ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
ZO ČISOVICE
KATALOG
TRADIČNÍ VÝSTAVY DROBNÉHO DOMÁCÍHO ZVÍŘECTVA
2. – 3. 7. 2010
ČISOVICE
VÝSTAVNÍ VÝBOR
Předseda:
Pokladník:
Odbor králíků:
Odbor holubů:
Odbor drůbeže:
Stanislav Vančat
Šárka Maršíková
Richard Dusil
Josef Korynta
Josef Vaňásek
Občerstvení:
Ladislav Moravec
Martina Kumštátová
Lenka Linhartová
Hana Moravcová
Dana Procházková
Tombola:
POSUZOVATELÉ VÝSTAVY
Petr Sirotek
Stanislav Kulanda
Dana Caithamlová
Richard Konrád
Jaroslav Cintl
Miroslav Pileček
Králíci:
Drůbež:
Holubi:
POHÁRY VĚNOVALI
Králíci:
Drůbež:
Holubi:
Mladý chovatel:
Richard Dusil
Šárka Maršíková
Stanislav Vančat
Josef Korynta
Stanislav Vančat
KATALOG PŘIPRAVILI
Stanislav Vančat
Vratislav Horák
Jiří Rysl
Irena Ryslová
Vážení návštěvníci,
dovolujeme si vás co nejsrdečněji přivítat na ČISOVICKÉ VÝSTAVĚ, která se již
tradičně koná v tomto termínu.
Doufáme, že se nám nejen pro Vás, ale též pro vystavovatele, podařilo vytvořit
dobré podmínky pro vlastní výstavu, ale především pro vaši příjemnou pohodu,
která doufáme, že potrvá po celou dobu jejího konání.
Věříme, že se vám všechna vystavená zvířata budou líbit a zaujmou vás natolik,
že se rozhodnete rozšířit počet členů naší organizace, resp. že se rozhodnete pro
chovatelskou činnost společně s námi.
Děkujeme všem chovatelům za obeslání naší výstavy a zároveň chceme vyjádřit
dík za pomoc OÚ ČISOVICE, MÍSTNÍ ORGANIZACI DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ a všem dalším, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této výstavy.
Dovolte, abychom pogratulovali všem chovatelům, kteří u nás získali pohár
nebo čestnou cenu na svá zvířata, což je někdy jediné ocenění za jejich
dlouholetou snahu a píli při šlechtění a chovu svých „miláčků“.
Přejeme vám všem příjemné prožití volného času a věříme, že budete u nás
spokojeni nejen s kvalitou vystavených zvířat, ale že uvítáte i možnost jejich
nákupu.
Děkujeme za vaši návštěvu a těšíme se na další setkání při akcích, které
budeme pořádat.
Stanislav Vančat
Předseda ZO ČSCH Čisovice
Králíci
NĚM. OBROVITÝ STRAKÁČ ČERNÝ
1.
2.
3.
1.0
1.0
0.1
Maršíková Šárka
Maršíková Šárka
Odnohová Dana
35.
36.
37.
38.
39.
1.0 K
1.0 K
0.1 K
0.1 K
1.0 J
Vacek Josef
Vacek Josef
Vacek Josef
Vacek Josef
Vacek Josef
MORAVSKÝ MODRÝ
MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ ČERNÝ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
1.0 K
1.0 K
1.0 K
0.1 K
K
K
K
K
Maršíková Šárka
Maršíková Šárka
Maršíková Šárka
Maršíková Šárka
Přibyl Jan
Přibyl Jan
Přibyl Jan
Přibyl Jan
K
K
K
K
K
K
K
K
Kocourek Jiří
Kocourek Jiří
Kocourek Jiří
Kocourek Jiří
Duryňský
Duryňský
Duryňský
Duryňský
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ
VÍDEŇSKÝ MODRÝ
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
1.0 K
1.0 K
0.1 K
0.1 K
1.0 K
1.0 K
1.0 K
1.0 K
0.1 K
0.1 K
0.1 K
0.1 K
1.0 J
1.0 J
0.1 J
K
K
K
K
Šiška Stanislav
Šiška Stanislav
Šiška Stanislav
Šiška Stanislav
Kapr Ladislav
Kapr Ladislav
Kapr Ladislav
Kapr Ladislav
Kapr Ladislav
Kapr Ladislav
Kapr Ladislav
Kapr Ladislav
Kapr Ladislav
Kapr Ladislav
Tůma Petr
Eisenreich Jindřich
Eisenreich Jindřich
Eisenreich Jindřich
Eisenreich Jindřich
ČINČILA VELKÁ
31.
32.
33.
34.
