty!
20
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Aloe Sunscreen Spray
Aloe Moisturizing Lotion
Ochrana vaší pleti před stárnutím a škodlivými vlivy slunce nebyla
nikdy snazší. Produkt Aloe Sunscreen Spray s další výhodou
v podobě vodě odolného složení lze rychle nanést na pleť. A díky
aloe vera a vitamínu E je navíc pleti prospěšný! SPF 30.
Aloe Moisturizing Lotion je produkt, díky němuž můžete cestovat
nalehko. Tato univerzální pleťová voda hluboce hydratuje pleť
a nabízí jí ochranu před počasím a větrem. Je vhodná na ruce,
obličej i tělo, takže je možné ji aplikovat kdekoli. Unikátní složení
Forever navíc obsahuje aloe vera, kolagen, elastin, heřmánek
a jojobu.
Aloe Lips
Aloe Lips s jojobou zklidňuje, vyhlazuje a hydratuje suché rty. Ať už
lyžujete nebo se opalujete, jeho kompaktní velikost umožňuje mít
ho vždy po ruce. Obsahuje aloe vera a včelí vosk.
Aloe Heat Lotion
Po dlouhém aktivním dni přináší Aloe Heat Lotion úlevu unaveným
svalům. Hydratace, zklidnění a relaxace s aloe vera, mentolem
a eukalyptovým olejem.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
21
Medzinárodný
Deň Žien
Krásna a štíhula
k 8. marc
KONIEC
S NEVÝRAZNÝMI
Vlasmi!
V TÝCHTO ZIMNÝCH MESIACOCH BY MOHLO CHLADNÉ
POČASIE ZANECHAŤ VAŠE VLASY V NEŽIADÚCOM STAVE.
Suché vlasy ako slama sú v zime
bežným problémom. Chladné, veterné
počasie, nízka vlhkosť, ústredné kúrenie
a používanie prípravkov na úpravu
účesu môžu spoločne prispieť
k nevýrazným vlasom.
22
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
A teraz kúsok vedy. Naše vlasy pozostávajú z troch vrstiev:
kutikula, kortex a medula, pričom medzi kutikulou a kortexom
sa nachádza malé množstvo vody. Suchý vzduch spôsobuje
uvoľňovanie kutikuly, kvôli čomu dochádza k strate vlhkosti
a vlasy sú suché, lámavé, zamotané a nepoddajné.
Na boj s týmto problémom potrebujeme výrobky pre
starostlivosť o vlasy, ktoré sa dostanú do hĺbky a vyliečia každú
jednu vrstvu. Hydratačný šampón (Obj. č. 349) a hydratačný
kondicionér (Obj. č. 350) od Forever poskytnú vašim vlasom
ochranu, akú si zaslúžia. Kombinácia aloe vera a materskej
kašičky pomáha upraviť prirodzenú rovnováhu vlhkosti vašich
suchých vlasov. Hydratačný šampón a hydratačný kondicionér
prinavrátia vašim vlasom výživu, uľahčia rozčesávanie
zamotaných vlasov a zároveň regenerujú lámavé vlasy.
Spoločnosť Forever však neponúka len riešenie vlasovej
starostlivosti pre suché vlasy, ale má aj úžasnú vzpruhu pre
jemné, ochabnuté vlasy bez života.
Šampón pre objem vlasov (Obj. č. 351) a kondicionér pre
objem vlasov (Obj. č. 352) majú jedinečné zloženie, ktoré
vytvorí objem a dodá vlasom lesk, pričom ich zanechá bujné
a pevnejšie. Je to skvelý dar pre tie z nás,
ktoré potrebujú objemnejší účes.
Šampóny a kondicionéry od Forever
tiež dodávajú vlasom podporu tým,
že ich chránia, vyživujú a posilňujú
aj dlho potom, čo vyjdete z kúpeľne.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
23
pásu,
trhu.
Zoštíhľovanie
rozširovanie
24
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Medzinárodný
Krásna a
k 8. m
ý Deň Žien
a štíhla
marcu
Ako naše produkty zapadajú do trhu?
Spoločnosť Forever starostlivo navrhla program kontroly hmotnosti,
ktorý výborne zapadá do moderného trhu. V súčasnosti požadujú
spotrebitelia od stravovacích programov viac, nielenže chcú byť
schopní schudnúť rýchlo a efektívne, ale chcú byť schopní manažovať
svoju hmotnosť v dlhodobom horizonte – a dosiahnuť to zdravým
spôsobom. S ohľadom na túto skutočnosť sú produkty programu
kontroly hmotnosti vyrobené z tých najlepších prírodných zložiek.
