Popis radova preduzeća "BEOGEOAQUA" doo: RED. BR. GODINA IZRADE VRSTA RADOVA INVESTITOR 1.
2013. Snimanje dva istražno‐eksploataciona bunara na području Rajčinovića banje Rudarsko‐geoločki fakultet, Beograd 2.
2013. Testiranje drenažnih bunara na lokalitetima Kovin‐Dubovac, Knićanin‐Čenta i Veliko Gradište Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” a.d. 3.
2013. Sanacija izliva na samoizlivnim bunarima u priobalju 4.
2013. Radovi na izradi strukturnih bušotina na izvorištu “Jelak‐Smonice” u Velikom Gradištu Privredno društvo “Hidroelektrane Đerdap” d.o.o., Kladovo “NIK” d.o.o., Beograd 5.
2013. Radovi na sanciji glave geotermalnog bunara u banjskom kompleksu “Žubor” u Kuršumlijskoj banji 6.
2013. Radovi na zameni pijezometara u priobalju 7.
2013. Mehaničko‐hemijska regeneracija cevastih bunara na izvorištu “Vić bare” u Obrenovcu 8.
2013. Ispitivanje 8 bunara, mehanička regeneracija 3 bunara i geoelektrično sondiranje sa 20 geoelektričnih sondi na ukupno 4 geoelektrična profila na izvorištu ”Pilice” JKP “12. Septembar”, Bajina Bašta 9.
2013. Revitalizacija bunara B‐1/2, B‐4, B‐12 na izvorištu “Peštan” i Bla‐7/2 na izvorištu “Nepričava” 10.
2013. Sanacija bunara BHD‐2, BHD‐3 i BHD‐10 na izvorištu “Ratno ostrvo” Javno preduzeće za komunalnu privredu “Lazarevac”, Lazarevac JKP “Vodovod i kanalizacija”, Novi Sad 11.
2013. Sanacija građevinske konstrukcije bunara BHD‐3 Petrovaradinskoj adi, sa nabavkom i ugradnjom materijala 12.
2013. Regeneracija bunara u MZ Orešac 13.
2012. Sanacija građevinske konstrukcije bunara BHD‐6, BHD‐7 i BHD‐8 na Petrovaradinskoj adi, sa nabavkom i ugradnjom materijala JKP “Vodovod i kanalizacija”, Novi Sad 14.
2012. Sanacija osam vertikalnih bunara na izvorištu “Petrovaradinska ada” JKP “Vodovod i kanalizacija”, Novi Sad 15.
2012. Sanacija tri bunara na izvorištu “Ratno ostrvo” (BHD‐4, BHD‐5 i BHD‐
6) JKP “Vodovod i kanalizacija”, Novi Sad 16.
2012. Hidrogeološki radovi na sanaciji samoizlivnih bunara duž kanala K‐1‐
2 u slivu C.S. “Skela” “NIK” d.o.o., Beograd 17.
2012. Stručni nadzor za bušenje bunara B‐1/II na Vodozahvatu Đurđin 18.
2012. Izvođenje radova, po sistemu “ključ u ruke”, na sniženju i održavanju nivoa podzemnih voda najmanje 50 cm ispod kote iskopa, za potrebe izgradnje dva mosta: most Veliki kanal L=33.87 km 4+011.46 i most Vizelj L=39.11 km 6+553.42 19.
2012. Izrada bunara kod čuvarnice broj 5 na levoj obali Tise 20.
2012. Ispitivanje i ispiranje jednog bunara na Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Beograd Privredno društvo “Hidroelektrane Đerdap” d.o.o., Kladovo JKP “Vodovod i kanalizacija” Obrenovac JKP “Vodovod i kanalizacija”, Novi Sad Mesna zajednica Orešac, Orešac JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica “RAS INŽENJERING” d.o.o., Beograd VDP “SREDNJI BANAT”, Zrenjanin JKP “Obrenovac”, Obrenovac ‘BeoGeoAqua” d.o.o, N.Beograd, Bulevar Z.Đinđića 117/IV, tel: (011)3986‐231 /fax: 2494‐761; e‐mail: bga @EUnet.rs RED. BR. GODINA IZRADE 21.
2012. Hidrogeološki terenski i laboratorijski radovi na lokaciji Omladinskih Brigada br. 86, KP 2222/3 na Novom Beogradu, u cilju korišćenja podzemnih voda za potrebe grejanja‐hlađenja novoizgrađenih objekata poslovno‐stambenog kompleksa WEST 65. 22.
2012. Ispitivanje bunara od BK‐1 do BK‐3 na izvorištu pitke vode u Velikim Crljenima, lociranom na obali reke Kolubara 23.
