PETRŽALSKÉ NOVINY
24. 8. 2012 • 11
K O N TA K T
Ad: Ešte Janíkove role či už Župná spúšť?
V
polovici júna (PN č. 12)
sme uverejnili dve fotografie z Janíkových rolí na Lúkach VIII – pohľad na dva pozemky v celkovej výmere 8,9
ha, ktorých vlastníkom je Bratislavský samosprávny kraj.
V územnom pláne mesta je
ich účel jasný a jednoznačný sú určené na športové objekty a ich zázemie. V glose Ešte Janíkove role či už Župná
spúšť bola rekapitulácia toho,
čo všetko tam malo vyrásť ako
športové objekty a nevyrástlo
– a aj prečo. Najmä však bola reč o tom, čo tam plynutím
času - bez ohľadu na to, či je
politika modrá, červená, žltá,
biela či ináč koalične i opozične zmaľovaná - spoľahlivo
rastie: burina, kriaky a iná haluzina. A nie po kolená, ale až
vyše pása, či skoro až statnému chlapovi po ramená. A že
Jún: Janíkove role ešte nepokosené
August: Janíkove role už pokosené
by bolo načim tieto spustnuté
polia, parcely ako Janíkove role obriadiť, tak ako sa na poriadneho hospodára patrí, aby
sme sa nemuseli v Petržalke
hanbiť pred svetom. Esteticky
i ekologicky. Takže spúšť - pokosiť! Ani snívaním, ani slovami, ale ozajstne. Kosačkami.
Prešlo pár týždňov od uverejnenej kritickej glosy. Možno, že aj tento náš petržalskoredakčno-novinársky osteň,
možno tiež ocitnutie sa vlast-
níka - textovo i fotograficky
na webovej stránke petržalskej mestskej časti v Zozname nezodpovedných vlastníkov pozemkov, možno aj
výzva petržalského miestneho
úradu bratislavskej župe, aby
si splnila základnú povinnosť
v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia kumulatívne spôsobili, že Janíkove
role, takmer 9 ha patriacich
našej župe (lebo aj Petržalka je
„v nej“) boli už v auguste po-
kosené. Preto za tento finálny efekt úprimne, bez irónie aj
ďakovne, najmä však povzbudzujúco: nech je to tak ďalej,
bez kritiky či výzvy, lebo burina rásť, žiaľ, neprestane. Prerásť ju však môžu a na ekologickú večnosť poslať športové
objekty, ktoré si v tomto chotári spoločne želáme. Takže
nech je jej čas tu, na Lúkach
VIII, na Janíkovych roliach čo
najkratší...
(rg), foto redakcia PN
Felix a Borkáčikov svet
s mamou a tatinom ako predtým. Dodnes si pamätám, ako
sme mu piekli tortu, ako sme
sa spolu balili a ako som horkoťažko vydržala neplakať, kým
autobus neodišiel. Samozrejme,
že všetko dobre dopadlo a Felix
mal po návrate tému na pol roka dopredu.
Čas je zvláštny pán a ja ani
neviem ako a do škôlky som
vodila včielku. Štvrtá trieda
prišla, ani som sa nenazdala.
Deti dostali predškolské pomôcky a slovo škola bolo zrazu
skloňované čoraz častejšie. Na
nástenke boli vystavené obrázky, kde deti trénovali kreslenie oblúkov či lastovičiek. Felix
začal postupne spoznávať slabiky a písmenká pomocou sluchu. Keď sa pozabudol, spieval
si pesničky, čo sa učili v škôlke.
Celý marec sme spolu so škôlkou žili knihami a na dobrú
noc sa čítal zásadne Andersenov Cínový vojačik. Absolvovali sme psychologické testy,
zápis do školy. Deti prestali cez
obed spávať. Zrazu to celé išlo
veľmi, veľmi rýchlo. Pomaly sa
naučil postarať sa sám o seba,
kresliť oblúky, vlnky, spoznal
svoju krajinu a veľmi aktívne
nás neustále bombarduje otázkami rôzneho druhu k témam
zo škôlky. Že opäť opustil mamu a bezstarostne odcestoval
do poslednej škôlky v prírode,
ani netreba spomínať. Zažil toho naozaj veľa. Navštívil jaskyňu, bol na výlete loďou, v Sade
Janka Kráľa, v knižnici, objavoval svet chrobáčikov, stopy
zvierat, zatúlal sa do krajiny Jabĺčkovo a prežil mnoho iných
zaujímavých vecí.
Má za sebou prekrásne obdobie života a som si istá, že
naň bude spomínať s láskou.
Na pani učiteľku Janku, Ingrid,
Denisku, pani riaditeľku Eriku,
na kuchárku Gitku, ku ktorej
mám vraj ísť na kurz varenia,
a na ostatné pani učiteľky, tety kuchárky a tety upratovačky. Bolo to nádherné obdobie.
Som rada, že sa mi podarilo
umiestniť svojho syna v škôlke, do ktorej každé ráno utekal
s nadšením a kým som prišla
do šatne, netrpezlivo prestupoval v papučkách, aby mi dal
letmú pusu a ponáhľal za pani
učiteľkou a spolužiakmi. Som
rada, že aj napriek tomu, že
bol takmer pravidelne jedno
z posledných detí, ktoré večer
opúšťalo škôlku, sa nikdy nesťažoval, ale vždy sa tešil. Felix
mal jednoducho MŠ Bohrova
a všetkých ľudí v nej veľmi rád.
A nielen preto vám, milá pani
riaditeľka, panie učiteľky, kuchárky a upratovačky patrí naše veľké ďakujeme!
Vo vzduchu cítiť leto a po uliciach kráčajú
deti s kyticami a bonboniérami
vytŕčajúcimi z darčekových tašiek.
Už zajtra sa začnú prázdniny.
T
iež mám v rukách kyticu a
bonboniéru. Je pre môjho
syna Felixa. Dnes je to naposledy, čo vytrasie z tenisiek škôlkarský piesok a zavrie dvere na
skrinke škôlkarskej šatne. Naposledy kráčam poňho.
Deti sú na dvore a nerušene sa hrajú. Aj keď o tom počúvajú celý posledný rok, akoby si ešte neuvedomovali, že je
to ich posledný deň v škôlke.
Veselo a bezstarostne lozia po
preliezačkách, stavajú hrady
z piesku, točia sa na kolotoči
a behajú kade-tade. Felix ma
zbadá a ako mnohokrát predtým sa ku mne rozbehne. Do
rúk mu dám kyticu a bonboniéru a on pristúpi k pani učiteľke a poďakuje.
Keď ho vidím, ako hľadá slovíčka a ako veľmi za tie štyri roky vyrástol, do očí sa mi tlačia
slzy. Bude mi to chýbať. Bolo to
úžasné obdobie. Je neuveriteľné, ako veľa nám obom škôlka
dala. V mysli sa mi premieta jeden ročník za druhým, vynárajú sa spomienky.
Ako sme nastúpili do žabiek
a prekonali odmietanie cikania
v spoločných záchodoch. Ako
ten rok uletel a zo žabky bola
lienka. Cítil sa vtedy ako starý
harcovník a najväčšou urážkou
bolo, keď ho počas delenia priradili práve k žabkám.
A potom prišli mravčekovia.
Začala sa príprava na školu. Felix začal dostávať domáce úlohy.
Musel si zapamätať, čo ich čaká
na budúci týždeň, a priniesť pomôcku k téme. Nie vždy to bolo
jednoduché. Často som z neho
informácie ťahala ako z chlpatej
deky a spomenul, až keď sme
v pondelok ráno zamykali byt.
Nadšene však rozprával o témach, ktoré v škôlke preberali. Ako mravček Felix prvýkrát
vycestoval do sveta. Sám samučičký. Keďže mravčekovia sú už
veľkáči a žiadne uplakané bábätká, pani učiteľky ich spolu s
včielkami vzali do škôlky v prírode. Môj Felix mal v tom čase dokonca narodeniny a prekvapujúco sa veľmi tešil, že ich
strávi so škôlkarmi, a nie doma
Lucia Jurigová,
mamička
Šiesti z 20
sa polepšili
Šesť z dvadsiatich vlastníkov
pozemkov v Petržalke pokosilo či vyčistilo svoje parcely po
tom, čo ich na to upozornila
mestská časť. Petržalka toto
leto začala na svojej internetovej stránke nezodpovedných
majiteľov pozemkov zverejňovať. Ich zoznam pravidelne
aktualizujú, takže obyvateľ sa
môže prostredníctvom internetu presvedčiť, kto medzičasom
po upozornení či výzve samosprávy urobil nápravu. Zoznam
nájdu na internetovej stránke
www.petrzalka.sk v časti Oddelenie životného prostredia.
„Najväčší problém máme
stále na Lúkach 7, 8, kde pozemky patria štyrom rôznym
firmám, ktoré sú majetkovo
prepojené a buď nápravu nevykonajú, alebo ju urobia len
sčasti, a to veľmi nekvalitne,“
uviedla hovorkyňa MÚ Mária
Grebeňová-Laczová. Mestská
časť podľa nej na takúto neúplnú a nekvalitnú nápravu neprihliada a postupuje v súlade s
platnými právnymi predpismi.
Niektoré prípady sú až na krajskom súde po tom, čo vlastníkovi udelili pokutu, no ten sa
voči rozhodnutiu odvolal.
Zanedbané pozemky v Petržalke pravidelne kontroluje
mestská časť, nahlasujú ich aj
obyvatelia. Ide však zväčša o
pozemky, kde už samospráva začala správne konanie. V
prípade, že v Petržalke nájdu
neudržiavaný a znečistený
pozemok, ktorý nie je v správe mestskej časti, vyzvú jeho
vlastníka na nápravu a uložia
mu termín, dokedy má uviesť
svoj pozemok do uspokojivého stavu. Ak vlastník pozemku
na výzvu nereaguje, mestská
časť začne voči vlastníkovi
správne konanie. Počas neho
sa môže vlastník pozemku
vyjadriť k vzniknutej situácii a
vykonať nápravu. V prípade, že
opätovne nereaguje, starosta
mestskej časti mu uloží pokutu, ktorá môže siahať do výšky
6 638 eur. Proti tomuto rozhodnutiu sa môže vlastník odvolať,
odvolanie potom mestská časť
postúpi Krajskému súdu Bratislava, ktorý rozhodne o oprávnenosti uloženia pokuty.
(SITA)
PETRŽALSKÉ NOVINY
R
24. 8. 2012 • ročník 18 • číslo 16-17
Najbližšia online diskusia
so starostom Petržalky
Vladimírom Bajanom
bude v pondelok,
3. septembra, v čase medzi
dzi
13. a 14. h na
www.petrzalka.sk
Aj
Na východ
od (nášho) raja
„Do Moskvy? A čo tam?“ začudovane
vanee
aríž,
na mňa pozerali mnohí známi. Paríž,
gton
Rím, Vatikán, Londýn či Washington
– to je iná káva. Ale Moskva?
stranaa 7
www.petrzalskenoviny.sk
Dvojtýždenník • Zadarmo
tu som Petržalčan
Srdečný pozdrav
zo školského výletu
nám poslali žiaci
zo ZŠ Turnianska.
stína,
Andy a Kri
gust 2012
u
a
,
a
Aljašk
Až na druhý
pohľad
Počas leta nám do redakčnej mailovej pošty pribudlo veľa fotografií, na
ktorých sú čitatelia PN – v rôznych
krajinách, na rôznych miestach a s novinami v ruke. Aj tu som Petržalčan!
strany 12
Gibraltár, leto 2012
- 13
Sprievodca
petržalskými
výbehmi
Lavičkoví štamgasti
Petržalské výbehy pre psov približujeme v krátkom sprievodcovi.
strany 18
– 19
Megahviezda
s božím darom
Rubrika o slastiach a strastiach
susedských vzťahov
strana 20
Cez letné prázdniny bolo na detských ihriskách rušnejšie
ako zvyčajne. Problémom boli niektorí občania, ktorí
lavičky na ihriskách využívajú na posedenie s pivom
či vínom. Neuvedomujú si, že ich opilecké výčiny deti
k hre nepotrebujú.
D
o redakcie prišiel list obyvateľky
Wolkrovej ulice: „Na začiatku
90. rokov u nás otvorili malé potraviny. Obchodík si rýchlo získal popularitu a ako jeden z mála odolal hypermarketovým tlakom. Teší nás to.
Rokmi sa majitelia menili a po čase
pribudol aj jeden nemilý problém. Na
blízkom ihrisku, určenom pre staršie
deti, sa zdržuje skupinka mužov, zrejme nezamestnaných. Od rána do neskorého večera sedia na lavičke fajčia,
popíjajú pivo či víno, ktoré v obchode
čapujú do plastových fliaš. Z ihriska
sa ozývajú nadávky, močia na ulici a
často vidím, ako sa pridávajú k deťom,
ktoré tu hrajú basketbal či futbal. Zdá
sa mi to zvláštne, keď štrnásťročným
dievčatám pri hre asistujú 40- či 50roční chlapi.“
Lavičkoví štamgasti často vedia, že
svojím konaním porušujú nariadenie
o zákaze požívania alkoholických
nápojov na verejnosti. Nejde teda
o právnu, ale morálnu bezprizornosť.
O hlbší pohľad do problematiky sme
požiadali veliteľa OS MsP Petržalka
JUDr. Jána Hanidžiara, ktorý potvrdil, že na dodržiavanie VZN č. 2/97
dozerajú všetky hliadky: „Ich úlohou
je dennodenne vyhľadávať tieto priestupky a riešiť ich vo vlastnej kompetencii. V praxi sa stretávame aj s iniciatívou občanov, ale aj riaditeľov ZŠ
a MŠ so sídlom v Petržalke.“ Skúsenosti veliteľa hovoria, že zvyčajne ide
o dve kategórie ľudí: „Sú to jednotlivci, ktorí si zakúpia víno alebo pivo a
vypijú ho od smädu. Samozrejme, ak
ide o verejné priestranstvo, dopúšťajú
sa priestupku, alebo sú to alkoholici
z radov bezdomovcov, ktorí od občanov vyžobrú peniaze na jedlo. Nekúpia si jedlo, ale alkohol. Väčšinou ide
o podradné ovocné víno.“
Počty takýchto priestupkov v evidencii polície sú pomerne vysoké.
„Najviac priestupcov evidujeme
z radov bezdomovcov. Ak ich z jedného miesta takpovediac vytlačíme, že nesmú byť na lavičkách
v blízkkosti školy s odôvodnením,
že to veľmi zle vplýva na maloleté
osoby - žiakov, alebo že znečisťujú
verejné priestranstvo močením a výkalmi, prípadne inými odpadkami,
presťahujú sa zasa na iné miesto
a sú v blízkosti ďalšej školy,“ vysvetľuje
J. Hanidžiar.
Pokračovanie na 15. strane ```
2 • 24. 8. 2012
Väčšinu plánovaných
opráv chodníkov
už urobili
Asi 70 % opráv chodníkov,
komunikácií 3. a 4. triedy
a parkovísk plánovaných
na tento rok už v Petržalke
uskutočnili. Najrozsiahlejšie práce si vyžiadal
havarijný stav chodníka na
Gessayovej ulici.
Petržalka vyčlenila z tohtoročného rozpočtu na opravu
miestnych komunikácií sumu
takmer 150,7 tisíc eur, pričom
už zrealizovala práce za viac
ako 100-tisíc eur. Najčastejšie
išlo o opravu prepadnutých
častí na miestnych komunikáciách alebo parkoviskách
(Osuského, Macharova, Gercenova, Gessayova, Šintavská, Holíčska) a opravu výtlkov. Viac ako 700 Eur mestskú
časť stálo odstránenie spomaľovacieho prahu na Macharovej ulici, o ktoré požiadali obyvatelia.
Petržalka pokračuje aj v
úprave obrubníkov, aby zabezpečila bezbariérový priechod medzi chodníkmi a komunikáciou. V tomto roku tak
urobila na Šustekovej, Belinského, Osuského a Hrobákovej ulici. Najväčšiu sumu (viac
ako 62,5 tisíc eur) si vyžiadala
havarijná oprava 150 metrov
dlhého úseku chodníka na
Gessayovej ulici, ktorý bol na
mnohých miestach prepadnutý. Nevyhnutné preto bolo
kompletne odstrániť starý
podklad a asfaltový povrch,
vyrovnať komunikáciu a položiť novú zámkovú dlažbu.
„Prioritne opravujeme tie
miesta, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu alebo škoda na
majetku. Často ide o prepadnuté komunikácie pri kanalizačných šachtách. Zoznam
toho, čo je potrebné opraviť,
je oveľa dlhší a zohľadňuje aj
konkrétne požiadavky obyvateľov, reálne však môžeme
robiť len to, čo máme kryté
rozpočtom,“ dodal starosta
Petržalky Vladimír Bajan.
V tomto roku chce Petržalka opraviť ešte prepadnuté
časti chodníkov, miestnych
komunikácií a parkoviska na
Röntgenovej, Topoľčianskej,
Hálovej, Záporožskej a Gerce(mgl)
novej ulici.
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
Samospráva pokračuje
v oprave terás
V tomto roku už Petržalka použila na opravy
terás bytových domov viac ako 110-tisíc Eur.
P
etržalská samospráva začala opravy východnej
a severnej strany terasy na
Osuského ulici, kde sú trhliny, vypukliny a iné deformácie povrchu. Nový asfaltový
povrch vrátane hydroizolácie
a podkladovej vrstvy položia
na ploche 1 500 m2. Opraviť
treba aj tamojšie betónové zábradlie. Práce si vyžiadajú asi
70-tisíc eur a za predpokladu
priaznivého počasia potrvajú
asi 15 týždňov. Problémy so
zatekaním a zničeným povrchom majú aj iné petržalské
terasy bytových domov.
„Investujeme do opráv
zdevastovaných terás, ktoré sú
komplikovaným dedičstvom
z obdobia panelovej výstavby
Petržalky. Plníme teda aj tento prioritný cieľ samosprávy
na roky 2010 – 2014,“ hovorí
starosta Vladimír Bajan a dodáva, že na ostatnom rokovaní miestne zastupiteľstvo
schválilo návrh zámeru opráv
komunikačných terás, ktorý
pripravila poslanecká pracovná
skupina. Podľa tohto zámeru sa
mestská časť prioritne sústredí
na opravy terás so zlým technickým stavom, ktoré ohrozujú
V Petržalke rozširujú
kapacity v škôlkach
Už v septembri Petržalka otvorí v materských školách 102 tried, pred rokom ich
bolo 100. Od januára 2013 pribudnú tamojším škôlkarom ďalšie dve triedy. Celkovo
tak Petržalka bude môcť prijať do svojich
materských škôl o 110 detí viac ako vlani.