K
K
K
K
Cafourek Jiří
Cafourek Jiří
Cafourek Jiří
Cafourek Jiří
1.0 J
1.0 J
K
K
K
K
Stehlík Jaroslav
Stehlík Jaroslav
Pelikán Vladislav
Pelikán Vladislav
Pelikán Vladislav
Pelikán Vladislav
VÍDEŇSKÝ BÍLÝ
54.
55.
56.
57.
K
K
K
K
Eisenreich Jindřich
Eisenreich Jindřich
Eisenreich Jindřich
Eisenreich Jindřich
VÍDEŇSKÝ ŠEDÝ
58.
59.
60.
61.
K
K
K
K
Dr. Gela Ladislav
Dr. Gela Ladislav
Dr. Gela Ladislav
Dr. Gela Ladislav
NOVOZÉLANDSKÝ ČERVENÝ
62.
K
Štochl Jan
63.
64.
65.
K
K
K
Štochl Jan
Štochl Jan
Štochl Jan
94.
95.
96.
K
K
K
Kramárová Jana
Kramárová Jana
Kramárová Jana
NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ
BÍLOPESÍKATÝ
66.
67.
68.
69.
97.
98.
99.
100
K
K
K
K
Matoušek Jaroslav
Matoušek Jaroslav
Matoušek Jaroslav
Matoušek Jaroslav
1.0 K
1.0 K
0.1 K
0.1 K
Polach Miloslav
Polach Miloslav
Polach Miloslav
Polach Miloslav
BURGUNDSKÝ
MALÝ BERAN DIVOCE ZBARVENÝ
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
K
K
K
K
K
K
K
K
Vrňata Antonín
Vrňata Antonín
Vrňata Antonín
Vrňata Antonín
Kramár Jana
Kramár Jana
Kramár Jana
Kramár Jana
1.0 K
1.0 K
0.1 K
0.1 K
K
K
K
K
1.0 J
Kindlmanová Petra
Kindlmanová Petra
Kindlmanová Petra
Kindlmanová Petra
Polák František
Polák František
Polák František
Polák František
Polák František
ČESKÝ STRAKÁČ ČERNÝ
78.
79.
80.
81.
K
K
K
K
Kramárová Tereza
Kramárová Tereza
Kramárová Tereza
Kramárová Tereza
MODRÝ
82.
83.
84.
1.0
0.1
0.1
Peták Jaroslav
Peták Jaroslav
Peták Jaroslav
K
K
K
K
K
K
K
K
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
1.0 J
1.0 J
1.0 K
1.0 K
0.1 K
0.1 K
0.1 J
0.1 J
Vlas Jiří
Vlas Jiří
Vančat Stanislav
Vančat Stanislav
Vančat Stanislav
Vančat Stanislav
Vančat Stanislav
Vančat Stanislav
STŘÍBŘITÝ MALÝ ČERNÝ
ALJAŠKA
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
ČINČILA MALÁ
Polach Miloslav
Polach Miloslav
Polach Miloslav
Polach Miloslav
Vajnerová Miluše
Vajnerová Miluše
Vajnerová Miluše
Vajnerová Miluše
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
0.1 J
1.0 J
0.1 J
1.0 K
1.0 K
0.1 K
0.1 K
Míka Josef 250,Míka Josef
Míka Josef
Krčmář František
Krčmář František
Krčmář František
Krčmář František
ŽLUTÝ
HAVANSKÝ
93.
K
Kramárová Jana
125. K
126. K
Eisenreich Jindřich
Eisenreich Jindřich
250,250,250,250,-
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
K
K
J
J
J
J
K
K
K
K
Eisenreich Jindřich
Eisenreich Jindřich
Matoušek Zdeněk
Matoušek Zdeněk
Rybář Josef
Rybář Josef
Korynta Josef
Korynta Josef
Korynta Josef
Korynta Josef
DIVOCE ZBARVENÝ
137. 1.0
Korynta Josef
MODRÝ
138.
139.
140.
141.
K
K
K
K
Janda Milan
Janda Milan
Janda Milan
Janda Milan
RUSKÝ ČERNÝ
156. 1.0
157. 1.0
Verner Aleš MCH
Verner Aleš MCH 200,-
ZAKRSLÝ BERAN DIV.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
K
K
K
K
1.0 K
1.0 K
1.0 K
0.1 K
1.0 K
1.0 K
1.0 K
1.0 K
1.0 K
1.0 K
0.1 K
Polák František
Polák František
Polák František
Polák František
Kodat Roman
Kodat Roman
Kodat Roman
Kodat Roman
Kodat Roman
Kodat Roman
Kodat Roman
Kodat Roman
Kodat Roman
Kodat Roman
Kodat Roman
HAVANOVITÍ
MADAGASKAROVÝ
142.
