12
XVI. ročník, SR - 1 € / CR - 0,86 €, december / prosinec 2012
Slovak Republic
FOREVER VIANOCE 2012
str. 22 - 23
|
Czech Republic
Rex Maughan
Stává se mi to snad každý prosinec: Jak se blíží
nový rok, mám nutkání zamyslet se nad úspěchy
a výzvami uplynulého roku a když se ohlédnu
za rokem 2012, byl to pro společnost Forever báječný rok. Od posledního Super Rally pořádaného
přímo zde ve Phoenixu, přes oznámení nového
programu Chairman‘s Bonus, až po vzrušující Eagle Manager‘s Retreat na Sardinii v Itálii. Rok 2012
je jistě rokem, který si budeme pamatovat!
Zatímco toto ohlédnutí je jistě užitečnou činností,
důležitým tajemstvím úspěchu je naučit se hledět dopředu. Jak Benjamin Franklin kdysi řekl:
„Selhání přípravy znamená přípravu na selhání.“
To je důvod, proč je prosinec ideálním časem
k plánování budoucnosti. Chcete-li se plánováním zabývat, navrhuji Vám vykonat čtyři jednoduché kroky.
Snižte počet svých úkolů na polovinu.
Rex Maughan
předseda správní rady a výkonný ředitel FLP Int., Inc.
Prosinec 2012,
hledíme
dopředu
Je snadné získat závislost na nádherném pocitu
splnění položek na seznamu úkolů. Všichni známe
tu radost, kdy si ze seznamu můžeme odškrtnout
jednotlivé položky, ať už jde o vynášení odpadků,
rezervaci letenek na dovolenou nebo obvolání
pěti nových kontaktů každé ráno. Ve skutečnosti
však mnoho úkolů, které si ukládáme, nepřispívá
k žádnému z našich životních cílů a už vůbec ne
k našemu cíli úspěšného podnikání společnosti
Forever. Podívejte se na svůj seznam úkolů a neustále si stanovujte priority. Určete si, jaké položky
lze odstranit, abyste si uvolnili nějaký čas za účelem vyšší produktivity tam, kde je potřeba. Pamatujte si, že věci, na kterých záleží nejvíce, nesmí
být nikdy obětovány na úkor věcí, na kterých záleží
nejméně.
Prozkoumejte své cíle.
Jak často přemýšlíte o tom, čeho chcete v životě dosáhnout? I když se to může zdát jako luxus,
může být skutečně velmi produktivní věnovat se
svým partnerem nebo blízkým přítelem čas k přehodnocení toho, jak chcete, aby Váš život vypadal.
Ujistěte se, že svůj život prozkoumáte na všech
úrovních: Osobní, duchovní, občanské a obchodní.
Navrhněte konkrétní nápady ohledně toho, jak by
měla každá z těchto oblastí života vypadat v příštím roce a za dalších 25 letech. Při posuzování
svých cílů pamatujte na zkratku SMART. Znamená Specific, Measurable, Attainable, Realistic,
Timely - specifický, měřitelný, dosažitelný, reálný,
včasný. Ujistěte se, že každý z Vašich cílů je cílem
SMART a splňuje tato konkrétní kritéria.
Zapište si je a podělte se o ně.
Četl jsem o studii provedené před několika lety,
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
2
která ukázala, že lidé, kteří si své cíle zapsali
a o tyto informace se podělili s přítelem, byli v průměru o 33 % úspěšnější v dosažení svých stanovených cílů než lidé, kteří své cíle jen formulovali.
Principem práce je zde odpovědnost. Zapsáním
cíle a jeho sdělením jste odpovědní nejen sami
sobě, ale i vůči osobě, které jste se s cílem svěřili.
Kontrolujte svůj pokrok.
Dalším důležitým krokem v uvedené studii je, že
účastníci posílají svému příteli týdenní aktuální
informace. Tato činnost je nutí, nejen kontrolovat
svůj vlastní pokrok, ale vykazovat jej také někomu jinému. Udělejte si seznam denních, týdenních, měsíčních, ročních a životních cílů, zavěste
ho na místo, kde jej uvidíte každý den, a podělte
se o něj s rodinným příslušníkem nebo blízkým
přítelem. Navykněte si kontrolovat svůj pokrok
v pravidelných intervalech jej oznamujte a budete
mít jistotu, že se stanete součástí těch úspěšných
33 %.
Jak víte, prosinec je poslední měsíc, ve kterém se
můžete kvalifikovat na Global Rally 2013 na Havaji. A my jsme Vám to usnadnili: Vše, co musíte
udělat, je dosáhnout 1500 kreditních bodů za kalendářní rok, a získat tak příležitost zažít vzrušující
plán událostí, který zahrnuje fantastická školení,
veliká oceňování, skvělou zábavu a spoustu volného času užít si ostrovy. Stále je ještě čas kvalifikovat se a já vím, že se Vám to podaří. Ale pro
ty z Vás, kterým jejich cíl jen těsně unikne, je to
ideální čas stanovit si strukturu svého plánu k dosažení úspěchu v příštím roce. Generál George S.
Patton, známý svým vedením během druhé světové války, řekl: „Dobrý plán dnes je lepší než dokonalý plán zítra.“ Tak některé chvilky během prosince vypusťte a načrtněte si plán svých snů. Jsem si
jistý, že dosáhnete úspěchu, který hledáte.
Navždy Váš
Rex Maughan
List od výkonných riaditeľov
Čas vianočný – čas slávnostný. Znovu je tu to obdobie, kedy si ľudia viac uvedomujú a vážia veci,
ktoré sa nedajú kúpiť. Nedajú sa dostať v žiadnom
supermarkete, ani v módnom butiku. Počas celého roka sa naháňame, len aby sme všetko stihli
a tak trocha sa v tom zhone vytráca ohľaduplnosť,
úcta k človeku v bežnom živote. Často sa stretávame s tým ako sa ľudia k sebe nechovajú pekne, sú
bezohľadní, neváhajú odstrčiť napríklad „tehuľku“
zo schodov v autobuse, predbehnúť, či odtlačiť seniora v rade. A to nepíšeme o „pirátoch“ na cestách
a podobne. Akoby si ľudia uvedomili len počas
Vianoc, že existujú slová porozumenie a ohľaduplnosť, či úcta k človeku.
Na našich Success Days sa tieto atribúty predsa
len nestrácajú. Máme pred sebou vzor majiteľa
a predsedu rady Forever pána Rexa Maughana,
jeho syna Gregga Maughana a celé špičkové vedenie firmy. Zamysleli ste sa niekedy prečo je tu Forever už tridsaťpäť rokov? Prečo je taký úspešný?
Lebo ľudia, ktorí spolu pracujú a vedú túto firmu,
vedia nielen to ako viesť úspešný podnik, ale vážia
si jeden druhého, oceňujú každý jednotlivý prínos,
nechýba tu vzájomný rešpekt, či porozumenie.