V
posledných rokoch sa
stretávame s tlakom rodičov, ktorí v snahe umiestniť
dieťa do materskej školy, prihlásia ho naraz aj do niekoľkých škôl. Po dislokácii, ktorá
v Petržalke eliminovala niekoľkonásobné zápisy detí do
MŠ, samospráva vyhodnotila
celkovú situáciu a rozhodla o
ďalšom zvýšení počtu miest.
„Snažíme sa uspokojiť Petržalčanov a keď sa dá, tak aj
občanov s prechodným pobytom v Petržalke. Na zvýšenie
kapacity v škôlkach využívame všetky zákonné možnosti.
V novom školskom roku vytvoríme priestor pre ďalších
110 škôlkarov,“ povedal starosta Vladimír Bajan.
V septembri by do 19 petržalských materských škôl
malo nastúpiť 2 359 detí, čo
je o 101 viac ako vlani. (Tento
počet je zatiaľ len predpokla-
bezpečnosť obyvateľov. Okrem
drobných havarijných opráv
poslanci schválili aj návrh vykonať do konca roku 2014
minimálne jednu rozsiahlu
opravu terasy v plnom profile
za predpokladu, že je v správe
mestskej časti a je majetkovo
vysporiadaná. „Nie je to však
vôbec jednoduché. Celkové
náklady na jednu komunikačnú terasu odhadujeme na viac
ako 230-tisíc eur bez DPH,“
vysvetlil starosta. „Z pohľadu
financií, ale aj vlastníckych
vzťahov, je nevyhnutná spolupráca správcov bytových domov, vlastníkov nehnuteľností,
hlavného mesta i subjektov,
ktoré v bytovom dome alebo na
terase vyvíjajú podnikateľskú
činnosť,“ povedal V. Bajan.
V rozpočte na tento rok na
opravy terás a schodísk Petržalka vyčlenila sumu 137-tisíc eur.
V prvej polovici roka zrealizovala opravu povrchu, priečelia
a zábradlia východnej terasy na
Rovniankovej 13 až 15, opravu
časti povrchu južnej terasy na
Rovniakovej 4 až 6 a opravu
povrchu schodiska terasy na
Topoľčianskej 12, Holíčskej 15
a Beňadickej 5. Zostávajúcich
zhruba 25-tisíc eur plánuje
mestská časť využiť na opravy
schodísk, prípadne nepredvídaných havarijných stavov.
Mária Grebeňová-Laczová
daný, presný údaj bude známy po 15. septembri.)
Zvýšenie kapacít si vyžiadalo intenzívne prípravy aj počas letných prázdnin. Mestská
časť totiž nielen rozširuje počet miest v jednotlivých triedach v MŠ Bradáčova, Bzovícka, Haanova a Gessayova.
Buduje aj náhradnú triedu v
MŠ na Macharovej ulici, pričom náklady na jej zriadenie a
prevádzku predstavujú sumu
10-tisíc eur. Oboma opatreniami vznikne v materských
školách od septembra 70 nových miest. Ďalších 40 miest
pribudne od januára v dvoch
nových alokovaných triedach,
ktoré vytvoria v ZŠ na Holíčskej ulici. Dovtedy je tam potrebné zabezpečiť dostatok
hygienických zariadení (WC,
umývadlá), nábytok a ostatné
zariadenia, čo bude mestskú
časť stáť 14,6-tisíca eur.
Mária Grebeňová-Laczová
Sociálna výdajňa
pomáha už rok
Vlani v auguste starosta Petržalky Vladimír Bajan otvoril Sociálnu výdajňu. Je určená pre ekonomicky slabých obyvateľov s
trvalým pobytom v Petržalke,
ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli
vo finančnej tiesni.
„Zriadenie Sociálnej výdajne
ukázalo opodstatnenie. Doteraz sa nám podarilo pomôcť
takmer 350 Petržalčanom, ktorí
si niektoré potraviny nemusia
kupovať. Bezplatne si ich vyzdvihnú, čím ušetria peniaze
napríklad na nájomné, elektrinu, lieky či niečo iné,“ zhodnotil
prvý rok fungovania Bajan a
dodal, že potraviny si obyvatelia
zoberú na základe čipovej karty, ktorú vydáva petržalský MÚ.
„Doteraz sme vydali 133 čipových kariet. Viac ako 42 % z nich
je v rodinách s deťmi, takmer
33 % kariet majú osamelí občania a 25 % seniori. Záujem zo
strany klientov pretrváva.“
Oddelenie sociálnych vecí
a rodiny MÚ projekt výdajne
vyhodnocovalo
pravidelne
počas roka. Vzhľadom na záujem držiteľov čipových kariet zmenilo otváracie hodiny
a počet prevádzkových dní z
dvoch na tri. V súčasnosti je
výdajňa otvorená v utorok,
stredu a štvrtok od desiatej do
dvanástej hodiny.
„Najprv si ľudia mysleli, že
chceme suplovať obchody, no
zakrátko pochopili, že ide o
doplnkovú sociálnu pomoc.
Výdajňa nemôže pokrývať základné životné a stravovacie
potreby obyvateľov v plnom
rozsahu. Potraviny z obchodného reťazca sú každý deň iné. Ide
o sortiment, pri ktorom sa blíži
doba skončenia trvanlivosti,
alebo je to tovar s poškodeným
obalom, prípadne ho obchodný reťazec uvoľní kvôli vyprázdňovaniu skladov. Vždy však
musí ísť o potraviny hygienicky
v poriadku,“ zdôraznila vedúca
oddelenia sociálnych vecí a
rodiny MÚ Petržalka Alena Halčáková.
Kritériá a podmienky získania
čipovej karty sú na webovej
stránke mestskej časti Petržalka
http://www.petrzalka.sk/index.php?id_menu=67119.
(ka)
PETRŽALSKÉ NOVINY
24. 8. 2012 • 3
S TA L O S A
Životné prostredie
a relax
vátskeho ramena, v parkoch a
na miestach, na ktoré dlhodobo
upozorňovali obyvatelia (Andrusovova, Belinského, Budatínska, Gessayova, Hrobákova,
Jasovská, Kapicova, Mamateyova, Ovsištské a Šrobárovo námestie, Námestie českého ľudu,
Pečnianska, Smolenická, Turnianska, Vígľašská atď.).
„Lavičky sme sa snažili
umiestniť po dohode s obyvateľmi tak, aby tí, čo na nich budú
neprípadne večer posedávať,
posed
konštatoval
rušili ostatných,“ ko
František Guth z Miestneho
M
Verejnoprospešných
podniku Verejnopro
(VPS).
služieb Petržalka (VPS
neskrýva sklaStarosta však nesk
vandalstvom, ktomanie nad vandalstv
ré neobišlo ani túto aktivitu.
„Zmiznuté koše sme našli na
dne Veľkého Draždiaka alebo
Chorvátskeho ramena,“ potvrdil nám informáciu z VPS.
V ďalšej etape projektu Životné prostredie a relax bude
Petržalka ešte pokračovať v
oprave starších lavičiek. Vo
VPS ich doteraz repasovali
viac ako 80, požiadavky Petržalčanov však neutíchajú.
„Máme dlhý zoznam toho, čo
by obyvatelia chceli, radi by
sme vyhoveli všade a čím skôr,
ale na to by nám jeden rozpočet nestačil. Musíme si nechať
rezervu aj na opravy alebo
doplnenie ukradnutého,“ dodal starosta Vladimír Bajan.
Mária Grebeňová-Laczová
foto archív
Približne 20-tisíc eur mestská časť investovala
do osadenia nových lavičiek
iči k a smetných
t ý h kkošov,
š
aby aj týmto spôsobom zabezpečila príjemnejšie bývanie pre obyvateľov Petržalky.
P
etržalka vyčlenila prostriedky na 200 nových
smetných košov a 70 lavičiek.
Prvé pribudli už vlani. „Najprv sme zistili, kde doteraz
žiadne koše a lavičky neboli,
dali sme dokopy aj dlhodobé
žiadosti obyvateľov a preve-
rili, či ešte o mobiliár majú
záujem,“ povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan.
Dnes sú už všetky odpadkové koše a lavičky osadené. Koše
pribudli na miestach väčšieho
sústreďovania obyvateľov, na
terasách domov, pozdĺž Chor-
Poďakovanie VPS
Prostredníctvom Petržalských novín sa chcem poďakovať pracovníkom MsP VPS za renováciu lavičiek pred našimi vchodmi na Pifflovej ul. č. 1 a č. 3. Páni Guth a Uhrín vždy vyriešia požadované služby v prospech obyvateľov a podľa ich požiadaviek. Ďakujeme, páni s MsPVPS!
Mgr. Peter Šagát, predseda samosprávy 0802 a zástupca vlastníkov bytov Pifflova 1-3
Projekt kocky 851
MedzipanelákminaRomanovejulicisúpozostatkystožiaruvysokého napätia, ktoré nepôsobia príliš vábne, no aj no aj napriek
tomu sú často využívané mladými ľuďmi ako miesto stretnutia
a oddychu. Ide sa o tri betónové kocky 150x150x70cm.
Peter Gajda „Gajduz“: „Projekt Kocky 851 som pripravil s kamarátmi Martinom Machalom „Machym“ a Petrom Gavurnikom
„Smejom“, ktorí mi pomohli aj s realizáciou. Primárna myšlienka bola kocky namaľovať sýtymi a živými farbami pre oživenie
prostredia bez použitia politickej, náboženskej, nacionalistickej
alebo inak nevhodnej témy. Ako predlohu sme použili Rubikovu
kocku, hraciu kocku a kocku zloženú zo skladačky puzzle. Cieľom je skrášlenie petržalského sídliska v oblasti Zrkadlový háj.
Celých 10 hodín, počas ktorých sme na kockách pracovali, nás
okoloidúci obyvatelia povzbudzovali a ďakovali za oživenie okolia. Bolo to skvelé. Jedna pani, ktorá nás videla pri práci z okna,
pre nás napiekla výborné koláče. Vraj za to, že sme vniesli farbu
do ulice. Je krásne vidieť, ako sa ľudia usmejú, keď prechádzajú
po chodníku okolo kociek.“
Čistá Petržalka
Zelená linka
02/63820 158
Slúži občanom ako
odkazovač,
na ktorý môžu
zaznamenať podnety
na čistotu a poriadok.
4 • 24. 8. 2012
♥ Zosobášili sa
Inzercia
Predám garsonku. Nám.
Hraničiarov. Tel.: 0948 544 504
NARÁŽANIE STUDNE. Tel.:
0903 369 234
KÚPIME byt v Petržalke aj
zadlžený tel.: 0917 708 319
JÁN POLÁK vodoinštalácie,
údržba. Tel.: 0905 627 321
DJ – ozvučenie hudba,
svadby, oslavy, stužkové, párty. Najlepšia cena a kvalita
na trhu. Tel:. 0948 88 67 88
www.djnaakciu.sk
GLAZÚROVANIE VANÍ
Tel.: 0905 983 602
REZANIE BETONU
A BÚRACIE PRÁCE.
Tel.: 0908 459 155
Prídavok na dieťa
staršie ako 16 rokov
musíte zdokladovať
Máte doma dieťa staršie ako
16 rokov, ktoré navštevuje
strednú alebo vysokú školu?
Ak nechcete prísť o prídavok
na dieťa, musíte Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) zdokladovať, že vaše
dieťa aj naďalej študuje.
Potvrdenie o návšteve školy
musíte podať na príslušný ÚPSVaR podľa miesta trvalého
bydliska, konkrétne na Referát
štátnych sociálnych dávok. Ak
máte doma stredoškoláka,
musíte tak urobiť do konca
septembra, ak vaše dieťa študuje na vysokej škole, potvrdenie musíte podať po jeho
zápise, najneskôr však do konca októbra. Tlačivo – Potvrdenie o návšteve školy nájdete
na stránke ÚPSVaR http://
www.employment.gov.sk/
ziadosti-a-potvrdenia-na-ucely-statnych-socialnych-davok.
html.
(mv)
PETRŽALSKÉ NOVINY
SÍDLISKO/INZ ERCIA
SLENDER ADAS
Matričný úrad Bratislava – Petržalka
7. júla
Ladislav Darázs – Bc. Mária Magyaricsová
Pavol Kižňanský – Dana Fišerová
12. júla
Ing. Karol Skyba – Lenka Mitterová
14. júla
Lukáš Braun – MDDr. Alexandra Haššová
Michal Szimeth – Veronika Kupcová
Július Szabó – Martina Škultétyová
19. júla
Ing. Milan Kostka – PhDr. Viera Ďuricová
20. júla
Bohumír Adámek – Mgr. Vladimíra Kováčová
21. júla
Milan Kerďo – Miroslava Dubovanová
28. júla
Ing. Jozef Árvay – Ing. Dana Dvořáková
30. júla
Dav Umadi Obidike – Jana Šurabiková
4. augusta Peter Boleček – Daniela Mokrenová
Radoslav Földes – Marina Miškovic
11. augusta Jaroslav Rigo – Gabriela Pacigová
Oto Bondor – Eliška Koudelková
Mário Bazala – Dagmar Morávková
Marek Ferianc – Pensiri Jamie Saisin
14. augusta Jozef Czinege – Darina Fábryová
Cirkevný sobáš
7. júla
Arestis Michael – Marta Lopušanská
14. júla
Martin Šulák – Lucia Straková
11. augusta Ján Ondrovič – Veronika Zajíčková
Juraj Morávek – Zuzana Vargová
Rekondično-relaxačný
salón Adas
Rovniankova 12, Petržalka
Tel.číslo: 6382 3155
www.slenderlifeadas.com
Objednávky: od 7h-12h a 15h-20h
Cvičenie na siedmich rekondičných strojoch je určené ľuďom,
ktorí sa chcú zbaviť nadváhy, chcú
si vyformovať postavu – zoštíhlieť
a šetrným spôsobom, bez námahy a potenia precvičiť celé telo a
rozhýbať klby.
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)
ROLLETIC - je špeciálny masážny
stôl zameraný na boj s celulitícou
a tukovými vankúšmi. Pomáha
zmenšovať objem masírovaných
partií a tvaruje postavu.
VIBRAFIT – tajomstvo udržiavania
štíhlej postavy svetových celebrít!
REALITNÁ KANCELÁRIA
S NAJVÄČŠOU PONUKOU
BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
KADERNÍCTVO
Nové techniky
farbenia OMBRE
august soboty
zatvorené
NECHTOVÝ
DESIGN
PEDIKÚRA
Základné ošetrenie 11 €
Zľava pre seniorov
10 €
Welness + lakovanie 21 €
TEL: 63453910,
0907772623,
0905606016
NECHTOVÝ DESIGN
ZDOBENIE ZDARMA
Japonská manikúra
13 eur
KOZMETIKA
NOVINKA!
3D mihalnice - 45 €
Ambulancia
dentálnej hygieny I
Spoločenské líčenie
od 10 do 15 eur
Medicentrum
Strečnianska 13, Bratislava
0905 794 241
Tetovanie obočia
80 eur
KONTAKTY
Nechodia vám
PETRŽALSKÉ NOVINY?
0905 273 417
Suverénnny HKL-MJM
Muži HKL-MJM Petržalka vyhrali v minulom mesiaci v Budapešti
medzinárodné majstrovstvá Maďarska v hokejbale. Petržalčania dominovali v maďarskej metropole, celý turnaj vyhrali so skóre 45:1. Jediný gól inkasovali vo finále od tímu Dózsa Újpest, za ktorý nastúpili
aj hokejoví reprezentanti Maďarska. Na záver turnaja HKL-MJM
v exhibícii zdolal maďarskú reprezentáciu 1:0.
(mv)
Riešenie zdravotných problémov
novým spôsobom
Centrum Komhelp poskytuje vyšetrenie novým biorezonančným skenerom DIACOM v cene 15 €, ktorý dokáže odhaliť
skryté príčiny zdravotných problémov. Odborné vyšetrenie nájde ložiská
baktérií, vírusov, borélií, helicobactera, mykóz, parazitov atď.
v jednotlivých orgánoch. Navrhneme vám terapiu biopreparátmi
novej generácie, ktoré hĺbkovo detoxikujú a regenerujú organizmus.
Bezbolestné vyšetrenie je vhodné aj pre deti a citlivé povahy.
Vysokoúčinná pomoc pri všetkých problémoch vrátane najťažších.
Info: 0910 939 512
www.komhelp.meu.zoznam.sk
Kaderníctvo
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albína mobil: 0903 390 913
Nechtový design
Lenka mobil: 0907 385 932
STE
UN
NÍ
ÍTA
V
ÁS
PETRŽALSKÉ NOVINY
24. 8. 2012 • 5
SÍDLISKO
li sme sa do rekonštrukcie a
odvtedy riešime nielen to, ako
vyzerá, ale aj aby v ňom bolo
rušno.
Mladí sa na vás obracajú s
dôverou. S akými problémami
im najčastejšie pomáhate?
Sú to často veci spojené
s dospievaním, s hľadaním
vlastnej identity. Od toho, že
sa niekto rozíde s priateľom a
má tendencie vrhať sa bezhlavo do vzťahov, až po rozvody,
keď deti nie sú schopné s rodičom komunikovať. Venujeme sa mnohým problémom,
okrem iného pomáhame aj s
doučovaním či pri príprave
školských projektov.
Pätnásťročný
KASPIAN
Nie náhodou sme zvolili titulok odkazujúci na slávne dielo Julesa
Verna Pätnásťročný kapitán. Knižka kedysi nesmela chýbať v knižnici
dospievajúceho. Dnešná generácia ju možno nepozná. Záľuby sa menia, ale duša hľadajúca si svoje miesto v búrlivom mori dospievania
ostáva rovnaká.
V
roku 1997 si skupinka
nadšencov rozložila stan
pri Draždiaku. Boli to zväčša študenti sociálnej práce a
pomáhajúcich profesií, ktorí
sami vyrástli v Petržalke a
chceli vytvoriť miesto, kde by
decká zo sídliska mohli tráviť
voľný čas. Z vlastnej skúsenosti vedeli, že možností je
tu pomenej. Zakrátko sa ukázalo, že letný stan nestačí,
treba začať so systematickou
prácou. Nielen ponúkať aktivity, deti zažívajúce náročné
situácie, potrebovali človeka,
na ktorého by sa mohli obrátiť. A tak začal svoju históriu písať nízkoprahový klub
KASPIAN.
„Nízkoprahovosť znamená,
že sme dostupní deťom zo sociálne slabších rodín aj z tých
bohatých, ktoré síce majú
zdroje, no ponúkané aktivity
deti nezaujímajú. Vítaní sú u
nás všetci,“ vysvetľuje Zuzka
Milatová, jedna z piatich stálych pracovníkov KASPIANU.
Pri príležitosti pätnásteho výročia sme sa s ňou rozprávali
v klube na Ambroseho ulici.
