SLOVAK REPUBLIC
CZECH REPUBLIC
1 XVIII. ročník, SR - 1 € / CR - 0,86 €
január / leden 2015
Aloe BB
crème
Forever
Vital5
Chřipka
jako
hlavní
událost
dne
Simona
Ježíková
professional
bodyfitness
Predstavujeme
program Forever
Úžasný
včelí úl
Byť Eagle manžérom znamená pomáhať viac ľudom.
Určte si ciele, tvrdo pracujte a výsledky prídu samé.
Pripojte sa k najlepším – Cancún, Mexiko.
Kvalifikačné obdobie: 1.5.2014 – 30.4.2015
VŠE O FOREVER SR A FOREVER CR
www.foreverliving.com
Po výběru státu zadáte vaše přihlašovací ID a heslo. Přihlašovacím ID je vaše číslo distributora (bez mezer a pomlček).
Heslo (jedenácticiferné číslo) vám bude zasláno do 15. dne
následujícího měsíce po zpracování vaší první objednávky
výrobků. Najdete ho na vašem Bonus Recapu.
KONTAKTY FOREVER SR
[email protected]
18
22
Telefónna ústredňa:
+421 2 54 41 69 61
Fax:
+421 2 54 41 91 03
Zákaznícky servis:
Petra Gálffyová
+421 2 54 64 34 02
Vedúca kancelárie a medzinárodný sponzoring:
Ľubica Olešová
+421 2 50 20 24 20
Telefonické objednávky:
Viera Slováková
+421 2 54 64 34 12
Účtovníctvo:
Katarína Boboková
+421 2 50 20 24 17
Ing. Juraj Irecký
+421 2 50 20 24 81
Marketing, mesačník Forever:
Bc. Katarína Huszárová
+421 2 50 20 24 28
Mgr. Marek Marcinov +421 2 50 20 24 29
Ing. Marián E. Kalina, PhD.
+421 2 50 20 24 24
Richard Mudrončík
+421 2 50 20 24 44
KONTAKTY FOREVER CR
[email protected]
24
27
OBSAH:
Telefonní ústředna:
+420 244 466 012
Fax:
+420 244 466 010
Asistentka ředitelů:
Ivana Hrdá
+420 244 460 255
Vedoucí skladu:
Lenka Kulíšková
+420 244 400 791
Účetnictví:
Martina Baštová
+420 244 460 254
Markéta Liberdová
Telefonické objednávky a fakturace:
Vlaďka Fialová a Martina Slavětínská
+420 244 466 012
Mezinárodní sponzorování a měsíčník Forever – redakce v ČR:
Mgr. Václav Brejška
+420 244 400 834
LÉKAŘSKÝ PORADNÍ SBOR FOREVER CR A SR
Success Day Senec, 15. 11. 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
h. doc. MVDr. Vojtech Lisák, CSc., MPH
+421 907 223 365
pondělí 13.00 – 15.00
MUDr. Emília Porubská
+421 918 106 189
úterý 18.00 – 20.00
MUDr. Štefan Košlík, CSc.
+421 907 224 397
středa 14.30 – 16.30
Bohumil Kempny, M.D.
+420 604 642 348
čtvrtek 13.00 – 15.00
MUDr. Milan Nasswettr
+420 728 577 452
pátek 17.00 – 19.00
Nové postupy v marketingovom pláne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KURZ – 27,666 Kč / 
Success Day Brno, 8. 11. 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
platný od 1. 1. do 31. 1. 2015
REX MAUGHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dopis od generálních manažerů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OCENENIA október / říjen 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nové postupy v marketingovém plánu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Úžasný včelí úl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Simona Ježíková - profesional bodyfitness . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Chřipka jako hlavní událost dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
program Forever F.I.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Forever Vital 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
aloe BB crème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
MESAČNÍK VYDÁVA
Forever Living Products Slovak Republic, s.r.o.
Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 54 41 69 61, Fax: +421 2 54 41 91 03
e-mail: [email protected] | IČO: 35 711 248
ISSN 1339-066X
Spoluvydávateľ: Forever Living Products Czech Republic, spol. s r.o.,
Vlnitá 77/33, 147 00 Praha 4
Výkonní riaditelia: Ing. Ivan Kiszling, Mgr. Karin Kiszlingová
Redakcia SR: Mgr. Karin Kiszlingová
Redakcia ČR: Mgr. Václav Brejška
Grafické spracovanie: Andrej Šišma
Tlač: X line, Novohradská 2, 821 09 Bratislava
Periodická tlač, registrovaná na MK SR pod. č. EV 3020/09
Tento časopis bol pripravený ako informačný materiál výhradne pre distribútorov FLP.
Jeho časti alebo celok i kópie vyhotovené akýmkoľvek spôsobom nesmú byť použité
na propagáciu výrobkov zákazníkom. Nevyžiadané príspevky nevraciame.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
3
R ex M aughan
Vyberte si cieľ: Január je mesiac určený pre optimizmus a snívanie vo
VEĽKOM! Pridáte sa k nám na ceste do ďalšej fantastickej destinácie
na naše Global Rally 2016? Alebo by ste radi zarobili peniaze navyše,
ktoré môžete použiť na kúpu novučičkého auta s Forever2Drive?
A čo tak sa zúčastniť ďalšieho Eagle Manager’s Retreat? Vo Forever
môžete samozrejme dosiahnuť všetky vymenované ciele a nielen tie,
je tu mnoho iných vzrušujúcich motivačných príležitostí, treba sa len
rozhodnúť, na ktorej iniciatíve zapracujete.
Rex Maughan - predseda správnej rady a výkonný riaditeľ Forever Int., Inc.
Plánujte efektívne: Keď už máte ciele na nový rok určené, treba
porozmýšľať, ako ich dosiahnuť? Akými ľuďmi sa obklopíte, aby vaša
cesta bola fantastická a plynulá? Načrtnite si trasu, označte si, kde sa
nachádzate teraz, až po vaše úspechy v roku 2014 a stanovte si míľniky
na splnenie na ďalší úžasný rok – toto vám pomôže zotrvať na tomto
kurze počas celého roka.
„To
najväčšie
dobrodružstvo”
Buďte flexibilní: Stalo sa vám už niekedy, že ste boli na perfektnom
výlete a zrazu ste sa rozhodli, že potrebujete pozmeniť vašu trasu, aby
ste videli niečo, čo ste neplánovali? Byť prispôsobivý
novým výzvam a nečakaným príležitostiam, ktoré sa
nám ponúkajú je mimoriadne dôležité. Obzrite sa
dozadu na vašu cestu, aby ste mohli ohodnotiť svoj
pokrok smerom k vaším cieľom a robte potrebné úpravy.
Verím, že v každom z nás je dobrodruh. Niektorí z nás radi riskujú,
iní cestujú alebo chcú precestovať všetky kúty sveta a ďalší by radi
rozprávali pred tisíckami ľudí, no väčšina z nás sníva o objavení
neznámeho. Akokoľvek chápeme význam slova dobrodružstvo,
dobrodruh je v každom z nás. To je dôvod, prečo sme sa všetci spoločne
ocitli vo Forever. Rád by som vás vyzval, nech je váš dôvod akýkoľvek,
aby ste ho znovu objavili a prehodnotili svoje prečo. Stojíme na prahu
nového roku. Rok 2015 stojí pred nami zatiaľ s prázdnym papierom.
Preto by som vás rád povzbudil, aby ste sa vydali na svoju vlastnú
dobrodružnú cestu.
Obzrite sa na chvíľu späť za rokom 2014. Čo ste dosiahli minulý
rok? Ako? Čo chcete dosiahnuť nasledujúci rok? Jedna z úžasných
vecí vo Forever je, že môžete riadiť svoj osud. Váš úspech je hnaný
vašou oddanosťou k sebe samému a k svojmu podnikaniu. Ako
v akomkoľvek inom dobrodružstve, aj tu je mnoho možností
a dôležitých krokov, ktoré človek musí spraviť na dosiahnutie
svojich cieľov.
