4
XVII. ročník, SR - 1 € / CR - 0,86 €, duben / apríl 2013
Czech Republic
|
Slovak Republic
NOVÝ
FOREVER
ARCTIC SEA
TM
HVĚZDY SE SEŠLY KVŮLI
2012 DALLASU
ROK V ČÍSLECH
S FOREVER VÁM BUDE PATRIŤ
STEFAN SCHMID
Ironman
PREDSTAVUJEME
Nový
FOREVER
ARCTIC SEA
TM
strana
18
VŠE O FLP SR A FLP CR
www.foreverliving.com
Po výběru státu zadáte vaše přihlašovací ID a heslo. Přihlašovacím ID je vaše číslo distributora (bez mezer a pomlček).
Heslo (jedenácticiferné číslo) vám bude zasláno do 15. dne
nasledujícího měsíce po zpracování vaší první objednávky
výrobků. Najdete ho na vašem Bonus Recapu.
KONTAKTY FLP SR
[email protected]
8
16
Telefónna ústredňa:
+421 2 54 41 69 61
Fax:
+421 2 54 41 91 03
Zákaznícky servis:
Petra Gálffyová
+421 2 54 64 34 02
Vedúca kancelárie a medzinárodný sponzoring:
Ľubica Olešová
+421 2 50 20 24 20
Telefonické objednávky:
Viera Slováková
+421 2 54 64 34 12
Účtovníctvo:
Katarína Boboková
+421 2 50 20 24 17
Ing. Juraj Irecký
+421 2 50 20 24 81
Marketing, mesačník Forever:
Mgr. Darina Majovská
+421 2 50 20 24 28
Ing. Marián E. Kalina, PhD.
+421 2 50 20 24 24
Richard Mudrončík
+421 2 50 20 24 44
KONTAKTY FLP CR
[email protected]
20
24
OBSAH:
LÉKAŘSKÝ PORADNÍ SBOR FLP CR A SR
REX MAUGHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
LIST OD VÝKONNÝCH RIADITEĽOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OCENENIA JANUÁR / LEDEN 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ŠKOLENIE MIKLÓS BERKICS A HOSTIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
NOVÉ POSTUPY V MARKETINGOVOM PLÁNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2012 ~ ROK V ČÍSLECH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
GLOBAL RALLY 2013 HAVAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
S FOREVER VÁM BUDE PATRIŤ SVET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FOREVER ARCTIC SEA® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
STEFAN SCHMID  IRONMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
WINTER CHALLENGE 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
FOREVER KIDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
HVĚZDY SE SEŠLY KVŮ LI DALLASU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
MARKETINGOVÉ INFORMÁCIE
Telefonní ústředna:
+420 244 466 012
Fax:
+420 244 466 010
Asistentka ředitelů:
Ivana Hrdá
+420 244 460 255
Vedoucí skladu:
Lenka Kulíšková
+420 244 400 791
Účetnictví:
Martina Baštová
+420 244 460 254
Markéta Liberdová
Telefonické objednávky a fakturace:
Vlaďka Fialová a Martina Slavětínská
+420 244 466 012
Mezinárodní sponzorování a měsíčník Forever – redakce v ČR:
Mgr. Václav Brejška
+420 244 400 834
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
h. doc. MVDr. Vojtech Lisák, CSc., MPH
+421 907 223 365
pondělí 13.00 – 15.00
MUDr. Emília Porubská
+421 918 106 189
úterý 18.00 – 20.00
MUDr. Štefan Košlík, CSc.
+421 907 224 397
středa 14.30 – 16.30
Bohumil Kempny, M.D.
+420 728 576 965
čtvrtek 13.00 – 15.00
MUDr. Milan Nasswettr
+420 728 577 452
pátek 17.00 – 19.00
KURZ  25,476 Kč / 
platný od 1.4. do 30.4.2013
MESAČNÍK VYDÁVA
Forever Living Products Slovak Republic, s.r.o.
Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 54 41 69 61, Fax: +421 2 54 41 91 03
e-mail: [email protected] | IČO: 35 711 248
ISSN 1339-066X
Výkonní riaditelia: Ing. Ivan Kiszling, Mgr. Karin Kiszlingová
Redakcia SR: Mgr. Karin Kiszlingová
Redakcia ČR: Mgr. Václav Brejška
Grafické spracovanie: Andrej Šišma
Tlač: X line, Novohradská 2, 821 09 Bratislava
Periodická tlač, registrovaná na MK SR pod. č. EV 3020/09
Tento časopis bol pripravený ako informačný materiál výhradne pre distribútorov FLP.
Jeho časti alebo celok i kópie vyhotovené akýmkoľvek spôsobom nesmú byť použité
na propagáciu výrobkov zákazníkom. Nevyžiadané príspevky nevraciame.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
3
REX MAUGHAN
zaměřit své priority na zlepšení, kdykoliv je to možné, a vyhnout se tomu,
abychom byli odrazováni, a to za jakýchkoliv okolností. Jak doporučovala
Judy Garland: „Vždy buďte prvotřídní verzí sebe sama, místo toho,
abyste byli druhořadou verzí někoho jiného.” Každý den se podívejte
do zrcadla a buďte vděčni za to, jakou báječnou osobou už jste. Vděčnost
vůči sobě samému je prvním krokem ke skutečnému ocenění ostatních.
VDĚČNOST INSPIRUJE VYNALÉZAVOST
Rex Maughan - předseda správní rady a výkonný ředitel FLP Int., Inc.
„VDĚČNOST
TVOŘÍ ÚSPĚCH”
Nedávno jsem přemýšlel o vděčnosti. Zdá se mi úžasné, jak moc se
naše duševní rozpoložení změní, pokud se na ni zaměříme. Vděčnost
ovlivňuje nejen náš vlastní postoj, ale – což je snad ještě důležitější – i to,
jak se chováme k ostatním a jak ostatní vnímají nás. Někdy si kvůli
každodenním starostem neuvědomujeme, jak jednoduché je být vděčný.
Velký náboženský vůdce Thomas S. Monson jednou řekl: „Můžeme
sami sebe i ostatní pozvednout, pokud odmítneme zůstat v oblasti
negativních myšlenek a budeme ve svých srdcích rozvíjet vděčnost.
Pokud se nevděčnost počítá mezi vážné hříchy, pak vděčnost patří mezi
nejvznešenější ctnosti.”
Mám štěstí, že můžu sdílet naše skvělé výrobky a podnikatelský plán se
svou rodinou Forever a pevně věřím, že se mi každodenním projevováním
vděčnosti dostalo hmatatelné odměny. Takže se můžete ptát, jaké výhody
jsem získal, když jsem se zaměřil na vděčnost? Věřím, že vděčnost mi
pomohla stanovit si ve svém životě priority a využívat skryté zdroje
a že mě pozvedla, takže jsem schopen pozvednout lidi kolem sebe. Je
ohromující, jak může mít jen pár vteřin, které každý den strávíme
ve vděčnosti, takový velký vliv.
VDĚČNOST ZAMĚŘUJE NAŠE PRIORITY
Je lidskou přirozeností srovnávat se s ostatními bez ohledu na postavení
v životě. Zde ve společnosti Forever máme štěstí, že můžeme spolupracovat
s neuvěřitelnými distributory sloužícími jako inspirace, kterou se snažíme
následovat. To je v pořádku. Měli bychom se inspirovat druhými lidmi.
Ovšem naší prioritou by nemělo být to, abychom byli jako oni. Pokud se
chceme stát nejlepšími, nemůžeme se soustředit jen na to, co nám chybí
a co ostatní mají. Musíme být vděčni za to, čím jsme byli obdarováni,
4
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Pokud zcela využíváme všechny své zdroje, jsme obvykle úspěšnější.
Oceňování všech výborných zdrojů, které společnost Forever poskytuje, jako
je například online vzdělávání, Vaše erudovaná horná linie, neuvěřitelné
motivační programy, jako je Eagle manažer a Chairman’s Bonus, mohou
opravdu hodně změnit. Kromě externích zdrojů vezměte v úvahu své
vlastní přirozené schopnosti. Starali jste se o ně dost na to, abyste mohli být
prospěšní druhým lidem? Pokud důsledně procvičujete dovednosti, které
Vás baví a které jsou Vám vlastní, je šance, že budete mít víc co nabídnout
svému týmu. Pokud jste například výborný řečník, uvažujte o coachingu
své dolní linie. Vezměte na vědomí všechny přehlížené zdroje, které jsou
k dispozici; jak prohlásil Marcus Aurelius: „Plně přihlédněte ke všem
vynikajícím vlastnostem, které máte, a ve vděčnosti nezapomínejte
na to, jak byste po nich toužili, pokud byste je neměli.” Vděčnost
za naše zdroje nám připomíná, jak je zcela využít při zapojení se
do činnosti ve společnosti Forever.