Sú určite okamihy, keď si
poviete, moja práca má
zmysel...
Nedávno ma veľmi potešil mail od mamičky. Písala
o radosti z toho, že syn začal
chodiť do skateparku. Predtým bol uzavretý, nemal kamarátov, dnes sa začlenil do
kolektívu, je úspešný v tom,
čo ho baví. Som rada, že aj tá
mamička vidí význam našej
práce. KASPIAN nie je len o
problémových deťoch, ktoré v
komunite nemajú radi.
V akom veku vás deti najčastejšie vyhľadávajú?
Pred tromi rokmi odišla
generácia, ktorá už začala pracovať. Teraz máme obrodu.
V klube sú decká od šesť do
trinásť rokov. V teréne je veľa
menších detí, no prevažujú tínedžeri.
Kedy sa začalo vaše meno
skloňovať so skateparkom na
Markovej?
V roku 2003 sme začali robiť terénnu sociálnu prácu. Na
základe prieskumu sme zistili,
že deti sa grupujú v miestnych
skateparkoch. Z komunity prichádzali signály obnoviť areál
na Markovej. To bol jeden z
mostov, ako sa k nemu dostať.
Začali sme dávať dokopy pracovnú skupinu, stretávali sa v
úradoch, uvažovali ako spoločnými silami park obnoviť.
Mestská časť nám ho dala do
prenájmu v roku 2005, pusti-
Mladým sa zvykne vyčítať lenivosť. Neraz som ich videla,
ako v skateparku opravujú či
maľujú prekážky. Starajú sa o
to, čo je verejným priestorom.
Myslím, že základný problém je, že ak sa robia aktivity,
do ktorých chceme zapojiť
mladých, sú to aktivity vymyslené občianskymi združeniami, iniciatívami, úradníkmi.
My fungujeme opačným systémom. Sme v komunite, stretávame sa s nimi a keď vidíme,
že majú záujem, snažíme sa
ich podporiť a vytvoriť podmienky tak, aby sami dokázali
veci zmeniť.
To je iste lepšia, ale aj náročnejšia cesta...
Zo začiatku sme sa stretávali s postojmi, že to nemá zmysel. Decká hovorili, že skúšali
volať na úrad, ale odbili ich. Je
potrebné naučiť komunikovať
dospelých s deťmi a naopak,
aby si obe strany porozumeli.
Mladí idú do všetkého s veľkými očami, až po čase si uvedomia, čo ich cieľ obsahuje a
začnú to brať vážnejšie. Zažité
úspechy i neúspechy posúvajú
ďalej. Dnes máme napríklad
skupinku chalanov, ktorí sú už
dospelí a chcú si založiť vlastné občianske združenie.
Pripravujete veľkú oslavu
pätnástych narodenín, na čo
všetko sa môžeme tešiť?
Chceme ich osláviť spolu s
komunitou. Na 1. september
sme pripravili akciu PIK-NIK
pre mladých aj rodiny s deťmi.
Od 10. do 18. h bude na lúke
pri skateparku stan so spoločenskými hrami, vystúpia
rôzni umelci, nebudú chýbať
ukážky tradičných i netradičných športových aktivít,
nafukovacie atrakcie, výtvarné aktivity, výstava fotografií,
ktorú sčasti pripravili miestna
mládež a predvedú sa aj jazdci v skateparku. Stačí si zobrať
deku a užívať si pohodu.
Lucia Drevická, foto KASPIAN
Formou krátkych videí podujatie podporili aj známe
osobnosti, ktoré sa zamýšľajú nad svojím detstvom. Vidieť
ich môžete na facebook stránke združenia KASPIAN.
6 • 24. 8. 2012
Hranie
na vlastné riziko
I
ch
h výber nebol náhodný –
veľmi
zohľadeľmi pozorne boli zohľad
nené viaceré kritériá, okrem
iného aj dostupnosť pre deti
a ich rodičov. Udržiavať v plnohodnotnom stave všetkých
152 by bolo pre samosprávu
nereálne. Aj preto ich počet
zredukovala na 47 ihrísk a vynaložila na ne viac ako 680tisíc eur. Ďalšie tri pribudli
aj v tomto období, a tak sa
Petržalka môže pochváliť piatimi desiatkami ihrísk s hracími prvkami pre najmenších
Petržalčanov.
Tie z pôvodných detských
ihrísk, ktoré vo verejnej diskusii neboli určené na sfunkčne-
z PN 13
DERMACOL: E. Džuganová
V. Lipčová
O. Nowicki
A. Dibuszová
J. Hermanová
G. Ivanová
z PN 14 - 15
TELEVÍZOR:
Verejné detské ihriská v
Petržalke prešli v uplynulých rokoch radikálnou
obrodou. Nie všetky z nej
vyšli víťazne, ale široká
verejnosť, občianske
združenia či neziskové
organizácie a v neposlednom rade poslanci
miestneho zastupiteľstva rozhodli, že
z pôvodne 152 detských ihrísk obnovia,
zrevitalizujú
a zmodernizujú 47.
nie a modernizáciu, postupne
zavážajú zeminou a vytvárajú
z nich oddychové zóny. Postupne, ako to samospráve
dovoľujú financie, odstraňuje
aj hracie prvky, ktoré už nespĺňajú bezpečnostné kritériá.
V najbližších týždňoch pracovníci VPS označia bývalé
ihriská tabuľami s informáciami o ich útlmovom režime.
Prítomnosť na nich je len na
vlastné riziko. Zároveň bude
oznam informovať o tom, kde
sa nachádzajú najbližšie dostupné funkčné ihriská.
Samospráva si však uvedomuje, že napriek pomoci
občianskych združení či sa-
VÝHERCOVIA SÚŤAŽÍ
SPAK:
PETRŽALSKÉ NOVINY
IHRISKÁ
J. Marek
O. Psotková
M. Ferenczyová
Výhercovia si môžu výhru (výrobky od fy Spak
a Dermacol) vyzdvihnúť v redakcii PN.
Info: 6383 8640
motných rodičov, ktorí sa
v mnohých prípadoch o
ihriská v blízkosti svojich
domov starajú, je nevyhnutná aj ich pravidelná
údržba, obnova kolotočov,
hojdačiek a pieskovísk. V
týchto dňoch petržalské
ihriská navštevuje aj Štátna
obchodná inšpekcia, ktorá
kontroluje ich bezpečnosť
a
prevádzkyschopnosť.
Oficiálne výsledky ešte
nie sú známe, podľa priebežných informácií však
nie sú naše ihriská na tom
zle, aj keď budú potrebné
niektoré úpravy. Cieľom
petržalskej samosprávy je
samozrejme mať ihriská
nielen využívané, ale predovšetkým bezpečné.
Detským ihriskám, ale
aj ostatným športoviskám,
venujú svoju pozornosť aj
poslanci miestneho zastupiteľstva, ktorí v pracovnej
skupine hľadajú riešenia,
ako vyčleniť potrebné financie nielen na ich revitalizáciu, ale aj údržbu,
prípadne
režimovanie.
Ak totiž samospráva vynaloží financie na pekné
a funkčné ihriská, mala
by byť samozrejmosťou aj
pravidelná starostlivosť či
regulovanie ich využívania
a zabránenie ich devastácii.
Poslanci sa chcú zamerať
po detských ihriskách aj na
športoviská pre tínedžerov.
(mgl)
Basketbalistky budú hrať extraligu
Basketbalistky BK Petržalka budú hrať extraligu
žien v ročníku 2012/2013. Dlho to však pre finančné problémy vyzeralo na to, že sa do nej neprihlásia. Nakoniec sa všetko na dobré obrátilo.
,,P
odarilo sa nám zohnať
peniaze zo súkromného
sektora a pracujeme na tom,
aby sme si zlepšili našu finančnú situáciu. Samozrejme, ideme do istého rizika, ale pre nás
je dôležité, že najvyššiu súťaž
si vybojovali prakticky samy
odchovankyne klubu,“ povedala Natália Hejková. Táto
uznávaná odborníčka pôsobí
od novembra 2010 vo funkcii
prezidentky BK Petržalka.
,,Od prihlásenia do extraligy
som sa stala trénerkou tímu.
Keďže väčšina hráčok je v juniorskom veku, z toho vyplynulo, že mojím asistentom je
Ahmed Hisham, ktorý je skúseným trénerom mládeže a zároveň vedie aj juniorky. Prípravu
na novú sezónu sme začali 8.
augusta v domácich podmienkach, vo štvrtok 16. augusta
sme odišli na sústredenie na
Skalku, kde v hoteli Minciar
máme vždy vytvorené výborné
podmienky. Zatiaľ trénujeme
iba s odchovankyňami klubu,
Terézia Páleniková, ktorá patrila ku kľúčovým hráčkam na
ME do 18 rokov, dostala ešte
niekoľko dní voľna. Radi by sme
získali dve skúsenejšie hráčky,
máme veľkú motiváciu obstáť
vo svojej historickej premiére
v extralige,“ povedala nám trénerka Beata Renertová.
Treba však povedať, že BK
Petržalka bude hrať extraligu
vďaka jednému nadšencovi,
basketbalovému fanatikovi Ladislavovi Jančovi, ktorý vykryl
polovicu rozpočtu klubu!
(mv)
PETRŽALSKÉ NOVINY
Na východ
od (nášho) raja
Moskvu som si dávno obľúbila cez jej literárnych hrdinov:
Natašu Rostovovú, (z Vojny a mieru), Laru a Živaga (z Doktora
Živaga), ale najmä cez stvoriteľov týchto postáv, jej dávnych obyvateľov. Spisovateľov. Hudobných skladateľov. Režisérov. Maliarov.
Sochárov. Hercov... A tak som sa toto leto za nimi opäť vybrala.
„D
o Moskvy? A čo tam?“
začudovane na mňa pozerali mnohí známi. Paríž, Rím,
Vatikán, Londýn či Washington
– to je iná káva. Ale Moskva?
„Veď Moskva, to je len taká veľká
dedina. Taká – komunistická.“
Lebo dodnes sa nad Ruskom
a nad Moskvou našinec tak rád
vyťahuje – lebo konečne zažíva,
že on je ten „zo Západu“.
No aká je tá opľuvaná Moskva
dnes?
To, že má dvakrát toľko obyvateľov ako Slovensko a s denne
dochádzajúcimi trikrát toľko
je iba číselný údaj. No paláce,
chrámy, múzeá, galérie, námestia, metro, široké bulváre, štvorprúdové ulice a prímestské šasé,
celý ten ruch veľkomesta - to už
porovnávať ani nemožno.
Nechcem hovoriť o všetkých
chrámoch a lístkovým zlatom
pozlátených kupolách, ktorými
sa súčasná Moskva priam trblie-
24. 8. 2012 • 7
SPOLOČNOSŤ
ce. Chodiť po Moskve znamená
aj stretávať „svojich“. V tomto dome žil Puškin, v tamtom
Bulgakov, v tomto Okudžava,
v tamtom Majakovskij... Domy
a paláce, stratený duch tých, čo
sa prevtelili, aby boli navždy s
nami. A sú.
Na Novodevičom kladbišti, cintoríne pri Novodevičom
chráme a kláštore, postojím
pri obyčajnom hrobe Vasilija
Šukšina (po celý čas pobytu v
Moskve márne hľadám DVD
s jeho Červenou kalinou), nemôžem minúť zbohatlícky pamätník z bieleho a červeného
mramoru, doplneného modrou
mozaikou
polodrahokamov
(cára) Borisa Jeľcina, ktorý americkému prezidentovi zatelefonoval z Bielovežského pralesa:
„Pán prezident, môžem vám
oznámiť, že Sovietsky zväz už
neexistuje.“ Ten neveril vlastným ušiam. Obyčajným tele-
fónom mu šéf jednej zväzovej
republiky z „Ríše zla“ oznámil,
že nepriateľa viac niet! Koľko
rokov, koľko umu, koľko peňazí vrazili Američania do boja s
„Ríšou zla“, a hľa, ako ľahko sa
to podarilo: Jeľcin spolu s ukrajinským Kravčukom a bieloruským Šuškievičom ho práve
podpisom rozpustili. Nakoniec
to telefonicky oznámili aj šokovanému Gorbačovovi, ktorý sa
nezmohol na inú otázku iba na
tú – čo bude teraz s ním. A Jeľcin ho – už ako chaziajin ríše –
zahanbil: vy neviete myslieť na
nič iné, iba na seba! No a potom
chytro z toho Bielovežského
pralesa utekali „podaľše“. Ktovie,
ako by to bolo dopadlo, keby bol
na Gorbačovovom mieste menší demokrat? Teraz má Boris
Jeľcin uprostred Novodevičieho
cintorína rozprestretú kamennú
zástavu Ruska a na Gorbačova
čaká miesto posledného odpočinku pri múre, kde je pochovaná Raisa Maximovna: Stráži ju
socha krásnej víly a na hrobe je
kôš fialových orgovánov, horia
sviečky. Celý Novodevičí cintorín je akoby ukážkou súčasného
Ruska - miesi sa tu prostota, za
ktorou je veľký duch, so spupnou nádherou duchov – no,
povedzme, neveľkých. Taký
prostý pomník v štýle ruského
pravoslávneho kostolíka má
Anton Pavlovič Čechov, ktorého hry sa dodnes hrajú po
celom svete. Naproti tomu celý
jeden sektor patrí divadlu a jeho
aktérom – tí najnovší, už za éry
„nových Rusov“ zosnulí, majú
pamätníky teatrálne, pompézne, zdobia ich vlastné sochy v
nadživotnej veľkosti. Akosi to
patrí k novodobému, takému
byzantsko orientálnemu bontónu. Človeku udrie do očí aj
tak okázalo, na spôsob Tolstého
upravený, elegantne krásny trávou zarastený kopec hliny, pod
ktorým našiel spočinutie Sergej
Michalkov. Áno, otec známeho
herca a režiséra Nikitu Michalkova a herca a režiséra Andreja
Končalovského. Otec hymny
Sojuz nerušimij, ale aj súčasnej
ruskej hymny. (Keď V. Putin vy-
hlásil v roku 2001 súťaž na nový
text, S. Michalkov sa prihlásil –
a vyhral.)
Sú tu pochovaní vedľa seba
piliere „sojuzu“ – Nikita Chruščov či Andrej Gromyko, ženy
vodcov – ako Svetlana Aľulieva,
aj tí, čo „sojuz“ pochovali.
Chodím po Moskve a v duchu mi znie ústredná melódia z
filmu Moskva slzám neverí.
Nie, tá súčasná Moskva verí
– peniazom. Tak, ako všade
inde na svete. Ale ten Novodevičí mi cez hluk štvorprúdovej
autostrády
Tverskej-Jamskej
čosi nástojčivo hovorí. Majakovskij pred divadlom stojí
naširoko rozkročený, s oduševnením v kamennej tvári.
Ešte veril... A pani, ktorá si svoj
stánok s novinami a knihami
„otvorila“ pri východe z metra,
mi ponúkne knihy. Vyberám si
Valentina Rasputina. Kedysi zatriasol impériom románom Ži
a pamätaj! (Prostý vojak, zbeh
z krutej vojny, sa stal príčinou
tragédie celej svojej rodiny. Len
za to, že sa nechcel dať zabiť vo
vojne, zaplatili všetci. Rasputin
urobil hrdinu z človeka, ktorý
oficiálne nemal ani existovať.
Spisovateľ sa však postavil na
jeho stranu. Proti všetkým.) Teraz napísal knihu Tých dvadsať
vražedných rokov – o všetkom,
čo sa v Rusku a s Ruskom stalo.
Netuším, či to niekým pohne,
ale mnou to otriaslo.
Pri ceste na letisko Domodedovo míňame prímestské sídliská. Aj vedľa panelákov vyrástli
chrámy s byzantskými pozlátenými vežičkami, podobnými
tým z Chrámu Vasilija Blaženého na Červenom námestí.
Ľudia potrebujú niečomu veriť,
nádej, tá sa nikdy nestratí. Veľmi ju Moskovčanom želám.
Gabriela Rothmayerová
8 • 24. 8. 2012
To je môj názor
Parkovanie
pri Technopole
Akútny nedostatok parkovacích miest v Petržalke je každému
známy. Autá parkujú, kde sa dá, na chodníkoch, v strede parkoviska, na „neutráli“, aby ich mohli susedia odtlačiť, keďže blokujú
ich auto a jednoducho všade, kde je to len trochu možné. Vo veľa
prípadoch si vodiči neuvedomujú, že osobné auto vedľa nich
prejde, ale sanitka a hasiči nemajú šancu.
O letnej odstávke a iné
Tak - a centrálny dodávateľ tepla v Petržalke Dalkia, a. s.,
to má spolu s nami za sebou. V polovici augusta sa skončili
letné odstávky dodávky úžitkovej vody, keď si Petržalčania na
niekoľko dní, tri či štyri, pod sprchami vyskúšali studené Buď
fit!, pravda, ak si predtým nad plynom v hrncoch neprihriali
nejaké tie litríky studenej H2O.
N
PETRŽALSKÉ NOVINY
SÍDLISKO
iektorí (v lete zmrznutí)
sa pýtali, či treba každoročne zostať bez teplej vody, či
nestačia nevyhnutné reparácie raz tri či päť rokov. Odpoveď znie - nie, aj keď ide o nepopulárne opatrenie, odstávky
treba častejšie, a najmä pravidelne. Najskôr to vyplýva zo
zákona o tepelnej energetike,
ktorý určuje, že technické prehliadky tepelných zariadení sú
povinní zabezpečiť raz za rok
pred začiatkom vykurovacieho
obdobia všetci, teda aj tí, ktorí
vlastnia tepelné rozvody za odberným miestom. A odberné
miesto je zmluvne dohodnuté
miesto, na ktorom je umiestnené určené meradlo. Týka sa to
teda nielen výrobcov a dodávateľov tepla, ale aj všetkých subjektov v okruhu odberu tepla. Tam patria naše paneláky,
v nich byty. Dôvod je jednoduchý: zistiť prevádzkyschopnosť
a funkčnosť rozvodových a tepelných zariadení.
Druhý, nie síce zákonný, ale
istiaci aj preventívny, že kontrolou sa dá predísť možným
škodám v celej sústave centrálneho zásobovania teplom. Pre
nás už ako známy fakt, že celá
táto tepelná sústava ako majetok je naša, petržalská. Virtuálne, podielovo patrí každému
obyvateľovi Petržalky. Desiatky
kotolní a výmenníkových staníc, stovky kilometrov potru-
bí, rozvodov tepla a teplej vody.
V niekdajších korunách takmer
miliardová stavebná, technická
a energetická hodnota, v eurách vyše 33-miliónová. Tento
spoločný majetok, aký má už
len máloktoré slovenské mesto,
spravuje pre nás podnikateľský
subjekt Dalkia, a. s.