Povedzme to jednoducho, cítia sa spolu skvelo. To
je pre nás veľmi významné posolstvo – aby sme
viedli svoje obchody a naše podnikanie tak, aby sa
naši spolupracovníci a zákazníci cítili s nami príjemne. Nestačí poznať naspamäť marketingový
plán, treba aby sa cítili s nami tak dobre, ako sa len
dá. Aby vedeli, že si ich vážime a oceňujeme každý ich krok. Reprezentujme Forever! Niektorí naši
distribútori si sťažujú, že od nich ľudia odchádzajú
– tak robia niekde chybu. Zamyslime sa v tomto
slávnostnom čase nad tým, prečo je to tak. Boli
sme k nim vždy ústretoví, láskaví, mali sme pre
nich dostatok úcty a porozumenia? Asi nie - tam,
kam odchádzajú si ich vážia viac, veria viac ich
schopnostiam a oni to vedia. Pracujme na tom, aby
sme my boli vzorom, veď my sme predsa Forever! Keď sa v našej práci vyskytne situácia, v ktorej
sme si nie celkom istí, či jednáme správne, predstavme si pána Rexa Maughana, alebo jeho syna
Gregga. Položme si otázku, ako by to vyriešili? Ako
by sa zachovali?
Jednoducho treba na sebe pracovať stále, nielen
v tomto slávnostnom období, ale nepretržite. Len
tak sa nám podarí mať okolo seba spoľahlivý tím
ľudí, s ktorými dosiahneme kvalifikácie na súťaže.
Havajské ostrovy čakajú na náš príchod. Tak isto
Sardínia. Viac nás bude tešiť spoločný úspech. Čím
viac nás tam bude, tým viac sa bude násobiť dobrá
energia, ktorú vydávame.
Prajeme všetkým krásne sviatky, pohodu, lásku
a radosť zo života.
Srdečne Vaši
Karin a Ivan Kiszlingovci
Karin a Ivan Kiszlingovci
Prajeme
všetkým krásne
sviatky, pohodu,
lásku a radosť
zo života.
3
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Důležité informace
DODANIE TOVARU
Dôležité upozornenie! Kuriér je oprávnený prevziať
peňažnú hotovosť od zákazníka až po doručení
tovaru. Firma Forever Living Products nevyberá
od zákazníkov žiadne zálohové platby vopred!!!
FLP SR
Zásielky objednaného tovaru vám doručíme
prostredníctvom UPS (okrem soboty a nedele).
Dodacia lehota je 48 hodín od prijatia vašej
objednávky.
Dopravné náklady:
• za objednávku v bodovej hodnote
do 2 bodov sú 3,50 
(za objednávku nad 2 body je doprava zdarma).
• cena dobierky je 1,50 
Akékoľvek informácie o tovare, jeho zaslanie,
žiadajte priamo v kancelárii FLP SR na
tel. č.: +421 2 54 41 69 61.
FLP CR
Zásilky objednaného zboží vám doručíme
prostřednictvím PPL (kromě sobot a nedělí).
Dodací lhůta je 48 hodin od přijetí vaší objednávky.
Dopravní náklady:
• paušálně 114 Kč včetně DPH (při hodnotě
objednávky nad 1 bod doprava zdarma)
• doběrečné 36 Kč včetně DPH
Jakékoli informace o zboží a jeho zaslání žádejte
přímo v kanceláři FLP CR na tel. č.: +420 244 466 012.
Postup pri objednávaní tovaru formou združenej objednávky:
• združenú objednávku so zoznamom všetkých objednávok realizujte na tlačive, ktoré obdržíte v sklade firmy FLP, alebo si ho môžete stiahnuť z internetu
• objednávku si pripravte vopred, po jej spracovaní
a príprave na expedíciu už nie je možné uskutočňovať dodatočné zmeny
Faxové podanie prihlášky:
Ak ste noví distribútori a vašu prihlášku pošlete do kancelárie FLP faxom, originál musíte čo
najskôr poslať poštou, pretože až potom bude
zaevidovaná vaša objednávka a jej bodová hodnota do systému pre výpočet bonusov. Vaša
MOŽNÝ PREDAJ VÝROBKOV. TO ISTÉ PLATÍ AJ PRE
Akékoľvek platby, ktoré chcete realizovať na náš účet,
musia byť sprevádzané špecifickým variabilným symbolom. Preto je nutné si najprv pred každou platbou
vyžiadať od nás zálohovú faktúru, ktorá obsahuje potrebný variabilný symbol, a až potom realizovať platbu.
V prípade akýchkoľvek nejasností sa prosím obráťte na:
FLP SR - p. Katka Boboková,
tel. č.: +421 2 54416961,
FLP CR - p. Martina Baštová,
tel. č.: +420 244 460 254.
Táto informácia sa netýka platieb za tovar.
Ďakujeme za pochopenie.
JAK OBJEDNAT VÝROBKY A LITERATURU
FLP Česko:
Prosíme vás, abyste si zkontrolovali, zda jste
objednali správný počet výrobků a uvedli
všechny potřebné informace.Ve vaší korespondenci nezapomeňte uvést vaše ID číslo.
FLP Slovensko:
telefonicky
00420 244 466 012
00421 2 54 64 34 12
Mějte prosím připravené vaše ID (identifikační číslo),
kód (číslo) výrobku, množství, adresu dodání.
poštou
Vlnitá 77/33
147 00 Praha 4–Braník
internetem
www.foreverliving.com
www.foreverliving.com
Na objednávkový formulář se dostanete v části
Internetová objednávka po zadání vašeho ID a hesla
prodejna:
kancelář:
Po, St, Čt, Pá: 8:30 - 18:30 h
Út.: 10:00 - 19:00 h
Po, St, Čt: 8:30 - 16:30 h
Út.: 10:00 - 19:00 h
Pá.: 8:30 - 15:30 h
Po, St, Št, Pi: 8:00 - 18:00 h
Ut: 10:00 - 18:00 h
Po, St, Št, Pi: 8:00 - 16:00 h
Ut: 10:00 - 18:00 h
Polední
přestávka
celý týden:
12.30-13.00 hod. (prodejna)
celý týždeň:
13.00-13.30 h (predajňa)
PRVÝ DEŇ V MESIACI KVÔLI CELODENNEJ INVENTÚRE
JE SKLAD VO FLP SR A FLP CR ZATVORENÝ. NIE JE
prihláška platí vždy iba so súčasným nákupom
v minimálnej hodnote 60 .
Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava
Nezapomeňte, že minimální hodnota
objednávky musí být 60 €. Aktuální měsíční přepočítací kurz FLP CR zjistíte ve
firemním měsíčníku FOREVER nebo
telefonicky v kanceláři FLP CR.
PRODUCT CENTRUM V KOŠICIACH.
LÉKAŘSKÝ PORADNÍ
SBOR FLP CR A SR
VŠE O FLP SR A CR
h. doc. MVDr. Vojtech Lisák, CSc., MPH
+421 907 223 365
pondělí 13.00 – 15.00
www.foreverliving.com
Webová stránka
Bohumil Kempny, M.D.
+420 728 576 965
čtvrtek 13.00 – 15.00
MUDr. Milan Nasswettr
+420 728 577 452
pátek 17.00 – 19.00
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
4
platný od 1.12. do 31.12.2012
!
OMEŇTE
MUDr. Emília Porubská
+421 918 106 189
úterý 18.00 – 20.00
MUDr. Štefan Košlík, CSc.
+421 907 224 397
středa 14.30 – 16.30
KURZ  24,938 Kč / 
NEZAP
Po výběru státu zadáte vaše přihlašovací
ID a heslo. Přihlašovacím ID je vaše číslo
distributora (bez mezer a pomlček). Heslo
(jedenácticiferné číslo) vám bude zasláno
do 15. dne nasledujícího měsíce po zpracování vaší první objednávky výrobků. Najdete
ho na vašem Bonus Recapu.
vek
2. 2012
Í 31. 1 dání objedná
L
Ě
D
o
p
n
PON
e
d
í
n
ed
- posl
1. 2013 ormace
DA 2.
f
h.