Dva kroky k úspechu
Forever Nutri-Lean je jednoduchý proces v dvoch krokoch, ktorý
spája deväťdňový výživový očistný program (Clean 9), po ktorom
nasleduje dlhodobý plán kontroly hmotnosti (Nutri-Lean). Tento
režim sa dodržiava veľmi ľahko. Je navrhnutý tak, aby očistil telo
od škodlivých látok a pomohol navždy zmeniť stravovacie návyky.
Medzi jedinečné produkty, ktoré tvoria Forever Nutri-Lean, patria:
Oblasť kontroly hmotnosti je veľmi
úspešným odvetvím, ktoré neustále rastie.
Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje,
že v roku 2015 budú vo svete 2,3 miliardy
obéznych dospelých. So začiatkom nového
roka začali tisíce zákazníkov sledovať
trh kontroly hmotnosti v snahe nájsť tie
najefektívnejšie programy. Preto je veľmi
dôležité, aby mala spoločnosť Forever
v tomto období prostredníctvom produktov
kontroly hmotnosti na tomto trhu veľké
zastúpenie. Program Forever Nutri-Lean
je ideálnym nástrojom, ktorý vám pomôže
využiť toto lukratívne odvetvie.
• Aloe Vera Gel/Aloe Berry Nectar/Bits n´ Peaches – pomáha
prečistiť tráviaci systém a zároveň dodáva obrovské množstvo živín
pre pevnejšie zdravie a pohodu.
• Forever Lite Ultra s aminoteínom – nápoje slúžiace ako
náhrada jedla, dva nápoje denne poskytujú 100 % ODD vitamínov
a minerálnych látok.
• Forever Lean – obsahuje dve revolučné prírodné zložky, ktoré
môžu pomôcť znížiť vstrebávanie kalórií z tukov a sacharidov v tele.
• Forever Garcinia Plus – napomáha prirodzenému metabolizmu,
pomáha znížiť hladinu cholesterolu a mastných kyselín, pomáha
vyrovnať hladinu cukru v krvi.
• Forever Bee Pollen – účinná zmes živín získaných z úľa pre viac
energie a lepšiu výdrž.
• Forever Active Probiotic – podporuje zdravé trávenie, vstrebávanie
živín a imunitné funkcie.
Marketingové nástroje
Spoločnosť Forever má viacero nástrojov, ktoré vám pomôžu
propagovať program Forever Nutri-Lean.
Stránka www.nutri-lean.sk / www.nutrilean.cz prevedie programom Nutri-Lean
a pomôže ostať na dobrej ceste za zdravým
životným štýlom. Je plná tipov a rád, návrhov
jedál, receptov... Je to nevyhnutný nástroj
podnikania v oblasti kontroly hmotnosti.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
25
Marketingové nástroje (pokračovanie)
Brožúra Fit For Life poskytuje informácie o Forever produktoch pre
šport a kontrolu hmotnosti, ako môže Clean 9 a Nutri-Lean program
pomôcť dosiahnuť ideálnu hmotnosť, nechýbajú ani skúsenosti
distribútorov.
produkty na optimalizáciu výkonu ako napríklad ARGI+ (Obj.č. 320),
energetický nápoj bez cukru FAB X (Obj. č. 440), energetická tyčinka
Fast Break (Obj. č. 267) a iné produkty orientované na pohyb.
Náš starostlivo navrhnutý program
kontroly hmotnosti nie je len
rýchlym dočasným riešením, ale je
to možnosť urobiť pozitívnu zmenu
v životnom štýle a stravovaní –
na to má spoločnosť Forever pre
vaše podnikanie úžasný rad produktov. Skvelým propagačným
a motivačným materiálom tejto zmeny je výzva Fit For Life:
FITFORLIFE
Nová brožúra Aloe For Life je
ďalším úžasným nástrojom, ktorý
pomáha zamerať sa na zákazníkov,
ktorí sa v novom roku snažia
zlepšiť svoje zdravie a pohodu.
Je to skvelý spôsob, ako ich oboznámiť s množstvom produktov
kontroly hmotnosti, ktoré ponúka spoločnosť Forever. Zároveň je plná
cvičebných nápadov a tipov, ako sa cítiť skvele zvonku aj zvnútra.