2012. Ispitivanje i sanacija bunara u MZ Potporanj, opština Vršac 24.
2012. Testiranje i ispiranje bunara u Ravaništu‐naselje Krepoljin 25.
2012. Sanacija izliva na samoizlivnim bunarima u priobalju 26.
2012. Stručni nadzor za bušenje bunara B‐3/1 na Vodozahvatu Stari Žednik 27.
2012. Radovi na zameni pijezometara u priobalju 28.
2012. Revitalizacija bunara Ula‐8 na izvorištu “Nepričava” 29.
2012. Mehaničko‐hemijska regeneracija regeneracija 13 cevastih bunara 30.
2012. Mehaničko‐hemijska regeneracija bunara‐mehanička regeneracija Reni bunara JKP “Vodovod i kanalizacija” Obrenovac 31.
2012. Izvođenje dodatnih radova na povezivanju novoizgrađenog vodovoda od P. S. Kalenić do račvanja ka Radljevu, Kaleniću i Malom Borku na postojeće bočne priključke GP “GRADITELJ NS” d.o.o., Novi Sad 32.
2012. Izvođenje radova, po sistemu “ključ u ruke”, na sniženju i održavanju nivoa podzemnih voda najmanje 50 cm ispod kote iskopa, za potrebe izgradnje devet propusta na objektu: Saobraćajnica severna tangenta, deonica 2 (Borčanska strana)‐od ulice Cara Dušana do denivelisane raskrsnice Kovilovo (km 0+000.00‐ km 9+200.00) “RAS INŽENJERING” d.o.o., “Galenika” a.d., Beograd VRSTA RADOVA bunara‐mehaničko‐hemijska INVESTITOR “PFB” d.o.o., Beograd
JP EPS Beograd‐Privredno društvo “Termoelektrane Nikola Tesla” d.o.o., Obrenovac DP “Drugi oktobar”, Vršac
JP “Direkcija za izgradnju i razvoj opštine Žagubica”, Žagubica Privredno društvo “Hidroelektrane Đerdap” d.o.o., Kladovo JKP “Vodovod i kanalizacija”, Subotica Privredno društvo “Hidroelektrane Đerdap” d.o.o., Kladovo Javno preduzeće za komunalnu privredu “Lazarevac”, Lazarevac JKP “Vodovod i kanalizacija” Obrenovac Beograd 33.
2012. Demontaža postojećih pumpnih agregata i ugradnja novih na bunarima “Parking” i “Klirit” 34.
2012. Radovi na revitalizaciji bunara B‐11 na izvorištu “Peštan” 35.
2011. Sanacija reni bunara BHD‐6 i BHD‐7 na izvorištu "Ratno ostrvo" u Novom Sadu JKP Vodovod i kanalizacija ‐ Novi Sad 36.
2011. Sanacija i rekultivacija gradske deponije u Obrenovcu ‐ Opremanje cevastog bunara JKP OBRENOVAC Obrenovac 37.
2011. Sanacija i rekultivacija gradske deponije u Obrenovcu ‐ Nabavka i ugradnja 12 komada degazacionih bunara (biotrnova) JKP OBRENOVAC Obrenovac Javno preduzeće za komunalnu privredu “Lazarevac”, Lazarevac ‘BeoGeoAqua” d.o.o, N.Beograd, Bulevar Z.Đinđića 117/IV, tel: (011)3986‐231 /fax: 2494‐761; e‐mail: bga @EUnet.rs RED. BR. GODINA IZRADE 38.
VRSTA RADOVA INVESTITOR 2011. Ispitivanje 8 bunara, od BT‐1/3 do BT‐8 na izvorištu pitke vode u Velikim Crljenima PD "TE Nikola Tesla" Ogranak TE Kolubara 39.
2011. Likvidacija bunara "Jelić Petrol" Smederevska Palanka 40.
2011. Zamena pijezometara u priobalju "HE ĐERDAP" PD "HE ĐERDAP" d.o.o. Kladovo 41.
2011. Čišćenje cevne drenaže u naselju Brnjica PD "HE ĐERDAP" d.o.o. Kladovo 42.
2011. Ispitivanje i merenje bušotina na teritorije Republike Srbije, za potrebe izrade Studije bilansa i ocene rezervi podzemnih voda RUDARSKO‐GEOLOŠKI FAKULTET ‐ Departman za hidrogeologiju ‐ Beograd 43.
2011. Testiranje odabranih drenažnih bunara na lokalitetima Kovin‐
Dubovac, Knićanin‐Čenta i Veliko Gradište Institut za vodoprivredu "JAROSLAV ČERNI" ‐ Beograd 44.
