Prezentacija
PREZENTACIJA REVIZORSKE KUĆE
„HLB DST-REVIZIJA“ D.O.O.
Ovom prilikom bismo želeli da vam predstavimo revizorsku kuću „HLB DST-Revizija“ d.o.o., Beograd.
Opšti
Opšti poda
podaci:
daci:
Adresa: Goce Delčeva 38, Beograd, Srbija
Telefoni: (+381 11) 319-35-15 / 319-35-16 / 319-31-59 / 319-58-09
Fax: (+381 11) 260-25-58
E-mail: [email protected]
Web-site: www.revizija-dst.co.rs
Oblik
Oblik orga
organi
ganizo
nizova
zovanja
vanja predu
preduzeća:
zeća: društvo sa ograničenom odgovornošću – 100% privatni kapital.
Revi
Revizor
vizorska
zorska kuća
kuća „HLB DSTDST-Revizija“ d.o.o. je registrovana 24. februara 2000. godine rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu.
Licen
Licencu
cencu za obavlja
obavljanje
vljanje poslo
poslova
slova revi
revizi
vizije
zije br. 5/1-06-011/99-002 preduzeće je dobilo 14. decembra 1999. godine od Saveznog ministarstva za finansije Savezne Republike Jugoslavije, a nakon razdruživanja Republike Srbije od Republike Crne
Gore dobijena je dozvola 15. aprila 2008. godine za obavljanje poslova revizije pod brojem 023-02-00115/2008-16 od
Ministarstva finansija Republike Srbije.
Kratak
Kratak opis revi
revizor
vizorske
zorske kuće
kuće „HLB DSTDST-Revizija“ d.o.o.
„HLB DST-Revizija“ d.o.o. je među prvim revizorskim kućama u Republici Srbiji koja poslove revizije, konsaltinga i procene u lokalnim i međunarodnim okvirima obavlja 14 godina. Zahvaljujući visokom kvalitetu usluga koje pruža, naša revizorska kuća je poznata kako na teritoriji Republike Srbije tako i u inostranstvu.
„HLB DST-Revizija“ d.o.o. Beograd je Društvo koje pokazuje visoko razvijenu društvenu odgovornost, svesno postojanja
opasnosti i rizika prilikom radnih procesa unutar Društva, kao i uticaja na životnu sredinu i zato je svojom Politikom zaštite
životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu uspostavila sistem upravljanja u oblasti zaštite životne sredine, bezbednosti i
zdravlja na radu.
Naša revizorska kuća je medju prvima započela sa procesom uvođenja kontrole CSR-Društvene odgovornosti kompanija, koja
čini poseban odeljak revizorskih izveštaja za 2011. godinu. Takođe našim klijentima pružamo metodološku podršku prilikom
izrade Izveštaja iz oblasti održivog razvoja prema principima i standardima Global Reporting Initiative (GRI-G3) i AA 1000
APS(2008).
„HLB DST-Revizija” d.o.o. je, takođe, među prvim revizorskim kućama koja je među svoje usluge svrstala i izradu Izveštaja o
pregledu Izveštaja iz oblasti održivog razvoja.
Kao društveno odgovorno lice svim našim klijentima ukazujemo na nužnost prelaska na izradu Triple bottom line reporting
(trostruki krajnji rezultat), koji dovodi u vezu razne aspekte performansi objedinjavajući na jednom mestu kategorije
finansijskih, društvenih i ekoloških rezultata privrednih Društava.
„HLB DST-Revizija” d.o.o. aktivno radi na edukaciji svojih klijenata i njihovih saznanja koliko je CSR Izveštavanje bitno,
uzimajući u obzir činjenicu da je triple bottom line reporting već postao obavezan sistem izveštavanja u nekim zemljama
članicama EU.
Svi članovi revizorskog tima su prema Politici zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, obučeni iz oblasti BZR,
ZŽS i ZOP-a, i dužni su da se u procesu rada toga pridržavaju.
1
Prezentacija
Prezentacija
Revi
Revizor
vizorski
zorski tim
Revizorski tim čine sledeća lica:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Prof. dr Srbobran Stojiljković – ovlašćeni revizor,
mr Dragan Stojiljković, dipl. ek. – ovlašćeni revizor,
Tatjana Stojiljković, dipl. ek. – ovlašćeni revizor,
Vuko Lakčević, dipl. ek. – ovlašćeni revizor,
Valentina Stojiljković, dipl. ek. – ovlašćeni revizor,
mr Željko Albaneze, dipl. ek. – ekspert za finansijsko-računovodstvene poslove,
Viktorina Dunić, dipl. ek. – ovlašćeni računovođa i revizor,
ma Slavko Stančić, dipl. ek. – ovlašćeni računovođa i revizor,
Jovan Stanković, dipl. ek. – ovlašćeni računovođa i revizor,
Zoran Maletić, dipl. ek. – ovlašćeni računovođa i revizor,
mr Mirjana Jeremić, dipl.ek. – saradnik u reviziji,
mr Nikola Šofranac, dipl. ek. – saradnik u reviziji,
Marija Burić, dipl.ek. – saradnik u reviziji,
Gordana Kitanović, dipl.ek. – saradnik u reviziji.
