Bez cenzury - texty, co se nebojí zůstat autentické
Říjen 2014
Číslo 6
Mixér - měsíčník pro zaměstnance CIMEXu
Obsah
Úvodní slovo GŘ ....................... 1
Téma měsíce:
Charity days ............................. 2
Open Houses ............................ 2
Rozhovor měsíce:
Tomáš Pilát ................................ 3
Legislativa: Krycí list .................. 4
Nové tváře v CIMEXu:
Ondřej Štěpánek ....................... 3
Lubor Rys .................................. 5
Pel - Mel .................................... 6
Úvodní slovo
generálního ředitele
Úvodník aneb
střípky z redakce
Milí čtenáři,
říjnový Mixér přináši ohlednutí
za prvními Charity Days vtipným
článkem Jirky Adamčíka. Téměř
stejně vtipně přiblížil další součást
interní legislativy Pavel Šťastný.
Představujeme Vám také nový
nástroj pro získání klientů - OPEN
HOUSE. Tento projekt budeme moci
relevantně zhodnoti po 30. 10. 2014
a věříme, že se nám podaří dát
dohromady článek do listopadového
Mixéru.
Hezký podzim všem
- dl -
Vážení kolegové
Pojem “Den otevřených dveří” nám
nezní moc dobře, minimálně to
evokuje vzpomínky na dobu minulou.
Myšlenka a celý koncept “Open
House” (anglický překlad) je velmi
používán a rozvinut v Americe, kde se
realitní makléři snaží přilákat inzeráty
a informačními orientačními tabulemi
na ulicích na prohlídku (většinou)
prodávané nemovitosti a ukázat tak
všem zájemcům její přednosti. Naše
úvaha “Czech open houses” vychází
z podobné myšlenky a cílí především
na nájemníky, realitní agenty, ale i
kohokoliv kdo má zájem se do našich
nemovitostí podívat.
Chceme vždy spojit s nějakou další
událostí. Prezentovat řetězec OREA,
nabídnout spolupráci, do budoucna
spojit třeba i s výstavou uměleckých
děl a pod. Věřím, že první akce tohoto
typu připravovaná na konec října (30.
10. pozn. redakce) na City Westu
ve Stodůlkách odstartuje úspěšný
koncept prezentace administrativních
budov i pro hotely, kde se konání
různých doporovodných akcí nabízí.
Začal podzim a s ním i naše první
návštěvy a pomoci v rámci charity
days. Určitě velmi prospěšné a
emotivní akce. Věřím, že tento
koncept budeme dále rozvíjet a
přispějeme svým malým dílem
užitečné věci. Více se dozvíte v
dalším textu.
Pěkný podzim
Mirek
Mixér
1
Mixér 6 - Téma měsíce - Charity days a Czech Open Houses
Charity days - kojenecký ústav Praha Krč
Z iniciativy marketingu naše firma začala myslet nejen
na ty z nás, kteří si v pracovní dny potřebují něco
soukromého zařídit (společensky korektní zdůvodnění)
nebo to sem tam přepísknou se společenským životem
(společensky nekorektní, ale o to více pravdivé
zdůvodnění), k čemuž je možné čerpat sick day, a formou
charity days se rozhodla podpořit dobrovolnickou činnost.
Využil jsem první zorganizovanou příležitost a zúčastnil
jsem se páteční dobrovolnické akce v kojeneckém ústavu
v Praze - Krči. Dle informací náborářky Silvie mělo jít o
práce na zahradě, což pro mě jako zkušeného trávníkáře
(jedna prázdninová brigáda) byla jasná volba, navíc
v zařízení pro prcky, pro které, ani nevím proč, mám
poslední tři roky tak trochu slabost.