4
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Bavte sa: Eleanor Roosevelt raz povedala: ,,Šťastie nie
je cieľ, je to výsledok dobre prežitého života.’’ Uistite sa,
že si vašu cestu užívate a ceníte si veci, ktoré sa okolo vás dejú. Či už
dobré alebo zlé, snažte sa nájsť každý deň dôvod na to - byť vďačný.
Vďaka ústi ku šťastiu.
Verím, že najväčšie a najhodnotnejšie dobrodružstvá sú tie, ktoré
zdieľame spoločne, preto nezabudnite sponzorovať nových ľudí, ktorí sa
stanú súčasťou vášho dobrodružstva v roku 2015.
Neviem sa dočkať tých úžasných vecí, ktoré v roku 2015 všetci spoločne
dosiahneme.
Navždy Váš
Rex Maughan
D o p i s o d g e n e r á l n í c h m a n a ž e r ů
Je krásné číst novoroční projev pana Rexe Maughana. Dýchá hrdostí
za všechno, co dosud uskutečnil. Před lety založil společnost, která
pomáhá, dává práci a zlepšuje život mnoha tisícům lidí. Když se on
ohlédne dozadu na předchozí roky, může být nejen spokojený a hrdý,
ale i šťastný. Neboť jeho dosavadní život je naplněn prací pro lidi,
kteří jsou spokojeni a nadšeni. Dejme si proto poradit od tohoto
velikána, naučme se od něj vše, co nám pomůže v našem
podnikání.
Většinou začínáme pracovat pro Forever tehdy, když
potřebujeme finanční zabezpečení, chceme mít vyšší životní
úroveň, pomáháme sobě a všem kolem nás s řešením zdravotních
problémů. Špičkoví distributoři naší firmy, kteří všeho dosáhli
a mají své cíle splněny, se začínají věnovat charitativním
činnostem. Jsou však mezi námi i tací distributoři, kteří si plní
jiný sen. Žijí pro své povolání, proto pracují pro Forever, aby
mohli vyžít a „sponzorovat“ svou práci. V sousední Budapešti
takto funguje divadlo operety. Kdyby nebylo Forever, nevycházeli
by CD s maďarskými operetními díly. Takže pan Rex Maughan
nepřímo podporuje rozvoj kultury. U nás existují zařízení
pro mentálně postižené. Odměna za tuto práci je minimální.
A přece existují mezi námi lidé, kteří takovou práci vykonávají
s láskou desítky let. Je tak slabě placená, že musejí dělat vedle
ní - Forever. Jsou neskutečně vděční Rexovi Maughanovi, že
existuje vynikající příležitost ve Forever, mohou slušně žít a vedle
toho se věnovat své dlouholeté práci. Možná, když pan Rex Maughan
tuto společnost zakládal, ani netušil, jak velké možnosti a příležitosti
bude moci lidem nabídnout. Je to nejen geniální obchodník, ale
i velký filantrop, který má rád lidi. Dlouho premýšlel o systému,
který pomůže šířit výborné produkty mezi ně, umožní jim finančně
růst a zvýšit si životní styl. Přímo či nepřímo podporuje vše dobré, co
na zemi existuje.
Přejeme všem našim distributorům, aby v novém roce přemýšleli,
Karin a Ivan Kiszlingovi
„Špičkoví
distributoři
se začínají
věnovat
charitativním
činnostem”
plánovali, žili a pracovali jako zakladatel a majitel společnosti
Forever - Rex Maughan
Srdečně Vaši
Karin a Ivan Kiszlingovi
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
5
srdečne
gratulujeme!!!
TOP 20 FOREVER SR a FOREVER CR – podľa celkového počtu bodov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva
Kondéová Mária a Csala Roland
Bendelová Ema a Bendel Pavol
Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína
Janetková Agnesa a Janetka Peter
Máziková Adriana a Mázik Tomáš
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan Drobík Milan a Drobíková Jana
RNDr. Tomková Katarína a Tomko Ladislav Ing. Czinege Karol
SOM
SOM
SM
M
SM
SM
SOM
SM
M
SM
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
TOP 10 FOREVER SR
Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína
RNDr. Tomková Katarína a Tomko Ladislav Bendelová Ema a Bendel Pavol
Kondéová Mária a Csala Roland
Záčiková Alena a Záčik Alojz RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena Janetková Agnesa a Janetka Peter
Ing. Czinege Karol
Mgr. Tóthova Valéria a Mgr. Zoltán Péter
M
M
SM
SOM
M
SOM
M
SM
SM
AM
– osobné a distribútorské body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TOP 10 FOREVER CR
6
Drobík Milan a Drobíková Jana Zmudová Dagmar
Žmolík Dušan a Žmolíková Lenka
Jilka Josef a Jilková Pavlína Jurečka Vítězslav
Wawrzyczková Irena a Ing. Wawrzyczek Jiří Ing. Švéda Vladimír a Švédová Kamila Chejnová Blanka
Guziurová Erika
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
SM
SM
M
M
SM
M
M
SM
M
SM
Kondéová Mária a Csala Roland
Podhorcová Helena
Pásztor Eugen
Lický Ladislav
Reviláková Mária a Revilák Jozef
Ing. Platková Mária
Szalaiová Anita a Mócár Stefan
Mgr. Tóthova Valéria a Mgr. Zoltán Péter
Mgr. Kuráková Helena
Sateková Andrea a Satek Richard
SOM
S
S
S
S
S
S
AM
AM
AS
TOP 10 FOREVER CR
– osobní a nemanažerské body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SM
SM
M
SM
M
SM
M
SM
SM
AM
TOP 10 FOREVER SR
– osobné a nemanažérske body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Rehák Michael a Mgr. Reháková Eva PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
Záčiková Alena a Záčik Alojz
Zmudová Dagmar
Mike Fedorová Gabriela a Mike Zoltán
Ing. Kováč Juraj a Kováčová Alena
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena Berkešová Georgína a Berkeš Vojtech
Ing. Rýpar Rudolf a Rýparová Ingeborg
Mgr. Tóthova Valéria a Mgr. Zoltán Péter
– osobní a distributorské body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hodanová Dana
Nogová Táňa
Krňoulová Milada a Krňoul Vratislav Dicarlo Diego
MUDr. Nasswettr Milan Nasswettrová Edita
Ing. Bazala Jaroslav, PhD. a Bazalová Jarmila Ing. Juráčková Ludmila a Ing. Juráček Jiří
Gregorová Bohuslava
Kawuloková Zdenka a Kawulok Ján RNDr. Kropáčková Maria
S
AS
M
AS
AM
S
SM
AS
S
AS
Vysvetlivky: ZM – zafír manažér SOM – soaring manažér SM – senior manažér M – manažér AM – asistent manažéra S – supervízor AS – asistent supervízora
Október/ říjen
2014
Supervízori
FOREVER SR
Fabián František a Fabiánová Andrea
Földiová Petra Gažová Anna a Gažo Jozef
Hulecová Renáta a Ing. Hulec Jozef
Lický Ladislav
Pásztor Eugen
Ing. Platková Mária
Podhorcová Helena
Reviláková Mária a Revilák Jozef
Szalaiová Anita a Mocár Štefan
sponzor: Culen Pavol
sponzor: Földiová Dana a Furjes Adrián
sponzor: MUDr. Halvoňová Valentína a Ing. Halvoň Pavol
sponzor: RNDr. Tomková Katarína a Tomko Ladislav
sponzor: Janetková Agnesa a Janetka Peter
sponzor: Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína
sponzor: RNDr. Tomková Katarína a Tomko Ladislav
sponzor: Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína
sponzor: Ing. Kobulnický Milan a Mgr. Kobulnická Daniela
sponzor: Dolezsaiová Agnesa
Asistent Manažér
FOREVER CR
Mgr. Tóthová Valéria a Mgr. Zoltán Péter sponzor: Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína
Supervízori
FOREVER CR
Branná Emilie
Hodanová Dana
Kawuloková Zdeňka a Kawulok Jan
Sobková Jarmila
sponzor: Sobková Jarmila
sponzor: Duna Martin
sponzor: Branná Emilie
sponzor: Zmudová Dagmar
3. úroveň
AUTOMOBILOVÝ
PROGRAM
11/2014
FOREVER SR:
Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva (SOM)
Kondéová Mária a Csala Roland (SOM) 1. úroveň
FOREVER SR:
Bendelová Ema a Bendel Pavol (SM)
Janetková Agnesa a Janetka Peter (SM)
Máziková Adriana a Mázik Tomáš (SM)
Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína (M)
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan (SOM)
FOREVER CR:
Drobík Milan a Drobíková Jana (SM)
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider (SM)
Zoznamy nových Asistentov supervízora nájdete na www.foreverliving.com v sekcii NOVINKY.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
7
M.Kondéová (SOM) – moderátorka dňa
Senec, 15. 11. 2014
Success
Day
Podnikanie s Forever Living Products má jednu zvláštnosť
– čas plynie akosi rýchlejšie, ako v bežnom živote. Ešte
v nás rezonujú zážitky z októbrového stretnutia, a už
nás víta z pódia moderátorka novembrového Success dňa,
soaring manažérka Marika Kondéová, ktorá so svojím
šarmom a energiou vtiahne do diania každého
z účastníkov nášho sviatočného dňa.