2011. Opremaje bunara bušotine termomineralne vode B‐VI u Vrnjačkoj Banji, kompletnom elektromašinskom opremom i izvođenje radova na ugradnji SPECIJALNA BOLNICA "MERKUR" ‐ Vrnjačka Banja 45.
2011. Mehaničko‐hemijska regeneracija 11 cevastih bunara u Obrenovcu 46.
2011. Sanacija bunara BHD‐1, BHD‐3 i BHD‐5 na izvorištu "Petrovaradinska ada" u Novom Sadu JKP Vodovod i kanalizacija ‐ Novi Sad 47.
2010. Bušenje jednog bunara ø 800 mm i ugradnja bunarske konstrukcije ø 315 mm, na lokaciji Omladinskih brigada br. 86, u Beogardu GEOSONDA ‐ FUNDIRANJE d.o.o. ‐ Beograd 48.
2010. Testiranje 6 bunara u Titelu 49.
2010. Izgradnja zaštitne ograde i bunarske kućice na istražno‐
eksploatacionom bunaru Ovr‐2 (izvorište "Kalenić“) 50.
2010. Geotehnička istraživanja na području asfaltne baze u Obrenovcu PZP “Beograd” 51.
2010. Radovi na bušenju dva cevasta bunara na asfaltnoj bazi u Obrenovcu PZP “Beograd” 52.
2010. Geotehnička istraživanja za poslovno stambeni objekat, za potrebe preduzeća „Hipex“ d.o.o. “Hipex” d.o.o. 53.
2010. Izrada pijezometara i uspostavljanje monitoringa podzemnih voda za potrebe fabrike cementa „Holcim“‐Novi Popovac “Holcim” 54.
2010. Bušenje dva cevasta bunara na postrojenju za reciklažu otpada za potrebe JKP „Obrenovac“ JKP “Obrenovac” 55.
2010. Radovi na zameni pijezometara u priobalju HE „Đerdap I“ HE “Đerdap”, Kladovo 56.
2010. Radovi na sanaciji drenažnog kolektora u naselju Brnjica HE “Đerdap”, Kladovo 57.
2010. Hidrogeološki terenski i laboratorijski radovi na sanaciji hidrogeoloških objekata na prostoru ležišta „Radljevo“‐Kolubarski JKP "Vodovod i kanalizacija" ‐ Obrenovac PD "HE ĐERDAP" d.o.o. Kladovo PD "RB KOLUBARA" d.o.o. ‐ Lazarevac “GEOMAG” d.o.o. ‘BeoGeoAqua” d.o.o, N.Beograd, Bulevar Z.Đinđića 117/IV, tel: (011)3986‐231 /fax: 2494‐761; e‐mail: bga @EUnet.rs RED. BR. GODINA IZRADE VRSTA RADOVA INVESTITOR ugljonosni basen 58.
2010. Radovi na spuštanju izliva bunara na Gornjem Kostolačkom ostrvu PD “Hidroelektrane Đerdap” d.o.o. 59.
2010. Radovi na regeneraciji drenažnih bunara u naseljima Kovin, Smederevo i Golubac HE “ĐERDAP”, Kladovo 60.
2010. Radovi na mehaničko‐hemijskoj regeneraciji Projsag bunara u Obrenovcu JKP “Vodovod i kanalizacija”‐
Obrenovac 61.
2010. Izvođenje radova na mehaničko‐hemijskoj regeneraciji 10 cevastih bunara Opština Obrenovac 62.
2010. Sanacija bunara BHD‐2, BHD‐3 i BHD‐5 na izvorištu „Ratno ostrvo“ u Novom Sadu JKP „Vodovod i kanalizacija“ ‐
Novi Sad 63.
2010. Sanacija bunara BHD‐4 na izvorištu „Ratno ostrvo“ u Novom Sadu JKP „Vodovod i kanalizacija“ ‐
Novi Sad 64.
2009. Radovi na izradi eksploatacionog bunara dubine 30 m, prečnika Ø320mm, sa plastičnom konstrukcijom Ø160mm 65.
2009. Ispitivanje i razrada bunara u „Albus“ a.d. u Novom Sadu 66.
2009. Izrada istražno‐eksploatacionog bunara prečnika Ø320mm sa filterskom konstrukcijom na izvorištu “Prijevor‐Parmenac” JKP „Vodovod“‐Čačak 67.
2008. Regeneracija 12 drenažnih bunara na izvorištu „Vić‐Bare“, Obrenovac JKP „Vodovod i kanalizacija“ Obrenovac 68.
2008. Radovi kompresiranja i snimanja podvodnom kamerom šest drenažnih bunara u naselju Titel, za potrebe HE „Đerdap“ HE „Đerdap“ 69.
