1
XVI. ročník, cena 1 € / 20 Kč, január / leden 2012
Slovak Republic
|
Czech Republic
BUĎTE ZDRAVÍ S VÝROBKAMI FOREVER POČAS
CHLADNÉHO ZIMNÉHO OBDOBIA
strana 18-19
Rex Maughan
Január je jeden z mojich najobľúbenejších mesiacov. Je ako nový štart, nový začiatok a vždy sa teším, že som na počiatku úplne nového roka. Ako
lepšie začať nový rok, než obnovením zoznamu
cieľov?
Väčšina ľudí začína rok podobnou úlohou, no často to nazývajú inak – „Novoročné predsavzatia”.
Ciele a predsavzatia môžeme mylne považovať
za to isté, no je medzi nimi skutočný rozdiel. Kým
predsavzatia sú založené na celkovom výsledku,
po ktorom túžite, ciele sú mapou, ako sa k nemu
dostať. A ako raz povedal Lawrence J. Peter, slávny autor kníh o manažmente: „Ak nevieš, kam
ideš, pravdepodobne skončíš niekde úplne inde.”
Rex Maughan
predseda správnej rady a výkonný riaditeľ FLP Int., Inc.
Skúmajte.
Snívajte.
Objavujte.
Smutnou pravdou je, že mnohí ľudia si stanovia
ciele, no len veľmi málo z nich obetuje čas a snahu na to, aby si ich napísali. Príliš často, keď sa
rozprávam s distribútormi o ich cieľoch, hovoria,
že ciele majú v hlave, a keby si ich napísali, neovplyvnilo by to ich schopnosť dosiahnuť konkrétny cieľ. To je typická chyba. Cieľ, ktorý nie je
napísaný, je iba snom. Je to jednoducho vrtošivá
myšlienka, ktorá normálne začína slovami „Chcel
by som”.
Keď obetujete čas na to, aby ste sen sformulovali
do slov a ako ďalší krok ho napíšete, vdychujete tak život Vašim snom. Tvarujete formu, ktorú
tieto túžby neskôr nadobudnú. To dokazuje Váš
záväzok a úmysel. A hoci to nemusí trvať dlho,
no chvíľa, keď si cieľ napíšete a vyčiarknete ho
ako splnený, by mohla navždy zmeniť Váš život.
Je to posilňujúci pocit, keď sa pozriete späť a vidíte svoj sen na papieri ako súbor cieľov a viete,
že keď dosiahnete každý jeden z nich, Váš sen sa
stane skutočnosťou.
Záväzky, ktoré si ľudia dajú prvého januára až
príliš často minú svoj cieľ do 28. februára. Je to
preto, že kým bolo predsavzatie dosiahnuteľné,
neurobili si poriadny plán, ako ho dosiahnuť. Nestanovili si tie správne ciele. Napríklad povedia:
„Tento rok budem zdravší” – ale čo je prvý krok
k tomu, aby to dosiahli? Určite sa nezobudíte
prvého januára a nebudete zrazu zdraví. Hoci je
to dobrý záväzok, problém nastáva vtedy, keď
sa pozriete na požadovaný „výsledok”. Dôležité
je, aby ste si stanovili plán, ktorý zahŕňa kroky
na dosiahnutie výsledku, ktorý stojí za to. Tieto
pomocné kroky sa nazývajú „krátkodobé ciele”,
no ja ich rád volám „akčné” ciele.
Aby som dosiahol výsledok, kroky, ktoré musím podniknúť, tvoria môj zoznam krátkodobých
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
2
cieľov. Tieto krátkodobé ciele môžu zahŕňať: každé ráno si zoberiem vitamíny; namiesto obeda si
dám Forever Lite Ultra; budem cvičiť aspoň 60
minút päťkrát týždenne; a obmedzím sa na jedno
„nezdravé jedlo” týždenne. Ak budem všetky tieto
„akčné” ciele pravidelne dodržiavať, dostanem sa
k požadovanému „výsledku”.
Tým, že si dám námahu, zadefinujem moje kroky a napíšem si ich, mentálne sa pripravujem
na uskutočnenie svojho cieľa. Bude to úžasný
pocit, keď sa každý deň pozriem na svoj zoznam
a poviem: „Zobral som si vitamíny, vypil som Lite,
cvičil som a zjedol som len jeden keks. Toto všetko sú veci, o ktorých som povedal, že ich splním
a podarilo sa!” Po pár týždňoch sa tieto „kroky”
stanú návykmi a nakoniec povedú k úspešnému
dosiahnutiu Vášho požadovaného „výsledku”. Oddanosť malým krokom, ktoré robíte každý deň,
napokon spôsobí zmenu z dlhodobého hľadiska.
Keď ich vyčiarknete po splnení krokov a dosiahnutí výsledkov, uistite sa, že si vytvoríte nové ciele
a opäť skontrolujete všetky staré, ktoré ste ešte
nedosiahli. Neustále sa povzbudzujte a nebojte sa
snívať. Ako raz povedal Mark Twain: „O dvadsať
rokov budete viac sklamaní z vecí, ktoré ste neurobili, ako z vecí, ktoré ste urobili. Takže odhoďte
laná. Vyplávajte z bezpečného prístavu. Chyťte
vietor do plachiet. Skúmajte. Snívajte. Objavujte.”
A v tomto prípade…Objavujte Forever.
Navždy Váš
Rex Maughan
Dopis od generálních manažerů
Rok se s rokem sešel a my se můžeme ohlédnout
dozadu a bilancovat. Jaký byl uplynulý rok? Co
nám přinesl? Jsme spokojeni se vším, co děláme,
nebo můžeme ještě něco změnit? Chceme se mít
ještě lépe, chceme mít lepší podmínky pro naši
práci, větší síť? Co všechno se nám prožene hlavou... Jak jsme začínali? Většina z nás začala tento
obchod dělat proto, že v rodině byl někdo nemocný.
Neměli jsme ani potuchy, jak funguje FLP, jen
jsme věděli, že si nějak musíme sami pomoci,
když už lékaři byli bezradní. Tak jsme začali kupovat produkty pro naše nejbližší. Neměli jsme
žádnou speciální naučnou literaturu, jen seznam
výrobků. Měli jsme zaměstnání a pomyšlení, že
bychom vydělávali na prodeji FLP produktů, nám
bylo velmi vzdálené.
Rodina se po užívání výrobků buď uzdravila, nebo
skoro uzdravila, a my jsme to museli každému říct.
Najednou všichni sousedé chtěli vyzkoušet tyto výrobky. Produkty byly výborné a výsledky přinášely
uspokojení. Tak jsme se rozhodli pracovat více a
více pro Forever. Je to jednoduché a bez komplikací. Někteří distributoři u sebe neměli ani sponzora.
Pracovali srdcem. Tak začínal i jeden z nejúspěšnějších distributorů Evropy - Rolf Kipp. Známe ho
jako skromného, tichého a nenápadného člověka.
A podívejme se, kam se dostal. Na nejvyšší úroveň
ve Forever! Nebo Christine Chalaupka - vždy elegantní dáma. Jednoduše nabízela výrobky Forever
a o nějakém marketingovém plánu neměla ani
potuchy. Začala se o něj zajímat, až když výsledky
předčily všechna její očekávání. Forever se rychle
její zásluhou rozběhl po celém Rakousku. Dnes je
to paní diamantová manažerka.
Důležité je, aby ti noví ochutnali všechny výrobky
a mohli tak zprostředkovat svůj pocit ostatním.
Ukažme jim vzory. A když se jejich práce začne
rozrůstat, pak sami budou chtít vědět o ní více.
Sami budou chtít vědět, co všechno mohou dosáhnout. Ukažme jim všechny možnosti jejich práce,
veškeré odměny a bonusy, které mohou získat.
Mysleme na toto všechno, když budeme plánovat
svou práci. Aby nový rok byl ještě lepší než ten
předchozí, abychom měli lepší podmínky pro práci,
abychom se mohli spokojeněji ohlédnout dozadu
a ještě lépe plánovat. Toto všechno Vám v novém
roce upřímně přejí
Karin a Ivan Kiszlingovi
Srdečně Vaši
Karin a Ivan Kiszlingovi
Pokud chceme
něco dokázat,
musí se to
udělat snadno
a jednoduše.
Když si připravujeme motivaci pro naše nové distributory, nevystrašme je zbytečnými podrobnostmi a komplikovanými návody. Pokud chceme něco
dokázat, musí se to udělat snadno a jednoduše.
Někdo řekne: říct to ze srdce.
3
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Důležité informace
DODANIE TOVARU
Dôležité upozornenie! Kuriér je oprávnený prevziať
peňažnú hotovosť od zákazníka až po doručení
tovaru. Firma Forever Living Products nevyberá
od zákazníkov žiadne zálohové platby vopred!!!
FLP SR
Zásielky objednaného tovaru vám doručíme
prostredníctvom UPS (okrem soboty a nedele).
Dodacia lehota je 48 hodín od prijatia vašej
objednávky.
Dopravné náklady:
• za objednávku v bodovej hodnote
do 2 bodov sú 3,50 
(za objednávku nad 2 body je doprava zdarma).
• cena dobierky je 1,50 
Akékoľvek informácie o tovare, jeho zaslanie,
žiadajte priamo v kancelárii FLP SR na
tel. č.: +421 2 54 41 69 61.
