Střecha bez kompromisů – dokonalost v každém detailu, to je motto, které přesně vystihuje filozofii podnikání průhonické firmy Střechy Vrňata &
Žáčik s.r.o. Poznal jsem to na vlastní oči. Když jsem
se chystal firmu navštívit, nahlédl jsem na internetu
do plánu Průhonic a měl jsem jasno, když jsem na místě stanul na okraji dlouhé ulice,
měl jsem opět jasno, v dáli vyčníval mezi desítkami rodinných domů maják – jedinečná střecha, která podle mého odhadu musela patřit pokrývačskému fajnšmekrovi.
Skutečně, když jsem se blížil k vytypovanému domu, mohl jsem si prohlédnout ukázkové dílo, které majiteli dělá dobrou reklamu. V tomto případě opravdu neplatí škodolibé tvrzení o řemeslnících, že
kovářova kobyla chodí bosa. Zákazník, který sem přijde
pro informace, či z jiného důvodu, musí uznat, že přichází
za opravdovým odborníkem.
Společnost byla sice založena teprve na konci roku
2007, ale její základy se začaly tvořit mnohem dřív. Tradici
pokrývačského řemesla rodu Vrňatů založil už otec současné dynastie Jiřího Vrňaty – Antonín Vrňata na Libuši.
Z jeho sedmi dětí převzali jeho fortel a poctivý vztah
k řemeslu Antonín a Jiří. V rodinách živnostníků děti musely už od malička pomáhat, přičemž kluci se pomalu
Zakladatel řemesla rodu
začínali seznamovat s řemeslem, protože většina z nich Vrňatů – Antonín Vrňata
měla ve vínku zapsáno, že bude v započatém díle pokračovat. Tak tomu bylo i u Vrňatů. Nejstarší Antonín si založil firmu v Dolních Břežanech,
nejmladší Jiří našel trvalé působiště v Průhonicích, kde si v roce 1990 otevřel živnost,
tehdy vyzbrojen pouze svými zkušenostmi, znalostí oboru a nadšením, bez zaměstnanců a financí. Po dvou letech přijal, ještě jako živnostník, první stálé zaměstnance,
a v průběhu dalších let, kdy jeho firma získala
Střechy Vrňata & Žáčik s.r.o.
na trhu kredit spolehlivého partnera, mohl dát volTulipánová 100
nost rozvoji po ekonomické i personální stránce.
252 43 Průhonice
Dnes firma sice patří stále mezi malé, když disponuje stabilním a spolehlivým týmem 25 vyučených
tel.: 267 750 534
řemeslníků, ale v oboru se řadí mezi českou špičku.
fax: 267 751 000
Ve společnosti Střechy Vrňata & Žáčik s.r.o. prae-mail: [email protected]
cuje převážná část rodiny Jiřího Vrňaty. Syn Jiří,
www.strechyvrnata.cz
který je dnes hlavním technikem pro pokládání kla-
sických střešních krytin, s manželkou
Adélou, která je personalistkou, a dcera
Lenka, jež získala po škole výuční list
pokrývače a je obchodní ředitelkou,
s manželem Marošem Žáčikem, původně chemikem, který se vyučil pokrývačem a natolik v oboru zdokonalil, že se
nakonec stal hlavním technikem pro
pokládání břidlice a dokonce prvním
českým mezinárodním rozhodčím pro
pokrývačské a klempířské práce. Jiří Přední řada (zleva): Jiří Vrňata nejstarší,
Vrňata senior se s dětmi rozdělil o podí- vnučka Adéla Vrňatová, snacha Adéla,
ly ve firmě a nyní se jako technický ře- dcera Lenka Žáčiková a syn Jiří Vrňata ml.
ditel věnuje jednáním se zákazníky, Zadní řada (zleva): manželka Jaroslava,
vnuk Jiří Vrňata nejml., zeť Maroš Žáčik
občas dohlédne na realizaci díla a hotovou zakázku předává klientovi. „Mám z našich rodin i z ostatních zaměstnanců
obrovskou radost, protože pochopili smysl podnikání a každý si poctivě plní své povinnosti. Naše firma se zaměřuje na pokrývačské speciality a klade důraz na kvalitu provedené práce a správné použití střešních prvků a doplňků. V poslední době přecházíme na materiály náročné na řemeslnou zručnost. U bobrovek provádíme vykrývané
úžlabí, kužele, volská oka, a různé speciální detaily ve střešním plášti. Daří se nám rovněž prosazovat pokrývání břidlicí těženou v Česku a Španělsku nebo barevnou, dováženou z USA,“ vysvětluje Jiří Vrňata senior.
U firmy Střechy Vrňata & Žáčik s.r.o. lze objednat střechu na klíč, neboť vedle
pokrývačství a klempířství zajišťuje další práce se spolehlivými subdodavateli.
„Zákazníkům nabízíme bezplatnou poradenskou službu k řešení střechy
a střešních detailů a bezplatné vyhotovení cenových nabídek na střešní plášť.
Po dokončení a předání díla následuje
záruka 60 měsíců, případně pozáruční
servis. Zakázky realizujeme nejen ve
středních Čechách a v Praze, ale
i ve vzdálenějších místech, kde se vyžadují speciální požadavky,“ doplňuje
Sídlo firmy – krytina bobrovka
otce Lenka Žáčiková.
194
195
Jiří Vrňata senior stál v roce 1995 při obnovení Cechu pokrývačů, tesařů a klempířů,
ve kterém od samého začátku aktivně pracoval – nejprve v regionu a po pěti letech
i v celostátním představenstvu, kde byl v roce
2009 zvolen přednostou cechu. „Je to určité
vyvrcholení mého profesního snažení a těší
mě, že mohu přispívat k rozvoji naši odbornosti. Byl bych rád, kdyby si nejen členové
našeho cechu, ale také stavbaři i majitelé Rod. dům v Průhonicích – krytina břidlice
domů uvědomovali, že na estetiku a krásu
střechy nemá vliv jen typ zvoleného materiálu, ale především kvalita práce. Snažíme
se v cechu vyměňovat zkušenosti a osvětou vštípit mladé generaci fakt, že střecha
není jen pouhou pokrývkou domu, ale stává
se důležitou součástí moderního bydlení,“
vyznává se Jiří Vrňata.
Firma Střechy Vrňata & Žáčik s.r.o. se pravidelně zúčastňuje oborových soutěží a sbírá
na nich přední umístění. Je to například
cechovní soutěž Střecha a detail, na níž získali
vavříny se svými pracovními skupinami Jiří
Vrňata mladší a Maroš Žáčik. Jejich řemeslné
dovednosti oceňují nezávislé poroty i na souPraha Zámecké schody – krytina břidlice
těži Řemeslník roku při výstavě Střechy, pláště,
izolace, z které si firma v posledních deseti letech přivezla vždy některou medaili.
Triumfem firmy na tomto prestižním klání v roce 2009 byl zisk 1. a 3. místa mezi zhruba 120 přihlášenými objekty. Přední místa získává firma pravidelně i na mistrovstvích dodavatelů střešních krytin Bramac a Tondach.
Na prezentacích i soutěžích dává firma
najevo, jak důležitá je pro ni kvalita práce
a zajištění funkčnosti díla. Zákazník by neměl
hledět jen na estetičnost střechy, ale při rozhodování o dodavateli by si měl hlavně srovnat
nabídky a podívat se na referenční stavby,
Kostel Modřany – krytina prejza
které firmy realizovaly.
196
Download

Střecha bez kompromisů – dokonalost v kaž