POĎ VON!
Pochod za zrovnoprávnenie lesieb, gejov,
bi, transrodových a intersexuálnych ľudí.
BRATISLAVA
21. septembra
Hviezdoslavovo námestie
začiatok o 13:00
Informácie
o Dúhovom PRIDE
Príhovor
Autorkou tohto príhovoru mal byť niekto iný.
Človek, ktorý si pred 5 rokmi povedal, že treba
urobiť Pride a následne si vypočul, že Slovensko na to nie je pripravené. Áno, je to Romana
Schlesinger, ktorú som presne pred tými 5
rokmi spoznala. V roku 2008 sme sa stavili, že
o 5 rokov už ne/bude robiť aktivizmus. 5 rokov
sa zdá byť dlhá doba. A krátka na LGBTI aktivizmus v krajine, ktorá stále nie je pripravená.
Od prvého Pride-u sa ale veľa vecí zmenilo.
Pride ukázal, že Slovensko nemusí byť pripravené, stačí ho pripravovať. Pride nastavil
diskurz, ktorý nabáda nielen LGBTI ľudí k odvahe vyjsť von, ale aj heterosexuálnych ľudí
povedať, že im diskriminácia našich blízkych nie je ľahostajná. Pride ukázal, že LGBTI
ľudia sú rovnocennou súčasťou spoločnosti, v ktorej tu boli vždy. Stále budete počúvať
o nás ako o homoloby a radikáloch, ktorí by sa nemuseli ukazovať. Poviem vám to na
rovinu: milujem slovo homoloby. Lebo keď ho počujem, vidím Romanu a ľudí v Q-centre,
ktorí reálne pomáhajú, Iniciatívu Inakosť a Martina Macka rečniaceho na LGBTI výbore,
Nomantinels, ako sa klaňajú po hre Naruby, TransFúziu, prvú trans organizáciu, Hanu
Fábry... Všetko ľudí, ktorí dávnejšie nabrali odvahu nemlčať a meniť spoločnosť k lepšiemu.
Ruský aktivista Aleksejev si povzdychol, že viac ako zdroje potrebuje LGBTI aktivizmus
odvahu. Ja pracujem a žijem s ľuďmi, ktorí ju našli. Ak je radikálne lipnúť na ľudskoprávnych postojoch, potom som s nimi radikálna aj ja. Na to nemusím byť ani LGBTI.
Mimochodom, tú stávku s Romanou som vyhrala a ona z aktivizmu neodišla. Vďaka Bohu!
Prajem vám nádherný Dúhový PRIDE 2013, veľa odvahy stáť si za tým, kým ste. Do
voza i do koča!
Jana Jablonická-Zezulová
Iniciatíva Inakosť
2
PRIDE znamená po anglicky „HRDOSŤ“
a je opakom slova „potupa“, ktorú zažívali
a v niektorých krajinách dodnes zažívajú
lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví
a intersexuálni ľudia len z dôvodu svojej „neväčšinovej“ sexuálnej orientácie
alebo rodovej identity
Mottom tohtoročného Dúhového PRIDE
je jedna krásna veta: Do koča, aj do voza!
Každý z nás, či už sme heterosexuáli/ky,
gejovia, lesby, bisexuálni alebo transrodoví, túžime po šťastí a naplnení. Niekedy
sme do voza a bez ohľadu na sexuálnu
orientáciu a rodovú identitu sa trápime
či tešíme v škole, práci alebo inej životnej
situácii. Inokedy sme do koča – nájdeme
lásku svojho života a chceme sa s ňou
viesť. Dúhový PRIDE sa týmto hlási aj
k stáročnej tradícii pestrých pochodov
s maskami slovenskými mestami a dedinami, či už fašiangovými, študentskými,
baníckymi, dožinkovými a pod. Sprievody
boli nielen zdrojom zábavy a utužovania miestnych komunít, ale niekedy aj
vyjadrením kritického názoru k stavu
spoločnosti.
IDEA PRIDE VYCHÁDZA
Z TROCH HLAVNÝCH ZÁSAD
• Všetci ľudia by mali byť hrdí na svoju
sexuálnu orientáciu a rodovú identitu
• Rozmanitosť je dar
• Sexuálna orientácia a rodová identita sú
prirodzené a nemožno ich zámerne meniť
CIELE PRIDE
Dúhový PRIDE Bratislava je slovenským
pochodom za ľudské práva LGBTI ľudí, za
ich spoločenské a politické zrovnoprávnenie a oslavou ich hrdosti.
• PRIDE zviditeľňuje komunitu LGBTI
ľudí ako celok
• PRIDE zbližuje ľudí bez ohľadu na ich
sexuálnu orientáciu či rodovú identitu
PRIDE je oslavou hrdosti nielen lesieb,
gejov, bisexuálnych, transrodových
a intersexuálnych ľudí a ich sexuálnej
orientácie a rodovej identity – ale každej
demokratickej a otvorenej spoločnosti.