143.
144.
145.
146.
173.
174.
175.
176.
K
K
K
K
1.0 J
Dusil Richard
Dusil Richard
Dusil Richard
Dusil Richard
Dusil Richard
K
K
K
K
Korynta Josef
Korynta Josef
Korynta Josef
Korynta Josef
HOLANDSKÝ MODRÝ
151. 1.0 J
Stehlík Jaroslav
TŘÍSLOVÝ ČERNÝ
152.
153.
154.
155.
K
K
K
K
Fišerová Michaela
Fišerová Michaela
Fišerová Michaela
Fišerová Michaela
ZAKRSLÝ PERLOVÝ
SVĚTLÝ
147.
148.
149.
150.
K
K
K
K
Miler Vlastimil
Miler Vlastimil
Miler Vlastimil
Miler Vlastimil
177.
178.
179.
180.
K
K
K
K
Caithamlová Dana
Caithamlová Dana
Caithamlová Dana
Caithamlová Dana
KASTOREX
181.
182.
183.
184.
1.0 K
1.0 K
1.0 K
0.1 K
Svoboda Vítězslav
Svoboda Vítězslav
Svoboda Vítězslav
Svoboda Vítězslav
SLOVENSKÝ SIVOMODRÝ REX
185. K
186. K
187. K
Fišer Josef
Fišer Josef
Fišer Josef
MCH
MCH
MCH
MCH
188. K
Fišer Josef
STŘÍBŘITÝ MALÝ ŽLUTÝ
BÍLÝ ČERVENOOKÝ REX
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
K
K
K
K
K
K
K
K
Štefan Vladislav
Štefan Vladislav
Štefan Vladislav
Štefan Vladislav
Vajner Karel
Vajner Karel
Vajner Karel
Vajner Karel
207.
208
209.
210.
1.0
0.1
0.1
0.1
Pařízek Jaroslav
Pařízek Jaroslav
Pavlína Ryslová
Pavlína Ryslová
MCH
MCH
MCH
MCH
Eška Roman
Eška Roman
Eška Roman
Eška Roman
MCH
MCH
MCH
MCH
KASTOREX
211.
212.
213.
214.
K
K
K
K
ZAKRSLÝ KASTOREX
ZAKRSLÝ ČERNÝ
197. 1.0 K
198. 1.0 K
199. 1.0 K
Řepíková Mich MCH 130,Řepíková Mich MCH 130,Řepíková Mich MCH 130,-
215. 1.0
216. 0.1
Gelová Jaroslava
Gelová Jaroslava
ZAKRSLÝ TŘÍSLOVÝ ČERNÝ REX
ZAKRSLÝ DIVOCE ZBARVENÝ
200.
201.
202.
203.
217. 0.1
K
K
K
K
Mach Pavel
Mach Pavel
Mach Pavel
Mach Pavel
MALÝ BERAN DIV. STRAKÁČ
204. 1.0 J
Pařízková Zdeňka
ZAKRSLÝ BERAN MADAGASKAROVÝ
205. 1.0
206. 1.0
Pařízek Lumír
Pařízek Lumír
Gelová Jaroslava
HERMELÍN MODROOKÝ
218. K
219. K
220 K
Eisenreich Jindřich
Eisenreich Jindřich
Eisenreich Jindřich
ZAKRSLÝ TŘÍSLOVĚ ČERNÝ
221. 1.0
222. 0.1
Přibyl Jan
Přibyl Jan
110,110,-
110,-
Holubi voliéry /5 ks/
ROSTOVSKÝ REJDIČ
MORAVSKÝ PŠTROS ČERVENÝ
1.
12.
Umlauf Josef
MORAVSKÝ PŠTROS MOD. BEZPR.
KAPUCÍN
2.
13.
Vlas Jiří
Umlauf Josef
14.
Bílý Jaroslav
MORAVSKÝ PŠTROS ČERNÝ ŠUPIN.
PÁVÍK
4.
Eisenreich Jindřich
MORAVSKÝ PŠTROS MOD. PRUH.
KUDRNÁČ
3.
Krištůfek Arnošt
Wohlmut Jiří
15.
Vacek Josef
PRÁCHEŇSKÝ KÁNÍK ČERNÝ
BENEŠOVSKÝ HOLUB ČERNÝ
5.
16.
Brabenec Jiří st.
Vacek Josef
PRÁCHEŇSKÝ KÁNÍK MODRÝ KAPR.
POLSKÝ RYS MODRÝ ŠUPINATÝ
6.
