9
XV. ročník, cena 20 Kč / 1 €, listopad / september 2011
Czech Republic
FOREVER KIDS
strana 24 - 25
|
Slovak Republic
Rex Maughan
Rex Maughan
predseda správnej rady a výkonný riaditeľ FLP Int., Inc.
BE FREE
Každý rok je poznačený rôznymi dôležitými udalosťami, od dovolenky cez výročia až po narodeniny. Aj keď sú všetky tieto udalosti bezpochyby
dôležité, počas posledných 33 rokov mi fakt, že
máme za sebou ďalší úspešný rok, pripomenie
jedno úžasné podujatie, ktoré sme nedávno absolvovali – a to Super Rally!
predstavivosť. Tieto piliere nám dávajú najvyššiu ľudskú
slobodu... schopnosť vybrať si, reagovať, robiť zmeny.“
Stephen Covey
To ale bola dobrá akcia! Spustili sme niekoľko neuveriteľných nových produktov, oslávili sme naše
úspechy a celkovo sme sa dobre zabavili. Ďakujem
každému jednému z Vás, ktorí ste sa kvalifikovali
a tvrdo pracovali celých 12 mesiacov, aby ste získali toto ocenenie; všetkých Vás srdečne pozývam,
aby sme si to na budúci rok zopakovali. A tým, ktorým sa to nepodarilo, by som rád odkázal, aby sa
do toho pustili znovu, aby si stanovili cieľ kvalifikovať sa na Super Rally a aby týmto smerom motivovali aj svojich podriadených, ktorí si stanovia vlastné ciele… a nakoniec sa to stane skutočnosťou!
„Pretože byť slobodný neznamená len zbaviť sa
vlastných reťazí, ale žiť spôsobom, ktorý rešpektuje
a upevňuje slobodu ostatných.“
Nelson Mandela
Washington, D.C. je veľkolepé mesto hodné návštevy. Dúfam, že tí z Vás, ktorí sa zúčastnili Rally,
využili túto príležitosť a navštívili mnohé pamiatky,
ktoré toto mesto ponúka. Pre všetkých Američanov, ale snáď aj pre milióny ľudí na celom svete, je
Washington, D.C. symbolom slobody. Washingtonov, Lincolnov a Jeffersonov pamätník nám pripomínajú, že sloboda si vyžaduje veľké obete. A preto
si myslíme, že naše nové heslo – BE FREE (BYŤ
SLOBODNÝ) – bude vhodnou témou na roky 2011
- 2012. Mnohé veľké osobnosti hovorili o slobode
a o tom, čo sloboda znamená. Dovoľte mi uviesť
niekoľko mojich obľúbených citátov:
„Sloboda je bezcenná, pokiaľ neznamená aj slobodu mýliť sa.”
Mohandas Gandhi
Produkty Forever a náš skvelý marketingový plán
nám všetkým ponúkajú slobodu v mnohých aspektoch nášho života: slobodu od finančných starostí; slobodu byť tým, kým chceme, a robiť to, čo
chceme; slobodu od mnohých súčasných zdravotných starostí. Skutočne máme možnosť vybrať si
takú slobodu, akú chceme. Vždy však musíme pamätať na to, že s veľkou slobodou sa spája aj veľká
zodpovednosť – zodpovednosť za to, aby sme sa
o túto obrovskú príležitosť podelili s ostatnými;
zodpovednosť za to, že budeme podnikať v súlade s politikou, ktorú sme vytvorili; zodpovednosť
za pomoc našim distribútorom, aby sa stali úspešnými do takej miery, ako si želajú.
Keďže vstupujeme do nového roka spoločnosti
Forever, dúfam, že naše nové heslo – BE FREE –
si doma, v kancelárii, v aute alebo kdekoľvek, kde
trávite veľa času, umiestnite na významné miesto.
„Skutočná sloboda jednotlivca nemôže existovať
bez ekonomickej istoty a nezávislosti. Hladní a nezamestnaní ľudia sú základom vzniku diktatúry.“
Franklin D. Roosevelt
„Každá ľudská bytosť má štyri základné piliere - sebauvedomovanie, svedomie, nezávislú vôľu a kreatívnu
Navždy Váš
Rex Maughan
predseda správnej rady a výkonný riaditeľ FLP Int., Inc.
Nech vám neustále pripomína všetko, čo Forever ponúka
– že tou najväčšou príležitosťou na svete je BYŤ skutočne SLOBODNÝ.
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
2
Dopis od generálních manažerů
Během letu na Světové Super Rally ve Washingtonu jsme našli v časopisu zajímavý článek.
Popisoval příběh mladé ženy z New Yorku. Byla
právničkou ve velké newyorské firmě, slušně vydělávala a trávila volné večery v klubech ve městě. V roce 2009 byla propuštěna, stala se další
obětí recese, a tehdy ji to chytlo. „Tohle je moje
životní šance,“ řekla si, „ teď mám možnost realizovat svůj životní sen.“ O šest měsíců později, plná nadějí, otevřela maličký stánek v tržnici
na Essex Street v New Yorku, kde každé ráno
peče špenátové koláče a baklavu. Toto byl její
plán B - příležitost zažívat radost, vést zdravější
život a uskutečnit profesionální změnu - zpomalit alespoň o jednu rychlost. Místo toho Rona
zjistila, že pracuje ještě více. Šest dní do týdne
vstává o páté hodině ráno, aby mohla začít péct.
V neděli, když je obchůdek zavřený, si dělá účty
a administrativu. Tolik, co se týká zdravějšího života. Dnes pracuje dokonce, i když je nemocná.
„Nemůžu si dovolit zavřít obchod,“ říká. Plán B je
mnohem tvrdší, než se zdá.
Stále více lidí dnes stojí před rozhodnutím postavit se na vlastní nohy a začít podnikat. Lákadlem
bývá svoboda, naplnění životního snu, finanční a existenční jistota. To, co se dá dosáhnout
v podnikání, může předčit i ty nejfantastičtější
sny. Ale lidé, kteří přehodili kariérní výhybku,
zjišťují, že samostatnost v běžném podnikání přináší i úskalí - nutnost rychle se naučit nové věci,
úskalí obchodních vztahů, nejistotu, fyzickou vyčerpanost, emoční zklamání. Ten sen se najednou mění na tvrdou realitu. Často bývají lidé překvapeni, když zjistí, jak dokáží být ty hodiny práce
vyčerpávající. Ještě větší zklamání mohou zažít,
když si vydělí to, co vydělali, vynaloženým časem.
Mnozí z nás tyto pocity důvěrně znají a všichni si
je umíme určitě živě představit. Dokážeme proto
naplno ocenit vše, co naše společnost Forever
nabízí. Určitě budete souhlasit s námi v tom, že
k dosažení úspěchu v podnikání s Forever je třeba vynaložit čas, soustředit svou energii na podnikání, být trpělivý a odhodlaný. To musí udělat
každý úspěšný podnikatel.
Podnikání s Forever nabízí ve srovnání s jinými
příležitostmi něco navíc! Nabízí jistotu, špičkovou
kvalitu, spolehlivost, více než třicetileté ověřené zkušenosti, bezkonkurenční marketingový
a odměňovací plán. Co je však nejcennější? Je
to profesionální firemní podpora, ale hlavně pomoc a ochota podělit se o své zkušenosti nejen
ze strany horní linie, ale i obrovského množství
distributorů z celého světa. Ve Forever nejste nikdy odkázáni jen sami na sebe!
Z tohoto všeho je vidět, jakou obrovskou příležitost můžeme nabídnout lidem kolem nás, lidem
kteří již dnes stojí, nebo zítra budou stát před rozhodnutím, jak bude jejich život vypadat. A počet
lidí, kteří potřebují pomoci, kolem nás neustále
přibývá!
Karin a Ivan Kiszlingovi
Takže teď, rozhlédněme se kolem sebe pozorně,
doplňme své jmenné seznamy, doplňme a otevřme své cíle. Čeká nás úspěch!
Podnikání
s Forever
nabízí ve
srovnání
s jinými
příležitostmi
něco navíc!
Srdečně Vaši
Karin a Ivan Kiszlingovi
3
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Důležité informace
DODANIE TOVARU
FLP SR
Zásielky objednaného tovaru vám doručíme
prostredníctvom UPS (okrem soboty a nedele).
Dodacia lehota je 48 hodín od prijatia vašej
objednávky.
Dopravné náklady:
• za objednávku v bodovej hodnote
do 4 bodov sú 4,52 
(za objednávku nad 4 body je doprava zdarma).
• cena dobierky je 1,67 
Akékoľvek informácie o tovare, jeho zaslanie,
žiadajte priamo v kancelárii FLP SR na
tel. č.: +421 2 54 41 69 61.
FLP CR
Zásilky objednaného zboží vám doručíme
prostřednictvím PPL (kromě sobot a nedělí).
Dodací lhůta je 48 hodin od přijetí vaší objednávky.
Dopravní náklady:
• paušálně 140 Kč včetně DPH
(při hodnotě objednávky nad 6000 Kč
doprava zdarma)
• doběrečné 48 Kč včetně DPH
Jakékoli informace o zboží a jeho zaslání
žádejte přímo v kanceláři FLP CR na
tel. č.: +420 244 466 012.
Postup pri objednávaní tovaru formou združenej objednávky:
• združenú objednávku so zoznamom všetkých objednávok realizujte na tlačive, ktoré obdržíte v sklade firmy FLP, alebo si ho môžete stiahnuť z internetu
• objednávku si pripravte vopred, po jej spracovaní
a príprave na expedíciu už nie je možné uskutočňovať dodatočné zmeny
Faxové podanie prihlášky:
Ak ste noví distribútori a vašu prihlášku pošlete do kancelárie FLP faxom, originál musíte čo
najskôr poslať poštou, pretože až potom bude
zaevidovaná vaša objednávka a jej bodová hodnota do systému pre výpočet bonusov. Vaša
prihláška platí vždy iba so súčasným nákupom
v minimálnej hodnote 60 .