2008. Izvođenje geoloških radova u sklopu izgradnje liftovskog okna u poslovnoj zgradi opštine Zemun SO „Zemun“ 70.
2008. Radovi na sniženju N.P.V. na lokalitetu Kupinac u Obrenovcu 71.
2008. Regeneracija i sanacija bunara Bla‐7/2 na izvorištu „Nepričava“, Lazarevac JPKP „Lazarevac“ 72.
2008. Sanacija jednog bunara i čišćenje 34 pijezometara na pogonu „Tamnava‐Zapadno polje“ PD RB „Kolubara“ 73.
2008. Izrada Projekta sniženja N.P.V. i jednog istražno‐eksploatacionog bunara i pijezometra na CS „Bele vode“ u Beogradu GP „Jedinstvo“ d.o.o., Beograd 74.
2008. Revitalizacija glave bunara RB‐4 sa izradom zaštitnog kaveza, Ribarska banja Specijalna bolnica „Ribarska banja“ 75.
2008. Grajferovanje bunarske konstrukcije po celoj dužini na PK „Polje B“ Kolubara, Lazarevac PD RB „Kolubara“ d.o.o. 76.
2008. Regeneracija Reni bunara BHD‐1 na izvorištu „Štrand“ u Novom Sadu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad 77.
2008. Rekonstrukcija hidromašinske opreme na FCS „Zabran‐Kolubara“, JKP „Vodovod i kanalizacija“ „Albus“ a.d. „Gradis“ d.o.o. ‘BeoGeoAqua” d.o.o, N.Beograd, Bulevar Z.Đinđića 117/IV, tel: (011)3986‐231 /fax: 2494‐761; e‐mail: bga @EUnet.rs RED. BR. GODINA IZRADE VRSTA RADOVA Obrenovac INVESTITOR Novi Sad
78.
2008. Izrada i opremanje istražno‐eksploatacionog bunara BZ‐1 za potrebe preduzeća „Shipyard Bomex“, Zrenjanin „SHIPYARD Bomex“ d.o.o. 79.
2008. Geotehnička istraživanja za potrebe proizvodne hale u Loznici „Valy“ d.o.o., Valjevo 80.
2007. Radovi na sanaciji bunara sa horizontalnim drenovima tipa Reni: RB‐
5M, RB‐16 i RB‐20 na izvorištu beogradskog vodovoda Beogradski vodovod i kanalizacija 81.
2007. Izrada tri reversna bunara na gradilištu „Rezervoara čiste vode na postrojenju Makiš 2“ „Hidrotehnika‐
Hidroenergetika“ a.d. 82.
2007. Izrada strukturno‐pijezometarskih bušotina u priobalju HE „Đerdap“, na sektoru leva obala reke Save PD HE „Đerdap“ 83.
2007. Regeneracija tri drenažna bunara u naselju Vinci PD HE „Đerdap“ 84.
2007. Revitalizacija bunara Ula‐8 na izvorištu „Nepričava“ JPKP „Lazarevac“ 85.
2007. Revitalizacija dva bunara EBZ‐1 i EBZ‐4 na izvorištu u Grockoj 86.
2007. Izvedeni radovi na čišćenju 55 pijezometara na površinskom kopu „Tamnava‐Zapadno polje“ 87.
2007. Izrada bunara IB‐1 za preduzeće “ISCO International” iz Zrenjanina 88.
2006. Izvedeni radovi na regeneraciji „Ranney“ bunara izvorišta u Obrenovcu JP za izgradnju Obrenovca 89.
2006. Izvedeni radovi na regeneraciji „Preussag“ bunara, izvorišta u Obrenovcu JP za izgradnju Obrenovca 90.
2006. Izvedeni radovi na čišćenju pijezometara na površinskom kopu „Tamnava‐Zapadno polje“ PD RB „Kolubara“ 91.
2006. Izrada bunara Bs‐1 i Bj‐1 u Batrovcima za potrebe naftne kompanije „Mol“ „Intermol“ 92.
2006. Sanacija bunara B‐107 beogradskog vodovoda 93.
2006. Izrada i opremanje bunara za zalivanje gradskog parka u Obrenovcu 94.
2006. Sanacija bunara B‐1 EPS RB „Kolubara“ EPS RB „Kolubara“ Površinski kopovi, Lazarevac 95.
2006. Sanacija bunara B‐3, EPS RB „Kolubara“ EPS RB „Kolubara“ Površinski kopovi, Lazarevac 96.
2006. Izrada strukturnih pijezometara na C.S. „Skela“ EPS PD HE „Đerdap“, Kladovo 97.
2006. Izrada strukturnih pijezometara na C.S. „Zavojska“ EPS PD HE „Đerdap“, Kladovo JP „Vodovod i kanalizacija“‐
Grocka PD RB „Kolubara“ “ISCO International”, Zrenjanin Beogradski vodovod i kanalizacija JP za izgradnju Obrenovca ‘BeoGeoAqua” d.o.o, N.Beograd, Bulevar Z.Đinđića 117/IV, tel: (011)3986‐231 /fax: 2494‐761; e‐mail: bga @EUnet.rs RED. BR. GODINA IZRADE 98.