Páteční den strávený manuální prací mi přinesl zajímavé
poznatky a občerstvil některé dávno zapomenuté
vzpomínky, z nichž vybírám třeba tyto:
-
satelitní navigace je spolehlivější než kdejaký
místní rodák (to když Pavel ani Standa nebyli schopni
posádce mého auta vysvětlit, jak se dostat na místo
určení. Jak se nakonec ukázalo, když nám poradil
kolemjdoucí, a my dorazili s desetiminutovým zpožděním,
navigace ukazovala přesně a stačilo jí jen důvěřovat),
-
zapotit se v práci není jen obrazné vyjádření, jak
jsem si za posledních zhruba 13 let kancelářského života
navykl myslet,
-
vařená kolínka s hovězím a hnědou omajdou jsou
stejně velká dobrota jako zamlada, když nám doma jako
dětem vařil táta - nekuchař (hned bych si dal ještě jednu
porci),
-
čas je opravdu hodně relativní (stejně pomalu
Vítězné duo - Tereza Baková a Petra Majerová
2
Mixér
jako hodinka s hráběmi snad neuteče ani hodina na
poradě CMT),
-
hrabat se rukama v hlíně jde, aniž byste si
poškodili extra long gelové nehty (abych se nedostal do
řečí, to jsem pouze viděl a také nevěřil),
-
s věkem rozhodně pracovní výkon neklesá, je to
právě naopak (tímto vyhlašuju Hoznu Kindla jako největší
netáhlo naší páteční skupiny ;-)),
-
ani náš největší netáhlo by netrumfnul největší
netáhlo dne (člověk by nevěřil jak pomalu a dlouho se dá
zametat cca 15 metrů chodníku),
-
bylo by fajn opět vizuálně sjednotit cimexový tým
nějakým trikotem nebo mikinou s logem nebo bez (to
když jsme všichni z Cimexu, oblečení každý pes jiná ves,
záviděli partičce z ČSOB leasingu jednotný firemní styl
dotažený až do (i) lopaťácky využitelného detailu),
-
v Praze je plno fantastických míst, která stojí za to
znát, a tohle je jedno z nich (ta obrovská zahrada je fakt
pecka).
Během dne jsme měli možnost projít si budovu ústavu
s doprovodem a v rychlosti se dozvědět něco o jeho
fungování a obyvatelích, což člověka přiměje uvědomit
si, že věci, které považuje za samozřejmé, pro ty méně
šťastné samozřejmé nejsou a je třeba si jich vážit.
Suma sumárum, myslím, že jsme si všichni, co jsme ten
den věnovali dobrovolnictví, odnesli dobrý pocit z toho,
že jsme pomohli na místě, kde je to potřeba. Kdo chtěl,
mohl naopak zanechat nějaký peníz v připravené kasičce,
určitě budou využity dobře. Firmě patří dík za to, že se
rozhodla ze svých zdrojů podobné akce podporovat.
Myslím, že to jsou dobře utracené peníze.
autor: Jiří Adamčík
První OPEN HOUSE připraujeme 30. 10. v
administrativní budově CITY WEST B1 v prostorách
kanceláří po FINEPu. OPEN HOUSE je zaměřený
na potenciální nájemce formou otevření prostor a
prezentace nejen možného řešení volných kanceláří
v této budově, ale i seznámení obchodních partnerů
s CIMEXem a společností OREA HOTELS. CIMEX
GROUP může svým stávajícím i novým partnerům
nabídnou mnohé služby a v rámci open house i
představit svůj nemovitý majetek. V dalším čísle Mixéru
přineseme reportáž z prvního OPEN HOUSE.
Mixér 6 - Rozhovor měsíce - Tomáš Pilát
Rozhovor měsíce: Tomáš Pilát
Jak dlouho pracujete v CIMEXu?
Máte nějaké návrhy na zlepšení?
1. 10. 2014 v 8:15 uplyne přesně
9 480 hodin od mého nástupu do
společnosti CIMEX INVEST, s.r.o.
Na co nejraději vzpomínáte?
Občas rád vzpomínám na některé
kolegy, se kterými jsem měl možnost
po svém nástupu do firmy pracovat
a kteří zde již nepracují.
Konkrétní návrh nemám. Myslím
si, že by určitě nějaké návrhy
na zlepšení vzešly z analýzy
informačních toků ve skupině CIG.