POVZBUZUJTE OSTATNÍ POMOCÍ VDĚČNOSTI
Většina našich úspěchů, pokud ne všechny, jsou výsledkem týmové práce.
Všechno, co na společnosti Forever máme rádi, je výsledkem našich
skvělých distributorů, zaměstnanců a týmu vedení. Pokud si při práci
s ostatními připomínáme, co na nich oceňujeme, může to pomoci posílit
smysl pro sounáležitost. Konec konců „největší touhou lidské povahy je
potřeba být oceňován,” poznamenal William James. Vedle uvažování
o obdivuhodných vlastnostech ostatních se vytvoření kompaktního týmu
stane dosažitelnější, pokud se tyto myšlenky vyjádří navenek. Pokud
zjistíte, že Vaše vedení má školicí metodu, která je pro Vás velmi vhodná,
řekněte jim to! Nebo jste se možná setkali s novým distributorem, který
opravdu věnoval hodně času k získání informací o výrobcích; v tom
případě určitě oceňte jeho úsilí! William Arthur Ward nám připomíná,
že „cítit vděčnost a nevyjádřit ji je jako zabalit dárek a nedarovat ho.”
Doporučuji Vám, abyste ostatním dali vědět, pokud si ceníte jejich úsilí.
Pokud se díváme zpět na první čtvrtletí roku 2013, měli bychom
přemýšlet o úspěchu našich týmů Forever. Pokud někomu každý den
osobně poděkujete za to, že změnil Váš život, nejen že pomůžete motivovat
jeho úsilí, ale rovněž sklidíte ovoce vděčnosti, o kterém jsem se zmínil
dříve. Nemusí to být časově náročné – postačí jednoduché „děkuji”. Jak
říká Thornton Wilder: „Může se o nás říct, že žijeme pouze v těch
chvílích, kdy si je naše srdce vědomo našich pokladů.” Gratuluji
k úspěšnému prvnímu čtvrtletí. Opravdu oceňuji Vaši snahu a vyzývám
Vás k tomu, abyste každý den vyjadřovali vděčnost, a výsledky se dostaví!
Navždy Váš
Rex Maughan
L I S T O D V Ý K O N N Ý C H R I A D I T E ĽO V
Jar – konečne prišla. Je fantastické, že my sme aj počas studených
a tmavých dní mali svoju prácu, mali sme mítingy Forever, mali sme
obchodné stretnutia. Či pršalo, snežilo, fúkalo, mali sme a máme svoje
presvedčenia, ciele a sny. Podporujeme svoj tím, s ktorým pracujeme,
ktorý vedieme. My, ktorí sme vo Forever už nejaký ten čas, s láskou
učíme dnešnú generáciu. Všetka česť tým, ktorí dávajú svoje myšlienky,
skúsenosti a výsledky zo svojej praxe v našej firme novým distribútorom.
Naše deti – mladí ľudia dnes veľmi ťažko hľadajú svoje umiestnenie
v živote. Skončia, alebo študujú na školách a potom príde „studená
sprcha“ v podobe mnohých odmietnutí, zrazu nie je žiadne miesto
voľné, nenachádzajú žiadne uplatnenie, pesimizmus by sa dal až krájať
(keby bol v hmotnom stave.) Áno, môžu robiť niečo také, ako vykladať
konzervy do regálov v Tescu, ale tu sa nedá nič vybudovať, tu sa nečrtá
žiadne uplatnenie, žiadna kariéra.
Karin a Ivan Kiszlingovci
A tu vidíme naše možnosti. Chceme vytvoriť silnú skupinu v našom
tíme, odolnú, schopnú okamžite zareagovať na najnovšie novinky zo
všetkých oblastí a hneď ich vedieť používať. Svet na nás nebude čakať,
kým si nájdeme čas, aby sme si naštudovali a kúpili napríklad iPhone.
Aj keď sme v najlepších rokoch, stáli sme pri zrode Forever Living
Products v oboch našich krajinách a Forever je dnes zásluhou nás
všetkých špičková firma na Slovensku a v Čechách.
Mladá generácia nechce v ničom zaostávať a práve v našej spoločnosti
má a bude mať veľké uplatnenie. Treba, aby sme rozvíjali svoje tímy.
Hľadali talentovaných a cieľavedomých ľudí. Máme im čo ponúknuť
– korektnú spoluprácu, super budúcnosť. Starostlivosť o vlastné
zdravie, celú rodinu, priateľov, známych, budovanie vlastnej skupiny,
dosahovanie vysokých ocenení súvisiacich so skvelým finančným
ohodnotením. V neposlednom rade je to opora stabilnej a prosperujúcej
firmy – ktorá svetová spoločnosť si môže dnes smelo dovoliť toto
povedať?
Keď sa pýtali Donalda Trumpa, keby mal podnikať odznovu, s čím
by začal, odpovedal: „S multilevelom páni“, lebo ten je najlepší.
Tam sa nemusím starať o zásoby, o kamenný obchod, nemusím
platiť nájomné, atď.
Keď sa pozeráme späť, čo všetko naša generácia vybudovala – je to až
neuveriteľné. Čo všetko sme museli preskákať, čo všetko sme sa museli
naučiť a – čo všetko sme dosiahli! Teraz je čas budovať tím, ktorý nás
bude nasledovať a keď my nebudeme vládať – potiahne nás dopredu.
Pozrime sa na nášho majiteľa firmy. Je to veľká osobnosť, geniálny
podnikateľ. To, čo vybudoval on, sa podarí len málokomu na tomto
svete. Rex Maughan tak isto plánuje a radí sa so svojimi kolegami
a mladšími spolupracovníkmi. Preto je dnes jeho spoločnosť dynamická,
„SPOLU
DOKÁŽEME
VIAC”
pracuje s najnovšími výdobytkami vo všetkých oblastiach, preto je
to spoločnosť príťažlivá pre všetkých. Viete ako sa budú odovzdávať
dôležité myšlienky distribútorom na seminároch na Global Rally?
Cez smartfóny.
Prajeme Vám všetkým, aby ste si vybudovali skvelú skupinu, kde budú
aj mladí ľudia, ktorí Vám budú vďační za skvelé vedenie, za príležitosť
uplatniť sa. Tu musíme zopakovať to, čo učíme supervízorov
na Kaskádach: „Spolu dokážeme viac“!
Srdečne Vaši
Karin a Ivan Kiszlingovci
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
5
SRDEČNE
GRATULUJEME!!!