Akékoľvek platby, ktoré chcete realizovať na náš účet,
musia byť sprevádzané špecifickým variabilným symbolom. Preto je nutné si najprv pred každou platbou
vyžiadať od nás zálohovú faktúru, ktorá obsahuje potrebný variabilný symbol, a až potom realizovať platbu.
V prípade akýchkoľvek nejasností sa prosím obráťte na:
FLP SR - p. Katka Boboková,
tel. č.: +421 2 54416961,
FLP CR - p. Martina Baštová,
tel. č.: +420 244 460 254.
Táto informácia sa netýka platieb za tovar.
Ďakujeme za pochopenie.
JAK OBJEDNAT VÝROBKY A LITERATURU
telefonicky
FLP Česko:
FLP Slovensko:
00420 244 466 012
00421 2 54 64 34 12
Prosíme vás, abyste si zkontrolovali, zda jste
objednali správný počet výrobků a uvedli
všechny potřebné informace.Ve vaší korespondenci nezapomeňte uvést vaše ID číslo.
Mějte prosím připravené vaše ID (identifikační číslo),
kód (číslo) výrobku, množství, adresu dodání.
poštou
Vlnitá 77/33
147 00 Praha 4–Braník
Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava
internetem
www.foreverliving.com
www.foreverliving.com
Na objednávkový formulář se dostanete v části
Internetová objednávka po zadání vašeho ID a hesla
PRVÝ DEŇ V MESIACI KVÔLI CELODENNEJ INVENTÚRE
JE SKLAD VO FLP SR A FLP CR ZATVORENÝ. NIE JE
MOŽNÝ PREDAJ VÝROBKOV. TO ISTÉ PLATÍ AJ PRE
Otvírací
hodiny
Po., St., Čt.: 8.30-16.30 hod.
Pá.: 8.30-15.30 hod.
Út.: 10.00-19.00 hod.
8.00-18.00 h (predajňa)
kancelária: 8.00-16.00 h
Ut: 10.00-18.00 h
Polední
přestávka
celý týden: 12.30-13.00 hod.
celý týždeň:
13.00-13.30 h (predajňa)
Nezapomeňte, že minimální hodnota
objednávky musí být 60 €. Aktuální měsíční přepočítací kurz FLP CR zjistíte ve
firemním měsíčníku FOREVER nebo
telefonicky v kanceláři FLP CR.
PRODUCT CENTRUM V KOŠICIACH.
LÉKAŘSKÝ PORADNÍ
SBOR FLP CR A SR
VŠE O FLP SR A CR
h. doc. MVDr. Vojtech Lisák, CSc., MPH
+421 907 223 365
pondělí 13.00 – 15.00
www.foreverliving.com
Webová stránka
Bohumil Kempny, M.D.
+420 728 576 965
čtvrtek 13.00 – 15.00
MUDr. Milan Nasswettr
+420 728 577 452
pátek 17.00 – 19.00
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
4
platný od 1.9. do 30.9.2011
!
OMEŇTE
MUDr. Emília Porubská
+421 918 106 189
úterý 18.00 – 20.00
MUDr. Štefan Košlík, CSc.
+421 907 224 397
středa 14.30 – 16.30
KURZ  24,341 Kč / 
NEZAP
Po výběru státu zadáte vaše přihlašovací
ID a heslo. Přihlašovacím ID je vaše číslo
distributora (bez mezer a pomlček). Heslo
(jedenácticiferné číslo) vám bude zasláno
do 15. dne nasledujícího měsíce po zpracování vaší první objednávky výrobků. Najdete
ho na vašem Bonus Recapu.
k
9. 2011 í objednáve
K 30.
án
PÁTE dní den pod
e
- posl
11
e
. 10. 20
ĚLÍ 3 at informac odech.
k
POND
ís
z
ch b
ový
ost
o
- možn ích a skupin u možné p
n
do
R.
S
o osob úpr avy bu
P
a FL
é
Drobn ní FLP CR
le
schvá
. 2011 onusů
b
Ý 4. 10
ÚTER ení výpočtu
j
- zahá
Obsah
18
REX MAUGHAN
................................................. 2
LIST OD VÝKONNÝCH RIADITEĽOV ................ 3
DŮLEŽITÉ INFORMACE ...................................... 4
OBSAH .................................................................... 5
OCENENIA ............................................................. 6
SUCCESS DAY ...................................................... 10
21
AUTOMOBILOVÝ PROGRAM .......................... 13
SUCCESS DAY ...................................................... 14
NOVÉ POSTUPY V MARKETINGOVÉM PLÁNU ... 17
26
PRÍPRAVKY FLP PROTI STARNUTIU CIEV ...... 18
EUROPEAN RALLY BUDAPEST 2012 ........... 20
FOREVER ALOE MPD® 2X ULTRA ................ 21
JAK VYBUDOVAT SILNÉ PODNIKÁNÍ ........ 22
FOREVER KIDS .................................................. 24
NÁPOJ VÍŤAZOV  ARGI+ .............................. 26
24
MARKETINGOVÉ INFORMÁCIE .................... 27
KONTAKTY FLP SR
[email protected]
KONTAKTY FLP CR
[email protected]
Telefónna ústredňa:
+421 2 54 41 69 61
Telefonní ústředna:
+420 244 466 012
Fax:
+421 2 54 41 91 03
Fax:
+420 244 466 010
Zákaznícky servis:
Petra Gálffyová
+421 2 54 64 34 02
Asistentka ředitelů:
Ivana Hrdá
+420 244 460 255
Vydáva:
Forever Living Products Slovak Republic, s.r.o.
Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 54 41 69 61, Fax: +421 2 54 41 91 03
e-mail: [email protected]
Vedúca kancelárie a medzinárodný sponzoring:
Ľubica Olešová
+421 2 50 20 24 20
Vedoucí skladu:
Lenka Kulíšková
+420 244 400 791
Výkonní riaditelia:
Ing. Ivan Kiszling, Mgr. Karin Kiszlingová
Telefonické objednávky:
Viera Slováková
Účetnictví:
Martina Baštová, Lucie Ciprová
+420 244 460 254
Účtovníctvo:
Katarína Boboková
Ing. Juraj Irecký
Marketing, mesačník Forever:
Mgr. Darina Majovská
Ing. Marián E. Kalina, PhD.
Richard Mudrončík
+421 2 54 64 34 12
+421 2 50 20 24 17
+421 2 50 20 24 81
+421 2 50 20 24 28
+421 2 50 20 24 24
+421 2 50 20 24 44
Redakcia SR: Mgr. Karin Kiszlingová
Redakcia ČR: Mgr. Václav Brejška
Telefonické objednávky a fakturace:
Vlaďka Fialová a Martina Slavětínská +420 244 466 012
Grafické spracovanie: Andrej Šišma
Mezinárodní sponzorování
a měsíčník Forever – redakce v ČR:
Mgr. Václav Brejška
+420 244 400 834
Periodická tlač, registrovaná na MK SR pod. č. EV 3020/09
Tlač: X line, Novohradská 2, 821 09 Bratislava
Tento časopis bol pripravený ako informačný materiál výhradne pre
distribútorov FLP. Jeho časti alebo celok i kópie vyhotovené akýmkoľvek spôsobom nesmú byť použité na propagáciu výrobkov zákazníkom. Nevyžiadané príspevky nevraciame.
5
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Srdečne gratulujeme!!!
TOP 20 FLP SR a FLP CR
– podľa celkového počtu bodov
1. Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva
SOM
2. Drobík Milan a Drobíková Jana
SM
12. Ing. Baffia Miroslav a Ing. Baffiová Iveta
3. PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
SM
13. Chejnová Blanka
SM
4. Ing. Czinege Karol
SM
14. Horgosi Oto a Horgosiová Alžbeta
SM
5. Kondéová Mária a Csala Roland
SM
15. Prom. ped. Drastichová Marie a Ing. Drastich Otmar
SM
6. Bendelová Ema a Bendel Pavol
SM
16. RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan
7. Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena
M
8. Řehák Michael a Mgr. Řeháková Eva
SM
9. Vašková Jana a Valnoha Oldřich
M
10. Ing. Rýpar Rudolf a Rýparová Ingeborg
SM
TOP 10 FLP SR
– osobné a nemanažérske body
1. Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena
M
2. Bendelová Ema a Bendel Pavol
SM
3. Ing. Baffia Miroslav a Ing. Baffiová Iveta
M
11. Ing. Kováč Juraj a Kováčová Alena
SM
M
SOM
17. Janetková Agnesa a Janetka Peter
SM
18. Čulen Pavol a Čulenová Eleonóra
M
19. Zmudová Dagmar
M
20. Žmolík Dušan a Žmolíková Lenka
M
TOP 10 FLP SR
– osobné a distribútorské body
1. Berešová Milica
2. MUDr. Pásztor Ladislav a Pásztorová Viera
3. Gelleová Tunde a Ing. Gelle Róbert
S
M
SM
4. Ing. Czinege Karol
SM
4. Gerhard Rudolf a Mgr. Gerhardová Magdaléna
M
5. PhDr. Moznerová Helena
AM
5. Balla Tibor a Ballová Marta
M
6. Harisová Gizella a Haris Tibor
M
6. MUDr. Košlík Štefan, CSc. a Košlíková Gabriela
7. Kiss Tivadar a Kissová Anna
M
7. Ing. Kociová Terézia
8. Kondéová Mária a Csala Roland
SM
9. Gilianová Marta
M
10. Ing. Kováč Juraj a Kováčová Alena
SM
TOP 10 FLP CR
– osobní a nemanažerské body
M
AM
8. Bendelová Ema a Bendel Pavol
SM
9. Jarábek Martin
AM
10. Bacigálová Magdaléna a Bacigál Ján
M
TOP 10 FLP CR
– osobní a distributorské body
1. Drobík Milan a Drobíková Jana
SM
1. Pokorná Marcela
AM
2. Vašková Jana a Valnoha Oldřich
M
2. Ing. Švéda Vladimír a Švédová Kamila
M
3. Žmolík Dušan a Žmolíková Lenka
M
3. Kovářová Jaroslava
S
4. Ing. Černota Jiří a Ing. Černotová Jana
M
4. Rybák Martin
5. Zmudová Dagmar
M
5. Špryňar Pavel a Schöttová Iva
AS
M
6. Chejnová Blanka
SM
6. Ing. Burdychová Radka, PhD.
S
7. Pokorná Marcela
AM
7. MVDr. Hamřík Jiří
M
8. Krňoulová Milada a Krňoul Vratislav
M
8. Krňoulová Milada a Krňoul Vratislav
9. Ing. Švéda Vladimír a Švédová Kamila
M
9. Drobík Milan a Drobíková Jana
10. PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
6
SM
10. JUDr. Topolářová Zuzana a JUDr. Topolář Kamil
M
SM
M
Vysvetlivky: ZM – zafír manažér SOM – soaring manažér SM – senior manažér M – manažér AM – asistent manažéra S – supervízor AS – asistent supervízora
jún / červen 2011
SUPERVÍZORI
FLP SR:
Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva
Berešová Milica
sponzor: Čulen Pavol a Čulenová Eleonóra
Míka Marek a Míková Andrea
sponzor: Ing. Kučmina Štefan a Kučminová Angelika
ASISTENT MANAŽERA
FLP CR:
Pokorná Marcela
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena
sponzor: Vašková Jana a Valnoha Oldřich
SUPERVIZOŘI
FLP CR:
Ing. Burdychová Radka, PhD,
sponzor: Bělík Kamil
Kovářová Jaroslava
sponzor: Pokorná Marcela
Berešová Milica
Drobík Milan a Drobíková Jana
Pokorná Marcela
7
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Srdečne gratulujeme!!!