• PRIDE podporuje zrovnoprávnenie gejov, lesieb, bisexuálnych, transrodových
a intersexuálnych ľudí a ch partnerských
a rodinných vzťahov
3
Organizátori Dúhového PRIDE
QUEER LEADERS FORUM
INICIATÍVA INAKOSŤ
NOMANTINELS
TRANSFÚZIA
Víziou združenia Queer Leaders Forum
je rovnoprávna spoločnosť, v ktorej sexuálna orientácia nie je dôvodom na
diskrimináciu a upieranie akýchkoľvek
ľudských či občianskych práv. Aktívnym
presadzovaním práv neheterosexuálnych
ľudí Queer Leaders Forum (QLF) smeruje
k ich úplnému – občianskemu, legislatívnemu a spoločenskému – zrovnoprávneniu s majoritnou spoločnosťou. Od roku
2010 organizuje Dúhový PRIDE Bratislava
a od roku 2011 prevádzkuje komunitné
centrum pre LGBTI ľudí Q-centrum.
Iniciatíva Inakosť je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným
cieľom je obhajoba a presadzovanie
ľudských práv LGBTI ľudí, odhaľovanie
a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a oslobodenie
spoločnosti od homofóbie a transfóbie.
Prostredníctvom advokačných nástrojov,
monitoringu ľudských práv LGBTI ľudí,
presadzovaním legislatívnych zmien,
prieskumami ako aj prostredníctvom
vzdelávania chce zrovnoprávniť LGBTI
ľudí s majoritnou spoločnosťou.
Divadlo Nomantinels je ľudskoprávne
divadlo, ktoré chce prostredníctvom
umenia meniť predsudky a mýty spojené
s LGBTI ľuďmi ako aj rodové stereotypy
spojené so ženami a mužmi. Svojimi aktivitami chce búrať diskrimináciu ako aj homofóbiu v spoločnosti. Zároveň sa snaží
rozvíjať súčasné queer umenie podporou
mladých tvorcov a tvorkýň v oblasti divadelného umenia. Medzi jeho aktivity patrí
prezentácia autorských divadelných inscenácií, organizácia divadelného festivalu Drama Queer a realizácia workshopov
s týmito témami aj pre širokú verejnosť .
TransFúzia združuje trans* ľudí azasadzuje sa za dodržiavanie ich ľudských
práv. Svojimi aktivitami sa snaží prispievať k zlepšeniu kvality ich života. Víziou
TransFúzie je zmena spoločnosti smerom
k slobodnému rodovému prejavu a prežívaniu rodu vo všetkých jeho formách
a variantoch. V spolupráci s Q-centrom
organizuje stretnutia podpornej skupiny
pre trans* ľudí.
www.inakost.sk
www.nomantinels.sk
Facebook: TransFúzia
www.qcentrum.sk
4
5
Sprievodné podujatia
Aj tento rok sme pre vás v rámci Dúhového PRIDE pripravili týždeň sprievodných
podujatí plný zábavy, zaujímavých debát o ľudských právach LGBTI ľudí a kultúrnych
podujatí, ktoré zobrazujú ich životy. Podujatia sú otvorené pre všetkých ľudí dobrej
vôle. Sprievodné podujatia budú prebiehať po celý týždeň od 14.9. do 21.9.2013 na
rôznych miestach v Bratislave.
Začíname jedinečným podujatím, ktoré sa uskutoční na Slovensku prvýkrát, a to queer
hudobným festivalom Rádio KIKI.
14. 9. 2013 sobota
DÚHOVÝ PRIDE JE AJ O ĽUDSKÝCH
PRÁVACH TRANS* ĽUDÍ
Hoci je Dúhový PRIDE pre všetkých LGBTI
ľudí, trans* ľudia nie sú veľmi viditeľní
a ešte menej sa hovorí o našej situácii
a právach. TransFúzia a Dúhový PRIDE vás
všetkých pozýva do sprievodu 21.9.2013.
Chceme povzbudiť trans* ľudí všetkých
identít a označení – transrodových, transsexuálne ženy i mužov, crossdresserov/
ky, transvestitov, drag kings, drag queens
a rodovo nekonformných ľudí i genderqueer ľudí a všetkých ďalších akejkoľvek
sexuálnej orientácie, aby sa s nami zúčastnili sprievodu pod spoločnou dúhovou i TRANS vlajkou.
Chceme ukázať, že naša dôstojnosť je tiež
súčasťou ľudských práv a zviditeľniť pre
nás dôležité témy ako rešpekt k zvolenému menu, identite a preferovanému
vzhľadu, zmena označenia rodu v dokladoch, ochrana voči násiliu a šikane, prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti
a možnosť voľby zdravotných zákrokov,
ochrana našich zväzkov, ochrana voči
diskriminácii, nezamestnanosti atď.