STŘE st získat in ových bodec
o
o
- možn ích a skupin u možné p
n
do
R.
S
o osob úpr avy bu
P
a FL
é
Drobn ní FLP CR
le
schvá
13
3. 1. 20 bonusů
TEK
ČTVR ení výpočtu
j
- zahá
Obsah
19
REX MAUGHAN ................................................... 2
LIST OD VÝKONNÝCH RIADITEĽOV ................ 3
DŮLEŽITÉ INFORMACE ...................................... 4
OBSAH .................................................................... 5
OCENENIA ............................................................. 6
NOVÉ POSTUPY V MARKETINGOVOM PLÁNE ... 9
20
SUCCESS DAY ..................................................... 10
NOVÉ POSTUPY V MARKETINGOVOM PLÁNE ... 14
MIKLÓS BERKICS .............................................. 15
22
SUCCESS DAY ..................................................... 16
HAWAI GLOBAL RALLY 2013 ......................... 19
OSLAVTE ÚSPĚCH  CHAIRMAN’S BONUS ... 20
FOREVER VIANOCE 2012 ................................ 22
MANAGERS´ RETREAT ................................... 24
JOHN CURTIS  OSOBNÍ POHLED ............... 26
26
KONTAKTY FLP SR
[email protected]
MARKETINGOVÉ INFORMÁCIE .................... 27
KONTAKTY FLP CR
[email protected]
Telefónna ústredňa:
+421 2 54 41 69 61
Telefonní ústředna:
+420 244 466 012
Fax:
+421 2 54 41 91 03
Fax:
+420 244 466 010
Zákaznícky servis:
Petra Gálffyová
+421 2 54 64 34 02
Asistentka ředitelů:
Ivana Hrdá
+420 244 460 255
Vydáva:
Forever Living Products Slovak Republic, s.r.o.
Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 54 41 69 61, Fax: +421 2 54 41 91 03
e-mail: [email protected]
Vedúca kancelárie a medzinárodný sponzoring:
Ľubica Olešová
+421 2 50 20 24 20
Vedoucí skladu:
Lenka Kulíšková
+420 244 400 791
Výkonní riaditelia:
Ing. Ivan Kiszling, Mgr. Karin Kiszlingová
Telefonické objednávky:
Viera Slováková
+421 2 54 64 34 12
Účtovníctvo:
Katarína Boboková
Ing. Juraj Irecký
Účetnictví:
Martina Baštová
Markéta Liberdová
+421 2 50 20 24 17
+421 2 50 20 24 81
Telefonické objednávky a fakturace:
Vlaďka Fialová a Martina Slavětínská +420 244 466 012
Marketing, mesačník Forever:
Mgr. Darina Majovská
Ing. Marián E. Kalina, PhD.
Richard Mudrončík
+421 2 50 20 24 28
+421 2 50 20 24 24
+421 2 50 20 24 44
Redakcia SR: Mgr. Karin Kiszlingová
+420 244 460 254
Mezinárodní sponzorování
a měsíčník Forever – redakce v ČR:
Mgr. Václav Brejška
+420 244 400 834
Redakcia ČR: Mgr. Václav Brejška
Grafické spracovanie: Andrej Šišma
Tlač: X line, Novohradská 2, 821 09 Bratislava
Periodická tlač, registrovaná na MK SR pod. č. EV 3020/09
Tento časopis bol pripravený ako informačný materiál výhradne pre
distribútorov FLP. Jeho časti alebo celok i kópie vyhotovené akýmkoľvek spôsobom nesmú byť použité na propagáciu výrobkov zákazníkom. Nevyžiadané príspevky nevraciame.
5
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Srdečne gratulujeme!!!
TOP 20 FLP SR a FLP CR
– podľa celkového počtu bodov
1. Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva
SOM
11. Janetková Agnesa a Janetka Peter
SM
2. Kondéová Mária a Csala Roland
3. Drobík Milan a Drobíková Jana
SM
12. Horgosi Oto a Horgosiová Alžbeta
SM
SM
13. Ing. Kováč Juraj a Kováčová Alena
SM
4. Bendelová Ema a Bendel Pavol
SM
14. Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína
M
5. Ing. Czinege Karol
SM
15. Balla Tibor a Ballová Marta
M
6. PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
SM
16. Zmudová Dagmar
SM
17. Berkešová Georgína a Berkeš Vojtech
SM
7. Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena
M
8. RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan
SOM
9. Řehák Michael a Mgr. Řeháková Eva
10. Prom. ped. Drastichová Marie a Ing. Drastich Otmar
M
19. Chejnová Blanka
SM
SM
20. Ing. Rýpar Rudolf a Mgr. Rýparová Ingeborg
SM
TOP 10 FLP SR
– osobné a nemanažérske body
1. Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena
18. Novomestská Katarína a Ondrejka Roman
SM
M
TOP 10 FLP SR
– osobné a distribútorské body
1. Ing. Wieslerová Iveta
S
2. Bendelová Ema a Bendel Pavol
SM
2. Končíková Dana a Matheisel Boris
S
3. Ing. Czinege Karol
SM
3. Ažaltovičová Terézia a Ažaltovič Augustín
S
4. Novomestská Katarína a Ondrejka Roman
5. Kondéová Mária a Csala Roland
M
SM
6. Balla Tibor a Ballová Marta
M
7. RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan
SOM
4. RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan
5. Balla Tibor a Ballová Marta
6. Húščavová Marta a Húščava Štefan
SOM
M
S
7. Mgr. Kuráková Helena
AS
8. Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína
M
8. Kondéová Mária a Csala Roland
SM
9. Máziková Adriana a Mázik Tomáš
M
9. Gelleová Tunde a Ing. Gelle Róbert
SM
10. Éder Mária a Éder Tomáš
M
TOP 10 FLP CR
– osobní a nemanažerské body
1. Drobík Milan a Drobíková Jana
SM
10. Gerhard Rudolf a Mgr. Gerhardová Magdaléna
M
TOP 10 FLP CR
– osobní a distributorské body
1. Rábl Ivo
S
2. Žmolík Dušan a Žmolíková Lenka
M
2. Spěváková Klára
3. Valnohová-Vašková Jana a Valnoha Oldřich
M
3. Ing. Juráčková Ludmila a Ing. Juráček Jiří
SM
M
4. Zmudová Dagmar
SM
4. Krňoulová Milada a Krňoul Vratislav
M
5. Chejnová Blanka
SM
5. Rajnochová Dagmar
S
6. Havlasová Irena a Ing. Havlas Libor
M
6. Ing. Paulík Radim a Paulíková Zdeňka
AM
7. PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
SM
7. Prom. ped. Drastichová Marie a Ing. Drastich Otmar
SM
8. Jurečka Vítězslav
SM
8. Zmudová Dagmar
SM
9. Jilka Josef a Jilková Pavlína
M
10. Ing. Švéda Vladimír a Švédová Kamila
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
M
6
9. Ing. Švéda Vladimír a Švédová Kamila
10. Panajotovová Jana
M
M
Vysvetlivky: ZM – zafír manažér SOM – soaring manažér SM – senior manažér M – manažér AM – asistent manažéra S – supervízor AS – asistent supervízora
september/ září 2012
SUPERVIZOŘI
FLP CR:
Rábl Ivo
Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva
sponzor: Valnohová-Vašková Jana a Valnoha Oldřich
SUPERVÍZORI
FLP SR:
Ažaltovičová Terézia a Ažaltovič Augustín sponzor: Slížová Terézia
Slížová Terézia
sponzor: Balla Tibor a Ballová Marta
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena
Ing. Wieslerová Iveta
AUTOMOBILOVÝ PROGRAM
10/2012
3. úroveň
FLP SR:
Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva (SOM)
2. úroveň
Drobík Milan a Drobíková Jana
FLP CR:
Drobík Milan a Drobíková Jana (SM)
1. úroveň
FLP SR:
Balla Tibor a Ballová Marta (M)
Bendelová Ema a Bendel Pavol (SM)
Berkeš Vojtech a Berkešová Georgína (SM)
Kondéová Mária a Csala Roland (SM)
Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína (M)
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena (M)
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan (SOM)
FLP CR:
Spěváková Klára (SM)
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider (SM)
Zmudová Dagmar (SM)
7
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Srdečne gratulujeme!!!