FLP CR
Zásilky objednaného zboží vám doručíme
prostřednictvím PPL (kromě sobot a nedělí).
Dodací lhůta je 48 hodin od přijetí vaší objednávky.
Dopravní náklady:
• paušálně 114 Kč včetně DPH (při hodnotě
objednávky nad 1 bod doprava zdarma)
• doběrečné 36 Kč včetně DPH
Jakékoli informace o zboží a jeho zaslání žádejte
přímo v kanceláři FLP CR na tel. č.: +420 244 466 012.
Postup pri objednávaní tovaru formou združenej objednávky:
• združenú objednávku so zoznamom všetkých objednávok realizujte na tlačive, ktoré obdržíte v sklade firmy FLP, alebo si ho môžete stiahnuť z internetu
• objednávku si pripravte vopred, po jej spracovaní
a príprave na expedíciu už nie je možné uskutočňovať dodatočné zmeny
Faxové podanie prihlášky:
Ak ste noví distribútori a vašu prihlášku pošlete do kancelárie FLP faxom, originál musíte čo
najskôr poslať poštou, pretože až potom bude
zaevidovaná vaša objednávka a jej bodová hodnota do systému pre výpočet bonusov. Vaša
MOŽNÝ PREDAJ VÝROBKOV. TO ISTÉ PLATÍ AJ PRE
Akékoľvek platby, ktoré chcete realizovať na náš účet,
musia byť sprevádzané špecifickým variabilným symbolom. Preto je nutné si najprv pred každou platbou
vyžiadať od nás zálohovú faktúru, ktorá obsahuje potrebný variabilný symbol, a až potom realizovať platbu.
V prípade akýchkoľvek nejasností sa prosím obráťte na:
FLP SR - p. Katka Boboková,
tel. č.: +421 2 54416961,
FLP CR - p. Martina Baštová,
tel. č.: +420 244 460 254.
Táto informácia sa netýka platieb za tovar.
Ďakujeme za pochopenie.
JAK OBJEDNAT VÝROBKY A LITERATURU
telefonicky
FLP Česko:
FLP Slovensko:
00420 244 466 012
00421 2 54 64 34 12
Prosíme vás, abyste si zkontrolovali, zda jste
objednali správný počet výrobků a uvedli
všechny potřebné informace.Ve vaší korespondenci nezapomeňte uvést vaše ID číslo.
Mějte prosím připravené vaše ID (identifikační číslo),
kód (číslo) výrobku, množství, adresu dodání.
poštou
Vlnitá 77/33
147 00 Praha 4–Braník
Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava
internetem
www.foreverliving.com
www.foreverliving.com
Na objednávkový formulář se dostanete v části
Internetová objednávka po zadání vašeho ID a hesla
Otvírací
hodiny
Po., St., Čt.: 8.30-16.30 hod.
Pá.: 8.30-15.30 hod.
Út.: 10.00-19.00 hod.
8.00-18.00 h (predajňa)
kancelária: 8.00-16.00 h
Ut: 10.00-18.00 h
Polední
přestávka
celý týden: 12.30-13.00 hod.
celý týždeň:
13.00-13.30 h (predajňa)
PRVÝ DEŇ V MESIACI KVÔLI CELODENNEJ INVENTÚRE
JE SKLAD VO FLP SR A FLP CR ZATVORENÝ. NIE JE
prihláška platí vždy iba so súčasným nákupom
v minimálnej hodnote 60 .
Nezapomeňte, že minimální hodnota
objednávky musí být 60 €. Aktuální měsíční přepočítací kurz FLP CR zjistíte ve
firemním měsíčníku FOREVER nebo
telefonicky v kanceláři FLP CR.
PRODUCT CENTRUM V KOŠICIACH.
LÉKAŘSKÝ PORADNÍ
SBOR FLP CR A SR
VŠE O FLP SR A CR
h. doc. MVDr. Vojtech Lisák, CSc., MPH
+421 907 223 365
pondělí 13.00 – 15.00
www.foreverliving.com
Webová stránka
Bohumil Kempny, M.D.
+420 728 576 965
čtvrtek 13.00 – 15.00
MUDr. Milan Nasswettr
+420 728 577 452
pátek 17.00 – 19.00
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
4
platný od 1.1. do 31.1.2012
!
OMEŇTE
MUDr. Emília Porubská
+421 918 106 189
úterý 18.00 – 20.00
MUDr. Štefan Košlík, CSc.
+421 907 224 397
středa 14.30 – 16.30
KURZ  25,453 Kč / 
NEZAP
Po výběru státu zadáte vaše přihlašovací
ID a heslo. Přihlašovacím ID je vaše číslo
distributora (bez mezer a pomlček). Heslo
(jedenácticiferné číslo) vám bude zasláno
do 15. dne nasledujícího měsíce po zpracování vaší první objednávky výrobků. Najdete
ho na vašem Bonus Recapu.
k
. 2012 í objednáve
Ý 31. 1
án
ÚTER dní den pod
e
- posl
2. 2012 ormace
DA 1.
f
h.
STŘE st získat in ových bodec
o
o
- možn ích a skupin u možné p
n
do
R.
S
o osob úpr avy bu
P
a FL
é
Drobn ní FLP CR
le
schvá
12
2. 2. 20 bonusů
TEK
ČTVR ení výpočtu
j
- zahá
Obsah
18
REX MAUGHAN
................................................. 2
LIST OD VÝKONNÝCH RIADITEĽOV ................ 3
DŮLEŽITÉ INFORMACE ...................................... 4
OBSAH .................................................................... 5
OCENENIA ............................................................. 6
NOVÉ POSTUPY V MARKETINGOVOM PLÁNU ... 9
SUCCESS DAY ................................................... 10
23
NOVÉ POSTUPY V MARKETINGOVOM PLÁNE ... 17
BUĎTE ZDRAVÍ S VÝROBKAMI FOREVER ... 18
FOREVER FREEDOM ......................................... 20
NOVÉ POSTUPY V MARKETINGOVOM PLÁNU... 22
NAPODOBOVÁNÍ ............................................... 23
20
KONTAKTY FLP SR
[email protected]
MARKETINGOVÉ INFORMÁCIE
.............. 27
KONTAKTY FLP CR
[email protected]
Telefónna ústredňa:
+421 2 54 41 69 61
Telefonní ústředna:
+420 244 466 012
Fax:
+421 2 54 41 91 03
Fax:
+420 244 466 010
Zákaznícky servis:
Petra Gálffyová
+421 2 54 64 34 02
Asistentka ředitelů:
Ivana Hrdá
+420 244 460 255
Vydáva:
Forever Living Products Slovak Republic, s.r.o.
Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 54 41 69 61, Fax: +421 2 54 41 91 03
e-mail: [email protected]
Vedúca kancelárie a medzinárodný sponzoring:
Ľubica Olešová
+421 2 50 20 24 20
Vedoucí skladu:
Lenka Kulíšková
+420 244 400 791
Výkonní riaditelia:
Ing. Ivan Kiszling, Mgr. Karin Kiszlingová
Telefonické objednávky:
Viera Slováková
Účetnictví:
Martina Baštová
+420 244 460 254
Účtovníctvo:
Katarína Boboková
Ing. Juraj Irecký
Marketing, mesačník Forever:
Mgr. Darina Majovská
Ing. Marián E. Kalina, PhD.
Richard Mudrončík
+421 2 54 64 34 12
+421 2 50 20 24 17
+421 2 50 20 24 81
+421 2 50 20 24 28
+421 2 50 20 24 24
+421 2 50 20 24 44
Redakcia SR: Mgr. Karin Kiszlingová
Redakcia ČR: Mgr. Václav Brejška
Telefonické objednávky a fakturace:
Vlaďka Fialová a Martina Slavětínská +420 244 466 012
Grafické spracovanie: Andrej Šišma
Mezinárodní sponzorování
a měsíčník Forever – redakce v ČR:
Mgr. Václav Brejška
+420 244 400 834
Periodická tlač, registrovaná na MK SR pod. č. EV 3020/09
Tlač: X line, Novohradská 2, 821 09 Bratislava
Tento časopis bol pripravený ako informačný materiál výhradne pre
distribútorov FLP. Jeho časti alebo celok i kópie vyhotovené akýmkoľvek spôsobom nesmú byť použité na propagáciu výrobkov zákazníkom. Nevyžiadané príspevky nevraciame.
5
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Srdečne gratulujeme!!!