ASISTENTI SUPERVÍZORA
FLP SR:
Anderková Zlata
Gyenešová Mária
Misáková Jarmila a Misák Gabriel
Svoradová Lacinová Mariana
Ardamica Andrea a PhD. Ardamica Zoran
Halinkovičová Helena a Nagy Zoltán
Molnárová Ágnes
Ing. Szárazová Zuzana a Száraz Juraj
Bankovichová Katarína
Hlôška Michal
Nagyová Margita
Szimeth Attila a Szimethová Silvia
Barlík Dušan a Barlíková Oľga
Hurný Peter
Navrátilová Zuzana
Szucsová Viola
Mgr. Barthová Zuzana a Mgr. Bartha Ladislav
Ing. Juhoš Radomír
Nemcová Mária
Mgr. Šimčeková Emília a Mgr. Šimček Ladislav
Bátkyová Lucia a Bátky Attila
Ing. Kapcárová Dominika
Nezdobová Katarína
Šimečková Patrícia
Ing. Becíková Katarína a Ing. Becík Branislav
Karadiová Anita
Očkaj Stanislav
Šípošová Mária
Belic Róbert a Belicová Jaroslava
Ing. Karlík Pavel a MUDr. Karlíková Ladislava
Omastová Eleonora
Šišková Stanislava a Šiška Marián
Bernáth Adrián
Ing. Kordová Lucia
Ing. Ondrejková Anna
Šunderlíková Adriana
Ing. Csizmadia Ladislav a Csizmadiová Mária
Kotvan Matej a Jendrušáková Michela
Pisarik Ján a Pisariková Anna
Tarnóczy Mária a Tarnóczy István
Čamajová Iveta
Laciková Ingrida
Pupák Jaroslav a Pupáková Dagmar
Virágová Ingrid
Čánik Stanislav
Lauková Klaudia a MUDr. Lauko Dušan
Purdjak Petr
Mgr. Višňovská Natália a JUDr. Višňovský Peter
Černáková Dagmar a Černák František
Mgr. Manduch Simon
Sádocká Sabina a Sádocký Kristian
Zold Jozef
Ing. Čorbová Anna a Ing. Čorba Matúš
Mášiková Margita
Salgóová Agneša
Ďuricová Janka a Ďurica Ján
Matejová Agáta
Slivoníková Mária a Slivoník Milan
Bc. Dutková Slávka a Dutka Ľubomír
Matušíková Slávka a Matušík Dušan
Mgr. Smitek Michal a Mgr. Smiteková Jana
MUDr. Gábrišová Alena
Melecski Silvia a Melecski Zoltán
Smolej Martin
ASISTENTI SUPERVIZORA
FLP CR:
Barfus Otomar a Barfusová Radmila
Hynková Simona a Ing. Hynek Martin
Lisztwanová Anna
Rajnochová Renata
Bartošková Renata
Jarcová Wladislawa a Jarco Josef
Macková Marie
Ing. Satková Lenka
Blachowska Dorota a Blachowski Rysza
Jařabáčová Marcela
Ing. Malíková Dagmar
Skřičková Marie
Bogdan Zbyněk
Jašek Jaroslav a Jašková Hana
Marešková Věra a Mareška Josef
Šibová Erika
Bufáková Lenka
Klímová Miroslava
Michnová Danuše a Michna Milan
Šímová Naďa
Dostalíková Pavlína
Klučka Boris
Miřácká Marie a Miřácký Jeno
Škopková Petra
MUDr. Gocal Radan
Kohut Dušan
Mlčochová Olga a Mlčoch Tomáš
Škopová Lenka a Valenta Zbyněk
Grézlová Iveta
Kotlíková Šárka a Kotlík Petr
Mgr. Mrkva Tomáš
Šlachta Břetislav
Hanáková Jana
Kryštofová Marie
Nepovím Radek a Nepovímová Kateřina
Šmahelová Lea
Hauptová Anna
Kubíčková Stanislava a Kubíček Petr
Niedoba Petr
MUDr. Trčková Jana a Trčka Roman
Heváková Lenka a Hevák Lubor
Mgr. Lechová Martina
Novosad Antonín a Novosadová Marie
Ing. Turoňová Šárka
Honzlová Věra
Lepková Karla
Pinkavová Alena
Urbánková Jarmila a Urbánek František
Hošek Pavel
Levová Lýdia
Pinterová Naděžda a Pintera Josef
Velzelová Libuše
MUDr. Hynek Roman
Ing. Ličman Aleš
Pokorná Martina
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
8
Oprava - máj 2011
V časopise Forever č. 8 boli omylom uvedené postupy
na pozície Asistent supervízora a Supervízor pre FLP SR
za mesiac jún 2011. Za chybu sa ospravedlňujeme
a dodatočne uvádzame postupy za máj 2011.
Srdečne gratulujeme!!!
SUPERVÍZORI
FLP SR:
Tencer Marek
sponzor: Balla Tibor a Ballová Marta
ASISTENTI SUPERVÍZORA
FLP SR:
Achbergerová Renáta a Ing. Achebrger Peter
Frgelcová Katarína
Lojová Kristina
Schneidgenová Emília
Mgr. Ažaltovičová Erika
Gál Mária a Gál Ivan
Lužná Dana
Silvia Róžová a Alexander Róža
Ažaltovičová Terézia
Gočalová Jarmila a Gočal Eduard
Maroši Zoltán
Mgr. Stanislava Kuníková
Bachorec Michal
Goliašová Daniela
Martinkovičová Judita
Mgr. Sučová Stela
Baková Ildikó
Hamová Eva a Ham Ľudovít
Miklošová Vlasta a Mikloš Peter
Sutoová Zdenka a Suto Szilárd
Bálintová Katarína
Hanzlíková Anna
Mišovičová Mária
Štreicher Juraj
Borisová Mária a Boris Attila
Hauzer Mikuláš
Nagyová Melinda
Terézia Grmanová a Grman Jozef
Mgr. Brodanská Iveta a Žiranský Miroslav
Hégérová Žaneta
Nemčok Tomáš
Tomašurová Eva a Tomašura Martin
Cséploová Gizella a Cséplo Vojtech
Hredzakova Margita
Nemšovská Helena
Mgr. Udvardy Dušan
MuDr. Čičvara Peter
Chudá Anna
Pásztor Erik
Videnová Helena
Dlhovičová Elena a Dlhovič Miroslav
Chudá Jana
Poneszová Rozália
Vozárová Erika a Vozár Valter
Dolníková Sylvia
Imrichová Eva
Puterová Monika a Kajaba Igor
Vrbinská Štefánia
Ing. Droblenková Renáta
Kováčová Ľubica
Mgr. Róžová Silvia
Dvořáčková Monika a Dvořáček Adrian
Laczová Ildikó
Mgr. Semanová Adela
Feketeová Judita
Lengyel Tomáš a Lengyelová Mária
Ing. Schneiderová Dana a Schneider Ján
9
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Success Day
Senec, 16. 7. 2011
Termíny ďalších Success Days nájdete v Kalendári akcií. Tešíme sa na Vás!
Forever Living Products Slovak Republic je firma, ktorá je súčasťou celosvetovo pôsobiaceho
tímu profesionálov. Svojich spolupracovníkov
firma podporuje rôznymi spôsobmi. Jedno zo
zvlášť motivujúcich stretnutí je Success Day
(Deň úspechu), ktorý býva pravidelne každý
mesiac. Výnimkou sú mesiace, kedy sú celosvetové stretnutia. Jedno z týchto výnimočných
stretnutí sa konalo aj 16.7.2011 v kongresovej
sále Hotela Senec v Senci.
Moderátorom dňa bola Ing. Marta Zrníková, manažérka FLP. Byť moderátorom takéhoto podujatia je
česť a ocenenie jeho snaženia a schopností... Spoločnosť FLP s prehľadom a nadšením predstavil
Ing. Ivan Kiszling – výkonný riaditeľ FLP SR a FLP
CR. Spolu s manželkou Mgr. Karin Kiszlingovou
počas celého dňa informovali, oceňovali a motivovali všetkých prítomných. h.doc. MVDr. Vojtech Lisák, CSc., MPH, člen Poradného zboru FLP SR a CR
nás podrobne informoval o nástrahách, ktoré leto
so sebou prináša. Jeho prednáška na tému: „Aloe
vera a letné infekcie“ nám pomohla byť informovanejšími, lepšie pripravenými. Už vieme, ako bojovať so zápalmi močových a pohlavných orgánov,
s infekciou močových ciest, s infekciou kože. Ani
kliešťami prenášané ochorenia – kliešťová encefalitída a lymská borelióza, už nemusia byť pre nás
neprekonateľnou prekážkou a strašiakom. Získali
sme informácie aj o tom, ako si poradiť s následkami zápalu vonkajšieho ucha po kúpaní, alebo po
lete lietadlom. Zároveň nás pán doktor vyzýval, aby
sme nezanedbávali prevenciu a vyhli sa tak zbytočným komplikáciám počas letných dovoleniek –
zápalom očí, zápalom dýchacích ciest, letnej chrípke, letnej angíne a veľmi nepríjemným črevným
problémom. Mgr. Denisa Bódisová, supervízorka
FLP, nám predstavila výrobky, ktoré nám uľahčia
a skvalitnia našu osobnú starostlivosť v lete. Hneď
na úvod sme sa dozvedeli dva dôvody, prečo využiť produkty FLP: 1. 300% kvalita výrobkov (100%
pestovanie, 100% výroba, 100% distribúcia) a 2.