Ak máš chuť zúčastniť sa, pridaj sa k nám.
V skupine je to ľahšie. :)
6
RÁDIO KIKI
Queer hudobný festival
18:00 – 5:00
Batelier / Loft, Továrenská 14, Bratislava
Vstupné: 7 EUR predpredaj / DeJavu Bar,
Bateliér, Moshi Moshi
9 EUR na mieste
Hudobný festival je určený LGBTI komunite a ich kamarátom a kamarátkam. Nultý
ročník prinesie koncerty queer kapiel
a viacero dídžejov s výbornými tanečnými setmi. Festival je prehliadkou tvorby
queer hudobníkov a hudobníčok a ponúkne tak širokú paletu queer umenia.
Hrať sa bude na dvoch pódiách v Bateliéri
a Lofte, ktoré sú od seba len pár metrov.
Akcia prinesie to najlepšie z úspešných
bratislavských queer parties Tepláreň,
Homomat a Kiki. Festival poskytne aj
priestor mimovládnym organizáciám zaoberajúcim sa LGBTI témou. Pozor, prvýkrát
budú mať účastníci a účastníčky možnosť
zažiť prvú teplú tanečnú školu s profesionálnym inštruktorom tanca. Viac info
o programe na:
www.facebook.com/radiokiki
7
Sprievodné podujatia
16. 9. 2013 pondelok
17. 9. 2013 utorok
TRANSPARENT VEČER
workshop
17:00 – 19:00
Q-centrum, Karpatská 2, Bratislava
FACE 2 FACE: AKO ZARUČIŤ AKCEPTÁCIU
LGBTI ĽUDÍ NA SLOVENSKU?
diskusia
18:00 – 19:30
Open Gallery, Baštová 5, Bratislava
Trans práva sú ľudské práva. Rôzne rodiny, rovnaké práva. Straight but not
narrow. Máš i Ty dôležitý odkaz, s ktorým chceš hrdo kráčať v sprievode? Máš
chuť vyrobiť si ho v príjemnej atmosfére
spolu s nami? Tešíme sa na Teba! Materiál
zabezpečuje organizačný tím Dúhového
PRIDE 2013.
Inakosť, podpredseda Výboru pre práva
LGBTI osôb). Podľa výsledkov posledných
európskych výskumov je akceptácia LGBTI
ľudí na Slovensku najhoršia v strednej
Európe a jedna z najhorších v EÚ vôbec.
Ako zmeniť tento stav?
Organizuje: Veľvyslanectvo USA v SR, Dúhový PRIDE Bratislava, Nadácia otvorenej
spoločnosti
NARUBY
divadlo
18:00 – 20:30
A4 – nultý priestor, budova YMCA,
Karpatská 2, Bratislava
Vstupné: 5 Eur
3,5 Eur (študenti/študentky)
Organizuje: TransFúzia, Dúhový PRIDE
Bratislava
Jan Krc (Counselor for Public Affairs,
Veľvyslanectvo USA vo Viedni, zakladajúci člen GLiFAA – Gays and Lesbians
in Foreign Affairs Agencies) pozve do
diskusie Juliu Smyth (Chargé d’affairs,
Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva
v SR), Dennisa van der Veur (Agentúra
EÚ pre základné práva), Oľgu Pietruchovú (riaditeľka Odboru rodovej rovnosti
a rovnosti príležitostí na Ministerstve
práce, sociálnych vecí a rodiny SR) a Martina Macka (výkonný riaditeľ Iniciatívy
8
Foto: Natália Zajíčková
Čo by ste povedali na relaxačný wellness pobyt? Perfektné? A aj vtedy, pokiaľ
s Vami pôjdu Vaši rodičia, ktorým chcete
v intímnom prostredí županov a procedúr
po prvýkrát povedať, že ste gej a predstaviť im svoju drahú polovičku, ktorá
istotne nebude spĺňať ich predstavy?
Zdanlivá nezlučiteľnosť dvoch generácií,
ich názorov a túžob však môže mať niečo
spoločné, hoci sa to môže zdať tak trochu
„naruby“. Hranice predsudkov sa totiž
posúvajú s vlastnou skúsenosťou. Hru
pripravilo divadlo NOMANTINELS, autorom hry je R. Pakan a režisérom A.Kuruc.
Účinkujú: Martina Zemancová, Lea Vitkovská, Milan Spodniak, Martin Sandtner
a Róbert Pakan. Po skončení predstavenia
nasleduje diskusia o Coming oute LGBTI
ľudí. Informácie budete mať z prvej ruky
od psychologičky Katy Franekovej a sociálnej pracovníčky Kataríny Sokolovej
z LGBTI komunitného centra Q-centrum,
ktoré poskytuje poradenské služby LGBTI
ľuďom. Diskusiu moderuje psychologička
Hana Smitková.