Success Day je mesiac čo mesiac pre nás sviatkom, kedy sa zas a znova
presvedčíme, že sme sa vydali správnym smerom, že naše rozhodnutie
chopiť sa tejto príležitosti bolo a ostáva najlepším rozhodnutím v našom
živote. O tom nás presvedčili aj slová Country Managera spoločnosti,
Ing. Ivana Kiszlinga, ktorý vo svojom predstavení spoločnosti kládol
dôraz na stabilitu, kvalitu a perspektívu, čo charakterizuje firmu Forever.
Prospešnosť našich výrobkov pri zvládnutí každodenných povinností
a pri predchádzaní tzv. civilizačných ochorení nám potvrdila členka
profesionálneho lekárskeho zboru MUDr. Emília Porubská, ktorej
prednášky sú neoceniteľnou pomocou pri našej poradenskej činnosti.
Vystúpenie p. doktorky výborne doplnila Mgr. Andrea Juríková, a tak
sme získali ucelený obraz, čo ponúknuť, ako pomôcť tým, čo našu
pomoc potrebujú.
Dôkaz o tom, že produkty fungujú, nám priniesli nadšení distribútori,
ktorí vo svojich vystúpeniach ocenili ich prínos pri prevencii a pri riešení
už vzniknutých problémov u seba samých ale aj u svojich známych.
8
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Po ich skúsenostiach prišli na scénu tí, čo sa rozhodli pre spoluprácu
so spoločnosťou a vyrozprávali nám svoje príbehy, cestu ktorú prešli
doteraz a veru často sa nám až slzy tlačili do očí pri ich počúvaní.
Supervízorky p. Emília Pračková, p. Anita Szalaiová, p. Ivana Hudecová
a čerstvá asistentka managera p. Valéria Tóthová, štyria ľudia, štyri
príbehy, každý iný ale napriek tomu podobný v odhodlaní pokračovať
v našliapnutej ceste, dosahovať vyššie a väčšie ciele.
Nastupujúci noví asistenti supervízora si ich určite dobre zapamätali,
lebo ich ďalšou métou je práve pozícia supervízora, a v duchu si už
možno premietali ako bude znieť ich príhovor, keď dosiahnu túto
úroveň. Každý im zo srdca prial, aby sa ich sen čo najskôr naplnil.
A oceňovalo sa ďalej. Kolegovia, ktorí mesiac čo mesiac spĺňajú aktivitu
4CC, podmienku úspechu, noví supervízori. Noví asistenti managera
Mgr. Valéria Tóthová a Mgr. Péter Zoltán, si hrdo preberali svoje
odznaky a vďačne prijímali gratulácie a potlesk publika. Ísť neochvejne
za svojim cieľom, nebáť sa prekážok, vytrvať za každú cenu – to bol ich
odkaz pre každého v sále.
Zamerať sa na jednoduchosť, efektivitu a morálnosť, dodržiavať
osvedčené postupy, zvýšiť frekvenciu našej činnosti – to je spôsob,
ako dosiahnuť úspech v tomto podnikaní! Ak nám to vysvetľuje
osobnosť, akou je PhDr. Helena Móznerová, nemôžeme mať najmenšie
pochybnosti, že sa máme riadiť jej učením. Keď tak budeme činiť,
neminie nás ani adekvátne finančné ohodnotenie. V bravúrnej prednáške
soaring manažérky RNDr. Tatiany Trizmovej, sme sa dozvedeli, čo
nás čaká a neminie, čo všetko ponúka Forever, ak budeme ochotní
a odhodlaní splniť to, čo je nevyhnutné k dosiahnutiu finančnej slobody
a kvalitného života. Ťažko prekonateľný spôsob prejavu prednášajúcej
Ocenenie nových supervízorov
v mnohých z nás zanechal zážitok, ktorý sa tak často neopakuje.
Podobne ako aj prednáška senior Eagle manažérky Adriany
Mázikovej, pod ktorej vedením rastú úspešní distribútori ako huby
po daždi. Už názov jej prednášky „Urč si svoje priority“, naznačoval,
čo je jej hlavným mottom pri práci so svojou skupinou. A keď to
funguje u nej, bude to fungovať aj u nás. Najlepší spôsob nadobudnutia
vedomostí je učiť sa od tých, ktorí dosahujú úspechy. Stačí si osvojiť
ich pohľad na vec, ich spôsob a postoj k práci, a budete si môcť
užívať také výsledky ako senior Eagle manažéri Agnesa Janetková
a Peter Janetka spolu s Eagle manažérmi Katarínou Mészárošovou
a Ernestom Mészárošom. Tieto dva manželské páry opäť raz potvrdili,
že systematická a vytrvalá práca prináša neustále svoje ovocie. Pre nich
tentokrát vo forme splnenia automobilového motivačného programu
Forever2Drive. Kto by nechcel, aby sa mu zvýšil plat o 400Eur? Prvá
úroveň tohto programu určite nie je konečné slovo týchto úspešných
distribútorov!
Nech vaše súčasné postavenie v hierarchii Forever je len dočasnou
zastávkou na vašej ceste, nech sú vaše ciele vyššie, aké si iní boja čo i len
sformulovať, nech vás sprevádza túžba byť nápomocný iným, a pomôcť
tak i sebe!
Takto nás vyprevádzala moderátorka dňa a s výzvou, aby sme sa pri
najbližšom stretnutí mohli pochváliť s novými výsledkami a ukázať tieto
výsledky aj tým, ktorí ešte nezažili úžasnú atmosféru našich sviatočných
stretnutí!
Ernest Mészároš
Senior manager
Viac fotografií nájdete na našom Facebooku.
Ocenenie nových asistentov manažéra
Ocenenie aktivity 4cc
Czech Republic | Slovak Republic
Ocenenie aktivity 4cc
FOREVER
9
A.Janetková a P.Janetka (SM)
– Kvalifikanti automobilového programu
Kvalifikanti automobilového programu
K.Mészárošová a E.Mészároš (SM)
– Kvalifikanti automobilového programu
Senec, 15. 11. 2014
Success Day
E.Pračková (S)
Naše skúsenosti s podnikaním vo Forever
Ocenenie asistentov supervízora Forever
TOP 10 Forever SR podľa celkových bodov za 10/2014
TOP 10 Forever SR podľa nemanažérskych bodov za 10/2014
10
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
MUDr. E.Porubská – Ochrana
proti civilizačným chorobám
Mgr. A.Juríková (S) – Ponuka výrobkov Forever
PhDr. H.Moznerová (M)
– Cyklus spolupráce s Forever
A.Máziková (SM) – Motivácia
A.Szalaiová (S)
Mgr.V.Tóthová (M)
J.Hudecová (S)
Naše skúsenosti s podnikaním vo Forever
Naše skúsenosti s podnikaním vo Forever
Naše skúsenosti s podnikaním vo Forever
Ocenenie asistentov supervízora Forever
Ocenenie asistentov supervízora Forever
RNDr. T.Trizmová (SOM)
– Zarábame s Forever
Ocenenie asistentov supervízora Forever
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
11
Nové postupy
v marketingovOm plánE
Helena Kuráková
NOVÁ
Asistentka manažéra
FOREVER
Existuje slovný zvrat:
„Stáť pevne nohami na zemi“.