TOP 20 FLP SR a FLP CR
– podľa celkového počtu bodov
1. Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva
SOM
11. Řehák Michael a Mgr. Řeháková Eva
2. Drobík Milan a Drobíková Jana
SM
12. Janetková Agnesa a Janetka Peter
3. Kondéová Mária a Csala Roland
SM
13. RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan
4. PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
SM
14. Zmudová Dagmar
5. Ing. Czinege Karol
SM
15. Horgosi Oto a Horgosiová Alžbeta
6. Ing. Rýpar Rudolf a Rýparová Ingeborg
SM
16. Havlasová Irena a Ing. Havlas Libor
7. Bendelová Ema a Bendel Pavol
SM
17. Chejnová Blanka
SM
M
18. Spěváková Klára
SM
19. Ing. Kováč Juraj a Kováčová Alena
SM
20. Berkeš Vojtech a Berkešová Georgína
SM
8. Ing. Černota Jiří a Ing. Černotová Jana
9. Prom. ped. Drastichová Marie a Ing. Drastich Otmar
10. Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena
SM
M
TOP 10 FLP SR
– osobné a nemanažérske body
1. Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva
2. Bendelová Ema a Bendel Pavol
SM
2. Kováčová Aneta a Kováč Dušan
3. Kondéová Mária a Csala Roland
SM
3. Harisová Monika a Haris Ladislav
4. Ing. Czinege Karol
SM
5. Harisová Gizella a Haris Tibor
M
6. Topor Ferenc a Topor Pál Judit
AM
7. Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína
8. Kiss Tivadar a Kissová Anna
9. Majoros Tibor
10. PhDr. Moznerová Helena
M
SM
M
4. Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena
SOM
AS
S
M
5. Karasová Ľubica a Karas Peter
AS
6. Bráz Ondrej a Brázová Helena
M
M
7. Kuchtová Simona
S
M
8. Ing. Baffia Miroslav a Ing. Baffiová Iveta
M
AM
9. Ing. Kociová Terézia a Kociov Branislav
AM
M
TOP 10 FLP CR
– osobní a nemanažerské body
1. Drobík Milan a Drobíková Jana
SM
SOM
TOP 10 FLP SR
– osobné a distribútorské body
M
1. Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena
SM
10. Gelleová Tunde a Ing. Gelle Róbert
M
TOP 10 FLP CR
– osobní a distributorské body
SM
1. Havlasová Irena a Ing. Havlas Libor
M
2. Ing. Černota Jiří a Ing. Černotová Jana
M
2. Krňoulová Milada a Krňoul Vratislav
M
3. Havlasová Irena a Ing. Havlas Libor
M
3. Ing. Švéda Vladimír a Švédová Kamila
M
M
4. Spěváková Klára
4. Zmudová Dagmar
5. PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
6. Žmolík Dušan a Žmolíková Lenka
SM
M
7. Chejnová Blanka
SM
5. Ševčíková Eva
6. PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
SM
AS
M
8. Vozar Milan a Vozarová Karla
9. Ing. Švéda Vladimír a Švédová Kamila
M
9. Jurečka Vítězslav
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
M
6
S
7. Benová Helga
8. Valnohová-Vašková Jana a Valnoha Oldřich
1 0. Jilka Josef a Jilková Pavlína
SM
10. Ing. Černota Jiří a Ing. Černotová Jana
M
SM
M
Vysvetlivky: ZM – zafír manažér SOM – soaring manažér SM – senior manažér M – manažér AM – asistent manažéra S – supervízor AS – asistent supervízora
október / říjen 2011
MANAŽEŘI
FLP CR:
Havlasová Irena a Ing. Havlas Libor
Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva
sponzor: Ing. Černota Jiří a Ing. Černotová Jana
ASISTENTI MANAŽERA
FLP CR:
Němcová Simona a Ing. Němec Ivan
sponzor: Havlasová Irena a Ing. Havlas Libor
SUPERVIZOŘI
FLP CR:
Ševčíková Eva
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena
SUPERVÍZORI
FLP SR:
Harisová Monika a Haris Ladislav
Drobík Milan a Drobíková Jana
sponzor: Ing. Paulík Radim a Paulíková Zdeňka
sponzor: Kondéová Mária a Csala Roland
AUTOMOBILOVÝ PROGRAM
11/2011
3. úroveň
FLP SR:
Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva (SOM)
2. úroveň
Havlasová Irena a Ing. Havlas Libor
FLP CR:
Drobík Milan a Drobíková Jana (SM)
1. úroveň
FLP SR:
Balla Tibor a Ballová Marta (M)
Bendelová Ema a Bendel Pavol (SM)
Berkeš Vojtech a Berkešová Georgína (SM)
Kondéová Mária a Csala Roland (SM)
Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína (M)
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena (M)
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan (SOM)
FLP CR:
Spěváková Klára (SM)
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider (SM)
Zmudová Dagmar (M)
7
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Srdečne gratulujeme!!!
ASISTENTI SUPERVÍZORA
FLP SR:
Albertová Irma a Albert Štefan
Hanigovský Erik
Mgr. Maďarová Dana a Maďara Jaroslav
Slaninková Zuzana
Arvayová Lea
Hegedušová Xénia
Malychová Helena
Slimáková Katarína
Bajnoková Bernadetta
Mgr. Holíková Monika
Markovičová Mária
Ing. Spišák Pavol a Spišáková Helena
Ballová Simona
Mgr. Horenská Jana
Mattová Terézia a Demén Peter
Srdošová Daniela
Bášti Adrián
Horváthová Katarína a Horváth Peter
Mgr. Mátyásiová Eva a Santus Albert
Szabová Patrícia
Beblavý Robert
Ing. Hrabovszká Eva
Meleg Ľudovít
Szekfuová Margita
Birócziová Valéria
Hudáková Helena a Hudák Andrej
Méryová Alžbeta
Šabíková Emília a Šabík Karol
Bobályová Iveta a Majerčík Peter
Chmelíková Martina
Mihalíková Ružena
Šallaiová Mária
Bohušová Magdaléna a Bohuš Štefan
Chorvátová Oľga
Mihoková Helena
Šimončičová Ľudmila
Mgr. Broczká Mária a Broczký Ladislav
Chrobáková Jana
Mináriková Diana
Mgr. Šišková Libuša a Ing. Šiška Máriu
Bučič Karol
Mgr. Ivanová Anna a Ing. Ivan František
Moldová Deniska
Škvarenina Dávid
Bugárová Anikó
Jezsó Miklós
Ing. Molnárová Ingrid a Ing. Molnár Michal
Štefankovičová
Caban Rastilav
Juhászová Noémi
Nabilwaili Bin Waili
Ing. Štrbák Alojz
Czikorová Agnesa a Czikora Árpád
Klein Peter a Kleinová Mária
Ing. Pandadis Andrej
Švantnerová Slávka a Švantner Dušan
Cziszár Michal
Kluková Mária a Kluka Jaroslav
Petránová Andrea a Petrán Jaroslav
Tešková Kristina
Farkas Viktória
Kolesárová Bronislava
Pirchalová Dana
Tóth Erzsébet a Tóth Gábor
Fiľko Pavel Ing.
Kórnyiová Annamária
Prajková Zuzana
Vadkertiová Eva a Vadkerti Vladimír
Frunyóová Alica
Ing. Kostiha František a Ing. Kostihová Oľga
Pristašová Emília
Vajai Valéria a Vajai László
Gajdošová Jana
Krajščák Roman
Rácová Janka a Ing. Rác Ľubomír
Valachová Mária
Gregorová Edita
Kreškóciová Jaroslava a Kreškóci Roland
Ridzoňová Veronika a Ridzoň Robert
Verešová Magdaléna
Guľová Judita
Kriaa Chokri
Rukavicová Iveta
Vidová Adriana
Guráňová Oľga a Ing. Guráň Milan
Krizsanová Margita
Sakinová Erika
Ing. Zajacová Iveta a Ing. Zajac Vladimír
JUDr. Hajdúch Ján
Krnčanová Ida
Sátorová Eva
Halušková Ivana a Haluška Pavol
Ing. Lenárová Anna
Ing. Sisák Rudolf
Handelová Ľubomíra
Lipovský Stanislav a Lipovská Katarína
Skačanová Alžbeta a Skačan Albert
ASISTENTI SUPERVIZORA
FLP CR:
Abdelnasser Daoud
Hickelová Jolana
Kozáková Alžběta
Pelcová Eva
Ing. Baránek Lubomír
Himmelová Annemarie
Kozlová Bohumíra a Kozel Jiří
Pilátová Alena
Blahutová Jitka
Hlůžková Eva
Kramářová Jana a Kramář Petr
Prokopová Pavla
Brand Martin a Brandová Jana
Hogrová Věra
Kramářová Monika
Pyszková Drahomíra
Buzková Hana
Horáková Kateřina
Krčmař Karel
Ravanshad Elahe
Černochová Tereza
Hrnová Danuše
Kretek Adam
Romanová Karin
Chmielová Naděžda a Ing. Chmiel Josef
Jadrníčková Jiřina
Kůrová Jenovefa
Seberová Ivana
Cicálková Lenka
Jančaříková Věra
Kuzmová Darina
Šenk Miroslav a Šenková Jana
Cintl Miloslav
Janečková Marie a Janeček Miroslav
Lacina Pavel
Staňurová Helena a Staňura Oskar
Dáňová Alena
Bc. Jeklová Sandra a Mgr.Jekl Jiří
Bc. Lanz Monika
Ing. Štefek Milan
Doležalová Natalia
Jeriová Jaroslava
Manczalová Daniela
MUDr.Tomisová Alena
Dostálová Lucie
Jonášová Renata
Mareček Radek
Vacková Zdenka
Dvořáková Lucie a Grna Aleš
Kačur Rostislav a Kačurová Ivana
Matych Zdeněk a Matychová Irena
Votavová Lenka
Elsnerová Simona
Kloda Jiří
MUDr.Mikulová Šárka
Young Milena
Fiřtová Sabina
Ing. Kopčilová Šárka
Nedbalová Ilona
Žáčková Jitka
Grbavčicová Kateřina
Kopsová Vlasta
Nešporová Kateřina
Zálesná Dagmar
Grossmanová Maria
Ing. Košárek Tomáš
Ociepka Vilém
Zemanová Marta
Halška Jaromír
Košťálová Ludmila
Otáhalová Klára a Otáhal Antonín
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
8
Nové postupy
v marketingovém plánu
Havlasová Irena a Ing. Havlas Libor
NOVÍ
MANAŽEŘI FLP
Celé dnešní dopoledne jsem marně přemýšlela
nad první větou našeho příspěvku do forevráckého časopisu a nic „kloudného“ mě nenapadalo. Řekla jsem si, že múza přichází většinou
nepozvána, zato však v pravý okamžik. Už v minulém článku jsem psala, že na náhody nevěřím, a opět jsem se o tom přesvědčila.
