Opravdové výzvy hledáme za hranicemi vašich představ
Květen 2014
Číslo 1
Mixér - měsíčník pro zaměstnance skupiny CIMEX
Obsah
Úvodník, Slovo GŘ ................... 1
Téma měsíce:
Nová korporátní identita............ 2
Z firemní legislativy:
Žabky a tepláky ........................ 2
Rozhovor měsíce:
Jindřich Homolka ...................... 3
Nové tváře v CIMEXu:
JUDr. Vojtěch Krátký ................ 3
Pel - Mel ................................... 4
* 14. 6. 1990
+ 30. 4. 2014
Slovo
generálního
ředitele
Vážení kolegové,
Dostává se k vám první číslo
interního CIMEX newsletteru. Cílem
je, možná malinko zábavnější
formou, podat některé zajímavé
informace o dění ve skupině. Určitě
nás zajímají vaše náměty na jeho
zlepšení a názory. Počítáme s tím,
že se formát a obsah bude vyvíjet
právě podle vašich ohlasů.
Děkuji za aktivitu našemu
marketingovému oddělení a hlavně
Davidovi s Honzou, kteří se na jeho
vzniku podíleli nejvíc.
Již první číslo je připraveno v novém
korporátním pojetí a symbolicky
tak začíná další etapu v životě
Cimexu. Přejme si společně, aby to
byla etapa úspěšná a rozvojová,
abychom dokázali spoustu dobrých
nápadů, které tu jsou, realizovat.
Pěkné jaro
Mirek
Pár slov úvodem
aneb střípky z redakce
První máj je lásky čas, 1. května se
ale slaví i jiný, neméně významný
svátek, a to Svátek práce. Někdo
možná právě zamačkává slzu
nostalgie při vzpomínce na pompézní
prvomájové průvody, na malé
ratolesti s mávátky a transparenty.
Historicky se však tento svátek slaví
od roku 1890 a můžeme poděkovat
americkým dělníkům, že stávkami
vybojovali osmihodinovou pracovní
dobu. Mixér je obnovený newsletter
pro zaměstnance CIMEXu, který
navazuje na tištěný Cimex Bulletin
a rozesílaný elektronický newsletter,
který se však zabýval spíše
obchodním sdělením ze skupiny
CIMEX a byl určený pro naše
partnery.
Téma měsíce je Změna firemní
identity a firemní kultura, dále se
můžete dočíst novinky z CIMEXu,
trochu se odreagovat na naší stránce
se zábavou nebo si přečíst zajímavý
rozhovor s panem Homolkou, který v
CIMEXu kroutí už třináctou sezónu.
Měsíc květen je také měsícem
projektu Do práce na kole a tak
přejeme hodně sil našemu týmu
CIMEX Bike ve složení Martin Kaleta,
Martin Krejčík a Pavel Šťastný.
- dl Mixér
1
Mixér 1 - Téma měsíce - Firemní identita a kultura
Vajíčko zemřelo, ať žije čtverec
aneb CIMEX zavádí novou firemní identitu
Žabky a tepláky
autor: Pavel Šťastný
Byla vydána Základní pravidla a
omezení v sídle společnosti CIMEX
INVEST s. r. o. a nejvíce dotazů je
na bod „každý pracovník je povinen
se v sídle společnosti pohybovat v
oděvu odpovídajícím jeho zařazení a
aktuální pracovní náplni. Nepřípustné
jsou zejména domácí a rekreační
oděvy.“
Co tím chtěl autor říci?
Vycházíme z předpokladu, že
zaměstnanci CIMEXu jsou většinou
soudní lidé, kteří umí rozlišit dny,
kdy nemají žádné pracovní jednání
s externí osobou, tedy džíny nejsou
nic proti ničemu, a dny, kdy taková
jednání mají a v takovém případě
džíny tím pravým ořechovým nejsou.
Rozhodně není záměrem konkurovat
plesům ve Státní opeře nebo
se inspirovat vkusem britských
bankovních úředníků minulého
století. Takže hlavní sdělení je v
poslední větě - „nepřípustné jsou
zejména domácí a rekreační oděvy“.