Milica Sredović, dipl.ek. – saradnik u reviziji.
„HLB DSTDST-Revizija“ d.o.o. pruža
pruža slede
sledeće
deće usluge
usluge:
ge:
– reviziju finansijskih izveštaja privrednih društava (opšta revizija),
– reviziju finansijskih izveštaja osiguravajućih društava,
– reviziju finansijskih izveštaja bankarskih ustanova,
– reviziju finansijskih izveštaja profesionalnih učesnika na tržištu hartijama od vrednosti,
– reviziju projekata, kao i ostale usluge uveravanja i srodne usluge,
– reviziju budžeta,
– reviziju specifičnih izveštavanja,
– procenu vrednosti kapitala i imovine,
– finansijske, ekonomske i bankarske procene, zaštitu interesa klijenata u sudskim sporovima,
– konsultantske usluge koje ne predstavljaju konflikt interesa i ne ugrožavaju poštovanje principa nezavisnosti,
– konsalting (finansijski, fiskalni, pravni),
– izradu biznis-planova,
– reviziju investicionih ulaganja,
– metodološku pomoć prilikom izrade Izveštaja iz oblasti održivog razvoja primenom principa i standarda
Global Reporting Initiative (GRI-G3) i AA 1000 APS(2008),
–
izradu izveštaja o pregledu Izveštaja iz oblasti održivog razvoja.
„HLB DST-Revizija“ d.o.o. je član Komo
Komore
more ovlašće
ovlašćenih
šćenih revi
revizo
vizora
zora Srbi
Srbije
bije.
je.
Osnovne
Osnovne predno
prednosti
nosti revi
revizor
vizorske
zorske kuće
kuće „HLB DSTDST-Revizija“ d.o.o.:
d.o.o.:
– veliko iskustvo u radu sa kompanijama različitih vrsta delatnosti, veličine, oblika organizovanja i strukture vlasništva;
– pružanje usluga na principu optimalnog odnosa troškova procesa revizije (cene usluga) i kvaliteta obavljene
revizije;
– individualni pristup u pružanju usluga svakom klijentu;
– primena metoda koji omogućavaju vršenje revizije malih, srednjih i velikih društava sa visokim stepenom efikasnosti, vodeći računa o profilu, veličini, strukturi i drugim eventualnim specifičnostima društava;
– elektronski pristup širokom spektru normativnih dokumenata iz oblasti računovodstva, finansija, prava i sl.
2
Prezentacija
Prezentacija
KLIJENTI
U nastavku teksta dajemo spisak klijenata revizorske kuće „HLB DST-Revizija“ d.o.o.
UVOĐENJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I
KONTROLE
1. Grad Novi Pazar
2. Grad Užice
3. Grad Zaječar
4. Grad Zrenjanin
5. Opština Majdanpek
6. Opština Kladovo
7. Opština Surdulica
8. Opština Petrovac na Mlavi
9. Opština Veliko Gradište
10. Opština Kučevo
11. Opština Bor
12. Opština Žagubica
13. Opština Negotin
14. Opština Priboj
15. Opština Vlasotince
16. Opština Apatin
17. Opština Plandište
18. Opština Knjaževac
19. Opština Temerin
20. Opština Opovo
21. Opština Vrbas
22. Opština Prokuplje
23. Opština Kanjiža
24. Opština Ražanj
25. Opština Kovačica
26. Grad Niš
27. Opština Kula
28. Opština Vršac
29. JP "Gradsko stambeno" Beograd
30. JKP "Pijaca" Kraljevo
31. JKP "Standard" Knjaževac
32. JKP "Usluga" Boljevac
33. Opština Čajetina
34. PU "Naša radost" Surdulica
35. JP "Direkcija za građevinsko zemljište i puteve
opštine Surdulica"
36. "Biblioteka Radoje Domanović" Surdulica
37. "Turistička organizacija opštine Surdulica"
38. "Surdulički kulturni centar"
38. Opština Topola
39. Opština Ljig
40. Grad Smederevo
41. Opština Plandište
ZDRAVSTVENE USTANOVE
„Univerzitetska dečja klinika” iz Beograda
„Institut za onkologiju i radiologiju” iz Beograda
Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja" iz Niša
BUDŽETI OPŠTINA I GRADOVA
Budžet grada Niša
Budžet grada Novog Sada
Budžet grada Kragujevca
Budžet grada Vranja
Budžet grada Kraljeva
Budžet grada Smedereva
Budžet grada Loznice
Budžet grada Pančeva
Budžet grada Užica
Budžet grada Novog Pazara
Budžet grada Zaječara
Budžet grada Leskovca
Budžet grada Požarevca
Budžet grada Čačka
Budžet grada Kruševca
Budžet gradske opštine Zemun
Budžet gradske opštine Mladenovac
Budžet opštine Stari Grad
Budžet opštine Majdanpek
Budžet opštine Kladovo