Jela jsem s naší nejmladší dcerkou autem a cestou jsme si povídaly, Lucka se zeptala, co všechno
ještě dnes budeme podnikat, a já řekla, že máme
napsat do časopisu o ALOE (jak naší práci donedávna říkala). Ona se zamyslela a „skromně“ poznamenala: „Mami, teď mě napadlo, jak bys mohla začít ten článek – napiš, že jsme ty nejlepší děti
na celém světě!!!“ Děti jsou bezelstné a do určitého
věku naprosto upřímné…
Takže milí čtenáři, vězte, že tedy máme ty nejúžasnější děti na světě. A dodáváme, že jsme součástí skvělé Forever rodiny a společnosti s úžasnými možnostmi, poznáváme lidské příběhy
a někdy jsme tak trochu pohádkáři – dostaneme
námět a i na nás záleží, jak pohádka skončí. Jako
rodina jsme také zjistili, že jsme našimi produkty
naprosto posedlí.
Kdykoliv se objeví zdravotní problém nebo zranění, navzájem
si doporučujeme
nejlepší řešení,
nejmladší dcera
si přeje od Ježíška deodorant a na otázku, který
oční odličovač je nejlepší, nejstarší dcera pravila:
„No, mami, ten z Foreveru od tatínka.“ K Vánocům také vždy dostávaly „vlasový balíček“ z drogerie a ani tam už rodina tržbu nezvedne. Od zavedení VOLUME šamponu i můj nepříliš vlasatý
manžel tvrdí, že má nadýchaný účes. Co k tomu
dodat…?
Minulý měsíc jsme postoupili na pozici manažera
a toho nelze docílit bez podpory celé rodiny a také
práce našeho týmu. Chceme poděkovat lidem
nejen z naší skupiny za jejich oporu a inspiraci. Za každým členem je ale důležité vidět lidský
příběh, jeho sny, cíle a přání. A také je to zodpovědnost a každodenní práce – bylo by jednoduché
všem zdůrazňovat, jak musí pracovat a sponzoro-
vat – ale chceme být pro NAŠE lidi také vzorem.
Nově příchozím nabízet smysl života, změnu jejich
někdy tíživé finanční situace a někomu možná jen
pomoci najít bandu správných lidí, kteří se umějí
pobavit.
Naše cesta teprve začíná, její konec je v nedohlednu. Systém nabízí nejen neomezené možnosti výdělku, cestování, kariérního postupu, ale také nová
přátelství. Není to cesta pro každého, ale my už
dnes víme, že naše „FOREVER“ pohádka, která pro
nás začala před více než dvěma lety, bude mít zcela
jistě dobrý a veselý konec…
Havlasová Irena
a Ing. Havlas Libor
9
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Success Day
Když jsem si přečetl předpověď počasí na
19.11., řekl jsem si, snad se to neodrazí na
účasti. Byl jsem mile překvapen plným sálem distributorů FLP, kteří se opět setkali,
aby oslavili svou práci za minulý měsíc, aby
si připomněli cíle své činnosti a ukázali svým
hostům příležitost, která pro mnohé může být
osudová.
Moderátorka Blanka Chejnová (SM) v úvodu přivítala přítomné, ředitelský pár společnosti Forever Living Products Mgr. Karin Kiszlingovou
a Ing. Ivana Kiszlinga, jednotlivě členy President´s Club.
Těšil jsem se na Představení společnosti a uvítání přítomných, kterého se jako vždy ujal výkonný Country Manager FLP pro ČR a SR. Nebyl
zaskočen úvodní otázkou moderátorky – jak to
dělá, že je tak úspěšný, když je generálním ředitelem pro ČR a SR a ještě je senior manažerem
– a hbitě odpověděl: „Nikdy jsem o tom neuvažoval, ale když se tak zamýšlím, je to úspěchem
distributorů ČR a SR“. Ředitel pak poutavě představil přítomným společnost. Téma Nabídka výrobků FOREVER vynalézavě zpracoval a přednesl
Josef Jilka (M) z pohledu vlivu prostředí na zdraví
v členění produktů – energie pro každého, osobní
hygiena, pohybový aparát, cévy a srdce, zdravé
vlasy, zdravá a svěží pleť, pro relax a pohodu,
zdravou pokožku, pro děti, hubnutí, pro partnerské vztahy. Sklidil zasloužený potlesk. Již
tradičně byla na vysoké odborné i etické úrovni
přednáška MUDr. Jaromíra Havla Podpora zdraví s výrobky FOREVER zaměřená na prevenci
prostřednictvím našich skvělých produktů oděná
do „pohádkového příběhu“ o zdraví a hodnotě
s Mojžíšovým mottem – Skutečnost si každý píše
sám. Poselství MUDr. Jaromíra Havla by se dalo
shrnout do jedné věty: „Naše práce není léčit, ale
narovnávat chybná rozhodnutí bližních!“ Zkušenosti distributorů a zákazníků mě vždy obohatí o nové poznatky. Jako první se přišla podělit
o vlastní zkušenost s pozitivním výsledkem na
klouby Blanka Černíková z Brna. Lenka Votavová
z Dobříše mě pobavila odpovědí vlastních dětí,
na výrok „Zhubla jsem Cleanem o 5 kg a 8 cm
v pase“. „Houby, hodně jsi přibrala a teď ses do-
Brno, 19. 11. 2011
stala na svoji váhu“. Milena Kučerová z Brna byla
po užívání Freedom, Arctic Sea a HA na kontrole
u ortopeda a byla nadšená, když jí řekl: „Klouby
máte na 30 let, ne podle občanky.“ Vtipnou tečku
za zkušenostmi udělala paní Juráčková z Brna.
Zkušenosti s podnikáním ve Forever měly spád,
byly svižné a zajímavé. Oldřich Valnoha (M) hovořil o tom, že žil v iluzi, že zaměstnání mistra
je finanční jistota, až do chvíle, kdy jednoho dne
uslyšel strohou větu – zítra nemusíš do práce!
Forever mi dal takovou práci, kde mě nevyhodí,
kde máte přátele, kde vám každý přeje úspěch,
kde mám svobodu, volný čas. Radúz Panajotov
(S) nabídl svůj technický pohled na zkušenosti s podnikáním ve Forever. Téma Spolupráce
s FLP zahájil Karel Krejčíř (S) omluvou, že má
trému. Spolupracuje s firmou 11 měsíců, zatím
jako přivýdělek, spolupráce ho baví, protože dává
lidem hodnotu. Jedním z tajemství úspěchu je
nebát se a důvěřovat v sebe, nedovolit, aby nás
cokoli odradilo.
Na programu je něco nového, něco úžasného,
něco globálního — PROFIT SHARE 2.0, podíl na
zisku firmy. Společnost Forever provedla globalizaci motivačního systému Profit Sharing a zbourala mezinárodní bariéry, které v rámci současného schématu existují, řekl ředitel Ing. Ivan
Kiszling a poblahopřál všem k dosažení 3000
bodů, a tím splnění podmínky k účasti o Profit Share. V roce 2012 se budeme moci účastnit
kvalifikace na Profit Sharing! Je to jedna z odměn, o kterou je třeba usilovat, protože otevírá
možnost účastnit se Global Rally! „Od roku 2013
bude zahájena nová etapa Forever Global Rally,
která bude agregovat všechny stávající regionální Rally do jedné vzrušující události pro celý
svět. Obrovská příležitost setkat se s absolutně
nejlepšími distributory, s přístupem k sofistikovanému a kvalitnímu školení, s delším pobytem
a větší zábavou na některém z kontinentů, kde
bude představen koncept podnikání, obchod bez
hranic. Zlatým hřebem v oceňování byl obrovský
úspěch nových manažerů Ireny a Libora Havlasovým, kteří se posunuli na významnou pozici
manažera v marketinkovém plánu splněním obratu 120 bodů za 2 měsíce. Za oba převzal Ing.
Libor Havlas od Mgr. Karin Kiszlingové a Ing.
Ivana Kiszlinga manažerské odznaky a šerpu. Po
cvakání fotoaparátů a velkém potlesku, kterým
ho sál odměnil, vzal do ruky mikrofon a řekl své
pocity. To, co mi Forever dal, nejsou jen peníze,
dal mi srdce. Dar, který mě naučil milovat lidi i po
stránce finanční. „První klíč k úspěchu je naučit
se mít rádi lidi“, zahájila motivační téma Budujte
svůj úspěch Klára Spěváková (SM) s nadšením.