Ačkoliv není na škodu, když se
zaměstnanec v práci cítí jako doma,
určitě se musí vyvarovat například
teplákům (a to bez ohledu na počet
pruhů), županům, kraťasům a
podobně. I oblíbené žabky (zejména
na bosou nohu) je nutno nechat
doma.
Je to vlastně takový apel na to, aby
si každý uvědomil, že i oblečení je
jedním z faktorů, na základě kterého
člověka jeho okolí vnímá a přijímá.
2
Mixér
Od začátku května bude postupně
zaváděna nová firemní identita.
Nová firemní identita je součástí
systematicky budované firemní
kultury. Co si pod tím můžete
představit? Jednoduše si to spojte
s přirozeným prostředím, ve
kterém se pohybujete. Nejlépe si to
představit na prostředí, kde se cítíte
nejlépe, tedy rodinném, sportovním,
společnosti přátel, či třeba právě
pracovní prostředí. Tedy jde o vztahy
a klima uvnitř organizace, jaké sdílí
lidé hodnoty a jak působí navenek.
Představte si společnost jako
sportovní celek, hokejový tým, kde
jsou sice jedinci, kteří svým nadáním
převyšují ostatní, ale bez ostatních
se neobejdou. Tyto nadané jedince
bychom měli považovat jako své
hrdiny, přirozené motivátory, vzor.
Tomu všemu by mělo odpovídat i
jejich chování. Tito hrdinové jsou
nejvyššími nositeli hodnot, které
představují to nejdůležitější v týmové
práci.
Obecně lze říci, že firemní kultura
je vědomí toho, co je dobré a co
je špatné, co je normální a co ne.
Firemní kultura dává firmě identitu,
je konkurenční výhodou, i když se
občas může stát i brzdou firmy.
Pokud se orientuje na minulost,
tedy na zavedené a fungující normy,
zvyky a rituály, je velmi těžké pokusit
se o změnu.
Jako příklad můžeme uvést diskuzi
na téma výslovnost názvu firmy.
Hlasování vyšlo téměř vyrovnaně. A
ani jedno rozhodnutí není špatné,
je-li správně prezentováno. Vezměte
si příklad u našich partnerů:
CYRRUS, čteme s Cé a nikomu to
nepřijde divné, stejně jako mnoha
lidem, kteří chodí do CIMEXu (také
s Cé), na druhou stranu TACOMA,
kterou všichni automaticky čteme
s Ká, musí při své prezentaci také
upozornit, že vyslovované Ká je
vlastně Cé. No ono by tedy popravdě
nebylo moc vhodné tuto společnost
vyslovovat s Cé, protože z toho
vznikne spíše věta Ta co má. Tedy
náš CIMEX budeme dále vyslovovat
s Ká a berme to jako naší výhodu,
symbol a nebojme se lidem vysvětlit,
proč tam je to Ká a ne Cé.
- dl -
14. června 1990 byla
založena společnost
CIMEX Karlovy Vary, spol.
s r.o. Janou
Sobotovou a Petrem
Lukešem. Společnost
působila v oblasti
zahraničního
obchodu, především
v dovozu počítačů,
kancelářské techniky,
vývozu spotřebního zboží
a disponovala kamionovou
přepravou.
CIMEX vznikl jako zkratka
Company (for) IMport and
EXport. Proto se vyslovuje
s Ká, jako /Kampeny/
- dl -
Mixér 1 - Rozhovor měsíce - Jindřich Homolka
Rozhovor měsíce: Šťastných
13 pro Jindřicha Homolku
Jak dlouho pracujete v CIMEXu?
Nastoupil jsem 1. 10. 2001, po
celou dobu pracuji v ekonomickém
úseku (controlling, vedoucí EÚ CFM,
ekonom)
Na co nejraději vzpomínáte?
Velmi rád a často vzpomínám na
partu v oddělení controllingu CFM,
kde jsme si lidsky „sedli“ s Ing.
Sladkým a Ing. Mastným, zastřešeni
šéfem Jirkou Braným a s jeho takřka
sloní pamětí na čísla.