Pro mě, jako controllera, je totiž
důležitá především přístupnost
a kvalita všech relevantních
informací. Někdy mám však pocit, že
jejich získání je těžší, než by mohlo
ve skutečnosti být. Jinak určitě
souhlasím se svými kolegy, kteří zde
již dříve psali, že vše je o lidech
a jejich vzájemné komunikaci, tu
totiž nenahradí ani propracovaný
informační systém.
Co rád děláte ve volném čase?
Rád poslouchám hudbu. Poslední
rok se snažím pravidelně běhat
a vzhledem k nadcházejícímu
zimnímu období doufám, že se mi
podaří zařadit také běžky, které jsem
doposud kvůli sjezdovému lyžování
zanedbával. Mým oblíbeným
sportem je také kolo, to se nyní
snažím zrekonstruovat a začít opět
pravidelně jezdit, i když už to určitě
nebude „Fourcross“ jako dříve, ale
pouze „freeride“ pro radost. Jak
člověk stárne, začíná se přeci jen
trochu obávat o své zdraví. Musím
zde zmínit také „Aquascaping“, ke
kterému jsem se dostal zhruba před
třemi lety. A samozřejmě, rád zajdu s
kamarády na pivo.
S kým byste rád četl rozhovor v
dalším čísle?
Tady jsem chtěl částečně citovat
pana Haufa: „To je jasné, s…“
Martinou Hanákovou. To však již
osud vyřešil za mě, takže se těším
na rozhovor s Martinem Kroupou.
- dl -
Nové tváře v CIMEXu - Ondřej Štěpánek
Narodil jsem se v Praze. Když mi
byl 1 rok, tak jsme se přestěhovali
do podhůří Krkonoš, kde
jsem strávil celé své dětství a
mládí. Vždy jsem měl blízko ke
sportu, kterému jsme věnoval
veškerý svůj volný čas (fotbal,
snowboarding, tenis atd.).
Střední školu jsem vystudoval v
Semilech, konkrétně gymnázium
Ivana Olbrachta. Bakalářské
studium jsem absolvoval v Liberci
na Technické univerzitě, obor
podnikatelská informatika. Dále
jsem pokračoval na VŠE Praha,
kde jsem na faktultě Financí
a účetnictví (obor účetnictví a
finanční řízení podniku) získal
inženýrský titul. Pracovní
zkušenosti jsem začal sbírat v
auditorských společnostech
(KPMG a Deloitte) a dále
pokračoval v oblasti M&A a
private equity ve společnostech
KKCG Group a RSM TACOMA. V
rámci spolupráce s CIMEX Group
bych rád využil své schopnosti
a znalosti a pomohl zejména
úspěšnému vzniku a fungování
nemovitostního fondu EDULIOS.
Mixér
3
Mixér 6 - Legislativa - Krycí list
Krycí list již máme. Bude následovat hlášení
vrhu?
Jako každá nová administrativa, tak i nedávno zavedený
krycí list smluvních vztahů si za krátkou dobu své
existence vysloužil svůj fanclub. Ten poukazuje hlavně
na skutečnost, že stručný souhrn obsahu smlouvy, kterou
list kryje, je práce navíc, a obíhat právní a finanční odbor
pro podpis na tento list, je další ztráta času. Na první
pohled se zdá, že jsou tyto připomínky logické. Ale na
ten druhý je patrné, že tomu tak není, jedná se pouze
o formalizaci kroků, které byly (možná je vhodnější
říci, že měly být) činěny i před zavedením krycího
listu. Vždyť jak se taková smlouva vždy podepisovala?
