Šťastné a veselé Vánoce
Prosinec 2014
Číslo 8
Mixér - měsíčník pro zaměstnance CIMEXu
Obsah
Úvodní slovo GŘ ..................................................... 1
Téma měsíce:
EDULIOS, rekonstrukce Petrská ............................. 2
Rozhovor měsíce:
Soňa Vopatová ........................................................ 3
Nové tváře v CIMEXu:
Tereza Svobodová .................................................. 4
Monika Jindřichová ................................................. 4
Střípky z redakce .................................................... 5
Úvodní slovo generálního
ředitele
Vážení kolegové,
rok 2014 finišuje a já mám radost, že jsme se úspěšně
posunuli hned ve dvou projektech. Minulý týden jsme po
dvou etapách rekonstrukce a dostavby oficiálně zahájili
provoz 90ti pokojového hotelu v Petrské ulici. Výsledek je
velmi uspokojivý a přál bych si, aby takto dopadl jakýkoliv
další realizovaný projekt. Kvalitně, v termínu, bez
překročení rozpočtu a se splněním všech klíčových cílů.
Také se nám podařilo překlenout poslední překážky při
realizaci našeho aktuálně nejvýznamnějšího projektu,
který je již avizovaný nemovitostní fond kvalifikovaných
investorů EDULIOS. Fond má za cíl investovat do
pražských kancelářských budov. V těchto dnech právě
získal potřebnou licenci ČNB a je aktuálně zapisován
do obchodního rejstříku. Hlavní aktivity a podpora jeho
obchodních cílů bude zcela určitě jednou z důležitých
činností příštího roku. Úspěch tohoto projektu nás může
posunout opět o velký kus dopředu. Držme si proto palce
ať je fond úspěšný, najde si své investory a tedy i místo
na trhu.
Ničím nerušený předvánoční shon :)
Mirek
Vánoční Mixér
1
Mixér 8 - Téma měsíce - EDULIOS - rekonstrukce Petrská
Konec roku bývá časem pro předsevzetí a CIMEX má
na nový rok jedno opravdu velké: úspěšně spustit nový
projekt EDULIOS.
Náš “Eda” je nemovitostní fond kvalifikovaných
investorů a hlavním cílem je nabízet investorům
zajímavé zhodnocení vložených finančních prostředků.
Pro investory je to tedy příležitost přímo spoluvlastnit
prvotřídní komerční nemovitosti v Praze se stabilním
výnosem. Základem je samozřejmě vysoce kvalifikovaný
tým s prvotřídním know-how, proto ho mají na starosti:
Mirek Kosnar, Jirka Adamčík, Michal Nečas, Honza
Mottl, Honza Kušnír a Onřej Štěpánek. Ti pokryjí celý
transakční proces od akvizice, po správu až prodej.
Investovat bude možné pouze do pražských
kancelářských budov, což jsou nemovitosti, které
generují dlouhobý a stabilní výnos a pro investora
zaručují i poměrně nízké riziko. Minimální investice činí
125 ticíc EUR.
První Edovo děťátko, tedy podfond, se jmenuje
EDULIOS Alfa a až vyroste, bude jeho velikost až 1,5
miliardy korun.
Fond Edulios už má svoje webovky (www.edulios.cz) a
od ledna ho budeme dostávat do povědomí množstvím
mediálních kampaní.
- km -
Úspěšné dokončení projektu Petrská
Jak jistě víte, čtete-li pozorně e-maily od Pavla
Šťastného, může se Cimex chlubit dalším úspěchem a
tím je dokončení projektu Petrská.
Čtyřhvězdičkový luxusní EA Hotel Embassy Prague ve
stylu Art Deco byl otevřen už v létě, ale 27. listopadu
proběhlo symbolické ukončení projektu, kdy Mirek
Kosnar a Martin Kroupa v hotelu přivítali významné hosty
z řad dodavatelů.