Aby Petržalka raz nepripomínala rómske osady pod Tatrami či v Slovenskom raji, keď
každá chatrč má svoj komín a
z neho sa valiaci dym, teda aby
sa na každý panelák raz nelepili plechové komíny, ako je to už
dnes na nejednom, žiaľ, petržalskom paneláku (vraj ako dôsledok tzv. šetrenia nákladov na
teplo domovými kotolňami),
S
amospráva skúša rôzne
riešenia od zjednosmernenia ulíc, cez nové parkovacie
miesta, spoplatnenie parkovania až po budovanie parkovacích domov.
Niekedy však na zlepšenie situácie stačí len využiť možnosti, ktoré už reálne existujú. Konkrétne mám
na mysli oblasť Romanovej
ul. a okolie Technopolu. Polovica parkovacích miest pri
budove Technopolu na povrchu je určená pre verejnosť,
kde sa dá celý deň parkovať
1 hodinu zadarmo a potom
za poplatok. Po pracovnej
dobe sú však miesta neobsadené a pokým vodiči z okolia krúžia a hľadajú miesto na
parkovanie, parkovisko pri
Technopole, kde je cca 120
miest na povrchu, je celú noc
prázdne. Ráno sa nezapĺňa
skôr ako po 7. h a málokedy
sa zaplní úplne.
Je v dnešnej dobe technický problém umožniť tam parkovať ľuďom z okolia za prijateľnú sumu v nejakom režime
napr. v čase od 18. h do 8. h
rannej? Potom väčšina odchá-
dza autom do práce a uvoľnilo by sa miesto pre tých, ktorí
idú vybavovať veci do budovy
Technopolu.
Zrátal som cez pracovný
už nedeň po 18. h autá, ktoré
k
parkovacie miesto
mali voľné parkova
chodníkoch, v
a parkovali na cho
strede parkoviska na
n „neutráRomali“, kade-tade v okolí
ok
44, 46, čo sú
novej 33, 35, 37, 44
autá k zhruba 384 bytom a k
ubytomu 10-poschodová
10 poschod
tovňa. Tých áut bolo asi 50.
Takže keby im bolo umožnené parkovať celú noc na spomínanom parkovisku, kde by
nezabrali ani polovicu miest,
situácia by bola oveľa lepšia.
Aj pre vodičov, aj pre chodcov. A nemuselo by sa uvažovať ani o parkovacom dome na
150 m vzdialenej Starhradskej
ul., ktorý mi príde zbytočný,
keďže najbližší nie úplne vyťažený parkovací dom je pri
spomínanom Technopole pod
povrchom a parkovacie miesta sú v ponuke stále na prenájom! Myslím, že za tú sumu aj
dlho budú.
potom sa o sústavu centrálneho zásobovania teplom ako
optimálne zásobovanie energetickým médiom aglomerácie (žijeme v meste, v bytových
domoch, panelákoch, kde máme spoločné bývanie, a nie na
dedinách, kde je individuálne
bývanie v rodinných domoch)
treba pravidelne starať. Ide o
revízie na tepelno-technických
zariadeniach, kontrolu a prečistenie všetkých systémov.
Dĺžka odstávky závisí od
rozsahu vykonávaných prác.
Teplá voda zanáša vodným kameňom výmenníky tepla, zásobníky. Tie sa musia vyčistiť,
prepláchnuť. Najvhodnejším
termínom sú letné mesiace,
keď sa nekúri a pripravujú sa
systémy na nasledujúcu vykurovaciu sezónu, ktorá sa obvykle začína v septembri alebo
začiatkom októbra. O termínoch odstávok Dalkia informuje správcov objektov v predstihu jedného až dvoch mesiacov,
tí zasa vlastníkov bytov, čo sa
aj zvyčajne deje. Prehliadky tepelno-technických zariadení a
odstavenie teplej vody trvá tri
dni, ak ide aj o investičné akcie,
potom päť až sedem dní.
Záver: Dobrá správa - petržalské tepelná a rozvodová sústava je v skvelom stave a pripravená na zimu.
(pp)
Mgr. Tomáš Husár
foto archív PN
24. 8. 2012 • 9
PETRŽALSKÉ NOVINY
Ako sa Vám jazdí na aute
za rozumnú cenu?
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Octavia Combi: 5,7 – 7,2 l/100 km, 134 – 168 g/km. Ilustračné foto.
Príďte si ku nám vybrať zo širokej ponuky skladových a predvádzacích vozidiel, za naozaj rozumné ceny. Vozidlá sú k dispozícii
k okamžitému odberu, od nás rovno „do vašej garáže“. Navyše budete príjemne prekvapení tým, čo všetko pre vás môžeme urobiť.
www.skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23
Bratislava - Petržalka
Call centrum: 0800 10 20 10
E-mail: [email protected]
www.impa.sk
®
10 • 24. 8. 2012
Veľkokapacitné
kontajnery
V rámci zeleného projektu Petržalka opäť rozmiestnila veľkokapacitné kontajnery aj počas
letných mesiacov. Obyvatelia sa
tak počas víkendov mohli zbaviť nepotrebných starých vecí –
nábytku, matracov aj menšieho
stavebného odpadu.
Tí, ktorí to nestihli, majú možnosť využiť kontajnery ešte do
10. septembra. Nádoby na odpad budú pristavené celkom
na 60 stanovištiach na viac
ako 50 uliciach. Aby čo najviac
mestská časť vyšla v ústrety
obyvateľom, prázdne kontajnery privezú vždy v piatok a naplnené ich odvezú nasledujúci
pondelok.
„Počas jarnej akcie petržalské
domácnosti vyložili do kontajnerov takmer 700 kubických
metrov objemného odpadu a
drobného stavebného odpadu, čo predstavovalo hmotnosť 140 ton. Predpokladáme,
že počas leta to bude približne
rovnako,“ povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan a dodal,
že mestská časť zorganizuje
tohto roku ešte aj jesenné čistenie, v rámci ktorého opäť
bezplatne pristaví pre občanov
veľkokapacitné kontajnery.
Upozorňujeme, že veci mimo
pristaveného kontajnera firma
neodvezie, čiže takýto odpad
by zostal špatiť okolie. Preto
v prípade, že obyvateľ nestihne využiť pristavený veľkokapacitný kontajner v blízkosti
jeho bydliska v termíne podľa
harmonogramu, alebo sa jeho
nadrozmerný odpad už do
nádoby nezmestí, môže ho
doviezť do Zberného dvora
na Čapajevovej ulici 6, kde mu
ho bezplatne odoberú. Zberný dvor je otvorený celoročne
od pondelka do soboty okrem
sviatkov, v čase medzi 8.00 h a
18.00 h.
Mestská časť upozorňuje občanov, aby odpad neukladali
ku kontajnerovému stanovišťu,
pretože sa tým vystavujú pokute vo výške 33 eur. Taktiež
motoristi by mali pri odstavení
vozidla dbať na to, aby nevhodným parkovaním nebránili bežnej manipulácii s veľkorozmerným kontajnerom.
(mgl)
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
Porušili etický princíp?
Nahláste ich!
Ešte v máji schválili
petržalskí poslanci
dokument
Transparentná
Petržalka, ktorým
zadefinovali
a v systéme práce
nielen poslancov,
ale aj úradníkov,
zakotvili princípy
transparentnosti,
participácie
verejnosti na rozhodovaní
a neustáleho
zlepšovania
a skvalitňovania
poskytovaných
služieb.
M
nohé z prijatých pravidiel už petržalská
samospráva predtým plnila
a riadi sa nimi. Je však dobré,
že sú zakotvené v dokumente, aby boli jasné, zrozumiteľné a aby sa aj ich realizácia dala jednoznačne kontrolovať.
A to nielen pre súčasných, ale
aj budúcich volených predstaviteľov. Medzi pravidlá,
ktoré sú v práci samosprávy
už samozrejmosťou, patrí napríklad zverejňovanie množstva informácií, týkajúcich
sa zasadnutí zastupiteľstiev
(pozvánka, program, materiály, uznesenia, hlasovanie),
návrhov i schválených znení
rozpočtov na jednotlivé roky
a zároveň záverečných účtov,
zverejňovanie investičných
zámerov, výberových konaní či verejných obchodných
súťaží. Internetová stránka www.petrzalka.sk je aj plná informácií o nakladaní
s obecnými bytmi či s ďalším
Zelená
obecným majetkom. Princípy
nakladania s majetkom, ktoré
zadefinovala Transparentná
Petržalka. sú už taktiež súčasťou VZN či interných predpisov, ktorými sa prenájom
či predaj obecného majetku
riadi.
Mestská časť teraz bude
postupne tieto informácie
sprehľadňovať a dopĺňať, čomu by mala pomôcť aj pripravovaná nová, modernejšia
a dynamickejšia webstránka.
Tá by mala obsahovať popri
majetkovom priznaní starostu, ktoré Vladimír Bajan zverejňuje už od začiatku svojho
pôsobenia vo funkcii, aj majetkové priznania všetkých
zvolených poslancov. Samospráva vytvorí systém, ktorý posilní možnosť pre každého, kto bude mať záujem,
diskutovať o pripravovaných
investíciách mestskej časti, o
plánovaných územných plánoch zón, o pripravovanom
rozpočte na príslušný rok a
podobne. „Miestne zastupiteľstvo má 35 poslancov, ktorí sú zvolení v jednotlivých
volebných obvodoch. Preto
nemám obavy, že by sme na
takéto diskusie s obyvateľmi
nemali kapacity,“ konštatoval
starosta Vladimír Bajan.
Novinkou v Petržalke je pripravovaný Etický kódex volených predstaviteľov mestskej
časti, ktorý bude schvaľovať
zastupiteľstvo na návrh poslancov na niektorom z najbližších
rokovaní zastupiteľstva a tiež
Etický kódex zamestnancov
miestneho úradu, ktorý pripravujú kompetentní pracovníci úradu. Petržalka zriadila
aj mailovú adresu korupcia@
petrzalka.sk, ktorá má slúžiť
Petržalčanom na nahlasovanie
sťažností či podaní vzhľadom
na možné porušenia Etického
kódexu, resp. porušení etického prístupu tak poslancov a
starostu, ako aj úradníkov. Postupne bude do praxe zavádzať
aj ďalšie schválené pravidlá.
Na e-mailovú adresu [email protected] už teraz môžu obyvatelia posielať
svoje podnety či sťažnosti na
porušenie etických princípov
či už volenými predstaviteľmi,
alebo pracovníkmi úradu.
http://www.petrzalka.sk/index.php?id_menu=76154
Mária Grebeňová-Laczová
pre rekonštrukcie škôl
a revitalizáciu športovísk
Júnové zastupiteľstvo schválilo dva kľúčové materiály
z pohľadu napĺňania priorít mestskej časti Petržalky v oblasti
školstva a športu. Petržalčania by tak už čoskoro mali
pocítiť pozitívne zmeny.
Z
ákladným cieľom oboch
materiálov bolo navrhnúť systémový, koncepčný prístup k problematike
technického stavu budov základných a materských škôl
a stavu športovísk na území
mestskej časti Bratislava-Petržalka. Kľúčovým momentom však bolo najmä schválenie finančných prostriedkov
pre navrhované riešenia. A čo
konkrétne to pre Petžalčanov
znamená?
Zámer zlepšenia technického stavu budov základných
a materských škôl stanovil
ambíciu:
• do konca roku 2012 dokončiť zostávajúce rekonštrukcie striech a výmeny vchodových dverí a presklených
stien s vyčlenením finančných prostriedkov vo výške
100 000 €,
• realizovať masívne investície
pre roky 2013 a 2014 smerované do rekonštrukcie škôl a
to najmä odstránenia havárijných stavov, rekonštrukcie hygienických zariadení a
priľahlej infraštrukúry. Vďaka úverovému krytiu by malo ísť až o sumu 2 mil. € pre
roky 2013 a 2014.
Zámer revitalizácie športovísk stanovil ambíciu:
• vyčleneniť 0,5 % percenta (približne 125 000 €)
z každoročného rozpočtu pre účely revitalizácie
a údržby športovísk a detských ihrísk a získanie dodatočného 0,5 % (približne
125 000 €) zo súkromných
zdrojov,
• finančné prostriedky vo
výške 250 000 € ročne teda predstavujú revitalizáciu
zhruba 14 športovísk ročne
• zapojiť širokú verejnosť do
výberu športovísk pre účely revitalizácie
• režimovať športoviská s cieľom zabráneniu ich devastácie.
Predmetné materiály boli
predložené novozriadenými
pracovnými skupinami a preto by som sa rád touto cestou
poďakoval všetkým poslancom a zamestnancom úradu,
ktorí v rámci nich participovali za ich aktívnu činnosť.
Vďaka našej spolupráci sa tak
Petržalčania môžu tešiť na
pozitívne zmeny v podobe
zlepšenia kvality ich života.
Ján Bučan (SDKÚ-DS),
predseda pracovnej skupiny
pre zámer zlepšeni
a technického stavu
budov ZŠ a MŠ,
predseda pracovnej skupiny
pre zámer revitalizácie
športovísk
12 • 24. 8. 2012
AJ TU SOM PETRŽALČAN
PETRŽALSKÉ NOVINY
Bruggy 2012
Až na druhý
pohľad
Dažďovníky, až priveľmi podobné lastovičkám, sa z jari vracajú z osemtisíc kil
kilometrov vzdialenej Afriky späť do svojich hniezd, ktoré majú aj v našich petržalských panelákoch.
paneláko Vracajú sa do
neprekryli polystytých istých otvorov pod atikou, do škár medzi panelmi, ak ich medzitým ešte n
ľudia. Zakladajú v nich nové vtáčie potomstvo
potomstvo, s ktorým na jeseň
jeseň, už sp
spoločne, odletia na
rénom ľudia
juh, aby sa na ďalšiu jar zasa vrátili. Tak je to rok čo rok... lebo tu je ich domov. Rodisko.
A
j my sme tak trochu ako
tie dažďovníky. Tiež sa
neomylne aj bez GPS vraciame späť zo všetkých kútov
sveta, v ktorom sme dlhšie či
kratšie, cielene či skôr výberovo náhodne pobudli, aby
sme sa vrátili. Neženie nás
pud, inštinkt, vedie nás inštinktívna navigácia - emócie, rozum, spomienky, túžby, predsavzatia, nové plány.
To odkiaľ sme vyšli a prišli
nás priťahuje späť ako najsilnejší magnet. Aj keď nie
u každého je domov zároveň rodiskom. Lebo ten náš,
petržalský, nebol u väčšiny
spojený s vlastným novoro-
deneckým plačom a prvým
pohľadom. Keď sme ju pred
tromi desaťročiami osídľovali, vari štyri pätiny sme sem
m
prišli ako Nebratislavčania,
a,
rodáci spod Vihorlatu, po-važského Inovca, Poľany, Sit-na či Zoboru. Rozpamätámee
sa: len čo prišli predĺžené ví-kendy, veľkonočné či vianoč-né sviatky, petržalské sídlisko
o
osirelo, akoby v ňom vybuch-la neutrónová bomba. Pane-láky stáli, ľudí však nebolo.
o.
Akoby sa zrazu pominuli. No
o
to sme sa iba pobrali s deťmi
mi
pod tie kopce, vrchy, odišli
li
na nížiny, do údolí. Tam bolo
o
naše rodisko, tam sme chodi--
li - domov. V Bratislave sme
iba bývali. Nebol to vtedy
lákavýý pohľad,
v Petržalke
p
Emília Farkašová,
Andalúzia, august 2012
obzvlášť (ešte sme jej vtedy
nehovorili „naša“), z takého
či onakého poschodia
panep
p
lákov. Pod oknami holozem,
stavebné sutiny, krajina zradných
ý jám a blata. Bez živého
stromu,
nanajvýš tak burina.
sr
st
Tiež
Ti sa pamätáme, ako sme
sa
sa s rodenými Prešporákmi
navzájom
doberali, o koľko sa
na
zvýši
zv IQ Bratislavy, keď z nej,
najmä
Petržalky, odídu na vína
kend
ke či sviatky lazníci, „sedláci“
ci“
i a iní prišelci, aj keď my sme
zasa
za tvrdili opak, o koľko sa jej
naším
odchodom priemerné
na
IQ
IQ zníži. Veruže to boli milé
časy.
ča Nielen prekáravé.
Dávne
- nedávne? Pod okDá
nami
už nemáme holozem,
na
stromiská
siahajú do okien
sttr
či
či lodžií na tretie, štvrté po-
24. 8. 2012 •13
PETRŽALSKÉ NOVINY
Aj keď ma zbijú, som Petržalčan!
Kedysi dávno, asi v roku sedemdesiatdva minulého storočia, som nebýval
v Petržalke, ale v centre Bratislavy. Nie mojím pričinením, ale akýmsi zázrakom, alebo čo to bolo, som tam spolu s manželkou získal malý bytík.
Ale naplnený veľkými túžbami a očakávaniami.
Augustín,
Trója, júl 2012
Marek Repka,
ostrov Skye, Škótsko
druhý pohľad. Že sa nám Petržalka dostala do oka, ucha,
hmatu, že nám vonia a chutí
už ozajstným domovom, a nie
iba bývaním, to je svedectvo
náhlenia sa, čoby ľudí - dažďovníkov zo sveta. Domov.
Osudovo, magnetovo. Je v žilách, v krvi, srdci. Prechodom
neviditeľných hraníc, sa tu u
nás v Petržalke, akosi inak dýcha. Ľahšie, sýtejšie. A vonia.
(Kto sme a odkiaľ sme prišli
kde sme boli - o tom svedčia
fotografie, kde všade bol a je
Petržalčan. Čím sa cíti byť.
schodie. Nový domov, ktorý Aby sa zasa vrátil.)
Rudolf Gallo,
sa stal rodiskom našich detí,
titulná fotografia autor
vnukov, sme si zaľúbili - na
Dagmar,
Kodaň 2012
V
Petržalka,
to už nie sú len
akési stromy
medzi domami,
ale hlavne domy
medzi
stromami.
šeličo, prakticky všetko,
bolo treba opraviť, ale
čo človek nedokáže prežuť,
keď má zdravé zuby. Skrátka a dobre, vymotali sme
sa z tej šlamastiky, dokonca sme sa pri nedostatku
finančnej potravy vybrali
stráviť zopár príjemných
dní až hen do neďalekého
Hrušova.