Forever má širokú škálu produktov vhodných nielen pre oblasť
kontroly hmotnosti, ale aj pre oblasť športu a fitnes, ktoré s tým úzko
súvisia. Preto môžete svojim zákazníkom ponúknuť a odporučiť
VÝZVA
SCHUDNITE
ZLEPŠITE SI ZDRAVIE
BUĎTE FIT
Zúčastnite sa aj vy výzvy FitForLife.
Ak zverejníte vaše fotky „pred“ a „po“, môžete získať
300€ poukážku na wellness pobyt!
Ako sa zúčastniť: Po absolvovaní programov Clean 9 alebo Nutri-Lean™
jednoducho zverejnite na Facebooku vaše dve fotografie, jednu „pred“
a jednu „po“ s haštagom (heslom) v tvare: #FitForLifevyzva. Zúčastniť
sa môžete od 11. januára do 30. apríla 2014. Každá fotografia môže
byť použitá pre marketingové účely. Uistite sa, že ste fotografie uverejnili
zo svojho Facebooku tak, aby vás Forever mohlo kontaktovať v prípade
vášho víťazstva. Každý mesiac vyberieme jedného víťaza na Slovensku
a jedného v Čechách.
/ForeverLivingProductsCzechandSlovak
FitForLifeVyzva_letakSVK_final.indd 1
Ing. Beáta Záhumenská (M),
víťazka výzvy Fit For Life za január 2014, sa delí o svoje úžasné
skúsenosti s programom na kontrolu hmotnosti:
„Tí, ktorí ma poznáte, viete, že nemám práve najideálnejšiu postavu.
Napriek tomu sa cítim po zdravotnej stránke veľmi dobre. Našťastie!
Uvedomujem si však, že aj regeneračná schopnosť môjho tela má
limity a preto ju podporujem každoročne očistnou kúrou s programom
CLEAN 9. Prečo sa mi páči tento čistiaci program pomocou liečivých
rastlín a prečo ho robím opakovane už niekoľko rokov? Hlavne preto,
že pri tom cítim neuveriteľnú energiu a chuť do života. Kvantum
dôležitých živín privádzam do svojho tela naraz. Moje telo netrpí,
nestresuje sa. Znižujem kvantitu kalórií, zvyšujem ich kvalitu a za to
sa mi moje telo odvďačí. Tento rok som nečakala do jari, ale hneď,
ako som počula o #FitForLifevyzva som utekala kúpiť svoj balíček.
Ak chcem spropagovať výzvu, musím ísť príkladom a prvá sa do toho
zapojiť. ŠTART som načasovala na svoje narodeniny. Oslavy sme mali
v predstihu a 21.1. som nechystala žiadne pohostenie. Rodina bola
rada, že ma môže povzbudzovať a motivovať na mojej ceste. Veď chcú
mať doma zdravú a fešnú mamičku...a manželku. Lebo ako bonus pri
tejto očiste je úbytok váhy a centimetrov.
Moje výsledky:
Celkový úbytok váhy za 9 dní je 3,2 kg. V minulosti som mala aj lepšie
skóre, ale pravdepodobne tých toxínov je pomenej (veď očistu robím
#FitForLifevyzva
8. 1. 2014 9:07:30
pravidelne a stravujem sa z domácich surovín) a k spaľovaniu tukových
zásob je nutné pridať aj telesné cvičenie! Priznávam sa bez mučenia, že
som vôbec necvičila (hoci plán bol). Úbytok centimetrov: ruka 2 cm, pás 7cm, boky 3cm, stehno 2cm,
hrudník 0 cm.
Moja skúsenosť:
V poslednom čase som bola stále unavená, po každom jedle mi bolo
ťažko - žiadalo sa mi pospať a pila som čoraz viac kávy. Program mi
pomohol prinavrátiť stratenú energiu a zbaviť sa závislosti na káve
(úplne som ju vylúčila).
Kým moje kamošky
(kávičkárky) okolo mňa
zívajú a sú unavené, ja
som stále čerstvá! Viem
ako im pomôcť a preto
ich nabádam, aby sa
pridali.
A aj vás úprimne
pozývam do tohto skvelého programu. Odmenou vám bude nárast
energie, odstránenie zdravotných problémov, zvýšená imunita, lepšia
postava a pleť. Táto očista je dobrým štartom, aby sme v našom živote
niečo zmenili, aby sme zdravšie žili, cvičili a začali pozitívne myslieť.“
Srdečne blahoželáme!