Že atmosféra byla opravdu přátelská dokazuje i fakt,
že akce neskončila Mirkovým projevem, exkurzí po
hotelu a snězením kanapek, ale odvážlivci se rozhodli
prozkoumat, zda je skutečně poloha hotelu tak výborná
pro návštěvu centra. Toto zkoumání skončilo v baru
Aloha.
Nejmenovaný zdroj, který si přeje zůstat v anonymitě,
říkejme mu tedy například Sisi, uvedl, že se zde tančilo
až do brzkých ranních hodin. Do zhruba 2:30 ráno,
kdy už Sisi byla společensky unavená a musela odejít,
nedošla k žádnému družení mezi zaměstnanci Cimexu
a významnými partnery, které by překročilo profesionální
rovinu. Co se dělo dále, už bohužel nevíme, ať už ale
akci Martin Kroupa zakončil jakkoliv, nezbývá než mu
poděkovat, protože od hostů přišlo několik pochval, kde
vyzdvihli především přátelskou a neformální atmosféru.
2
Vánoční Mixér
Za projevenou profesionalitu výrazně přesahující
(zhruba o 2 promile) náplň práce děkujeme rovněž Silvii
Kasíkové, Kristýně Kolářové, Michalu Nečasovi a Jirkovi
Adamčíkovi.
- km pár řádky vyjádřit své potěšení ze spolupráce na
tomto projektu. Marketingové a obchodní oddělení
se vzájemně podporovala a společná práce byla
příjemná, tak jak by to mělo být. Zvláštní díky bych
rád věnoval Silvii Kasíkové, která zvládla nejen
přípravu akce, ale i její koordinaci na místě na
jedničku.
- dl -
Mixér 8 - Rozhovor měsíce - Soňa Vopatová
Rozhovor měsíce: Soňa Vopatová
Jak dlouho pracuješ v CIMEXu?
Rekordním časem v zaměstnání u
Cimexu se rozhodně chlubit nemohu.
Pracuji zde čtvrtý měsíc a o to více
je mi ctí, že jsem byla oslovena pro
rozhovor v tomto mixérovém čísle.
Co ráda děláš ve volném čase?
Své mimopracovní aktivity bych asi
rozdělila rovným dílem na domácí a
společenské. Mám štěstí na dobré
přátele, s kterými ráda trávím volný
čas. Zajdeme na dobrý koncert, na
skleničku, ale i na výstavu, či do
divadla. A čím jsem starší, tím raději
chodím i na tůry do natury. Pocházím
z malé vesnice nedaleko Orlické
přehrady a příroda mi zde v Praze
občas chybí.
Doma nejraději něco tvořím a
zahrnuji do toho i vaření. Ráda
pracuji s novými konbinacemi a
snažím se přiblížit uspokojivému
výsledku. Často také navrhuji grafiku
pro přátele, ráda si přečtu co mě
baví a někdy i šiju. Moje babička
byla švadlena a maminka vlastně
také. Jejich technické zdatnosti se
nepřibližuji ani v nejmenším, to mě
však neodrazuje od toho to stále
zkoušet.
dalším studiu na uměleckých školách
jsem pak měla naštěstí kreslení jako
učební předmět :-)
V CIMEXu si relativně krátce,
pamatuješ si na první dojmy?
Pamatuji, a aby také ne, není
to dlouho. První dny v novém
zaměstnání má každý spoustu
různých pocitů. Obyčejně se
však vytříbý až po pár týdnech,
měsících a kolektivech. Jako
nejsilnější vzpomínka se mi vybaví
představování po kancelářích, kdy
mi mnoho z Vás popřálo, ať se mi
v nové práci daří. A i když může být
tato věta součástí bontonu, velice
mě potěšila.
Tvoje nejoblíbenější květina?
To je krásná romantická otázka... Je
to lilie. Taková, co voní. Hodně lidem
ale nedělá dobře a vynášejí pugety s
liliemi na chodbu, mě však okouzlila
už dávno.
Je něco co by si v souvislosti s
CIMEXem vyzvedla?
Jsem vděčná za skvělý kolektiv.