Všetko malo žiarivé farby,
a vôbec bolo nad priemer. Jedného večera
sme sa vybrali užiť si príjemné posedenie v
miestnej reštaurácii a niečo si, pochopiteľne,
aj zahryznúť. V očakávaní budúcej kulinárskej
slasti sme len pramálo venovali pozornosť
okoliu. Inak by sme si boli všimli, že k nášmu
stolu sa blížia dva značne kredencovito veľké typy. Ale stalo sa. Jeden z nich nečakane
smerom k nám zrúkol: ,,Vy ste z Petržalky?“
V otázke som pocítil jedovitý podtext. Ako
neskôr vysvitlo, kamaráta dotyčného kredenca zbili akísi chlapíci z Petržalky, a on zahorel
túžbou vrátiť to akokoľvek akémukoľvek Petržalčanovi. Rýchlo som odvetil, že z Petržalky
nie som a nemusel som pritom ani klamať.
To nám zrejme zachránilo dovtedajšiu kvalitu
obličajov.
Na túto príhodu som si spomenul nedávno, keď sa mi do rúk náhodou dostalo číslo
Petržalských novín.
My Staromešťania, ako si spomínam, a
vôbec neviem prečo, sme Petržalčanov považovali za niečo, čo býva o poschodie nižšie. Pravda, boli aj výnimky, napríklad básnik
Kamil Peteraj, náš svadobný svedok, s ktorým
sme sa chodili hádať o poézii a o textoch populárnej hudby. A ešte zopár rodín, napríklad
Kalačovci. Ale inak bola pre nás centromešťanov Petržalka obyčajná dedina, s kinom a
krčmami. A hotovo. A k
tomu ešte plno neuveriteľných zákrut, ktoré musel autobus absolvovať
medzi domami.
Ako to už vie zariadiť
len osud, o tri desaťročia
neskôr, sme sa museli z
centra Bratislavy presťahovať práve do Petržalky.
Reštitúcie nepustili. Dodnes vidím svoju ženu,
ako plače vo výťahu na ceste domov, po tom,
čo videla naše budúce bydlisko na Strečnianskej. Dvojgarzónku, v ktorej bolo roboty ako
na kostole.
Mali sme pocit, že odtiaľto už vedie cesta
len na cintorín, čo sa, žiaľ, v prípade mojej
ženy aj potvrdilo.
Dnes sa vyskytujem, opäť cestou osudu,
na celkom inej adrese. Petržalku, čo nie je
nič nové, nám vtedy opisovali ako betónovú
džungľu. Pradoxne, dnes mám na tých osem
rokov najkrajšie spomienky. Občas sa cez internet aspoň virtuálne prejdem po miestach,
ktorých vôňu a atmosféru, žiaľ, už týmto spôsobom necítiť.
Navyše, nedávno som sa od kamaráta
Petržalčana dopočul, že Petržalka, to už nie
sú len akési stromy medzi domami, ale hlavne domy medzi stromami. Ešte raz ten čas
prežiť! To by bolo niečo! Hoci len ten krik z
kaviarne Klip, vždy keď sme dali gól na majstrovstrách sveta v hokeji. To bol balzam na
nervy. A potom, že ticho lieči.
Keby sa ma dnes ten kredencovitý chlapík
spýtal, či som Petržalčan, bez váhania odpoviem áno, hoci som ním už len takto na
diaľku. Aj za cenu, že bezdôvodne dostanem
po hube.
Spolupracovníčka PN Gabriela Rothmayerová,
Moskva, júl 2012
Oskar Král
lgor, Českomoravská vrchovina,
Ctiboř, 2012
14 • 24. 8. 2012
N Á Z O R Y A S TA N O V I S K Á
Meter po metri sa
priamo pred očami
Petržalčanov strácajú
zatrávnené plochy.
Likvidujú ich pomaly,
ale isto kopáči rôznych
firiem.
PETRŽALSKÉ NOVINY
Čo bude ďalej?
Možno predpokladať, že práce po robotníkoch niekto preberá. Kto však sleduje, či uvedú
zatrávnené plochy do pôvodného stavu? Asi nik. Keď pri garážach na Wolkrovej 2 istá firma
vlani v zime ukladala do zeme
metre káblov, tiež si starosti s
úpravou terénu nerobila. Vidno
to aj teraz.
Je najvyšší čas, aby sa tieto zaužívané praktiky skončili. Ak v
sebe nemajú dostatok cti a zodpovednosti dodávateľské firmy,
mali by sa chopiť iniciatívy tí,
ktorí rozkopávky povoľujú. Jedného rána sa totiž môžeme zobudiť a okolo domov nájsť namiesto zelene samé jamy.
„V prípade, ktorý opisujete,
treba mať na pamäti, že výhrevným telesom je celý dom
– panelák, a nielen radiátor
v byte. Preto, ak sú v niektorom z bytov studené radiátory, jeho susedia si musia prikúriť, pretože teplo cez steny
sála do chladných miestností,“ vysvetľuje energetik Bytového podniku Petržalka (BPP) Ing.
Pavol Kalivoda.
Dodáva, že tento spôsob nehospodárneho správania sa by nikomu neublížil, ak by sa dodané teplo rozúčtovalo podľa plochy bytu.
Iné je to, ak sa pri rozúčtovaní
zvolí kombinácia: plocha bytu a
hodnota na meračoch. Ak vlastníci bytov idú s dobou, t. j. chcú
čoraz viac znižovať energetickú
náročnosť v akomkoľvek smere,
dôraz kladú na reálne množstvo
tepla zisteného meraním. Zvolia
si preň napr. 70 percent a zvyšných 30 percent sa rozpočíta každému podľa plochy bytu.
„Pri tomto vzorci podľa našich skúseností spotreba tepla v dome, ale aj u užívateľov
prudko klesá, čo oceňuje aj napr. Európska únia,“ pripomenul
Ing. Kalivoda. Ako ďalej uviedol,
v niektorých domoch, kde žijú
skutočne uvedomelí ľudia, plochu bytu vôbec neberú pri výpočtoch spotreby tepla do úvahy.
Vychádzajú len a len z nameraných hodnôt. „Považujem to
však za extrémny spôsob motivácie, ktorý inde môže zvádzať k vypínaniu kúrenia v bytoch. Inšpiráciu treba hľadať v
aktuálnej vyhláške č. 358/2009
Z. z. 630/2005 o rozpočítaní
tepla, kde sa odporúča rozdeliť
náklady v pomere 60 % (podľa
plochy bytu): 40 % (podľa meračov). Tento vzorec dáva
priestor na individuálne riešenie v jednotlivých domoch,“ doplnil energetik BPP.
Pomer možno aj obrátiť (40 %
– podľa plochy bytu: 60 % –
podľa meračov), ale rozhodnúť
sa možno aj pre 50 % : 50 %. Kde
sú najväčší špekulanti zneužívajúci dobrotu svojich susedov,
treba dať väčší dôraz na plochu
bytu (70 %) a menší na merače
(30 %). Rozdiel v platbách tých
čo akoby „šetria“ a ostatných nebude taký markantný. Dohodnúť
sa na tom však musia vlastníci na
domovej schôdzi.
(ka)
(ka)
foto (jak)
Ako miznú zelené plochy
D
o vyhĺbených rýh kladú
raz káble,
káble inokedy potrubia. Keď ich zasypú zeminou, zanechajú po sebe viditeľné stopy. Aj roky trvá, kým
sa jazvy zacelia a zarastú trávnikom.
Najnovšie po sebe takúto vizitku nechali vodári. Pred pár
týždňami prasklo potrubie na
rohu Wolkrovej ulice v blízkosti domov č. 31 a 33. Bolo treba rozbiť asfalt na chodníku a
vykopať niekoľko metrov širokú a hlbokú jamu. Robotníci ju
ohradili páskou, vďaka čomu sa
počas niekoľkých dní, keď bol
výkop odkrytý, nikomu nič ne-
stalo. Keď potrubie vymenili,
poriadku, no
dali chodník do poriadku
priľahlý trávnik dodnes signalizuje, že sa tu čosi dialo.
O pár desiatok metrov ďalej,
na kraji parčíka pri Vavilovovej ul., urobili vodári o týždeňdva ďalšiu jamu. Aj tú zasypali.
A – to je všetko.
Keď sused susedovi kradne teplo
Vykurovanie je v ročnom vyúčtovaní nákladov za služby poskytované
vlastníkom bytov stále najvyššou položkou. Nečudo, že si ho každý tak
stráži! Ak to situácia v dome a byte umožňuje, šetrí sa na každom kroku.
Smutné však je, ak ktosi šetrí na úkor susedov - vypnutím radiátorov.
O
d 1. 1. 2006 platí Vyhláška
630/2005 Z. z. o rozúčtovaní dodávok tepla, ktorá bola
doplnená Vyhláškou 358/2009
Z. z. s platnosťou od septembra
2009. V praxi sa mohla uplatniť
po prvý raz v roku 2010. Vyhláška umožňuje vlastníkom bytov
a nebytových priestorov rozhodovať o tom, koľko odobratého
tepla im správca zaúčtuje podľa
plochy bytu a koľko podľa hodnôt zistených na meračoch.
Viaceré domy si na schôdzach
odsúhlasili, aby sa pritom vychádzalo najmä z nameraných
hodnôt. Logiku to malo predovšetkým tam, kde sú byty rovnaké. Ľudia z nich si povedali, že
kto má rád teplo, nech si priplatí
a, naopak, „horkokrvní“ si môžu
teplo v byte regulovať otočením
ventilov priamo na radiátoroch.
Potom aj merače spravodlivo
ukážu, kto koľko zaplatí. Žiaľ,
už posledné vykurovacie sezóny ukázali, že tento model sa dá
uplatniť iba tam, kde sú voči sebe
susedia korektní.
„V byte na 4. poschodí bývam
27 rokov, ale ešte nikdy som netrpela chladom tak, ako počas
tejto zimy. Darmo som krútila
ventilmi na radiátoroch! Nepomohlo mi ani to, keď som si
na nohy obuté v papučiach natiahla ešte teplé ponožky. Na
dôvod mojej nezvyčajnej zimomravosti som prišla až pri odčítavaní tepla na prelome minulého a tohto roka. V dvoch
bytoch podo mnou sa takmer
nekúrilo, keďže ich vlastníci sa v nich nezdržiavajú,“ posťažovala sa pani G. z Petržalky.
Kým na jej bytovom merači počas uplynulej vykurovacej sezóny pribudlo 6,1 kilowathodiny,
jej spodní susedia nespotrebovali ani jednu!
Podobnú skúsenosť má trojčlenná domácnosť pani Z. V
byte pod ňou žije vdovec, ktorý
sám priznal, že radiátory „povypínal“, lebo je zbytočné kúriť
v celom byte, keď je sám. Nad
ňou, naopak, býva viacčlenná
rodina, ktorá si reguluje teplotu
podľa potreby. „Moje teplo uniká hore i dole,“ domnieva sa pani Z., ktorej bytový merač „natočil“ 6,4 kilowathodiny, zatiaľ
čo jej susedom iba 0,9 a 1,2. Pochopiteľne, že týmto hodnotám
zodpovedá aj výška preplatkov či nedoplatkov, ktoré nám
správca vyúčtoval v máji.
Čo sa s tým dá robiť? Jestvuje
spôsob, ako sa brániť pred bezohľadnými susedmi, ktorí nám
svojím počínaním vlastne kradnú teplo?
PETRŽALSKÉ NOVINY
24. 8. 2012 • 15
SÍDLISKO
zimnom období. Občania
namiesto toho, aby nepotrebný nábytok, postele, váľandy,
paplóny odniesli na zberný
dvor, nechávajú ich voľne
pohodené pri kontajneroch.
Bezdomovci si tieto veci odnesú pod najbližšie schody a
sú v úvodzovkách ubytovaní.“
Pripomeňme, že správanie
na ihriskách upravuje VZN
6/2008. Okrem iného sa v jeho
areáli zakazuje fajčenie, pitie
alkoholu a užívanie psychotropných látok. Za jeho porušenie môže byť fyzickej osobe
v správnom konaní udelená
pokuta do výšky 33,19 eura.
(red.)
Lavičkoví štamgasti
```Pokračovanie z 1. strany
V prípade, že ide o nemajetných ľudí žijúcich na ulici, polícii nezostáva nič iné
ako riešiť to napomenutím.
Dobrosrdečné osoby varuje
pred medvedími službami: „V
praxi sa stretávame, že občania zo súcitu donesú bezdomovcom jedlo na lavičku.
Dá sa povedať, že takto si ich
naučia a potom je problém
dostať ich preč. Neskôr začnú
problémy so znečisťovaním,
hlukom a podobne. Podobná situácia je v jesennom a
„Nemyslím, že túto situáciu vyrieši polícia. Ak aj príde
hliadka, alkohol si schovajú.
Ak neporušujú poriadok z
ihriska ich vyhodiť nemôžu.
Zaujímali by ma skúsenosti Petržalčanov, ktorí mali
podobný problém a situáciu
vyriešili,“ uzatvára list pani z
Wolkrovej. Svoje poznatky
môžete posielať na adresu
[email protected]
com
Bezplatná wifi zóna
Pri Draždiaku odovzdali
v júli do užívania verejnosti
bezplatnú wifi zónu vedúci
Taipejskej
reprezentačnej
kancelárie v Bratislave Nanyang Lee a poslanec NR SR
a podpredseda SDKÚ-DS
Ivan Štefanec. Jej zriadenie
pri Draždiaku je výsledkom
spolupráce Slovensko-taiwanskej parlamentnej skupiny priateľstva, ktorej predsedom je Ivan Štefanec, a výsledkom hlasovania Petržalčanov. Ako Petržalčan
sa snaží smerovať finančnú
podporu taiwanskej strany
do projektov v Petržalke.
Bolo to tak aj v prípade zriadenia bezplatnej wifi zóny
na Tyršovom nábreží či finančnej pomoci petržalskému domovu dôchodcov. Taiwanské firmy majú záujem
pokračovať v investíciách do
užitočných projektov, ako je
tento. A nedá sa vylúčiť, že
aj ten nasledujúci bude opäť
v Petržalke.
(upr)
Minianketa
Deti by stavali akvaparky, ZOO aj školské dvory
V denných táboroch centra voľného času sa počas prázdnin vystriedalo štyristo detí. Hry, výlety, nové priateľstvá a dobrodružstvá, to všetko zažívali táborníci uprostred najmladšieho
bratislavského sídliska na Gessayovej a Hrobákovej ulici. Centrum už roky stavia na skúsených vedúcich a ponuke, ktorá reflektuje pestré záujmy súčasnej generácie. Šport, tanec, práca
s hlinou, technika či spoznávanie tajomstiev Bratislavy. O atraktivite svedčí, že sa sem mnohé deti vracajú každé leto, niektoré
aj na viac turnusov.
PN navštívili Prázdninové všeličo, mix aktivít z remesiel, športu a kultúry. Malých táborníkov
sme aj tentoraz potrápili minianketou. Boli sme zvedaví, akoby
vyzeral zábavný park v Petržalke,
keby ho mali deti samy naprojektovať.
Maťko H. (7): - Ja by som tam
dal len dve veci, strašidelný
dom a balónové mesto. Tie balóniky by boli na trampolínach.
V dome by strašili duchovia a
zombíci. Zároveň by tam bola
súťaž v lukostreľbe. Vstupné by
bolo 30 eur. Ľudia by to zaplatili. Zatiaľ však neviem, kde by
som staval.
Samko B. (8): - Z môjho pohľadu by ma zaujímalo, koľko by stálo postaviť Maťov park. V tom mojom by bolo kino, veľa zelene a málo betónu. Ešte by som tam dal obchod so suvenírmi, futbalové, tenisové ihrisko, tobogan a ZOO.
Všetko je zadarmo okrem kina.
Park by som postavil namiesto terajšej pláže pri Dunaji. A bola by
tam škola, vlastne celé by to bolo
školské ihrisko, mohli by sme sa
učiť vonku. Veď najlepšie je, keď sa
pri učení aj zabavíš.
Nikol V. (10): - Do stredu dám
vodný svet, do jedného rohu zoologickú, do druhého cirkus, do
tretieho kolotoč s húsenicovou
dráhou a do štvrtého obchod so
suvenírmi a malý dinopark s kinom.
Samko K. (8): - Môj zábavný park
by bol oválny. Boli by tam kolotoče a atrakcie ako bazén. Každý
deň vystúpenia, ranné rozcvičky
so skokmi do vody. A ešte veľký
kovový dinosaurus, okolo ktorého by bola stočená šmykľavka. Bola by tam aj výstava fotiek zvierat
s informáciami čo všetko vedia.
Vstupné by bolo euro.
Werner F. (7): - Veľa toboganov,
zmrzliny, skokanské mostíky, futbalové ihrisko a bufet. Pre najmenších šmykľavka s hojdačkami,
pre veľkých jazdy na koni. Postavil
by som ho vedľa plavárne, čo má
Ella G. (7): - Boli by tam koloto- byť pri kanáli alebo na Lachovej či
če, trampolína, zajačiky, mačičky a na Gessayovej, kde stojí občas cirkoníky, na ktorých by sa dalo jaz- kus. Vstup - 4 eurá pre všetkých.
diť. Kobylka Mimi by bolo moja.
Autor a foto (ld)
16 • 24. 8. 2012
INZERCIA
PETRŽALSKÉ NOVINY
Otvorili sme pre Vás novú pobočku
UNIQA poisťovňa
Technopol, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 5
Prízemie vedľa Aperitiv baru
Tel.: 0905 410 802
e-mail: [email protected]
Okná ALUPLAST a BB real servis - záruka najvyššej kvality a najlepsej ceny!
180
235
120
60
270
80
*265 €
405 €
*85 €
150 €
88
130
90
120
60
420 €
*248 €
120
240
30
120
kvalita za
Nemecká ceny v S5
ie
najniıš
*218 €
340 €
145
*117 €
200 €
*170 €
280 €
155
*155 €
250 €
176
270
210
145
*97 €
175 €
145
145
120
60
120
* &ena okna bez montáıe
60
&eny so zć
avou
min. 50%
&eny s¯ vrátane 'P+! Uı niê viac neplat£te!
%GP[ QMKGP U} WXGFGPo XThVCPG FGOQPVhÙG C OQPVhÙG RCTCRKGV C OWThTUM[EJ
RThE 1FXQ\ C NKMXKFhEKC UVCTÕEJ QMKGP X EGPG /QPVWLGOG CL ÙCN}\KG C UKGĦM[
/QPVhÙ NGP XNCUVPÕOK RTQHGUKQPhNP[OK RTCEQXPsMOK <hTWMC PC QMPh TQMQX 2TQ®N
#8#06)#4&' C CL PGOGEMÕ MQOQTQXÕ RTQ®N #.72.#56 Ñ +FGCN &XQLUMQ 7 9O2 - #T %GNQQDXQFQXo MQXCPKG 5+)'0+# #7$+ U '2&/ VGUPGPsO
BezpeênostnŸ a vcKoGovŸ Gvere 395 €. PreGaj strešnßcK okien!
BB real servis, spol. s r.o.