TOP 20 FLP SR a FLP CR – podľa celkového počtu bodov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6
Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva
Kondéová Mária a Csala Roland
Drobík Milan a Drobíková Jana
Bendelová Ema a Bendel Pavol
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
Ing. Czinege Karol
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena
Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína
PhDr. Moznerová Helena
Prom. ped. Drastichová Marie a Ing. Drastich Otmar
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan
Janetková Agnesa a Janetka Peter
Řehák Michael a Mgr. Řeháková Eva
Horgosi Oto a Horgosiová Alžbeta
Ing. Kováč Juraj a Kováčová Alena
Novomestská Katarína a Ondrejka Roman
Ing. Rýpar Rudolf a Rýparová Ingeborg
Berkešová Georgína a Berkeš Vojtech
Žáčiková Alena a Žáčik Alojz
Chejnová Blanka
SOM
SM
SM
SM
SM
M
SM
SM
M
SM
TOP 10 FLP SR
TOP 10 FLP SR
– osobné a nemanažérske body
– osobné a distribútorské body
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena
Bendelová Ema a Bendel Pavol
Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína
Kondéová Mária a Csala Roland
PhDr. Moznerová Helena
Žáčiková Alena a Žáčik Alojz
Máziková Adriana a Mázik Tomáš
Ing. Kučmina Stefan a Kučminová Angelika
Ing. Czinege Karol
Balla Tibor a Ballová Marta
M
SM
M
SM
M
M
M
AM
SM
M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Magda Maroš a Magdová Marianna
Balla Tibor a Ballová Marta
Tanečková Elena
Sadloňová Barbora
Gelleová Tunde a Ing. Gelle Róbert
Seemannová Iveta
Končíková Dana a Matheisel Boris
Ing. Baffia Miroslav a Ing. Baffiová Iveta
MUDr. Pásztor Ladislav a Pásztorová Viera
Mgr. Kurátková Helena
AM
M
S
M
SM
AS
S
M
M
S
TOP 10 FLP CR
TOP 10 FLP CR
– osobní a nemanažerské body
– osobní a distributorské body
Drobík Milan a Drobíková Jana
Žmolík Dušan a Žmolíková Lenka
Jilka Josef a Jilková Pavlína
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
Chejnová Blanka
Ing. Černota Jiří a Ing. Černotová Jana
Jurečka Vítězslav
Zmudová Dagmar
Havlasová Irena a Ing. Havlas Libor
Ing. Švéda Vladimír a Švédová Kamila
FOREVER
SOM
SM
SM
SM
SM
SM
M
M
M
SM
Czech Republic | Slovak Republic
SM
M
M
SM
SM
M
SM
SM
M
M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ing. Švéda Vladimír a Švédová Kamila
Spěváková Klára
Krňoulová Milada a Krňoul Vratislav
Mgr. Opálková Kateřina a Mgr. Opálka Zdeněk
Ing. Rýpar Rudolf a Rýparová Ingeborg
Zmudová Dagmar
Stramberský Martin
Rabelová Lenka a Rabel Martin
Valnohová-Vašková Jana a Valnoha Oldřich
MUDr. Havránek Eduard
M
SM
M
S
SM
SM
AS
S
M
S
VYSVETLIVKY: ZM – zafír manažér SOM – soaring manažér SM – senior manažér M – manažér AM – asistent manažéra S – supervízor AS – asistent supervízora
JANUÁR / LEDEN
2013
MANAŽÉRI
FLP SR
Sadloňová Barbora
sponzor: Trebatická Elena
ASISTENTI MANAŽÉRA
FLP SR
Magda Maroš a Magdová Marianna
Míka Marek a Míková Andrea
sponzor: Míka Marek a Míková Andrea
sponzor: Ing. Kučmina Stefan a Kučminová Angelika
SUPERVÍZORI
FLP SR
Jurčišin Fabián a Jurčišinová Anna
Tanečková Elena
sponzor: Magda Maroš a Magdová Marianna
sponzor: Súkeníková Ludmila
SUPERVIZOŘI
FLP CR
Mgr. Opálková Kateřina a Mgr. Opálka Zdeněk sponzor: Bc. Panajotovová Jana
3. ÚROVEŇ
AUTOMOBILOVÝ
PROGRAM
2/2013
FLP SR:
Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva (SOM)
2. ÚROVEŇ
FLP CR:
Drobík Milan a Drobíková Jana (SM)
1. ÚROVEŇ
1. ÚROVEŇ
FLP SR:
FLP CR:
Bendelová Ema a Bendel Pavol (SM)
Spěváková Klára (SM)
Berkeš Vojtech a Berkešová Georgína (SM)
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider (SM)
Kondéová Mária a Csala Roland (SM)
Zmudová Dagmar (SM)
Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína (M)
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena (M)
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan (SOM)
Zoznamy nových ASISTENTOV SUPERVÍZORA nájdete na www.foreverliving.com v sekcii NOVINKY.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
7
23.2.2013, Holiday Inn**** Bratislava
HOLIDAY INN BRATISLAVA
 V PREDNÁŠKOVEJ SÁLE HOTELA,
NAPLNENEJ KVALIFIKANTMI
MOTIVAČNEJ SÚŤAŽE 4CC ZA
3 MESIACE, BOLO CÍTIŤ NAPÄTIE,
ZMIEŠANÉ S RADOSTNÝM
OČAKÁVANÍM. A PLNÝM PRÁVOM,
LEBO VYSTÚPENIE DIAMANTOVÉHO
MANAŽÉRA P. MIKLÓSA BERKICSA
A JEHO HOSTÍ MÔŽEME POVAŽOVAŤ
ZA VÝNIMOČNÚ PRÍLEŽITOSŤ UČIŤ
SA OD NAJLEPŠÍCH, OSVOJIŤ SI
ICH SPÔSOB MYSLENIA PRE
ÚSPEŠNÉ ZVLÁDNUTIE
NÁŠHO PODNIKANIA.
Miklós Berkics, diamantový manažér FLP
ŠKOLENIE
Miklós Berkics
a hostia
A SKUTOČNE, NEOSTALI NÁM NIČ DLŽNÍ!
Soaring manažér p. Tibor Lapicz zdôraznil nevyhnutnosť pokory
a zároveň dôležitosť patričnej sebaúcty k dosiahnutiu našich cieľov.
„Hľadajme takých, ktorí sú ochotní sa zriecť svojho doterajšieho
pohodlia a sú pripravení vykročiť na cestu za úspechom. Rok 2013
bude prelomový v našom ťažení za plnohodnotnú budúcnosť!“
- lúčil sa s nami p. Lapicz.
8
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Nutnosť užívania špičkových výživových doplnkov je neodškriepiteľnou
súčasťou tejto doby – zneli slová soaring managerky Dr. Edit Révész.
„Najlepšie, čo môžeme urobiť pre ostatných, je odovzdávať presné
a korektné informácie o prínose FLP produktov pre naše zdravie
a o príležitosti, s ktorou si zabezpečíme dôstojný život, bez obmedzení!“
Sila viery, neochvejnosť, vytrvalosť, entuziazmus a optimizmus
za všetkých okolností – toto sú vlastnosti diamantového manažéra
Dr. Révész Edit Siklósné, soaring manažérka FLP
Lapicz Tibor, soaring manažér FLP
Miklósa Berkicsa. A úžasný dar, akým dokáže odovzdať svoje
vedomosti, charakterizuje naozaj len tých najväčších! „Nečakajte,
že úspech vám padne do lona bez námahy!
Pristupujte k tejto práci s pokorou, zodpovedne a s vedomím, že
váš osud určuje váš postoj k sebe samému. Buďte vzorom pre
ostatných a každý vás bude chcieť nasledovať. Verte si a verte
svojim sponzorom a úspech vás neminie!“
Neutíchajúci potlesk po prednáške vyjadroval vďaku prednášajúcim
a v každom z nás vyvolal pocit, že tento rok sa nemohol začať lepšie!
Záverečná emociálna výzva Country Managera p. Ing. Ivana Kiszlinga,
a následné dobitie pódia distribútormi potvrdilo, že sme si uvedomili
našu úlohu a že sme pripravení splniť to, čo sme si slúbili a čo sme
slúbili tým, ktorí nám veria!
GO DIAMOND!!!
Ernest Mészároš, manažér FLP
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
9
NOVÉ POSTUPY
V MARKETINGOVOM PLÁNE
BARBORA SADLOŇOVÁ
NOVÁ
MANAŽÉRKA FLP
NECH SA PO NAŠEJ CESTE VYDÁME
KTORÝMKOĽVEK SMEROM, MALI BY SME
SI UVEDOMIŤ, ŽE KAŽDÝ PREKONANÝ
PROBLÉM NÁS POSILNÍ A PRIPRAVÍ
NA ĎALŠÍ. AK TO POCHOPÍME, NASTÚPILI
SME NA CESTU K ÚSPECHU. FIRMU
FOREVER LIVING PRODUCTS SOM SPOZNALA
V DECEMBRI 2009. ZO ZAČIATKU SOM VÔBEC
NEPOMYSLELA NA TO, ŽE BY SOM SA MOHLA
INTENZÍVNEJŠIE ZAOBERAŤ AJ SPOLUPRÁCOU.
Na prvú prezentáciu, na ktorú ma zavolala moja mama, som vôbec
nechcela ísť, ale po dlhšom prehováraní som nakoniec išla. Z prezentácie
som prišla s podpísanou prihláškou a minimálnou objednávkou. Začala
som postupne používať výrobky a zoznamovať sa s nimi. Nemala som
žiaden zdravotný problém a ani nemám, produkty používam preventívne.
Postupne som zistila, že som vsadila na úžasné výrobky.
Začala som oslovovať ľudí. Niektorí boli k produktom naklonení, iní zasa
nie. Boli aj odmietnutia a nie málo, ale povedala som si nevadí, skúsim
osloviť iných. Zo začiatku som mala len užívateľov produktov. Pozíciu
asistent supervízora som dosiahla hneď v prvých dvoch mesiacoch.
V mesiacoch marec – apríl 2010 som dosiahla pozíciu supervízor. Bol
to môj prvý väčší úspech. Postupom času som zistila, že FOREVER
nie je len o produktoch. Keď začali mesačne na môj účet prichádzať aj
nejaké bonusy, tak to bolo už aj o niečom inom. Dôležité je zúčastňovať
sa firemných stretnutí, či sú to lekárske prednášky alebo Success Day
10
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
v Senci. Na týchto stretnutiach človek získava veľa nových informácii
o spoločnosti, o výrobkoch, o marketingovom pláne. To všetko ma
posúvalo dopredu. Tu by som chcela pripomenúť, kto sa chce venovať
intenzívnejšie tejto práci, tak by sa mal zúčastňovať na podujatiach
a prehlbovať si svoje vedomosti. Stretnete tu veľa ľudí, ktorí majú už
dlhoročné skúsenosti a od ktorých sa môžete veľmi veľa naučiť.