Môžeme to aj rozviesť do hĺbky. Človek,
o ktorom to možno povedať je priamy,
čestný a nič nepredstiera. Má rád život, je šťastný a dotiahne to ďaleko. Ja by som vám chcela o takom človeku porozprávať
a hneď na začiatku mu poďakovať. Je to moja sponzorka, trenčianska manažérka Alenka Žáčiková.
Ďakujem mojej sponzorke Alenke, ktorá ma naučila všetko, čo som
potrebovala vedieť. Rozprávala mi o Forever produktoch. Učila ma, ako
podporia moje zdravie. Poradila mi, ako byť pánom svojho času. Vždy mi
dala správnu radu na dosiahnutie toho, po čom som túžila. Povedala mi
o sebadisciplíne a sebaúcte vo všetkom. Ako je dôležité povedať áno, ale aj nie!
Ako byť citlivá voči situáciám počas stretnutí. Dobre sa pripraviť a byť dobrým
vodcom. Vodcovstvo a sebadisciplína idú totiž ruka v ruke. Upozorňovala ma,
ako sa každé ráno pripraviť na to, že budem aj odmietaná. Varovala ma, aby
som sa na to pripravila tak, že sa zamestnám inými činnosťami, ako napríklad
návštevou miest a situácií, ktoré ma povedú v pomoci ďalej, čítaním odbornej
literatúry v oblasti podpory zdravia, náučných kníh o osobnom raste alebo stretaní
sa s priateľmi na káve. Povedala mi, že odmietanie nie je osobná záležitosť. Opäť
ma upozornila na sebadisciplínu, ktorá mi nedovolí spomaliť, ale naopak zostať
veselá a pozitívna. Úspech a radosť príde, keď sa takto ľudia k sebe správajú. Jedna
z rád znela: ,,K chybám ľudí sa nevyjadruj, oni o nich vedia.’’ Takto vám začnú
ľudia dôverovať. Stanú sa z vás ozajstní priatelia a vy môžete budovať seba, svoj
tým a aj tým jeho týmu. Všetko závisí od potreby. Navyše získate nový, dobrý,
návyk. Dobré návyky vytláčajú zlozvyky. Všetky tieto dobré rady umocňovali naši
spoloční priatelia Emka a Paľko Bendelovci, ktorí tu sú vždy pre nás, a nie len nás
dve. Ďakujeme zo srdca Vám obom za cenné rady a skúsenosti.
12
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Vráťme sa k návykomzachovajte si pokoj
a trpezlivosť a náhlenie sa stane
vecou minulosti. Pri plánovaní
termínov nezabudnime ani
na schôdzku so samým sebou.
Čas na svoje potreby, oddych,
relax. Venujte sa tomu, čo vám
naplní život optimizmom,
šťastím a láskou.
Nehnevajme sa, ak sa nedarí, lebo aj lekári nám hovoria, že hnev má horší
dopad na naše zdravie, ako strach alebo stres. Urobte si plán na každý deň
a premýšľajte o ľuďoch, ktorým môžete pomôcť. Už v duchu ich vidíte, že
sú šťastnejší, zdravší a prijímajú, čo im s láskou ponúkate. Čím viac myslíte
na iných, tým menej času vám zvýši na premýšľanie o vašich problémoch.
Predstavte si ľudí, s ktorými strávite dnešný deň – možno potrebujú len
povzbudenie, trpezlivého poslucháča, aby ich vypočul. Možno majú
finančné problémy. Naučme sa počúvať, pretože vy im s produktami
Forever dávate aj seba, svoje schopnosti, talent a možno aj niečo, čo sami
nepotrebujete. Tým im umožníte kúpiť si prvé balenie potravinových
doplnkov a potom to už ide samo. Ako pridanú hodnotu vyčaríte úsmev
na svojej tvári, a uvedomte si, že ste pre toho človeka požehnaním. Tým
si zvyšujete počet ľudí, ktorých obdarúvate. Postupne sa to stane vaším
životným štýlom a ľudia vám budú dôverovať. Myslite o ľuďoch vždy len
pozitívne, povzbudzujte ich a uvedomte si, že v tejto chvíli ste ich šťastím
a požehnaním. A aj vy ste vtedy šťastní a spokojní.
A to nám všetkým zo srdca prajem: mať vo všetkých životných situáciách
pokoj. A povedať si: ,,Aj ja dokážem to isté, čo všetci úspešní.‘‘
Helena Kuráková
Nové postupy
v marketingovOm plánE
Anita Szalaiová
NOVÁ
SUPERVÍZORKA
FOREVER
Volám sa Anita Szalaiová
a pochádzam z dedinky Gbelce.
Mám 32 rokov a chodila som na strednú školu podnikania. Úspešne som ju ukončila maturitou a teraz som na materskej dovolenke.
Mám úžasného partnera, s ktorým mám dve krásne deti, a ktorý stále
stojí po mojom boku. Syn má desať rokov a dcérka dva a pol roka.
Som veľmi šťastná, že mám takú skvelú rodinku.
So spoločnosťou Forever Living Products som sa zoznámila pred
šiestimi mesiacmi. Vtedy som mala vážne zdravotné problémy
s pankreasom a žalúdkom. Zoznámila som sa so svojou sponzorkou
Agikou Dolezsaiovou, ktorá ma pozvala na jeden čaj a porozprávala
mi o možnostiach spoločnosti Forever a predstavila mi jej produkty.
Najprv som si vybrala pár produktov na moje ťažkosti a ani som
netušila, že to bude koniec môjho šesťročného trápenia. Veľakrát
som predtým bola v nemocnici a nikto mi nevedel pomôcť.
Nakoľko Forever produkty veľmi rýchlo účinkovali, v máji, keď sme
sa stretli s Agikou, som s ňou išla na jedno verejné predstavenie.
Zoznámila som sa tam s veľmi pozitívnymi ľuďmi, ktorí boli milí
a sympatickí. Vtedy som sa rozhodla, že chcem s týmito ľuďmi
spolupracovať. sa mi to úspešne podarilo. Mám aj vyššie ciele, ktoré si myslím, že
so spoločnosťou Forever dosiahnem. Chcem žiť zdravšie, šťastne
a pomáhať mnohým ľuďom, čo sa týka ich zdravia a dosiahnutiu ich
snov a cieľov.
Chcem poďakovať mojej sponzorke Agike Dolezsaiovej a jej sponzorke
Valérii Tóthovej. Ďakujem vám za podporu, pomoc, a že sa stále
môžem na Vás obrátiť. Potom sa chcem poďakovať celej mojej hornej
línii. Som rada, že môžem patriť do vašej rodiny. Všetci ste úžasní.
Moja veľká vďaka patrí môjmu partnerovi, ktorý mi pomáha pri
všetkých mojich aktivitách. Na koniec by som sa chcela poďakovať
mojej mamičke, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá a neustále ma
podporuje. Všetko, čo robím, robím kvôli našim detičkám, aby mali
všetko a boli šťastné.
Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli toto dosiahnuť.
Tu sa nezastavím, pokračujem na svojej ceste ďalej....
Mám veľa snov a cieľov a už mám aj vlastné prečo. Prvým mojim
cieľom bolo, aby som sa stala supervízorkou. Som veľmi šťastná, že
Anita Szalaiová
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
13
K.Spěváková (SM) – moderátorka dne
Brno, 8. 11. 2014
Success
Day
I když byl tento den deštivý, věřím
že si ho přítomní moc užili. Zahájení
i provázení celým dnem bylo pod taktovkou
příjemné, usměvavé a upřímné mladé
dámy Klárky Spěvákové.