Organizátor: Nomantinels
Partneri: A4 – nultý priestor, Dúhový PRIDE
9
Sprievodné podujatia
18. 9. 2013 streda
BOHOSLUŽBA A POŽEHNANIE
PRE PÁRY ROVNAKÉHO POHLAVIA
bohoslužba
17.00 – 19.00
Q-centrum, budova YMCA,
Karpatská 2, Bratislava
„MILUJI TVORY SVÉHO POHLAVÍ“
diskusia
18:00 – 20:00
Open Gallery, Baštová 5, Bratislava
Cirkev Essénsko-Kresťanská vás v spolupráci s Dúhovým PRIDE Bratislava pozýva
na bohoslužbu, na ktorej môžete byť sami
sebou. Po bohoslužbe sprostredkujeme
párom rovnakého pohlavia možnosť prijať požehnanie pre svoje partnerstvo.
V Cirkvi Essénsko-Kresťanskej považujeme požehnanie párov za príležitosť dať
dobrovoľnému partnerstvu ľudí zvláštne
Božie požehnanie. Spoločná cesta životom, ako aj manželstvo je vždy vyjadrením vôle odhodlania odovzdať sa jeden
druhému v láske a spoločne sa učiť, aby
sme tak na svojej ceste napredovali.
Keďže sa pozeráme na slobodu jednotlivca ako na najvyššiu hodnotu pokiaľ
neobmedzuje slobodu toho druhého,
požehnávame tak páry opačného ako aj
rovnakého pohlavia a tiež páry rozličného
vierovyznania.
Diskusia s českými historikmi Janom Seidlom a Pavlom Himlom o ich novej knihe
„Miluji tvory svého pohlaví“. Kniha mapuje spoločenské vnímanie, perzekúciu,
ale aj každodennosť rovnakopohlavných
vzťahov v českých krajinách od stredoveku až po súčasnosť. Publikácia sa okrem
iného sústreďuje aj na doposiaľ neznáme
aspekty života homosexuálov a vnímanie
homosexuality v socialistickom Československu. Moderuje Jana Jablonická-Zezulová.
Organizuje: Iniciatíva Inakosť, Dúhový
PRIDE Bratislava
Partner: Rosa Luxemburg Stiftung
10
Organizuje: Diversity Pro
Partneri: IBM, Hotel Sheraton,
Dúhový PRIDE Bratislava
19. 9. 2013 štvrtok
HRDOSŤ V SFÉRE BIZNISU
diskusia
14:00 – 17:00
Hotel Sheraton, Pribinova 12, Bratislava
Vstupné: 20 Eur
Viac info:
www.diversitypro.eu/pride-in-business
NÁZOV PODUJATIA: DÚHOVÝ JAZZ VOL. 2
hudobný večer
20:30
Hostel Downtown Backpackers,
Panenská ul. 3, Bratislava
Vstupné: dobrovoľné
Maretta trio je formácia zoskupená okolo
alt saxofonistu Tomáša Marettu, ktorá
konfrontuje afro-americkú populárnu
hudbu s jazzom. Rytmicky, harmonicky,
melodicky. Vznikajú tak rôznorodé kombinácie nálad, zvuku a temp.
Cieľom podujatia je interaktívnym spôsobom oboznámiť rôzne cieľové skupiny
profesionálov /profesionálky o prínose,
rozmanitosti a inklúzii LGBTI ľudí na pracovisku. Program bude pozostávať z troch
súbežne prebiehajúcich panelov šitých
na mieru pre riadiacich pracovníkov/
pracovníčky, manažment a LGBTI profesionálov/profesionálky a ich priaznivcov.
Účastníci/účastníčky sa dozvedia otom,
ako si získať rešpekt u LGBTI komunity
prostredníctvom svojich rozhodnutí, ako
získať viac istoty pri riešení nečakaných
situácií v tíme či ako dosiahnuť vedúce
postavenie na pracovisku. V rámci podujatia sa môžete osviežiť aj čašou vína.
Organizátor: Maretta trio
Partner: Hostel Downtown Backpackers,
Dúhový PRIDE
11
Sprievodné podujatia
20.9. 2013 piatok
16.9. - 22. 9. 2013
titulkami „Screaming queens“ (55 min.)
o skoro zabudnutej vzbure trans komunity v San Francisku voči obťažovaniu
zo strany polície v roku 1966 – tri roky
pred vzburou v newyorskom Stonewall.