ASISTENTI SUPERVÍZORA
FLP SR:
Annus Jan
Hajduova Maria
Micatkova Anna
Streckova Veronika
Aranyosiova Rozalia
Hanisova Maria
Mihalik Jan
Struhar Vitazoslav
Mgr. Bakosova Livia
Hricovska Gertrura a Hricovsky Peter
Miklosova Anna
Sulova Martina a Sula Peter
Barankova Maria a Ing. Baranek Marian
Jablonicka Maria
Nemec Andrej
Ing. Svoren Juraj
Bathova Eva a Batho Frantisek
Kenderova Paulina
Oberleova Anna a Oberle Martin
Szunyaiova Miroslava
Bezak Peter a Bezakova Gabriela
Kocurova Vlasta
Ondikova Rozalia
Telepun Jozef a Telepunova Emilia
Bombekova Eva
Kollarova Barbora
Osadan Stefan a Dubravcova Darina
Tkacikova Dana a Tkack Vladislav
Botosova Agata a Botos Milan
Kozacik Rudolf
Pacak Gabriel
Tomkova Katarina a Tomko Ladislav
Brtanova Emilia
Kroslakova Olga
Polakova Katarina
Uherova Maria a Uher Stefan
Chomistek Jan
Kubacka Jan
Pollakova Adriana
Uradnikova Olga
Dekanyova Sylvia a Dekany Juraj
Kubackova Lucia
Prazenicova Magdalena
Vanova Alena
Dvorscakova Beata
Kunova Eva
Prisztacs Peter
Vargova Danica
Fiamova Iveta
Lorincz Juraj
MUDr. Sallai Otto
Filipcikova Anna
Macko Lubomir a Trangosova Daria
Samelova Erika
Gasper Igor
Magyar Roland a Tanczosova Maria
Sokolova Vladimira
Greppel Jan a Greppelova Dana
Masarykova Maria a Masaryk Julius
Stimelova Lydia
ASISTENTI SUPERVIZORA
FLP CR:
Balcarkova Jana
Papiernikova Anezka
Baronova Katerina
Prikazska Anna a Drtilek Bedrich
Bartosova Hedvika
Spacek Pavel
Chvatal Karel
Spevakova Lenka
Czyz Vladimir
Studenic Josef
Gunkova Lenka
Sukovita Helena a Sukovity Ladislav
Helesicova Marie
Tkadlec Jan
Herbergova Hana
Tobolova Marie
Jakubickova Jitka
Vasickova Vlasta
Kopuleta Marie
Vlaschinska Jarmila
MUDr. Kuhnova Eliska
Vodrada Martin
Lekesova Helena a Lekes Pavel
Nadazyova Jana
Niemczykova Eva a Niemczyk Jindrich
Mgr. Opalkova Katerina a Mgr. Opalka Zdenek
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
8
Nové postupy
v marketingovom pláne
Mgr. Veronika Grigová a Andrej Barinka
NOVÍ
SUPERVÍZORI FLP
Je mnoho spôsobov, ako sa možno zoznámiť
s FLP. Je to napríklad produktová prezentácia,
na ktorú vás pozve známy, priateľ, či kolega.
Začiatkom môže byť aj Forever mesačník, pohodený na stole v obývačke u suseda. Napriek
tomu si myslím, že väčšina z nás sa dostala
do FLP spôsobom najjednoduchším – vyskúšali
ste na odporúčanie niekoľko produktov a stali
ste sa distribútormi skôr, než ste sa stihli oboznámiť s ostatnými možnosťami, ktoré FLP
ponúka. Toto je spôsob, ako som sa do FLP dostala ja a Andrej.
Napriek môjmu veku (vtedy 23), môžem povedať, že mi FLP zmenilo život. Bolo to tri mesiace
pred magisterskými štátnicami. V tom čase prišiel tragickým spôsobom o život môj priateľ, lekár
mi zakázal ďalej pracovať vo vtedajšej práci, moja
rodina bývala 250 km odo mňa a ja som jednoducho nevedela čo ďalej. Ako to už býva, okolnosti
ma dostali až do nemocnice, odkiaľ ma odviezla
moja druhá rodina – Bendelovci. Bola som pre
nich cudzí človek, ale dva týždne sa o mňa starali
ako o vlastnú dcéru. Každé ráno, keď som od nich
odchádzala do novej práce a potom večer po príchode „domov“, som musela vypiť niečo dosť
nechutné a zjesť za hrsť všakovakých farebných
toboliek. Nevedela som poriadne, čo to je, ale vedela som, že večer konečne zaspím a cez deň sa
mi nebudú podlamovať kolená. Aj keby som ne-
verila, že mi to pomôže, môj
stav sa rýchlo zlepšil. V tejto
novej práci som sa zoznámila
s Andrejom, pôvodne silným
„aloe-skeptikom“, až kým sa
raz (konečne:)) neporezal a ja
som mala dôvod ošetrovať mu ranu Firstom. Tu sa
začala naša spoločná cesta s FLP.
Moje nadšenie sa zväčšilo, keď sa nám do rúk dostal marketingový plán firmy. Uvedomili sme si to,
čo mnoho ľudí nedokáže doceniť – FLP vďaka sieťovému marketingu distribuuje výrobky pre nás v dostupných cenách (koľko by asi naša fľaša aloe stála
po prirátaní všetkých nákladov na pultoch lekární?)
a zároveň dáva príležitosť ľuďom zarobiť peniaze či
už popri práci, alebo ako hlavné zamestnanie.
Celé večery sme strávili čítaním brožúrok a materiálov, starých mesačníkov, počúvali sme rôzne
prezentácie, aby sme sa dozvedeli čo najviac informácií, ktoré posúvame dodnes ďalej. Hľadali sme
rôzne konkurenčné výrobky a porovnávali zloženia, kvalitu, zastúpenie a cenu. Môžeme povedať
a sme si obaja istí, že konkurenta nemáme.
Byť súčasťou spoločnosti, ktorá má vlastné plantáže, na ktorých tvrdo pracujú miestni ľudia, má
vlastné továrne na výrobu, čím znova dáva príležitosť na prácu rôznym technikom a zručným
ženám, ktoré ručnou prácou čistia naše aloe, má
vlastné vedecké pracoviská a laboratóriá, kde sa
môžu realizovať takí vedci ako napr. Dr. Murad, nositeľ Nobelovej ceny, je pre nás nielen obrovskou
poctou, ale vôbec najväčšou príležitosťou našej
sebarealizácie. Keď si uvedomíme, aký unikátny,
zložitý a technologicky náročný je proces výroby
týchto produktov, ich cena je maximálne primeraná ich kvalite. Máme v rukách poklad, tak si ho
vážme a podeľme sa oň s čo najviac ľuďmi.
