PRELIMINARNA LISTA
KANDIDATA PO STUDIJSKIM PROGRAMIMA
ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2014/15. GODINI
Geologija
1. Predrag Dabić
2. Ana Gogić
3. Katarina Bradić
4. Ilija Vasiljević
5. FajsalAjad Abu Sahmin
Kristalografija
Ekonomska geologija
Paleontologija
Geofizika
Ekonomska geologija
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinansiranje
1. Dragana Stojanović Stepić ne ispunjava uslove za upis.
Hidrogeologija
1.
2.
3.
4.
Veljko Marinović
Milan Vukićević
Đorđije Božović
Dragan Radojević
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinansiranje
1. Boban Jolović ne ispunjava uslove za upis.
Geotehnika
1. Katarina Andrejev
2. Jelka Krušić
3. Dušan Tašić
Budžet
Budžet
Samofinansiranje
Rudarsko inženjerstvo
1. Milena Lekić
2. Veljko Rupar
3. Miloš Gligorić
4. Bojan Mirković
5. Rade Josipović
6. Marina Gutić
7. Miljan Gomilanović
8. Lazar Živković
9. Uroš Pantelić
10. Aleksandar Vujić
11. Zoran Gojković
12. Veljko Vojinović
13. Ana Koprivica
14. Milica Pešić Georgiadis
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Budžet
Samofinansiranje
Samofinansiranje
Samofinansiranje
Samofinansiranje
Samofinansiranje
Samofinansiranje
Samofinansiranje
Samofinansiranje
Rok za podnošenje žalbi na rang listu je PONEDELJAK 03.11.2014. godine do 15 časova.
Upis kandidata na doktorske studije počinje od UTORKA 4.11.2014. godine.
Download

PRELIMINARNA LISTA