Po krátkém úvodu na pódium vystoupila mladá maminka a lékařka
Lucie Sedláčková. Hovořila poutavě o zdravém životním stylu a ukázala
nám čím se řídit, když chceme zdravě žít. Její přednáška mě uklidnila.
Vím, že řídit se zdravým rozumem a inspirovat se našimi předky je to
nejpřirozenější. Vyzdvihla prevenci, která je důležitá, aby lidé udržovali
zdraví a nemuseli nákladně řešit nemoc. Těší mě, že takový názor může
mít tak mladý člověk a ještě odborník.
O výrobcích Forever, které má sama ráda a používá je, nám s nadšením
a elánem přišla popovídat sympatická paní Eva Řeháková. Jako bývalá
učitelka se vyjádřila: „V práci mě nikdo nepochválil“. Toto je mi velmi
blízké. Sama jsem učila, a tak vím, o čem je učitelská práce. Pokud tento
člověk dokáže učit děti, určitě dokáže lidem vysvětlit proč používat
výrobky a připojit se k Forever.
Program dále následoval oceněním nových asistentů supervizora. Tento
zážitek je vždy emotivní a přínosný pro všechny. Pro ty, kteří pomohli
14
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
dosáhnout těmto lidem tohoto úspěchu, ale i pro ty, kteří tohoto
stupínku chtějí dosáhnout, ale ještě nedosáhli.
Co mě tedy hodně baví, jsou lidé, kteří přijdou na pódium povyprávět
o zkušenostech s výrobky Forever. Jsou to konkrétní příběhy lidí, kteří
je používají třeba krátce, ale jsou překvapeni, jak rychle působí a zlepšují
jejich zdraví i vitalitu.
Po krátké přestávce nám Zdeňka Kawuloková (S) prozradila, že moc
děkuje své sponzorce za oslovení a představení výrobků Forever.
Dana Hodanová (S) se zmínila o svém studiu, které provozuje,
a neskrývala nadšení z výrobků Forever. I já jsem měla poprvé tu čest
vystoupit na podium, krátce promluvit o svém snu a o tom, co chci
dokázat. Jarmila Bazalová (S) nás povzbudila do další práce. Příjemným
překvapením pro nás bylo, že vystoupil také manažer Petr Zrník ze
Slovenska. Z jeho příspěvku jsem pochopila, že když člověk hledá
příležitost, tak ji najde. Na závěr nás pobavil veselým příběhem o žabce.
Pointa tohoto příběhu je: Hledejme ty, kteří chtějí změnit svůj život
k lepšímu a jsou ochotni pro to něco udělat.
Koho ráda poslouchám, tak to je Josef Jilka, který umí nádherně
vysvětlit jak na to. Co je důležité, jak pracovat, co neošidit. Vždy přidá
nějakou zkušenost ze svého podnikání a je to velmi veselý člověk.
Líbila se mi věta „do auta taky lidé lijí olej a jezdí na technickou, proč
se tak nestarají o své tělo?“ Jožka apeloval na pomoc, kterou dostáváme
od svých sponzorů: „Využívejte svého sponzora, co on bude stačit.
Naplno!“
Ocenění nových asistentů supervizora Forever
Následně manželé Kiszlingovi ocenili nové supervizory a TOP 10.
Po krátké přestávce se losovalo deset výherců soutěže „Příležitost
s FOREVER“.
Dále promluvil pan Ivan Kiszling, country manažer Forever CR
a Forever SR, jak vydělat peníze a jak je to možné dosáhnout i u těch,
kteří tomu ještě nevěří. Díky tomu, že mezi námi byli hodně úspěšní
lidé, kteří dosáhli svého cíle, jsou velmi přirození a ochotní pomoci
radou nebo i povzbuzením, se mi začínají v hlavě rodit myšlenky na to,
že to taky dokážu!
Poslední třešničkou na dortu byla Dagmar Zmundová, která řekla, že
to jde, když se do práce člověk pořádně zakousne a nevymýšlí nové
postupy. Může tak dosáhnou vysněné příčky. „Toto podnikání je tak
jednoduché, nemusíme si ho komplikovat, stačí najít své proč a jít si
za tím“. Taková slova snad musela povzbudit každého.
Ocenění nových supervizorů Forever
Tento den jsem si moc užila a byl pro mě přínosem. Místo nudného,
upršeného dne jsem slyšela tolik zajímavých informací a vůbec jsem se
nenudila. Strávila jsem den s příjemnými lidmi, ochotnými si navzájem
pomoci. Mám chuť se s nimi dál setkávat a růst po boku mé skvělé
sponzorky Klárky Spěvákové.
Přeji všem krásné dny a zasloužené výsledky v práci s výrobky i postupy
ve FOREVER.
Leona Hrabalová
asistent supervizora
Více fotografií naleznete na našem Facebooku.
MUDr. L.Sedláčková (AS)
– Vitalita a zdraví s Forever
E.Řeháková (SM) – Výrobky Forever
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
15
Z.Kawuloková (S)
Naše zkušenosti s podnikáním ve Forever
D.Hodanová (S)
Naše zkušenosti s podnikáním ve Forever
TOP 10 Forever ČR dle celkových bodů za 10/2014
Brno, 8. 11. 2014
L.Hrabalová (AS)
Naše zkušenosti s podnikáním ve Forever
Success Day
J.Bazalová (S)
Naše zkušenosti s podnikáním ve Forever
TOP 10 Forever ČR dle nemanažerských bodů za 10/2014
Výherci soutěže ,,Přílezitost s Forever’’
16
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
D.Zmudová (SM) – Tvé Proč tě táhne vpřed
J.Jilka (M) – Cyklus Forever
P.Zrník (M) – Cyklus Forever
Nové postupy
V MARKETINKOVÉM PLÁNU
Dana Hodánová
NOVÁ
supervIzorka
FOREVER
Motto: „S láskou k lidem.“
To mám na svých webových
stránkách a mluví mi od srdce.
Jak jsem se já dostala k této firmě?
Kolega masér mi nabízel novou kosmetiku. Pochybil, nezajímal se, co potřebuji…
O pár měsíců později jsem zrovna od něho vyzkoušela zubní pastu
a sama jsem projevila zájem. Najednou se dostavila zvídavost, jak
jinak než kolem řešení zdravotních problémů. Před čtyřmi roky
jsem začala s programem Clean 9, tři roky jsem pak jen občas
někomu radila, než mi došlo, že aloe mi nejvíce pomáhá a že se
k ní stále vracím. Začala jsem chodit na Success Days, vyměňovat si
zkušenosti a s radostí doporučovat výrobky lidem při jejich potížích.
Jsem ráda, že máme ve firmě v Praze báječný kolektiv, který tvoří
neocenitelné zázemí. Je to skvělá parta, která vždy velmi spolehlivě
a trpělivě produkty zabalí a vyřídí naše objednávky. Děkuji vám…
Ze všeho nejvíce chci poděkovat mému sponzorovi Martinu
Dunovi, který mě z časových důvodů seznámil s Irenkou
Wawrzyczkovou, ta s její sestrou Dášou Zmudovou, Jaruškou
Bazalovou a Erikou Guziurovou. Vzaly mě mezi sebe, radily,
braly na setkání a nyní jsem šťastná, že patřím do jejich linie.
Po třech letech mě i Jaruška naučila používat kosmetiku, kterou
mimochodem báječně prezentuje.
Když jsem na setkání v Polsku letošního srpna vyslechla seminář
drahé Adrianky Mázikové, bylo rozhodnuto!!! Chci více…., mám
své PROČ!!!. Intenzivní práce přinesla ovoce a já zjistila, že mi chybí
krůček k supervizorovi. Staćilo zavolat děvčatům a pomoc byla
dříve, než by řekl švec.
Tak toto vše jsem získala u Forevru - neocenitelné kamarádky, skvělé
přátele, nové zkušenosti a cestování! Taky si více plním své sny a to
vše za podpory mého syna.
Děkuji Vám všem a mluvme dál, kdo chce slyšet - slyší.