Tenkrát jsme ještě vyjížděli sestavy
z FEISU a do tabulek výsledků jsme
je zapisovali ručně, což bylo dost
náročné. Na druhou stranu jsme
díky tomu znali každý detail a mohli
jsme tak připravit svému vedoucímu,
potažmo řediteli CFM, takřka
„neprůstřelné“ podklady pro čtvrtletní
rozbory hospodaření.
Čerstvější vzpomínka se týká
maximálně lidského přístupu GŘ v
okamžicích těžké životní situace,
ve které se před nedávnem ocitla
moje rodina. V dnešní době
není obvyklé, aby takto vysoce
postavený manažer projevil zájem o
mimopracovní problémy řadového
pracovníka a vyjadřoval mu podporu.
Co rád děláte ve volném čase?
Rád chodím do přírody (nejraději
se psem), cestuji, čtu, poslouchám
hudbu, sleduji sport, zvláště fotbal a
lední hokej.
Máte nějaký návrh na zlepšení?
Všechno je o lidech. Například se
mi nelíbí, když zaměstnanci tykají
členům vrcholového managementu
před návštěvami, ať už během
jednání, či mimo něj. Rozhodně to
nepřispívá ke zvýšení prestiže naší
společnosti. Tady ale musí začít
každý sám u sebe.
Další oblast, která mne trochu
trápí, je projektová činnost
CIMEXu. Možná pouze nedisponuji
potřebnými informacemi, ale
mám dojem, že máme tak trochu
přeprojektováno, že honíme mnoho
zajíců najednou, navíc způsobem
pokus-omyl. Pokud se nemýlím, tak
v minulosti byly vynaloženy nemalé
prostředky do projektové činnosti,
přičemž těch úspěšných projektů
s přiměřenou návratností bylo jako
šafránu.
Nemyslím si však, že bychom
měli projektovou činnosti úplně
utlumit, spíš zatím nerozšiřovat a
upřednostnit investice do strategicky
významných administrativních budov
a hotelů, kde nám ve srovnání s
konkurencí nemilosrdně ujíždí vlak.
S kým by jste rád četl rozhovor v
dalším čísle?
S Vámi, Davide.
- dl -
Nové tváře v
CIMEXu
JUDr. Vojtěch Krátký, obchodní
ředitel CIMEX INVEST s. r. o.
V roce 1993 jsem se setkal jako asistent
s prací realitního makléře ve společnosti
Town&Country, v USA. Obchodování s
realitami mě natolik zaujalo, že jsem se
jím chtěl zabývat i po návratu do ČR. Od
roku 1995 jsem začal programově investovat do nemovitostí. Nejdříve peníze
své a pak i peníze své rodiny a nakonec
i prostředky svých klientů. V roce 2000
jsem ukončil studium práv a i během
působení ve společnosti Deloitte&Touche
a budování systému privatizace domů
a bytů pro Městskou část Praha 7 jsem
stále pokračoval v rozšiřování své klientely. V roce 2004 jsem se svými partnery
Davidem Krajným a Petrem Topinkou
koupil master franšízu společnosti RE/
MAX pro Českou republiku a o rok
později i pro Slovensko. Po letech
řízení a budování RE/MAXu jsem své
podíly v roce 2011 prodal a začal se
věnovat právu. Zabýval jsem se hlavně
trestním právem, právními vztahy k
nemovitostem, poradenstvím v oblasti
franšízingu a budování distribučních
sítí. Od dubna 2013 jsem byl výkonným ředitelem společnosti Century 21 v
ČR. Svět realit mě dlouhodobě zajímá
a zvláště trh realitních služeb považuji s
ohledem na stále nízkou saturaci trhu i
nevalnou kvalitu poskytovaných služeb
za oblast velkých příležitostí. 7. dubna
t. r. jsem nastoupil do CIMEXu jako
obchodní ředitel. Možnost pracovat v
CIMEXu považuji za velmi zajímavou
profesní příležitost i zkušenost. Těším
se na spolupráci s vámi, novými kolegy
a věřím, že se dokážeme navzájem obohatit novými zkušenostmi a společně se
nám podaří dosahovat cílů, které od nás
majitelé firmy očekávají.