Vezměme si jako příklad nějakou investici na hotelu,
třeba nové matrace. Garant takového procesu zařídí a
oběhá vše potřebné (a není toho málo) a konečně dá
do kupy podmínky s dodavatelem, takže se finalizuje
smlouva mezi tímto dodavatelem a společností
vlastnící daný hotel. A v co takový z celého procesu již
unavený garant doufá? Že administrativní kolečko bude
zakončenou podpisem této smlouvy a může se pustit
do exekutivy. Jeho tajným přáním tedy je, aby narazil na
obdobně unaveného, nebo ještě lépe nesvéprávného,
jednatele, kdy se veškerá komunikace omezí na „tady
podepiš!“. Nevylučuji, že skutečně na jednatele dle této
charakteristiky narazit může, ale daleko častěji ho čeká
někdo, kdo dobře ví, jaké jsou zákonem dané povinnosti
a hlavně odpovědnosti statutárního orgánu a ten někdo
se rozhodně musí zeptat „co to je, za kolik to je, máme to
Vítězné duo - Tereza Baková a Petra Majerová
4
Mixér
v POIce, máme na to peníze, co nám vyplývá a hrozí?“
a následně „viděli to na právním a finančním?“. Komu
by se chtělo podepsat smlouvu, o které neví, zda je
zcela právně správně, a zda na ní má ve společnosti
dostatečnou rezervu, resp. zda daná akce byla ve
finančním plánu? Jako majitelé firmy bychom správce,
kterého toto nezajímá, asi v takové své firmě nechtěli.
Krycí list tak nedělá nic jiného, než že na tyto dotazy
odpovídá s předstihem a navíc jeho písemná podoba
dané informace uchovává pro příští generace. K doplnění
jeho obhajoby je nutno podotknout, že skutečně nelze
udělat šablonu, která by padla jako ulitá všem případům
(investiční akce, nákup zboží, nájemní smlouvy, pojištění
atd), je prostě univerzální, tedy podobně jako oblek šitý na
míru a oblek z konfekce, kde je vždy potřeba trochu toho
kompromisu. Takže právník bude takový list podepisovat
vždy, stejně tak garant procesu. Ale finančníci a osoba
odpovědná (nejčastěji nadřízený garanta nebo naopak
exekutivec, který pro garanta nastavujícího strategickou
rovinu procesu akci zrealizuje) se do listu podepisují v
případech, kdy to objem nebo význam procesu vyžaduje,
tedy většinou na žádost podepisujícího jednatele.
Tedy na závěr lze jen říct: „list je již mezi námi a mějme
ho rádi“.ek
autor: Pavel Šťastný
Mixér 6 - Nové tváře CIMEXu - Lubor Rys
Nové tváře CIMEXu: Lubor Rys
Můj pracovní život se dá s trochou
nadsázky shrnout do dvou slov
– štěstí a výzva. Když v České
republice začínaly datové přenosy,
byl jsem u toho. Měl jsem štěstí.
Když český architekt ne nepodobný
osobnostem, jako byl Gaudí nebo
Hundertwasser, založil firmu,
překládal jsem jeho „šílené“ projekty
do řeči lidí a ty lidi učil je realizovat.
A to tedy byla výzva.
Ale čím dál víc jsem si uvědomoval,
že mě zajímají všechny oblasti
fungování společností. Nabídka
velkého amerického řetězce
Kmart založit v Evropě nákup,
byla neodmítnutelná a v podstatě
mi dala odpověď na otázku mého
dalšího směřování. To bylo obojí,
štěstí i pekelná výzva. Společnost,
která následně aktivity Kmart v
Evropě převzala, mi přinesla mnoho
nových zkušeností a příležitostí. Ať
už to byl redesign vícepodlažních
obchodních domů nebo vytvoření
konceptu jejich historicky prvního
hypermarketu. V obou případech
jsem mohl, nebo spíš musel, kromě
nákupu být částečně i architektem či
designerem. Je to krásný pocit, když
vidíte, jak čáry, které uděláte na
papíře, nakonec ožijí lidmi.
Díky práci pro globální nákup, ke
které jsem nastavoval svůj tým
od začátku, jsem mohl i cestovat
a poznávat. Zajímavý byl projekt
logistického centra pro společnost
z oblasti DIY. Na začátku nebylo
téměř nic, logistický pravěk a za
pár měsíců jsme zásobovali několik
států. Štěstí? Výzva určitě.
Reorganizace nákupu v jiné DIY
společnosti nebo v bankách to byla
zkušenost. Tah na branku a nadšení
tady nestačí. Je třeba vše podpořit
nezbytnou byrokracií. A tu banky
umí hodně dobře.
Většina z vás má svou specializaci.