A kdybych měla něco vyzdvihnout
obecně, pak by to určitě byly Charity
Days a lidé, kteří jsou srdcem firmy.
Vždy se na Vás při pozdravu usmějí
a ve firmě nejen pracují, ale i se o ní
starají.
A tradičně, s kým by si ráda četla
rozhovor v dalším čísle?
S dámou elegantního vyjadřování
Radkou Čermákovou. (Radka
Čermáková nabídla Soně novou
možnost jak uskutečnit rozhovor
měsíce a to posezením u kávy,
budeme Vás informovat v příštím
čísle)
- dl -
Má Tvoje profese grafičky nějaké
hlubší kořeny, třeba umělecké?
Vlastně ano, jsou to umělecké
kořeny mých rodičů. Sice ani jeden
není grafik, ale oba za mlada rádi
malovali a kreslili. Nemálo našim
známým zdobí nějaký obrázek od
rodičů stěnu v obýváku. Dále jak
to bývá.. se jim narodilo dítě a na
malování už moc času nebylo.
Moje pracovní zaměření bylo jasné
už když jsem si na základní škole
místo učení kreslila do sešitů. Při
Vánoční Mixér
3
Mixér 8 - Nové tváře v CIMEXu
Tereza Svobodová
Dobrý den všem,
Co bych tak o sobě mohla
říct?
Jsem rodilá Pražačka. V
Praze jsem se narodila,
vyrůstala i studovala (ČVUT –
stavební).
Po studiích jsem se rozhodla
jet ohřát k protinožcům, kde
jsem nakonec z plánovaného
půl roku, byla roky tři. Když
jsem odlétala do rodné země,
stále mě lákalo dále cestovat
a být pánem svého času než
se vrhnu do „opravdového“
pracovního procesu, a proto
jsem se rozhodla, jet se
trochu schladit a připravit na
místní podmínky do Kanady.
Po návratu jsem začala
pracovat v malé společnosti
Sneka na pozici správce
nemovitostí rezidenčních
budov. Po této zkušenosti
jsem chtěla přejít do
komerční sféry a nastoupila
do mezinárodní realitněMartin sice není nová tvář
CIMEXu, ale vidět Martina
ostříhaného je jako potkat
nového člověka. Jsme
rádi, že sláva seriálu
Profesionálové již opadla
a Martin se tak může od
vzhledu Tarzana vrátit zpět
ke svému původnímu sexy
účesu agenta MI5.
4
Vánoční Mixér
poradenské společnosti
KNIGHT FRANK, kde
jsem strávila dva roky na
pozici property manager
administrativních budov.
A co ráda dělám ve volném
čase?
Ráda si jdu zasportovat, ať
už jde o rekreační v televizi
nebo zvedání půllitru s
kamarády nebo i aktivní
sport (snad převažuje) - běh,
plavčo, in-line brusle, lezení,
lyže, apod., ráda zajdu do
kina, divadla i svalím se s
knížkou na gauč.
Monika
Jidřichová
Víceméně jsem měla jenom jednu velkou pracovní
zkušenost, kdy jsem 16let pracovala pro jediného
zaměstnavatele. Zpočátku jsem u něj začínala jako asistentka a do 2 let jsem byla jmenována na pozici Property
Managera, kdy jsem byla plně k rukám našich nájemců.
Nejenže jsem se starala o naši novou administrativní
budovu po stránce smluvní, nájemní, ale i technické.
Po dobu prvních 5 let jsme řešila zejména reklamace
vůči hlavnímu dodavateli stavby, firmě Metrostav, ale
dále letting volných prostor, a po té i následná přestavba
prostor pro klienta dle požadavků až po jejich samotné
stěhování.
Jak čas letěl, tak jsme společně s naším dodavatelem
postavili i další administrativní budovu, jinou památkově
chráněnou jsme opravili a do té jsme se i následně
přestěhovali a ještě převzali od naší dceřiné společnosti
administrativně-kancelářský komplex v Tuchoměřicích.
