SLOVAK REPUBLIC
CZECH REPUBLIC
Forever
Giving
Vyživovať
a chrániť
Poleťte s námi
do Cancunu!
Global
Rally
2015
- Rozmýšľajte vo veľkom
ARGI+
Váš klíč k Výživové
superdálnici bez provozu!
Dovolenka
bez starostí
8 XVIII. ročník, SR - 1 € / CR - 0,86 €
august / srpen 2014
Rex Maughan
HRA ZAČÍNÁ
DRUHÁ POLOVINA
ROKU 2014
Gratulujeme, Německo! A gratulujeme všem, kteří se zapojili
do Světového poháru. Ať už jako hráč, „znalec“ od televizní
obrazovky, vášnivý skalní fanoušek či ten, který naopak
proklínal každou jeho minutu, není absolutně pochyb o tom,
že Světový pohár je světová událost. Pozorovat celý svět, který se
sejde, aby porovnal své síly, aniž by však došlo k nějakým trvalejším
zraněním či škodám, to je krásné – prostě úžasné! V podstatě se to velice
podobá Global Rally pořádané naší společností Forever Living Products,
s tím rozdílem, že my si tuto velkolepou událost užíváme každý
rok! Kopaná (či jak by řekl zbytek světa – fotbal) je fenoménem,
jehož celosvětová sportovní nadvláda nemá obdoby. Co se tedy
z jeho úspěchu můžeme naučit? Fotbalu je přisuzováno 6
vlastností, které, jak věřím, jsou pro jeho úspěch klíčové a které
je možné připodobnit k našemu podnikání ve společnosti
Forever Living Products.
FOTBAL/KOPANÁ
JE TO JEDNODUCHÉ
Jedná se o jednoduchou hru
s několika pravidly.
TÝMOVÝ SPORT
ŽÁDNÉ PŘEKÁŽKY
Fotbal je týmový sport.
Buď jako tým vyhrajete,
nebo prohrajete.
Nic vám nebrání začít. Kdokoliv
s kulatým předmětem a dvěma
brankami si může zahrát.
CHCE TO TRÉNINK
ŽÁDNÉ PŘESTÁVKY
Čím více trénujete, tím
více vyhráváte.
Ve fotbale nejsou žádné přestávky.
Po dobu celých 90 minut ze sebe
vydáváte na hřišti to nejlepší.
ZÁPAS O DVOU POLOČASECH
Nezáleží na tom, jak zápas dopadl
v prvních 45 minutách, nikdy to
nevzdáváte.
2
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Rex Maughan
FOREVER
JE TO
JEDNODUCHÉ
Když děláte svou práci
ve společnosti Forever
dobře, je to jednoduché. Mluvíte
s lidmi, doporučujete naše výrobky
a marketingový plán. Nemusíte
nic přikrášlovat ani se něčeho
TÝMOVÝ SPORT
domáhat. Jen lidem předáte
náš příběh a necháte je
ŽÁDNÉ PŘEKÁŽKY
Všichni víme, že práce
všechno si vyzkoušet.
ve společnosti Forever je týmovým
Budete-li chytří, nikdy z této práce
sportem. Skutečného úspěchu
neodejdete. Můžete čas od času
nemůžeme dosáhnout sami. Může
zpomalit, ale musíte zůstat ve hře.
se vám tu a tam něco poštěstit,
Vytrvalost je nepostradatelnou
ale posunete se výše, až když
součástí úspěchu. Nic
budete moci druhé inspirovat
nezpomaluje růst více než
a naučit je rozumět vizím
nedůslednost.
společnosti Forever.
CHCE TO
TRÉNINK
Stát se odborníkem v našem oboru
vyžaduje trénink. Abyste v tom byli
skutečně dobří, musíte pracovat tvrdě.
Naší prací je jednat s lidmi a zůstat přitom
optimističtí a stále dobře naladění. Naší prací
je také chodit na schůzky a školení. Naše práce
dále obnáší dělat ty stejné prezentace stále
dokola a dokola. Abyste se stali vítězem,
ZÁPAS O DVOU
vyžaduje to odhodlání tvrdě pracovat.
POLOČASECH
V naší společnosti štěstěna sama
nepřináší dlouhotrvající úspěch.
Vždy
je
před námi zítřek. Pokud
Nikdy tomu tak nebylo a nikdy
se vám dnes nedařilo, budete mít
ani nebude.
ŽÁDNÉ PŘESTÁVKY
Budete-li chytří, nikdy z této práce
neodejdete. Můžete čas od času
zpomalit, ale musíte zůstat ve hře.
Vytrvalost je nepostradatelnou
součástí úspěchu. Nic
nezpomaluje růst více než
nedůslednost.
šanci to zkusit a napravit zase zítra. Ale
stejně jako ve fotbale, i zde jsou časové
limity a hvizd píšťalky. Vaše výsledky
budou zhodnoceny, a buďto se
kvalifikujete, nebo ne. Volba je
na vás.
Rex s Florianem Kaufmanem,
oblastním manažerem společnosti
Forever pro Německo,
Švýcarsko a Rakousko
Zatímco tedy oslavy Světového poháru pohasínají na další 4 roky
a miliony lidí se vrací zpět ke svým životům, udělejte si chvilku a podívejte
se do kalendáře. Všimněte si, že jsme téměř v polovině roku 2014. Druhá
půlka roku bude zanedlouho rozehrána. Jste připraveni? Podívejte se
na svou výsledkovou tabulku a zamyslete se nad svými slabými a silnými
stránkami. Až na konci prosince zapíská píšťalka, ujistěte se, že se vám
podařilo dosáhnout svého cíle a vstřelit gól!
S pozdravem,
Rex Maughan
výkonný ředitel
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
3
L I S T O D V Ý K O N N ÝC H R I A D I T E ĽO V
Karin a Ivan Kiszlingovci
„Život nám
ponúka veľa
príležitostí”
Keď vidíme nápis Singapur, povieme si Ázia – to je ďaleko. Pôjdeme
tam niekedy len tak? Na dovolenku? Pre tých skôr narodených je to
ako cesta na mesiac. Predtým, za socializmu sa do takejto krajiny
vôbec necestovalo, ľudia si nedovolili ani snívať o niečom takom.
Museli byť šťastní, ak dostali cestovnú doložku do bývalej Juhoslávie.
(Aj to sa prísne schvaľovalo na špeciálnom oddelení polície.) Na inú
cestu do zahraničia im ani peniaze nestačili. Teraz sú brány do sveta
otvorené, a sú tu aj možnosti na zarobenie si potrebných finančných
prostriedkov.
Vo firme Forever je pre nás super šanca nielen cestovať, ale si aj
vybudovať úspešné a stabilné podnikanie. Je to podnikanie, ktoré
Vám nikto nezoberie. (...Lebo už máte dostatočný počet fiktívnych
bodov a po troch mesiacoch Vám Vaše podnikanie prevedú na firmu,
tak musíte začať odznova, lebo sa prerozdeľujú pracovné oblasti,
a tak podobne – v iných firmách). V našej firme Forever Vám celé
podnikanie, ktoré založíte a rozvíjate nielenže ostane, ale zdedia
ho Vaše deti, ktoré môžu ďalej pokračovať vo Vašej práci. Popri
4
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
budovaní biznisu máte skvelé možnosti cestovať po svete. Každý
rok sa objaví nová destinácia, ktorá nás motivuje k budovaniu
podnikania vo Forever. Tento rok to bolo multikultúrne mesto
Londýn. Otvorením hraníc sa mnohé zmenilo. Ľudia sa rozbehli
poznávať svet. Ale distribútori, ktorí sa kvalifikovali na Global
Rally v Londýne, bývali na iných adresách, ako tí, ktorí si cestu sami
hradili. Mali k dispozícii hotely na takých uliciach a bulvároch,
kde si to ani priemerný Angličan nemôže dovoliť. O úspešných
distribútorov, ktorí budujú svoj biznis v našej spoločnosti, sa firma
Forever kráľovsky stará. Nielen bývanie, ale aj rýchla doprava
lietadlom je pre nich odmenou. K tomu samozrejme zaujímavý
program počas všetkých dní strávených v tejto krajine a stravovanie
v špičkových hoteloch. Na budúci rok je naplánované Global Rally
do Singapúru, moderného veľkomesta, vraj najkrajšieho. Treba ho
vidieť. Všetci máme možnosť kvalifikovať sa na cestu a príjemne
strávené dni na ďalšom kontinente.
Život nám ponúka veľa príležitostí, ale my potrebujeme otvoriť oči,
aby sme ich videli a ruky, aby sme po nich siahli.
Srdečne Vaši
Karin a Ivan Kiszlingovci
VŠE O FLP SR A FLP CR
www.foreverliving.com
Po výběru státu zadáte vaše přihlašovací ID a heslo. Přihlašovacím ID je vaše číslo distributora (bez mezer a pomlček).
Heslo (jedenácticiferné číslo) vám bude zasláno do 15. dne
následujícího měsíce po zpracování vaší první objednávky
výrobků. Najdete ho na vašem Bonus Recapu.
KONTAKTY FLP SR
[email protected]
20
22
Telefónna ústredňa:
+421 2 54 41 69 61
Fax:
+421 2 54 41 91 03
Zákaznícky servis:
Petra Gálffyová
+421 2 54 64 34 02
Vedúca kancelárie a medzinárodný sponzoring:
Ľubica Olešová
+421 2 50 20 24 20
Telefonické objednávky:
Viera Slováková
+421 2 54 64 34 12
Účtovníctvo:
Katarína Boboková
+421 2 50 20 24 17
Ing. Juraj Irecký
+421 2 50 20 24 81
Marketing, mesačník Forever:
Mgr. Darina Majovská
+421 2 50 20 24 28
Ing. Marián E. Kalina, PhD.
+421 2 50 20 24 24
Richard Mudrončík
+421 2 50 20 24 44
KONTAKTY FLP CR
[email protected]
24
26
OBSAH:
Telefonní ústředna:
+420 244 466 012
Fax:
+420 244 466 010
Asistentka ředitelů:
Ivana Hrdá
+420 244 460 255
Vedoucí skladu:
Lenka Kulíšková
+420 244 400 791
Účetnictví:
Martina Baštová
+420 244 460 254
Markéta Liberdová
Telefonické objednávky a fakturace:
Vlaďka Fialová a Martina Slavětínská
+420 244 466 012
Mezinárodní sponzorování a měsíčník Forever – redakce v ČR:
Mgr. Václav Brejška
+420 244 400 834
LÉKAŘSKÝ PORADNÍ SBOR FLP CR A SR
Success Day Senec, 21. 6. 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
h. doc. MVDr. Vojtech Lisák, CSc., MPH
+421 907 223 365
pondělí 13.00 – 15.00
MUDr. Emília Porubská
+421 918 106 189
úterý 18.00 – 20.00
MUDr. Štefan Košlík, CSc.
+421 907 224 397
středa 14.30 – 16.30
Bohumil Kempny, M.D.
+420 604 642 348
čtvrtek 13.00 – 15.00
MUDr. Milan Nasswettr
+420 728 577 452
pátek 17.00 – 19.00
Nové postupy v marketingovom pláne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KURZ – 27,451 Kč / 
Success Day Brno, 28. 6. 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
platný od 1.8. do 31.8.2014
REX MAUGHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Dopis od gener álních manažerů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OCENENIA máj / květen 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dovolenka bez starostí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pole ťte s námi do Cancunu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Global Rally 2015 - Rozmýšľajte vo veľkom . . . . . . . . . . . . . . . 20
Forever Giving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ARGI+ Váš klíč k Výživové superdálnici bez provozu! . . . . . 24
Vyživovať a chr ániť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
FOREVER HAND SANITIZER T M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MESAČNÍK VYDÁVA
Forever Living Products Slovak Republic, s.r.o.
Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 54 41 69 61, Fax: +421 2 54 41 91 03
e-mail: [email protected] | IČO: 35 711 248
ISSN 1339-066X
Spoluvydávateľ: Forever Living Products Czech Republic, spol. s r.o.,
Vlnitá 77/33, 147 00 Praha 4
Výkonní riaditelia: Ing. Ivan Kiszling, Mgr. Karin Kiszlingová
Redakcia SR: Mgr. Karin Kiszlingová
Redakcia ČR: Mgr. Václav Brejška
Grafické spracovanie: Andrej Šišma
Tlač: X line, Novohradská 2, 821 09 Bratislava
Periodická tlač, registrovaná na MK SR pod. č. EV 3020/09
Tento časopis bol pripravený ako informačný materiál výhradne pre distribútorov FLP.
Jeho časti alebo celok i kópie vyhotovené akýmkoľvek spôsobom nesmú byť použité
na propagáciu výrobkov zákazníkom. Nevyžiadané príspevky nevraciame.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
5
srdečne
gratulujeme!!!
TOP 20 FLP SR a FLP CR – podľa celkového počtu bodov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva
Bendelová Ema a Bendel Pavol
Kondéová Mária a Csala Roland
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan Máziková Adriana a Mázik Tomáš
Drobík Milan a Drobíková Jana
Ing. Maixnerová Blanka a Ing. Maixner Milan
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
Janetková Agnesa a Janetka Peter
Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína
SOM
SM
SOM
SOM
SM
SM
SM
SM
SM
M
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
TOP 10 FLP SR
Bendelová Ema a Bendel Pavol
RNDr. Tomková Katarína a Tomko Ladislav
Ing. Maixnerová Blanka a Ing. Maixner Milan
Máziková Adriana a Mázik Tomáš
Tárnok Ján a Bc. Tárnoková Katarína
Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína
Schneiderová Lucia a Schneider Miloš
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena Brázová Helena a Bráz Ondrej
SM
M
SM
SM
M
M
AM
SOM
M
M
– osobné a distribútorské body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TOP 10 FLP CR
6
Jilka Josef a Jilková Pavlína
Drobík Milan a Drobíková Jana
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider Žmolík Dušan a Žmolíková Lenka
Zmudová Dagmar
Guziurová Erika
Ing. Švéda Vladimír a Švédová Kamila Jurečka Vítezslav
Chejnová Blanka
Havlasová Irena a Ing. Havlas Libor
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
M
SM
SM
M
SM
M
M
SM
SM
M
Schneiderová Lucia a Schneider Miloš
Máčadi Kazimír
Ing. Sokolyová Katarína a Sokoly Radoslav
Rybárová Zuzana
Pavlínová Magda
Gazsiová Monika a Ing. Gazsi Peter
Schneiderová Katarína Župčan Ferdinand a Župčanová Katarína
Horváthová Anita a Horváth Ondrej
Tkáčiková Martina a Tkáčik Vladimír
AM
S
S
S
AS
S
AS
AM
S
AS
TOP 10 FLP CR
– osobní a nemanažerské body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SM
M
M
SM
M
SM
SM
SM
SM
AM
TOP 10 FLP SR
– osobné a nemanažérske body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ing. Czinege Karol Mike Fedorová Gabriela a Mike Zoltán
RNDr. Tomková Katarína a Tomko Ladislav
Řehák Michael a Mgr. Řeháková Eva
Tárnok Ján a Bc. Tárnoková Katarína Berkeš Vojtech a Berkešová Georgína
Prom. Ped. Drastichová Marie a Ing. Drastich Otmar Ing. Kováč Juraj a Kováčová Alena
Ing. Rýpar Rudolf a Rýparová Ingeborg
Schneiderová Lucia a Schneider Miloš – osobní a distributorské body
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vozar Milan a Vozarová Karla
Ing. Švéda Vladimír a Švédová Kamila Krňoulová Milada a Krňoul Vratislav
Korba Marcel a Korbová Marcela
Zmudová Dagmar Wawrzyczková Irena a Ing. Wawrzyczek Jiří
MUDr. Nasswettr Milan a Nasswettrová Edita Jilka Josef a Jilková Pavlína PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider Bc. Mihlová Iveta a Mihle Petr
M
M
M
S
SM
M
AM
M
SM
S
Vysvetlivky: ZM – zafír manažér SOM – soaring manažér SM – senior manažér M – manažér AM – asistent manažéra S – supervízor AS – asistent supervízora
máj / květen
2014
Asistenti manažéra
FLP SR
Schneiderová Lucia a Schneider Milošsponzor: Ing. Maixnerová Blanka a Ing. Maixner Milan
Župčan Ferdinand a Župčanová Katarína sponzor: RNDr. Tomková Katarína a Tomko Ladislav
SUPERVÍZORI
FLP SR
Csontosová Gizela
sponzor: Bacigálová Magdaléna a Bacigál Ján
Gazsiová Monika a Ing. Gazsi Peter sponzor: Župčan Ferdinand a Župčanová Katarína
Máčadi Kazimír
sponzor: Tárnok Ján a Bc. Tárnoková Katarína
Rybárová Zuzana
sponzor: Kováč Ladislav
Ing. Sokolyová Katarína a Sokoly Radoslav sponzor: Mike Fedorová Gabriela a Mike Zoltán
SUPERVIZOŘI
FLP CR
Korba Marcel a Korbová Marcela
sponzor: Jilka Josef a Jilková Pavlína
3. úroveň
AUTOMOBILOVÝ
PROGRAM
6/2014
FLP SR:
Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva (SOM)
2. úroveň
FLP SR:
Kondéová Mária a Csala Roland (SOM) 1. úroveň
FLP SR:
Bendelová Ema a Bendel Pavol (SM)
Máziková Adriana a Mázik Tomáš (SM)
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan (SOM)
FLP CR:
Drobík Milan a Drobíková Jana (SM)
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider (SM)
Zoznamy nových Asistentov supervízora nájdete na www.foreverliving.com v sekcii NOVINKY.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
7
M. Kondéová (SOM) – moderátorka dňa
Senec, 21. 6. 2014
Success
Day
Všade dobre, v Senci, na Success dni najlepšie!
Vyše štyristo nadšencov, ktorí pricestovali zo všetkých
kútov Slovenska, ale aj z Čiech, zhodne tvrdili, že účasť
na tomto podujatí je pre nich neoceniteľným zdrojom
energie, vedomostí a odhodlania, bez ktorých si svoju
spoluprácu s FLP nevedia predstaviť.
A tento deň sa aj oslavuje. Oslavuje sa úspech, oslavujú sa výsledky,
ktoré sa dosiahli, oslavujú sa ľudia, ktorí sa nebáli zobrať si svoj osud
do vlastných rúk. „To, že niekto dosiahne nejaký úspech, je len dôkazom
pre všetkých, že ostatní ho môžu dosiahnuť tiež.“ Slová Abrahama
Lincolna platia dodnes.
Osvojiť si zmýšľanie a postoj úspešných, to je výzva a poslanie našich
stretnutí. Zobrať si príklad z nadšenia, vytrvalosti a neochvejnosti
moderátorky dňa, Soaring manažérky Mariky Kondéovej, stotožniť sa
s filozofiou spoločnosti, učiť sa z odovzdaných vedomostí a skúseností
prednášajúcich, nám nesmierne uľahčí cestu za našimi predsavzatiami.
Country manažér Ing. Ivan Kiszling nám hneď na úvod predstavil
spoločnosť Forever Living Products, od histórie po súčasnosť, ale aj jej
vízie do budúcnosti. Umožniť čo najväčšiemu počtu ľudí žiť si svoj život
podľa vlastných predstáv – to je predstava Rexa Maughana a vedenia
spoločnosti, zdôrazňoval pán riaditeľ.
Ako čeliť nástrahám nášho často hektického životného štýlu, ako
si zabezpečiť harmonické fungovanie nášho organizmu pomocou
správnej výživy, nám prezradila MUDr. Helena Ragasová, ktorej
prednášky majú popri vysokej odbornej úrovni aj nezanedbateľný
kultúrny rozmer.
8
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Noví asistenti manažéra
Následne manažérka Ing. Marta Zrníková s dokonalým prehľadom
zvládnutou ponukou produktov, potvrdila význam doplnkov výživy
v našom každodennom živote. Nezabudla ani na výrobky pre osobnú
starostlivosť, aj keď krása vždy vychádza z vnútra, občas ju neuškodí
podporiť!...
Svedectvá o tom, že v prípade produktov sa teória zhoduje s praxou,
nám podali spokojní distribútori, ktorí sa ledva zmestili na pódium –
toľkí sa chceli podeliť o svoje skúsenosti!
Spoločnosť však okrem možnosti podporiť si svoje zdravie a krásu,
ponúka aj príležitosť zlepšiť si aj materiálne zabezpečenie. S touto formou
podnikania získali už svoje skúsenosti aj supervízori PaedDr. Anna
Bódišová, Ing. Vladimír Prevužňák, Zuzana Holodová a Michaela
Potreczová. Z ich príbehov bolo cítiť, že sú odhodlaní kráčať ďalej
po nastúpenej ceste.
Všetko má svoj začiatok, a ten je najkrajší, keď pritom nie sme sami.
A nastupujúcich nových asistentov supervízora sprevádzali k preberaniu
zlatých orlíkov ich priatelia, a úsmevy sa striedali so slzami dojatia.
Úspech má veľa podôb, pre každého znamená niečo iné, ale pre
oceňovaných tá chvíľa, keď im riaditeľský pár odovzdal ocenenie pre
postup v marketingovom pláne, určite ostane dlho v pamäti.
Podobne sa možno cítili aj ďalší oceňovaní, teraz už za aktivitu 4CC,
noví supervízori a noví asistenti manažéra. Pre nich už budúcnosť naberá
jasnejšie kontúry, oni sú už rozhodnutí uskutočniť si svoje ciele!
Odvážnemu, ale hlavne pracovitému aj šťastie praje, a tak už tradičné
vylosovanie výhercov súťaže „Príležitosť s Forever“, urobilo radosť
usilovným distribútorom, ktorí sa podelili s touto príležitosťou
s druhými.
Spolupráca so spoločnosťou je nesmierne jednoduchá, netreba v tom
hľadať žiadne tajomstvá, stačí odovzdať svoje presvedčenie a skúsenosti,
byť nápomocný druhým a úspech vás neminie! Čerstvý manažér firmy
Noví supervízori
Ing. Marek Bárta takto zhrnul vo svojej prednáške spôsob práce s FLP. Pri
dodržaní určitých postupov robiť svoju činnosť jednoducho, zrozumiteľne
a príťažlivo. Takto zabezpečíte pre svojich blízkych, priateľov a aj pre seba
dôstojný a plnohodnotný život.
Zarábanie by nemalo znamenať naháňať sa za peniazmi, ale snahu
vytvoriť si životný priestor, v ktorom sa cítime dobre, kde nás nič
a nikto neobmedzuje. Ak sa rozhodnete zarábať s FLP, a budete sa riadiť
podmienkami, ktoré sú potrebné na vyplácanie odmien, vedzte, že
nikdy nebudete sklamaní. Len na vás záleží, či ste ochotní dodržať to,
čo ste si sľúbili, Rex Maughan dohodu vždy plní! Zarábanie s FLP je
najlepší, najpríjemnejší a najuspokojivejší spôsob, ako si zabezpečiť svoju
budúcnosť. Takto sa prihováral k poslucháčom v sále Ernest Mészároš,
a dodal, že vo Forever nič nie je nemožné, našim možnostiam kladieme
hranice len my sami. „Čo si dokážete predstaviť, dokážete aj uskutočniť“
– citoval Walta Disneyho na záver svojej prednášky.
Deň sa blížil k záveru a moderátorka Marika Kondéová s dojatím
v hlase volala na pódium Agnesu Janetkovú, Senior Eagle manažérku
FLP. Desaťročná spolupráca týchto dvoch úspešných dám priniesla
v živote mnohým ich nasledovateľom také zmeny, v ktoré nedúfali ani
vo svojich najtajnejších snoch. A práve to je základ úspechu, neustále byť
pripravený na zmenu, chystať sa na ňu a prispôsobiť sa jej. Stáť znamená
ísť dozadu, kráčať znamená stáť, prijať zmenu a utekať jej v ústrety – len
tak budeme napredovať! Jej posledné slová už prehlušil neutíchajúci
potlesk, prejavy vďaky a uznania za jej prednášku, ale aj za prednášky
ostatných účinkujúcich.
Čas sa naplnil, ale veľmi ťažko sa lúčilo s touto jedinečnou atmosférou,
Marika nás však uistila – o mesiac sme tu zas!
Príďte aj vy priatelia!
Katarína Mészárošová
Eagle manažérka FLP
Viac fotografií nájdete na našom Facebooku.
Ocenenie aktivity 4cc
MUDr. H. Ragasová – Výživa a vplyv na zdravie
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
9
Senec, 21. 6. 2014
Success Day
PaedDr. A. Bodisová (S)
Naše skúsenosti s podnikaním v FLP
Noví asistenti supervízora
Ing. M. Zrníková (M) – Ponuka výrobkov FLP
Ing. M. Bárta (M) – Spolupráca s FLP
10
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
E. Mészároš (SM) – Zarábame s FLP
Noví asistenti supervízora
Noví asistenti supervízora
Mgr. V. Prevužňák (S)
Z. Holodová (S)
M. Potreczová (S)
Naše skúsenosti s podnikaním v FLP
Naše skúsenosti s podnikaním v FLP
Naše skúsenosti s podnikaním v FLP
Ocenenie aktivity 4cc
Ocenenie aktivity 4cc
A. Janetková (SM) – Priprav sa na zmenu
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
11
Nové postupy
v marketingovOm plánE
Mináriková Emília
NOVÁ
supervízorka FLP
Všetky malé deti majú veľa snov, čím by sa chceli
stať, keď budú veľkí. Aj ja som mala. Najprv som chcela
byť predavačkou, lebo sa mi páčilo, ako predávajú tety
predavačky. Neskôr som chcela byť letuškou a lietať
s lietadlami do exotických krajín, no a nakoniec som
chcela byť lekárkou, alebo aspoň zdravotnou
sestričkou a liečiť ľudí.
Málokedy sa deťom vyplnia ich detské sny, ale ja mám to šťastie. Ako podnikateľka
som vlastnila obchodnú firmu a mala som sieť detských predajní, môj sen o predavačke
sa mi naplnil. Pracovala som v cestovnej kancelárii, síce nie ako letuška, ale ako
sprievodkyňa som často lietala a niekoľko rokov som žila v exotickej krajine. Ale
sen byť lekárkou alebo sestričkou sa nemal nijakú šancu naplniť. Keď svetová kríza
zamávala nad firmami a musela som zavrieť predajne, odišla som pracovať do Rakúska
ako opatrovateľka. Povedala som si – môj sen sa predsa naplnil, aj keď moja pôvodná
predstava bola celkom iná. A zrejme tá časť, ktorá k tomu snu ešte chýbala, bol Forever.
Moja cesta k Foreveru bola naozaj dlhá. Veľa rokov som užívala Gin-chiu, ktorá mi
veľmi pomáhala, ale možnosť spolupráce s Foreverom som stále odmietala. Mala som
dva pádne dôvody: nemala som čas, lebo som mala inú prácu, a produkty sa mi zdali
prehnane drahé. Je pravda, že v tom čase vďaka kurzu boli oveľa drahšie ako sú teraz, ale
to si myslím, že ani nebolo podstatné, jednoducho som nemala záujem.
O niekoľko rokov sa situácia zmenila. Keď sa lieky na recepty začali doplácať pekným
balíkom peňazí, začala som postupne vymieňať chemické lieky, ktoré som užívala,
za produkty od Forever.
V auguste minulého roku, keď som prišla domov z Rakúska, sa ma moja sponzorka
opýtala: „Vieš, čo budeš robiť zajtra?“ - „Ešte neviem,“ odpovedala som. „Ale ja viem,“
povedala sponzorka, „zajtra s nami pôjdeš do Senca na Success Day.“ Išla som. Bol to
pre mňa deň s veľkým „D“. Zanechal vo mne neskutočne veľký dojem a príbehy ľudí,
ktoré som si tam vypočula, boli pre mňa veľkou motiváciou.
12
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Začala som sa venovať práci s plným
nasadením. Študujem dostupnú literatúru
a odborne sa vzdelávam. V priebehu
roka som sa zmenila na morské prasiatko
(testovala som na sebe všetko, čo sa dalo)
a zdokumentovala som si priebeh jednotlivých
účinkov. Zúčastňujem sa na prezentáciách
a školeniach. Moja stále väčšia informovanosť
o firme a produktoch mi dáva väčšiu istotu pri
oslovovaní ľudí a predstavovaní produktov. Práca obchodníčky vo mne zanechala
skúsenosti a prax, ako zapôsobiť na klienta.
Jedno je ale isté, bez vlastných skúseností sa presviedča ťažšie. Stačili viditeľné
účinky krémov na mojej pleti a už som mala zaregistrované všetky moje priateľky
a mala prvých ľudí v mojej dolnej línii. Forever produkty sa mi veľmi osvedčili aj
pri mojej práci ošetrovateľky a môžem hrdo povedať, že mojej pacientke zachránili
život. A nebudem preháňať, keď poviem, že aj mne, možno doslova nezachránili, ale
určite zmenili život. Moja práca mi priniesla už aj úspechy. Za pol roka som sa stala
supervízorkou a to aj napriek tomu, že som tri týždne v Rakúsku a na prácu mám
mesačne len jeden týždeň.
K tejto práci nie je potrebné nič iné, len jedno – chcieť, a chcela by som povedať
každému kto rozmýšľa a pochybuje, nech nestráca drahocenný čas. Táto práca okrem
toho, že nám prinesie aj vytúžený zárobok, je práca, ktorá nás dokáže vzdelávať
a napĺňať dobrým pocitom. Môže byť ešte krajší pocit, ako keď sa nám niekto
poďakuje, že sme mu pomohli alebo zachránili život?
Viem, že mám fantastických ľudí v dolnej línii, ktorí vedia, že vždy stojíme pri nich
a viem, že mám fantastických ľudí v hornej línii, ktorí vždy stoja pri nás. Na záver by
som sa chcela poďakovať mojej hornej línii Blanke Maixnerovej a Alenke Bárdyovej
za ich neskutočnú pomoc a Alenke za to, že to so mnou nikdy nevzdala. Tiež sa chcem
poďakovať aj mojej dolnej línii za ich usilovnú prácu a želám im veľa úspechov na ceste
k pozícii manažéra.
Emília Mináriková
Nové postupy
v marketingovOm plánE
Vargová Edina
a Varga Ján
NOVÍ
SUPERVÍZORI FLP
Som nesmierne šťastná, že som náhodou
našla firmu Forever Living Products,
ale teraz už viem, že to náhoda nebola,
lebo náhody neexistujú. Náš príbeh
sa začal minulý rok, začiatkom marca.
Pracovala som ako telefonistka v jednej
nemenovanej maďarskej firme, ktorá
predávala svoje výrobky cez telefón.
Nikdy na to nezabudnem, že ,,náhodou“ som zavolala neznámemu
mužovi. Mal strašne príjemný hlas, tak som začala hovoriť
o produktoch, ktoré som mu chcela predať. Ale nepodarilo sa, lebo mi
povedal, že má lepšie výrobky a nech prídem na prednášku do Košíc.
Tak sme si vymenili telefonický kontakt a na druhý mesiac sme išli
na tú prednášku. Veľmi nás to zaujalo, hlavne výrobky.
Ale život nebol k nám veľmi prajný, lebo manželovi diagnostikovali
sklerózu multiplex a potrebovali sme výrobky FLP. Rok sme ich
užívali a urobili sme aj pár prezentácií. V januári 2014 sa nám
podarilo dostať na pozíciu supervízora. Sme odhodlaní ísť ďalej,
lebo máme úžasnú sponzorku a prajeme každému takú, akú máme
my.
Ten príjemný hlas patril Ing. Ľubomírovi Rácovi a prišla aj veľmi
milá sympatická pani, ktorá sa volá Terézia Čuková. Tá sa neskôr stala
mojou sponzorkou a naše priateľstvo sa začalo. Ďakujeme vám, že ste si
našli čas a prišli k nám na prednášky do Kráľovského Chlmca, hoci ste
museli precestovať 300 km.
Môj manžel vďaka týmto výrobkom môže naďalej normálne fungovať,
máme vynikajúce výsledky a lekári sa čudujú, že mu ustupuje zápal
v mozgu a začala sa regenerácia. Tieto zázraky robia vynikajúce
výrobky Forever Living Products.
Zoznámili sme sa aj s ďalšou dobrou dušou z hornej línie – Gabikou
Mike Fedorovou. Povedala nám všetko o produktoch a radí nám aj
naďalej. Ďakujeme Gabika, sme ti veľmi vďační, bez teba by to nešlo.
Pomocou Ing. Ľubomíra Ráca, sponzorky Terézie Čukovej a Gabike
Mike Fedorovej sme to zatiaľ dotiahli na asistentov supervízora, aby
sme mohli výrobky kupovať čo najlacnejšie.
Ďakujem Pánu Bohu, že nám dal túto možnosť a do cesty nám zavial
dobrých ľudí. Ďakujem sponzorke, hornej a dolnej línii, že stáli pri
nás, „chytili naše ruky“ a pomohli ako sa len dalo.
Každému prajeme veľa síl a vytrvalosti.
Vargová Edina a Varga Ján
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
13
Ing. R. Rýpar (SM) – moderátor dne
Brno, 28. 6. 2014
Success
Day
Začíná léto, venku hřeje sluníčko, no a my, vyznavači
zdravého životního stylu a Foreveru, jsme se opět sešli
v příjemném sále hotelu Voroněž v Brně na dalším
Success Day. Závan příjemného nadšení byl vnímatelný
od samého začátku. Mezi lidmi v sále se objevili i naši
kolegové ze Slovenska a to nás velmi potěšilo.
Celým dnem nás provázel v roli moderátora pan Ing. Rudolf Rýpar
(SM), který svoje moderování občas odlehčil nějakým tím vtipem, aby
se uvolnila atmosféra v sále, a dařilo se mu to. Po úvodním přivítání
všech přítomných se jako první ujal slova pan Ing. Ivan Kiszling,
Country manažer FLP CR a SR, představil společnost Forever,
představil vizi a záměr naší skvělé společnosti a ti, co byli na Success
Day poprvé, uviděli také fotky a videa z plantáží i z výrobních
závodů FLP. Nabídkou výrobků společnosti Forever nás provedl
sympatický a usměvavý Marcel Korba (S), který pracuje jako masér
a výborně propojuje svoji práci s Foreverem. Po jeho vystoupení nás
MUDr. Milan Nasswettr seznámil s vynikající novou sadou výrobků
Vital5, která je vlastně preventivní sadou pro každého dospělého
člověka, který chce mít zdravé a čisté tělo a plný energie se chce dožít
vysokého věku a užívat si aktivně života. Poukázal na to, že v dnešní
době je naprosto nezbytné užívat výživové doplňky, protože naše strava
obsahuje minimální množství živin a naše tělo nemůže bez těchto
živin zdravě fungovat. Vedl nás k uvědomění, že náš „moderní životní
styl“ v mnohém ničí nejen naše tělo, ale i psychiku. Potom se opět
14
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Noví asistenti supervizora
slova ujal moderátor dne pan Rýpar, čekalo nás totiž oceňování našich
nových spolupracovníků, kteří splnili to nejdůležitější - 2 body a stali se tak asistenty supervizora FLP. Dostali krásného zlatého orlíka
na zelené stuze a zbytek dne si užívali toto první ocenění. Pan Rýpar
také slovně provázel zkušenosti s našimi produkty a vyzval některé
z nás, abychom se přišli podělit s ostatními o své vlastní poznatky.
V tomto bloku vystoupili i dva muži, prvním z nich byl pan Michael
Řehák (SM), který se přišel podělit o své nadšení s Vitalem5, toto
nadšení pramení nejen z užívání produktu, ale i z obchodního úspěchu
s touto sadou. Druhý muž, který vystoupil, byl pan Milan Vozar (M),
který je stále nadšeným a věrným spolupracovníkem Foreveru a své
nadšení a humor přenesl i na lidi v sále. Následovala polední přestávka
a pomalu jsme se posunuli do druhé části tohoto svátečního dne,
která se vždy týká obchodu. Máme báječné výrobky a také výborný
marketing. Z jednotlivých vystoupení byla cítit „příchuť nadšení“
a tato radostná atmosféra se rozlévala snad po všech lidech v sále.
Na řadu přišly zkušenosti s podnikáním v FLP, o své první úspěchy
se přišla podělit slečna Ilona Fryštáková (AS), která pracuje jako
kadeřnice a začíná spojovat svoji práci s podnikáním v FLP, svoje cíle
nám přišla sdělit slečna Lucie Šmídková (S), která už je o stupínek výš
– na důležité pozici supervizora. Paní Jindřiška Krulová, manažerka, se
kterou se život nemazlil, se s námi podělila o svoji vděčnost Foreveru
a o to, že je ráda, že může pomáhat lidem bohatnout. Jako čtvrtá
žena vystoupila slečna Klára Spěváková, která sklízí úspěchy jako
nejmladší senior manažerka v FLP CR a vede skupinu v Břeclavi.
Pracujeme v obchodní společnosti, a proto je důležité vědět jak
správně sponzorovat a jak zaujmout lidi, kteří Forever neznají. O tom
TOP 10 podle celkových bodů
Noví supervizoři
nám přišel něco říct pan Josef Jilka (M), který je velmi úspěšný právě
ve sponzorování. Ukázal nám, jak lze velmi jednoduše pracovat s naší
„Příručkou přímého zákazníka a distributora.“ Výborné vystoupení.
Další blok zkušeností s hubnutím s našimi produkty jen potvrdil
jedinečnost a kvalitu našich produktů. A opět následovalo oceňování
naší práce, byli oceněni ti, kteří plní aktivitu 4 body každý měsíc, noví
supervizoři, a byla představena TOP 10 FLP CR, desítka nejlepších,
kteří mají nejvíce celkových bodů, a deset nejlepších, kteří mají
nejvíce nemanažerských bodů. A program pokračoval a gradoval,
ředitelský pár FLP CR a SR, manželé Karin a Ivan Kiszlingovi, losoval
20 výherců soutěže „Příležitost s Forever“ a 20 šťastlivců vyhrálo
šek na nákup letáků FLP v hodnotě 300,-Kč za to, že sponzorovali.
V závěrečné části tohoto dne nás čekala dvě poslední vystoupení.
Jak vydělávat nám přišla říct paní Blanka Chejnová (SM), která díky
naší výborné sadě Clean 9 nejen zhubla pár kilo, ale doslova se začala
zázračně měnit před očima, nyní nejen krásně vypadá, ale také z ní čiší
nová energie plná života. Ukázala nám „v číslech“, jak se dá jednoduše
a úspěšně budovat naše podnikání se sadou Vital5. A byl tu závěr dne
a skvělé motivační vystoupení velmi příjemné, sympatické a úspěšné
dámy paní Dagmar Zmudové (SM) o tom jak vytrvale a cílevědomě
budovat svůj tým.
Další Success Day skončil, odnesli jsme si každý svůj kousek
foreveráckého nadšení a radosti ve svých srdcích, abychom mohli dál
úspěšně šířit vize Foreveru mezi lidmi.
Mgr. Eva Natálie Řeháková
senior manažerka FLP
Více fotografií naleznete na našem Facebooku.
B. Chejnová (SM) – Vyděláváme s FLP
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
15
I. Fryštáková (AS)
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
L. Šmídková (S)
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
TOP 10 podle nemanažerských bodů
Brno, 28. 6. 2014
J. Krulová (M)
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
Success Day
K. Spěváková (SM)
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
Ocenění aktivity 4cc
MUDr. M. Nasswettr (AM) – Důležitost Vital5
16
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
M. Korba (S) – Nabídka výrobků Forever
D. Zmudová (SM) – Vytrvale buduj svůj tým
J. Jilka (M) – Spolupráce s FLP
Dovolenka bez starostí
Či už idete toto leto na pláž, festival
alebo putujete cez Himaláje, nezabudnite
si do vášho kufra pribaliť produkty,
bez ktorých sa jednoducho nemôžete
na vašej ceste zaobísť.
Aloe Lotion | Obj. č. 62
Aloe Lips | Obj. č. 22
Aloe Vera Gelly | Obj. č. 61
Aloe Sunscreen Spray | Obj. č. 319
Aloe Sunscreen | Obj. č. 199
Aloe First | Obj. č. 40
ní,
ale priprave
Buďte dokon
lenka
aša dovo
v
a
l
o
b
y
ab
bez starostí!
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
17
Poleťte s námi
do Cancunu!
Gregg Maughan, prezident
Není tomu náhodou, že jedno z nejdůležitějších ocenění v rámci
Forever marketingového plánu je pojmenováno po orlovi, jenž zdobí
logo naší společnosti.
Ocenění Eagle manažer představuje největší naději
pro všechny distributory. Ocenění manažeři jsou
zosobněním naší firemní mise: „Chceme vytvářet
podmínky prospěšné pro každého, kdo se chce
důstojně stát tím, kým chce být.“
Stát se Eagle manažerem znamená, že zcela
využijete výdělečnou schopnost marketingového
plánu rozvojem vlastního obchodu, ale také tím, že
pomůžete dosáhnout téhož cíle ostatním.
Po dosažení úrovně manažera pokračují Eagle
manažeři v aktivitách rozvoje obchodu, jež jim
v první řadě pomohly k úspěchu.
Užívají si produkty, jež jim pomáhají lépe vypadat
a lépe se cítit. Doporučují tyto produkty všem
lidem, se kterými se setkají. Pokračují v hledání
nových potenciálních zákazníků, s nimiž sdílí tuto
příležitost. K růstu obchodu přispívají také školením
a rozvojem nemanažerských linií obchodní skupiny.
Tím v průběhu kvalifikačního období generují
požadované kreditní body.
Eagle manažery zveme na společné setkání
Eagle Manager Retreat, v rámci něhož jim
budou poskytnuty dvě letenky, ubytování
a jeden z nejlepších tréninků na světě. Letošní
Eagle Manager Retreat začíná v prostředí
nevídané nádhery jezera Tahoe a končí výletem
do výrobního závodu Aloe Vera of America a party
na legendárním Southfork ranči v texaském
Dallasu.
Pokud jste se kvalifikovali, blahopřejeme! Uvidíme
se u jezera Tahoe. A zbytek z nás si připravme
takový plán, abychom ocenění Eagle manažer
získali v následujícím kvalifikačním období.*
Eagle Manager Retreat 2015 se totiž bude
konat v nádherném Cancunu v Mexiku!
Kvalifikační období:
1.5.2014 – 30.4.2015
Cancun je dynamické a živé město známé svou
starověkou mayskou kulturou, kilometry krásných
slunečných pláží, vodními sporty, luxusními lázněmi
a zajímavým podmořským muzeem. Plánujte své
obchodní aktivity se svým týmem a poleťte s námi
příští rok na plně hrazenou cestu do Cancunu!
* Podrobnosti o podmínkách a kvalifikačních kritériích
najdete v Politice společnosti.
Už máme za sebou viac než polovicu cesty
ku kvalifikácii na Global Rally v Singapure.
Skontrolujte si svoje kreditné body, aby ste sa uistili, že ste na tej správnej ceste
a nezabudnite, čím vyššia úroveň kvalifikácie, tým väčšie výhody!
Global Rally je najčastejšie spomínaná udalosť v spoločnosti Forever
a i keď sme sa len nedávno vrátili z Londýna, už teraz sme plní
nadšenia z budúcoročného Rally, ktoré sa bude odohrávať na ďalšom úžasnom mieste – v Singapure.
Nenechajte si ujsť príležitosť preskúmať toto rušné kozmopolitné
mesto. Pracujte na kvalifikácii na Global Rally 2015 a budete si
môcť užívať všetko, čo Singapur ponúka...
Nakupujte do úmoru
Kultové stavby
Singapur je svetoznámy vďaka svojim nákupným a módnym
možnostiam s obrovskými futuristickými nákupnými centrami,
ktoré dominujú hlavným uliciam. Ulica Orchard Road sa môže
pochváliť širokou škálou obchodných centier a butikov, ktoré
si prisvojili status turistickej atrakcie, a ktoré predávajú zmes
sofistikovaných módnych značiek a najmodernejších nezávislých výtvorov. No nie je to iba o obrovských obchodoch.
Singapur je tiež hostiteľom živých čínskych štvrtí s hodvábom,
plátnom, čipkou, keramikou, nefritom, kašmírom a tradičným
čínskym oblečením, aby sme vymenovali aspoň niekoľko pokladov, ktoré tu môžete nájsť.
Singapur ponúka zaujímavú panorámu, stovky impozantných
budov a mrakodrapov, vrátane budovy Marina Bay Sands.
Vďaka svojim 340 metrom je vyššia ako Eiffelova veža. Nachádza sa tu hotel, kongresové a výstavné priestory, divadlá,
zábavné podniky, obchody a reštaurácie. Nemali by ste odísť
bez toho, aby ste sa odfotili pri 8,5-metrovej soche Merlion
v Merlion Parku. Mýtická postava s hlavou leva a telom ryby
sa stala známou ako oficiálny maskot Singapuru.
Potešenie pre chuťové poháriky
Dosiahnite to
Kvalifikácia na Global Rally je jednoduchá. Získajte aspoň
1500 kreditných bodov za kalendárny rok alebo sa kvalifikujte
na Chairman‘s Bonus. Áno, to je všetko! Žiadne komplikované
Singapur je multikultúrne miesto, čomu vďačí za chutnú a rozmanitú kuchyňu. Na tento mestský štát pôsobia malajzijské, čín- pravidlá, žiadne malé písmenká. Kvalifikačné obdobie je od
ske, indonézske, indické, srílanské, thajské, filipínske a západné 1. januára do 31. decembra 2014.
vplyvy, čo tvorí pulzujúcu zmes výnimočných chutí. Food Street
v srdci čínskej štvrte spája všetky tradičné jedlá týchto národov Podmienky kvalifikácie nájdete aj v Politike spoločnosti.
na jednom mieste prostredníctvom stánkov na ulici, kioskov
a reštaurácií, ktoré súperia o vašu pozornosť. Skvelý spôsob
ako ochutnať miestnu stravu počas vášho pobytu v Singapure.
Czech Republic | Slovak Republic FOREVER
21
Forever
Jsme společností, jež považuje základní hodnoty a etiku
za bytostně vlastní. Společnost Forever přistupuje k pomoci
ostatním s opravdovým odhodláním. Její charitativní sekce
Forever Giving od roku 2009 pomohla v mnoha případech, jež za to
opravdu stály.
Hurikán Sandy
Whizz Kids
Hurikán Sandy, nejsmrtonosnější a nejničivější hurikán roku 2012
v Atlantické hurikánové sezóně, způsobil zkázu napříč velkou částí
Ameriky, Kuby a Karibiku. Forever Giving odeslala nákladní auto plné
balené vody a tyčinek Forever Fast Break do oblasti vzdálené takřka 2400
kilometrů od Texasu, do jedné z nejvážněji postižených oblastí ve státu New
York, aby pomohla při řešení následků této katastrofy. Tyto zásoby byly
rozděleny mezi 200 pohotovostních vozidel Amerického červeného kříže, jež
distribuovala jídlo, vodu a tyčinky mezi 200 milionů lidí, jejichž
domovy byly poškozeny nebo zničeny touto přírodní katastrofou. Poté, co
se ukázalo, že přístup do mnoha oblastí bude problematický, se Forever
Giving spojila s Forever Living pro získání povolení od FEMA, potřebného
pro dodávku zásob do oblastí, kde je Americký červený kříž potřeboval ze
všeho nejvíce. Mimo darování potřebných zásob Forever Giving Americkému
červenému kříži přispěla značnou finanční částkou na zajištění přístřeší, jídla,
psychické podpory a další pomoci lidem postiženým bouří.
Nejnovější dar společnosti Forever byl minulý měsíc předán
na londýnské Global Rally. Šek v hodnotě 30 000 dolarů byl darován
charitativní organizaci ve Velké Británii na pomoc dětem upoutaným
na invalidní vozík pod názvem Whizz-Kids. Distributoři mohli na akci
přispět pomocí textové zprávy a PayPalu a pro výběr dalších prostředků
na charitu byla prodávána speciální edice Aloe Baby. Organizace WhizzKids poskytuje hendikepovaným dětem vozíky a další vybavení pro
zajištění mobility a nabízí také tréninky a podporu skrze vzdělávací
pracovní příležitosti a pobytové tábory.
Havajská nadace
pro dětskou rakovinu
Havajská nadace pro dětskou rakovinu (HCCF) je organizací, jež se
zaměřuje na pomoc dětem a rodinám, kde byla diagnostikována
rakovina. V partnerské spolupráci s Forever Giving HCCF darovala
24 000 dolarů na pomoc rodinám s dětmi postiženými rakovinou.
Tyto prostředky byly použity na zajištění finanční výpomoci
rodinám, jež nebudou schopny splácet hypotéky, splátky
na automobil, nebo dokonce ani lékařské ošetření, které nehradí
pojišťovna. Mimo to Forever Giving přispěla 1 500 dolarů
na projekt HCCF Kokua košík. Tyto košíky se záchrannými
balíčky jsou věnovány čerstvě diagnostikovaným dětem
a jejich rodinám a obsahují vše potřebné od dárkových karet,
plyšových zvířátek, přikrývek a dalších věcí, jež mohou
pomoci s jejich adaptací během pobytu v nemocnici. Košík
také obsahuje knihu, která rodinu informuje o typu rakoviny,
jímž jejich dítě trpí, a léčbě, která bude dítěti poskytnuta.
V rámci projektu HCCF Forever Giving rovněž věnovala 24 000
dolarů HUGS, nadaci, jež se zaměřuje na dlouhodobou emocionální,
psychologickou a sociální podporu rodin s dětmi trpícími rakovinou, a to
skrze skupiny vzájemné podpory, rodinnými akcemi a respitní péčí. Pomocí
daru od Forever Giving v hodnotě 24 000 dolarů zajistila HUGS program
letecké pomoci postiženým rodinám. Konkrétně se jednalo o příspěvek
na dopravu na Oahu nebo americkou pevninu pro ošetření, jež nejsou
v některých částech Havaje poskytována.
22
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Tajfun Haiyan
Tajfun Haiyan, jeden z nejsilnějších tropických cyklónů
historie, zdevastoval v listopadu loňského roku celé
oblasti v jihovýchodní Asii, obzvláště pak Filipíny.
Těsně po tajfunu věnovala Forever Giving 50 000
dolarů Filipínskému červenému kříži na pomoc při
obnově a opětovné výstavbě postižených oblastí. Mimo
tohoto daru ve výši 50 000 dolarů organizace Forever
Giving po celý měsíc listopad vyhradila svůj darovací
PayPal účet tomuto účelu a všechny příspěvky
tak směřovaly na nápravu škod na postižených
Filipínách.
Společnost Zimbabwe
pro sirotky osiřelé
v důsledku AIDS
74 % všech dětí osiřelých v Zimbabwe osiří
díky nemoci AIDS. V důsledku toho jsou děti
ponechány napospas a musí se o sebe samy
postarat v extrémní chudobě. Takové děti často
zbytečně trpí léčitelnými chorobami a zdravotními
problémy, jež nejsou z důvodu nedostatku základní
zdravotní péče ošetřeny. Společnost Zimbabwe pro sirotky
osiřelé v důsledku AIDS (ZAOS) se soustředí na pomoc chudým
sirotkům městské části Dzivarasekwa v Harare, jimž umožňuje získat
základní vzdělání a s ním naději na lepší budoucnost. Díky daru od Forever
Giving byla ZAOS schopna poskytnout sirotkům žijícím v jejich táboře
základní zdravotní péči od prostého ošetření zubů až po pravidelné
lékařské prohlídky.
Giving
Carrie Service
věnuje bližší
pohled některým
z projektů,
na nichž
se nadace
v posledních
pěti letech
podílela.
Forever Giving je
registrovanou neziskovou
organizací založenou s cílem
umožnit našim zákazníkům
a distributorům věnovat
příspěvky na záležitosti
globálního významu.
Forever Giving je partnerem
charitativních organizací
po celém světě s cílem
bojovat proti chudobě, hladu
a nedostatku zdravotní
péče pro děti. Nadace také
podporuje nápravu škod
po přírodních katastrofách
v oblasti své působnosti
a v dárcovských komunitách.
Věnujte něco
s Forever
Giving
Obj. č. 5053 / 25 €
Veškeré zisky budou
věnovány Forever Giving.
www.forever-giving.org
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
23
ARGI+
Váš klíč k výživové superdálnici bez nehod!
Často mluvíme o Výživové superdálnici a o tom, jak důležitá je pro nás podpora složek tohoto
neoficiálního „systému“ v těle. Výživová superdálnice přenáší živiny - vitamíny, minerály,
antioxidanty, aminokyseliny, jiné spolufaktory a stavební složky - z jídla a doplňků stravy,
které konzumujeme, do buněk a tkání. Tyto živiny se pak využívají na podporu optimálního
fungování našich buněk. Navíc Výživová superdálnice odvádí odpadní látky - normální
vedlejší produkty buněčného metabolizmu - takže mohou být tělem odstraněny. Jednoduše
řečeno Výživová superdálnice přímo ovlivňuje naše zdraví,
pohodu a hladiny energie.
24
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Jedním z hlavních tělesných systémů, který je nezbytnou součástí
výživové superdálnice, je oběhový systém. Bez optimálně fungujícího
oběhového systému se výživová superdálnice stává jakoby dálnicí
během dopravní špičky... živiny a odpadní látky nemohou jít tam, kde
je to potřeba. Cítíme se pomalí, máme málo energie a naše buňky
nedostávají to, co potřebují, aby nás podpořily během každodenního
rychlého života.
ARGI+® s L-Argininem a vitamínovým komplexem (Obj. č.
320) byl navržen pro podporu oběhového systému a poskytuje
vysoké hladiny argininu - polonasycené aminokyseliny. Určité
množství argininu získáváme ze stravy, ale v mnoha případech ne
v dostatečném množství, zejména v případě moderní stravy, která je
taková, jaká je. Arginin se v našem těle přeměňuje na oxid dusnatý
a oxid dusnatý na druhé straně pomáhá uvolnit stěny cév. Například
když jsou stěny hadice nebo ohebné trubky zúžené, dochází
ke špatnému průtoku, pokud není přítomen velký tlak. Nicméně
když jsou stěny trubky uvolněné, výsledkem je mnohem lehčí průtok
bez toho, abyste potřebovali vyšší tlak.
Takto funguje oxid dusnatý pro podporu oběhového systému.