A v ní jste dobří. Musíte být. Navíc
je vás hodně. Chce-li nákupčí být
vaším partnerem, musí se neustále
učit. Chtěl jsem (a stále chci)
vnitřní organizaci podniků, obchod,
ekonomii a další oblasti znát nejen
z praxe. Takže zpátky do školy.
Postupně jsem se s ohledem na
časové možnosti doplížil k doktorátu
z Businessu. Myslím, že teď je čas
se zase víc věnovat praxi.
Vzhledem k tomu, že moje dcera
právě nastupuje na vysokou a už
mě tolik nepotřebuje, věřím, že
kromě práce pro naši společnost,
kterou vnímám jako zajímavou a
smysluplnou výzvu podílet se na
něčem novém, mi zbude trocha
času na lidi a aktivity, které mám
rád. Jak dlouho jsem už nebyl třeba
na horách……..?
Možná si to neuvědomujete, ale já
ještě stále poměrně nezaujatě vidím,
že v téhle společnosti, kde jsou
stejně jako jinde lepší i horší chvilky,
se lidé usmívají. Štěstí? Rozhodně!
Mixér
5
Mixér 6 - Pel - Mel
Pel - Mel aneb Co se na chodbě nedozvíte
Tento měsíc slaví
Narozeniny slaví:
2.10. Petra Mikulecká
23.10. Pavlína Havlíčková
24.10. Stanislav Urbánek
25.10. Miroslava Mindáková
Svátek slaví:
František, Renáta, Tereza, Michala,
Silvie
Hodně štěstí a pevné zdraví všem.
autor: Renata Čoudková
Pozvánka na Benefiční koncert
Výboru dobré vůle - Nadace Olgy
Havlové 23. listopadu 2014
Vážení zaměstnanci,
stejně jako roky minulé i tento rok
jsme jako společnost CIMEX INVEST
s.r.o. pozváni advokátní kanceláří
Kocián, Šolc, Balaštík na v pořadí
již 20. benefiční koncert, který se
uskuteční v neděli 23.11.2014 od
19:00 hodin v koncertní síni kostela
sv. Šimona a Judy na Starém Městě.
Letošní koncert je výjimečný nejen
svým pořadovým číslem ale také
programem. V prvé polovině vystoupí
PKF – Prague Philharmonia s
dirigentem Janem Fišerem, houslista
Pavel Šporcl a Vysokoškolský
umělecký soubor Univerzity Karlovy
ve skladbách Felixe Mendelssohna
- Bartholdyho, Antonína Dvořáka a
Georga Friedrich Händela. V druhé
polovině koncertu vystoupí společně
zpěvák Dan Bárta a kontrabasista
Miroslav Vitouš v jazzových
standardech a improvizacích.
Dovoluji si Vás požádat, kdo má o
vstupenky na koncert vážný zájem,
aby se přihlásil na sekretariátu
nejpozději do pátku 3.10.2014.
Vstupenky budou zaměstnancům
poskytnuty zdarma (2 ks na osobu).
autor: Renata Čoudková
COMIX
- v současné době pracujeme na nové podobě comixu s novým hlavním hrdninou
- bude to Supermixér, Remix Termixu, nebo Pavel Šťastný? Slibujeme, že nový comix vyjde
nejpozději ve vánočním mixéru speciál
Mixér
Číslo 6/2014
Redakční rada:
David Lukeš (- dl -), Jan Kindl (- jk -),
Silvie Kasíková (- sk -) a Soňa Vopatová
( -sv- )
Vaše nápady, připomínky, příspěvky,
děkovné dopisy, ódy, romány atd. rádi
uvitáme zaslané emailem na adresu
[email protected]
Uzávěrka příštího čísla je 24. 10. 2014
Vydání 1. 11. 2014
(C) CIMEX INVEST s. r. o. 2014 - Newsletter je určen pro zaměstnance CIMEXu, jeho další šíření je bez písemného souhlasu
vydavatele zakázáno, nebo vás kousne pes. Na závěr vzkaz od šneka: “Netiskněte newsletter, tablety nám kyslík neudělají.”
6
Mixér
Download

Mixér 6