INFORMATIČKA PISMENOST
Zimski semestar akademske 2013/2014 godine
Kontakt:
Konsultacije:
Nastava:
Profesor
dr Ilija Lalović
[email protected]
Asistenti
Karlo Bala
Zoltan Geler
[email protected]
[email protected]
Mob.: 063-470-334
Mob.: 062-965-1580
petak 09:45-11:15 95 četvrtak 16:30-18:00 37 sreda
15:45-17:15 37
subota 14:00-15:00 95 petak
13:30-15:00 37 četvrtak
07:30-09:00 37
PREDAVANJA: jedan školski čas nedeljno
VEŽBE:
dva (spojena) školska časa nedeljno
45 minuta
90 minuta
Skripte,
Obaveštenja,
Zadaci,
Informacije
Rezultati:
Informatika 1
Primeri zadataka
Kontakt
Obaveštenja, termini ispita
Skripte sa vežbi, rezultati kolokvijuma, zadaci za vežbanje, domaći
Zadaci za pripremanje na kolokvijume, primer testa
Kontakt informacije
Vežbe:
Oblast
www.freewebs.com/infozad
Način ocenjivanja
1. Upotreba računara i rad sa datotekama
2. Informacije i komunikacija
3. Obrada teksta
4. Napredna obrada teksta
5. Tabelarni proračuni
6. Napredni tabelarni proračuni
7. Prezentacije
1. Zadatak:
Windows 7 + Internet
2. Zadatak:
Word 2007
3. Zadatak:
Excel 2007
4. Zadatak:
PowerPoint 2007
Uslovi
za izlazak na
ispit:
1. Obavezno prisustvo na najmanje 9 časova predavanja
2. Obavezno prisustvo na najmanje 9 dvočasa vežbi
3. Urađena sva četiri zadatka sa najmanje 5.5 poena
ISPIT:
1. PREDISPITNE OBAVEZE:
- ZADACI (DVA KOLOKVIJUMA)
10 + 10 + 10 + 10 = 40
- PRISUSTVO NA PREDAVANJIMA
5
- PRISUSTVO NA VEŽBAMA
5
2. ISPIT
- TEST
35
- PREGLED I ODBRANA DOMAĆEG ZADATKA
10 + 5 = 15
Način
ocenjivanja:
Broj poena
0 – 54
55 – 64
65 – 74
75 – 84
85 – 94
95 – 100
Ocena
5
6
7
8
9
10
Poeni
10
10
10
10
50
50
Download

INFORMATIČKA PISMENOST Zimski semestar akademske