Komplexná starostlivosť (od hlavy po päty, zvonku,
aj zvnútra). So skúsenosťami s výrobkami FLP sa
prišli podeliť začínajúci, ale aj veľmi úspešní distribútori FLP. Zaujímavé bolo to, že prevažovali muži
– dôkaz toho, že v podnikaní s FLP sú úspešné
nielen ženy... So svojimi skúsenosťami v podnikaní
s FLP sa predstavili dvaja supervízori FLP. Bálint
Lengyel sa stal distribútorom FLP v roku 2002.
Aktívne pracoval, ale okolnosti ho donútili riešiť
iné životné priority. V roku 2011 sa však vrátil do
podnikania s novým nadšením a hlavne s výraznou
rodinnou podporou a spoluprácou. Tešíme sa z ich
nového spoločného začiatku a prajeme im veľa
úspechov. Imre Lelovics ako svoju hlavnú motiváciu v podnikaní s FLP uviedol túžbu pomáhať ľuďom. Jeho obetavosť, trpezlivosť a láskavosť bolo
cítiť z jeho prejavu. Má veľké možnosti. Veď ľudí,
ktorí potrebujú pomoc v zdravotnej alebo finančnej oblasti, je stále dosť. PhDr. Helena Moznerová,
asistentka manažéra FLP, veľmi zaujala svojimi
myšlienkami. Kariéru vysokoškolskej učiteľky,
neskôr živnostníčky so svojim vlastným úspešným
podnikaním, zamenila za kariéru nezávislej distribútorky FLP. Jej podnikateľský postoj, disciplína,
nadšenie a odhodlanie sú veľkým predpokladom,
že onedlho získa červenú šerpu pre manažéra FLP.
Súčasťou SSD je nielen získavať informácie, ale aj
oceniť tých, ktorí úspešne pracujú. Radosť na pódiu
zažívali tí, ktorí si prišli po ocenenie za 4 body aktivity – 3 mesiace a 6 mesiacov po sebe. Naučiť sa
byť aktívny, je dôležitým krokom na ceste k dosiahnutiu pozície supervízora FLP. Jednou z nových tradícií je predstavenie a ocenenie TOP 10 pre FLP SR
podľa celkových a nemanažérskych bodov. Sú to
lídri podnikania s FLP na Slovensku. Súťaž „Príležitosť s FLP“ je celoročnou príležitosťou pre každého. Každý, kto aktívne sponzoruje, je zaradený do
žrebovania o poukážku
na nákup podporných
materiálov FLP. Čím
viac sponzorujete, tým
viac žrebov s vašim
menom je v hre. Šancu
má naozaj každý – za
každý mesiac je vyžrebovaných 10 šťastlivcov. Od 1. júla 2011
sa začalo kvalifikačné
obdobie na Európske
rally 2012 v Budapešti.
Podmienky kvalifikácie vysvetlila Helena
Brázová, manažérka
FLP. Podelila sa aj
so svojimi zážitkami
z európskych a svetových stretnutí, na ktorých sa
zúčastnila a ktoré jej pomohli vybudovať úspešné
podnikanie. Ukázala, že sa oplatí zabojovať a kvalifikovať sa minimálne na 2. úroveň. Je príjemné
nechať sa rozmaznávať luxusom a pozornosťou,
ktorú zabezpečí FLP. Vyvrcholením vystúpení bol
prejav Emy Bendelovej, senior manažérky FLP.
„Neváhaj a nečakaj – zázrak sa nekoná, je v nás!“
Mnohým doslova vyrazilo dych – v sále bolo úplné
ticho, vnímali myšlienky úspešnej podnikateľky
a rozmýšľali nad svojim životom. Verím, že mnohým pomohla nájsť svoj smer a tým, ktorí už vedia
kam idú, dodala novú vieru a odhodlanie... Ďakujeme.
Záver stretnutia bol plný radosti a ocenení. Noví
asistenti supervízora FLP si išli po svoje prvé odznaky. Mnohí prvý krát zažívali toľko pozornosti,
mnohí cítili veľké rozpaky, neistotu. Nastúpili však
na cestu, kde im postupne nohy zosilnejú, neistota opadne, naučia sa vystupovať pred ľuďmi,
naučia sa svoje myšlienky odovzdať na prospech
všetkých. Stanú sa súčasťou veľkého tímu nadšených, dobrosrdečných a pracovitých ľudí – tímu
FOREVER. Nezabúdajme napĺňať odkaz zakladateľa FLP p. Rexa Maughana: „Ak chcete znížiť počet
trpiacich, dajte im jednoducho príležitosť zarobiť si
na poctivé živobytie.“ Dovidenia v septembri.
Ing. Marta Zrníková
manažérka FLP
Noví supervízori
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
10
Senec, 16. 7. 2011
Success Day
Noví asistenti supervízora
Noví asistenti supervízora
Ocenenie aktivity 4cc
Ocenenie aktivity 4cc
11
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Success Day
Senec, 16. 7. 2011
TOP 10 podľa celkových bodov
TOP 10 podľa nemanažérskych bodov
Ing. M. Zrníková (M) – moderátorka dňa
Ing. I. Kiszling (MD)
– Predstavenie spoločnosti FLP
h.doc. MVDr. V. Lisák, CSc., MPH
– Aloe vera a letné infekcie
D. Bódisová (S) – Ponuka výrobkov FLP
Naše skúsenosti s podnikaním v FLP
– B. Lengyel (S)
Naše skúsenosti s podnikaním v FLP
– I. Lelovics (S)
PhDr. H. Moznerová (AM) – Spolupráca s FLP
H. Brázová (M) – Kvalifikácia na EU Rally 2012
E. Bendelová (SM) – Neváhaj a nečakaj
– zázrak sa nekoná, je v nás!
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
12
AUTOMOBILOVÝ PROGRAM
Milan a Jana Drobíkovi
KVALIFIKANTI AUTOPROGRAMU
 2. ÚROVEŇ
Firma FLP poskytuje naprosto neočekávané nabídky. Věřte mi. Od roku 1993 jsem vystřídal celkem 42 různých MLM společností a nic takového,
co nabízí FLP, v těch společnostech neměli. Střídal jsem ty programy ze dvou důvodů: Nic jsem
o MLM nevěděl, protože jsem předtím v žádném
obchodě nepracoval.
Po studiích jsem působil 21 let jako duchovní a to
je úplně něco jiného než obchod. Je pravdou, že mám
praxi z bývalé činnosti, protože jsem neustále jednal
s lidmi, řešil jejich problémy a skoro denně přednášel.
Když jsem pak tuto činnost ukončil, nevěděl jsem, co
budu dělat dál, ale chtěl jsem pracovat s lidmi. Naskytla se mi příležitost v MLM, a tak jsem to zkoušel.
Ten druhý důvod střídání různých aktivit byl v tom, že
jsem nevěděl o etických zásadách MLM, a proto jsem
vždy vstoupil do „super“ systému, kde jsem po určité
době zjistil, že není etický a že se dlouho na trhu neudrží. Proto také většina společností, se kterými jsem
spolupracoval, již dnes neexistuje. Předpokládám, že
mnozí z vás prožili podobnou zkušenost.
Ti, kteří chtějí s firmou FLP spolupracovat, se
na prezentacích dozvědí, že registrace je zdarma
a nemusí se každý rok platit tzv. prolongační poplatek. Důležitá je také skutečnost, že z pozice, kterou
distributor získá, již nikdy nemůže spadnout, ale zůstává na ní stále do doby, než postoupí o pozici výš!
Také je zvláštní to, že finanční odměny, tzv. bonusy,jsou vypláceny z maloobchodní, to je prodejní ceny
mínus DPH a nikoliv z velkoobchodní ceny, za kterou
distributor nakupuje se slevou 30%. Distributor, který získá nového spolupracovníka, jej nemůže ztratit,
pokud by ho na kariéře předběhl!
Marketing FLP nabízí 10 možností odměňování.
Říká se, že „opakování je matka moudrostí“, proto
mi dovolte, abych je vyjmenoval:
1) Z prodeje zboží zákazníkovi, který není zaregistrován, je marže 43%.
2) Osobní bonus 5% - 18% – za vlastní nákupy podle objemu a pozice na kariéře.
3) Osobní bonus - za registraci nového konzumenta nebo distributora v závislosti na objemu prodeje je bonus 5% -18% (podle pozice
na kariéře).
4) NDP bonus 15% z nové registrace.
5) Meziprovize, tzv. skupinový bonus - od pozice
Supervizora a výš za prodej v závislosti na objemu prodeje vaší skupiny 3% - 13%.
6) Bonus za vedoucí postavení – od pozice manažera 6%, 3%, 2% z první, druhé a třetí generace
manažerů.
7) Royalty (drahokamový) bonus – zvýšené příjmy
3% - 9% za pozice Safirového manažera, Diamant safírového a Diamantového manažera.
8) Motivační odměny (autoprogam) – 400€, 600€
a 800€ po dobu tří let, který se dá vždy po třech
letech obhájit nebo navýšit.
9) Profit sharing (podíl na zisku).
10) Různé kvalifikace – „Buduj své podnikání“, účast
na Evropském Rally, účast na Super Rally, Traditional Post Rally Tour, Silver Post Rally Tour
a účast na World Rally (pro nejlepší distributorský pár v zemi).