„Pojeďte s námi do Budapešti! Snažím se vcítit
do vás, co asi cítíte. Doufám, že atmosféra Vídeňského Rally 2010 zachycená na videu, které uvidíte, vás vtáhne jako nás.“ Bylo milé si obrazem
připomenout pocity, které jsme s Klárou měli ve
Vídni na podiu, při setkání s Rexem Maughanem,
jak ten čas letí. „Klíčem k úspěchu je věřit svému sponzorovi. Pracovat, každý den je příležitostí. Nečekejte na zítra. Mějte radost ze života.
Nestěžujte si, nekritizujte, nepomlouvejte. Věřte
v sebe, věřte ve FLP. Čím více darujeme, tím více
se vrací.“
Samotnou tečkou na závěr bylo ocenění nových
asistentů supervizora FLP. A pak již jen následovaly gratulace, blesky fotoaparátů a dlouhotrvající potlesk. Programem, který všem přinesl
dostatek informací, emocí, podnětů k inspiraci
a měl slavnostní atmosféru, na výbornou provázela moderátorka Blanka Chejnová (SM), za což
ji patří uznání.
Ing. Rudolf Rýpar
senior manažer FLP
Termíny dalších Success Days najdete v Kalendáři akcí. Těšíme se na Vás!
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
10
Brno, 19. 11. 2011
Success Day
Kvalifikanti EU Rally 2012 Budapešť – 1. úroveň
Noví asistenti manažera FLP
L. Havlas - nový manažer FLP
11
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Success Day
Brno, 19. 11. 2011
Nová supervizorka FLP
Noví asistenti supervizora
Noví asistenti supervizora
Ocenění aktivity 4cc
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
12
Noví asistenti supervizora
Ocenění aktivity 4cc
B. Chejnová (SM) – moderátorka dne
Brno, 19. 11. 2011
Success Day
TOP 10 podle celkových bodů
TOP 10 podle nemanažerských bodů
J. Jilka (M) – Nabídka výrobků FLP
MUDr. J. Havel (S)
– Podpora zdraví s výrobky Forever
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
– O. Valnoha (M)
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
– R. Panajotov (S)
K. Krejčíř (S) – Spolupráce s FLP
K. Spěváková (SM) – Budujte svůj úspěch
13
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Success Day
Sobota - 12. november 2011 - bola jedným
z ďalších vydarených dní. V tento deň sa totiž
konal už tradične náš foreverácky „Deň úspechu - Success Day“. Zišlo sa nás tam v hojnom
počte, po informácie si prišli aj nováčikovia možno zo zvedavosti, možno si chceli vypočuť
odborníka - lekára, ale prišli aj starí harcovníci. Pozbierali sme sa z celého Slovenska.
Senec, 12. 11. 2011
tiach so skvelou produktovou ponukou potom
pokračovali aj ďalší naši nadšení distribútori
a zákazníci. Nadšene odovzdali to čo pomohlo im,
s nádejou, že tieto skúsenosti budú vedieť využiť
niekedy v budúcnosti aj iní.
Lekársku prednášku si na zaujímavú tému „Aloe
vera pri prekyslení organizmu“ pripravil skúsený
lekár, člen poradného lekárskeho zboru FLP –
MVDr. Vojtech Lisák. Vysvetlil nám, ako a prečo
dochádza ku stavu, pri ktorom je v krvi a v tkanivách nadmerné množstvo kyselín, prečo tento
stav zapríčiňuje mnohé choroby a ako tento problém riešiť s produktmi FLP.
Krátke ale výstižné bolo vystúpenie novej supervízorky Moniky Harisovej , ktorá sa na túto pozíciu vďaka svojej cieľavedomosti a ambíciám
dostala už za 70 dní. Múdre slová mierili medzi
nás aj z vystúpenia asistenta supervízora Dušana
Barlíka, ktorý je nadšený užívateľ, redaktor a vydavateľ časopisu „Chovateľ“ a priblížil nám, ako
jeho okrídlení miláčikovia milujú Berry Nectar
a nezabudol poďakovať svojej sponzorke Aničke
Kollárovej, ktorá ho s firmou FLP zoznámila. Ďalším vystúpením bol príbeh asistentky manažéra
Terézie Kociovej z Prešova, ktorá pozná firmu od
r.2000 a odvtedy je nadšenou užívateľkou a propagátorkou tejto skvelej ponuky.
Mnohí si chcú zmeniť život k lepšiemu, a tak to
bolo v roku 2005 aj v prípade manželov Kataríny
a Ernesta Mészárošovcov. Práve Ernest Mészároš nám odovzdal svoje skúsenosti ohľadne spolupráce. A že právom – o tom hovorí aj ich titul
„manažéra“ a členstvo v Prezident´s Clube.
Cez svoje bohaté skúsenosti nám FLP produkty
predstavila supervízorka Daniela Kobulnická. Vedela ich účinne spropagovať nielen ako zákazník,
ale aj ako učiteľka a športovkyňa. V skúsenos-
Radostným pokračovaním zvyklo byť, a aj teraz bolo, ocenenie aktívnych distribútorov, ktorí
splnili aktivitu 4 bodov - za 3, 6, a 12 mesiacov.
Nasledovali ich noví supervízori, ich obrat 25cc za
Program bol bohatý. Na úvod po predstavení členov Prezident´s Clubu, riaditeľ spoločnosti Ing.
Ivan Kiszling predstavil firmu, jej výnimočnosť
a jedinečnosť. S radosťou nám oznámil, že Slovensko a Česko spravili všetky kroky k tomu, aby
sa zaradili medzi krajiny, ktoré splnili podmienky
na PROFIT SHARE program, v októbri sa tento
cieľ konečne naplnil.
dva mesiace si to ocenenie zaslúži a je to už dobrý
základ k ešte väčším úspechom.
Veľkú poctu si od riaditeľského páru a prítomných zaslúžili aj kvalifikanti Európskeho rally 2012
v Budapešti. Ich radosť bola veľká, možno aj preto, lebo sa ako kvalifikanti zúčastnia posledného
Európske rally – veď vieme, že toto podujatie
bude nahradené ešte väčším a slávnostnejším –
nahradí ho Global Rally.
Človek, ktorý sa nevzdá, ale ide neochvejne za
svojim cieľom má pred sebou veľkú budúcnosť
a to sa dá povedať o Marike Kondéovej (SM). Ukázala spoločnosť FLP ako spoľahlivého partnera
pre jasnú a skvelú budúcnosť každého z nás, keď
sa dokáže zo svojimi skúsenosťami podeliť so
svojim okolím.
Na záver boli ocenení tí najdôležitejší - asistenti supervízora, ktorí sa rozhodli svojim prvým
úspešným krokom pre zmenu vo svojom živote.
A to záleží predovšetkým na každom z nás, ako
veľmi chceme tú zmenu dosiahnuť, čomu všetkému dokážeme uveriť a ako vieme otvoriť naše
srdcia. Ale to rozhodnutie si každý musí priniesť
sám. Partner – a nie hocijaký – je daný.
Prajem Vám veľa zdravia a úspechov.
Marta Ballová
manažérka FLP
Termíny ďalších Success Days nájdete v Kalendári akcií. Tešíme sa na Vás!
Kvalifikanti EU Rally 2012 Budapešť – 2. úroveň
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
14
Kvalifikanti EU Rally 2012 Budapešť – 1. úroveň
Senec, 12. 11. 2011
Success Day
Nová supervízorka FLP
Noví asistenti supervízora
Noví asistenti supervízora
Noví asistenti supervízora
Noví asistenti supervízora
15
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Success Day
Senec, 12. 11. 2011
Ocenenie aktivity 4cc
Ocenenie aktivity 4cc
TOP 10 podľa celkových bodov
Ocenenie aktivity 4cc
TOP 10 podľa nemanažérskych bodov
M. Ballová (M) – moderátorka dňa
MVDr. V. Lisák, CSc., MPH
– Aloe vera pri prekyslení organizmu
D. Kobulnická (S)
– Ponuka výrobkov FLP
E. Mészároš (M)
– Spolupráca s FLP
Naše skúsenosti s podnikaním v FLP
– M. Harisová (S)
Naše skúsenosti s podnikaním v FLP
– Ing. T. Kociová (AM)
Naše skúsenosti s podnikaním v FLP
– D. Barlík (AS)
M. Kondéová (SM)
– Forever - jasná budúcnosť
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
16
Nové postupy
v marketingovom pláne
Harisová Monika a Haris Ladislav
NOVÍ
SUPERVÍZORI FLP
S FLP som sa zoznámila v mojom zamestnaní, kam chodievala moja sponzorka na kávu.
Pri jednej príležitosti sme sa začali rozprávať
a pri rozhovore sa zmienila, že sa nejaký čas
neuvidíme, lebo sa chystá na služobnú cestu
do Ameriky.
Zaujalo ma, kde môže táto sympatická pani pracovať, keď musí ísť tak ďaleko od domova. Keď som
sa jej na to spýtala, začala mi rozprávať o firme Forever Living Products. Vtedy som už mala päťročnú skúsenosť s čajom Aloe Blossom Herbal Tea.