Mixér
3
Mixér 1 - Pel - Mel
Pel - Mel
aneb Co se na chodbě nedozvíte
Do práce na kole
Kulturní servis
Stejně jako v loňském roce se
zapojíme do akce „Do práce na kole“.
V minulém roce náš tým přispěl
za každý ujetý kilometr „slaným
dětem“, tedy dětem s cystickou
fibrózou. Letos máme v týmu CIMEX
BIKE tři kolegy: Pavla Šťastného,
Martina Kaletu a Martina Krejčíka.
Hlavní soutěž firemních týmů na
kole (elektrokole či koloběžce) se
odehrává v pracovních dnech
od 5. května do 30. května. Přejeme
našemu týmu mnoho ujetých
kilometrů a krásné počasí.
Merkur výstava – 2. 5. – 25. 5. Obchodní centrum Šestka
Historie povodní v Praze – 30. 4. –
19. 10. – muzeum hlavního města
Prahy
Dinosaurium – 14. 3. – 29. 6. –
Výstaviště Holešovice
- jk Kolárna v budově Na Pankráci 58
Vy, kteří jezdíte rádi na kole pozor!
U nás Na Pankráci 1062/58 by
měl nově vzniknout prostor, kde
bude možné kolo uložit a bezpečně
uzamknout. V prostorách se budou
nacházet i skříňky na oblečení a
další cyklo drobnosti. Tedy pro Vás
co jezdíte denně do práce jistě
příjemná změna.
- jk -
27. 5. si budete muset vybrat zda se
podívat do klubu Retro a navštívit
koncert Richarda Müllera s hostem
Danem Bártou, nebo si poslechnou
skvělou písničkářku Radůzu, která
vystoupí tentýž den v pražském
klubu Akropole.
15. 5. 2014 se otevírá nový unikátní
prostor Forum Karlín. První akce
pro veřejnost bude patřit koncertu
britských Kosheen.
Tim Burton a jeho svět - 28. 3. - 3.
8. 2014 - Galerie hl. m. Prahy - Dům
u Kamenného zvonu - unikátní
výstava z temného světa fantazie
Tima Burtona - kdo by neznal Mrtvou
nevěstu, Frankenweeneho, nebo
Střihorukého Edwarda.
- jk - ,- dl -
Zprovozněna linka pro vaš Vaše
pripomínky
Jak bylo avizováno na setkání
zaměstnanců dne 16.4.2014. byla
zprovozněna linka vnitřního auditu
CIMEX INVEST. Jednoduchý
formulář slouží zaměstnancům
CIMEX k možnosti zadávání
podnětů vnitřnímu auditu. Jedná
se o anonymní formu bez nutnosti
přihlášení. Vnitřní audit se bude
Vašimi podněty v rámci své kapacity
zabývat.Odkaz naleznete na této
adrese: http://vnitrniaudit.cimex.cz/
autor: Pavel Šťastný
Mixér
Číslo 1/2014
Redakční rada:
David Lukeš (- dl -), Jan Kindl (- jk -),
Jakub Kučera (- jku -)
Vaše nápady, připomínky, příspěvky,
děkovné dopisy, ódy, romány atd. rádi
uvitáme zaslané emailem na adresu
kohokoliv z redakční rady.
Uzávěrka příštího čísla je 23. 5. 2014
Vydání 2. 6. 2014
COMIX
Pes a Šnek - díl. 1
Nová identita
Všechny komiksy naleznete na:
http://cimex.stripgenerator.com/
gallery/
(C) CIMEX INVEST s. r. o. 2014 - Newsletter je určen pro zaměstnance CIMEXu, jeho další šíření je bez písemného souhlasu
vydavatele zakázáno, nebo vás kousne pes. Na závěr vzkaz od šneka: “Netiskněte newsletter, tablety nám kyslík neudělají.”
4
Mixér
Download

Mixér 1