S láskou
Dana Hodanová
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
17
Úžasný
Jeden
z největších
darů
přírody
včelí úl
V našem světě
efektivity, multitaskingu
a seznamů úkolů je zajímavé zjistit,
že jedním z nejefektivnějších
a nejproduktivnějších
podniků na světě je
jednoduchý včelí úl.
Pokud by včely uměly psát,
není pochyb o tom, že by mohly
vytvořit bestseller o organizačním
chování a týmové práci.
18
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Ačkoliv většina úlů není vysoká o moc víc než
jeden metr, produkují několik z nejvýživnějších
a nejpůsobivějších darů přírody. Obyčejná včela
medonosná je odpovědná, mimo jiné, za med, pyl,
propolis, včelí mateří kašičku, včelí jed, včelí vosk
a vajíčka a potomstvo včel, pokud bychom měli
jmenovat jen některé z těchto darů.
Med - je pravděpodobně nejznámější produkt z včelího úlu.
Získávání medu z úlu je jedním z nejstarších řemesel, které lidstvo
zná. Kresby na stěnách jeskyní ve východním Španělsku pocházející
z doby zhruba 7000 př. K. ukazují, že lidé měli už tehdy co do činění
s medonosnou včelou. Med byl nalezen v uzavřených sklenicích členů
egyptské královské rodiny z období před 3000 lety, a když byly vzorky
testovány, zjistilo se, že med si zachoval své nutriční hodnoty. Tvorba
medu začíná tak, že polní včely posbírají nektar z okolních polí. Nektar
pak přinesou do úlu. Nato včely nektar spolknou a vyvrhnou, a tak
se přenese na další včelu. K tomuto procesu může docházet více než
stokrát, kdy každá včela přidává své vlastní enzymy, které společně
s vyvrženým nektarem vytváří med. Včely pak med uloží v buňkách
včelí plástve uvnitř úlu a vlhkost odstraňují máváním křídel. Už velmi
dlouhou dobu se tato výborná látka používá při přípravě jídel jako
přírodní a nutričně bohaté sladidlo.
Pyl - byl nazýván zázračnou potravinou a „ambrózií bohů“, a to
z toho důvodu, že jde o jeden z nutričně nejbohatších materiálů
na světě. Poněvadž polní včely sbírají nektar uvnitř květu, sbírají také
pyl neboli „samčí semeno květiny“. Včely spojují pyl se svými slinami
a nektarem a vytvářejí malá zrnka, která nazýváme včelí pyl. Pyl je
bohatý na bílkoviny a obsahuje velké množství aminokyselin, vitaminů,
minerálů, enzymů a koenzymů. Světové atletické špičky jsou známé
tím, že používají pyl pro podporu svých velmi intenzivních tréninků
a výkonů, a to kvůli vysoké úrovni výživy ve včelím pylu. Včely pracují
po celý den obdivuhodným tempem, což vyžaduje nutriční podporu
pylu. Lidé také používali pyl k zajištění přírodní energie a vytrvalosti.
Pyl je společně s většinou včelích produktů jednou z vzácných látek,
které vědci neumějí synteticky vyrobit v laboratoři. Příroda vytvořila
patentovaný vzorec pro pyl, který i ty nejchytřejší vědecké kapacity
musí ještě vymyslet.
stromů. Včely také extrahují, stejně jako pyl a med, i pryskyřice, a pak
přidávají své vlastní enzymy a společně vytvářejí propolis. A lidé,
stejně jako včely, používají propolis na podporu imunity a k ochraně
před bakteriemi.
Mateří kašička – V neposlední řadě je to zcela jistě mateří
kašička, jídlo vhodné pro královnu. Larva, která byla vybrána, aby
se z ní stala včelí královna, se od narození krmí mateří kašičkou
pro podporu růstu. Jediným rozdílem mezi tím, zda se z larvy stane
královna nebo dělnice, je to, že královna se krmí mateří kašičkou
a dělnice medem a pylem. Mateří kašička je látka podobná mléku,
kterou dospělá včela vylučuje z hltanových žláz na hlavě. Mateří
kašička je balíček s antioxidanty, aminokyselinami a ostatními
jedinečnými výživnými látkami, jako je lecitin, kolagen, EFA a gama
globulin. To vše poskytuje královně živiny potřebné k rychlému zrání,
díky tomu je královna v dospělosti o 40 % větší než normální včely
a za svůj život zaplní úl více než 3 miliony vajíček. Mateří kašička je
speciální přírodní ingredience, o které se mnozí domnívají, že může
podporovat zdravé vlasy, pokožku a nehty, reprodukční zdraví, vitalitu
a buněčné zdraví.
Úžasný včelí úl nám poskytuje některé
z nejprospěšnějších přírodních produktů, které
jsou k dispozici. Věda neumí vyrobit to, co
příroda dovedla do dokonalosti.
Propolis - je znám jako nejlepší ochránce včelího úlu. Slovo
propolis se skládá ze dvou řeckých slov: „pro“ znamenající před
a „polis“ znamenající město. V doslovném překladu propolis znamená
obranu před městem. Včely propolisem lemují vnitřek svých úlů,
opravují plástve a utěsňují skuliny a rohy, aby ochránily včelí roj
před škodlivými bakteriemi. Včely vlastně propolisem před úlem
vytvářejí rohožku, které se musí každá včela před vstupem do úlu
dotknout. Vědci a chovatelé včel se domnívají, že propolis se skládá
z pryskyřic bohatých na polyfenoly ze stromů a rostlin. Tyto pryskyřice
se přirozeně používají k ochraně rostlin a léčí poškození rostlin nebo
Doufám, že využijete příležitosti k tomu, abyste si dnes užili některý
z úžasných přínosů našich včelích produktů!
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
19
Simona
Ježíková
professional
bodyfitness
Volám sa Simona Ježíková a už deväť rokov žijem v Grécku.
Fitness sa venujem od mojich šestnástich rokov.
Zaujal ma veľmi dobrým pocitom po zdravotnej
a psychickej stránke a zmenou vzhľadu mojej postavy.
Preto som sa fitness začala venovať profesionálne.
20
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Počas základnej a strednej školy som
sa zaoberala rôznymi druhmi športov,
napríklad vodné pólo, volejbal,
basketbal. Keďže som mala slabosť
na čokoládu a stále som nevidela
zmenu na mojej váhe, v šestnástich
rokoch som sa rozhodla, že musím so
sebou niečo urobiť.
Ako každý tínedžer som tiež chcela
mať peknú postavu a chcela sa
páčiť. Preto som začala chodiť
do posilovne, kde som nadobudla
dobrý pocit, že pre seba niečo robím.
Postupne som zmenila stravovacie
návyky, začala som sa lepšie cítiť
a viac sa tešiť zo života. Okrem
dobrého pocitu, ktorý mi cvičenie
prinieslo, som videla aj veľké zmeny
na mojom tele, čo ma nesmierne inšpirovalo. osobnej starostlivosti./zubný gél, deodorant, propolisový krém,
objemový vlasový šampón, Aloe FirstTM a Aloe Vera Gelly..../
Do budúcna sa budem venovať aj osobnému trénerstvu a pomoci
ľuďom, ktorým nie je ich postava a zdravie ľahostajné. FOREVER
bude predmetom našich rozhovorov a súčasťou tréningov. Ako moja
sestra nasmerovala mňa, aj ja chcem ľudí nasmerovať na cestu, ako
sa správne starať o svoje telo a tešiť sa zo života aspoň tak ako ja
s FOREVER. Chcela by som im ponúknuť to najlepšie, čo potrebujú.
Tieto fotografie sú z troch rôznych súťaží európskeho a svetového
šampionátu 2014. Na svetovom šampionáte, ktorý sa konal
v Grécku v roku 2014 som získala 7.miesto.
Kto by sa predsa nechcel dobre cítiť a k tomu
ešte aj dobre vyzerať?
Zistila som že posilovanie vypĺňa značnú časť môjho života a tak
som sa mu začala venovať profesionálne. Mimo súťažnej sezóny
sa udržiavam v kondícii pravidelným tzv. kondičným cvičením
a samozrejme tými správnymi doplnkami výživy.