Tak to všechno naše firma FLP nabízí. Když mi
to moje sponzorka PhDr. Hvězdoslava Szabó sdělila,
řekl jsem tehdy, že to mohou získat pouze ti, kteří
byli registrováni na počátku činnosti firmy. Jednoduše jsem nevěřil tomu, že bych mohl já s manželkou
něco z těch nabídek užít. A světe div se… už jsme
toho zažili ve firmě tolik, že se nám z toho někdy točí
hlava. Každý, kdo pochopí marketing firmy a vytrvá,
může něco z výše uvedených nabídek zažít! My jsme
v současné době na pozici Senior manažerů a chceme postoupit pochopitelně na vyšší pozice. Byli jsme
již čtyřikrát v USA, z toho jednou na Traditional Post
Rally Tour (za 1500 bodů za rok, když je to poprvé),
kde jsme navštívili sídlo firmy ve Phoenixu, plantáže v Jižním Texasu, výrobní závody v Dallasu, dvě
noci jsme spali v Las Vegas, navštívili jsme úžasný
Grand Canyon, pluli jsme na raſtingu a na rychlém motorovém člunu po Black Canyonu atd. Také
jsme se zúčastnili Silver Post Tour (za 2500 bodů
za rok) na jezeře Tahoe v Nevadě, jeli jsme do San
Franciska, navštívili jsme Yosemitský národní park,
další rok jsme byli v Denveru (Colorado), ve Skalistých horách a letos ve Washingtonu D.C. V loňském
roce jsme se zúčastnili nezapomenutelných zážitků
v brazilském Rio de Janeiru na World Rally a nemohu také nevzpomenout letošní úžasnou cestu vláčkem taženým parní lokomotivou z r.1918 z Mnichova
do Füssenu a na pohádkový zámek Neuschwanstein
v rámci World Rally.
Navíc musím zmínit – a kvůli tomu ten článek
píši - motivační program, tzv. autoprogram. Firma
těm, kteří splní podmínky této kvalifikace (od pozice
manažera), dává finanční odměnu, kterou můžete
použít na cokoli. Naši manažeři však většinou za to
kupují nové auto. My jsme v roce 2006 získali první
úroveň, ale hned po dvou letech druhou úroveň, kterou se nám letos v březnu podařilo obhájit!!! Takže
znovu tři roky máme bonus 600€. Koupili jsme si již
třetí auto – tentokrát s automatickým řazením, aby
mohla také moje žena jezdit.
Nikdy nebudu litovat, že jsem před devíti lety
poslechl svou sponzorku a zaregistroval se. Po zkušenostech v jiných systémech jsem zpočátku nevěřil, o jak skvělou firmu jde. Má neuvěřitelně kvalitní
výrobky se světovými certifikáty, ale také vynikající
a mezi různými MLM zcela ojedinělý marketing.
Když ve spolupráci s firmou vytrváte a budete ustavičně hledat nové zájemce, najdete je. A věřte, že
když budou úspěšnější než vy, pak se můžete těšit,
že i vy budete úspěšní a využijete všech nabídek, kterými firma FLP disponuje. A to vám všem přejeme.
Milan a Jana Drobíkovi,
Senior manažeři
a členové Prezidentského klubu FLP CR
13
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Success Day
Jediný prázdninový Success Day se konal 23.7.
v příjemném prostředí hotelu Voroněž v Brně.
Mnoho lidí od nás z Čech si tento okamžik nenechalo ujít, a tak přijeli, aby s námi oslavili společné úspěchy v naší práci, která je tak smysluplná.
Hned na začátku programu se setměla světla
v místnosti a na plátně se rozjasnily hvězdy uvítacího videa s námětem naší společnosti, který
si jistě mnozí z nás živě pamatují z letošního
setkání ve Vídni. Tajil se nám dech při sledování
skládání krabice Touch of Forever nad naší planetou a přilétajícími produkty, které milují lidé
dnes už téměř ve 150 zemích světa
Pak se tato krabice zázračně rozmnožila a obeplula celý svět. Následně z každé z nich, které se dostaly do domácností, vyletěly obrázky splněných
snů a přání. V takové krabici Touch of Forever
může skutečně každý z nás najít to, po čem touží.
Stačí uvěřit, začít žít své sny, „přiložit ruku k dílu“
a tak se může každý z nás stát tím, čím chceme
být. A buďte si jisti, že tady to jde! O tom jsme se
přesvědčili i během představení společnosti Forever Living Products panem ředitelem Ing. Ivanem
Kiszlingem. Ukázal nám příležitost být hodnotnější
součástí tohoto světa díky FLP.
Senior manažerka Eva Řeháková nám ukázala,
jaká škála produktů je nám k dispozici, a názorně
předvedla jejich využití v ročních obdobích.
Velmi hodnotná byla pro nás lékařská přednáška
Brno, 23. 7. 2011
pana doktora Jaromíra Havla. Vysvětlil nám, jak
důležitá je pro nás voda v souvislosti s užíváním
našich výrobků. A nejen to! Vyzval nás, abychom
nastoupili na loď, které se říká Forever, a dali tak
šanci i ostatním skutečně zažít nezapomenutelnou
plavbu…
Ve zkušenostech s výrobky nás překvapil svým
vstupem Ing. Emanuel Krása. Scénka, jejíž náplní
bylo setkání dvou přátel po letech a kde se Emanuel s nadšením dělil o své zkušenosti, sklidila
ohromný potlesk. Měla jsem to štěstí být součástí
tohoto humorného a poučného vystoupení jako
kamarádka, kterou seznámil s jedinečnou příležitostí.
Ve zkušenostech s podnikáním jsme slyšeli, jak
se lidé dokážou v naší společnosti realizovat a co
jim spolupráce s FLP přináší. Vystoupila nová
asistentka manažera Marcela Pokorná. Asistent
supervizora Martin Prát nám ukázal, jak silné sny
ho ženou kupředu a jak důležité je pomáhat lidem
kolem nás. Jeho připravené video v nás vzbudilo
silné emoce a ty pokračovaly vystoupením manažera Jožky Jilky. Jožka mluvil o vděčnosti k našemu sponzorovi, člověku, který nás seznámil s FLP,
a že podnikání s námi je zábava.
Asistent manažera Libor Havlas mluvil o tom, proč
je pro nás důležité začít právě teď! Mnozí lidé hledají důvody proč právě nezačít teď! Ale upřímně…
co můžeme ztratit, když to zkusíme?
Začala nám kvalifikace na rally v Budapešti, a proto
abychom věděli, jak být na tomto rally na náklady
společnosti za vykonanou práci, nás s touto šancí
seznámil pan ředitel. Jedna z dam, která chce být
na rally v Budapešti, se jmenuje Blanka Valigurová.
Svěřila se nám s tím, že na akce nechtěla jezdit,
ale brzy si uvědomila, že jezdit na setkání distributorů FLP je zábava a také tzv. „nabroušení sekyry“.
Připomněla nám tímto příběhem slova pana Rexe
Maughana ve Vídni.
Během programu byli vylosováni výherci soutěže
“Příležitost s FLP“, kde získali šek na nákup materiálu pro naši práci. A byli také oceněni ti, kteří dosáhli
danou pozici v našem marketingovém plánu. Ti teď
mohou hrdě nosit odznak, který vypovídá o jejich
výsledcích. O tom, že udělali dobrý krok k lepšímu
životu a pomohli také dalším lidem ve svém okolí.
Po celý den nás provázeli Lucie Šmídková a Jaroslav Matoušek. Byla to jejich premiéra a jako moderátoři se osvědčili. Navodili příjemnou atmosféru a já věřím, že jejich společné vystoupení nebylo
určitě naposledy. Děkujeme.
Větou „Jste úspěšní, když pomáháte být úspěšnými druhým,“ se s námi rozloučil v motivační přednášce senior manažer Ing. Rudolf Rýpar. Jeho slova mluví o tom, co nás společnost FLP učí. Těším
se s vámi na setkání na dalším Success Day.
Klára Spěváková
senior manažerka FLP
Termíny dalších Success Days najdete v Kalendáři akcí. Těšíme se na Vás!
Nová asistentka manažera
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
14
Noví supervizoři
Brno, 23. 7. 2011
Success Day
Noví asistenti supervizora
Noví asistenti supervizora
Ocenění aktivity 4cc
Ocenění aktivity 4cc
L. Šmídková a J. Matoušek (S) – Moderátoři dne
15
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Success Day
Brno, 23. 7. 2011
Ing. I. Kiszling (MD)
– Představení společnosti FLP
Mgr. E. Řeháková (SM) – Nabídka výrobků FLP
MUDr. J. Havel (S) – Aloe vera v letním počasí
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
– M. Pokorná (AM)
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
– M. Prát (AS)
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
– J. Jilka (M)
L. Havlas (AM) – Spolupráce s FLP
B. Valigurová (AS)
– Proč chci jet na Rally do Budapešti
Ing. R. Rýpar (SM)
– Jak úspěšně budovat svůj tým
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
16
Nové postupy
v marketingovém plánu
Jaroslava Kovářová
NOVÁ
SUPERVIZORKA FLP
S firmou Forever Living Products jsem se seznámila přibližně před půl rokem, kdy mě oslovila moje dobrá kamarádka Marcela Pokorná
s cílem zlepšit si své zdraví a finanční situaci.
dchlo mě, že naše produkty jsou přírodní a bez
vedlejších nežádoucích účinků, které mají např.
léky. Jdou do příčiny nemoci a postupně zlepšují
zdraví.
Její nadšení ve mně vzbudilo zájem. Po další
schůzce, kde mi pan Oldřich Valnoha doporučil
produkty přímo na míru, jsem si začala vylepšovat
své zdraví.
Doporučila jsem tyto produkty své rodině, známým, kamarádům. Vím, že na tuto práci nejsem
sama a mohu se vždy spolehnout na svoje sponzory Marcelku a Oldu Valnohu.
Dostala jsem tu šanci být zdravá s produkty FLP
a chci dál předávat tuto možnost i ostatním. Na-
Neustále mě pomáhají. Za to jim patří můj dík. Děkuji také všem, kteří mi věří a užívají tyto skvělé
produkty pro zdraví.