Budžet opštine Knjaževac
Budžet opštine Negotin
Budžet opštine Koceljeva
Budžet opštine Bor
Budžet opštine Bogatić
Budžet opštine Ljig
3
Prezentacija
Budžet opštine Prokuplje
Budžet opštine Despotovac
Budžet opštine Ćuprija
Budžet opštine Doljevac
Budžet opštine Gornji Milanovac
Budžet opštine Brus
Budžet opštine Kuršumlija
Budžet opštine Žagubica
Budžet opštine Veliko Gradište
Budžet opštine Raška
Budžet opštine Soko Banja
Budžet opštine Topola
Budžet opštine Kula
Budžet opštine Petrovac na Mlavi
Budžet opštine Tutin
Budžet opštine Žitorađa
Budžet opštine Surdulica
Budžet opštine Vršac
Budžet opštine Merošina
Budžet opštine Požega
Budžet opštine Odžaci
Budžet opštine Apatin
Budžet opštine Paraćin
Budžet opštine Bečej
Budžet opštine Krupanj
Budžet opštine Dimitrovgrad
Budžet opštine Kučevo
Budžet opštine Ražanj
Budžet opštine Vladičin Han
Budžet opštine Priboj
Budžet opštine Vlasotince
Budžet opštine Kanjiža
Budžet opštine Plandište
Budžet opštine Opovo
Budžet opštine Titel
INDIREKTNI KORISNICI OPŠTINA
Opština Veliko Gradište:
– JP „Direkcija za izgradnju opštine Veliko Gradište”
– Predškolska ustanova „Majski cvet”
– Kulturni centar narodna biblioteka „Vuk Karadžić"
– Javna ustanova „Sportski centar”
– „Turistička organizacija opštine Veliko Gradište”
– JKP „Dunav” Veliko Gradište
Opština Despotovac:
Despotovac:
– Narodna biblioteka „Resavska škola" Despotovac
– Centar za kulturu „Sveti Stefan, despot srpski"
– Sportski centar „Despotovac"
– JP za zaštitu prirode razvoj turizma i ugostiteljstvo
„Resavska pećina"
– „Turistička organizacija Opštine Despotovac”
– JP „Direkcija za izgradnju Opštine Despotovac"
– „Toplik" JP za izgradnju sistema vodosnabdevanja
– Predškolska ustanova „Rada Miljković" Despotovac
Grad Novi Pazar:
– JP „Direkcija za izgradnju" Novi Pazar
– „Uprava za naplatu javnih prihoda" Novi Pazar
Grad Zaječar:
– Istorijski arhiv „Timočka Krajina"
– Predškolska ustanova „Đulići"
– Centar za kulturu grada Zaječara
– Narodni muzej „Zaječar"
– Pokret „Živim za Krajinu" – Boško Ničić
– „Turistička organizacija grada Zaječara”
– Ustanova za sport „Zaječar"
– Ustanova za dnevni boravak dece i omladine ometene u
razvoju „Oblutak"
– Pozorište Timočke Krajine „Zoran Radmilović"
– „Sportski savez opštine Zaječar"
– Matična biblioteka „Svetozar Marković"
– JP Direkcija za izgradnju „Zaječar"
Opština Žagubica:
Žagubica:
– „Poletarac" predškolska ustanova
– „Jovan Serbanović" kulturno prosvetni centar
– JP „Direkcija za izgradnju i razvoj opštine Žagubica"
– JP „Turistička organizacija Opštine Žagubica"
Opština Surdulica:
– „Direkcija”
– „Vrtić”
Opština Prokuplje:
– „Direkcija”
– „Turistička organizacija”
– „Turističko sportski centar”
– „Muzej”
– „Biblioteka”
– „Istorijski arhiv”
– „Obdanište”
– „Dom kulture”
– Kontrola sportskih klubova
Grad Vranje:
– „Sportski savez Vranja"
– „Skijalište Besna kobila"
4
Prezentacija
Opština Kučevo:
Kučevo:
– JP„Direkcija za izgradnju i razvoj naselja opštine
Kučevo”
Opština Negotin:
– JP „Građevinsko zemljište opštine Negotin”
Opština Topola:
– JP "Direkcija za izgradnju opštine Topola"
Opština Mladenovac:
– PU "Jelica Obradović" iz Mladenovca
Opština Kladovo:
– JP „Direkcija za planiranje i izgradnju Kladovo”
Opština Merošina:
Merošina:
– JP „Direkcija za izgradnju opštine Merošina"
– „Dom zdravlja Merošina”
Opština Vladičin Han:
– JP „Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine
Vladičin Han”
Opština Knjaževac:
– JP „Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine
Knjaževac”
Opština Majdanpek:
– „Javno preduzeće za građevinsko zemljište i puteve
Majdanpek
Opština Vlasotince:
– JP „Direkcija za urbanizam i izgradnju Vlasotince”
U Beogradu,
11. avgust 2014. godine
S pošto
poštova
štovanjem,
vanjem,
Direktor
Ovlašćeni revizor
Prof. dr Srbobran Stojiljković, dipl. ek.
5
Download

Prezentacija za javna preduzeća - HLB DST