Nakoľko som užívala iné výrobky, prišla za mnou moja sestra
Mariana a predstavila mi Forever produkty. Tým sa začala moja cesta k naozaj zdravšiemu životu cez prírodné produkty spĺňajúce nároky
môjho tréningu. Som je za toto nesmierna vďačná.
Veľmi sa mi v príprave osvedčili produkty ako Argi+TM, Forever
Lite Ultra TM, Forever Fast BreakTM, a samozrejme Nature-MinTM,
Absorbent-CTM a celý program na kĺby, t.j. Forever FreedomTM
a Forever Active HATM.
Počas súťažných dní sa všetko sústredí na tvrdý tréning a dostatočný
príjem vitamínov, minerálov a ďalších dôležitých prvkov. Tu opäť rada
siaham po produktoch Forever. Hoci všetky tieto produkty sú pre
mňa dôležite, moje najobľúbenejšie produkty sú Forever Lite UltraTM,
Forever Fast BreakTM a samozrejme teraz nové Forever PRO X2 TM, ktoré ulahodia aj môjmu maškrtnému jazýčku.
Ako každá žena, tiež mávam chute na sladké. Čo sa mi páči je, že
nemám výčitky svedomia voči váhe a jedálnemu lístku. Po náročných
tréningových dňoch si rada oddýchnem pomocou sady Forever Aroma
Spa a takisto som si našla obľúbené produkty spomedzi produktov
Zistila som že posilovanie vypĺňa značnú časť
môjho života
a tak som sa mu začala venovať profesionálne.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
21
Kroky,
které můžete
podniknout k tomu,
abyste zůstali
zdraví
Chřipka
jako hlavní událost dne:
Váš soused kašle, váš listonoš kašle a dokonce i váš syn přijde domů
ze školy s kašlem. Chřipka se dostala na první stránky novin, takže
budete chtít udělat vše pro to, abyste se také nenakazili.
Nejsnadnější způsob, jak se nachladit či chytnout chřipku, je třít si nos po kontaktu
s infikovaným předmětem, včetně čehokoliv, na co někdo kýchnul. Odborníci z Mayo Clinic
říkají, že choroboplodné zárodky nachlazení a chřipky prokázaly schopnost přežít 48 hodin
i déle. Takže i když si budete pamatovat, že si nemáte třít nos, je také dobré pravidelně si mýt
ruce, používat dezinfekční prostředek na ruce a posilovat svůj imunitní systém. Zde jsou tři
produkty od společnosti Forever Living, které vám mohou pomoci zůstat tuto sezónu zdraví.
22
Aloe Hand & Face Soap (Obj. č. 38)
Forever Hand SanitizerTM s aloe vera a medem (Obj. č. 318)
Dejte jeden z těchto dávkovačů mýdla všude, kde máte vodovodní
kohoutek, a vždy budete mít po ruce hladký, hedvábně čistý
přípravek, který pokožku zároveň zvlhčuje i čistí. Tato přidaná vlhkost
je velkým plusem během suchých měsíců, kdy musíme velký počet
hodin trávit v místnosti s topením a s nuceným větráním. Sama
lahvička vám bude jemně připomínat, abyste smyli choroboplodné
zárodky.
Výborný pro situace, kdy nemáte po ruce vodu. Forever Hand
SanitizerTM se svou příjemnou vůní citronu a levandule zabíjí 99,99 %
bakterií, které ohrožují vaše zdraví. Lahvička o objemu 2 oz se výborně
svou velikostí hodí do peněženky nebo kapsy, do auta či zásuvky stolu.
Na rozdíl od některých agresivních dezinfekčních prostředků na ruce
na ničení choroboplodných zárodků má Forever Hand SanitizerTM
hladkost aloe vera a medu pro hydrataci a zvlhčení.
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Forever ImmuBlend™ (č. 355)
Ať už jsme při udržování čistoty co možná nejdůslednější, je nemožné
zcela se choroboplodným zárodkům vyhnout, zvláště pokud máme
členy rodiny, kteří jsou nemocní. Tedy k tomu, abychom mohli
skutečně zůstat zcela zdraví, potřebujeme mít nejúčinnější řešení.
Forever ImmuBlend™ pomáhá vašemu tělu fungovat na té nejvyšší
úrovni, takže jste proti nachlazení a chřipce odolnější. Forever
ImmuBlendTM, který pomocí zinku bojuje s volnými radikály, obsahuje
fruktooligosacharidy a laktoferin pro probiotické zdraví a vitaminy
C a D i houbu Maitake a ostatní účinné ingredience vyrobené z hub
k posílení imunitních buněk, je vaším dalším účinným pomocníkem
v zimním období.
Jste příliš nemocní na to,
abyste cvičili?
Už jste si někdy dělali „test krku“? Možná ano, jen
jste nevěděli, že si ho děláte. Test krku je systém,
který lékaři používají k určení toho, zda jste
či nejste příliš nemocní na to, abyste cvičili.
Doktor Daryl Rosenbaum, ředitel Sports
Medicine Fellowship na Wake Forest
University School of Medicine, říká, že
nejlepší způsob, jak poznat, zda byste měli
začít cvičit NEBO se do toho nepouštět,
je udělat si test krku. Pokud se vaše
symptomy nacházejí nad krkem a patří
mezi ně posmrkávání, ucpaný nos, kýchání
nebo bolest v krku, pak vám cvičení může
dokonce pomoci tím, že vám otevře nosní dutiny
a uvolní ucpaný nos.
náchylnost k dýchacím infekcím na dobu několika hodin po cvičení
prudce vzroste. Cvičení by mohlo za těchto podmínek udělat více
škody než užitku.
Pokud si uděláte test krku a rozhodnete se cvičit i během nemoci,
doktor Rosenbaum doporučuje začít s intenzitou 50 % a zvyšovat ji
na zhruba 80 % pouze tehdy, pokud se budete během prvních deseti
minut cítit dobře. Existuje také několik dalších klíčových faktorů.
Dbejte, abyste byli stále hydratováni, pijte tedy dvakrát víc než obvykle.
Nosní odvodnění může způsobit dehydrataci, a rovněž tak i jakákoliv
antihistaminika nebo látky snižující překrvení, které užíváte. Dávejte si
také velký pozor na bakterie. Vyhněte se jakémukoliv kontaktu s lidmi
a nedotýkejte se svého obličeje. Před tím, než začnete používat cvičící
stroj, otřete ho. Jaká jsou tedy nejlepší cvičení, pokud se necítíte být
ve své kůži? Vyzkoušejte něco méně náročného, než jste zvyklí. Místo
běhu na osm kilometrů ujděte tři kilometry. Spinning v délce 90 minut
nahradíte 60 minutami jógy. Hodina posilování by se mohla
změnit na půlhodinku pilatesu. Pouze si všímejte
varovných signálů a okamžitě přestaňte, pokud
cítíte, že máte horečku, závratě či pociťujete
malátnost nebo pokud se vám náhle zvýší
tep. Jinak můžete začít cvičit.
Pokud jsou však vaše symptomy pod krkem a patří mezi
ně banální kašel, podrážděný žaludek, sípání, velká únava nebo
bolesti svalů, pak uděláte lépe, když cvičení vynecháte a trochu
si odpočinete. Pokud jste nemocní „pod krkem“
a pokusíte se dodržovat svou normální rutinu,
pravděpodobně budete riskovat vážnější
zranění či onemocnění. Proto vaše
Dbejte, abyste byli stále hydratováni,
pijte tedy dvakrát víc než obvykle.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
23
Predstavujeme
Teraz ste na
tej správnej ceste
k dosiahnutiu
vašich cieľov
v chudnutí.
program
Forever
F.I.T.
Predstavujeme program Forever F.I.T.
Chudnúci a posilňovací program tvorí dôležitú súčasť
produktov našej spoločnosti. To je dôvod, prečo firma
Forever neustále prispôsobuje a rozširuje ponuku produktov
ako odpoveď na neustále sa zvyšujúci dopyt po nových
a inovatívnych riešeniach. Sme nadšení, že s touto ideou
na mysli, vám môžeme predstaviť F.I.T. – celkom
nový chudnúci program od firmy Forever.
