FAKULTET ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
RASPORED ČASOVA
II semestar 2014/2015 godina
Osnovne akademske studije: Zaštita životne sredine sa ekologijom
Dani
Vreme
08,00 - 08,45
PONEDELjAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
09,00 – 09,45
10,00 -10,45
11,00 / 11,45
12,00 - 12,45
ENGLESKI JEZIK
Pred. B. Spalević
Učionica 2.1
13,00 - 13,45
14,00 - 14,45
15,00 - 15,45
17,00 – 17,45
FIZIKA ATMOSFERE
Dr Sanja Korica
Učionica 5.2 ili 5.3
18,00 – 18,45
VEŽBE
Sar…………………….
16,00 – 16,45
19,00 – 19,45
20,00 – 20,45
BIODIVERZITET
Dr Svetlana Fišter
Učionica 5.2
VEŽBE
Sardnik Magdalena Nikolić
OSNOVI GEOLOGIJE
Dr Svetlana Polavder
Učionica 5.2
OSNOVI GEOLOGIJE
VEŽBE
Sar. ………
PETAK
FAKULTET ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
RASPORED ČASOVA
IV semestar 2014/2015 godina
Osnovne akademske studije: Zaštita životne sredine sa ekologijom
Dani
Vreme
PONEDELjAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
Obavezni predmet
Obavezni predmet
Obavezni predmet
Obavezni predmet
Izborni predmet
EKOGEOFIZIKA
Dr Sanja Mrazovac-Kurilić
Učionica 5.2
12,00 - 12,45
13,00 - 13,45
14,00 - 14,45
RAČUNSKE METODE U
ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
ili
INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE U ZŽS
VEŽBE
Sar………………………
ENGLESKI JEZIK 2
Pred.Biljana Spalević
Učionica 2.1
VEŽBE
Sar………………………..
15,00 - 15,45
16,00 – 16,45
17,00 – 17,45
18,00 – 18,45
19,00 – 19,45
20,00 – 20,45
HIDROGEOLOGIJA I ZAŠTITA
PODZEMNIH VODA
Dr Svetlana Polavder
Učionica 5.1
VEŽBE
Sar………………………….
Učionica 5.1
ZAŠTITA OD
JONIZUJUĆEG ZRAČENJA
Dr Sanja Korica
Učionica 5.2
VEŽBE
Sar…………………………
RAČUNSKE METODE U
ZAŠTITI ŽIVOTNE
SREDINE
Dr Sanja Mrazovac
Kurilić
INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE U ZŽS
Vladanak P-Ulniković
Učionica 5.2
FAKULTET ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
RASPORED ČASOVA
VI semestar 2014/2015 godina
Osnovne akademske studije: Zaštita životne sredine sa ekologijom
Dani
Vreme
PONEDELjAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
Izborni predmet
Obavezni predmet
Obavezni predmet
Izborni predmet
Obavezni predmet
12,00 – 12,45
13,00 – 13,45
UPRAVLJANJE
EKOLOŠKIM RIZIKOM
14,00 – 14,45
Dr Novica Staletović
Učionica 5.1
15,00 – 15,45
VEŽBE
Sar. Nevena Dutina
16,00 – 16,45
17,00 – 17,45
18,00 – 18,45
19,00 – 19,45
20,00 – 20,45
ZAKONSKA REGULATIVA
U OBLASTI ZAŠTITE
ŽIVOTNE SREDINE
Dr Biljana Petrović
Učionica 5.1
VEŽBE
Dr Biljana Petrović
REGIONALNA EKOLOGIJA
Dr Vladanka Prezburger
Ulniković
Učionica 5.2.
