Bez cenzury - texty, co se nebojí zůstat autentické
Listopad 2014
Číslo 7
Mixér - měsíčník pro zaměstnance CIMEXu
Obsah
Úvodní slovo GŘ ....................... 1
Téma měsíce:
Czech Open Houses.................. 2
Rozhovor měsíce:
Martin Kroupa ............................ 3
Nové tváře v CIMEXu:
Jan Kušnír ................................. 2
Žaneta Škorpilová ..................... 3
Charity Days - Palata ................ 4
Střípky z redakce ...................... 5
Úvodní slovo generálního ředitele
Vážení a milí kolegové,
Ve všech firmách, kdekoliv po celém světě, platí, že
aktuální a relevantní informace jsou jedním z rozhodujcích
(ne-li nejdůležitějších) aspektů úspěchu.
Platí to (překvapivě?) i pro nás. Pokud se chceme úspěšně
rozvíjet a růst, musíme využívat cenné informace nabyté
vlastními zkušenostmi, prací, úspěchy i neúspěchy.
Tyto informace musíme mezi sebou efektivně sdílet,
nezapomenout co bylo před třemi, pěti lety. Vědět kam
sáhnout, kde informaci najít a použít pro nový obchod,
v nové situaci. To je pohled na vnitřní svět společnosti.
Neméně důležité je ale i to, co se děje okolo nás. Jaké
jsou trendy, proč? Jaké jsou zkušenosti jiných, co si z toho
můžeme vzít? Jak být mezi prvními a úspěšnými?
Některým z vás bylo už od první věty jasné kam směřuji.
A uhodli. Ano je to sharepoint! Aktuálně jedna z klíčových
firemních platforem pro sdílení informací a řízení. Jsme
na začátku cesty a máme rezervy. Věřte ale, že je důležité
nezbytnou administrativu v tomto případě polknout a
do toho “prokletého sharepointu” ten zápis z jednání,
důležitou informaci, mail nebo report pro ostatní vložit. Ne
proto, abychom splnili nějaký úkol, nařízení nebo zabránili
hrozícímu trestu od “Mirka” nebo někoho jiného. Ale proto,
abychom za 2 roky znovu a znovu nehledali co je teď všem
jasné, protože mají dobrou paměť a nepotřebujeme to zase
někam ukládat a ztratit s tím několik drahocenných minut
času.
Současně je nutno zmínit, že řada systémů nám chybí nebo
jsou nedostatečné, zastaralé nebo potřebují důkladnou
revizi z pohledu možných nákladů proti očekávaným
přínosům. Může se tak stát, že cílovým stavem bude nějaký
jiný “sharepoint”. Podstata však zůstane: musíme sdílet
informace, pečovat o ně a cenit si jich!
Úspěšný listopad
Mirek
Mixér
1
Mixér 7 - Téma měsíce - Czech Open Houses
Czech Open Houses - CITY WEST B1
Ve čtvrtek 30.10. jsme si v budově City West B1 odbyli
malou-velkou premiéru projektu Czech Open Houses.
Malá byla díky komorní atmosféře, kdy nás v průběhu dne
navštívilo 32 potenciálních i stávajících nájemců. Velká
premiéra to byla pro nás, protože akce Open House se
v Česku objevila vůbec poprvé a jak všichni dobře víme,
nikdy znovu nedostaneme šanci udělat první dojem. Hrdě
však musíme prohlásit, že jsme svoji šanci nepromarnili.
Organizačně byla akce skvěle zvládnutá, v průběhu dne
se objevili hned dva vážní zájemci o pronájem a utužit
vztahy na neformální úrovni přišli i nájemci stávající.
Premiéru mělo také video prezentující naši administrativní
budovu City West B1, které běželo ve smyčce a
organizační tým ho tak za jeden den viděl vícekrát, než
Popelku za celý život. Všichni se však shodli na tom, že
obě díla jsou neokoukatelná. :-)
Vykopnuto je tedy úspěšně a v příštím roce každý měsíc
otevřeme další dveře. Tedy další budovy. Začínáme hned
v lednu 2015 a moc se na to těšíme.
- km -
Chtěl bych alespoň pár řádky vyjádřit své potěšení
ze spolupráce na tomto projektu. Marketingové
a obchodní oddělení se vzájemně podporovala a
společná práce byla příjemná, tak jak by to mělo být.
Zvláštní díky bych rád věnoval Silvii Kasíkové, která
zvládla nejen přípravu akce, ale i její koordinaci na
místě na jedničku.
- dl -
Nové tváře v
CIMEXu
Jan Kušnír
2
Mixér
Pocházím z Hradce Králové, kde jsem zatím strávil
větší část svého života. Po maturitě, kterou jsme
složil na stavební průmyslovce, jsem se přesunul
do Prahy, ve které jsem zatím zůstal i po dokončení
studia na fakultě stavební ČVUT. Při škole jsem
nastoupil do Knight Frank, kde jsem strávil 4 roky
zprostředkováním prodejů nemovitostí. Nyní věřím,
že své zkušenosti zúročím v rámci nové výzvy,
kterou práce v CIMEX INVEST určitě je a zároveň,
že se přiučím i něčemu novému. Ve volném čase se
věnuji hlavně sportu, především triatlonu.
Mixér 7 - Rozhovor měsíce - Martin Kroupa
Rozhovor měsíce: Martin Kroupa
Jak dlouho pracujete v CIMEXu?
Do společnosti jsem nastoupil
přesně v době kdy Amíci už přesně
36 let celkem přesvědčivě tvrdili, že
dobyli Měsíc. Pan Hus by tenkrát
oslavil přesně 590 let z mrtvých
vstání, ale z mrtvých vstal úplně jiný
pán, v úplně jiné době a na úplně
jiném místě. Jednoduše jsem mohl
sdělit, že jsem do CIMEXu nastoupil
v létě 2005, ale to by mi čtiví
příznivci tohoto stále oblíbenějšího
plátku asi neodpustili.
Co rád děláte ve volném čase?
Kromě uspokojování základních
biologických potřeb (myslím tím
třeba spánek), rád velkou část
volného času věnuji sportu. Už v
útlém věku jsem propadl hokeji
a tento stav trvá dodnes. Letos v
červenci jsem začal běhat, přestože
jsem vytrvalostní běh nesnášel a
do uvedené doby moje nejdelší
uběhnutá vzdálenost nepřesáhla 1,5
km (povinná disciplína tělocviku na
základní škole). Občas rovněž zajdu
na squash nebo na tenis – několik
nejmenovaných kolegů již marně
čelilo mým tenisovým úderům.
Možná na to nevypadám, ale s
chutí si přečtu pár stránek nějaké
zajímavé knížky. Mezi oblíbené
činnosti mého volného času řadím i
poker, ale to musím mít opravdu čas,
neboť např. při posledním turnaji,
kde se mi mimochodem podařilo
probojovat až na finálový stůl, jsem
strávil u hracího stolu přes 9 hodin.
Máte nějaké návrhy na zlepšení?
Mám. Jsem přesvědčen o tom,
že když místo hledání negativ na
pozitivech budeme hledat pozitiva na
negativech, bude i celková atmosféra
ve společnosti pozitivnější.
Návrh jsem uvedl obecně, ale každý
sám se může zamyslet nad tím, jestli
se návrh netýká i jeho samotného….
S kým byste rád četl rozhovor v
dalším čísle?
Moje volba bude možná překvapivá,
rád bych četl rozhovor se Soňou
Vopatovou. Budu moci položit svoje
vlastní otázky? (ano pozn. redakce)
- sk -
Otázky Martina pro Soňu:
1. Jak dlouho pracuješ v CIMEXu?
2. Co ráda děláš ve volném čase?
3. Má Tvoje profese grafičky nějaké
hlubší kořeny, třeba umělecké?
4. V CIMEXu si relativně krátce,
pamatuješ si na první dojmy?
5. Tvoje nejoblíbenější květina?
6. Je něco co by si v souvislosti s
CIMEXem vyzvedla?
7. A tradičně, s kým by si ráda četla
rozhovor v dalším čísle?
Nové tváře v CIMEXu - Žaneta Škorpilová
Od mala jsem s rodiči a bratrem
žila v jedné malé vesničce na
Praze východ.
Odmaturovala jsem na SOŠ
pro administrativu EU a letos
jsem ukončila dálkové studium
na VŠRR, obor management
a regionální rozvoj. Hned po
maturitě jsem nastoupila do AK,
má další pracovní zkušenost
následovala ve společnosti
OFFICE HOUSE, která spadala
pod skupinu WPB GROUP. V
rámci WPB jsem dostala možnost
přejít do WPB Capital, na pozici
Asistentka IT oddělení. Celkem
jsem ve WPB strávila cca 4
roky. Kvůli jistým problémům,
se kterými si WPB Capital
prošlo, jsme všichni postupně
museli společnost opustit.. a
já šla pracovat do chorvatské farmaceutické společnosti Belupo.
zamilovala do Pole Dance,
kterému se chci dále věnovat. O
víkendu si jdu ráda zaběhat a na
inliny.
V průběhu mého působení v
Belupu jsem se dozvěděla o
možnosti pracovat právě v Cimex
Invest a tato pracovní nabídka mě
ihned zaujala. Proto doufám, že
budu pro společnost přínosem
a společnost pro mě tím, že se
naučím nové věci a rozšířím si své
vědomosti.
V poslední době jsem se
Mixér
3
Mixér 7 - Charity Days - Palata
Charity Days - 10. 10. 2014 v Palatě
O charity days již bylo v předešlých vydáních Mixéru
napsáno mnoho zajímavého. I mne oslovila možnost
tímto způsobem pomáhat tam, kde je třeba. Rozhodla
jsem se pro Palatu – domov pro zrakově postižené.