S touto firmou si chci splnit své sny, chci být úspěšná a dostávat se krůček po krůčku dál na pozici
manažera. Svým lidem ve skupině chci pomáhat,
jako mně pomáhá Marcelka s Oldou, naučit je dělat
tuto práci co nejlépe, aby si také splnili své sny.
Jaroslava Kovářová
17
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
1. časť
Doc. MVDr. Vojtech Lisák, CSc., MPH.,
člen poradného zboru FLP SR a CR
Motto: „Aké kvalitné máme cievy, tak kvalitný
a dlhý máme život.“
Tému tohto článku som si zvolil zámerne po oboznámení sa s istou americkou štúdiou, kde na základe sonografického merania hrúbky medie (svalová vrstva steny) karotických artérií (krčnicových
tepien) lekári určovali biologické starnutie ľudí.
Zamyslime sa teda nad podkladom tohto prístupu
a pozrime sa na teoretickú podstatu rozvoja aterosklerózy, ktorá zužuje naše cievy a tým zhoršuje
kvalitu vyživovaných tkanív. Zároveň si musíme
uvedomiť tú skutočnosť, že klinické prejavy ochorenia sa objavia až pri veľmi významných stenózach (zúžení lumenu cievy), pričom mnoho rokov
nemáme ani len poňatia, ako naše cievy vyzerajú
a čo sa v nich vlastne deje. Pokiaľ budeme mať tieto informácie, bude prirodzenou potrebou pozrieť
sa aj na preparáty FLP, ktoré s touto problematikou priamo súvisia a vybrať si takú zostavu prípravkov, ktorá nám bude naše cievy chrániť, alebo
prinajhoršom aspoň udržiavať sklerotický proces
na rovnakej úrovni. Vzhľadom na to, že už existujú
dôkazy o aterosklerotických zmenách v stenách
STARNEME TAK RÝCHLO, AKO RÝCHLO
koronárnych tepien (vencovité tepny srdcového
svalu) i aorty u detí vo veku do 10 rokov, presúva
sa prevencia vzniku aterosklerózy do skorého detského veku.
ATEROSKLERÓZA
Ateroskleróza je najvýznamnejšia, najčastejšia,
veľmi zákerná a komplexná systémová choroba
tepnového systému. Najvýznamnejšie rizikové
faktory pre jej vznik sú: dyslipidémia (zvýšené
množstvo lipidov, cholesterolu v krvi) a oxidačný
stres, artériová hypertenzia, obezita, diabetes mellitus, nedostatok stopových prvkov a metabolický
syndróm, pri vzniku ktorého sa uplatňuje aj fajčenie, alkohol a telesná inaktivita.
Na úvod trochu teórie - ateroskleróza je chronické zápalové ochorenie. Dnes je známe, že ateroFOREVER Czech Republic | Slovak Republic
18
alebo PRÍPRAVKY FLP P
Krv po ľudskom tele rozvádza asi 7 000 metrov štvorcových kapilárnych
vlákien. Keby sme spojili všetky cievy, merali by asi 96 000 kilometrov.
Je preto dôležité, aby sme cievam venovali pozornosť a starali sa o ne.
Na srdcovocievne choroby totiž umiera viac než 50 percent Európanov,
a teda každoročne sú to 2,5 milióna ľudí. Aby sme si udržali kvalitné cievy po celý život, nato nám len racionálna výživa stačiť nebude. V tomto
prípade sú dôležité aj doplnky výživy, ktoré majú svoj pôvod v liečivých
bylinách. K takýmto výživovým doplnkom radíme aj prípravky FLP.
skleróza je imunitný proces a jeho začiatok je už
v detskom veku. Jej proces a vývoj na cievach je
dosť dobre popísaný, ale napriek tomu je stále ešte
mnoho nejasností. Aterosklerotické zmeny sa dokázali na 3 500 rokov starých egyptských múmiách, čo hovorí o tom, že toto degeneratívne ocho-
renie tepien nie je „výdobytkom“ len posledného
storočia. Génius renesancie Leonardo da Vinci
patrí medzi prvých vedcov, ktorý pri pitve zistili
zhrubnutie steny tepien a tento nález považoval
za následok nadmernej výživy. V roku 1913 Aničkov a Chalatov publikovali prácu, v ktorej vyvolali
aterosklerózu v tepnách králikov, ktorých kŕmili
čistým cholesterolom. Aničkov vo svojej publikácii postuloval: „na základe experimentálnych
výsledkov sa definitívne potvrdilo, že porucha metabolizmu cholesterolu má rozhodujúci význam
v patogenéze aterosklerózy“. Táto práca sa stala
základom lipidovej teórie aterogenézy, z ktorej
sa odvíja výskum až do súčasnosti. V minulosti sa predpokladalo, že príčinou aterosklerózy je
zhrubnutie svaloviny ciev (medie). V 80. rokoch
minulého storočia bol ako hlavný aktér procesu
aterosklerózy označený monocyt = makrofág.
Prestupuje z lumenu ciev do medzibunečného
priestoru a ďalej až k adventícii (vonkajšia vrstva
cievnej steny), odkiaľ sa systémom vasa vasorum
vracia do krvného obehu. Na tejto ceste odstraňuje z intersticiálneho priestoru za pomoci svojich
receptorov nadbytočné molekuly, vrátane LDL
cholesterolu (LDL–Ch). Monocyt má na svojom
povrchu z pohľadu LDL–Ch dva typy receptorov
– klasické (viažu len LDL–Ch) a scavengenové
ronárne tepny, ktoré zásobujú krvou srdcový sval.
Práve ich upchávanie spôsobuje ischemickú chorobu srdca, ktorá sa podieľa na kardiovaskulárnej
úmrtnosti. Na jej vzniku sa okrem individuálnych
vlastností každého jednotlivca podieľa viacero
rizikových faktorov, z ktorých niektoré som spomenul vyššie.
VOĽNÉ KYSLÍKOVÉ RADIKÁLY
A OXIDAČNÝ STRES
Vznik aterosklerózy je sprevádzaný účinkom
voľných kyslíkových radikálov (VKR). Tieto sa podieľajú aj na starnutí, ale aj pri vzniku mnohých
iných chorôb a stavov, vrátane zápalov či nádorov.
VKR sú jednak endogénneho pôvodu, ktoré sa
v organizme tvoria pri metabolizme látok enzýmovými i neenzýmovými oxidačnoredukčnými
reakciami. Potom sú to VKR exogénneho pôvodu.
Nie sú to však len látky a toxíny, ale patrí k ním
napr. aj ozón, chemické potravinárske farbivá,
pesticídy, herbicídy, kancerogény ako benzpyrén,
ale aj slnečné žiarenie (opaľovanie, solárium)
či cigaretový dym, ktorý je veľmi nebezpečným
producentom kyslíkových radikálov, rovnako ako
konzumácia väčšieho množstva alkoholu. Jedno
vdýchnutie obohatí fajčiara až o 10-10 VKR. Ale
život na zemi nastal, až keď príroda našla účinnú
LO STARNU NAŠE CIEVY
PROTI STARNUTIU CIEV
(viažu a pohlcujú oxidovaný LDL–Ch). Ak takýto
makrofág pohltí väčšie množstvo oxidovaného
LDL–Ch, už nie je schopný sa vrátiť do cievneho
riečišťa a mení sa na tzv. rezidenčný makrofág.
Tento ďalej vychytáva oxidovaný LDL–Ch a sám
ďalej rastie a mení sa na v tzv. penovú bunku,
ktorá je základom aterosklerózy – upchávania
ciev. V ďalšej fáze penové bunky rastú a vytláčajú endotel do lumenu cievy. Pridružuje sa zápalová reakcia, ktorá proces urýchľuje a dochádza
k vychytávaniu vápnika v ateromových hmotách.
Následkom postupného upchávania vzniká nedostatočné prekrvenie (ischémia) určitých orgánov.
Najčastejšie postihnutými cievami bývajú tzv. ko-
zbraň proti voľným radikálom, najskôr dusíkovým, neskôr kyslíkovým. Sú to tzv. antioxidanty,
látky, ktoré zneškodňujú voľne radikály, prípadne
i ROS (reaktívne formy kyslíka – reactive oxygen
species). Normálne v organizme existuje určitá
rovnováha medzi voľnými radikálmi a antioxidačnou obranou. Ak dôjde v organizme poruche
v prospech voľných radikálov, dochádza k tzv.
oxidačnému stresu. Ten poškodzuje lipoproteíny,
bielkoviny, cukry, DNA, tkanivá atď. Oxidačný stres
je príčinou či spolupríčinou mnohých ochorení, ich
komplikácií a poškodenie dôležitých tkanív. Každý zápal v tele sprevádza zvýšená tvorba voľných
radikálov, ktoré vznikajú ako reakcia na infek-
ciu, a do miesta zápalu ich prinášajú predovšetkým leukocyty. Pri zápale, infekcii či sepse stúpa
množstvo fagocytov, predovšetkým makrofágov,
ktoré obsahujú veľké množstvo VKR. Zápal vedie
k priamej produkcii VKR vo fagocytoch i v cieľových bunkách účinkom TNF alfa (nádorové bunky
nekrotizujúci faktor alfa). Dochádza k zápalovej
kaskáde, aktivované makrofágy uvoľňujú cytokíny
(molekuly bielkovín, ktoré sú tvorené a uvoľňované imunokompetentnými ale i neimunologickými
bunkami a ktoré slúžia týmto bunkám ako „poslovia“, pomocou ktorých spolu „komunikujú“)
a voľné radikály. Stúpa peroxid vodíka, tvoria sa
prostaglandíny typu E2 (PGE2), leukotrieny atď.