VEŽBE
Sar. Magdalena Nikolić
PALEONTOLOGIJA I
ŽIVOTNA SREDINA
Dr Svetlana Polavder
Učionica 5.1
VEŽBE
Sar……………………………
FAKULTET ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
RASPORED ČASOVA PRVA GODINA - II semestar 2014/2015 godina
Master studije: Zaštita životne sredine
Dani
Vreme
PONEDELjAK
UTORAK
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
Obavezni predmet
Obavezni predmet
Obavezan predmet
Izborni predmet
Izborni predmet
RADIJACIONI
MONITORING
Dr _______________
Učionica 5.3
ANALIZA TRANSPORTA
ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U
PRIRODNOJ SREDINI
Dr Vladanka Presburger
Ulniković
Učionica 5.1
15,00 – 15,45
16,00 – 16,45
17,00 – 17,45
18,00 – 18,45
19,00 – 19,45
UPRAVLJANJE OPASNIM
OTPADOM
Dr Marina Ilić
Učionica 5.3
VEŽBE
Sar.Maja Trifunović
VEŽBE
VEŽBE
Ass. Lidija Stamenković
PLANIRANJE,
PROGRAMIRANJE I
PROJEKTOVANJE
ZAŠTITE ŽIVOTNE
SREDINE
Dr Novica Staletović
Učionica 5.1
VEŽBE
Sar. Maja Trifunović
Master studije: Ekologija
RASPORED ČASOVA PRVA GODINA - II semestar 2014/2015 godina
Dani
Vreme
PONEDELjAK
UTORAK
SREDA
Obavezni predmet
Obavezni predmet
Obavezan predmet
ČETVRTAK
PETAK
Izborni predmet
12,00 -12,45
KONZERVACIONA
BIOLOGIJA I ZAŠTITA
BIODIVERZITETA
Dr Svetlana Fišter
Učionica /Kabinet
VEŽBE
Sar. Magdalena Nikolić
13,00-13,45
14,00 – 14,45
15,00 – 15,45
16,00 – 16,45
17,00 – 17,45
UPRAVLJANJE OPASNIM
OTPADOM
Dr Marina Ilić
Učionica 5.3
18,00 – 18,45
19,00 – 19,45
VEŽBE
Sar. Maja Trifunović
Monitoring kvaliteta voda
EKOLOŠKO MODELOVANJE
Dr Sanja Mrazovac-Kurilić
Učionica 5.2
VEŽBE
Sar…………………………….
PLANIRANJE,
PROGRAMIRANJE I
PROJEKTOVANJE
ZAŠTITE ŽIVOTNE
SREDINE
Dr Novica Staletović
Učionica 5.1
VEŽBE
Sar. Maja Trifunović
FAKULTET ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
RASPORED ČASOVA
IV semestar 2014/2015 godina
Master studije: Zaštita životne sredine
Dani
Vreme
PONEDELjAK
UTORAK
ISTRAŽIVAČKO STUDIJSKI
RAD - OSPOSOBLJAVANJE
STUDENATA ZA PRISTUP
IZRADI ZAVRŠNOG RADA Mentorski rad sa
izabranim profesorom mentorom
ISTRAŽIVAČKO STUDIJSKI
RAD - OSPOSOBLJAVANJE
STUDENATA ZA PRISTUP
IZRADI ZAVRŠNOG RADA Mentorski rad sa
izabranim profesorom mentorom
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
Stručna praksa u
izabranoj organizaciji
ISTRAŽIVAČKO STUDIJSKI
RAD - OSPOSOBLJAVANJE
STUDENATA ZA PRISTUP
IZRADI ZAVRŠNOG RADA Mentorski rad sa
izabranim profesorom mentorom
ISTRAŽIVAČKO STUDIJSKI
RAD - OSPOSOBLJAVANJE
STUDENATA ZA PRISTUP
IZRADI ZAVRŠNOG RADA Mentorski rad sa
izabranim profesorom mentorom
SREDA
ČETVRTAK
PETAK
Stručna praksa u
izabranoj organizaciji
ISTRAŽIVAČKO STUDIJSKI
RAD - OSPOSOBLJAVANJE
STUDENATA ZA PRISTUP
IZRADI ZAVRŠNOG RADA Mentorski rad sa
izabranim profesorom mentorom
ISTRAŽIVAČKO STUDIJSKI
RAD - OSPOSOBLJAVANJE
STUDENATA ZA PRISTUP
IZRADI ZAVRŠNOG RADA Mentorski rad sa
izabranim profesorom mentorom
12,00 - 13,00
13,00 - 13,45
14,00 - 14,45
15,00 - 15,45
16,00 - 16,45
17,00 - 17,45
Master studije: Ekologija
Dani
Vreme
PONEDELjAK
UTORAK
ISTRAŽIVAČKO STUDIJSKI
RAD - OSPOSOBLJAVANJE
STUDENATA ZA PRISTUP
IZRADI ZAVRŠNOG RADA Mentorski rad sa
izabranim profesorom mentorom
ISTRAŽIVAČKO STUDIJSKI
RAD - OSPOSOBLJAVANJE
STUDENATA ZA PRISTUP
IZRADI ZAVRŠNOG RADA Mentorski rad sa
izabranim profesorom mentorom
12,00 - 13,00
13,00 - 13,45
14,00 - 14,45
15,00 - 15,45
16,00 - 16,45
17,00 - 17,45
Download

fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine