"CCG PROFIL" D.O.O.
11000 BEOGRAD
Zaplanjska 48
Tel. +381 (0)64 615 38 28
Matični broj:
Šifra delatnosti:
PIB:
PEPEDV broj:
Tekući račun:
Tel/Fax +381 (0)11 40 70 253
20740175
2599
107091083
647359619
160-354538-67
E-mail: [email protected]
PREDMET: Dostava podataka o identifikaciji poslovnih partnera
Poštovani,
Prema članu 42. Stav 3. Zakona o PDV-u, dostavljamo Vam kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, a u nastavku podatke našeg preduzeća.
"CCG PROFIL" društvo sa ograničenom odgovornošću
Beograd Zaplanjska 48
"CCG PROFIL" D.O.O. BEOGRAD
1.
Naziv
2.
Skraćeni naziv
3.
Adresa
4.
Adresa za dostavljanje
pošte
5.
PIB
11000 Beograd, Zaplanjska 48
"CCG PROFIL" D.O.O.
Bul. Mihajla Pupina 10v/1/604
11070 Novi Beograd
107091083
6.
Obveznik PDV-a
DA
7.
PEPDV broj
647359619
8.
Matični broj
20740175
9.
Šifra delatnosti
2599
10.
Ovlašćeno lice
Zoran Andrić
Podaci o računima u banci
"BANCA INTESA" A.D.
BEOGRAD
12.
Kontakt tel/fax
RSD: 160-354538-67
EUR: 00-501-0027631.0
IBAN: RS35160005010027631003
+381 (0)11 40 70 253
13.
Mob. telefon
+381 (0)64 615 38 28
14.
E-mail
[email protected]
15.
Skype
ccg.profil
11.
S poštovanjem,
Beograd, 18.12.2014. godine
M.P.
"CCG PROFIL" D.O.O.
D i r e k t o r
Zoran Andrić, dipl. maš. ing.
Download

"CCG PROFIL" D.O.O.