Nikdy som nevedela na čo je konkrétne dobrý, ale
pila som ho, lebo mi chutil. Keďže ma zaujala táto
príležitosť, sľúbili sme si, že po návrate zo služobnej cesty sa stretneme a zoznámim sa s ďalšími
výrobkami FLP.
Prvé, čo ma dostalo, bola kolekcia Sonya Skin
Care Collection, ktorú mi moja sponzorka požičala
domov na vyskúšanie. Po troch dňoch používania
som vedela, že už inú kozmetickú sadu používať
nebudem. U môjho manžela mal veľký úspech“
červený krém,“ pretože je futbalista a po vyčerpávajúcich tréningoch mu poskytol úľavu na natiahnuté svalstvo. Postupne sme začali skúšať všetky výrobky a nemali sme ani s jedným negatívnu
skúsenosť. Práve naopak! Zistili sme, že všetko čo
potrebujeme, nájdeme v FLP. Z každého nového
výrobku sme sa tešili a skúšali sme ho celá rodina. Kúpili sme si TOUCH of Forever a začali sme
s manželom pracovať na pozícii supervízora.
Za pomoci našich sponzorov Mariky Kondéovej
a Rolanda Csalu, ktorí nám intenzívne pomáhali
a dodnes pomáhajú a motivujú nás, sa nám to onedlho podarilo. Pridali sa k nám takmer všetky moje
kolegyne a radi by sme sa im touto cestou poďakovali za ich expresný štart, za dva týždne sa stali
Asistentkami supervízora Simona Ballová aj Diana
Mináriková. Poďakovanie patrí aj mojej sestre Eve
Hrabovszkej, ktorá keď bolo treba, vždy zorganizovala partie ľudí, ktorí si nás vždy radi vypočuli, zaregistrovali sa a tak nám k pozícii supervízora veľmi pomohli. S Forever Living Products máme víziu
lepšieho a zdravšieho života. Dúfame, že s našim
tímom budeme v podnikaní aj naďalej úspešne pokračovať. Už sa tešíme na nový rok a na to všetko,
čo nám Forever prinesie do budúcnosti. Prajeme
Vám veľa zdravia a elánu do života.
Monika a Ladislav Harišovci
17
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
ALOE BLOSSOM HERBAL TEA (Obj. č. 200)
Nádherne voňajúci bylinkový čaj Aloe Blossom Herbal Tea s arómou škorice sa ideálne hodí k chladnému ročnému obdobiu. Obsahuje 57% škorice – tej
najkvalitnejšej odrody dostupnej na trhu. Mnohí
z vás možno nevedia, že táto korenina stimuluje
metabolizmus, a je preto vhodná na podporu energetickej rovnováhy v organizme. Ak ste teda zjedli priveľa pečených husí, vianočných cukroviniek
alebo perníkov a trochu ste sa „prejedli“ – škorica
bude na váš organizmus pôsobiť vyrovnávajúco.
Z histórie vieme, že vianočné škoricové hviezdičky
už v minulosti plnili túto funkciu. Bylinkový čaj Aloe
Blossom Herbal Tea pôsobí osviežujúco prirodzeným spôsobom – bez teínu, alebo kofeínu a príjemne vás znútra zahreje. Vďaka vyberanej zmesi
byliniek – pozostávajúcej z pomarančovej kôry,
klinčekov, listov černice, nového korenia, feniklu,
BUĎTE ZDRAVÍ S VÝROBKAMI FO
zázvoru, kardamonu, vanilky a ďalších prímesí –
má nielen lahodnú vôňu, ale aj povzbudivý účinok
na metabolizmus a pomáha vyplavovať z tela ne-
Zima – to je na jednej strane obdobie pokoja a oddychu, na druhej strane
je však na dennom poriadku zima a prechladnutia. Na rozdiel od leta, keď
trávime veľa času na čerstvom vzduchu, v zime omnoho viac vyhľadávame vyhriate, príjemné a uzavreté priestory na stretnutia s rodinou a priateľmi. A v tomto prostredí so slabým vetraním sa výborne darí baktériám.
Ochráňte svoje telo čo najlepšie – doprajte sebe a svojim najbližším výrobky od Forever.
žiaduce produkty látkovej výmeny, vďaka čomu je
vhodný aj na kontrolu hmotnosti.
FOREVER BEE HONEY (Obj. č. 207)
S včelím medom Forever Bee Honey
doprajete sebe a svojmu telu niečo
výnimočne dobré. Je to kvalitný
včelí med, ktorý je ideálnym zdrojom energie na každý deň. Vďaka
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
18
svojmu obsahu fruktózy a hroznového cukru, ako
aj množstvu stopových prvkov, vás bude príjemne
rozmaznávať. Výborne sa hodí aj na pečenie – napríklad sušienok, alebo čajového pečiva.
FOREVER ABSORBENT-C (Obj. č. 48)
To je extraporcia vitamínov, ktoré
všetci potrebujeme najmä v zimnom
období. Naše telo si nedokáže ukladať
vitamín C do zásoby. Forever preto používa malý trik
– v Absorbente¬-C sa dôležitý vitamín C zabuduje
do ovsených otrúb. V dôsledku toho sa odbúrava
pomaly a podľa potreby sa v tele postupne uvoľňuje
počas celého dňa. Vďaka tomu náš imunitný systém skvele funguje. Nedovoľte, aby sa váš imunitný
systém oslabil a podporujte ho pomocou Forever
Absorbentu C!
FOREVER ECHINACEA SUPREME (Obj. č. 214)
Pomôže vám podporiť imunitný systém a udržať si
zdravie počas zimy i po celý rok. Synergická kombinácia echinacey, voduľky kanadskej a extraktu
z hroznových jadierok robia z Forever
Echinacea Supreme účinného podporovateľa obranyschopnosti tela.
Echinacea má dlhú tradíciu pri podpore imunitného systému. Majte ju
poruke po celý rok, aby podporovala
zdravie a blaho vašej rodiny počas
celej zimy!
ALOE PROPOLIS CREME (Obj. č. 51)
Je perfektný krém do chladného ročného obdobia!
Vynikajúco poslúži športovcom a všetkým, ktorí sa
radi pohybujú vonku – aj pri mrazivých teplotách.
Aloe Propolis Creme neobsahuje vodu, je preto
FOREVER
„zamrznúť“. Lyžiari, sánkari, korčuliari, milovníci pohybu v zasneženom teréne, alebo priaznivci ostatných zimných športov si svoju pokožku optimálne
ochránia krémom Aloe Propolis Creme od Forever.
ALOE LIPS (Obj. č. 22)
Drsné a popraskané pery – týmto problémom trpíme najmä vo veterných
a chladných ročných obdobiach. Výborne pri tom pomôže balzam na pery Aloe
Lips od Forever. Vďaka aloe vera a jojobovému oleju vaše pery zostanú mäkké
a hebké. V typickom chrípkovom období,
keď musíte niekoľkokrát denne siahnuť
po vreckovke, sa Aloe Lips postará o príjemnú úľavu aj v oblasti nosa, keď je vaša pokožka
suchá a červená. Malý praktický balzam by ste mali
mať vždy po ruke!
Umývanie rúk sa považuje za jeden z najdôležitejších spôsobov ako predchádzať šíreniu baktérií. Nemusíte sa však báť už ani „špinavých rúk“ v práci, či
v telocvični, pri školských aktivitách, pri nákupoch,
v obchodných domoch a na rodinných výletoch. Vezmite si so sebou náš Forever Hand Sanitizer!
FOREVER HAND SANITIZER (Obj. č. 318)
Nový dezinfekčný prostriedok na ruky by v chladných ročných obdobiach nemal chýbať v žiadnej
taške! Práve v období, keď sú všetci okolo vás nachladnutí, a pri podávaní rúk sa neustále vystavujete
tomuto riziku aj vy, ideálne sa vám hodí dezinfekčný
prípravok na ruky Forever Hand Sanitizer. Vďaka
svojim dezinfekčným a ošetrujúcim účinkom sa dá
výborne použiť v chrípkovom období – jeho príjemná vôňa vás privedie na úplne iné myšlienky. Najlepšie je mať ho vždy so sebou.
Predchádzajte zimným prechladnutiam
a chrípke aj miernou fyzickou aktivitou!
Znovu je tu tá časť roka, keď možno počujete ľudí
kašľať pred vašou kanceláriou, alebo niekto z vašich blízkych má nádchu a kýcha. Niekedy sa zdá, že
sa nákaze jednoducho nedá vyhnúť. Ale štúdie ukazujú, že aj mierna fyzická aktivita vás môže ochrániť
pred všetkými nákazami, ktoré sú vo vzduchu. Aj
keď nie ste práve pravidelným návštevníkom fitnes
centra, ak začnete aj pravidelne cvičiť, môžete podľa
tohto výskumu predísť tým najhorším zimným nákazám. Aj mierne aeróbne cvičenie, akým je napríklad rýchla chôdza, bicyklovanie, alebo beh v trvaní
30 minút 5-krát do týždňa, môže pomôcť v boji proti
vírusom a baktériám tým, že posilní váš imunitný
systém. Ako môžete získať zadarmo túto imunitu?
POČAS CHLADNÉHO
ZIMNÉHO OBDOBIA
Kľúčom je zvoliť si typ cvičenia, ktoré vám vyhovuje.