Bratislava - Petrıalka
E-mail: [email protected]
Šustekova 29/31
Tel./Fax: 02/ 624 141 64
Mobil : 0911 800 005
Znievska 9/11,
Tel./Fax: 02/ 5341 8006
Mobil: 0911 800 002
www.bbrealservis.sk
Vodné filtre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk
PETRŽALSKÉ NOVINY
Veľká šanca
pre malých slávikov
Bratislavský chlapčenský zbor prijíma speváčikov. Ak máte doma
7- či 8-ročného chlapca, ktorého spev teší, priveďte ho 3. septembra
do Slovenského národného divadla.
S
ólistu Opery Slovenského
národného divadla Michala Lehotského, dirigenta Petra
Valentoviča, pôsobiaceho vo
Švédsku, Južnej Afrike a momentálne vo Viedni či Miloša
Stančíka z kapely Bratislava
Hot Serenaders spájajú spoločné začiatky. Bratislavský
chlapčenský zbor za tridsať
rokov existencie vychoval
množstvo spevákov rôznych
žánrov, precestoval celú Európu, vystupoval aj v Rusku,
na Taiwane, v Izraeli, viackrát
v USA aj Kanade. Na konte
má sedem CD a spoluprácu so
svetovými filmovými spoločnosťami ako napríklad Hallmark či Miramax. Účinkuje v
muzikáloch, opere, činohre,
spolupracuje so sólistami populárnej hudby a usporadúva
vlastné koncerty.
Vzhľadom na skutočnosť,
že chlapci začínajú okolo trinásteho roku mutovať, zbor
pravidelne dopĺňa svoje rady:
„V každej sezóne prijmeme
zhruba dvadsať speváčikov.
Ideálny vek je 7 až 8 rokov,
keď už deti vedia čítať a dokážu sa viac koncentrovať.
Mali by mať zdravý čistý hlas,
spievať rady a s nasadením,“
hovorí zakladateľka Mgr. Art.
Poďakovanie
neznámemu cyklistovi
Hoci s odstupom času, ale nedá mi nepoďakovať sa aj
prostredníctvom PN za nezištnú a promptnú pomoc mladému,
neznámemu cyklistovi.
V
onen podvečer sme sa autom vracali zo záhrady s
dvoma malými deťmi, nevestou
a sestrou. Pri odbočovaní na zastávku autobusu č. 98 (zastávka
PETRŽALSKÉ NOVINY
24. 8. 2012 • 17
K O N TA K T
na znamenie – Starý háj – kde
sestra potrebovala vystúpiť)
sme na časti prepadnutej vozovky dostali na prednom kolese defekt. Neznámy cyklista,
ktorý prechádzal okolo a toto
videl, nám okamžite ponúkol
pomoc. Poškodenú pneumatiku
šikovne vymenil za rezervné koleso. Netrvalo dlho a mohli sme
Magdaléna Rovňáková, ArtD.
Prekážkou nemusia byť ani
drobné rečové chyby ako rotacizmus (račkovanie) či zajakavosť, ktorú spev dokonca
pomáha odstraňovať.
Zo začiatku sa deti učia vokálnej technike, správnemu
dýchaniu, artikulácii, aby mal
hlas peknú farbu, keď sa bude
niesť chrámami, divadelnými
či koncertnými sálami. Jednoduché pesničky, často ľudovky
postupne strieda náročnejší
repertoár. „Chlapci zväčša
prichádzajú s tým, že nevedia,
čo je opera, je to pochopiteľné,
veď majú málo rokov. Keď zistia, že pri vystúpeniach majú
mať kostýmy, že hrajú na scéne, kde sú aj veľkí speváci či dirigent, rýchlo ich to nadchne,“
opisuje M. Rovňáková. Zborový spev je príťažlivý aj tým, že
si nevyžaduje náročnú domácu prípravu. Učenie je hravé a
rýchlo prináša výsledky.
Rodičia prijatých chlapcov sa
ich prvej premiéry dočkajú už
po niekoľkých mesiacoch „práce“ v telese. Najmladší speváčikovia vystupujú už v decembri,
v závere vianočného koncertu.
Po absolvovaní ročnej prípravky deti navštevujú sólový spev
s profesionálnym hlasovým pedagógom, zároveň prechádzajú
do koncertného zboru.
Konkurz sa uskutoční 3. septembra od 15. h v novej budove SND. Dieťa nemusí prísť so
zákonným zástupcom.
Viac informácií www.bchz.sk
Lucia Drevická, foto BCHZ
do kufra naložiť kočík a všetky
veci povykladané na chodníku
a pokračovať v ceste domov. Je
veľmi príjemné zažiť v dnešnej
uponáhľanej dobe, že žijú medzi nami dobrí a všímaví ľudia
ochotní nezištne pomôcť.
O pár dní som touto trasou
cestovala autobusom a na moje
veľké prekvapenie prepadnutá
vozovka bola opravená. Neviem, či nie na podnet spomínaného cyklistu. Ak áno, patrí
mu vďaka aj za toto.
Malá šľachetnosť
Akosi sme si už zvykli na
články plné nespokojnosti, kritiky, krádeží a brutality. Podnetov máme
takmer denne dosť. Tým
viac nás prekvapí, ak sa
nám, hoci zriedka, prihodí udalosť, ktorá rozohreje dušu a naplní nás presvedčením, že existujú aj
dobrí a šľachetní ľudia,
schopní vrátiť zabudnutú kabelku či aktovku s
dôležitými dokumentmi,
alebo stratený šperk.
To, čo sa prihodilo
mne, bola naozaj maličkosť. Nakupovala som
jeden hektický piatok v
samoobsluhe potravín. V
časovej tiesni a v snahe
nespomaliť rýchly chod
pri pokladni som si do
tašky zabudla vziať zaplatený tvaroh. Samozrejme,
až doma som zistila, že mi
zakúpený tvaroh chýba.
Samoobsluhu už medzi
tým zatvorili. Mne zostali
len výčitky na moju roztržitosť. Mrzelo ma to tým
viac, že som invalidná
dôchodkyňa a doslova
obraciam v rukách každé
euro, kým ho miniem.
Aké len bolo moje
prekvapenie, keď som
prišla v pondelok do samoobsluhy a privítala ma
predavačka so slovami:
„Zabudli ste si tu v piatok
tvaroh, však?“ Udivená
som prisvedčila. Priniesla
mi teda z regálu k pokladni spomínaný tvaroh
a oznámila kolegyni, že
už bol zaplatený.
Viem, mnohí sa možno
pousmejú nad takouto
maličkou šľachetnosťou,
ale práve z takýchto malých iskričiek dobra vzniká nádej, že sa nájdu ešte
medzi nami ľudia, ktorým
stačí naše skromné - ďakujem. Kiežby ich bolo
stále viac.
RNDr. Mária Križanová
Hánovci z Petržalky
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. NAKLADATEĽ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Kutlíková 17,
852 50 Bratislava, fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Gabriela Belanová,
tel. číslo: 0905 273 415. TELEFÓNY: grafici: +421905527738, oddelenie marketingu a príjem inzercie 0905273416, 0905273414 redaktori: 0910792553.
TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenčné číslo: EV 3214/09
24. 8. 2012 • ročník 18 • číslo 16-17
18 • 24. 8. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
PSÍ ŽIVOT
Sprievodca
petržalskými
výbehmi
V máji do našej domácnosti pribudlo trojmesačné šteňa. Navyknuté
na život vo svorke malo z množstva
cudzích psov na sídlisku strach. Socializáciu sme neodkladali a začali
sme pravidelne navštevovať miesta,
kde je voľný pohyb psa povolený.
Naše petržalské výbehy približujeme v krátkom sprievodcovi.
Z núdze cnosť Zádunajská (za Gymnáziom Mercury)
Chládok na Rusovskej
(Chorvátske rameno –
Jungmanova – Rusovská
cesta)
J
e to jediný výbeh, ktorý nesusedí s Chorvátskym ramenom. Plochu sme navštívili len raz a zrejme naposledy.
Rozlohou je malá a sčasti ju
lemuje rušná cesta. Rozhovory so psičkármi potvrdili, že aj
mnohí miestni ju nepovažujú
za bezpečnú a radšej si spravia
prechádzku k ramenu. Na všetkých výbehoch chýba oplotenie a v tomto prípade je to azda
najpálčivejšie, preto výbeh odporúčame skôr majiteľom starších psov, ktorí dobre ovládajú
základnú poslušnosť.
„Creme de la creme“ na Bosákovej (pri výjazde
na Starý most)
Na lúke, ktorú kvôli jamám
po psoch prezývajú Egypt, sa
nám spočiatku páčilo. Prvý
prieskum betónových panelov
skončil porezanou labkou. Definitívnu bodku za Bosákovou
však dalo to, čo náš chlpáč považoval za creme de la creme
- ľudské fekálie. Panely poskytujú skrýšu pre nešťastníkov s
gastronomickými ťažkosťami
a po nachytaní psíka pochutnávajúc si na niečom, čo zbabelý mozog označil za krtkov
koláč, sme sa s výbehom rozlúčili. Ak však máte už vychovaného psa, ktorý nepreferuje
takéto „maškrty”, je to pomerne veľké priestranstvo, na ktorom sa môže vyšantiť napríklad pri aportovaní. Návštevu
neodkladajte. Mestskí poslanci
plochu v júni odklepli spoločnosti J&T.
S Bosákovou susedí výbeh tiahnuci sa popri Chorvátskom ramene. Množstvo stromov iste oceníte v horúcich letných
dňoch. Ide o pomerne navštevovanú plochu, vhodnú pre
psíkov, ktorým spoločnosť neprekáža. Vo vyššej miere ju
obľubujú majitelia tzv. bojových plemien. My sme stretli len takých, ktorí sú výborne
zvládnutí a boli sme radi, že
šteňa sa zoznámi aj so silnejšími havkáčmi. Ak však máte z
týchto rás obavy, nemusíte sa
tam cítiť dobre.
Rušno na Osuského
(Gessayova – Osuského –
Chorvátske rameno)
Za popularitu môže väčšia
rozloha, ponúkajúca bezpečné
miesto na šantenie voľne pustených psov. Občas treba byť
trpezlivý pri vysvetľovaní roz-
Romantika pri Antolskej
(oproti nemocnici)
Ústav lekárskej kozmetiky
Topoľčianska – Jantárová cesta
Chorvátske rameno –
Jungmanova – Rusovská cesta
24. 8. 2012 • 19
PETRŽALSKÉ NOVINY
čúleným chodcom, že ide o
ich výbeh. K výhodám patrí
menej problematický vstup
do Chorvátskeho ramena
a fakt, že mamičky s deťmi
volia na vychádzku vybetónovaný chodník na druhom
brehu. Ostražití však buďte
pri cyklistoch.
v rovine vozovky a susedí s
parkoviskom. Aj tu nám chýbalo oplotenie, odporúčame
preto ľuďom, ktorí majú psa
dobre zvládnutého. Miestni možno vedia, kde sa nachádza tabuľa označujúca
výbeh, my sme ju však ani
po druhej návšteve nenašli.
Autá na Topoľčianskej
(Topoľčianska – Jantárová cesta – Ústav lekárskej kozmetiky)
Rybári pri Bonbone
(Antolská – Betliarska
– Chorvátske rameno –
hotel Bonbón)
riadnu psiu naháňačku. Negatívom môže byť viac rybárov, ktorí sa iste netešia, keď
im rozbláznený chlpáč strhne silón. Nám sa to našťastie
nestalo a všetci, ktorých sme
stretli, boli veľmi priateľskí, s voľne pustenými psami
problém nemali. Rizikom
sú husté kríky, ktoré môžu
skrývať voňavé poklady.
Romantika pri
Antolskej
Pomerne veľká lúka pri pa- Výbeh je vhodný skôr na (Antolská – Betliarska
neláku na Topoľčianskej je príjemnú prechádzku ako – Chorvátske rameno –
oproti nemocnici)
Začali sme tým, čo je z
nášho pohľadu najzúfalejšie
a končíme tým najkrajším.
Z predchádzajúceho výbehu
sa dostanete priamo k tomu
oproti Antolskej. Je síce od
nás najďalej, napriek tomu sa
sem radi vrátime. Voda v ramene je priezračná, a preto
hojne vyhľadávaná. Oceníte
ho, zvlášť ak máte štvornohých plavcov. Stretáva sa tu
riadna zmeska havkáčov od
tých „členkových“ až po vážne váhové kategórie. Miesto má veľmi dobrú atmosféru, jediným negatívom je
opäť cesta, ktorá je však nad
úrovňou výbehu.
Sedem lokalít v Petržalke nestačí. Strádajú najmä tí,
čo nebývajú v dosahu Chorvátskeho ramena. Situáciu
by mohla vyriešiť dohoda so
súkromnými vlastníkmi pôdy. Prospelo by viac tabúľ a
oplotenie brániace konfliktom s chodcami, či vbehnutím psa na cestu. Dodajme,
že pohyb na výbehoch je na
vlastné riziko, psíka majte
stále pod dohľadom. Naše,
dnes už 6-mesačné šteňa, sa
na nich skutočne osmelilo.
My sme zas spoznali množstvo nových ľudí, podelili sme sa o veselé historky,
ale si aj vymenili skúsenosti o výchove, strave či veterinároch.
Gessayova – Osuského –
Chorvátske rameno
Nebezpečné panely na Bosákovej
Bosákova –
pri výjazde na Starý most
Autor a foto (ld)
Z pošty
Môj šokujúci zážitok
Prednedávnom som išla na rehabilitáciu do nemocnice na Antolskú ulicu. Na
chodníku za obchodným domom vybehli z kríkov dva rozzúrené bojové psy
a zaútočili na mňa. Dve ženy - majiteľky
psov - ich nemali uviazaných na vôdzkach a psy nemali nasadené náhubky. Po
útoku psov som spadla na zem a zároveň
upadla do šoku.
Ženy sa síce snažili útočiacich psov
odo mňa odvolať, dokonca sa snažili aj
fyzicky ich odo mňa odtrhnúť, no psy
na to vôbec nereagovali. Nakoniec, keď
sa im podarilo útočiacich psov odo mňa
odtrhnúť, tak namiesto toho, aby mi poskytli prvú pomoc, prípadne mi privolali
lekársku pomoc, tak z miesta incidentu
zbabelo ušli. Vôbec nemám informácie,
či psy boli zaočkované proti besnote a
nepoznám ani identitu žien. Dohryzená,
skrvavená a v šoku som vstala zo zeme
a nevedela som, čo mám robiť. Našťastie
celú udalosť z diaľky sledoval jeden pán,
ktorý majiteľky psov upozornil, aby mi
poskytli pomoc, pretože ju nutne potrebujem. Tie však na jeho upozornenie nereagovali. Pán, ktorý bol svedkom útoku
psov na moju osobu, býva na Beňadickej č. 8 v Bratislave. Poskytol mi pomoc a
odviezol ma na Antolskú do nemocnice.
Tam mi lekári zašili tri tržné rany, ktoré mi
spôsobili psy na tvári.
V dôsledku útoku psov budem pravdepodobne mať na tvári jazvy. No nevznikli mi rany len na tvári, ale aj na duši
a psychike. Teraz mám panický strach z
každého aj malého psa, ktorého vidím
voľne pobehovať po verejnom priestranstve Petržalky.
Tieto riadky píšem preto, že podobných prípadov sa stalo v minulosti na
území Petržalky viac. Viem, že existuje
Všeobecne záväzné nariadenie o chove a
držaní psov, ale majitelia psov ho hrubo
porušujú. Ešte som nevidela príslušníka
Mestskej polície, aby kontroloval majiteľa
psa, či dodržiava príslušné VZN.
Všetci sa chceme cítiť v miestach
svojich bydlísk bezpečne a chceme žiť v
čistom prostredí a nie chodiť po psích výkaloch. Nehovoriac o tom, že niektorí majitelia psov sú až nechutne arogantní. Na
ilustráciu uvediem aspoň jeden príklad:
Asi týždeň po tom, ako som bola napadnutá psami, som videla pri Malom
Draždiaku voľne pobehujúceho pitbulla
bez náhubku. Keď som na to upozornila
majiteľa, tak mi odsekol, že keď sa bojím
psov, tak mám chodiť tadiaľ, kde psy
nie sú (na uvedenom mieste je tabuľa
s nápisom ZÁKAZ VOĽNÉHO POHYBU PSOV). To je teda vrchol arogancie
a drzosti.
Mária Magulová, obyvateľka Petržalky
20 • 24. 8. 2012
Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav Gründler
[email protected]
PETRŽALSKÉ NOVINY
PORADŇA
Výpovedná lehota je tri mesiace
Majitelia, ktorí kupovali byty v roku 1999, mali zmluvu s výpovednou lehotou šesť mesiacov. Po novelizácii v roku 2007 mal správca povinnosť zosúladiť zmluvu o výkone správy
s novelou, teda výpovedná lehota sa mala zmeniť na tri mesiace. Správca dodnes žiadnu
písomnú úpravu zmluvy nevykonal. Aká je výpovedná lehota je pre „starších“ vlastníkov, ktorí
pristupovali k zmluve ešte pred rokom 2007? Čo znamená zosúladiť? Odsúhlasiť a podpísať
nové zmluvy s vlastníkmi? Kupovala som byt v roku 2009 a mám zmluvu s trojmesačnou výpoveďou, vlastníci, ktorí kupovali byt po roku 2010 nemajú zmluvu (druhý exemplár) vôbec
doma, takže nevieme porovnať, akú majú výpovednú lehotu. Návrh zmluvy, ktorý nebol zatiaľ na žiadnej schôdzi odsúhlasený a je teda podľa môjho názoru neplatný, je zverejnený na
internetovej stránke BD a znova sa v ňom píše o šiestich mesiacoch a nadpolovičnej väčšine.
Ako máme postupovať pri výpovedi, podľa ktorej výpovednej lehoty, keďže sú rôzne? Aké
máme možnosti, aby sme mohli ukončiť spoluprácu k 31.12.2012? Ďalšou otázkou je, ako
sa berie povinnosť najneskôr do 31. mája nasledujúceho roku predložiť vlastníkom bytov
vyúčtovanie. Vyúčtovanie má byť do 31. 5. Doručené, alebo stačí byť len odoslané? Stalo
sa, že vlastníci ešte 16. 6. nemali doručené vyúčtovanie a pečiatka pošty je z 31. 5. Pôvodní
vlastníci, väčšinou ani noví, nepoznajú zákon a pri kúpe bytu im ani nenapadne, že by raz
mohli riešiť situáciu výpoveďou a podpíšu všetko, čo im dajú, hlavne keď im povedia, že
podľa zákona musia pristúpiť k Zmluve o výkone správy.