VRSTA RADOVA INVESTITOR 2006. Sanacija i regeneracija bunara B‐1, B‐2, B‐4 i B‐5 izvorišta mesne zajednice „Vreoci“ MZ „Vreoci“ 99.
2005. Radovi hemijsko‐hidrauličke revitalizacije bunara u Golupcu EPS PD HE „Đerdap“, Kladovo 100.
2005. Radovi hemijsko‐hidrauličke revitalizacije bunara u Grabovačkom polju EPS PD HE „Đerdap“, Kladovo 101.
2005,200
6, Radovi hemijsko‐hidrauličke revitalizacije bunara u zoni Kovin‐
Dubovac EPS PD HE „Đerdap“, Kladovo 102.
2005. Izrada bunara B‐1 MZ „Lučica“ u Požarevcu 103.
2005. Izrada bunara B‐1 MZ „Bare“ u Požarevcu 104.
2005. Radovi hemijsko‐hidrauličke vodovoda 105.
2005. Radovi hemijsko‐hidrauličke revitalizacije drenažnih bunara u zoni Kovin JP HE „Đerdap“ 106.
2005. Radovi sanacije bunara BLA‐11 izvorišta „Nepričava“, B‐3 i B‐10 izvorišta „Peštan“ lazerevačkog vodovoda JPKP „Lazarevac“ 107.
2004. Sanacija i likvidacija bunara u apatinskoj pivari 108.
2004. Radovi hemijsko‐hidrauličke revitalizacije bunara zrenjaninskog vodovoda JKP „Vodovod i kanalizacija“‐
Zrenjanin 109.
2004. Sanacija bunara J‐1 i J‐2 izvorišta „Jezero“ u Vrnjačkoj banji Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju bolesti organa za varenje i šećerne bolesti „Vrnjačka banja“ 110.
2003. Radovi hemijsko‐hidrauličke revitalizacije bunara B‐1 (S. Slankamen) inđijskog vodovoda JKP „Vodovod i kanalizacija“‐
Inđija 111.
2003. Radovi hemijsko‐hidrauličke revitalizacije bunara ZRB 10/03, ZRB 05/02 zrenjaninskog vodovoda JKP „Vodovod i kanalizacija“‐
Zrenjanin 112.
2003. Radovi hemijsko‐hidrauličke regeneracije bunara B‐9 inđijskog vodovoda JKP „Vodovod i kanalizacija“‐
Inđija 113.
2003. Testiranje izdašnosti drenažnih bunara u Golupcu EPS PD HE „Đerdap“, Beograd 114.
2003. Testiranje izdašnosti drenažnih bunara u Golupcu EPS PD HE „Đerdap“, Beograd revitalizacije MZ „Lučica“ MZ „Bare“ bunara inđijskog JKP „Vodovod i kanalizacija“‐
Inđija „Apatinska pivara“ a.d. PROJEKTI: RED. BR. GODINA IZRADE VRSTA RADOVA INVESTITOR 1.
2013. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe sanacije bunarske “glave” bunara IEBKB‐1/88 i ocene rezervi termomineralnih voda Kuršumlijske banje (Opština Kuršumlija) Rudarsko‐geološki fakultet, Departman za hidrogeologiju, Beograd 2.
2013. Projekat istražnih radova i Projekat izvedenog stanja sanacije glave geotermalnog bunara u banjskom kompleksu “Žubor” u Kuršumlijskoj banji Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Beograd 3.
2013. Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta “Kalenić”, opština UB PD RB “Kolubara” d.o.o., Lazarevac 4.
2013. Glavni projekat bušenja, opremanja i povezivanja u sistem bunara za vodosnabdevanje B‐9 na Vodozahvatu “Vašarište” u Temerinu JKP “Temerin”, Temerin 5.
2013. Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta “Živkovića vrelo”, opština Užuce JKP “Vodovod”, Užice 6.
2013. Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta “Potočanje”, opština Užuce JKP “Vodovod”, Užice 7.
2013. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja i Elaborat o rezevama podzemnih voda na izvorištu zemljoradničke zadruge ZZ “Pigfarm” Z. Z. PIGFARM, Banatska Subotica 8.