Ak ste športový nováčik, dobrým začiatkom je polhodinová prechádzka každý deň.
vhodný najmä pre suchú
alebo podráždenú pokožku pri mínusových teplotách. Gél z aloe vera jej spolu s včelím propolisom,
vitamínmi, harmančekom a hydratačnými olejmi
dodáva prirodzenú vlhkosť – avšak bez vody, ktorá
by mohla na najvrchnejšej vrstve pokožky doslova
Okrem cvičenia sa odporúča starať sa o seba aj nasledovným spôsobom: mať dostatok spánku, monitorovať úroveň stresu, dobre sa stravovať a vyvarovať sa zdrojov baktérií, ktorými môže byť aj vzduch
v uzatvorených priestoroch alebo naše vlastné ruky.
Spolu so zdravou stravou
a miernym aeróbnym cvičením, podporia výrobky Forever vás a vašu rodinu tak, ako
to z hľadiska zdravia počas
zimy potrebujete!
19
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
20
FOREVER
FREEDOM
V roce 2001 byl na mezinárodním Super Rally představen nový
revoluční výrobek Forever Freedom. Jednalo se o první výrobek,
který firma vyvinula pro řešení jediného konkrétního problému
– udržení zdravých kloubů. Běžné problémy s opotřebováním
chrupavky, které vedou k bolesti a tuhnutí kloubů, pociťují miliony lidí. Proto se jednalo o výborný doplněk sortimentu.
Forever Freedom obsahuje aloe vera
gel a další důležité doplňky včetně glukosaminu, chondroitinu a methylsulfonyl methanu (MSM). Aloe gel má protizánětlivé a imunomodulační účinky
a dále obsahuje výživové součásti jako
vitaminy, živiny a stopové prvky. MSM
má také výrazně protizánětlivé účinky,
ale hvězdou mezi ingrediencemi jsou
glukosamin a chondroitin, jejichž obnova u většiny lidí starších 40 let není
dostatečná.
Tento důležitý doplněk poskytuje tělu
ještě další základní složky, které jsou
potřebné pro tvorbu nové chrupavky
a udržování kloubů ve zdraví. Měl by se
užívat především preventivně, díky čemuž by se lidé mohli ve vyšším věku
vyhnout problémům. Existují také určité
skupiny osob, u kterých je vznik osteoartrózy pravděpodobnější a na něž je
vhodné se zaměřit. Tyto skupiny zahrnují
osoby, které mají osteoartrózu v rodinné
anamnéze, výkonné sportovce a spor-
tovkyně, lidi trpící obezitou a osoby vykonávající těžkou fyzickou práci. Ze zpětné
vazby jasně vyplývá, že výrobek funguje,
a mnoha osobám, které jej pijí, zajišťuje
mnohem vyšší kvalitu života.
Díky Forever Freedom se vám dostává
kvality a účinnosti. Aktivní složky jsou dodávány rychle a ve správném množství, protože aloe má schopnost zlepšovat vstřebávání ze střeva. Proto vidíme prokazatelné
účinky již v horizontu několika týdnů.
21
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Nové postupy
v marketingovém plánu
Ševčíková Eva
NOVÁ
SUPERVIZORKA FLP
S firmou Forever Living Products jsem se seznámila na konci ledna 2011, kdy mi zavolala
moje sponzorka Zdeňka Paulíková, jestli se
může za mnou zastavit a představit mi produkty z aloe vera. Do této doby jsme se ještě
neznali a kontakt na mě získala od naší společné známé, které naše produkty pomohli
úžasným způsobem zlepšit zdraví. Musím říci,
že hned na první schůzce jsme si se Zdeňkou
padli do oka a dnes už jsme dobré kamarádky. Na prvním setkání jsem se zaregistrovala
a objednala si Aloe Berry Nectar, zubní pastu
Forever Bright Toothgel a Aloe Vera Gelly. Účinky Berry Nectaru mě upřímně velice mile překvapily. Už po týdnu jsem se cítila plná energie
a tím to vlastně všechno začalo…
Začátkem února jsem měla svoji první schůzku
s kamarádkami a začala jsem s firmou postupně
spolupracovat. Chodit na lékařské přednášky, školení a poznávat se s novými kolegy. A zároveň zkoušet
další výrobky a seznamovat s nimi také svoji rodinu.
Osobní zkušenosti jsou nejlepší reklamou a konkrétně v okruhu mých nejbližších už nám naše
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
22
produkty pomohli vyřešit bolavé koleno a rameno, posílit
imunitu, zmírnit křečové žíly
a u mého syna vyřešit ekzém
na tváři. Atmosféra ve firmě je
velice přátelská, líbí se mi možnost školení, kterou často využívám. Také podpora v týmu, kdy na to není člověk
hlavně ze začátku sám, mě nadchla. A protože mi
v srpnu skončila tříletá mateřská a řešila jsem,
kam po ní půjdu pracovat, rozhodla jsem se, že to
zkusím s Forever Living Products na plný úvazek.
Marketingový plán naší firmy je postavený tak, že
každý má možnost si splnit své sny a to mě motivuje. I když mám svoje bohaté a více než desetileté
zkušenosti s vlastním podnikáním, musím říct, že
podnikat s FLP mě zaujalo. Možnost si zlepšit zdraví
a dát lepší práci nejen sobě, ale i druhým, podnikat
bez stresů, bez finančního rizika a s velkým zázemím
firmy mi přijde úžasné. Za září a říjen se mi podařilo
postoupit na pozici supervizor a absolvovat dvoudenní školení Milana Drobíka. Za postup na pozici supervizora musím poděkovat hlavně Zdeňce Paulíkové,
Janě Valnohové Vaškové a Oldovi Valnohovi. Jejich
podpora byla veliká a díky ní se mi lépe pracovalo.
A Milanovi Drobíkovi chci poděkovat za motivaci, líbí
se mi s jakým humorem a lehkostí k práci přistupuje. A protože jsem taky z velké části „červená“, je mi
jeho styl o to bližší.
A nejbližší plány? Určitě se těším na školení Supervizor Plus na Kaskádách a na Evropské Rally 2012
v Budapešti. A velkým cílem a přáním je postoupit
v roce 2012 na pozici manažer a podílet společně
se svými sponzory na budování velké a úspěšné
brněnské skupiny.
Přeji i vám všem v roce 2012 hodně osobních
a pracovních úspěchů, mnoho spokojených uživatelů skvělých produktů firmy FLP a pojďme si plnit
naše sny!
Eva Ševčíková
Milan Drobík,
Senior manažer a člen President´s Club FLP CR
Chtěl bych dnes hovořit o zvláštní funkci našeho
mozku. My jsme totiž v poslední době ovlivňování masmedii, reklamou a internetem. Do našeho
mozku se dostávají různé informace, které nás
negativně ovlivňují. Jsou to např. různé nevhodné
reklamy a filmy. Tyto obrazy, které se jednou dostanou do otisků našeho mozku, zde zůstanou
navždycky. Sledování určité situace může vzbudit
touhu po opakování. Obrazy a zážitky, které sledujeme, jsou uloženy v neuronálních spojeních
a za určitých okolností jsou znovu zpět vyvolávány.
Já v mém podnikání s firmou Forever často pracuji
s lidmi, kteří chtějí změnit svůj život. Já sám to chci
a myslím, že vy všichni, kteří čtete tento článek,
toužíte něco změnit k lepšímu. Například lidé místo toho, že jsou líní, chtějí být aktivní. Místo toho,
že mají strach, chtějí být odvážnými. Místo toho, že
mají strach vystupovat na veřejnosti, se chtějí naučit řečnit před stovkami lidí.
Chtěl bych vám ukázat vědeckou informaci, jak
můžeme postupně přeprogramovat svůj mozek
v oblasti našeho obchodu ve Foreveru. Jeden z autorů řekl: „Moudrost není vědět, co máme dělat,
moudrost je to, když to skutečně děláme“.
Napodobování
Vážení a milí spolupracovníci-Forevráci. Nacházíme se na prahu nového roku 2012, roku, kdy distributoři z Česka
a Slovenska se mohou poprvé zúčastnit kvalifikace na jeden z deseti druhů odměny ve FLP, a to je získání šeku
Profit Share! Je to úžasná výzva a já si přeji, aby těch šeků bylo co nejvíce. Bylo mi vždy líto, když jsme sledovali
předávání těchto šeků na Evropském Rally nebo na Super Rally a naše obě země se toho nemohly zúčastnit,
protože jsme nesplňovali základní kritérium soutěže – nedosáhli jsme produkce 5 000 c.c. Vloni ve Washingtonu
došlo k nové strategii firmy, tak zvané Going Global. Hranice kvalifikace na profit Sharing byla snížena na 3 000
c.c. a my jsme ji splnili! Chtěl bych vám v tomto článku naznačit co udělat, abychom toho dosáhli. Budeme se
nyní zabývat psychologii prodeje.
23
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Mnozí z nás známe určité prvky toho, co vede
ke štěstí, co je dobré, ale někdy je velmi těžké
udělat konkrétní změny. Tady bych vás chtěl seznámit s výzkumem, který mi otevřel oči v tom,
jak se některé věci v našem životě dostávají
do našeho podvědomí a jak je můžeme odstranit. Kdybyste měli říci, jak se člověk učí, co byste
řekli? Nejpřirozenější způsob učení je napodobování. Vzpomeňte si, jaké to bylo, když jste
byli malými dětmi. Vzpomínáte si na to? Máma
říkala „máma, já jsem máma“ a vy jste časem opakovali „máma, máma, táta“ Je to napodobování. Tak jsme se učili, když jsme byli malí.