26
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Súťaž pokračuje a my sa tešíme, že oceníme ďalších víťazov.
Oznam
o zmene vo firemnej
politike FLP
Stále je to lepšie!
Tím našej Home Office v Scottsdale neustále hľadá cesty ako
vylepšiť a posunúť ďalej našu firemnú politiku tak, aby vám
pomohla budovať vaše podnikanie. Je jasné, že to nemôžeme
zvládnuť sami. Spolupracujeme preto úzko so skupinou top
distribútorov z celého sveta. Určite viete, že túto skupinu nazývame
Global Leadership Team (GLT).
Podľa novej, vylepšenej Politiky, sa vám Jánove NOVÉ body
započítavajú buď počas jeho prvých 12 kalendárnych mesiacov
v podnikaní s FLP, alebo do doby, pokým dosiahne pozíciu
manažéra – podľa toho, čo nastane skôr. Pokiaľ Ján nedosiahne
pozíciu manažéra počas jeho prvých 12 mesiacov v podnikaní, jeho
body (CC) sa budú počítať ako NOVÉ CC pre: Pred nejakým časom nás skupina GLT požiadala o možnosť
vylepšenia Politiky týkajúceho sa bodov od NOVÝCH distribútorov.
S radosťou vám oznamujeme, že ju môžeme uviesť do života!
1. Chairman’s Bonus 2014: október - december 2014 (3 mesiace)
Čo sa teda mení?
V súčasnosti, keď nasponzorujete nového distribútora, jeho body
(Case Credidts –CC) sa započítavajú ako NOVÉ len do konca
príslušného kvalifikačného obdobia.
Napríklad, pracujete na dosiahnutí Chairman’s Bonusu a/alebo
štatútu Eagle manažéra, a stretnete a nasponzorujete Jána
v októbri 2014. Jánovi sa darí a začne budovať svoje podnikanie.
Podľa našej starej Politiky, sa vám Jánove body započítavajú
ako NOVÉ na dosiahnutie Chairman’s Bonusu počas 3 mesiacov,
do konca decembra 2014 a na dosiahnutie štatútu
Eagle manažéra počas 7 mesiacov,
do konca apríla 2015.
a Chairman’s Bonus 2015: január – september 2015 (9
mesiacov).
2. Kvalifikáciu na Eagle Manažéra 2015: október 2014 – apríl
2015 (7mesiacov) a kvalifikáciu na Eagle Manažéra 2016: máj –
september 2015 (5 mesiacov)
V zásade, vám táto nová politika zaručuje, že získate NOVÉ
CC počas 12 mesiacov za každého nového distribútora,
ktorého nasponzorujete, bez ohľadu na mesiac v ktorom ste ho
nasponzorovali, alebo do doby, kým ten distribútor dosiahne pozíciu
manažéra! Takže vám teraz nič nebráni v nasponzorovaní vašej
ďalšej superstár. Touto novinkou v Politike sme nadšení a myslíme si, že by ste
chceli, aby začala platiť ihneď. Preto sme sa rozhodli uviesť ju
do života so spätnou platnosťou od 1. januára 2014.
Pokiaľ máte k novej Politike otázky, kontaktujte prosím vášho
Country Managera.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
27
PŘEDSTAVUJEME
Aloe
Veterinary Formula
• Vysoká koncentrace aloe vera
• Víceúčelový produkt
• Může být užitečný při léčbě lehkých kožních
problémů vašeho zvířecího mazlíčka
• Hydratační účinek
• Rozprašovač pro snadnou aplikaci
Když má člen rodiny lehce podrážděnou kůži, sáhneme po produktu Aloe First. Protože léčíme
také naše zvířecí mazlíčky, kteří jsou součástí naší rodiny, i oni mají zkušenosti s mocí této
„zázračné rostliny.“ Forever Living Products vytvořila produkt Aloe Veterinary Formula
– přírodní zklidňující sprej s aloe pro zvířata.
Primární složkou Aloe Veterinary Formula je stabilizovaný aloe vera gel, který se ideálně hodí
na vnější kožní problémy. Alantoin, přírodní zklidňující látka, je další hlavní složkou. Rozprašovač
umožňuje snadnou aplikaci na zvířata libovolné velikosti a druhu.
Aloe Veterinary Formula dokáže poskytnout rychlou a zklidňující úlevu.
Download

konieC s nevÝraznÝmi VlaSmI!