Pored projektovanja geoloških istraživanja u
mogućnosti smo da uradimo neophodne elaborate o
rezervama mineralnih resursa kao i studije
opravdanosti korišćenja resursa. Ova dokumentacija
je u kasnijoj proceduri neophodna za dobijenje
koncesije na eksploataciju.
Vršimo i izradu specijalizovanih karata kao što su
karte ranjivosti podzemnih voda i geološke sredine.
Upotreba ovih karata je višestruka kako za izradu
programa o zonama sanitarne zaštite izvorišta tako i
za pripremu podloga za izradu prostorno planske
dokumentacije.
info
Jedna od specijalnosti preduzeća je i modeliranje
podzemnih voda gdje se uz pomoć savremenih
programa dobijaju podaci o količinama (rezerve)
podzemnih voda, pravcima kretanja podzemnih voda
i transportu zagađenja.
IBIS-Inženjering d.o.o.
Omladinska 28
78 000 Banja Luka
tel/fax: +387 51 213 813
mob: +387 65 527 720
www.ibis.ba
e-mail: [email protected]
IBIS-Inženjering d.o.o.
Ibis-inženjering d.o.o. Banja Luka je preduzeće koje
se bavi projektovanjem, nadzorom,
konsaltingom i posredovanjem u oblasti
geologije.
Preduzeće je specijalizovano za projektovanje svih
vrsta geoloških istraživanja kao što su hidrogeološka,
geofizička, geomehanička, i druga istraživanja,
zatim izrade baze podataka u GIS tehnologiji,
konsalting u oblasti izrade pravno-tehničke
dokumentacije kao i druge vrste usluga iz oblasti
geologije.
Preduzeće se takođe bavi izvođenjem geoloških
istraživanja kao i nadzorom nad njegovim
izvođenjem.
Učestvujemo u izradi geološke faze za različite
nivoe prostorno-planske dokumentacije i studijske
dokumentacije u oblasti zaštite životne sredine.
Registrovani smo i uspješno se bavimo i
posredovanjem i trgovinom na veliko u oblasti
geologije, hidrogeologije i druge tehničke
opreme i pratećih materijala.
PROJEKTOVANJE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA
Firma je specijalizovana za projektovanje svih
vrsta geoloških istraživanja za različite potrebe.
Među ovim istraživanjima mogu se izdvojiti:
o Projektovanje hidrogeoloških istraživanja za
različite potrebe (vodosnabdijevanje, melioracije,
flaširanje podzemnih voda, korišćenje geotermalne
energije, rudnička hidrogeologija, inženjerska
hidrogeološka istraživanja itd);
o Projektovanje geotehničkih istraživanja
za potrebe građenja objekata različitog tipa kao i
projektovanje inženjerskogeoloških istraživanja za
potrebe sanacije terena;
o Projektovanje geofizičkih istraživanja kao podloga
za ostala primjenjena geološka istraživanja.
IZVOĐENJE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA
U mogućnosti smo da naprijed navedna istraživanja
i izvodimo i to:
o Geološko, inženjerskogeološko i hidrogeološko
kartiranje terena;
o Izrada istražnih bušotina i kartiranje jezgra;
o Geotehnička ispitivanja na terenu;
o Izrada svih vrsta vodozahvatnih objekata (bunari,
galerije, kaptaže izvora itd.);
o Razrada bunara (mehanička i hemijska
razrada);
o Opiti crpljenja bunara i određivanje optimalnog
kapaciteta;
o Uzorkovanje podzemnih voda;
o Snimanje podvodnom kamerom bunara;
o Regeneracija vodozahvatnih objekata;
o Izvođenje geofizičkih istraživanja (geoelektrična
istraživanja i dr.).
Po završetku naprijed navedenih istraživanja vršimo
obradu podataka, analiziranje istih, kao i izradu
izvještaja i elaborata o izvedenim istraživanjima.
Tom prilikom koristimo savremene programe za
analiziranje hidrogeoloških, inženjerskogeoloških i
geofizičkih karakteristika terena.
Download

flajer geologija.cdr - IBIS INŽENJERING doo