Uvolňuje stěny cév, a tím podporuje krevní oběh. Znamená to, že
živiny jsou také snadno přenášeny k našim buňkám a odpadní
látky jsou mnohem snadněji odváděny na správné místo, aby byly
odstraněny z těla. Oxid dusnatý je tak velmi důležitý pro fungování
oběhového systému, že vědecký výzkum o jeho blahodárných
účincích dokonce získal Nobelovu cenu. Ale je arginin to jediné, co
potřebujeme?
ARGI+ také poskytuje B vitamíny, vitamíny C, D a K, aby podpořily
přeměnu argininu na oxid dusnatý. Navíc obsahuje náš patentovaný
Proprietary Forever® Fruit Blend - kombinaci polyfenolů
z hroznových slupek, granátového jablka, extraktů z červených
hroznů, směsi tmavého ovoce a bobulovin, jako jsou bezinky, jahoda
a černý rybíz. Polyfenoly z tohoto ovoce působí jako antioxidanty pro
podporu zdraví oběhového systému a také podporují odbourávání
metabolického odpadu útočením na volné radikály, které se mohou
objevit během metabolického procesu.
Právě toto odlišuje ARGI+ od jiných produktů s obsahem argininu
na dnešním trhu. ARGI+ poskytuje arginin, ale také poskytuje
vitamíny a antioxidanty, které působí jako spolufaktory na podporu
tvorby a podporu celkové struktury dráhy oxidu dusnatého i funkce
oběhového systému.
ARGI+ je úžasným prostředkem na pomoc přenášení živin do buněk
a tkání našeho těla i odvádění metabolického odpadu. Přináší lepší
využití živin ze stravy a doplňků, které konzumujeme, podporuje náš
srdečně-cévní systém a pomáhá tak udržovat celkové zdraví těla!
ARGI+ patří mezi základní produkty výživové superdálnice
a je součástí balení Vital5, které je nyní dostupné i s Forever
(Obj. č. 457) a Forever
Aloe Berry Nectar
Bits n´ Peaches (Obj. č. 458)
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
25
Vyživovať
a chrániť
Nemôžete zmeniť typ svojej pleti,
no môžete zmeniť hydratačný krém,
ktorý používate, aby viac vyhovoval
vašim špecifickým potrebám.
Spoločnosť Forever má širokú škálu
hydratačných produktov vysokej
kvality, ktoré ponúkajú riešenie
pre každý typ pleti. Pozrieme sa
na niektoré z najpopulárnejších
hydratačných krémov a pomôžeme
vám, ako ich odporúčať vašim
zákazníkom.
Hydratácia je najdôležitejšou
súčasťou vašej každodennej
rutiny starostlivosti o pleť
26
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Základ starostlivosti
o pleť
Hydratácia je najdôležitejšou súčasťou vašej každodennej rutiny
starostlivosti o pleť, bez ohľadu na vek a typ vašej pleti, hovorí
odborníčka na starostlivosť o pleť a kozmetiku, Louise Rileyová.
„Hlavným dôvodom na používanie hydratačného krému je chrániť
pleť pred nepriazňou počasia a zabrániť jej dehydratácii. To vám
pomôže mať proces starnutia pod kontrolou, čo je samozrejme
kľúčový problém väčšiny ľudí. „Rad hydratačných krémov
od spoločnosti Forever je pre pleť výnimočne blahodarný vďaka
pridaniu nášho patentovaného 100 %-ného stabilizovaného
aloe vera gélu. Čo je však také jedinečné na obsahu aloe vera
v hydratačnom kréme?
„Aloe vera je adaptogén, takže všetky naše produkty môžete
odporúčať pre väčšinu typov pleti, pretože aloe sa prispôsobuje
tomu, čo jednotlivé typy pleti potrebujú práve v tej chvíli,“ vysvetľuje
Louise. Aloe má v našich hydratačných produktoch aj ďalšiu
výnimočnú funkciu. Schopnosť dopĺňať kľúčové zložky tam, kde
sú najviac potrebné. „Dodáva ďalšie nevyhnutné zložky priamo
do hĺbky pokožky, kde sú potrebné na pomoc pri tvorbe nových
pleťových buniek, namiesto toho, aby len tak zbytočne zostávali
na povrchu pleti,“ hovorí Louise.
Poznáte svoju pleť?
Naše produkty majú špeciálne pridané zložky na uspokojenie
individuálnych potrieb rôznych typov pleti.
1 Starnúca pleť
Sonya Skincare Collection je úžasná pre starnúcu pleť, pretože
obsahuje mnoho aktívnych látok zameraných na riešenie príznakov
starnutia vrátane bieleho čaju, kolagénu, elastínu, vitamínu E
a prírodných exfoliantov pre zosvetlenie a obnovu povrchu pleti.
2 Suchá a citlivá pleť
Ak je vaša pleť alebo pleť vášho zákazníka suchá, citlivá a náchylná
na podráždenie, tak potom môže byť Aloe Propolis Creme
od spoločnosti Forever to pravé. Tento hĺbkovo hydratujúci hustý
krém upokojuje podráždenie a účinne obnovuje hydratáciu.
Špeciálna zmes aloe vera, prírodného včelieho propolisu
a harmančeka tiež pomáha udržiavať úžasný odtieň a štruktúru
pleti. Propolis je prírodná látka, ktorú vytvárajú včely, aby
dezinfikovali a chránili svoje úle.
3 Mastná a zmiešaná pleť
Mastná pleť môže byť počas dňa náchylná na nadmerný lesk, ktorý
sa len ťažko odstraňuje, najmä ak nosíte mejkap alebo pracujete
v teplom prostredí. Výber vhodného hydratačného krému môže
s týmto problémom pomôcť, hovorí Louise. „Firming Day Lotion
je vhodný pre mastnú kombinovanú pleť, keďže je to dobrý podklad
a pomáha eliminovať lesk, ktorý je spôsobený mastnotou.” Tento
produkt je výborný na nosenie pod mejkapom alebo kedykoľvek
chcete, aby vaša pleť ostala svieža a matná. Tiež pomáha sťahovať
otvorené póry, čo bežne prekáža ľuďom s mastnou pleťou.
Viacúčelové produkty,
ktoré musíte mať
Náš Aloe Lotion a Aloe Moisturizing Lotion sú vhodné pre citlivú
pleť so sklonom k ekzémom a psoriáze, no tiež obsahujú kolagén
a elastín proti starnutiu, nevyhnutné pre udržiavanie štruktúry
a pevnosti pleti. Oba tieto produkty môžete používať na celé telo,
taktiež na ruky a na tvár.
Aloe Vera Gelly je ďalším z hydratačných produktov pôsobiacich
na viacerých úrovniach. Je úžasný pre každého, kto nechce používať
ťažké a mastné krémy. Aj tento produkt sa môže používať na tvár,
ruky, telo a tiež je úžasný na upokojenie podráždenej pleti a rán.
„Deep Moisturizing Cream z kolekcie Sonya je dokonalý pre
starnúcu pleť, pretože obsahuje extrakt z borovicovej kôry, o ktorom
je dokázané, že pomáha posilniť kolagén v pleti. Kôra borovice tiež
môže spomaliť stratu kyseliny hyalurónovej, potrebnej pre udržanie
vlhkosti. Je to veľmi dôležité, pretože prírodná tvorba kyseliny
hyalurónovej sa znižuje po dosiahnutí veku 55 rokov,“
hovorí Louise. Recovering Night Cream, tiež
z kolekcie Sonya, obsahuje zložky proti
starnutiu, ktoré účinkujú proti jemným
i výraznejším vráskam, kým spíte.
Pamätajte, vystavovanie sa slnku je
jedným z hlavných dôvodov vrások,
stareckých škvŕn a sfarbenia kože,
takže nezabudnite používať Aloe
Sunscreen alebo Aloe Sunscreen
Spray, ktoré poskytujú ochranu pred
UVA a UVB žiarením.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
27
FOREVER
HAND
SANITIZER
Eliminuje 99,9 % bakterií
Žádné mýdlo, žádná voda, žádné starosti
TM
Download

forever