Našou najdôležitejšou skúsenosťou je to, že sa nikdy nesnažíme za každú cenu presvedčiť niekoho
dlhými rečami o účinkoch našich produktov. Radšej mu dáme vyskúšať ten pravý produkt pre neho,
a verte, že výsledkom je vždy spokojný užívateľ.
Nech je pre vás práve to úprimné „ďakujem“ z úst
človeka, ktorý vám dovtedy možno neveril, a ktorému ste pomohli možno jedným darovaným propolisovým krémom, alebo malinkým lipsom, motiváciou k práci s FLP, za ktorú budete vždy ocenení
viac, ako si myslíte...
Prajeme vám veľa šťastia.
Mgr. Veronika Grigová a Andrej Barinka
9
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Success Day
Rád by som sa podelil o moje zážitky a pocity
z dlho očakávaného firemného dňa úspechov
v Senci. Niežeby ostatné dni neboli hodnotné
a zaujímavé, ale tento bol pre mňa, a určite aj
mnohých ďalších, niečím výnimočným. Niesol sa
v duchu očakávania, pre mňa zatiaľ ojedinelou
možnosťou spoznania a stretnutia sa s výnimočnými osobnosťami nášho biznisu.
Spomeňme si na priebeh podujatia!
Už samotný úvod potvrdzoval výnimočnosť dnešného dňa. V úlohe moderátora sa predstavil jeden
z popredných lídrov FLP na Slovensku – soaring
manažér Ing. Rudolf Hledík. Svojej úlohy sa ujal ozaj
excelentne. Z jeho slov bolo cítiť nadšenie a presvedčenie, jeho elán a energiu by mu mohol závidieť ktokoľvek z prítomných. Srdečne privítal zúčastnených
zo všetkých kútov Slovenska, nezabudol ani na našich priateľov z Čiech, a svojským spôsobom vyzdvihol tak skúsených harcovníkov FLP, ako aj nových
členov rozrastajúcej sa rodiny Rexa Maughana na
Slovensku. A práve pre tých nových bolo zážitkom
spoznanie niektorých významných osobností.
Medzi nepostrádateľné a kľúčové určite patria Ivan
a Karin Kiszlingovci – riaditeľský pár pre FLP CR
a FLP SR, ktorí svojou prácou reprezentujú dobré
meno Slovenska vo svete. Pán riaditeľ v krátkosti
popísal vznik, fungovanie a vízie spoločnosti Forever.
Povedal nám o nových pripravovaných či inovovaných
produktoch spoločnosti, ktoré majú v dohľadnej dobe
prísť aj na európsky trh.
Senec, 13. 10. 2012
nažéra FLP. Spôsobom, ktorý zaujal aj úplných laikov,
nám vysvetlil prečo užívať práve výrobky od Foreveru.
Boli to argumenty, ktoré zanechali hlboký dojem.
A osobnosti striedali osobnosti. Priestor dostávali
distribútori na rôznych stupňoch a odovzdávali svoje
skúsenosti s produktmi Foreveru, skúsenosti so zákazníkmi či s podnikaním vo Forever. Program dňa
bol nabitý a pre mnohých aj slávnostný - to pre tých,
ktorí boli ocenení podľa aktivity 4CC, TOP 10, tých čo
postúpili na vyššie pozície, ale aj pre 10 vylosovaných
šťastlivcov súťaže „Príležitosť s FLP“.
Počas programu samozrejme museli byť prestávky na zregenerovanie síl a pozornosti, pretože zlatý
klinec programu bol stále ešte pred nami. Mnohí
z nás sme však tento čas využili inak. Využili sme
ho na konzultácie s našimi doteraz nemenovanými
prítomnými hosťami – členmi LPZ FLP pre ČR a SR
, našimi lekármi, ktorí sú nám denne k dispozícii na
telefóne. MUDr. E. Porubská, MUDr. V. Lisák, CSc.
spolu s MUDr. Š. Košlíkom boli neustále v obkľúčení distribútorov, ktorí hltali odporúčania a rady týchto
skúsených a naslovovzatých odborníkov.
Atmosféra podujatia hustla a napätie gradovalo. Blížilo sa k vystúpeniu asi najväčšej osobnosti firemného
dňa. Ja som ho premenoval zo zlatého na diamantový klinec programu. Asi už mnohí vedia o kom je
reč. Áno – presne o ňom. Diamantový manažér FLP
- Miklós BERKICS z Maďarska. Jeden z desiatich najúspešnejších vo Forever. Po obrovskom aplauze na
uvítanie tak vzácneho hosťa v sále nastalo ticho ako
asi nikdy predtým. Slová tohto - pre mňa mladíka – sa
niesli sálou a prenikali do hĺbky duše aj srdca. Jeho
prejav bol plný emócií a sálala z neho obrovská energia. Na jeho vystúpenie, hoci v maďarčine, nikto nebude môcť zabudnúť. Nikto ani z tých, čo nerozumejú
jeho rodnej reči, pretože nám skvele všetko tlmočil
náš senior manažér, už vyššie spomínaný Ing. Kováč
Juraj. Na konci prejavu znel sálou dlhý a srdečný potlesk pre človeka, ktorý je živým príkladom toho, kde
sa každý z nás môže dopracovať. Vytrvalosťou a zas
len vytrvalosťou.
Oficiálnou bodkou za celým dňom bolo ocenenie nových asistentov supervízora, ktorých prácu vyzdvihol
a ocenil aj pán riaditeľ Ing. Ivan Kiszling. Na záver
sa rozlúčil so všetkými prítomnými moderátor dňa,
mladícky a energický soaring manažér Ing. Rudolf
Hledík.
Tým sa ale ďaleko neskončil tento výnimočný deň.
Nebolo asi nikoho kto by sa nechcel zvečniť s diamantom, stisnúť mu pravicu a dámy ho vybozkávať.
Aj ja som mal to šťastie pocítiť stisk ruky pravého
diamanta...
Vladimír Markoš
asistent supervízora FLP
Nemenej výnimočnou osobnosťou bol nasledujúci
hosť, primár Oddelenia naturálnej medicíny a liečebnej výživy FN L. Pasteura v Košiciach, člen Lekárskeho poradného zboru FLP pre ČR a SR, MUDr.
Štefan Košlík CSc., manažér FLP. Odznela odborná
prednáška o nedostatkoch v našej výžive a možnostiach ich nápravy výživovými doplnkami, nabitá aktuálnymi informáciami a radami. Mnohých z nás – ak
nie každého – donútila aspoň k zamysleniu sa nad
našim spôsobom životosprávy, dokonca si myslím,
že niektorých naštartovala aj k jej zmene.
Po hodnotnej odbornej prednáške nasledovala ďalšia. Tí noví dostali možnosť spoznať ďalšieho skúseného odborníka v oblasti produktov aj marketingu
spoločnosti Forever – Ing. Juraja Kováča, senior ma-
Noví supervízori FLP
Termíny ďalších Success Days nájdete v Kalendári akcií. Tešíme sa na Vás!