PRÍBEH ÚSPECHU? – OBČIANSKE
AKTIVITY TRANS ĽUDÍ V SPOLOČNOSTI
A POLITIKE V POĽSKU A NA SLOVENSKU
film a diskusia
17:00 – 19:45
Poľský Inštitút, Nám. SNP 27, Bratislava
VÝSTAVA “BYŤ HRDÝM RODIČOM”
výstava
v oknách Poľského inštitútu,
Nám. SNP 27, Bratislava
Organizátor: TransFúzia
Partneri: Dúhový PRIDE, Poľský inštitút
TransFúzia je organizácia, ktorá pracuje na zlepšení situácie trans* ľudí na
Slovensku. Za vzor úspechu považuje
svoju sesterskú organizáciu Fundacja
Trans-Fuzja z Varšavy, ktorej činnosťou
sa inšpiruje. Trans-Fuzja je výnimočná
v tom, že za svoj krátky život sa jej podarilo v krajine považovanej za jednu
z bášt katolicizmu zviditeľniť trans*
ľudí a svoju prácu na medzinárodnom
poli, ako aj vytvoriť funkčnú spoluprácu
s políciou. Jej bývalá predsedníčka sa
stala poslankyňou parlamentu a teraz
spolupracuje na prijatí zákona o uznaní
preferovaného rodu. Ako je to možné?
Hosťami diskusie sú Lalka Podobińska,
predsedníčka Fundacje Trans-Fuzja a vedúca kancelárie poslankyne snemu Anny
Grodzkej, Roman Tyčka Kollárik, riaditeľ
organizácie TransFúzia a Wiktor Dynarski,
predseda medzinárodnej siete trans organizácií TransGender Europe a viceprezident Fundacje Trans-Fuzja. Pred diskusiou
premietneme dokument so slovenskými
SPEED DATING
zoznamka
20:00 – 22:00
DEJA VU Bar, Špitálska 27, Bratislava
Vstupné: 3 Eur (Výťažok z akcie pôjde na
podporu Dúhového PRIDE)
Už ťa nebavia bežné cesty zoznámenia?
Tvoj radar nefunguje tak spoľahlivo a keď
sa konečne odvážiš niekoho osloviť, zistíš, že je hetero? Ak sa ti nechce sedieť
len tak v kúte a čakať, zober svoj osud
12
Výstava “Byť hrdým rodičom” je fotografická prezentácia portrétov rodičov
s ich deťmi o rodinách, v ktorých deti čelia situácii s nenormatívnou sexuálnou
orientáciou a rodovou identitou. Cieľom
výstavy je vyjadriť podporu rodičov svojim deťom takým, aké sú a zobraziť ich
plnú akceptáciu. Chceme poukázať na
spolupatričnosť rodín a vzťahov medzi
rodičmi adeťmi ana skutočnosť, že na
tomto svete nie sú sami/samé. Fotografie
vytvoril fotograf Martin Levinne, ktorý už
v minulosti spolupracoval na kampaniach
pre UNICEF alebo organizoval vlastné
výstavy ako Morfizujúci človek či Calling
all Angels v rámci projektu divadla NOMANTINELS Naruby.
do vlastných rúk a príď sa zoznámiť! Čo
zažiješ na speed-datingu? V duchu hesla
„čím teplejšie, tým lepšie“ ti za približne dve hodinky ponúkneme možnosť
zoznámiť sa s 8 až 15 ľuďmi rovnakého
pohlavia/rodu. Pripravíme pre teba dating karty, do ktorých si podľa svojho
gusta zaznačíš, či máš záujem stretnúť sa
s oprotisediacou/oprotisediacim alebo už
nie. Na každý rozhovor bude vyhradených
5 minút. Na konci nám svoju dating kartu
odovzdáš a my ťa výlučne v prípade, že
sympatie budú obojstranné, nakontaktujeme na tvoj nový objav. Ostatné je už na
tebe! Tak na čo ešte čakáš? Stačí poslať
svoje krstné meno, rod a vek na emailovú
adresu: [email protected] a prísť.
Organizátor: Dúhový PRIDE Bratislava,
NOMANTINELS
Foto:
Roman
Zatlukal
Organizátor: Dúhový PRIDE Bratislava
13
21. 9. sobota
Dúhový PRIDE
Dúhový PRIDE Bratislava 2013
začína tento rok 21. septembra o 13:00 na Hviezdoslavom
námestí.
Zuzana Haasová s kapelou
The Susie Haas Band
Tento rok na vás čaká:
• oficiálne privítanie
• príhovory organizátorov, aktivistov
a aktivistiek
• príhovory europoslancov/europoslankýň, zástupcov/zástupkýň vlády, politikov/političiek
Známa slovenská herečka a speváčka
Zuzana Haasová podporí Dúhový PRIDE svojím vystúpením. Spolu so svojou
kapelou, ktorá je jedinou námorníckou
kapelou na Slovensku a v celej Európe
hrajúcou na historickom vozidle, predvedie známe skladby z 30. – 50. rokov
ako aj skladby z vlastnej tvorby. Kapela
zahrá zmes staršej hudby od swingu cez
blues a woogie boogie končiac charlie
stone-om a nezabudnuteľným old jazzom
v novom štýle 21. storočia a dotvorí tak
atmosféru Dúhového Prešporku. Zuzana
Haasová ako kapelníčka predvedie rôzne
kostýmy štýlového obdobia krásnych žien
a gentlemanov, či už na dobovom aute
alebo na pódiu Hviezdoslavho námestia.