Ing. Zuzana Gajdošová, zástupkyňa vlastníkov, Petržalka
P
odľa príslušného ustanovenia
zákona o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov – zákon
č. 182/1993 Z. z. v platnom znení
(ďalej „zákon“) schválená zmluva
o výkone správy, jej zmena alebo
jej zánik je záväzný pre všetkých
vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome (ďalej „vlastník/
ci“), ak je podpísaný nadpolovičnou väčšinou vlastníkov v dome
a správcom. Správca je povinný
schválenú zmluvu alebo jej zmenu doručiť každému vlastníkovi.
Pokiaľ vlastníci po 1. 7. 2007
hlasovaním rozhodli o šesťmesačnej výpovednej lehote a nedošlo k zmene v ich rozhodnutí,
platí, že výpovedná lehota je pre
všetkých vlastníkov šesťmesačná
- relevantné je platné uznesenie
zo schôdze vlastníkov a dodatok k zmluve o predĺžení zákonom predpísanej výpovednej
lehoty. V opačnom prípade platí
trojmesačná výpovedná lehota v zmysle § 8a ods. 6 zákona.
Správca mal ex lege (§ 31 ods. 2)
povinnosť upraviť výpovedné lehoty formou Dodatku k zmluve
o výkone správy. Diferencovanie
na „starších a novších“ vlastníkov
je bezpredmetné, pretože s prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu, alebo nebytového
priestoru v dome prechádzajú
na nového vlastníka bytu, alebo
nebytového priestoru v dome
práva a povinnosti vyplývajúce z
platnej zmluvy o výkone správy.
Oslovte správcu a ak do 15 dní
od doručenia písomnej žiadosti nezvolá schôdzu vlastníkov,
môže tak urobiť štvrtina vlastníkov v bytovom dome. Vlastníci môžu vypovedať zmluvu
o výkone správy v zmysle § 14
ods. 2 nadpolovičnou väčšinou
všetkých hlasov bez možnosti
postupovať podľa druhej vety
predmetného odseku, teda
schôdza nemôže hodinu po
začatí rozhodovať nadpolovičnou väčšinou zúčastnených
vlastníkov. Nakoľko predmetom
hlasovania nie je zmluva o spoločenstve ani zmluva o výkone
správy, môže podľa § 14 ods. 6
zákona správca alebo zástupca vlastníkov vyhlásiť písomné
hlasovanie. Nenapísali ste, akú
formu správy plánujete. Pri rozhodovaní vlastníkov o zmene
formy výkonu správy (správca
- spoločenstvo) sa rozhoduje
hlasovaním na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väčšinou
hlasov všetkých vlastníkov. Aj v
tejto veci máte možnosť rozhodovať písomným hlasovaním.
Na internetovej stránke bytového družstva dostupná Zmluva
o výkone správy je predložená
ako návrh k pripomienkovaniu
a ako taká, v predloženej forme,
nemá žiadnu právnu záväznosť.
Konkrétne k návrhu sa vyjadrovať nebudem, pred schválením
však odporúčam obsah prekonzultovať s právnikom alebo s
držiteľov motorových vozidiel
kategórie L, M1 a N1 (okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie), do evidencie
vozidiel v Slovenskej republike
aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto
dokladov (zo zdroja NR SR):
osobou znalou problematiky.
Všeobecnou
požiadavkou
toho, aby bolo možné písomnosť považovať za doručenú,
je objektívna možnosť adresáta
sa s touto oboznámiť. Správca
má zákonom deklarovanú povinnosť najneskôr do 31. mája
nasledujúceho roku predložiť
vlastníkom správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok.
Spôsob doručenia predkladanej písomnosti zákon neurčuje,
čo znamená, že správca môže
na doručenie využiť postup v
dome obvyklý – od osobného odovzdania až po doručovateľské služby. Podstatné je,
aby vlastník mal do zákonom
určeného termínu predmetné
písomnosti reálne v rukách. Ak
správca správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok spolu
s ďalšími požadovanými dokladmi nepredloží vlastníkom v
danej lehote, teda do 31. mája,
nemá až do jej predloženia nárok na platby za správu.
Stihnúť spomenutý termín
vypovedania spolupráce so
správcom závisí od ochoty a
šikovnosti vlastníkov. Po splnení zákonom stanovených
podmienok, aby bola dodržaná trojmesačná výpovedná
lehota (za predpokladu, že nebola predpísaným spôsobom
prolongovaná), je potrebné
najneskôr do konca mesiaca
september 2012 doručiť výpoveď súčasnému správcovi. Odporúčam požiadať o odbornú
pomoc predpokladanú novú
správcovskú spoločnosť.
IMPA – zo života na cestách
M
Mgr. Božena Hajduová,
Vedúca oddelenia predaja
nových a jazdených vozidiel
ŠKODA, spoločnosti IMPA
Bratislava, a.s., Dealer roka
2011 za zn. ŠKODA
ilí Petržalčania, médiá
v lete priniesli správu o
aktuálnych zmenách týkajúcich sa zvýšenia poplatkov
za prvú registráciu vozidiel.
Spoplatnenie sa bude týkať
prvej evidencie motorových
vozidiel kategórie L, M1 a N1
v závislosti od výkonu motora.
Pri vozidlách s výkonom do 80
kW sa suma nemení, zaplatíte
33 €. Doplnkovú daň pri registrácii zaplatia všetci majitelia
áut s výkonom nad 80 kW, kde
poplatky stúpajú až k hranici
2997 €. Do platnosti prídu tieto zmeny od 1.10.2012.
Prinášame vám aktuálny
sadzobník poplatkov, podľa
výkonu motora, za prvý zápis
nad 80 kW do 86 kW .......................................................................................167 eur
nad 86 kW do 92 kW .......................................................................................217 eur
nad 92 kW do 98 kW .......................................................................................267 eur
nad 98 kW do 104 kW ....................................................................................327 eur
nad 104 kW do 110 kW .................................................................................397 eur
nad 110 kW do 121 kW .................................................................................477 eur
nad 121 kW do 132 kW .................................................................................657 eur
nad 132 kW do 143 kW .................................................................................787 eur
nad 143 kW do 154 kW .................................................................................957 eur
nad 154 kW do 165 kW .............................................................................1 157 eur
nad 165 kW do 176 kW .............................................................................1 397 eur
nad 176 kW do 202 kW .............................................................................1 697 eur
nad 202 kW do 228 kW .............................................................................2 047 eur
nad 228 kW do 254 kW .............................................................................2 467 eur
nad 254 kW .......................................................................................................2 997 eur
PLÁNUJETE KÚPU
NOVÉHO VOZIDLA?
U vozidiel značky Škoda je
výhodou, že si držia svoju
hodnotu, ponúkajú cenovo
dostupný servis a individuálne
prispôsobené možnosti financovania jeho kúpy. U nás máte
možnosť vyskúšať si vozidlá
Škoda rôznych výbav a motorizácií. U vozidiel skladových
či predvádzacích je výhodou
nielen ich rozumná cena, ale
i dostupnosť – sú k dispozícii
k okamžitému odberu. Kúpou
auta u nás automaticky získavate atraktívne benefity v
servise.
www.impa.sk
PETRŽALSKÉ NOVINY
Ako sa rodia krimipríbehy
Udri, lebo udrú teba
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou
o pomoc pri pátraní po týchto
osobách. Informácie oznámte
na najbližšom policajnom útvare, alebo na telefónnom čísle
158, prípadne na e-mail [email protected]
Róbert Čulen, (43)
z Bratislavy
Popis osoby: je 175 – 180 cm vysoký, štíhlej postavy, má tmavohnedé
vlasy a nosí malú briadku s fúzmi.
Na menovaného vydal Okresný
súd Bratislava IV príkaz na zatknutie
pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.
Oleksand Syukov (33),
z Bratislavy
Popis osoby: je 175 cm vysoký,
štíhlej postavy. má hnedé vlasy a
hnedé oči.
Menovaný je stíhaný pre trestný
čin ohrozovania pod vplyvom
návykovej látky a príkaz na jeho
zatknutie vydal Okresný súd
Bratislava II.
Nikeleta Kmeťová, (42),
z Bratislavy
Popis osoby: nedodaný
Na menovanú vydal v roku 2011
Okresný súd Dunajská Streda
príkaz na zatknutie pre prečin
úverového podvodu.
24. 8. 2012 • 21
KRIMI
Uplynie pár dní a naša omladina opäť
vstúpi do svojich škôl. Po slávnostných
príhovoroch sa život detí dostane do normálu všedných dní a po jednodňovej
okázalej starostlivosti venovanej ich
bezpečnosti na priechodoch, sa o nich
zasa nikto nebude extra zaujímať...
P
o bezstarostných dňoch
prázdnin vstúpia do reality všedných dní so všetkým
čo mesto môže ponúknuť.
O tom, že je ideálnym prostredím na páchanie malých
nezbied, ale aj väčších ničomností sa presviedčame
častejšie, ako by bolo únosné.
Lamentujeme, zalamujeme
rukami, pohoršujeme sa a
zabúdame, že aj my - rodičia, učitelia, celá spoločnosť
nesieme bremeno zodpovednosti za výchovu. Zabúdame, že dieťa je odrazom
správania sa svojich rodičov, učiteľov, pohoršujúcej
sa spoločnosti, že každou
bunkou svojho vnímania sa
stotožňuje s veľkými vzormi,
pričom nerozlišuje medzi
pozitívnymi a negatívnymi
príkladmi. Hľadať kladné
vzory v našej spoločnosti je
dosť problematické, urči-
te ich máme, menej sa však
o nich vie, menej sa o nich
hovorí. Kultúra správania jedinca je určovaná najmä televíznymi obrazovkami denne
ponúkajúcimi programy plné
arogancie, vulgarizmov, ponižovania ľudskej dôstojnosti, zosmiešňovania človeka
v každej možnej forme. Televízie sa predháňajú, ktorá
odvysiela väčšiu maškrtu v
podobe sexu bez zábran v
reálnom čase, obnažovania
sa slaboduchých aktérov, alebo inými lahôdkami kultúry
v štýle udri lebo udrú teba.
Nečudo, že namiesto podpory duchovného rozvoja sa
do vedomia mladého človeka
dostáva brutalita, egoizmus
a kultúrna plytkosť. Intrigy,
megapodvody a megakorupcie, primitívne klamstvá
politikov a zlodejov v bielych
golieroch, neúcta človeka k
človeku – to je koridor, ktorým vedieme za ručičky naše
deti do ich dospelosti. Netreba byť prognostikom, aby sme
si predstavili, či z nich vyrastú slušní ľudia alebo predátori
navzájom sa požierajúci.
Ak naše ratolesti niečo
vyvedú, alebo sa nesprávajú
podľa našich predstáv, nekritizujme a netrestajme ich
hneď. Zamyslime sa, či sme
práve nepozerali televízne
noviny, ktorých editor nám
v siahodlhých šotoch približuje vraždy, tragédie a zvady,
či nás práve neupútal seriál o
extrémnej rodine či sme sa
práve nepotešili holej pravde
vyvoleného superkrásavca či
sklamaniu vymenenej manželky a či náš potomok nesedel s nami, alebo sa práve
nevrátil z produkcie, kde deti
mohli vidieť svoj pochybný
idol in natura.
Až potom rozhodnime.
V Bratislavskom kraji polícia za prvých sedem mesiacov tohto roka vyšetrovala, resp. stíhala
12 maloletých a 104 mladistvých osôb (SR 523/2390).
Preukaz prinesie kuriér
O
bčiansky preukaz si
už môžete prevziať na
ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve PZ, ktoré uvediete
pri podaní žiadosti. Polícia
kuriérom doručí občiansky
preukaz na žiadateľom udanú
adresu v Slovensku, za podmienky, že žiadateľ pri podaní
žiadosti odovzdá občiansky
preukaz, ktorého je držiteľom.
V opačnom prípade služba
nie je realizovateľná. Pri prevzatí nového dokladu je žiadateľ povinný preukázať svoju
totožnosť kuriérovi platným
potvrdením o občianskom
preukaze, iným dokladom s
fotografiou a žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu.
Za občana, ktorý žiadosť o vydanie občianskeho preukazu
podal, môže pri doručení doklad prevziať aj iná osoba po
predložení vlastného občianskeho preukazu a splnomocnenia s overeným podpisom.
Bližšie informácie poskytnú
na t.č. 0903 233 233; 0903 553
593 02/49 22 26 30.
Viete, že ...
... od začiatku tohto roka do 12. augusta 2012 vzniklo v Slovensku 10 923 požiarov, ktoré spôsobili priame materiálne škody predbežne vyčíslené na 20 755 631 eur? Pri požiaroch prišlo o
život 26 osôb a 161 utrpelo zranenia. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška je počet požiarov
vyšší o 1824, pozitívom je zníženie počtu usmrtených o 12 osôb.
... v rovnako sledovanom období ako požiare, zaevidovali v Bratislave 1463 (SR 8101) dopravných nehôd, pri ktorých prišlo o život 19 (SR 172) osôb? Oproti porovnateľnému obdobiu 2011
je to o 281 (SR 930) dopravných nehôd menej.
Z policajného bloku
Záložne sú v kurze
Nateraz dvaja neznámi ničomníci lúpežne prepadli
záložňu na Fedinovej ulici.
Po tom, čo zamestnankyňa
opustila prevádzku, jeden
z nich k nej pristúpil a pod
hrozbou zbrane ju prinútil
vrátiť sa. Nakoľko žena nemala kľúče od trezoru, muži jej
prikázali privolať kolegyňu. Po
tom, čo sa lúpežníci zmocnili
finančnej hotovosti a rôznych
šperkov, z miesta ufujazdili. To
sa udialo začiatkom mesiaca
júl. Koncom toho istého mesiaca sa záložňa na Fedinovej
ulici stala terčom lúpežníkov
po druhý raz, pričom scenár
bol takmer rovnaký. Páchateľ
pod hrozbou zbrane prinútil
ženu, aby sa vrátila do záložne, kde mu vydala hotovosť
2 000 eur a zlaté šperky v hodnote 15 000 eur. Aj v tomto
prípade sa páchateľ odobral
do neznáma. Naskenovaný
scenár sa o niekoľko dní zrealizoval v druhom bratislavskom okrese na Tomášikovej
ulici. Opäť po opustení pracoviska vo večerných hodinách
na ulici oslovená zamestnankyňa bola prinútená pod
hrozbou zbrane vrátiť sa do
záložne, z ktorej páchateľ odišiel so ziskom takmer 36 000
eur. Policajti riešia aj lúpežné prepadnutie záložne na
Mickiewiczovej ulici v prvom
bratislavskom okrese. Dvaja neznámi páchatelia pod
hrozbou zbrane požadované
peniaze nezískali, pretože
zamestnankyňa sa s krikom
ukryla v zadnej časti záložne,
a tak pod vplyvom vyvíjajúcej
sa situácie radšej ušli.
Vynadala za záchranu
Zachrániť topiacu sa uprostred
Draždiaka chceli privolaní policajti. Žena (60) však namiesto
vďaky im za záchranu vynadala
a skočila späť do jazera s tým,
že sa chce utopiť. Napriek opakovaným výzvam, aby nekládla
odpor pri záchrane, nereagovala a začala byť značne agresívna. Z uvedeného dôvodu
ju policajti chytili a za pomoci
vodného bicykla dotiahli na
breh. Petržalčanka sa v minulosti už viackrát pokúsila o samovraždu.
Stranu pripravil Jaroslav Gründler, [email protected]
22 • 24. 8. 2012
ŠP ORT/INZ ERC I A
PETRŽALSKÉ NOVINY
Úspech šachistov
Informácie o výsledkoch Medzinárodných majstrovstiev
Slovenska v šachu jednotlivcov a práve reprezentovať Slovensko na najbližšej
šachovej olympiáde v Turecku boli v tieni londýnskej
olympiády. Turnaj sa skončil
veľkým úspechom petržalského šachového klubu ŠK
Slovan Bratislava, sídliaceho
v budove Základnej školy na
Gessayovej ul č. 2.
V júlovom turnaji v Banskej
Štiavnici hralo 98 hráčov z
toho 26 cudzincov. Na turnaji sa zúčastnilo 34 hráčov s
majstrovskými titulmi z toho
12 malo titul medzinárodného veľmajstra. Priemerný
osobný koeficient prvých
desiatich nasadených hráčov
bol 2 446 bodov!
V silnej konkurencii hrali aj
hráči petržalského klubu ŠK
Slovan Bratislava a obstáli
veľmi dobre. Prvé miesto
bez prehry získal Petržalčan
Ján Markoš so ziskom 7,5
boda z 9 možných. Porazil
aj spoluhráčov z ŠK Slovan medzinárodných veľmajstrov
Ľubomíra Ftáčnika a Milana
Pachera. Ftáčnik skončil na
treťom mieste so ziskom 7.
Na Šachovej olympiáde
v tureckom Istanbule (27.
8. – 10. 9.) má Šachový klub
ŠK Slovan, široké zastúpenie.
Slovensko reprezentujú Ľubomír Ftáčnik, Peter Michalík,
Marián Jurčík, Tomáš Petrík
a Milan Pacher. Petržalskí
šachisti v ŠK Slovan Bratislava majú aj veľké ambície v
šachovej extralige, kde sa
na úvod stretnú s víťazom
minulého ročníka Extraligy s
družstvom Košíc. Zápas bude
27. októbra.
Petržalskí veľmajstri si nenechávajú svoje vedomosti pre
seba. Počas školského roka
každý druhý utorok v klubovni ŠK Slovana v budove školy
na Gessayovej 2 prednášajú
na rôzne šachové témy. Aj
deti od 5 do 12 rokov, sa šachu môžu priučiť na tréningoch zameraných na túto vekovú kategóriu. Tréningy detí
vedie bývalý Petržalčan Boris
Rintel. Podrobnejšie informácie nájdete na adrese: www.
slovan-bratislava.com
nepripustí do svojej blízkosti neznámeho človeka a dôveruje len
hŕstke najbližších. Športové vzory nemá, pretože verí len vo svoje schopnosti. V pelotóne sa riadi vlastnou intuíciou a dokáže
vykľučkovať aj z tých najzložitejších situácií. Už som to raz povedal, že je to budúca cyklistická
megahviezda, ktorá dostala do
vienka doslova boží dar!
Megahviezda
s božím darom
Rozhovor
h
s úspešným
ú š ý slovenským
l
ký cyklistom
kli t
Petrom
P t
Saganom
S g
sprostredkoval Petržalským novinám - kto iný, ak nie Petržalčan?
- Jozef Korbel, náš kolega z niekdajšieho mládežníckeho denníka
Smena, skvelý športový redaktor a publicista. V súčasnosti je už ďalej,
a nie náhodou je športovým a mediálnym manažérom práve Petra
Sagana. Aj preto tri otázky pre neho.