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
10
Senec, 13. 10. 2012
Success Day
Miklós Berkics, diamantový manažér FLP; tlmočenie: Ing. J. Kováč (SM)
Noví asistenti supervízora
11
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Success Day
Senec, 13. 10. 2012
Noví asistenti supervízora
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
12
Ocenenie aktivity 4cc
Ocenenie aktivity 4cc
TOP 10 podľa celkových bodov
TOP 10 podľa nemanažérskych bodov
Senec, 13. 10. 2012
Success Day
Ing. R. Hledík (SOM) – moderátor dňa
MUDr. Š. Košlík (M) – Nedostatky v našej výžive
a možnosti ich nápravy výživovými doplnkami
Ing. J. Kováč (SM) – Prečo práve výrobky od Forever
P. Čulen (M) - Zarábame s Forever
Naše skúsenosti s podnikaním v FLP – D. Foldiová (S)
Naše skúsenosti s podnikaním v FLP – D. Končíková (S)
13
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Nové postupy
v marketingovom pláne
Mgr. Terézia Ažaltovičová a Augustín Ažaltovič
NOVÍ
SUPERVÍZORI FLP
V roku 2004 som sa prvýkrát zoznámila s MLM.
Pre rôzne zdravotné problémy ma zaujala jedna
americká spoločnosť s výživovými doplnkami.
Keďže sa osvedčili, pustila som sa aj do spolupráce. Po krátkom čase sa však firma zo Slovenska stiahla a sieť sa mi rozpadla. A takto
som dopadla aj pri spolupráci s ďalšou – kozmetickou – spoločnosťou. Za obeť mi tento krát
padla 150-členná sieť.
V roku 2011 mi jedna moja kamarátka niekoľkokrát spomenula, že jeden náš známy z detstva sa
venuje so svojou manželkou podobným výrobkom
ako tá prvá americká – a táto firma má pobočku
na Slovensku – netreba kupovať výrobky v zahraničí. Vďaka mojim predchádzajúcim skúsenostiam som stretnutie s nimi odmietala, lebo som sa
nechcela zase sklamať a ani svojich známych. Ale
zo slušnosti som si vypočula prezentáciu môjho
rodáka – Tibora Ballu s manželkou Martuškou zo
Zlatých Moraviec.
Do firmy FLP som sa registrovala 4. mája 2011.
Zakrátko som zistila, že bol už najvyšší čas. Mojej
tretej dcére Erike sa z ničoho nič strácal zrak. Lekári jej nevedeli jednoznačne zistiť prečo, nemohla
už ani šoférovať. Dostala som skoro šok, keď sa
ma raz spýtala, či sa budem o ňu starať, keď oslepne. Spolu s manželom sme sa poradili s Ballovými,
či je šanca pomôcť s výrobkami Foreveru. 2.6.2012
sme aj ju zaregistrovali a začala výrobky využívať.
O tri týždne Erika telefonovala, že už vidí dobre.
Mali sme z tejto správy obrovskú radosť a výrobky
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
14
užíva doteraz. S FLP produktmi sme začali riešiť
aj vážne zdravotné ťažkosti môjho manžela – je
bývalý epileptik a má ťažkú astmu.
Od Martušky Ballovej sme viackrát dostali ponuku
spolupracovať s FLP. My sme však „odolávali“ :).
Napriek tomu som však pri príležitosti okrúhleho
výročia našej svadby darovala svojmu manželovi
vstupenku na Európske rally v Budapešti. Forever
sa nám tam veľmi zapáčil, začali sme spolupracovať a odvtedy sme plnili každý mesiac aktivitu 4cc.
Medzitým som dostala rok pred dôchodkom vo
„výskumáku“, kde som pracovala aj ja „darček“ výpoveď. Aj keď ma lámali ešte na „dohodu“, rozhodla som sa, že tam už nepôjdem. Po prihlásení
sa na Úrad práce som sa rozhodla, že svoj „výskumácky“ plat chcem do Vianoc naspäť – od Foreveru. Náš vyšší manažér Oto Horgosi sa dokonca
potešil, že ma konečne prepustili. Viete si určite
predstaviť jeho huncútsky úsmev a neustále pobádanie, že už by sme mohli uvažovať aj o pozícii
supervízora. Odozvy a skúsenosti s produktmi boli
skvelé – cítili sme, že to celé má zmysel.
Raz som na webstránke pozerala, ako sa napĺňa
tá fľaštička našimi bodmi a napadlo ma, čo keby
sme spravili tých chýbajúcich 15 bodov. Sponzori
sa potešili, tak sme išli na to! Bola to aj výzva od života. Manželia Ballovci nám spolu s Otom Horgosim s nesmiernou trpezlivosťou, povzbudzovaním
a obdivuhodnou pohotovosťou vytvárali zázemie, obsahujúce tieto tri aspekty: lásku, službu
a múdrosť. „Urobili“ sme 5 Touchov a spústu pre-
zentácií. Ani neviem ako, ale podarilo sa vyše 18
bodov. Tešili sme sa a veru ani nemohli uveriť, že
toho supervízora máme! A ešte niečo! Na výplatu
za september nám prišlo z FLP na euro presne
toľko, ako som si želala naspäť svoj plat.
Od Rally v Budapešti sme sa po celý čas snažili
nasávať múdrosti a skúsenosti skúsenejších foreverákov na rôznych podujatiach FLP. Zistili sme,
že všetko je dôležité - víkendové semináre, prednášky lekárov, Success dni, verejné prezentácie.
Neskutočne nám pomohla neúnavná trpezlivosť,
ochota v ktorúkoľvek hodinu venovať sa nám, skúsenosti a nezaplatiteľné rady manželov Ballových
a Ota Horgosiho. Som naozaj veľmi rada, že sme
našli takúto serióznu firmu.
Sme len na začiatku. Nemáme sa ešte veľmi čím
chváliť. Vieme, že okolo nás je veľa ľudí, ktorých
trápi veľa chorôb a ťažká situácia. Dôležitým darom pre nás je služba a láska. Pretože všetko,
čo budeme robiť zo srdca a s láskou, stane sa
nezvyčajným. Takým nezvyčajným, akým je Rex
Maughan. Každý z nás chce žiť nezvyčajný život.
Forever je na toto skvelá príležitosť, ale rozhodnutie, ako ju využijeme je len a len v našich rukách.
Mgr. Terézia Ažaltovičová
NENECHTE SI UJÍT SPECIÁLNÍ ŠKOLENÍ
MIKLÓS BERKICS
+ HOSTÉ!
Od 1.10. do 31.12.2012
probíhá kvalifikační soutěž, díky které se můžete zúčastnit
školení diamantového manažera FLP
- Miklóse Berkicse a jeho vzácného hosta.
PODMÍNKY SOUTĚŽE:
Plnit aktivitu 4cc během tohoto kvalifikačního období. Noví distributoři, kteří se zaregistrují během
kvalifikačních měsíců, nemusí být aktivní už v prvém měsíci, ale ve zbývajících ano. Distributoři, kteří
se zaregistrují až v prosinci, musí splnit podmínku aktivity v tomto měsíci,
aby se mohli školení zúčastnit.
T E R M Í N Š KO L E N Í
únor 2013, hotel Holiday Inn, Bratislava
15
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Success Day
Říjnový „Den úspěchu“ byl plný příjemné podzimní energie, venku svítilo sluníčko a jako by
zvenku do sálu hotelu Voroněž zavanul nový
svěží vítr.