• Zuzana Haasová a jej kapela The Susie
Haas Band
• úžasná a vždy dobre naladená Eva Máziková
• požehnanie párom rozdá aj Elton John
• PRIDE pochod mestom! Po prvýkrát
s alegorickými vozmi, na ktorých vás
pobaví aj Michael Szatmary!
Moderuje:
Miriam Šmahel Kalisová
14
Informácie
o účinkujúcich
Eva Máziková
časnosti sa venuje najmä popovej hudbe.
Najznámejšou skladbou z jej vlastného
albumu je pieseň „Iná žena“, ktorá sa stala
hitom pre mnohé generácie. Je autorkou
kníh o zdraví a kráse, tvárou rôznych reklamných kampaní a najvyhľadávanejšou mediálnou osobnosťou vkategórii
spevákov stredného prúdu. V súčasnosti
pripravuje nový album, z ktorého sú známe pesničky ako „Poď von“ alebo „Ty si
ten naj“. Nedávno naspievala duet so
spevákom Thomasom Puskailerom, ktorý
sa stal najsledovanejším letným hitom
tohto roka.
Eva Máziková, známa slovenská speváčka, herečka a zabávačka. Svoju spevácku kariéru odštartovala s orchestrom
Braňa Hronca. Neskôr sa osamostatnila
a účinkovala ako sólová interpretka.
Spolupracovala so známymi menami
československého showbiznisu (Karel
Gott, Helena Vondráčková, Karol Duchoň
a mnohí ďalší). Je víťazkou známej Bratislavskej Lýry. Jej najznámejšou hereckou
úlohou je postava Aničky vo filme „Pacho,
hybský zbojník“, ale aj postava manželky
Mariána Labudu vo filme „Dýchni“. V sú-
15
Hudobný program
na Tyršovom nábreží
Informácie o účinkujúcich
Hudobný program na Tyršovom
nábreží v Petržalke
17:00 - 20:00
Michahel Szatmary
Thomas Puskailer
Michael Szatmary najprv hral na prakeri,
potom na gitare a ruských syntetizátoroch. Účinkoval v niekoľkých kapelách,
no zistil, že sa mu najlepšie komponuje
samému. Vie totiž na koho sa má hnevať,
keď výsledok nie je dobrý. Popri koncertovaní sa ešte stále venuje aj DJovaniu.
Najkrajší úsmev v slovenskom showbiznise Thomas Puskailer je na roztrhanie!
Spieva, tancuje, nakrúca klip aj koncertuje. O Thomasa, ktorý stále hviezdi v muzikáloch „Boyband“, „Ôsmy svetadiel“,
„Rómeo a Júlia“ a v Štúdiu L+S „69 vecí
lepších než sex“ je stále väčší a väčší
záujem. Spevák Thomas Puskailer vydal
svoj debutový album Make Believe. Prvý
album obsahuje celkovo 17 skladieb vrátane piesne Moneytree & Make Believe,
ktorá bodovala 9 týždňov na MTV. Fanúšikovia sa môžu tešiť na 12 popových
skladieb a päť tanečných remixov. Teraz
spevák Thomas Puskailer zbalil slovenskú
divu Evu Mázikovú! A to na spoločný letný
song plný pozitívnej energie! Skladba
„Som tvoj!“, ktorá s dávkou humoru spája
dve generácie hudobníkov. Pieseň plná
lásky a dobrej nálady určite dodá energiu
aj vám!
Pochodom Dúhový PRIDE nekončí. Od
17:00 bude prebiehať na Tyršovom
nábreží z petržalskej strany Dunaja
pestrý hudobný program s možnosťou
občerstvenia pri lodi Rivers Club. Na
konci spoločne vypustíme dúhové lampióny šťastia.
Program:
17:00 Lovecloud
18:00 Nora Ibsenová a Tomáš Maretta
19:00 ZuLuLadies
experimentu vynálezca Gyro Gearloose
narúša krehkú medzidimenzionálnu
rovnováhu a transformovaný projekt
Lovecloud tak neplánovane zasahuje pozemský svet. Láska k životu a jeho rozmanitosti sa nekontrolovane šíri a do vášho
mesta prišla dúhou previazaná škatuľka...
19:30 Vypúšťanie lampiónov šťastia
21:00 PRIDE Tepláreň afterparty
Lovecloud
Skupina Lovecloud vznikla ako projekt
Konfederácie mačacích planét, ktorého
cieľom bol posledný pokus o mierovú
obnovu kolónie v kvadrante planéty
Melmac, pomocou mňau-žiarenia vyvolávajúceho láskyplné pocity k mačkám.