2012. Tehnička kontrola Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja naseljenog mesta Radenković JKP “Vodovod”, Sremska Mitrovica 9.
2012. Izrada projektne dokumentacije sa tehničkom kontrolom projektne dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju objekta gradskog kupatila Banje u Obrenovcu‐Opremanje bunara JKP “Obrenovac”, Obrenovac 10.
2012. Izrada projektne dokumentacije za otvaranje izvorišta podzemnih voda na Velikom ratnom ostrvu JKP “Zelenilo”, Beograd 11.
2012. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja i Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta “Pilice”, Bajina Bašta JKP “12. Septembar”, Bajina Bašta 12.
2012. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja‐izrada istražno‐
eksploatacionih bunara BL6‐1, BL6‐2 i BL‐1 na području izvorišta “Kalenić” PD RB “Kolubara” d.o.o., Lazarevac 13.
2012. Izrada Tehničke kontrole osam projekata primenjenih geoloških istraživanja, za potrebe Idejnog i Glavnog projekta magistralnog gasovoda “Južni tok” Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” a.d., Beograd 14.
2012. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja i Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu proizvodnog pogona “Kartonval” d.o.o. u Šapcu “KARTONVAL” d.o.o., Beograd 15.
2012. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda izvorišta “Živkovića vrelo”, opština Užice JKP “Vodovod”, Užice 16.
2012. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda izvorišta “Potočanje”, opština Užice JKP “Vodovod”, Užice 17.
2012. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja i Elaborata o rezervama podzemnih voda na izvorištu “Čokolend” a.d. u Paraćinu Fabrika čokoladnih proizvoda “Čokolend” a.d., Paraćin 18.
2012. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja i Elaborat o rezervama podzemnih voda u cilju legalizacije šesnaest benzinskih stanica “NIS” “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad ”BeoGeoAqua” d.o.o, N.Beograd, Bulevar Z.Đinđića 117/IV, tel: (011)3986‐231 /fax: 2494‐761; e‐mail: bga @EUnet.rs
RED. BR. GODINA IZRADE VRSTA RADOVA INVESTITOR a.d. Novi Sad 19.
2011. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja i Elaborat o rezervama podzemnih voda FSH "PROTEINKA" d.o.o. Šabac 20.
2011. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja i Elaborat o rezervama podzemnih voda "ELIXIR FOOD" d.o.o. Šabac 21.
2011. Elaborat o rezervama podzemnih voda 22.
2011. Projekat likvidacije bunara 23.
2011. Elaborat o rezervama podzemnih voda 24.
2011. Elaborat o rezervama podzemnih voda Vodovoda Vreoci, Ogranak "Prerada" PD "RB KOLUBARA" d.o.o. ‐ Lazarevac 25.
2011. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja i Elaborat o rezervama podzemnih voda "GOZBA" d.o.o.‐ Vojka, Stara Pazova 26.
2011. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja i Elaborat o rezervama malomineralizovanih podzemnih voda, za 2 bunara, na lokaciji Rakovca kod Bujanovca "BIVODA" d.o.o. ‐ Bujanovac 27.
2011. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja i Elaborat o rezervama ugljokiselih mineralnih podzemnih voda, za 2 bunara na lokaciji Rakovca kod Bujanovca "BIVODA" d.o.o. ‐ Bujanovac 28.
2011. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja i Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta "Beljina" i "Prijevor‐Parmenac" u gradu Čačku JKP "VODOVOD" ‐ Čačak 29.
2010. Idejni i Glavni projekat za sanaciju bunara B‐4 u Godominskom polju, u Smederevu JKP "VODOVOD" ‐ Smederevo 30.
2010. Geotehnička dokumentacija za potrebe izrade Projekta sanacije, adaptacije i investicionog održavanja banjičkog potoka u Banjičkoj šumi, Beograd JKP "ZELENILO"‐Beograd 31.
2010. Projekat sanacije, adaptacije i investicionog održavanja banjičkog potoka u Banjičkoj šumi, Beograd JKP "ZELENILO"‐Beograd 32.
2010. Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta “Suva separacija” u Vreocima. PD "RB KOLUBARA" d.o.o. ‐ Lazarevac 33.
2010. Elaborat o zonama sanitarne zaštite istražno‐eksploatacionog bunara Ovr‐2 (izvorište "Kalenić“) PD "RB KOLUBARA" d.o.o. ‐ Lazarevac 34.
2010. Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu “Mlinprodukta” a.d. “Mlinprodukt” a.d. 35.