Voľné radikály blokujú látky, ktoré bránia štiepeniu bielkovín, uvoľňuje sa elastáza, kolagenáza
a iné enzýmy. Oxidačný stres produkuje množstvo
škodlivých metabolitov, najmä kancerogénnych
aldehydov, ktoré sa viažu na bielkoviny a tak vytvárajú vysoko imunogénne látky. Proti ním sa
vytvárajú patologické protilátky, čo môže spustiť
vznik rôznych ochorení, ako je systemický lupus
erythematodes, diabetes mellitus, reumatická artritída a iné. Rastúci organizmus sa účinne bráni
pred poškodením vysokým obsahom antioxidantov. Je potrebne mať na pamäti, že antioxidačná
ochrana je vlastne akousi kaskádou reakcií, takže
nie každý antioxidant dokáže zneškodniť ktorýkoľvek voľný radikál. Preto je potrebné pri terapii
voliť celú škálu rôznych antioxidantov, aby sa zneškodnila väčšina VKR. Z pohľadu prípravkov FLP
to znamená, že pri ich užívaní je potrebné užívať
minimálne dva až tri prípravky, aby sa dosiahol
potrebný efekt. Pri zápale sa vo veľkej miere tvorí
aj singletový kyslík, ktorý síce nie je voľný radikál,
ale patrí medzi reaktívne formy kyslíka a likviduje
infekčný agens. Oxidačný stres vzniká teda ako pri
zvýšenej tvorbe voľných radikálov, tak i pri nízkej
antioxidačnej kapacite.
(pokračovanie v ďalšom čísle)
19
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
K
PO VAL
KR IFI
AČ KA
UJ CE
E!
24. – 25. únor
Kvalifikační období: 1. červenec - 31. říjen 2011
3. ÚROVEŇ
VY (aktivní)
V rámci této nové skupiny dosáhněte 95cc (včetně osobních) a získejte
Asistent supervizora
min. 30cc
★ VSTUPENKY NA RALLY
★ UBYTOVÁNÍ NA 3 NOCI V HOTELU
★ LETENKY
Asistent supervizora
min. 30cc
Asistent supervizora
+2cc
2. ÚROVEŇ
VY (aktivní)
V rámci této nové skupiny dosáhněte 50cc (včetně osobních) a získejte
Asistent supervizora
min. 15cc
★ VSTUPENKY NA RALLY
★ UBYTOVÁNÍ NA 3 NOCI V HOTELU
Asistent supervizora
min. 15cc
Asistent supervizora
+2cc
1. ÚROVEŇ
VY (aktivní)
V rámci této nové skupiny dosáhněte 20cc (včetně osobních) a získejte
Asistent supervizora
+2cc
★ VSTUPENKY NA RALLY
Asistent supervizora
+2cc
Asistent supervizora
+2cc
Podmínky pro všechny úrovně: Nasponzorujte minimálně tři nové distributory 1. generace, kteří dosáhnou pozici Asistent
supervizora. Každý nový distributor musí dosáhnout minimální množství bodů, jak je vysvětleno výše. V každém kvalifikačním
měsíci splňte podmínku aktivity.
Kvalifikační období začíná 1. července 2011 a končí 31. října 2011. Všechny podmínky musí být splněny během tohoto kvalifikačního období. Na Rally
se mohou kvalifikovat i noví distributoři, ale musí být aktivní v prvním měsíci kvalifikačního období a nadále i během každého měsíce kvalifikačního
období. Žádný nový distributor nasponzorovaný (zaregistrovaný) později než v měsíci červenci není oprávněn se kvalifikovat. Za datum registrace distributora se považuje datum, kdy byla přihláška nového distributora zařazena do počítače FLP CR. Tato soutěž je pouze pro distributory FLP v rámci
Evropy. Celou vaši dolní linii musíte nasponzorovat ve vaší domovské zemi. Kvalifikanti 2. a 3. úrovně obdrží tašku s FLP produkty. Všichni kvalifikanti
obdrží jmenovku a program Rally. Stravování během Rally si všichni kvalifikanti zajišťují sami na své náklady. Každý distributor je plně odpovědný
za pochopení pravidel a požadavků této soutěže. Nebudou žádné výjimky. Motivační soutěž zahrnuje pouze to, co je vyjmenované výše. Pokud potřebujete více informací nebo máte otázky, kontaktujte výkonného ředitele. Žádnou z odměn není možné proplatit jako odměnu v hotovosti. Všechny
odměny jsou nepřenosné.
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
20
NOVÝ
Forever Aloe MPD® je viacúčelový tekutý koncentrovaný saponát vyvinutý v FLP – a teraz vylepšený! Naše 2X
Ultra zloženie, ešte viac koncentrované, posunie vaše
čistenie na vyššiu úroveň. Všestranný produkt ideálny
na pranie bielizne (všetky druhy ošatenia), ako aj do domácnosti – na čistenie podláh, kúpeľní, kobercov a dlažby, a tiež na ručné umývanie riadov. Tento spoľahlivý
koncentrovaný tekutý saponát je výborný na odstraňovanie špiny, mastnoty či škvŕn, pričom nepoškriabe ani
®
Forever Aloe MPD 2X Ultra
nezanechá stopy na žiadnom povrchu. Je dostatočne
všestranný, aby nahradil množstvo podobných výrobkov na trhu a spotrebiteľovi prináša aj značné úspory
na nákladoch.
Forever Aloe MPD® 2X Ultra neobsahuje fosfor, vďaka
čomu je šetrný k životnému prostrediu. Na rozdiel
od iných čistiacich prostriedkov sú jeho aniónové a neiónové povrchovo aktívne látky rozložiteľné v prírode, čo
redukuje znečistenie životného prostredia a vôd. Nedráždivé zloženie obsahuje jemné aloe vera na zjemnenie a zlepšenie stavu pokožky rúk aj oblečenia. Tento
revolučný viacúčelový čistiaci prostriedok je k dispozícii
iba prostredníctvom Forever Living Products.
OBSAH: 946 ml
NÁVOD: Bielizeň (bežné množstvo v práčke): 15 ml
saponátu. Na odstránenie škvrny aplikujte malé množ-
(VIACÚČELOVÝ TEKUTÝ ČISTIACI KONCENTRÁT)
Každý týždeň používame na čistenie rôzne čistiace prostriedky. Nebolo
by dobré kúpiť si na riady, podlahu, bielizeň i kúpeľňu iba jeden viacúčelový produkt? Forever Living Products takýto produkt predstavil – tekutý
prostriedok, ktorý je vysoko efektívny a šetrný.
stvo priamo na miesto znečistenia a namočte pred
praním do vody. V prípade predpierania aplikujte malé
množstvo priamo na škvrnu pred praním. Vždy treba
skontrolovať vnútorný švík kvôli blednutiu farieb.
kvapiek na špongiu alebo handričku a riady sú zázračne čisté, škvrny z kobercov odstránené a mnoho iného. (Neodporúčame však na použitie do automatických
umývačiek riadu).
Bežné čistenie: Do cca 4 litrov vody pridajte 30 ml prípravku a použite na čistenie spotrebičov, podláh, kúpeľní, dlažby, kobercov, karosérií a interiérov automobilov.
• viacúčelový, 2x koncentrovaný čistiaci prostriedok
• neobsahuje fosfor
• šetrný k životnému prostrediu, jednotlivé zložky
sú rozložiteľné v prírode
• jemné zloženie šetrné k pokožke rúk a oblečeniu
Domácnosť: Prípravok je šetrný k pokožke rúk, pár
Poznámka: Nepoužívať do automatických umývačiek riadu.
21
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
SARAH MONTGOMERY
manažerka FLP UK
JAK UŽ TO U VZTAHŮ BÝVÁ, není to vždy láska
na první pohled. Když dorazil můj balíček, mísilo
se ve mně nadšení a strach z neznámého. Věděla
jsem jen, že ale určitě můžu...
„UŽÍVAT PRODUKTY!“
Upřímně řečeno, tehdy jsem byla ženou, která používá maximálně mýdlo. To všechno se muselo
změnit, pokud jsem měla propagovat svoje podnikání. Netušila jsem, jak se moje spřízněnost s aloe
vera a moje nadšení pro produkty rozvine. Jak
se ale měnila moje vizáž i moje pocity (zejména
po zhubnutí 12 kg díky našemu dietnímu programu!), moje důvěra a moje sebevědomí rostly.
Všichni víme, že pro vybudování podnikání je třeba čas a úsilí. S pozitivním přístupem k učení
jsem tedy chodila na školení a začala se rozhlížet
po příležitostech, kde se setkám s lidmi a mohu se
s nimi „PODĚLIT O PRODUKTY!“.
Pamatuji si, jak jsem poprvé uslyšela, že misí
společnosti Forever je „přinášet produkty světu,
JAK VYBUDOVAT SILNÉ MALOOBCHO
každému jednotlivci“, a pomyslela si „TO JE ONO!“
Pamatujete si svoji první objednávku? Já ano. Pochválili mi, jak pěkně moje vlasy vypadají... příle-
JEDINÉ, CO JSEM O ALOE VERA VĚDĚLA PŘED PĚTY
LETY, BYLO, ŽE JE DOBRÁ NA POPÁLENINY A SPÁLENINY OD SLUNCE. OD TÉ DOBY JSEM ZJISTILA, JAK
VŠESTRANNÁ A MOCNÁ ROSTLINA TO JE.
žitost doporučit nový šampon, který jsem začala
používat!
Pamatujete si svoji první opakující se objednávku?
Já ano. Říkala jsem si...
„ONO SE TO OPRAVDU DĚJE. PŘESNĚ, JAK ŘÍKALI, ŽE SE BUDE DÍT!“
Začala jsem vyhledávat lidi, kteří by produkty vyzkoušeli. Na první akci jsem mluvila pouze se třemi lidmi, ale jeden z nich si koupil produkt, jeden
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
22
se o šest měsíců později připojil k mému týmu
a jeden se stal mým nejlepším zákazníkem, který
si již objednal přes 100 aloe vera gelů! Jak vidíte,
nezáleží jen na tom, co se stane daný den.
Nakupuje ode mě rodina? Ne. Nakupují ode mě
přátelé? Jen málo z nich. To je zpočátku zklamání,
ale není to tak důležité. Po dvou letech podnikání
mi zavolala kamarádka: „Chceme to, co užíváš, ať
je to cokoli.“ Konečně! Tak funguje kouzlo aloe.
Takže co jsem se doposud naučila?
”
ONO SE TO OPRAVDU DĚJE. PŘESNĚ, JAK ŘÍKALI,
ŽE SE BUDE DÍT!“
„
Je to velmi jednoduché a nebylo to vždy snadné,
ale užívám si svoje maloobchodní podnikání více
a více. Je to úžasné, když vám zákazník poděkuje
za to, že jste ho seznámili s našimi produkty. Existuje nějaká lepší odměna?
První měsíc jsem nedoufala v 4 kreditní body každý měsíc, ale když jsem zadala svoji první docela
velkou objednávku a zeptali se mě „Snažíte se o 4
kreditní body?“, vyhrkla jsem „Ano!“ A v tu chvíli se
všechno zlomilo.
Nyní dělám v průměru 8 kreditních bodů měsíčně
a minulý měsíc jsem překvapila sama sebe, když
jsem měla 13 kreditních bodů, což zahrnovalo můj
osobní rekord 77 lahví našich skvělých gelů na pití!
Prostě nemůžu přestat používat naše pozoruhodné
produkty a šířit informace o nich. Proč bych měla?
1) Chce to i více naslouchat než mluvit. Prostě
řekněte „Ahoj, jak se máš?“ a naslouchejte.
(Všechny cesty vedou k aloe.)
2) Nejde o prodej, ale o zjišťování, jestli k nějakému prodeji může dojít. Takže je důležité
vědět kdy mluvit a kdy přestat.
HODNÍ PODNIKÁNÍ
3) Než bych pasivně stála a čekala, až lidé přijdou ke mně, naučila jsem se stát před stánkem, chodit kolem, dávat se do řeči s lidmi,
navazovat oční kontakt a usmívat se.
4) Je třeba se nebát požadovat zpětnou vazbu,
objednávky a doporučení.
5) Naučila jsem se implementovat systém následné péče a pečlivě se o své zákazníky starat. Tak si vytváříme věrné zákazníky.
6) Naučila jsem se sbírat příběhy kolegů i zákazníků a stala jsem se ochotnou vypravěčkou.
Opravdu to funguje.
7) Uvědomila jsem si, že moje ústa jsou mým
obchodem, a pokud je neotevřu, nic neprodám. To je silná myšlenka.
23
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Je známo, že lidé, kteří pravidelně konzumují velké množství ovoce a zeleniny, mají nižší hladinu
cholesterolu, vyskytuje se u nich méně srdečních
chorob a méně závažných onemocnění, kterými
dospělí trpí. Přípravek Forever Kids je velmi vhodný také pro aktivní dospělé, kteří ne vždy mají čas
na jídlo, které by jim poskytlo všechny důležité látky, jež naše tělo potřebuje.
Fytonutrienty jsou velmi potřebné rostlinné živiny, které se nacházejí v zelenině a ovoci. Díky
FOREVER KIDS
novým technologiím zpracování má společnost
Forever nyní možnost emulgovat, dehydratovat
a rychle vysušit syrové ovoce a zeleninu. Tento
proces zachová cenné fytonutrienty, vitamíny,
minerální látky a enzymy, které jsou pak uloženy
do těchto úžasných malých tabletek a předány
vám. Výsledkem je multivitamin, který skvěle chutná, jehož konzumace je zábavou a který
doplňuje řadu dalších doplňků, které společnost
Forever nabízí!
Neobsahuje cukr, aspartam, umělá barviva ani
konzervanty. Fytonutriční základ pochází z rostlin bohatých na živiny, jako je mrkev, acerola,
brokolice, špenát, kapusta, jablko, brusinka, rajče a citrusové plody. Tyto skvěle chutnající esenciální látky mají přírodní pomerančovou a hrozFOREVER Czech Republic | Slovak Republic
24
Všichni víme, jak může být obtížné přimět děti, aby jedly a pily vitaminy
a minerální látky, které potřebují k růstu. Doba jídla se může stát nekončící bitvou o to, aby se ovoce a zelenina staly součástí jejich vyvážené stravy, a pět porcí ovoce a zeleniny denně se zdá být nadlidským výkonem.
Společnost Forever vyvinula ten správný produkt, díky němuž bude o vaše
nejmenší postaráno. Forever Kids jsou žvýkací multivitaminy ve tvaru zvířátek, které vám a vašim dětem dodají potřebné vitamíny, minerální látky
a fytonutrienty, kterých máte možná nedostatek.
novou příchuť, kterou si vy i vaše děti zamilujete
– a vy si zamilujete i klid v duši!
Bezlepkové, certifikace islámu, certifikace halal,
certifikace košer, vhodné pro vegetariány a vegany.
Doporučené užívání:
Děti a dospělí užívají čtyři tablety denně jako doplněk výživy: dvě tablety ráno a dvě večer. Doporučeno pro děti ve věku čtyř let a starší.
K
i
d
s
V KOSTCE:
- Tvar zvířátek, takže si je děti zami lují
- Skvělá chuť díky více příchutím
- Snadno žvýkatelné tablety
- Multivitaminy a minerální látky
- Fytonutriční základ, který pochází
z nejkva litnějších syrových potravin,
jako je brokolice, kapusta,
špenát a mrkev
25
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
➔ Adam, aké boli Tvoje športové začiatky?
Od malička som asi ako každý chlapec hrával futbal, no zaujímal som sa aj o šerm. Neskôr som si
obľúbil kanoistiku. Nebola to však náhoda, lebo aj
môj otec bol kanoistom. Začínal som najprv ako
kajakár. Základný rozdiel medzi kajakom a kanoe
je v tom, že v kajaku sa sedí a v kanoe sa kľačí
a ťahá sa len na jednej strane. Vo vekovej kategórii
deti do 12 rokov ani nie je kanoe, a tak je každý kajakár. Keď si ma tréner vybral, vyskúšal kanoe, no
a už po 3 mesiacoch som bol na pretekoch a uspel
som a získal 4. miesto. Od 15 rokov som bol zaradený do Strediska štátnej športovej reprezentácie
Slovenskej republiky. A o rok neskôr do B družstva reprezentácie juniorov. Som 8-násobný majster Slovenska. Najviac si cením víťazstvo minulý
rok v Maďarsku, keď sme boli druhí na svetovom
pohári. Teraz sa pripravujem na majstrovstvá
Európy v kategórii do 23 rokov. Teraz študujem
NÁPOJ VÍŤAZOV - ARGI+
fyzioterapiu a chcel by som to spojiť s aktívnym
športovaním.
➔ Aké sú Tvoje ciele?
Ako každý športovec, aj ja by som sa chcel kvalifikovať na olympiádu. Spolu s mojím partnerom
na dvojkajaku by som chcel robiť tento šport profesionálne.
➔ Kto je Tvoj športový vzor?
Môj veľký vzor je György Kolonics, dvojnásobný
víťaz olypmpiády. Zomrel veľmi mladý na zlyhanie
srdca, keď sa pripravoval na piatu olympiádu.
➔ Aké výrobky FLP poznáš?
Pri jednom preteku sa mi stalo nešťastie, na kvalifikácii na majstrovstvá pri poslednom ťahaní sme
kopli loď, tak sa mi niečo buď natiahlo alebo seklo
v krížovej oblasti, vtedy mi pomohol Heat Lotion,
FOREVER Czech Republic | Slovak Republic
26
Každý športovec chce zvíťaziť, spýtali sme sa, čo pomáha k víťazstvu reprezentantovi Slovenska v kanoistike
Adamovi Csenkeyovi.
cítil som okamžitú úľavu. Ďalej užívam Bee Pollen,
spomínaný červený krém, s obľubou ARGI+ a FAB
Forever Active Boost, prísun okamžitej energie.
dobré výsledky. Ďalej je dôležité rýchle doplnenie,
telo potrebuje ich okamžitý prísun, pri ovocí by museli prejsť dlhým metabolizmom.
➔ Čo si myslíš o doplnkoch výživy a vitamínoch
pri vrcholovom športe?
Podľa mňa sú veľmi dôležité, predovšetkým ako
prevencia na ochranu zdravia, no a pri veľkých fyzických výkonoch sa spáli veľa energie a veľa aktívnych látok aj vypotíme a preto je ich nutné doplniť.
Keby som chcel doplniť vitamíny a minerálne látky
len z ovocia a zeleniny, tak by som ich musel zjesť
veľké množstvo a potom by sa nedalo dosahovať
➔ Ako Ti chutí ARGI+?
Má výbornú chuť ovocia. Cítil som sa uvoľnenejšie,
nemal som pred štartom stresy. Mal som väčšiu
výdrž, išlo mi to lepšie. U nás rozhodujú zlomky sekundy, raz sme prehrali o 0,06 sekundy.
Za rozhovor ďakuje Martin Jarábek (AM) a želá novému distribútorovi Adamovi veľa úspechov a nielen v športe.
Marketingové informácie
hotel Golebiewski
Managers’ Retreat 2011
Tohtoročný Managers’ Retreat sa bude konať v prekrásnom prostredí Sliezskych Beskýd v hoteli
Golebiewski vo Wisle, ktorý stojí na svahu Bukovej (713 m n.m.).
Zúčastnia sa ho manažéri, ktorí sa kvalifikovali na tento pobyt a to dosiahnutím 400 bodov za obdobie
od októbra 2010 do júla 2011 a ďalej noví manažéri. Pobyt je spojený so seminárom, na ktorom odznejú
najnovšie informácie zo Super Rally 2011, ktoré sa konalo vo Washingtone D.C. V ďalšom dni bude prednášať vynikajúci odborník v oblasti ekonomickej psychológie, komunikácii vo svete podnikania a tréningov v podnikateľskej sfére Prof. Zoltán Nyíri.
Hotel poskytuje rozsiahle možnosti v oblasti relaxu vo svojom vodnom parku Tropikana, kde sa nachádzajú suché a parné sauny, snehová jaskyňa, soľná jaskyňa, kúpele v jacuzzi s rôznymi prísadami, plavecký bazén, bazén s protiprúdom a pod.
Pobyt je spojený aj s aktívnym odpočinkom pri rôznych teambuildingových hrách.
Ozaj je na čo sa tešiť a byť aktívnejší v podnikateľskej činnosti, aby ste na budúci rok boli účastníkmi aj vy.
27
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
Forever Aloe MPD® 2X Ultra
strana 21
Download

FOREVER 09 2011.indd