Nové tituly vo fonde AK MTF
máj 2013
Keřkovský, Miloslav - Valsa, Ondřej : Moderní přístupy k řízení výroby. - 3.dopl.vyd.. - Praha (Česká
republika) : C.H. Beck, 2012
In : (C.H. Beck pro praxi)
Sign: M*13479-1, M*13479-2, M*13479-3, M*13479-4
Jurová, Marie - a kol. : Výrobní procesy řízené logistikou. - Brno (Česká republika) : BizBooks, 2013
Sign: M*13480-1, M*13480-2
Mezník, Ivan : Diskrétní matematika pro užitou informatiku. - Brno (Česká republika) : CERM, 2009
Sign: M*13481-1, M*13481-2, M*13481-3
Barrow, John D. : Sto důležitých věcí, které nevíte (a ani nevíte, že je nevíte) : Matematika všedního
dne. - Praha (Česká republika) : Dokořán, 2013
Sign: M*13482-1, M*13482-2
Moskowitz, Jay H. - Stephens, Maria : Comparing Learning Outcomes : International assessments and
education policy. - London (Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska) : RoutledgeFalmer, 2004
Sign: M*13363-1
Caratti, Pietro - Dalkmann, Holger - Jiliberto, Rodrigo : Analysing Strategic Environmental Assessment
: Towards Better Decision-Making. - Cheltenham (Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska) : Edward
Elgar, 2004
In : (The Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) series on economics and the environment)
Sign: M*13490-1
Halická, Margaréta - Brunovský, Pavel - Jurča, Pavol : Optimálne riadenie : Viacetapové rozhodovacie
procesy v ekonómii a financiách. - Bratislava (Slovenská republika) : Epos, 2009
Sign: M*13489-1, M*13489-2, M*13489-3
Moravčík, Roman - Stanček, Ladislav - Palček, Peter - Hazlinger, Marián : Tool Steels of the
Ledeburite Type. - 1st Edition. - Dresden (Spolková republika Nemecko) : IFW, 2013
In : (Scientific monographs)
Sign: M*13470-1
Aikens, C. Harold : Quality Inspired Management : The Key to Sustainability. - Boston (Spojené štáty
americké) : Prentice Hall, 2011
Sign: M*13512-1
Kráľovič, Jozef - Polednáková, Anna - Sochor, Milan - Vlachynský, Karol : Finančný manažment :
zbierka príkladov. - 4. preprac. a dopl. vyd.. - Bratislava (Slovenská republika) : Iura Edition, 2011
In : (Ekonómia; 411.)
Sign: M-*13509-1 - M*13509-5
Kráľovič, Jozef - Vlachynský, Karol : Finančný manažment. - 3. prepr. a dopl. vyd. - Bratislava
(Slovenská republika) : Iura Edition, 2011
In : (Ekonómia; 370.)
Sign: M*13508-1 - M*13508-10
Maisner, Martin - a kol. : Základy práva informačných technológií. - Bratislava (Slovenská republika) :
Iura Edition, 2013
Sign: M*13506-1, M*13506-2, M*13506-3
Máziková, Katarína - a kol. : Účtovníctvo podnikateľských subjektov I. - Bratislava (Slovenská
republika) : Iura Edition, 2013
In : (Ekonómia; 456.)
Sign: M*13507-1, M*13507-2
Daňková, Michaela : Koučování : Kdy, jak a proč. - 2. aktual. a rozšíř. vyd.. - Praha (Česká republika) :
Grada Publishing, 2013
In : (Vedení lidí v praxi)
Sign: M*13492-1, M*13492-2
Slavík, Jakub : Finanční průvodce nefinančního manažera : Jak se rychle zorientovat v podnikových a
projektových financích. - Praha (Česká republika) : Grada Publishing, 2013
Sign: M*13493-1, M*13493-2
Šedivý, Marek - Medlíková, Olga : Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace. Praha (Česká republika) : Grada Publishing, 2012
Sign: M*13494-1, M*13494-2
Download

null