Moderátorka dne, naše jedinečná a charismatická první dáma českého Foreveru senior manažerka PhDr. Hvězdoslava Szabó všechny s milým
úsměvem přivítala a začal tak úspěšný a sváteční
sobotní den. Úvodem se slova ujal výkonný ředitel FLP CR a FLP SR Ing. Ivan Kiszling, představil
nám firmu Forever jako jednu z mála soukromých
firem ve světě, která je velmi stabilní, etická a spolehlivá už více než 30 let. Potom jsme slyšeli velmi
zajímavé domácí zkušenosti s používáním našich
skvělých výrobků od supervizorky FLP paní Martiny Gábrišové.
Vynikající přednáška následovala hned po představení výrobků. Krásná mladá a temperamentní
manažerka a fyzioterapeutka Jana Panajotovová
nás seznámila s tím, že pro zdravé lidi jsou doplňky
výživy stejně důležité jako pro nemocné lidi léky.
Heslem její přednášky bylo „Buďme výjimeční“.
Sdělila nám, že zdraví není pouze stav bez nemoci,
ale je to souhrn fyzické, psychické, sociální i etické
pohody, ale tato pohoda je někdy dost narušována
útokem médií, dále jsme nuceni čelit nadměrnému hluku, spěchu a nedostatku času.
Brno, 20. 10. 2012
cujte. Hledejte diamanty. Buďte trpěliví a vytrvalí.“
Podtrhla důležitost ptát se našich spolupracovníků,
co chtějí dosáhnout ve Foreveru.
Následovalo oceňování aktivity 4cc, oceňování nových supervizorů a představení a oceňování TOP 10
FLP CR.
Po odpolední přestávce na nás čekala dvě výborná vystoupení dalších úspěšných lidí Foreveru ČR.
Prvním z nich byl senior manažer FLP Ing. Rudolf
Rýpar, jeho vystoupení je vždy moudré a má lehce filozofický nádech. Řekl nám o možnostech
příjmů ve FLP, poukázal na klesající průměrnou
mzdu v zaměstnání, rostoucí ceny zboží, vysokou nezaměstnanost, ale také rostoucí zájem lidí
o „wellness životní styl“, proto roste i šance pro
Forever: „Hledáme lidi, kteří budou posly informací.“
„Být na Success Day je nutné pro doplnění energie,
je to palivo pro naši práci.“
Závěr patřil opět výkonnému řediteli FLP Ing. Ivanu Kiszlingovi, představil nám novinky ve Foreveru
a hlavně nový vánoční katalog.
A byl tu konec tohoto příjemného a úspěšného dne
plného pozitivní energie a silných emocí, jako vždy
následovalo závěrečné oceňování nových asistentů supervizora, potom gratulování, děkování,
focení, loučení se a objímání - zkrátka radost ze
společně prožitého dne s přáteli.
Mgr. Eva Řeháková
senior manažerka FLP
Druhou úspěšnou byla senior manažerka a milovnice pejsků z Břeclavi, mladá a srdečná dáma Klára
Spěváková. Její vystoupení mělo název „Příležitost
pro mladé“, nejen věkem, ale hlavně duchem, jak
Klárka sama podotkla. Na závěr vystoupení řekla:
Další velmi zajímavá povídání jsme slyšeli v bloku
„Naše zkušenosti s podnikáním“. Zde mě velmi
zaujalo vystoupení asistentky supervizora FLP
paní Ivety Mihlové, která nás nabádala k tomu,
abychom se nebáli oslovovat také lidi s vyššími
příjmy, a ať nevěříme tomu, že lidé nemají peníze
na naše produkty. Výborné a humorné bylo vystoupení supervizora FLP Pavla Bělohoubka. Celý
tento blok příjemně doplnili svým vystoupením
i supervizorka FLP paní Jarmila Bazalová a asistent supervizora FLP, velmi nadějný mladý muž,
Adam Drtílek.
A „vítr úspěchu“ pokračoval dál. Jak úspěšně
sponzorovat a vést tým nám přišla povědět senior
manažerka FLP, velmi úspěšná, obětavá a přátelská dáma z Českého Těšína paní Dagmar Zmudová. Řekla: „Nezkoušejte to, rozhodněte se a praNoví supervizoři
Termíny dalších Success Days najdete v Kalendáři akcí. Těšíme se na Vás!
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
16
Brno, 20. 10. 2012
Success Day
Noví asistenti supervizora
Noví asistenti supervizora
Noví asistenti supervizora
Ocenění aktivity 4cc
TOP 10 podle celkových bodů
TOP 10 podle nemanažerských bodů
17
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Success Day
Brno, 20. 10. 2012
PhDr. H. Szabó (SM) – moderátorka dne
M. Gabrišová (S) – Nabídka výrobků FLP
J. Panajotovová (M) – Doplňky stravy jsou pro
zdravé stejně důležité jak léky pro nemocné
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
– I. Mihlová (AS)
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
– J. Bazalová (S)
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
– P. Bělohoubek (S)
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
– A. Drtílek (AS)
D. Zmudová (SM) – Spolupráce s FLP
Ing. R. Rýpar (SM) – Možnosti příjmů ve Forever
Ing. I. Kiszling (MD) – Vánoce s Forever
K. Spěváková (SM) – Forever – Příležitost pro mladé!
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
18
Buďte součástí něčeho VELKÉHO!
Nezapomeňte - prosinec 2012 je poslední měsíc kvalifikace!
Vstupenky na Global Rally budou k dispozici i pro nekvalifikanty.
Víme, že je náročné jet na Havaj na vlastní náklady, ale pokud se
k nám přidáte, slibujeme, že nebudete litovat!
www.foreverglobalrally.com
19
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Oslavte
úspěch.
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
20
Každý Forever distributor má DALŠÍ příležitost vydělat
VÍCE peněz ve VÍCE zemích než kdykoli předtím…
V roce 2012 bylo prostřednictvím programu podílu na zisku „Profit Sharing“ rozdáno
téměř 20 000 000 $ (nyní „Chairman’s Bonus“). Z 86 zemí, které se do programu
kvalifikovali, byli distributoři z Asie, Afriky, Severní Ameriky, Jižní Ameriky a Evropy
odměněni značnými bonusy, které mohou využít podle svého.
V roce 2012 bylo prostřednictvím
programu podílu na zisku
„Profit Sharing“ rozdáno téměř
20 000 000 $ (nyní „Chairman’s
Bonus“). Z 86 zemí, které se
do programu kvalifikovaly, byli
distributoři z Asie, Afriky, Severní
Ameriky, Jižní Ameriky a Evropy
odměněni značnými bonusy, které
mohou využít podle svého.
V Evropě bylo Rexem distributorům
předáno celkem 222 šeků
v hodnotě 9 300 000 $. Jayne
Leach, původně manažerka farmy,
a John Curtis, původně zeměměřič
z Velké Británie, obdrželi v roce
2012 šek na 347 215,42 €. V roce
2011 měl jejich udělený šek
hodnotu celkem 540 777,11 €
a v roce 2010 obdrželi 306 532,09
€. To činí 1 194 524,62 € za tři roky!
Suma peněz, která změní život. Jen
pomyslete na jejich nynější životní
styl.
V Jižní Americe bylo ve stejném
roce mezi nejschopnější
distributory rozděleno 4 600 000 $.
Lino a Noemia Barbosovi z Brazílie
obdrželi nejvyšší šek na 668 777
$. V roce 2011 obdržel tento pár
od Rexe šek na 714 217,29 $. To je
1 382 994,29 $ za pouhé dva roky!
Jak asi Lino a Noemia nyní tráví
své dny?