Nanešťastie, spustením časostrojového
16
Patrik Vyskočil/spev, Lukáš Pišta/spev, Matúš Ferko/klávesy, Milan Koyš/basgitara,
Marek Žilinec/bicie, Ján Slezák/saxofón,
Jozef Chorvát/trombón, Karol Sipos/trúbka, Ladislav Kiprich/zvuková réžia
17
Nora Ibsenová
a Tomáš Maretta
Zu Zana Raperka
Raperka Zu si len a len pre bratislavský
Dúhový PRIDE prizvala tanečnicu Lu,
ktorej tanečné kreácie spestria niektoré
piesne v neopakovateľnej formácii „ZuLu
Ladies“. Sú rovnako odvážne ako ženy
z kmeňa Zulu, čo napovedá i nápis „porno“, ktorým sa ozdobujú.
Nový projekt speváčky Nory Ibsenovej
vznikol v spolupráci s producentom
Duhanom a saxofonistom Tomasom Marettom. Spája elektronickú hudbu s rôznymi
prímesami. Aj chill out, aj našlapaný beat,
pódiová práca, saxofónové témy.
PRIDE Tepláreň afterparty
Po zotmení veľkolepo zapálime ohňovú
show Eiwhana. Erotikou iskrivé predstavenie s najsexi rozžeravenými telami
podkúri pod nie jedným zadkom, aby sa
potom nalodil do nášho afterparty parníka, pretože celý večer nás čaká Tepláreň.
Oficiálna afterparty po Dúhovom PRIDE
Bratislava 2013
21. 9. 2013 / 21.00 - 5.00
Rivers Club, Tyršovo nábrežie, Bratislava
www.riversclub.sk
Dúhová Bratislava sa bude baviť po pochode cez centrum mesta v štýlovom
klube na petržalskom brehu Dunaja.
Šťavnaté sety pre vás chystajú dídžeji
queer party Tepláreň. Na hornej palube
so sexy výhľadom na hrad a rieku vás
čaká pohodová hudba a chytľavé tanečné
songy, na relax pri drinku aj trsanie na
parkete. Dolná paluba bude patriť nadupaným housovým setom a o polnoci live
vystúpi talentovaný a chrumkavý HOLY.
Nuž a v podpalubí sa môžete riadne vyblázniť na drum and bass.
Tešíme sa na vás a priveďte svojich blízkych a priateľov/priateľky!
LIVE: HOLY (CZ)
DJs: Nada (SK), Saint Mark (SK), Roland
Kadela (SK), Violetta & Kevi Anavi (SK),
Soldierr (SK), Beatbenders (SK)
Vstupenky: prepredaj 7 Eur,
na mieste 10 eur
18
19
Bezpečnostné
informácie
Nechoď na akciu sám/sama. Dohodni sa s viacerými priateľmi a zúčastnite sa Dúhového PRIDE-u spoločne. A najmä – VYJDI VON, ukáž svoj postoj, užívaj si Dúhový PRIDE
a ver, že sa ti nič zlé v tento deň nestane. Urobili sme všetky bezpečnostné opatrenia.
Dodržiavaj preto pokyny organizátorov/iek a polície. Vedia, čo robia. Vyhradený
priestor konania akcie bude strážený SBS a políciou. Neodchádzaj zbytočne z tohto
bezpečného územia a drž sa skupiny pri pochode. Ak musíš opustiť zabezpečený
priestor, nechoď sám/sama, choď s niekým najlepšie v skupinke a zváž, či si ponecháš
dúhové veci na oblečení či na tvári.
• Topánky s vysokými opätkami alebo
„žabky“ nos radšej inokedy. Obuj si pohodlné, najlepšie uzavreté topánky, tenisky
alebo sandále.
ich preč nohou. Hlavne nešír paniku. Organizátori vo vestách budú mať so sebou
vodu. Môže sa zísť na vypláchnutie očí
po zasiahnutí slzným plynom, umytie
rán, popáleniny, odpadnutie a dopĺňanie
pitného režimu.
• Neprovokuj protestujúcich z druhej
strany. Nevyvolávaj konflikty. Nekrič po
nich, neodpovedaj na ich pokriky a vyhrážky, nehádaj sa s nimi. Je to zbytočné.
Tvojim argumentom aj tak nebudú chcieť
porozumieť, nič to nevyrieši, len im to
dá zámienku na konflikt.
Dúhový PRIDE Bratislava
v roku 2013 organizujú:
MEDIÁLNI PARTNERI:
PARTNERI:
HLAVNÍ PARTNERI:
• Z bezpečnostných dôvodov sú zakázané
nože, zbrane, sklo, tyče a fľaše.