Od Mgr. Marty Dzúrové, která se v Palatě stará o
komunikaci s veřejností, jsme se dozvěděli mnoho
zajímavého. A to nejen o fungování domova, o jeho
historii, ale především o lidech, o které se tady starají.
Vyprávěla nám také o jednom stařečkovi, který si v
domově našel babičku. Navštěvují se, tráví společně
hodně času. Když byl děda nemocný, babička se o něho
starala… Po delším čase, co se ti dva scházeli, se paní
Dzúrová dědy zeptala: „Dědo a nechcete s babičkou
společně bydlet?“ No a děda na to: „Na to je ještě brzy,
náš vztah je ještě moc mladý“. Stařečkovi je již přes
devadesát, to jsem vám zapomněla říct.
Slyšeli jsme však nejen úsměvné historky. A v ten moment
jsem si o to víc uvědomila, jak důležité je nemyslet jen na
sebe.
4
Mixér
Už byl ale čas začít také něco dělat – to byl přeci
důvod, proč jsme přišli. Zahradník prohlásil, že by nutně
potřeboval shrabat listí. Vybavil nás nářadím, rozdal
pokyny a hurá do toho. Byli jsme jen malá skupina, ale
práce za námi byla vidět.
Pro potěšení klientů domova přinesl každý z nás nějakou
vlastnoručně ukuchtěnou dobrotu. Pan Robek se do
pečení nepustil, za to však nahrál pár pěkných skladeb k
poslechu.
Do Palaty jsme také přivezli přehrávače od kolegů, kteří je
již doma nevyužívali.
Den nám tak rychle utekl, že povídaní s klienty jsme
museli odložit na příští návštěvu.
Přidáte se i Vy?
autor: Radka Čermáková
Mixér 7 - Střípky z redakce
Střípky z redakce
Milí spolupracovníci,
blíží se nám konec roku a tak přijde
na řadu hodnocení toho uplynulého,
bilancování a plány na ten nový. Ani
redakce Mixéru nechce být pozadu
a tak, mimo přípravy vánočního
speciálu, usilovně přemýšlí, jak by
vypilovala náš měsíčník na příští
rok. To hlavní, v což jsem tajně
doufal, se myslím již splnilo. Vzali
jste Mixér za svůj a sami ho také de
facto tvoříte. Ano, správně, většina
článků, nápadů, fotek, nepochází
z redakce, ale od Vás, od našich
milých spolupracovníků.
Jsme rádi i za různé nápady a
třeba se objeví již v některém s
dalších čísel. Vše si zapisujeme a
přemýšlíme nad tím. Je čím dál tím
obtížnější udržet tu velmi tenkou
hranici vhodnosti humoru. Vtipnou
glosu si může každý vyložit jinak.
Někdo se zasměje, jiný analyzuje a
hledá za tím něco víc, což zpravidla
i najde, byť to nebylo záměrem.
Velké téma pro naši redakci je
komiks, ale myslím, že se Soňou to
dotáhneme a ve Vánočním speciálu
představíme zbrusu nového hrdinu v
životních patáliích.
Zajímavý tip, co nám přistál ve
schránce redakce [email protected],
je udělat velký rozhovor s panem
Vančurou, který se s CIMEXem loučí
po dlouhých 19 letech. Tento velký
rozhovor společně se zajímavostmi
z historie CIMEXu Vám přineseme v
lednovém čísle Mixéru.
Další příjemnou změnou, která
vznikla na popud Martina Kroupy, je
určení otázek osobou z rozhovoru
měsíce pro dalšího dotazovaného.
A co další nápady, je toho moc:
křížovka, tematické cestovatelské
články, glosy aktuální situace ze
společnosti, češtinářský koutek,
vylepšit kulturní tipy, atd.
Chceme a budeme pro Vás lepší.
Těšte se.
- dl -
Tento měsíc slaví
Narozeniny slaví:
2.11. Jiří Braný
2.11. Martina Hanáková
5.11. Zdeněk Vančura
9.11. Jitka Veinfurterová
Hodně štěstí a pevné zdraví všem.
autor: Renata Čoudková
Mixér
Číslo 7/2014, listopad
Redakční rada:
David Lukeš (- dl -), Jan Kindl
(- jk -), Silvie Kasíková
(- sk -), Soňa Vopatovová (- sv -)
a Kateřina Maďarková (- km -)
Vaše nápady, připomínky,
příspěvky, děkovné dopisy, ódy,
romány atd. rádi
uvitáme zaslané emailem na
adresu [email protected]
Uzávěrka příštího čísla je
24. 11. 2014
Vydání 1. 12. 2014
(C) CIMEX INVEST s. r. o. 2014 - Newsletter je určen pro zaměstnance CIMEXu, jeho další šíření je bez písemného souhlasu
vydavatele zakázáno, nebo vás kousne pes. Na závěr vzkaz od šneka: “Netiskněte newsletter, tablety nám kyslík neudělají.”
Mixér
5
Download

Mixér 7