Jen popřemýšlejte o potenciálu
programu Chairman´s Bonus.
Jak by se váš život mohl změnit
v důsledku vaší kvalifikace
do tohoto programu? Možná je
vaším cílem pořídit si nový dům
anebo prázdninové sídlo. Možná
chcete cestovat po světě, koupit si
vysněné auto nebo loď nebo snad
svým dětem zajistit soukromé
vzdělání.
Ať už je váš sen jakýkoli, je možný
a odměna Chairman´s Bonus vám
jej pomůže splnit. Pomohl jiným,
tak proč ne vám a proč ne teď?
Chairman’s Bonus.
Název se změnil, ale pravidla nikoli.
21
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
X
mas
DARUJTE PRE VAŠICH NAJDRAHŠÍCH
TIE NAJLEPŠIE DARČEKY OD FOREVER.
Darovaním FOREVER produktov ukazujete
cestu smerom k vyváženému životnému štýlu
pre všetkých. Čistá životná rovnováha.
TO JE FOREVER.
KU KAŽDEJ SADE DARČEKOVÉ
BALENIE A VONNÁ SVIEČKA
ZDARMA!
Obj. č.
Obj. č.
Obj. č.
Obj. čč.
Obj
701
702
703
704
DARČEKOVÁ SADA
„PRE ŽENY“
DARČEKOVÁ SADA
„PRE MUŽOV“
DARČEKOVÁ SADA
„RODINA“
DARČEKOVÁ SADA
„KRÁSA“
CISTA RADOST
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
22
Pozn.: Akcia trvá od októbra do decembra 2012.
FOREVER
VIANOCE 2012
NÁPADY NA VIANOCE PRE KAŽDÉHO
Vianočné balíčky od FOREVER. Na každú príležitosť v štýlovom darčekovom balení.
Prírodné produkty od FOREVER – založené na čistom aloe vera. Individuálne vybrané,
pre všetkých. DARUJTE S LÁSKOU.
FOREVER
VIANOČNÝ KATALÓG
Obj. číslo katalógu 5015 (5 ks v balení) – 1,50 €
Pri objednávke výrobkov nad 1 bod – 1 balenie
vianočného katalógu zdarma.
Obj. č.
Obj. č.
Obj. č.
705
706
707
DARČEKOVÁ SADA
„WELLNESS“
DARČEKOVÁ SADA
„ŠPORT“
DARČEKOVÁ SADA
„UMENIE“
NA VIANOCE
Platí pre FLP SR a FLP CR, do vyčerpania zásob.
23
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
MANAGERS´ RETREAT
24. – 26. 9. 2012, hotel Partizán**** Tále
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
24
25
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Osobní
pohled
Forever je skutečným
´světlem naděje´ pro budoucnost
a každý distributor dluží sám sobě
stát se součástí Forever tak,
jako kdyby na tom závisel
jeho život.
Jednou z mých skutečných radostí při práci pro
Forever je vidět distributory z různých prostředí
a kultur, kteří se zapojili do této příležitosti s myslí
otevřenou novým možnostem a potřebou osobní
změny a růstu a kteří se dále snaží skutečně výrazně zlepšit svůj žebříček hodnot a tím zlepšit život
svůj i lidí kolem sebe. Samozřejmě, že postupně
budou muset prokázat i trochu osobní statečnosti,
někdy naprosto odporovat obecně vžitému názoru
a snažit se ze všech sil. Ale ať už bude závěrečný výsledek jakýkoli, obrovský nebo malý, budou
moci považovat nalezení Forever za dobrý a určující moment. Budou pak litovat něčeho jiného jako
určujícího momentu? Téměř jistě, já nejsem jiný.
Jednou z mála smutných věcí při práci ve Forever
je vidět distributory plýtvat a marnit tuto skvělou
příležitost jednoduše proto, že se neobtěžují věnovat čas a úsilí tomu, aby pro ně tato příležitost pracovala. Skoro stejně tak špatné je vidět je nechat si
vykrádat své sny a příležitosti nasloucháním názorům špatně informovaných lidí o tom, co děláme,
a tím činit z Forever svou vlastní ztracenou příležitost, ke které mohlo nebo mělo dojít.
Žijeme nyní a v dlouhodobém výhledu ve světě,
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
26
V průběhu posledních přibližně dvaceti let mého života jsem stále více
fascinován mluvou starších lidí, zvláště když se nezadržitelně a důstojně
stávám jedním z nich. Něco, co lze z jejich konverzace zaslechnout, může
být bystré, poučné, moudré a povznášející, ale všichni se často značně
opakují a zní spíše negativně. Jedna věc je však téměř univerzální. Jen
zřídka mluví o svých triumfech a radostech, ale místo toho se pravidelně
zabývají nějakou příhodou či událostí, kterou vnímají jako ztracenou
příležitost, ke které mohlo nebo mělo dojít. Jinými slovy, že jejich život
mohl být mnohem lepší, kdyby…
který je stále více ovládán problémy demografie,
energetiky, globálního oteplování, dodávky potravin a šetření spolu s rostoucím vlivem nesvětských
národů podporovaných náboženskou bigótností, ignorancí a pověrami. Je příliš snadné nazírat
na svět a život obecně jako na spíše depresivní
záležitost; zvláště s pomocí médií, která zjevně
pracují pro tu „tmavou stránku“ věci a plní mysli
lidí a jejich emoce neustálou zkázou, pochmurnou
náladou a negativními domněnkami a pomluvami.
Věřím, že i přes tyto problémy svět, ve kterém žijeme, zůstane nádherným místem. Život představu-
je skvělé příležitosti, Forever je skutečným „světlem naděje“ pro budoucnost a každý distributor
dluží sám sobě „stát se součástí značky Forever
tak, jako kdyby na tom závisel jejich život,“ protože
v reálném smyslu slova to tak skutečně je. Vše, co
musíte udělat, je zeptat se sami sebe, jak budete vnímat Forever v seniorském věku – odpověď
a zodpovědnost leží ve vašich rukou, tak vybírejte
moudře.
John Curtis
distributor č.1 v UK, diamantový manažer
a člen Presidents‘ Club
Marketingové informácie
Sardínia 2013
Kvalifikujte sa na
Eagle Managers´ Retreat
a užite si pláže, ktoré patria
medzi najkrajšie v Európe. Nezabudnite, kvalifikačné obdobie končí 31. 12. 2012 !
NOVÉ VIDEO
DR. FERID MURAD a STEVE HATCHETT
o ARGI+
Video nájdete na našich distribútorských
internetových stránkach, na:
DiscoverForever.com a na Youtube.com/
aloepodczechslovak.
FLP SR
FLP CR
OTVÁRACIE HODINY POČAS SVIATKOV:
24. – 26. 12. 2012 - ZATVORENÉ / ZAVŘENO
31. 12. 2012 - OTVORENÉ DO 12:00 hod. / OTEVŘENO DO 12:00 hod.
1. 1. 2013 - ZATVORENÉ / ZAVŘENO
Pozn.: Platí pre FLP SR a FLP CR.
27
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Vianoce plné štedrosti,
pohody, lásky a pokoja, v novom
roku veľa šťastia, zdravia, osobných
a pracovných úspechov Vám želá
Forever
Y
Vánoce plné štědrosti,
pohody, lásky a klidu, v novém
roce hodně štěstí, zdraví, osobních
a pracovních úspěchů Vám přeje
Forever
Download

FOREVER 12 2012.indd