7.
17.
Janda Milan
Brabenec Jiří ml.
PRÁCHEŇSKÝ KÁNÍK
8.
Korda Jaroslav
PRÁCHEŇSKÝ KÁNÍK
9.
ČERVENÝ
ČERV. BĚLOOC
Brabenec Jiří st.
Wohlmut Jiří
KALIFORNSKÝ BÍLÝ
18.
Wohlmut Jiří
POŠTOVNÍ HOLUB
19.
Eisenreich Jindřich
ČESKÝ STAVÁK ČERVENÝ
PRÁCHEŇSKÝ KÁNÍK ŽLUTÝ
20.
10.
ČESKÝ STAVÁK ČERNÝ BĚLOHROTÝ
Brabenec Jiří st.
PRÁCHEŇSKÝ KÁNÍK ČERVENÝ
11.
Brabenec Jiří st.
21.
Korynta Josef
Vančat Stanislav
Holubi klece
RAKOVNICKÝ KOTRLÁK
1.
2.
3.
4.
Krotil Jaroslav
Krotil Jaroslav
Krotil Jaroslav
Krotil Jaroslav
AFRICKÝ RACEK
5.
6.
7.
8.
Krotil Jaroslav
Krotil Jaroslav
Krotil Jaroslav
Krotil Jaroslav
18.
19.
20.
Krotil Jaroslav
Krotil Jaroslav
Krotil Jaroslav
KING ČERVENÝ
21.
22.
Maurery Alois
Maurery Alois
KING ŽLUTÝ
23.
24.
Maurery Alois
Maurery Alois
ČÍNSKÝ RACEK
KING ČERNÝ
9.
10.
25.
Krotil Jaroslav
Krotil Jaroslav
250,250,-
250,250,-
Maurery Alois
KING
ITALSKÝ RACEK
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Krotil Jaroslav
Krotil Jaroslav
Krotil Jaroslav
Krotil Jaroslav
Krotil Jaroslav
Krotil Jaroslav
MODENKA
17.
Krotil Jaroslav
26.
27.
28.
29.
30.
Dusil Richard
Dusil Richard
Dusil Richard
Dusil Richard
Dusil Richard
200,200,200,200,200,-
Vančat Stanislav
Vančat Stanislav
Vančat Stanislav
150,120,120,-
GIGANT
31.
32.
33.
Drůbež
HUSA ČESKÁ
AUSTRALKA Z.
1. 1.1
2. 3.0
Peták Jaroslav
Peták Jaroslav
17. 1.2
HUSA LANDESKÁ
3. 1.1
BARNEVELDKA Z.
Korynta Josef
18. 1.2
AUSTRALKA
4.
5.
6.
7.
1.2
1.2
1.2
1.2
Dusil Richard
VELSUMKA
Peták Jaroslav
Peták Jaroslav
Kramárová Jana
Vlas Jiří
19.
20.
21.
22.
BOJOVNICE TUZO
8. 1.2
9. 1.2
Vlas Jiří
1.2
1.2
1.2
1.2
Soběslavský Josef
Soběslavský Josef
Eisenreich Josef
Korynta Josef
ŠUMAVANKA
Kramárová Anežka
Kramárová Anežka
MCH
MCH
23. 1.2
Vančata Stanislav
HEDVÁBNIČKA BÍLÁ
WYANDOTKA ČERNÁ
10. 1.2
11. 1.2
24. 1.2
Harant Václav
Umlauf Josef
Bílý Jaroslav
WYANDOTKA ŽLUTÁ
HEDVÁBNIČKA STŘÍBRNÁ
25. 1.2
12. 1.2
HEDVÁBNIČKA DIV. ZBARVENÁ
13. 1.2
Mišová Eva
KŘEPELKA JAPONSKÁ DIV. ZBARV.
Dusil Richard
ŠUMAVANKA
15. 1.2
16. 1.2.
WYANDOTKA LOSOSOVÝ
26. 1.2
Umlauf Josef
Sasexka
14. 1.2
Mišová Eva
Umlauf Josef
Tolarová Eva
Kramár Jan
1.0 200,-
27. 1.2
Kramár Jan
KŘEPELKA JAPONSKÁ ZLATÁ
28. 1.2
Kramár Jan
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
Bílý Jaroslav
Brabenec Jiří st.
Brabenec Jiří ml.