V živote sú aj menej radostné chvíle, ale aj tie život prináša. Jedného dňa
mi sponzor povedal, že so mnou končí, že potrebuje dynamickejších ľudí.
Ostala som pred rozhodnutím, ako ďalej. Myslela som, že s Foreverom
končím, ale nemohla som, mala som už niekoľko členov aj zákazníkov,
a tým som to spraviť nemohla. Nastúpila som na cestu bez pomoci
svojich sponzorov, rozhodnutá nevzdať to.
Ale našťastie existovali ľudia, ochotní pomôcť nielen mne, ale aj celej
mojej skupine. Každý týždeň chodili k nám do Nového Mesta nad
Váhom. Veľmi veľa som sa od nich naučila, získala som istotu, ale aj
sebavedomie. Naučila som sa od nich tie najdôležitejšie veci, ako robiť
prezentácie, ako oslovovať ľudí, ako sa nevzdávať. Sú to ľudia, na ktorých
sa môžem obrátiť s každým problémom. Veľmi mi pomohli a stále
pomáhajú, bez nich by som pozíciu MANAŽÉR nedosiahla. Stretnúť
v živote správnych ľudí, ozajstných priateľov, je vzácna vec. A takými sú
Emka a Palko Bendelovci. Patrí im moje veľké ĎAKUJEM. Poďakovanie
patrí i všetkým mojim členom v dolných líniách a hlavne mojej mame,
ktorá ma neskutočne podporuje. Verím, že spolu s nimi dokážeme
dosiahnuť i vyššie ciele. A čo mi FOREVER dal? V prvom rade podporil
zdravie mojim najbližším, mojim známym v mojom okolí. Vďaka
FOREVERU som stretla nových ľudí, teraz už priateľov. V neposlednom
rade i finančnú istotu. Prajem všetkým FOREVERÁKOM veľa zdravia,
šťastia v podnikaní a veľa pozitívne mysliacich ľudí, ktorí pochopia akú
vzácnosť im ponúkame v podobe našich produktov.
Barbora Sadloňová
NOVÉ POSTUPY
V MARKETINGOVÉM PLÁNU
BOŘEK HANZAL
NOVÝ
SUPERVIZOR FLP
BYLO JARO MINULÉHO ROKU A KAMARÁDKY
MOJÍ MAMINKY SE U NÁS ZASTAVOVALY
A OBJEDNÁVALY SI ALOE VERA GEL NA BOLAVÉ
KOTNÍKY, KOLENA, KYČLE, KLOUBY...
NA VŠECHNY NEDUHY A PROBLÉMY, KTERÉ SI
BĚHEM ZIMY NASTŘÁDALY, A PO ZKUŠENOSTECH
S ALOE SE JE OPĚT ROZHODLY ŘEŠIT.
Nebylo těch kamarádek nijak moc, ale napadlo mě, že bych se rád
s Foreverem a jeho výrobky blíže seznámil. Obrátil jsem se na pana
Milana Drobíka a jeho návštěva s vyčerpávajícími informacemi
o výrobcích a práci mě doslova nadchla – to bylo to hlavní, co jsem
potřeboval.
No a tak to všechno začalo! Vycházel jsem z předpokladu, že každého
něco bolí a trápí a Forever má účinnou pomoc. A také jsem si
představoval řadu svých příbuzných, kteří by mohli takovouto pomoc
také ocenit a eventuelně i spolupracovat. Bydlím v malé vesničce
na překrásné Vysočině, kde je méně pracovních příležitostí. Ten první
předpoklad vyšel na jedničku – našel jsem ve svém okolí dost lidí,
kteří s úspěchem vyzkoušeli účinnost výrobků firmy Forever… Druhý
předpoklad ale totálně zkrachoval.
Jak ubíhaly další měsíce minulého roku, bavila mě práce čím dál víc
a jsem moc rád, že jsem se potkal s Milanem a Janou Drobíkovými,
kteří mně velmi pomáhali a zasvětili do tajů marketingu firmy
Forever.
A ještě něco – mám roztroušenou sklerózu již desátý rok a dělat
smysluplnou práci je hodně dobrá terapie na moji nemoc. Když jsem
před lety „obdržel“ svou diagnozu, věřil jsem „povídačkám“, že je
to život na podmínku a bez budoucnosti. Ale Forever mě z tohoto
omylu vyvedl, protože podmínka už neplatí a budoucnost vidím
naprosto jasně. Nemám to moc jednoduché, ale snažím se překážky
z roztroušené sklerózy překonávat ze všech sil a věřte, že produkty
z aloe a práce s Foreverem mi velmi pomáhají.
Co říci závěrem – něco moudrého nebo
bombastického jako životní krédo? To není
nic pro mě, co by vystihovalo situaci, a tak
zůstávám u prostého – díky a vydržet,
stojí to za to!!
Bořek Hanzal
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
11
NOVÉ POSTUPY
V MARKETINGOVÉM PLÁNU
Mgr. KATEŘINA OPÁLKOVÁ
a Mgr. ZDENĚK OPÁLKA
NOVÍ
SUPERVIZOŘI FLP
„NÁŠ OSUD JE NÁM V NÁČRTU PEVNĚ
PŘEDURČEN, ALE TO, JAK BUDE KONEČNÝ
OBRAZ VYPADAT, URČUJEME MY SAMI.“
JMENUJI SE KATKA OPÁLKOVÁ A JE MI 40 LET.
O SPOLEČNOSTI FOREVER LIVING PRODUCTS
JSEM SE DOZVĚDĚLA PŘED PĚTI MĚSÍCI
OD SVÉHO MANŽELA, KTERÉHO OSLOVILA
NAŠE SPONZORKA JANA PANAJOTOVOVÁ.
VZHLEDEM KE SVÉMU ZDRAVOTNÍMU STAVU
JSEM POZVÁNÍ NA VEŘEJNOU PREZENTACI
PŘIJALA S VELKÝM OČEKÁVÁNÍM.
Moje zdravotní problémy začaly před 30 lety, kdy jsem spadla z velké
výšky. Skončilo to zlomenou rukou a otřesem mozku. Pacienty tenkrát
běžně neposílali na CT vyšetření nebo magnetickou resonanci, takže to,
co se dělo uvnitř mého těla, nikdo nezjistil. Bohužel se zřejmě v mém těle
už tehdy začal vytvářet nezhoubný nádor.
Po 15 letech od úrazu jsem otěhotněla. Během těhotenství jsem začala
mít problémy s hybností levé nohy. Při návštěvě ortopeda jsem se
dozvěděla, že vše může souviset s těhotenstvím a rychlým příbytkem
váhy. Po narození syna moje problémy nepřestávaly a přidalo se
zhoršení zraku.
Za pět let jsem znovu otěhotněla a narodila se mi dcera. Krátce po
jejím narození jsem se podrobila operaci levého kolena. Nicméně se
moje špatná hybnost zhoršovala. Můj lékař mi sdělil, že si na bolest
musím pomalu zvykat a předepsal mi léky na utišení. Bylo mi 35 let
12
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
a s tím, že budu takto nemohoucí, jsem se nechtěla smířit. Změnila jsem
ošetřujícího lékaře, který mě ihned poslal na magnetickou rezonanci,
kde mi byl zjištěn nezhoubný nádor na páteři. Operace dopadla úspěšně,
jenže zanedbaná péče už mi neumožní dělat vše, co zvládnou normální
zdraví smrtelníci.
V září loňského roku se mi do cesty připletl anděl v podobě Jany
Panajotovové. Koupila jsem si velký Touch a celá rodina začala užívat gely.
Po krátké době mi zmizela bolest, která mi ztrpčovala život. Vzhledem
k tomu, že mi současná medicína už nedokáže pomoci, jsem pocítila
naději, že bych se přece jenom nemusela smiřovat se současným stavem.
Moje nadšení ze všech produktů firmy FLP je obrovské a taky nakažlivé
pro mé okolí.