• V prípade nebezpečenstva neutekaj
zbytočne ďaleko, organizátori a polícia ťa
budú chrániť účinnejšie v skupine. Nikdy
neoslov sám podozrivé osoby. V prípade
potreby vždy kontaktujte organizátorov
v reflexných vestách, SBS alebo políciu.
• Ak budú náhodou použité granáty so
slzným plynom, nedotýkaj sa ich rukou,
sú horúce. Ak sa ich chceš zbaviť, odkopni
SPONZORI PODUJATIA:
lotosovékvety
LGBTI sports team
EMBASSY OF FINLAND
BRATISLAVA
A najmä – vyjdi von, ukáž svoj postoj, užívaj si Dúhový PRIDE
a ver, že sa ti nič zlé v tento deň nestane :)
20
21
NASTAL ČAS, ABY SA ZAČALO
AKTIVIZO
OVAŤ CELLÉ SLOVENSKO...
02) $%
$TGN
TGN
GNUD
GN
UD +NR
+NRH
RHBD
B Komunitné centrum pre LGBTI ľudí a ich blízkych ponúka
bezplatné psychologické, sociálne a právne poradenstvo,
podporné skupiny, konzultácie k akademickým prácam,
LGBTI knižnicu a priestor pre komunitné akcie.
NIE SME SAMI!
Q-centrum, budova YMCA
Karpatská 2, Bratislava
www.qcentrum.sk
[email protected]
Dúhový PRIDE Bratislava je najfarebnejším a najväÏším LGBTI
podujatím na Slovensku. Od roku
2010 pracuje neziskovo a nízkorozpoÏtovo. Každá pomoc sa ráta,
každé dúhové euro pomôže vylepšiħ
podujatie, posilní viditeĀnosħ LGBTI
Āudí a našu ústrednú misiu:
rovnaké práva pre všetkých bez
ohĀadu na sexuálnu orientáciu
a rodovú identitu.
...prebúdzať zo zdanlivej letargie a postupne sa stávať súčasťou hrdej a otvorenej komunity
LGBT+ ľudí. Preto sa tohto roku uskutoční v Košiciach prvý ročník PRIDE Dúhové Košice,
pochodu za práva nehetero ľudí i tu, na východe krajiny. Našim cieľom je aktivizovať
miestnu komunitu. Pochod sa uskutoční v sobotu 28. septembra od 15:00, podrobnosti
o mieste zhromaždenia nájdete na www.pridekosice.sk alebo [email protected]
21. septembra
www.duhovypride.sk
Ïíslo úÏtu:
4007662494/7500
Informácie
o miestach konania
LOĎ RIVERS CLUB
HVIEZDOSLAVOVO
NÁMESTIE
TYRŠOVO
NÁBREŽIE
PÓDIUM
PÓDIUM
HVIEZDOSLAVOVO NÁMESTIE
AUTOBUSY
rom zahnete doľava a po chvíli chôdze
sa dostanete pred budovu Slovenského
Národného Divadla.
ELEKTRIČKY
Jesenského (linky číslo 2, 4, 6, 7), kráčajte stále rovno až pokiaľ nedôjdete ku
budove Slovenského Národného Divadla.
Poštová (linky číslo 2, 5, 7, 8), prejdite cez
ulicu, vydajte sa smerom ku Michalskej
veži, od ktorej sa cez Staromestkú bránu
dostanete ku obrovskému kameňu ‚Korzo‘. Pokračujúc rovno sa dostanete do
stredu Hviezdoslavovho námestia.
Námestie SNP (linky číslo 6 a 7), prejdite
cez ulicu okolo Starej tržnice. Po Klobučnickej ulici, míňajúc Primaciálne námestie
sa dostanete na Hlavné námestie na kto-
26
chu a fontánu Hviezdoslava, sa dostanete
pred budovu Slovenského Národného
Divadla.
Šafárikovo námestie (linky číslo 78 a 9 5),
kráčajúc popri električkovej trati sa dostanete na rušnú križovatku, na ktorej
zahnete doľava. Priamym smerom sa
dostanete pred budovu Slovenského
Národného Divadla.
Zochova (linky číslo 31, 39, 80, 83, 84,
93 a 94), popod električkovú trať sa vydajte rovno, dostanete sa ku obrovskému
kameňu ‚Korzo‘. Pokračujúc napravo sa
dostanete do stredu Hviezdoslavovho
námestia, na ktorého konci je budova
Slovenského Národného Divadla.
Most SNP (linky číslo 28, 29, 30, 37, 50,
70, 82, 88, 91, 133, 191), krížom cez
Hviezdoslavovo námestie, míňajúc so-
27
Prísť na PRIDE znamená byť HRDÝ
sám na seba. Buď hrdý na to, kým si.
2013
www.duhovypride.sk
www.facebook.com/DuhovyPRIDE
Download

BRATISLAVA - Dúhový PRIDE