Dalším, pro mě složitějším krokem bylo i úspěšné zvládnutí pražských povodní, neboť naše budovy sídlily na
P-7 v dolních Holešovicích blízko Vltavy a byly zasažené
přes komplet zatopené garáže až do 90cm, které jsem
naměřila v přízemí objektu.
Jednoho dne bylo vedením rozhodlo o prodeji všech
nemovitostí a tak se i za pár let stalo.
Správu jsme na budovách prováděli ještě další 3roky, ale
po skončení přišel čas si hledat nového zaměstnavatele,
neboť již nebylo co spravovatL
Krátce jsem se zastavila u jedné větší společnosti, kde
jsem rovněž prováděla obdobnou pozici ovšem bez facility managementu.
To je tak trošku o mým pracovních zážitcích..:-)
Mixér 8 - Střípky z redakce
Střípky z redakce
Milí spolupracovníci,
střípky z redakce Vám dnes přináši
prosbu směřující ke zlepšení
vánoční atmosféry v organizacích
zapojených do našich Charity Days
a dlouho očekávané odhalení
komiksového hrdiny - Happymana.
Lédnový Mixér přinese ve speciální
příloze článek ke dvoum největším
projektům marketingového oddělení
v roce 2014, projekty letáky a
anglické překlady a detailní popis
projektu Vánoční svíčka, dále velký
rozhovor s panem Vančurou a
příběh Happymana. Máte se na co
těšit. Užívejte poslední dny v roce
2014 a myslete i na všechny, co
nemají takové štěstí a blahobyt jako
my.
Šťastné a veselé, redakce Mixéru.
Tento měsíc slaví
Narozeniny slaví:
2.12. Eva Bušková
4.12. Michala Kubešová
14.12. Radka Kochová
16.12. Alena Dušková
22.12. Martin Kroupa
24.12. Kristýna Vecková
Hodně štěstí a pevné zdraví všem.
Svátek slaví: Jitka, Eva, Dana,
Žaneta a David
autor: Renata Čoudková
Milí kolegové, v pátek 19. 12. odjíždíme popřát příjemné prožití vánočních svátků
seniorům do Palaty a dětem do Dětského centra v Praze 4 – Krči. Vyjíždíme z CIMEXu
v 9:00 ráno. Ptali jsme se, co potěší obyvatele Palaty a Dětského centra a odpověď je
stejná jako předtím - prý cokoliv napečeného - bábovky, štrúdly… Kdo tedy chce, tak ať
na 19. 12. něco upeče. Prosíme hlavně paní Majerechovou, pokud by mohla upéct to
samé co minule. Paní ředitelka z Dětského centra říkala, že to bylo tak výborné, že se
po tom rychle zaprášilo a dětem to moc chutnalo. Bychom Vás rádi poprosili o recept a
pokud ho budete chtít sdílet se všemi zaměstnanci CIMEXu, tak se na něj můžeme těšit
v dalším čísle Mixéru.
- sk -
HAPPY MAN
superhrdina se srdcem na pravém místě
Mixér - Číslo 8/2014, prosinec
Redakční rada:
David Lukeš (- dl -), Jan Kindl (- jk -), Silvie Kasíková (- sk -), Soňa Vopatovová (- sv -) a Kateřina Maďarková (- km -).
Vaše nápady, připomínky, příspěvky, děkovné dopisy, ódy, romány atd. rádi uvitáme zaslané emailem na adresu [email protected]
cz.
Uzávěrka příštího čísla je 2. 1. 2015 - Vydání 9. 1. 2015
(C) CIMEX INVEST s. r. o. 2014 - Newsletter je určen pro zaměstnance CIMEXu, jeho další šíření je bez písemného souhlasu
vydavatele zakázáno, nebo vás kousne pes. Na závěr vzkaz od šneka: “Netiskněte newsletter, tablety nám kyslík neudělají.”
Vánoční Mixér
5
Download

mixér 8 - prosinec 2014