Nejeden cyklistický odborník
nešetrí slovami chvály na adresu nezvyčajného športového
talentu Petra Sagana, druhým
dychom však pripúšťa obavu,
či vzhľadom na jeho mladý vek
nie je predčasne vystavený priveľkej záťaži - fyzickej i mentálnej. Či vysokými výkonnostnými nárokmi a počtom pretekov,
ale aj privyknutím si na jeho
úspechy, sa neprepáli jeho talent, napr. ako sa to stalo v prípade iného nádejného mladého
cyklistu Mateja Jurča...
Ak chce byť niekto slávny a ohrievať sa na športovom
výslní, musí prejsť viacerými
úskaliami a jedným z nich je aj
množstvo náročných pretekov
v krátkom slede. Viacerí odborníci sú zvedaví, čo to teraz urobí s Petrom Saganom, najmä s
jeho organizmom... V tomto
smere nemám obavy, pretože
je to mladý a skvele trénovaný športovec s vlastnou intuíciou, ktorý vie, čo chce v živote dokázať. Vie, koľko si môže
dovoliť naložiť na plecia, aby
sa neunavil. Myslím si, že skôr
je potrebné v týchto chvíľach
ustrážiť jeho popularitu, množstvo sprievodných spoločen-
INZERCIA
ských akcií, čo niekedy Petra pri
nabitom programe aj otravuje
a hlavne unavuje, pretože nemá ani chvíľku pre seba či blízkych. Napríklad v Londýne videl
mamu po mesiaci, aj to len zopár hodín... Ale aj na toto si bude
musieť postupne zvyknúť!
Každý kumšt zakladá aj u športovca ,,kumštíra“ (ne)rovnicu
úspechu: 10 % talentu a 90 %
usilovnosti. Petra poznáš dobre. Je aj na tebe, jeho najbližšieho radca a strážcu, či si uchová
tie ľudské vlastnosti, pre ktoré
ho máme radi - priamosť, hravosť, a najmä skromnosť, lebo
možno z nich sa formuje a na
nich je založených práve tých,
očiam iných skrytých 90 %
usilovnosti.
V prvom rade musím povedať, že Peter je jeden cieľavedomý, ale predovšetkým pokorný
chlapec, vychovaný v kresťanskej rodine a nemám obavy o
jeho ľudské vlastnosti. Možno
na niekoho pôsobí ako introvert... Peter si však rozhodne
Ako vidíš Petra Sagana o niekoľko rokov? Čo všetko mu eše
víťazom
te treba, aby sa raz stal víťazo
sveTour de France, majstrom sv
ta či olympijským víťazom?
Treba si uvedomiť, že P
Peter Sagan má len 22 rokov, čo v
cyklistickom veku znamená p
pojem ako benjamínok. Keď si však
vš
uvedomíme, že na nedávnych
nedávny
prestížnych
de
tíž h pretekoch
t k h Tour
T
France bol pri debute tretím najmladším z dvesto pretekárov a
napokon získal druhý najcennejší zelený dres pre najaktívnejšieho jazdca, tak tento famózny
výsledok nepotrebuje žiaden komentár. Peter jednoducho prepísal cyklistickú svetovú históriu.
Kde bude o niekoľko rokov? Ak
mu bude slúžiť zdravie a vyhnú
sa mu zranenia a forma bude
gradovať, tak bude postrachom
všetkých cyklistických kolegov
a zároveň miláčikom všetkých
fanúšikov. Majstrom sveta alebo olympijským víťazom sa môže stať už čoskoro, pretože ide o
jednorazové preteky, ale aby zvíťazil na slávnej Tour de France v
celkovom hodnotení a obliekol
si cenný žltý dres, to si netrúfam
predpovedať... On je totiž špurtér. A myslím si, že ním zostane!
PETRŽALSKÉ NOVINY
24. 8. 2012 • 23
ŠP ORT
Peter Sagan: Známosť? Nie, momentálne nikoho nemám...
Hochschornerovci
už myslia na Rio
P
Dvojičky Pavla a Petra Hochschornerovcov delilo 1,87
sekundy od štvrtej zlatej
medaily na olympijských
hrách. V Londýne prehrali
súboj o zlato v C2 mužov
s britskými loďami Tim Baillie, Etienne Stott a David
Florence, Richard Hounslow
a obsadili 3. miesto. Petržalské dvojičky boli favoriti na
zlato. O najcennejšiu medailu ich pripravil ťuk Pavlovej vesty na 16. bránke. Po
skončení súťaže sa z ich tvári
zračilo sklamanie i hnev.
Ďalší pokus o úspech môžu
absolvovať v brazílskom Riu
de Janeiro v roku 2016. Ich
účasť i pokračovanie kariéry
však bude závisieť od viacerých vecí. ,,Dôležité je, aby
sme boli zdraví. Chceme pokračovať v tom, čo robíme.
Máme pred sebou ďalšiu
motiváciu,“ uviedol Peter.
Hochschornerovcom sa síce
nepodarilo získať štvrté zlato v rade, sú však s bilanciou
3 - 0 - 1 najúspešnejším vodnými slalomármi pod piatimi kruhmi v histórii.
redstavovať slovenskej verejnosti cyklistu Petra Sagana bude
čoraz zložitejšie, ale o to príjemnejšie. Zoznam úspechov je v
jeho 22. rokoch už poriadne dlhý a zabral by nemálo priestoru. Je juniorským majstrom sveta v horskej cyklistike, v kategórii cross country, striebro má z MS juniorov v cyklokrose. A víťazné etapy? Nuž, je
ich dosť - na Vuelte, Okolo Švajčiarska, Okolo Kalifornie, Okolo Poľska a i., ako inak, najnovšie svietia tri nezabudnuteľné z tohtoročnej
Tour de France a s nimi spojené zelené tričko víťaza bodovacej
súťaže ako najlepšieho špurtéra. Profesionál, člen talianskeho tímu Liquigas-Cannondale, pre ktorého máme predsa len trochu
iné otázky...
V jednom rozhovore ste sa
vyjadrili, že stále chcete byť
Petrom Saganom. Nielen na
začiatku, ale aj naďalej. Nepriamo ste tým odmietli želania žurnalistov, aby ste sa
„našli“ v niektorom slávnom
cyklistickom predchodcovi
- Merckxovi, Hinaultovi, Induráinovi, Armstrongovi...
Má to znamenať, že ste nemali a nemáte vzor? Že by na
stene vašej detskej izby nebol plagát žiadneho slávneho cyklistu? Lebo mať vzor,
to je zvyčajne to prvé a - najľahšie...
Chcem byť stále sám sebou.
Nerád sa prirovnám k niekomu, ani som v živote nechcel
niekoho kopírovať. V minulosti som mal menší vzor - nemeckého cyklistu Jana Ulricha
alebo talianskeho motocyklového pretekára Valentina Rossiho.
Aké to boli pocity, keď vám
po víťazných etapách či oblečení zeleného trička na Tour de France podávali ruky
a gratulovali dvaja z velikánov - päťnásobní víťazi Eddy
Merckx a Bernard Hinault?
Na čo ste mysleli?
To sú vždy skvelé pocity,
keď vám podá ruku ktosi, čo
v živote a v športe niečo dokázal. Možno mi mysľou prebehlo, že raz by som chcel byť
v podobnej situácii...
Štatistika nepustí: na Tour de
France ste boli v každej etape, okrem prvej, príťažlivými
hosteskami najviac bozkávaným pretekárom či už za víťazstvo v etape, či za ocenenie najbojovnejšieho jazdca,
či prezliekaní sa do zeleného
trička najlepšieho pretekára
v bodovacej súťaži. Ak by to
niekto spočítal, bolo to vyše
dvadsaťkrát... Na pocity sa
v tomto prípade vari netreba
pýtať... Ale predsa: Má sympatický Peter Sagan dievčenskú známosť?
Pochopiteľne, že je to príjemný pocit, ak vás bozkávajú
po každej etape pekné dievčatá. Dokonca mi niekto povedal, že aj kvôli tomu sa oplatí robiť cyklistiku... (smiech).
Známosť? Nie, momentálne
nikoho nemám, pretože ani
nemám žiaden čas na nejaké
dievča. Som neustále v kolotoči pretekov.
Váš otec sa vyjadril, že ak je
na pretekoch, tak pred každou etapou vám urobí na čelo krížik. Cyklisti na trati naozaj neraz pripomínajú viac
artistov ako pretekárov, pretože v desiatkach a stovkách
kilometrov jazdiť „v balíku“
s galuskami o galusky, jesť,
piť, do kopca, z kopca, špurtovať, no... Takže sú aj pády.
Na čo si pomyslíte ako prvé: kto pád spôsobil a prečo,
aké je moje prípadné zranenie, akú môžem mať stratu
na unikajúci pelotón a či ho
ešte dobehnem, ale aj - ako
výčitku sebe, prečo som sa
dal práve na tento riskantný
šport a nie, napr. na šachy?
Či pomyslíte na niečo iné?
Áno, ak je môj otec so mnou
na pretekoch, tak vždy pred
štartom príde ku mne a urobí
mi krížik na čelo, aby som šťastne prišiel do cieľa. Teda, aby sa
mi vyhli aj spomínané nepríjemné pády... nerád o tom hovorím, pretože toto je najhoršia vec, ktorá postihne cyklistu.
Snažíte sa, makáte počas celej
etapy a v závere príde nečakaný pád a je po nádejach... Naposledy som sa naštval na Tour de France, keď predo mnou
mal kolíziu Farrar, ja som bol
v tesnom závese, on spadol, bicykel letel predo mňa a už som
sa nestačil vyhnúť. V prvom
momente som nasrdený, ale potom to postupne opadne!
Ste v polovici dlhočizného či
strmého kopca. Ako sa zvykne vravieť, hlava i srdce by
chceli, len nohy už nie. Čo sa
deje v človeku? Napadne až
rezignácia, zabaliť to... alebo
dokázať prejsť cieľom víťazne ako porazený so stratou
desiatok minút.
V prvom rade je dôležité, či
ide o jednorazové preteky alebo
viacetapové podujatie. V jednorazovej etape je potrebné sa
zatnúť a prekonať bolesť, ale pri
viacetapovom podujatí pochopiteľne, že vycúvam a šetrím si
sily na nasledujúce etapy.
Nepotláča individualitu cyklistu spojenie vysielačkou
s trénerom a plnenie príkazov? Nestráca sa tak jeho schopnosť improvizovať,
bezprostredne vyhodnocovať situáciu a urobiť rozhodnutie, teda aj ísť do rizika
a niesť vlastnú zodpovednosť
za svoje pretekanie? Názory
sa rôznia. Niektorí hovoria
o vyššej bezpečnosti pre pretekárov, iní o robotizácii
tohto športu. Váš názor?
Cyklistika je tímový šport.
Je potrebné spolupracovať
v každom úseku. Raz je to o tímovej spolupráci, niekedy aj
o individualite jazdca. Raz sa
musím podriadiť tímu, inokedy tím mne a niekedy musím
aj zariskovať. Všetko závisí od
konkrétnej situácii na trati,
a najmä na včasnej reakcií.
Rudolf Gallo
foto archív PN
Jubilant J. Laincz
Ani sa tomu nechce veriť,
ale je to pravda. Jozef Laincz,
bývalý futbalista TJ Trnávka,
ČH Bratislava, ZVL Žilina, DAC
Dunajská Streda, petržalskej
Matadorky a Gabčíkova sa vo
štvrtok 9. augusta dožil významného životného jubilea
šesťdesiatich rokov. Rodený
Bratislavčan už dlhé roky žije
v Petržalke, na pravom brehu
Dunaja v drese ČH prežil najkrajšiu časť futbalovej kariéry,
na ktorú rád spomína a hovorí o nej s veľkým zanietením.
Bývalý dorastenecký reprezentant výberov Slovenska
a ČSSR bol za rozvoj slovenského futbalu odmenený
vtedajším predsedom ČSZTV
Antoním Himlom pamätnou
plaketou. J. Laincz už viac ako
desaťročie každý pondelok
hráva futbal so starými pánmi
bývalých ZŤS Petržalka a počas tohto víkendu v ich spoločnosti a s ďalšími priateľmi
oslávil toto veľké jubileum,
ku ktorému mu srdečne blahoželáme.
(mv)
24 • 24. 8. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŠP ORT/INZ E RC I A
Glosa
BK Petržalka bude hrať
extraligu
Basketbalistky BK Petržalka vyhrali vo finále
play off druhej najvyššej slovenskej súťaže
I. ligy nad BKŽ Levice 3:1 na zápasy a vybojovali si postup v extralige žien 2012/2013.
Dlho to však pre finančné problémy vyzeralo na to, že sa do nej neprihlásia. Nakoniec
však extraligu budú hrať. ,,Podarilo sa nám
zohnať peniaze zo súkromného sektora a
pracujeme na tom, aby sme si zlepšili našu
finančnú situáciu. Samozrejme, ideme do
istého rizika, ale pre nás je dôležité, že najvyššiu súťaž vybojovali prakticky samé odchovankyne klubu,“ povedala nám Natália
Hejková. Táto uznávaná odborníčka pôsobí
od novembra 2010 vo funkcii prezidentky
BK Petržalka.
(mv)
Amazonky na Závodisku
Po krátkej prestávke a vidieckych dostihoch sa turfové dianie opäť presúva do
Bratislavy, do prekrásneho prírodného
areálu Dostihovej dráhy v Starom háji. V
nedeľu 26. 8. sa uskutočnia už tradičné 22.
majstrovstvá Európy amazoniek - dostihy
amatérskych jazdkýň, v ktorých sa predstavia zástupkyne 11 krajín Európy. A aby
toho napätia nebolo málo a mohli ste si
staviť na tú najrýchlejšiu, súčasťou dostihov je aj súťaž o MISS Amazonka. Najkrajšia z účastníčok, ktorú vyberie porota, získa
korunku i šerpu a až do budúceho roku
bude kraľovať na pomyselnom tróne turfovej krásy. Samozrejme, že v areáli, tak ako
vždy, nezabudli ani na bohatý sprievodný
program, takže na svoje si prídu všetci návštevníci. Pre deti je pripravené vozenie na
koníkoch, pre ženy kozmetické vizážistky a
poradkyne, ale aj bohatý kultúrny program
na pódiu. Ak teda chcete deťom ozvláštniť
záver prázdnin, neváhajte a zájdite s nimi
na dostihy do Starého hája. Začína sa o 14.
hodine a určite sa tam budete, vďaka organizátorom podujatia, cítiť skvele.
(mv)
Z vrcholu až na dno a zasa hore?!
Petržalka si zažila futbalovú slávu. Nenápadnú ako športovú potrebnosť pred pol storočím, keď skoro s desiatkou futbalových
ihrísk - škvarových i trávnatých, bol pravý breh Dunaja vďačným tréningovým i súťažným (a tak trochu aj romantickým)
zázemím pre celú futbalovú Bratislavu.
F
anúšikovskú i hráčskoamatérsku. Zaujal a
vyrastal tu nejeden talent.
Pravda, boli to ešte časy skôr
pártisícovej mestskej dediny
ako neskôr vyše stotisícového sídliskového mesta. Ale
petržalské ihriská mali vtedy
ten najčistejší cveng.
Petržalka si vrchovato
užila futbalovú slávu v ére
panelákov. A to len nedávno, artmediacku na štadióne hneď za Starým mostom
v rokoch 1996 až 2008.
Bola to zhoda všetkého
náhodného i zákonitého.
Petržalka mala vynikajúcich futbalistov, prajných a
verných fanúšikov, silného
sponzora, skvelého trénera
a tiež aj podporu mesta,
resp. mestskej časti. Preto,
akoby logicky, bola Artmedia dvojnásobným víťazom
slovenskej Corgoň ligy, trikrát bola druhá. Štyrikrát
hrala finále Slovenského
pohára, dvakrát ho vyhrala.
V európskych súťažiach sa
stala po bratislavskom Slovane a trnavskom Spartaku
najúspešnejším slovenským
klubom. Neznáma dedina-
INZERCIA
FARMA HYDINY LÚČNY DVOR
PONÚKA NA PREDAJ
ČERSTVÉ DOMÁCE KURČATÁ,
SLIEPKY NA POLIEVKU, MULARDY,
KAČKY, MORKY A DOMÁCE VAJÍČKA
DOVOZ NAD 40 EUR PRIAMO DO BYTU
Vodné filtre Nerezové fľaše
www.kvalitavody.sk
sídlisko Petržalka ako rovnocenný súper velikánom
ako Inter Miláno, FC Porto,
Glasgow Rangers, Partizan
Belehrad a iné.
To sa skončilo. Po sláve
hana, po víťazstvách prehry,
po vrcholoch pády. Je to za
nami ako príjemná nostalgia. V archíve ako časť dejín
petržalského futbalu. Najmä
však ako odkaz na futbalové
vzkriesenie. Odznova, úplne od začiatku. (Pravda, vari
každé petržalské srdce zabolí, keď vidí chátrajúcu futbalovú minulosť pri Starom
moste. Ruiny slávy, štadióna. Sponzora si nevyberieš,
ten príde, odíde, podľa toho
ako, čo, s kým a za koľko vylicituje, vyšpekuluje, zahodí
značku, kluby vymení ako
ponožky. Keď sa rozhodne
odísť, nezabráni mu nik. Ani
primátor, ani starosta. Aj
taký je svet futbalu.
Založil sa nový futbalový archív. S iným klubom,
na inom mieste. S partiou
schopných a odhodlaných
ľudí. Keď sa všetci tešia z
každej maličkosti - skromne, ale hrdo - v nádeji (či
predsa len v istote?), že i
tie zakladajú novú budúcnosť, veľkosť. Že klub FC
Petržalka 1898, na futbalovom štadióne na Ulici M.
C. Sklodowskej, s prvou
časťou postavenej tribúny
pre 500 divákov, danej do
verejnej prevádzky v nedeľu
5. augusta, predpoludním, v
prvom treťoligovom futbalovom zápase s juniormi FC
Nitra píše ďalšiu kapitolu
petržalskej futbalovej kroniky. Nech aj tieto fotografie z
onoho pamätného augustového nedeľného dňa (aj keď
sme 1: 3 prehrali, takže by
nemalo platiť to české: první vyhrání, z kapsy vyhání...)
sú toho svedectvom. Ale aj
aktualizujme: prišla výhra
v pohári nad druholigovým
Šamorínom a v treťoligovej
súťaži prvá výhra nad Sereďou. Konečne. To dôležité tiež - agentúry uviedli
prítomnosť 700 divákov.
Do Petržalky sa zasa vrátil
futbal, Petržalka chodí zasa
na futbal. Ako petržalská
žiaduca rovnica.
Rudolf Gallo
foto autor
Download

Na východ - Petržalské Noviny