Teprve nedávno, když vědci zkoumali lidský mozek, zjistili, že je to ten nejpřirozenější způsob
učení, který nám zůstává navždy, celý náš život.
Učíme se napodobováním – a tady se už možná
dostáváme k tomu, proč mají informace v masmediích, reklamě a byznysu takovou moc. Něco
vidíme, sledujeme, a to se mnohokrát opakuje,
a tak se nám do mozku zapisují obrazy. Já neustále vidím ty scénky z různých mezinárodních
Rally, kdy na podiu dostávají distributoři šeky
Profit Sharingu… A říkám si, v čem jsou ti lidé
lepší než já…
Koupil jsem si brožurku z evropského a světového Rally ve Vídni a čtu jednotlivé příběhy lidí,
kteří ten šek dostali. Když zkoušíme vyhledávat
kontakty, oslovovat lidi, sponzorovat, vysvětlovat, můžeme dělat mnoho chyb. Nevadí, nikdo
vám hlavu neurazí, když něco zkazíte. To malé
dítě také hned neumí chodit a mluvit. Nějakou
dobu to trvá. Proto se neustále opravujeme,
zlepšujeme, až věc dokonale zvládneme. Z toho
plyne jednoduché východisko: To, čemu se věnujeme, to, co napodobujeme, to roste…
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
24
Jeden z průzkumů, který byl pro mě tak trochu
šokující, přímo zkoumal podstatu tady tohoto
zvláštního učebního procesu. Byl to průzkum,
který zkoumal několik stovek lidí, kteří se rozhodli provést ve svém životě jednoduché, ale
přesto důležité změny. Ti lidé byli rozděleni
na dvě stejné poloviny. Každá skupina prošla
procesem, kdy si vyjasňovali, co vlastně chtějí
změnit, ať už to bylo, že se chtějí lépe naučit plánovat čas, že chtějí začít cvičit, že chtějí v něčem
změnit kvalitu svého života. Každá z těchto dvou
skupin obdržela odlišné metody, jak měli tu svo-
se, že tato metoda pomáhá, ti lidé se skutečně
měnili.
ji změnu udělat. První skupina si měla stanovit
konkrétní cíle, např. 3x týdně běhat, jíst 10 dnů
jen zdravé věci, vytvořit si návyk systematického
plánování, udělat 3 oslovení cizích lidí denně atp.
V této první skupině byli lidé vyzvání, aby si své
cíle zapsali a aby je v příštích 12 týdnech pravi-
delně jednou týdně vyhodnocovali. Představte si
– chcete něco změnit: dáte si cíl, máte ho napsaný a každou neděli svůj cíl vyhodnotíte. Děláte to
tak? Dáte si cíl, máte jej napsaný a každou neděli vyhodnotíte, co jste udělali. Nikdo to nedělá?
Tak to ještě máte to nejlepší před sebou. Zjistilo
Ale ta druhá skupina dostala jinou metodu.
Tito lidé měli usilovat o změnu pomocí metody
zdánlivě primitivní – tak pro malé pionýry nebo
skauty. Byli vyzváni, aby vytvořili jakousi malou
kartičku. A na tu kartičku měli velmi konkrétně
napsat tu změnu, o kterou usiluji. Měli si tam
napsat cíl, který chtějí dosáhnout. A potom byli
vyzváni, aby tuto kartičku nosili neustále s sebou – v peněžence, v diáři nebo u mobilu a měli
za úkol, aby se po dobu 12 týdnů minimálně 10x
za den na tuto kartičku podívali, to znamená, aby
si text přečetli. Chtěl bych říci, že v této skupině
byli vysokoškolští studenti, lidé, kteří měli titul
před jménem, za jménem, ale byli tam i docela prostí lidé. Otázka pro vás: Když si přečetli tu
kartičku minimálně 10x denně (tak to bylo v tom
výzkumu, měli to mít před očima), aby si znovu připomněli, k čemu se zavázali, která z těch
skupin si myslíte, že byla v dosahování svých cílů
a výsledků úspěšnější? TA DRUHÁ !!! A teď mi
řekněte proč? Měli to před očima. Stále znovu
a znovu. Jak je to možné? Když si to přečtu minimálně 10x za den, dostanu to do očí. To je přesně
to, jak funguje náš mozek. Co máme před očima, to přímo iniciuje naše mozkové buňky, které
mají schopnost učit se napodobovat. Co mám
před očima, mě vede k tomu, abych začal experimentovat. A postupně se vytvoří jakýsi návyk
– nejdříve mentální vizuální představa, která mě
vede k tomu, abych v praxi zrealizoval, co mám
před sebou. A tady se zjistilo, že po 12 týdnech
vykazovali pokrok obě skupiny, ale ta druhá byla
3x úspěšnější než ta první. A to je síla toho, na co
se díváme. Změna nastala, protože dané věci
věnovali tito lidé pozornost. Čím více věnujeme
něčemu pozornost, tím více se měníme. Obrazy,
které se vtiskují mezi naše neuronální spojení,
postupně vytváří jakousi mapu naší reality. Odborně tomu říkáme paradigmata. Tím, na co se
díváme, v to se postupně proměňujeme. Když
se budete dívat na úspěšné manažery, stanete
se jimi také. To je princip učení. Když jsme sami
pozitivní, přitahujeme k sobě lidi jako magnet!
25
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Napodobování
Já mám před očima Rolfa Kippa, Katrin Bajri,
Curtise a Jane Leach, Lino Barbozu, Magnuse
Adlercreutze, Miki Berkicse, Kikelomo Apeji,
Georgete Lurela, Kima Madsena, Józsefa Szabó
a Agnes Kriszó. Jejich postup na vysoké pozice
ve Foreveru byl neuvěřitelný a máme se od nich
čemu učit! My v České Republice a Slovenské
republice také pracujeme ve Foreveru! Chceme
být úspěšní, chceme postupovat na vyšší pozice,
chceme získat šek Profit Sharing, chceme vydělá-
vat více peněz, chceme udržet nebo zlepšit zdraví
lidem kolem nás, chceme svými penězi pomoci
těm, kteří to potřebují…
Známý milionář Warren Buffett (v r. 2008 nejbohatší muž světa) při jedné příležitosti řekl něco,
co je velmi pravdivé: „Řetězy návyku jsou příliš
lehké, aby je bylo cítit, ale příliš těžké, aby se daly
lehce rozseknout. Zabere 20 let, než si vybuduješ
svoji reputaci, a 5 minut, než ji zničíš. Když se nad
tím vážně zamyslíš, budeš dělat věci jinak.“
Dělejme naši práci lépe. Sledujme pozitivní
zprávy. Sledujme úspěšné distributory. Buďme
sami pozitivní. Studujme marketingové principy.
Sponzorujme. Zkoušejme všechno v praxi. Budujme úspěšný tým. Stanovme si cíle. Motivujme
svůj tým. Stanovme si dobu naplnění cílů. Napodobujme úspěšné !
Přeji vám i sobě, aby se nám tento rok vydařil,
aby co nejvíce distributorů postoupilo na vyšší
pozice, aby používání našich skvělých výrobků
pomohlo zlepšit zdraví co nejvíce lidem a aby se
alespoň někdo ze slovenských a českých manažerů objevil na podiu v roce 2013 na Global Rally
a přebral z rukou Rexe Profit Sharing šek. Ať už
bude jakýkoliv, pamatujte, že bude vytvořen naší
společnou prací. A k tomu vám všem přeji pevné
zdraví a Boží požehnání.
Milan Drobík
Senior manažer a člen President´s Club FLP CR
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
26
TERMÍNY SUCCESS DAYS A RALLY 2012
FLP SR
7.1.
24.-25.2.
17.3.
14.4.
19.5.
9.6.
14.7.
16.-18.8.
8.9.
13.10.
10.11.
8.12.
– Senec
– Európske Rally Budapešť
– Senec
– Bratislava
– Senec
– Forever Rally SR a CR, Brno
– Senec
– Super Rally Phoenix
– Senec
– Senec
– Senec
– Senec
Srdečne Vás všetkých pozývame na spoločný Success
Day FLP SR a FLP CR, ktorý sa uskutoční 7.1.2012
v Senci, v hoteli Senec o 11:00 hod. Nepremeškajte
príležitosť stretnúť sa s jednými z najúspešnejších distribútorov FLP a vypočuť si ich motivačné prednášky:
Miklós Berkics (diamantový manažér)
a Ágnes Krizsó (zafírová manažérka).
FLP CR
7.1.
24.-25.2.
18.3.
21.4.
20.5.
9.6.
21.7.
16.-18.8.
9.9.
20.10.
17.11.
9.12.
– Senec (hotel Senec, Slnečné jazerá – sever, Slovensko)
– Evropské Rally Budapešť
– Brno
– Ostrava
– Brno
– Forever Rally CR a SR, Brno
– Brno
– Super Rally Phoenix
– Ostrava
– Brno
– Brno
– Ostrava
27
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
FOREVER!
Download

FOREVER 01 2012.indd