2010. Elaborat o geotehničkim istraživanjima na području asfaltne baze u Obrenovcu PZP “Beograd” 36.
2010. Elaborat o geotehničkim istraživanjima za poslovno‐stambeni objekat, a za potrebe preduzeća “Hipex” d.o.o., Smederevo “Hipex” d.o.o., SHIPYARD BOMEX d.o.o. Zrenjanin "Jelić Petrol" d.o.o. Smederevska Palanka Koncern FARMAKOM MB Fabrika akumulatora Sombor ”BeoGeoAqua” d.o.o, N.Beograd, Bulevar Z.Đinđića 117/IV, tel: (011)3986‐231 /fax: 2494‐761; e‐mail: bga @EUnet.rs
RED. BR. GODINA IZRADE 37.
VRSTA RADOVA INVESTITOR 2010. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja i Elaborat o rezervama podzemnih voda za potrebe vodosnabdevanja preduzeća “Jagodinska pivara” a.d. “Jagodinska pivara” a.d. 38.
2010 Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja snabdevanja vodom asfaltne baze u Obrenovcu potrebe PZP “Beograd” 39.
2010. Glavni projekat bušenja i opremanja bunara BP‐1 i BP‐2 za potrebe asfaltne baze u Obrenovcu PZP “Beograd” 40.
2010. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe snabdevanja vodom postrojenja za reciklažu otpada, preduzeća JKP “Obrenovac” JKP “Obrenovac” 41.
2010. Glavni projekat izrade i opremanja bunara VP‐1 i VP‐2 za potrebe postrojenja za reciklažu otpada, preduzeća JKP “Obrenovac” JKP “Obrenovac” 42.
2010. Glavni projekat bušenja i opremanja bunara KnB 03/01 u Knićaninu 43.
2009. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja i Elaborat o rezervama podzemnih voda na lokaciji izvorišta “Galenika” a.d. “Galenika” a.d. 44.
2009. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja i Elaborat o rezervama podzemnih voda na lokaciji oglednog dobra Instituta za povrtarstvo iz Smederevske palanke Institut za povrtarstvo 45.
2008. Elaborat o geotehničkim istraživanjima za potrebe proizvodne hale u Loznici “Valy” d.o.o. 46.
2008. Elaborat o rezervama podzemnih voda za potrebe izvorišta “Peštan” u Lazarevcu JPKP “Lazarevac” 47.
2008. Elaborat o rezervama podzemnih voda za potrebe navodnjavanja plantaže lešnika u Deču “Hazelnut&Leska” 48.
2008. Idejni i glavni projekti za 10 dubokih bunara na teritoriji opštine Zrenjanin JKP “Vodovod i kanalizacija” 49.
2008. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za vodosnabdevanja preduzeća “Water family” iz Orašca 50.
2008. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja preduzeća “Shipyard Bomex” iz Zrenjanina “Shipyard Bomex” d.o.o., Zrenjanin 51.
2008. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe izvorišta “Peštan” u Lazarevcu JPKP “Lazarevac” 52.
2008. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja i Elaborat o rezervama podzemnih voda istražno‐eksploatacionog bunara BL‐1 na lokalitetu Beljevac‐Kopljari, Aranđelovac “Greeny” d.o.o. 53.
2007. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za izvorište vodovoda u Česteregu MZ “Čestereg” 54.
2007. Elaborat o rezervama podzemnih voda na području fabrike ulja i biljnih masti “Sunce” u Somboru Fabrika ulja i biljnih masti “Sunce”, Sombor 55.
2007. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja i Elaborat o rezervama podzemnih voda na području fabrike akumulatora‐Koncern Fabrika akumulatora‐Koncern za potrebe JKP “Vodovod i kanalizacija”‐
Zrenjanin “Water family” d.o.o. ”BeoGeoAqua” d.o.o, N.Beograd, Bulevar Z.Đinđića 117/IV, tel: (011)3986‐231 /fax: 2494‐761; e‐mail: bga @EUnet.rs
RED. BR. GODINA IZRADE VRSTA RADOVA INVESTITOR “Farmakom MB” u Somboru
“Farmakom MB”, Sombor
56.
2007. Elaborat o rezervama podzemnih voda na području benzinskih pumpi u Batrovcima, za potrebe naftne kompanije “Intermol” 57.
2007. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za vodosnabdevanja kompleksa “Promont Group” u Vrdniku 58.
2007. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na području “ISCO International”, Zrenjanin transportno‐logističkog centra “ISCO”‐Stari Neimar 59.
2007. Elaborat rezervi podzemnih voda iz bunara “V‐2 mix” u Kulpinu 60.
2007. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja snabdevanja vodom preduzeća “Hazelnut&Leska” 61.
