Otázka „pirátských“ aktivit
v prostředí Internetu
moderuje: Jiří Peterka
účastníci panelu (v abecedním pořadí)

Martin Maisner


Markéta Prchalová


poslanec Britského parlamentu (1979-97), bývalý předseda,
Conservative Technology Forum, zastupitel Rady hrabství, Epping Forest
District Council, London Olympic Ambassador
Pavel Zeman


vedoucí oboru, Studia nových médií FF UK
Gary Waller


ředitelka České protipirátské unie
Josef Šlerka


advokát a partner ROWAN LEGAL, člen české ČAK, slovenské SAK a
mezinárodní advokátní komory IBA, specialista na právo IT a otázky
kybernetické bezpečnosti, mezinárodní rozhodce a člen rozhodčích
institucí (RSHKAK, ASA, LCIA), viceprezident pro vnější vztahy ČSSI (České
společnosti pro systémovou integraci ), člen MULTILAW – mezinárodní
asociace nezávislých advokátních kanceláří
ředitel odboru autorského práva, Ministerstvo kultury
Karel Žalud

vedoucí právního oddělení, UPC Česká republika
otázka na rozehřátí

je „internetové pirátství“ tím správným termínem, který
bychom měli (i nadále) používat?

pro:



už se používá
označuje se tak
i protistrana

„Piráti“, Pirátská strana,
Pirate Bay, …..
proti:

neodpovídá to právní kvalifikaci


sporné:

koresponduje to s původním významem
„námořního pirátství“??


přepadávat, brát rukojmí, požadovat
výkupné, krást zboží, …
příklad:

The European Observatory on Counterfeiting and Piracy



právo nezná „internetové pirátství“
byla přejmenována na:
European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights
definice „internetového pirátství“ od IFPI:

“The use of creative content on the internet that violates copyright, whether via websites,
P2P networks, or other means.”
pokus o definici: co jsou „pirátské aktivity“?


Kefalín, čo vy si predstavujete pod takým slovom „pirátský“?
v případě:
 s ohledem na to, zda:




hudby
filmu
knihy
TV

….



konkrétně:




jde o obsah dostupný zdarma či placený
čtu/poslouchám/dívám se sám, nebo to
umožním i někomu jinému
překonávám nějakou překážku či ochranu
sám na tom nějak vydělávám
….
co je „kabelové pirátství“ či „TV pirátství“?


když někdo prolomí kódování a sleduje kódované vysílání?
když si někdo nahraje pořad a pak se na něj dívá on sám? Nebo někdo
jiný?


smím pustit záznam TV pořadu známým / návštěvě ve svém bytě?
když někdo sleduje streamované vysílání po Internetu?

mám (jako divák) zkoumat oprávnění vysílatele?
jaké jsou dopady „pirátských aktivit“?

dílčí otázky:


jak se daří zábavnímu průmyslu jako celku?
jak se daří jeho jednotlivým částem?





dílčí otázka:


hudebnímu průmyslu
filmovému průmyslu
knižnímu průmyslu
……
lze nějak kvantifikovat objem a dopady „internetového pirátství“?
hlavní otázka:

jaké dopady má „internetové pirátství“ na zábavní průmysl?



na celý průmysl
na jeho jednotlivé části (hudba, film, knihy, TV, ….)
jde o natolik drastické dopady, aby ospravedlňovaly drastická
(proti)opatření?
příklad: hudební průmysl

dle RIN 2012 od IFPI, globálně:

prodej hudby celkově, za rok 2011:

-3% (16,6 mld. $)


31%
2010: -8,9%
z toho:

na nosičích (“physical” sales):


elektronicky (“digital” sales):


+8% (5,2 mld. $)
“performance revenues”:


- 8,7% (10,2 mld. $)
jednotlivé země:




+4,9% (905 mil. $)
“synchronization revenues”


+5,7% (342 mil. $)
Brazílie: +8,6%
Indie: 6,2%
Jižní Korea: 6,4%
Švédsko: 3%





celkem 17 zemí je v +
USA: -0,1%
Německo: -0,2%
UK: -3,1%
Japonsko: -7%
příklad: Norsko (IFPI RIN 2012)
ostatní trhy: studie The Sky is Rising (1/2012)

autor: Mike Masnick, Floor64



sponsored by CCIA, Engine Advocacy,
presented at MIDEM conference, Cannes, FR, Jan. 2012
celkový závěr:

jako celku se zábavnímu průmyslu daří docela dobře:


For years, we've been hearing doom and gloom reports about
how the industry is dying, how customers just want stuff for free,
about analog dollars turning into digital dimes... and (all too
frequently) about how new laws are needed to save these
industries.
Yet, what we find when looking through the research -- from a
variety of sources to corroborate and back up any research we
found -- is that the overall entertainment ecosystem is in a real
renaissance period. The sky truly is rising, not falling: the industry
is growing both in terms of revenue and content.
self-published books & print on-demand
zdroj: PwC,
celosvětově
zdroj:
BookStats,
pouze USA
knižní průmysl
filmový a hudební průmysl
(ne)slavné výroky

Mike Masnick (in: The Sky is Rising)


For pretty much the entire history of the entertainment industry, there have
been complaints about how almost any new technological innovation is a
form of "piracy" that will represent the end of the wider industry.
John Philip Sousa, skladatel a dirigent, USA, 1906:

„These talking machines are going to ruin the artistic development of music”


Tin Pan Alley (sdružení skladatelů a vydavatelů), New York, 1932:

před každou písničkou se v rozhlase muselo říkat: "by special permission of
the copyright owners"



k možnostem záznamu a reprodukce hudby, při slyšení v Kongresu
že rozhlas zabíjí hudební průmysl, průměrná životnost písničky se zkracuje z 18 měsíců
na 90 dnů, skladatelé musí napsat tucet písniček ročně, místo dřívějších 2 až 3.
že vydavatel hudby dříve ročně prodal v průměru za 175 000$, dnes jen 10% z toho
Jack Valenti (prezident MPAA, při slyšení ve Sněmovně), 1982:

„I say to you that the VCR is to the American film producer and the
American public as the Boston strangler is to the woman home alone“

The VCR is an "avalanche" and a "tidal wave", it will make the film industry "bleed and
bleed and hemorrhage"
(ne)slavné výroky

Mike Masnick (in: The Sky is Rising)



v reakci na dřívější předpovědi o konci průmyslu
In the past, every single one of these predictions proved
wrong. Instead, far from killing the entertainment industry,
every single one of these innovations massively expanded the
industry -- providing new and incredibly valuable abilities to
create, distribute, promote and monetize their works.
otázka:

je nynější nástup Internetu, mobilů, přehrávačů atd. pro
zábavní průmysl hrozbou, nebo příležitostí?
jak bojovat proti „pirátským aktivitám“?

IFPI, Digital Music Report 2012:



The music industry advocates a three-pronged approach to
tackle online piracy. Providing attractive legitimate services
and conducting public education campaigns are two key
elements of this approach. The other is the ability of the
industry to effectively enforce its rights, ensuring that
consumers have an incentive to move from illegal free to
legitimate services.
otázka: souhlasíte s tímto „bojem na 3 frontách“?
pokud ano, jak hodnotíte naplňování 1. a 2. směru v ČR?
1.
2.
poskytování „legitimate services“, atraktivních pro uživatele
vedení vzdělávací kampaně
jak bojovat proti „pirátským aktivitám“?

otázka:

jak vnímáte 3. směr boje proti „pirátským aktivitám“?


cestou posilování schopnosti vymáhat práva duševního vlastnictví
související otázka:

kam až považujete za možné / vhodné zajít?

odpojování zákazníků (ne nutně uživatelů) od Internetu?



odpovědnost třetích stran (ISP za činy svých zákazníků)?


lze triviálně obejít
odstranění odkazů ve vyhledávačích?


důsledkem by byla nutnost proaktivního monitorování aktivit všech
uživatelů
blokování celých serverů / domén / adres / jednotlivých stránek?


nelze poznat, kdo je uživatele - lze identifikovat toho, kdo si připojení
objednal a platí za něj
jen administrativním rozhodnutím, nebo na základě rozhodnutí soudu?
jak zajistit, aby nebyly blokovány i „nevinné“ odkazy?
……
příklad: odkaz, odstraněný z vyhledávání kvůli DMCA

odstranění odkazu
si vyžádala
společnost
Microsoft

na základě
amerického zákona
DMCA

Digital Millennium
Copyright Act
jak hodnotíte dohodu ACTA?

jak vnímáte to, že byla projednávána v důsledném utajení?
jak hodnotíte její původně navrhovanou (utajovanou)
podobu a její nynější podobu?
jak vnímáte její šance na ratifikaci?

jak vnímáte nejnovější iniciativu G8?



formulovanou v dokumentu:

Non-paper on Intellectual property rights protection
Download

Otázka „pirátských“ aktivit v prostředí Internetu