Čtyři měsíce po registraci jsme se s manželem stali supervizory. A když se
mě moje dvě děti zeptaly, co to znamená, tak jsem si uvědomila, že díky
mému osudu jsem se mohla potkat se spoustou skvělých lidí a hlavně
příležitostí, kterou společnost FLP nabízí nám všem. Mé největší životní
hodnoty jsou zdraví a spokojenost celé mé rodiny a abych mohla rozdávat
štěstí a životní optimizmus lidem kolem sebe. Díky společnosti FLP se mi
to daří. Chtěla bych tímto poděkovat naší sponzorce Janě Panajotovové za
to, že je vždy připravena nám pomoci a poradit. A taky děkuji všem svým
spolupracovníkům, díky kterým můžeme všem lidem předávat odkaz
Rexe Maughana. Myslím, že společně ještě dokážeme spoustu věcí.
Kateřina Opálková
NOVÉ POSTUPY
V MARKETINGOVÉM PLÁNU
Bc. IVETA MIHLOVÁ a PETR MIHLE
NOVÍ
SUPERVIZOŘI FLP
MOTTO:
„DĚLAT OBYČEJNÉ VĚCI NEOBYČEJNĚ DOBŘE…“
PRACUJI JAKO BANKOVNÍ PORADCE U RENOMOVANÉ
BANKY JIŽ 10 LET A VE FINANČNÍM SEKTORU CELKEM
22 LET. BĚHEM SVÉ PRAXE JSEM ČASTO DOSTÁVALA
PRACOVNÍ NABÍDKY, OVŠEM TEPRVE U FLP JSEM
SI DOKÁZALA PŘEDSTAVIT SVOU BUDOUCNOST
A MOŽNOU ZMĚNU PROFESE.
Koncem roku 2011 jsem se seznámila díky svému kolegovi
Richardu Trelovi s Ing. Jiřím Černotou z firmy Forever Living
Products, který mě velice rychle nadchl pro spolupráci s touto
jedinečnou firmou. Velmi oceňuji Jirkovy vědomosti, zkušenosti
a pomoc při prezentacích v počátcích naší spolupráce. Díky němu
jsem přehodnotila své osobní cíle a začala se více věnovat prevenci
zdraví mé rodiny. Po vlastních velice dobrých zkušenostech
s výrobky FLP, které pomohly i mým nejbližším, mám dobrý pocit nejen
z pomoci, ale i z finančního ohodnocení.
Ráda vyhledávám nové informace, proto jsem velmi šťastná, že jsem
prezentaci této jedinečné firmy neodmítla. První, na koho jsem si
vzpomněla, že by mu aloe mohla pomoci, byla moje maminka. Slzy v očích
jsem měla, když mi po půl roce užívání výrobků z aloe ukázala naprosto
uzdravené ruce, které měla popraskané a krvavé bez přestání 15 let. I bolesti
v ramenním kloubu značně ustoupily a konečně začala dobře spát.
Stále mě udivuje, kolik lidí si denně přeje hodně zdraví, a přitom jsou to
jen slova. Většina z nás uvažuje hlavně o penězích a na prevenci zdraví
zapomíná. Dokud člověka nic nebolí, o své tělo a zdraví se málo zajímá.
A přitom prevence zdraví znamená z finančního hlediska jen zlomek
toho, co potřebuje nemocný k léčbě. Nejzáludnější je, že si všichni
myslíme, že když nás nic nebolí, jsme zdraví. Ale je tomu opravdu tak?
Čeho si opravdu vážím, to je podpora od mého manžela a synů, které
s sebou občas beru na různé akce a přednášky. Přestože synům je
15 a 17 let, neodmítají nic z toho, co se zdraví týká. Pravidelně každé
ráno užíváme aloe pro doplnění vitaminů, minerálů a ostatních živin.
Velice si vážím lidí, kteří již pro firmu FLP odvedli velký kus práce a jsou
pro mě vzorem. Kromě Jirky Černoty a Libora Havlase mezi ně patří
Rudolf Rýpar, Hvězdoslava Szabó, Jana Panajotovová, Klárka Spěváková
a samozřejmě Ivan Kiszling, ředitel firmy FLP v ČR. Na jejich prezentace
se vždy velice těším.
Vídám okolo sebe lidi, kteří nemohou najít práci a jsou tímto velmi
frustrovaní. A přitom je to tak jednoduché. Stačí využít příležitost, kterou
má naprosto každý, a zvážit, jak by mu naše firma mohla být prospěšná.
Přála bych každému zúčastnit se mezinárodních akcí firmy, kde vás
atmosféra zcela pohltí. Často se vracím k naší definici zdraví, která
v sobě zahrnuje kromě zdraví fyzického i sociální, psychickou a finanční
pohodu. Proto všem, kteří začali nejen přemýšlet, ale i aktivně podnikat
kroky k úplnému zdraví, skláním hlubokou poklonu a zároveň
držím palce a přeji hodně úspěchů a trpělivosti.
Bc. Iveta Mihlová
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
13
2012 ~
PĚT OBROVSKÝCH RALLY S VÍCE NEŽ
30 000 NÁVŠTĚVNÍKY
DALLAS • BUDAPEŠŤ • HONG KONG • CANCÚN • SUN CITY
KE SPOLEČNOSTI FOREVER SE PŘIPOJIL
VÍCE NEŽ MILION NOVÝCH DISTRIBUTORŮ
VÍCE NEŽ 2,3 MILIONU DISTRIBUTORŮ
POSTOUPILO V MARKETINGOVÉM PLÁNU
20 NOVÝCH DIAMANTOVÝCH MANAŽERŮ
CHAIRMAN‘S BONUS ZÍSKALO
PŘES 700 KVALIFIKANTŮ
VÍCE NEŽ 900 DISTRIBUTORSTVÍ DOSÁHLO
ÚROVNĚ EAGLE MANAGER
A JEDOU NA SARDINII V ITÁLII!
FOREVER NUTRACEUTICAL
VYROBILA VÍCE NEŽ
MILIARDU TABLET
14
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
~ ROK V ČÍSLECH
6,8 MILIONU
PRODEJ SE NA
CELÉM SVĚTĚ
ZVÝŠIL O
LIDÍ NAVŠTÍVILO
FOREVERLIVING.COM
161 000
PŘÁTEL
NA FACEBOOKU
4%
SPOLEČNOST FOREVER
ZASLALA VÍCE NEŽ 6 000
KONTEJNERŮ A TÉMĚŘ
10 MILIONŮ
KRABIC DO CELÉHO SVĚTA
NA SUPER RALLY BYLO PŘEDSTAVENO
12 NOVÝCH SKVĚLÝCH VÝROBKŮ
POSKYTLA POMOC
TISÍCŮM LIDÍ
V ARIZONĚ, NEW YORKU,
BRAZÍLII, NA FILIPÍNÁCH
A POBŘEŽÍ SLONOVINY
NA PLANTÁŽÍCH TEĎ MÁME PŘES
50 MILIONŮ ZASAZENÝCH ROSTLIN
VYROBILI JSME 8,2 MILIONU
GALONŮ ALOE  COŽ JE VÍCE NEŽ
28 MILIONŮ LAHVÍ GELU!
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
15
16
Kvalifikanti Global Rally 2013
Kvalifikanti Chairman´s Bonus
FLP SR:
FLP CR:
FLP SR:
FLP CR:
Ema Bendelová a Pavol Bendel
Ing. Rudolf Hledík a Eva Hledík
Mária Kondéová a Roland Csala
Milan Drobík a Jana Drobíková
PhDr. Hvězdoslava Szabó a Bc. Dezider Szabó
Ema Bendelová a Pavol Bendel
Mária Kondéová a Roland Csala
Milan Drobík a Jana Drobíková
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
svet.
S Forever vám bude patriť
PREDSTAVUJETE SI LUXUSNÝ, PLNE HRADENÝ VÝLET
DO NEUVERITEĽNEJ DESTINÁCIE? S FOREVER VÁM BUDE
PATRIŤ SVET. NA GLOBAL RALLY 2013 PRÍDU STOVKY
DISTRIBÚTOROV FOREVER Z CELÉHO SVETA, ABY ZAŽILI
ASPOŇ KÚSOK HAVAJSKÉHO NEBA.
Ak sa vám to nepodarilo a v apríli
s nami na Global Rally nepôjdete,
tak by ste sa mali usilovať o kvalifikáciu na Global Rally 2014.
2013 – nepremárnite ani chvíľu.
A ak budete pracovať dostatočne
usilovne, kto vie, kde vás Forever
zavedie?
Takáto medzinárodná udalosť
je vo Forever prvá svojho druhu
a dáva ľuďom šancu zažiť niečo
neobyčajné. Nepremeškajte túto
šancu a kvalifikujte sa!
Možno budete obdivovať krásy
Austrálie v jej hlavnom meste
Sydney, alebo si užívať Karibik.
Od úžasných metropol až po
slnečné pláže, možnosti sú
nekonečné.
Jednoducho dosiahnite minimálne
1 500 kreditných bodov za
kalendárny rok (od 1. januára
do 31. decembra) alebo sa
v rovnakom období kvalifikujte
na Chairman‘s Bonus a Forever
sa postará o všetko ostatné. Čo
všetko budete môcť na Global
Rally zažiť, záleží na množstve
kreditných bodov, ktoré
dosiahnete za kalendárny rok.
Kvalifikácia na Global Rally
je jednoduchá. Nie sú to
žiadne komplikované pravidlá,
požiadavky a podmienky.
Ak máte odhodlanie, vytrvalosť,
zanietenie a silu, Global Rally
máte na dosah. Tak na čo ešte
čakáte?
Miesto, kde sa Rally uskutoční
v roku 2014, je stále neznáme,
no kvalifikačné obdobie sa už
začalo, takže začnite pracovať už
teraz! Máte čas do 31. decembra
Kvalifikujte sa na Global Rally 2014
a buďte súčasťou niečoho úžasného!
Ak chcete získať viac informácií o Global Rally, navštívte
www.foreverglobalrally.com
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
17
FOREVER
®
ARCTIC SEA
PATENTOVANÁ ZMES SUPER OMEGA BLEND
– nová a vylepšená!
NOVÝ A VYLEPŠENÝ FOREVER ARCTIC SEA TERAZ OBSAHUJE
PATENTOVANÚ ZMES OLEJA Z KALMAROV BOHATÉHO NA DHA,
ULTRAČISTÉHO RYBIEHO OLEJA BOHATÉHO NA OMEGA3 MASTNÉ
KYSELINY, OLIVOVÉHO OLEJA S VYSOKÝM OBSAHOM KYSELINY
OLEJOVEJ A PRÍRODNÉHO VITAMÍNU E. TÁTO UNIKÁTNA ZMES JE
JEDINEČNÁ PRE FOREVER LIVING A POSKYTUJE NIELEN O 33% VIAC DHA
DENNE, ALE VYTVÁRA AJ DOKONALÚ ROVNOVÁHU DHA A EPA, KTORÁ JE
PRE OPTIMÁLNE ZDRAVIE A POHODU NEVYHNUTNÁ.
18
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
12
DÔVODOV, PREČO VYSKÚŠAŤ
Forever Arctic Sea®
1. JEDINEČNÉ ZLOŽENIE. Zloženie Forever Arctic Sea je
jedinečné a teraz navyše obsahuje aj olej z kalmarov, dokonalý zdroj
omega-3 mastných kyselín DHA a EPA.
2. OD LÍDRA V OBLASTI VÝŽIVOVÝCH
PRODUKTOV. Forever Living Products je už dlho v popredí
odvetvia výživových produktov, ktoré sú pravidelne oceňované
za kvalitu, čistotu a vlastnosti. Forever Arctic Sea v tejto tradícii
pokračuje.
7. PODPORUJE KARDIOVASKULÁRNE ZDRAVIE.
3. OPTIMALIZUJE ROVNOVÁHU
ESENCIÁLNYCH MASTNÝCH KYSELÍN.
Omega-3 mastné kyseliny sú pre zdravie a optimálne fungovanie ciev
nevyhnutné.
V dnešnom svete je často ťažké konzumovať optimálne množstvá
esenciálnych mastných kyselín. Forever Arctic Sea to teraz uľahčuje.
Poskytuje o 33% viac DHA a rovnováhu mastných kyselín DHA a EPA.
8. PODPORUJE ZDRAVIE MOZGU, KOGNITÍVNE
FUNKCIE A PAMÄŤ. Mozog sa z veľkej časti skladá
z esenciálnych mastných kyselín ako DHA. Forever Arctic Sea môže
podporiť funkciu mozgu, čím sa podporuje aj pamäť a celková
kognitívna funkcia.
9. PODPORUJE ZDRAVÉ HLADINY
TRIGLYCERIDOV. Forever Arctic Sea môže pomôcť
normalizovať hladiny triglyceridov, ktoré ovplyvňujú zdravie srdca,
ciev, mozgu a ešte oveľa viac.
10. POMÁHA OPTIMALIZOVAŤ ZDRAVÚ
TRÁVIACU A IMUNITNÚ FUNKCIU A FUNKCIU
KĹBOV. Omega-3 mastné kyseliny, ktoré sa nachádzajú vo
4. PODPOROVANÝ VEDOU. Tisícky štúdií dokazujú
priaznivé účinky zvýšeného príjmu rybích olejov a iných zdrojov
bohatých na DHA a EPA.
5. ZLEPŠUJE ZDRAVIE BUNIEK. Omega-3 mastné
kyseliny tvoria bunkovú membránu v bunkách celého tela, vrátane
mozgu, pokožky, očí, srdca, ciev, pľúc a kĺbov.
6. PODPORUJE ZDRAVIE OČÍ, POKOŽKY A PĽÚC.
Všetky tieto orgány sa skladajú z veľkého množstva esenciálnych
mastných kyselín. Pre optimálnu funkciu týchto životne dôležitých
orgánov je nevyhnutné dopĺňať zásoby DHA a EPA v tele.
Forever Arctic Sea, sú nevyhnutné pre rôzne telesné systémy, vrátane
gastrointestinálneho, imunitného a pohybového (kĺby a svaly).
11. SPOJENÝ S POZITÍVNOU NÁLADOU/
EMOCIONÁLNYM ZDRAVÍM. O zvýšenom príjme
DHA a EPA je známe, že podporujú emocionálne zdravie a zlepšujú
náladu. Pravdepodobne je to vďaka pozitívnemu účinku, ktorý majú
na funkciu mozgu.
12. PODPORUJE ZDRAVÚ FUNKCIU NERVOVÉHO
SYSTÉMU. Nervy sú v tele chránené membránami, ktoré sa
skladajú z esenciálnych mastných kyselín ako DHA. Forever Arctic
Sea je plný DHA, aby pomáhal podporovať zdravý nervový systém.
Video o novom FOREVER ARCTIC SEA®
nájdete na: www.discoverforever.com
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
19
Stefan
Schmid
– Ironman
Stefan Schmid, čtyřiadvacetiletý distributor
FLP z Německa, nedávno navštívil Home Office
ve Scottsdale v Arizoně, kde byl jmenován
novým manažerem. Během své návštěvy se také
zúčastnil soutěže Ironman Arizona (Železný muž
Arizony), kde v celkovém pořadí získal 13. místo
ve vyčerpávajících závodech, které se skládají
z téměř 4 km plavání, více než 180 km jízdy na kole
a více než 42 km běhu. Jak se ze sportovce stane
účastník soutěže Ironman? U Stefana se to stalo
poté, co ve své věkové kategorii vyhrál mnohé
triatlonové soutěže v Rakousku a Německu. Pak
začal soutěžit na mezinárodní úrovni a od té doby
se zúčastnil už pěti závodů Ironman.
20
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
rád zamíchal kartami na úplném vrcholu. Ještě stále jsem
velmi mladý a moje nejlepší léta jsou ještě přede mnou.
JAK JSTE ZAČAL S FOREVER LIVING?
Kontaktovali mě přes mého sponzora, který mi nabídl
ARGI+®. Užíval jsem ho, oblíbil jsem si ho a stal jsem
se distributorem. Jelikož trénuji více než 30 hodin týdně
a 15 hodin týdně pracuji ve fitness studiu, nemám moc
volného času. Ale díky mým sportovním aktivitám
uzavírám hodně smluv.
KDYŽ SE V ROCE 2011 ZAČAL ÚČASTNIT ZÁVODŮ
PROFESIONÁLNĚ, ZÍSKAL STEFAN CELKOVÉ 2. MÍSTO
V IRONMAN WISCONSIN. O SVÝCH SPORTOVNÍCH
ZKUŠENOSTECH A TAKÉ O PODNIKÁNÍ S FLP ŘEKL
V NEDÁVNÉM ROZHOVORU TOTO:
JAK JSTE ZAČAL S TRIATLONEM?
Když mi bylo 11 let, sledoval jsem v televizi Tour de France a sportovci
na mě opravdu udělali dojem. Začal jsem hledat cyklistický závod pro
děti. Bohužel jsem žádný nenašel, ale blízko mého rodného města
byl triatlon. Ten první závod byl velmi náročný. Jízda na kole byla
hrozná a mnozí závodníci mě předjeli. Zároveň to ale
podpořilo moje ambice, takže navzdory negativům
jsem si při závodění užil spoustu zábavy. Proto
jsem se tomu začal více věnovat.
JAKOU ROLI HRAJE FOREVER LIVING
VE VAŠÍ KARIÉŘE TRIATLONISTY?
Forever mě zásobuje všemi produkty, které potřebuji pro tréninky
a soutěže. Navíc dostávám podpisové karty, které jsou také k dispozici
všem distributorům kvůli reklamě produktů. Můj přímý sponzor
ze společnosti Forever Michael Litzenburger mě podporuje během
mých cest na tréninkové tábory a soutěže. Já jsem zase společnosti
k dispozici kvůli referencím a jako mluvčí během velkých setkání, jako
jsou například Success Days.
JAKÉ PRODUKTY UŽÍVÁTE?
ARGI+®: Užívám ho vždy po tréninku. Lépe se po něm zotavuji –
pomáhá mi být rychleji fit. Díky ARGI+ mohu absolvovat jeden až dva
tréninky týdně navíc. Během intenzivních tréninků a soutěží ho užívám
i během cvičení, protože snižuje hladinu laktátu v těle.
Forever Calcium®: Snažím se užívat Calcium
hlavně proto, že jsem měl únavovou zlomeninu
JAK DLOUHO UŽ SOUTĚŽÍTE?
Můj první triatlon byl v roce 1998. Ty první dva
roky, to byla jen zábava. Pak jsem v roce 2000
dostal trenéra, který od té doby můj trénink
plánoval.
JAK VÁS JAKO SPORTOVCE
OVLIVNILA VAŠE RODINA?
Vyrůstal jsem ve sportovně založené
rodině. Můj děda byl hokejista a můj otec
hrával hokej dříve, než se naučil jezdit na kole.
Triatlon je známý jako individuální sport, ale
každý sportovec má svůj tým. Ten můj se skládá
z trenérů, sponzorů, přátel a především z mé rodiny.
Bez jejich podpory bych v tomto sportu nemohl soutěžit
na profesionální úrovni. Moji rodiče, moje sestra a moji prarodiče stojí
stoprocentně za vším, co dělám.
JAKÉ JSOU VAŠE PLÁNY PRO ZÁVODĚNÍ?
Mým největším cílem bylo kvalifikovat se jako profesionál na světový
šampionát Ironman na Havaji 2012. V dlouhodobé perspektivě bych
v únoru tohoto roku. Vždy užívám tři tablety
ráno před snídaní. Od té doby, co jsem začal užívat
Calcium, jsem neměl žádné problémy. Absorbent C®:
Imunitní systém vytrvalostního sportovce je vždy namáhán až
do krajnosti. Vitamín C mi pomáhá stabilizovat můj imunitní systém.
Užívám tři tablety Absorbent-C každé ráno. Forever B12 Plus®: Ráno
užívám dvě tablety. Forever Active HA®: Užívám dvě tablety denně
pro podporu kloubů. Forever Arctic-Sea®: Užívám jednu tabletu před
obědem.Forever Garlic-Thyme®: Užívám jednu tabletu před obědem.
V roce 2010 získal Stefan 1. MÍSTO ve své věkové kategorii
v IRONMAN WISCONSIN, IRONMAN ŠVÝCARSKO
a ve světových mistrovstvích IRONMAN NA HAVAJI.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
21
WINTER
CHALLENGE
2013
VŠETKÝM VÝHERCOM
SRDEČNE GRATULUJEME!
REBRÍČEK CIEN:
22
ÚROVEŇ 1
ÚROVEŇ 2
ÚROVEŇ 3
1 puzdro na telefón
2 vstupenky na
Forever Rally SR a CR 2013
1 pracovný biznis zakladač
2 vstupenky na
Forever Rally SR a CR 2013
a 2 vstupenky na Rally banket
1 puzdro na telefón
1 veľká kožená taška
Ubytovanie v hoteli na jednu noc
v dvojposteľovej izbe v spojení
s Forever Rally SR a CR 2013.
1 pracovný biznis zakladač
2 vstupenky na Forever Rally SR a CR
2013 a 2 vstupenky na Rally banket.
1 puzdro na telefón
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
ZOZNAM VÝHERCOV
WINTER CHALLENGE 2013  FLP SR
ÚROVEŇ 3:
ÚROVEŇ 1:
BACIGÁLOVÁ MAGDALÉNA A BACIGÁL JÁN
BALLA TIBOR A BALLOVÁ MARTA
FEDOROVÁ GABRIELA A MIKE ZOLTÁN
GÓRÁSZOVÁ ADRIANA A GÓRÁSZ TOMÁŠ
JURIGOVÁ DANA A JURIGA JÁN
RNDR.TRIZMOVÁ TATIANA A MUDR.TRIZMA MILAN
BENDELOVÁ EMA A BENDEL PAVOL
BERKEŠOVÁ GEORGÍNA A BERKEŠ VOJTECH
CSEH VOJTÉNYI HENRIETTA
ING.CZINEGE KAROL
DANKO GÁBOR
GILIANOVÁ MARTA
HANKOVÁ OĽGA
HORGOSI OTO A HORGOSIOVÁ ALŽBETA
HÚŠČAVOVÁ MARTA A HÚŠČAVA ŠTEFAN
KAŽIMÍR MILOŠ
KISANTALOVÁ BEÁTA A KISANTAL ŠTEFAN
LOVÁSZOVÁ ROZÁLIA A LOVÁSZ ANTON
ING.MAIXNEROVÁ BLANKA A ING.MAIXNER MILAN
MAJOROS TIBOR
MÉSZÁROŠ ERNEST A MÉSZÁROŠOVÁ KATARÍNA
MGR.NÉMETH EVA A NÉMETH SZABOLCS
PANGRACOVÁ MILANA
PASTOREKOVÁ ERIKA A PASTOREK GABRIEL
SADLOŇOVÁ BARBORA
SOMODI MICHAL
SVITEK KRISTIÁN
RNDR.TOKARČÍKOVÁ ZITA
TRIZMA MILAN
VARGOVÁ EDITA
ING.WIESLEROVÁ IVETA
ING.ZÁHUMENSKÝ STANISLAV A ING.ZÁHUMENSKÁ BEÁTA
ÚROVEŇ 2:
BAKAOVÁ ERIKA A BAKA KOLOMAN
BRÁZ ONDREJ A BRÁZOVÁ HELENA
MGR.DÉKÁNYOVÁ GIZELA A DÉKÁNY MIKULÁŠ
ÉDER MÁRIA A ÉDER TOMÁŠ
HANKOVÁ ANNA
HARISOVÁ MONIKA A HARIS LADISLAV
HRIVOVÁ TATIANA A HRIVO JOZEF
JANETKOVÁ AGNESA A JANETKA PETER
KONDÉOVÁ MÁRIA A CSALA ROLAND
MGR.KONDÉOVÁ MIRIAMA
KUBIŠOVÁ SILVIA
MARÓSIOVÁ GIZELLA A MARÓSI TICHOMÍR
MÁZIKOVÁ ADRIANA A MÁZIK TOMÁŠ
MUDR.RAGASOVÁ HELENA
MUDR.SEBOK ZOLTÁN
SEEMANNOVÁ IVETA
ING.SZITÁS ZOLTÁN A SZITÁSOVÁ JUDITA
RNDR.TOMKOVÁ KATARÍNA A TOMKO LADISLAV
TOPOR PÁL JUDIT A TOPOR FERENC
ING.ZELNIKOVÁ ADRIANA A ING.ZELNIK MARIÁN
SEZNAM VÝHERCŮ
WINTER CHALLENGE 2013  FLP CR
ÚROVEŇ 3:
ÚROVEŇ 1:
HRUŠECKÁ VĚRA
DROBÍK MILAN A DROBÍKOVÁ JANA
HASILOVÁ JANA A HASIL JOSEF
HAVLASOVÁ IRENA A ING. HAVLAS LIBOR
LUKSOVÁ ANNA
MATEAŠÁKOVÁ LENKA
MÍLOVÁ ANNA
MUDR. NASSWETTR MILAN A NASSWETTROVÁ EDITA
SPĚVÁKOVÁ KLÁRA
PHDR. SZABÓ HVĚZDOSLAVA A BC. SZABÓ DEZIDER
ŠPRYŇAR PAVEL A SCHÖTTOVÁ IVA
VLAŠIC ROLAND
ZMUDOVÁ DAGMAR
ÚROVEŇ 2:
PANAJOTOVOVÁ JANA
ING. RÝPAR RUDOLF A RÝPAROVÁ INGEBORG
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
23
FOREVER
Kids
( 3. ČASŤ )
spoľahlivý prostriedok
PRE MALÉ DETI
i tehotné ženy
24
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
doc. MVDr. Vojtech Lisák, CSc., MPH.,
člen poradného zboru lekárov FLP SR a FLP CR
FOREVER KIDS
sú chutné žuvacie multivitamíny obsahujúce zmes vitamínov,
minerálov a fytoživín, ktoré dodávajú telu nutričné stavebné bloky
potrebné pre rast a vitalitu. Ich množstvo je navrhnuté tak, aby
vyhovovali potrebám detí s deficitom týchto dôležitých živín. Svojim
zložením predstavuje Forever Kids komplex prírodných organických
látok, na ktoré je človek prispôsobený a tak ich dokáže lepšie
vstrebať. Je nutné tento rozdiel zdôrazniť. Syntetické látky neobsahujú
pridružené zložky, ktoré uľahčujú vstrebávanie a plné využitie takéhoto
preparátu, navyše často obsahujú izoméry, ktoré nie sú účinné, ale
naopak, niekedy sú až toxické. V prípravkoch na prírodnej báze, ku
cukor, aspartam, umelé farbivá ani konzervačné látky. Forever
Kids v štyroch tabletkách obsahuje 100 % odporúčanej dennej
dávky všetkých uvedených vitamínov, 75 % zinku a 29 % železa.