2006. Projekat zona sanitarne zaštite izvorišta u Velikim Crljenima. EPS JP TE “Kolubara A”, Veliki Crljeni EPS JP TE “Kolubara A” 62.
2006. Projekat izvedenog stanja za vodovodnu mrežu od PE cevi Ø 160 mm u MZ Mislođin‐Draževac, opština Obrenovac 63.
2005. Projekat zona sanitarne zaštite izvorišta “Šipad” u Malom Zvorniku 64.
2005. Idejni i Glavni projekat istražno‐eksploatacionih bunara BT‐3/1 i BT‐
7/1 na izvorištu u Velikm Crljenima EPS JP TE “Kolubara A” 65.
2005. Glavni projekat istražno‐eksploatacionih bunara B‐14 i B‐12 na izvorištu “Peštan” u Lazarevcu JPKP “Lazarevac” 66.
2005. Glavni projekat istražno‐eksploatacionih bunara B‐14 i B‐12 na izvorištu “Peštan” u Lazarevcu JPKP “Lazarevac” 67.
2005. Elaborat o izvedenim radovima na izradi bunara B‐1 MZ “Lučica” u Požarevcu MZ “Lučica” 68.
2005. Elaborat o izvedenim radovima na izradi bunara BPš‐1 MZ “Bare” u Požarevcu MZ “Bare” 69.
2005. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja vodosnabdevanja fabrike “Sunce” u Somboru 70.
2005. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na području spmen obeležja “Sremski front” u Batrovcima za potrebe naftne kompanije “Intermol” “Intermol” 71.
2005. Projekat hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu JP TE‐TO “Sremska Mitrovica” u Sremskoj Mitrovici JP TE‐TO “Sremska Mitrovica” 72.
2005. Projekat hidrogeoloških istraživanja na području opštine Bač za potrebe izrade Elaborata o rezervama podzemnih voda JKP “Tvrđava”‐Bač 73.
2005. Elaborat hemijsko‐hidrauličke revitalizacije bunara inđijskog vodovoda JKP „Vodovod i kanalizacija“‐
Inđija 74.
2005. Elaborat hemijsko‐hidrauličke revitalizacije drenažnih bunara JP HE “Đerdap” u zoni Kovin JP HE “Đerdap” 75.
2005. Elaborat sanacije bunara BLA‐11 izvorišta “Nepričava”, B‐3 i B‐10 izvorišta “Peštan” lazerevačkog vodovoda JPKP “Lazarevac” za za potrebe potrebe potrebe “Intermol” “Promont Group” “Mix trade” d.o.o., Kulpin “Hazelnut&Leska”, Beograd JKP “Drina”, Mali Zvornik Fabrika ulja i biljnih masti “Sunce”, Sombor ”BeoGeoAqua” d.o.o, N.Beograd, Bulevar Z.Đinđića 117/IV, tel: (011)3986‐231 /fax: 2494‐761; e‐mail: bga @EUnet.rs
RED. BR. GODINA IZRADE 76.
VRSTA RADOVA INVESTITOR 2005. Elaborat hemijsko‐hidrauličke revitalizacije bunara vodovoda u Zrenjaninu JKP “Vodovod i kanalizacija”‐
Zrenjanin 77.
2004. Elaborat sanacije bunara J‐1 i J‐2 izvorišta “Jezero” u Vrnjačkoj banji Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju bolesti organa za varenje i šećerne bolesti „Vrnjačka banja“ 78.
2004. Elaborat o rezultatima testiranja izdašnosti bunara BLV‐1 u Vrnjačkoj banji “Voda vrnjci” a.d., Vrnjačka banja 79.
2003. Elaborat hemijsko‐hidrauličke revitalizacije bunara B‐1 (S. Slankamen) inđijskog vodovoda JKP „Vodovod i kanalizacija“‐
Inđija 80.
2003. Elaborat hemijsko‐hidrauličke revitalizacije bunara B‐9 vodovoda u Inđiji JKP „Vodovod i kanalizacija“‐
Inđija 81.
2003. Elaborat hemijsko‐hidrauličke revitalizacije bunara ZRB 10/03, ZRB 05/02 zrenjaninskog vodovoda JKP “Vodovod i kanalizacija”‐
Zrenjanin 82.
2003 Elaborat o rezultatima testiranja izdašnosti drenažnih bunara EPS JPHE “Đerdap” u Golupcu EPS JPHE “Đerdap” 83.
2003. Elaborat o rezultatima testiranja izdašnosti drenažnih bunara EPS JPHE “Đerdap” u Kovinu. EPS JPHE “Đerdap” 
Download

Reference za projekte i radove veličina