Caithamlová Dana
Cafourek Jiří
Dusil Richard
Eisenreich Jindřich
Eška Roman
Fišer Josef
Fišerová Michaela
Dr. Gela Ladislav
Gelová Jaroslava
Harant Václav
Janda Milan
Korynta Josef
Kodat Roman
Kramár Jan
Kramárová Jana
Kramárová Tereza
Kramárová Anežka
Krotil Jaroslav
Krištůfek Arnošt
Krčmář František
Kindlmanová Petra
Kapr Ladislav
Kocourek Zdeněk
Korda Jaroslav
Mach Pavel
Maurery Alois
Maršíková Šárka
Matoušek Jaroslav
Matoušek Zdeněk
Míka Josef
Miler Vlastimil
Míšová Eva
Odnohová Dana
Pařízek Lumír
Pařízková Zdeňka
Pařízek Jaroslav
Mníšek pod Brdy 540
Babčice 2
Babčice 2
Komárov 341
Mníšek pod Brdy 829
Čisovice 202
Rožmitál p. Třem.
Drozdov 1
Komárov 517
Komárov 517
Chaloupky 143
Chaloupky 143
Třebsko 34
Sučice 583/II
Čisovice 143
Láz 155
Hořejší Těšov 10
Hořejší Těšov 10
Hořejší Těšov 10
Hořejší Těšov 10
Dobříš 425
Čisovice 10
Sušice 88/III
Sučice 252/II
Mníšek pod Brdy 546
Horčápsko 2
Nezvěstice 144
Tlustice 130
Zbraslav 763
Čisovice 178
Nezvěstice 61
Nezvěstice 110
Všestary 24
Mníšek pod Brdy 504
Kotěnopy 60, Milín
Praha 4
Jince 334
Jince 334
Jince 334
252 10
256 01
256 01
267 62
252 10
252 04
262 42
267 61
267 62
267 62
267 62
267 62
262 42
342 01
252 04
262 41
342 01
342 01
342 01
342 01
263 01
252 04
342 01
342 01
252 10
26272
332 04
268 01
156 00
252 04
332 04
332 04
251 63
252 10
262 31
147 00
262 23
262 23
262 23
731727344
739077463
602938638
721455331
728376202
739361209
602117854
724207317
318599279
376520058
776664135
728265487
728971698
724529055
728420465
605853092
774554264
DH
H
H
K
K
KDH
KDH
K
K
K
K
K
D
KH
KDH
K
KD
KD
K
D
H
H
K
K
K
K
H
K
H
K
K
K
K
K
D
K
K
K
K
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
MCH
Peták Jaroslav
Polach Miloslav
Pelikán Vladislav
Polák František
Přibyl Jan
Rybář Josef ing.
Ryslová Pavlína
Řepíková Michaela
Soběslavský Josef
Svoboda Vítězslav
Stehlík Jaroslav
Šiška Stanislav
Štochl Jan
Štefan Ladislav
Tolarová Eva
Tůma Petr
Umlauf Josef
Vajner Karel
Vajnerová Miluše
Vančat Stanislav
Vacek Josef
Vlas Jiří
Verner Aleš
Vrňata Antonín
Wohlmut Jiří
Vinařice 36
Všestary 57
Komárov 75
Příbram 207/VII
Spálené Poříčí 405
Nezvěstice 296
Čisovice 24
Osek 193
Milín 95
Cholupice 61
Přibram 87
Dobříš 1139
Komárov 164
Komárov 268
Nezvěstice
Cholupice 106
Řitka 95
Komárov 241
Komárov 241
Řitka 133
Občov 37
Pročevily 26
Vinařice 36
Vestec 54
Klínec 22
267 01
251 63
26762
261 02
335 61
332 04
252 04
267 62
262 31
143 00
261 05
263 01
267 62
267 62
332 04
143 00
252 03
267 62
267 62
252 03
261 01
262 72
267 01
259 42
25202
331684824 KD
731458907 K
K
728899113 K
K
K
737370948 K
MCH
K
MCH
D
K
773209686 K
318522669 K
K
K
D
732110230 K
605412550 DH
K
K
737350177 KDH
731269065 KH
318683036 KDH
K
MCH
603478258 K
H
Mervartovo pekařství JM
Sídlo:
Provozovna:
Jan Mervart
Poddubí 51, 251 65 Kaliště
Mobil: 603 491 673
E-mail: [email protected]
Chabská 36
15521, Praha 5 – Zličín
Tel.: 257 952 004
Fax:257 952 202
DROBNÉ ZBOŽÍ
SVOBODOVÁ MONIKA
ČISOVICE 187 IČ: 66043981
Jaroslav OBERMAJER
252 04
Čisovice č. 219
IČ: 45844445 DIČ: CZ-520417352
Dusil Richard
252 04 Čisovice 202
Chovatel drobného zvířectva
Download

Katalog 2010.pdf - ZO ČSCH Čisovice