Francuski jezik
Rezultati kolokvijuma II godina
1. Rajić Anastasija 27,5/30
2. Rakočević Jovana 25/30
3. Bukilić Snežana 23,5/30
4. Braletić Jovana 22,5/30
5. Levičar Ana 21,5/30
6. Lučić Jana 19,5/30
7. Drakula Anica 16,5/30
8. Grabovica Srećko 16/30
9. Vučković Andrijana 15/30
10.Milić Nikola 14/30
11.Raković Jelena 13,5/30
12.Drakula Milica 8,5/30
13.Vujošević Nikola 8/30
14.Ivanović Ivana 7,5/30
15.Kruta Vesna 7/30
Download

Francuski jezik Rezultati kolokvijuma II godina