Tento výživový doplnok je určený pre všetkých, ktorí sú pravidelne
vystavovaní stresovým situáciám, nakoľko:
• harmonizuje a pôsobí regeneračne na celý organizmus,
• má antioxidačné účinky,
• pomáha prekonávať obdobie tehotenstva v lepšom fyzickom
a psychickom stave,
• udržuje fyzickú a duševnú vitalitu počas starnutia,
• podporuje energetický metabolizmus a funkciu nervového systému,
• zlepšuje využívanie inzulínu v organizme a pomáha udržiavať
normálnu hladinu glukózy v krvi,
• podporuje správnu výstavbu kostí - pomáha vstrebávať vápnik
v zažívacom trakte a tak udržuje v organizme jeho zdravú rovnováhu,
• podporuje krvotvorbu, pomáha predchádzať anémii.
Inou možnosťou použitia tohto výrobku sú poruchy funkcie imunitného
systému. Forever Kids ako výživová imunomodulačná podpora je
vhodný pre pacientov s poruchami imunity, rovnako i pre pacientov
so zníženou imunitou z dôvodu traumy, operačného výkonu či
onkologického ochorenia. Forever Kids je taktiež veľmi vhodný pre
pleť a zdravý vzhľad kože. Obsahuje látky, ktoré sa starajú o tri oblasti
ženskej krásy – kvalitu vlasov, stav kože a pevnosť nechtov. Prípravok
pôsobí vo vnútri organizmu a aj v hlbokých vrstvách kože. Jeho účinok
je preto dlhodobejší. Pravidelné užívanie tohto výrobku pomáha
zachovať zdravé vlasy a kožu, peknú pleť a pevné nechty.
ktorým radíme vlastne všetky prípravky spoločnosti FLP, funguje
synergický efekt, keď dochádza k zosilneniu ich účinkov. Syntetické
vitamíny obsahujú len izolované vitamíny, kdežto rýdzo prírodné
vitamínové doplnky obsahujú i celú radu ďalších zložiek, ktoré sa
nedajú synteticky vyrobiť a vďaka ktorým ich dokáže organizmus
lepšie prijať, lepšie spracovať a lepšie využiť. Forever Kids je teda
prípravok, v ktorom všetky obsahové látky pochádzajú z organických
zdrojov, ktoré sa nachádzajú jedine v prírode.
OBSAH BALENIA: 120 tabletiek v jednom balení
KOMU FOREVER KIDS ODPORUČIŤ?
DÁVKOVANIE:
• Forever Kids sa odporúča užívať v dávke:
- pre deti od 2 do 4 rokov 2 x denne 1 tabletka,
- pre deti nad 4 roky a dospelé osoby 2 x denne 2 tabletky,
• V prípade závažných zdravotných problémov, po predchádzajúcej
konzultácií s lekárom, je možné dávku
výrobku zvýšiť až na 6 až 8 tabletiek denne.
Forever Kids je svojim zložením veľmi vhodný k prevencii rozvoja
najčastejšieho chronického ochorenia, postihujúceho najmä ženy,
t.j. sideropenickej anémie. Okrem toho u tehotných žien, vzhľadom
k obsahu kyseliny listovej napomáha k rozvoju zdravého plodu. Ďalej
je tento výrobok vhodný pre deti, mladistvé osoby, pre športovcov,
fyzicky ťažko pracujúcich, vegetariánov či osoby s chronickým
ochorením. Biologická dostupnosť všetkých spomenutých
vitamínov a minerálnych látok je veľmi vysoká pre ich maximálnu
absorpciu a tak poskytujú optimálnu kombináciu všetkých živín,
aby boli splnené rastúce potreby našich detí. Výrobok neobsahuje
UPOZORNENIE:
• Forever Kids nie je určený deťom
do 2 rokov
• nadmerná konzumácia môže vyvolať
laxatívny účinok
• skladujte uzatvorené na suchom
a chladnom mieste, mimo dosahu detí
• výživový doplnok nie je náhradou
pestrej stravy
Forever Kids
je prípravok, v ktorom všetky obsahové látky pochádzajú z organických zdrojov,
ktoré sa nachádzajú jedine v prírode.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
25
HVĚZDY SE SEŠLY KVŮLI
DALLASU
CO MAJÍ MAJITELÉ TÝMŮ AMERICKÉHO FOTBALU DALLAS COWBOYS,
DALLAS MAVERICS A FOREVER RESORTS SPOLEČNÉHO?
(Zleva doprava) Mark Cuban - majitel týmu Dallas Mavericks;
Mike Rawlings - primátor Dallasu; Rex Maughan - majitel ranče
Southfork Ranch, a Jerry Jones - majitel týmu Dallas Cowboys
Kromě toho, že vlastní a spravují úžasné majetky, jako například stadion
Cowboys Stadium, American Airlines Center nebo kultovní Southfork
Ranch a Convention Center, milují všichni Dallas. Nejen proto, že je to
jedno z nejlepších míst v Americe, ale i proto, že je dějištěm úspěšného
televizního seriálu.
DALLAS JE ZPĚT se všemi intrikami, vášněmi a podlostmi. První řada
milionového rekordního seriálu nové generace rozvíjí ságu klanu Ewingových
a připomíná, proč byla původní show oblíbená diváky celého světa. Kdo by mohl
zapomenout na „Kdo zastřelil Džejára?“
26
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Patrick Duffy a Rex Maughan
Rex Maughan a Linda Gray
Druhá série, která začala letos, pokračuje za účasti hvězd nové generace
a oblíbených hvězd původní série. Už je to tak - Džejár, Bobby a Sue Ellen jsou
všichni zpátky. Tato kombinace funguje. Nenechte si to ujít!
Určitě vás potěší fakt, že se Dallas stále natáčí na ranči Southfork Ranch.
Southfork začal jako funkční koňský ranč a stal se slavným jako domov Džejára
v původním seriálu. Sounthfork byl zakoupen a láskyplně opraven společností
Forever Resorts v roce 1992. Nyní je hostitelem pro tisíce lidí jako jedinečné
kongresové centrum a orientační bod Dallasu. Takže pokud byste někdy chtěli
sedět na Džejárově posteli nebo stát v kuchyni Miss Ellie, přijďte a slibujeme
vám všem vřelé Dallasské přivítání!
MARKETINGOVÉ
INFORMÁCIE
TRIČKÁ PRE
ÚČASTNÍKOV GLOBAL
RALLY 2013 HAVAJ
FAB FOREVER
ACTIVE BOOST™
LETÁK
Obj.č. 5023
cena za balenie 1 € (5 ks)
Z OBSAHU:
• Odkiaľ čerpáte energiu?
• FAB od Forever – vaše riešenie
pri nedostatku energie
• Čo môže FAB urobiť pre vás?
• Čo obsahuje FAB?
STE PRIPRAVENÍ
NA ROK 2013?
GREGG MAUGHAN
 OD DOBRÉHO KU
SKVELÉMU
VIDEO GREGGA MAUGHANA
A VÝKONNÉHO TÍMU
FOREVER LIVING
S POSOLSTVAMI
DO ROKU 2013.
„VERÍM, ŽE MÁTE POTENCIÁL
STAŤ SA SKVELÝMI. KAŽDÝ Z VÁS.“
NOVÉ VIDEÁ NÁJDETE NA
www.discoverforever.com
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
27
Ho’omaika’i ‘ana
Hoh-oh-my-kah-ee ah-nah
Gratulujeme všem, kteří se kvalifikovali
na první Forever Global Rally. Bude to
nezapomenutelný zážitek...
www.foreverglobalrally.com
Download

FOREVER 04 2013.indd