24
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Program F.I.T. je založený na úspešnom a populárnom programe Clean 9.
Tento 69-dňový režim vám pomôže dosiahnuť vaše ciele v chudnutí zdravým
a trvalým spôsobom, budujúc správne stravovacie a cvičebné návyky pre život.
Krátke zhrnutie, čo vás čaká v každom kroku tohto úžasného programu:
Prečistiť
Správne návyky
pre život
Maximálny
účinok
Nový a vylepšený Clean 9 je teraz lepší
a lacnejší, než kedykoľvek predtým.
Prejdite s F.I.T. 1 na ďalšiu úroveň a nadobro
zmeňte spôsob akým premýšľate o jedle a cvičení.
Teraz ste na tej správnej ceste k dosiahnutiu
vašich cieľov v chudnutí.
Clean 9 spája vhodný výživový doplnok
s presným množstvom doplnkov potrebných
pre najefektívnejšie prečistenie prispôsobený
na 9 dní. Navrhnutý na úspešne začatie
chudnutia a prečistenie tela, navyše slúži ako
perfektný základ na zmenu vašich stravovacích
a cvičebných návykov.
Tento 30-dňový program vám pomôže zotrvať
na vašej ceste k úbytku nadbytočných kíl,
zdravým a trvalým spôsobom. F.I.T. 1 obsahuje
presné množstvo doplnkov, koktejlov a tyčiniek spolu s prehľadnou brožúrou, ktorá vám poradí
ako čo najsprávnejšie dodržiavať diétu. Udržujte
a pokračujte v pokroku, ktorý ste dosiahli s Clean
9 a zmeňte svoje stravovacie a cvičebné návyky.
Je čas posunúť vaše telo na najvyššiu úroveň
a dosiahnuť optimálnu premenu. Posilnite
a tvarujte vaše telo s F.I.T. 2. Pomôžte mu
budovať štíhle svalstvo začlenením výživových
doplnkov s vysokým obsahom proteínov.
Zavŕšte tento finálny 30-dňový program, aby ste
na vlastné oči mohli vidieť tú dokonalú premenu.
Teraz v predaji
S uvedením programu F.I.T. budú zároveň k zakúpeniu individuálne aj nasledujúce produkty
– ideálne na udržanie si váhy po ukončení programu F.I.T.
Obj.č.: čokoláda: 465
Cena: 4,12 eur
Obj.č.: 463
Cena: 37,03 eur
Obj.č.: škorica: 466
Cena: 4,12 eur
Obj.č.: 464
Cena: 24,00 eur
Forever ThermTM
Forever FiberTM
Forever ProX2 TM
V prípade, že vás zaujíma metabolizmus, tento
skvelý produkt je presne pre vás. Jeho špeciálna
rovnica obsahuje cennú zmes vitamínov, vrátane
vitamínov B6, B12 a C, ktoré zabraňujú únave
a vyčerpaniu.
Prijímate z vašej stravy dostatok vlákniny?
Forever Fiber je vo vode rozpustný doplnok
výživy, ktorý vám zabezpečí rýchly a jednoduchý
spôsob ako zvýšiť dennú dávku príjmu vlákniny
do vášho tela.
Odolajte pokušeniu dať si čokoládu alebo čipsy
a namiesto toho ich nahraďte týmito skvelými
a chutnými tyčinkami, v čokoládovej alebo
škoricovej príchuti. S obsahom proteínov sú
ideálne či už pred cvičením alebo po ňom.
Objednajte si propagačné bannery 200cm x 80cm
cena: 85eur + doprava
(objednávky len telefonicky)
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
25
Zdokonalená a současně jednoduchá výživa
Výživová superdálnice je vybudována tak, aby účinně dodávala živiny do celého těla, do buněk, tkání i životně
důležitých orgánů. Živiny přijímáme ze stravy i výživových doplňků a tato výživová superdálnice zajišťuje, aby tyto
živiny byly dodány do každé buňky i tkáně, přičemž odstraňuje odpadní látky, které tělo přirozeně vytváří. Ve zkratce
– živiny doputují tam, kde jsou zapotřebí a odpadní látky jsou odvedeny z těla ven. Výsledkem dobře fungující
výživové superdálnice je optimální zdraví a vitalita s duševní, fyzickou a emocionální energií.
Na podporu výživové superdálnice společnost Forever Living nabízí Vital5.
Výživová superdálnice
ZÁKLADNÍ PRODUKTY
Vyživuje trávicí ústrojí
– jeden ze základních
prvků výživové
superdálnice, kde
se vstřebává jídlo a
živiny. Aloe dokáže
podpořit absorpci
živin a stimulovat náš
metabolismus.
Obsahuje velké
množství Omega 3
mastných kyselin
včetně unikátně velkého
množství DHA – jedné z
nejdůležitějších Omega
3 mastných kyselin, které
můžeme konzumovat.
Maximalizace
příjmu Omega 3
mastných kyselin ze
studenovodních ryb
nám pomáhá přiblížit
se k ideální hodnotě
poměru mastných kyselin
Omega 3: Omega 6 – 1:1.
To přispívá k podpoře
normální kardiovaskulární
funkce a trávicího ústrojí,
obou základních součástí
výživové superdálnice.
ŽIVINY
Co podpoří výživovou superdálnici?
Zdravá strava s množstvím ovoce a zeleniny,
celozrnných výrobků, studenovodních
ryb a dostatečným množstvím vody ...
plus extra podpora.
BUŇKY A TK
ÁNĚ
POKRAČUJT
E
Poskytuje nezbytné
vitamíny a minerály
a pomáhá zajistit, že
přijímáme množství
živin potřebné pro
optimální zdraví. Může
také pomoci překonat
nutriční deficity
vznikající v důsledku
našeho moderního
stravování. Tyto živiny
jsou přepravovány po
výživové superdálnici k
našim buňkám a tkáním,
aby podpořily jejich
optimální funkce.
Poskytuje skvělou
směs aminokyseliny
L-Argininu a
podpůrných živin
bohatých na
antioxidanty. Podporuje
oběhový systém, který
přivádí živiny v těle
k buňkám a tkáním,
a rovněž odvádí
odpadní produkty z
metabolických procesů,
aby je tělo eliminovalo.
NUTR
IČNÍ D
Obsahuje důležité
probiotické bakterie,
které pomáhají
podporovat přiměřenou
rovnováhu střevní flóry.
Podporuje tak zažívání
a absorpci živin do
výživové superdálnice.
26
FOREVER
ODPAD
Czech Republic | Slovak Republic
EFICI
T
Překlenutí nutričního deficitu
Moderní životní styl a stravovací návyky
způsobují, že mnozí z nás trpí nutričním
deficitem. Výzkumy ukazují, že mnoho
lidí nepřijímá denně dostatečné množství
základních živin. Produkty společnosti Forever
jsou navrženy tak, aby pomohly překlenout
tento nutriční deficit a udržely hladiny živin
plynoucích po výživové superdálnici.
Novinka
aloe
BB
crème
Sme šťastní, že vám môžeme predstaviť úplne nový produkt z kolekcie
Flawless – aloe BB crème - Cocoa a Nude, obohatený o ochranný faktor proti slnku.
Cocoa aloe BB crème ma ochranný faktor 10 a Nude aloe BB crème ma ochranný faktor 20.
Aloe BB crème poskytuje pleti exkluzívnu komplexnú starostlivosť, ktorá hydratuje,
rozmaznáva, zakrýva nedokonalosti, upravuje a chráni pleť počas
vystavenia zdravému slnečnému žiareniu.
Obj.č.: Cocoa 373
cena: 36,65 eur
Obj.č.: Nude 371
cena: 36,65 eur
443 ml
Cocoa
Nude
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
27
Do nového roku
veľa šťastia, lebo je krásne,
veľa zdravia, lebo je vzácne,
veľa lásky lebo jej je málo,
a veľa dobrého, čo by za to stálo.
Download

Aloe BB crčme Forever Vital5 Chřipka jako hlavní