STRUČNO-STRATEŠKA KONFERENCIJA
ZAŠTITA OD POŽARA
KAO DEO RAZVOJA SISTEMA ZAŠTITE I
SPASAVANJA
PROFIRE 2014
Privredna komora Srbije
Resavska 13-15, Beograd
i
Palata Srbije
Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd
6. i 7. novembar 2014. godine
Organizatori konferencije:
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS
i NUZOP RS
Generalni partner:
Partneri:
Prijatelj konferencije:
DNEVNI RED KONFERENCIJE – radna verzija
Dan 1 – 06. novembar 2014. godine
Privredna komora Srbije
OTVARANJE KONFERENCIJE
Vreme
Tema
Govornik
09.30 – 09.35
Uvod
09.35-09.45
Obraćanje
Igor Đurić,
potpredsednik, Nacionalno udruženje
zaštite od požara Republike Srbije NUZOP RS
Dr Nebojša Stefanović,
ministar, Minisatrstvo unutrašnjih
poslova Republike Srbije
09.45 – 10.00
Obraćanje
10.00 – 10.15
Obraćanje
10.15 – 10.30
Konferencija za medije, fotografisanje i kafe pauza
Slaviša Bogunović,
Institut IMS – Beograd, Laboratorija za
toplotnu tehniku i zaštitu od požara,
rukovodilac laboratorije i
predsednik, NUZOP RS
Privredna komora Srbije
TEMATSKA CELINA I
ZAŠTITA OD POŽARA KAO DEO INTEGRISANOG SISTEMA ZAŠTITE I SPASAVANJA U
INFRASTRUKTURI, ENERGETICI, INDUSTRIJI I VISOKOGRADNJI
Privredna komora Srbije
Vreme
Tema
Govornik
10.45 - 11.00
Zaštita od požara kao deo integrisanog
sistema zaštite i spasavanja u
infrastrukturi, energetici, industriji i
visokogradnji
Predrag Marić,
pomoćnik ministra i
načelnik Sektora za vanredne situacije
MUP RS
11.00 – 11.15
Evropska Regulativa za građevinske
proizvode
11.15 – 11.30
Zaštita od požara, fokus na zaštitu
infrastrukture
11.30- 11.45
Zaštita od požara u tunelima –
evropska iskustva
Smanjenje rizika od katastrofa kroz
inegrativno planiranje pripremljenosti
odgovora na katastrofe
11.45- 12.00
Slaviša Bogunović,
Institut IMS – Beograd, Laboratorija za
toplotnu tehniku i zaštitu od požara,
rukovodilac laboratorije i
predsednik, NUZOP RS
prof. dr Branislav Ivković
Sef Katedre za upravljane projektima u
građevinarstvu
Građevinski Fakultet Beograd
novi predavač
prof. dr Šefik Muhić,
DEMA
12.00- 12.15
Javno-privatno partnerstvo i
integrisani standardi kvaliteta
proizvoda i usluga sa aspekta zaštite
od požara
Edin Garaplija,
Institut zaštite od požara i eksplozije INZA
generalni direktor
12.15 – 12.30
Uticaj evropskog standarda na zaštitu
od požara u zgradama
Doc. dr Mirjana Laban
12.30- 12.45
Uloga osiguranja i osiguravajućih
društava u uspostavljanju sistema
kvaliteta u oblasti zaštite od požara
12.45-13.00
Panel diskusija
13.00-13.15
Zaključci
osnivač i rukovodilac studijskog programa
Upravljanje rizikom od katastrofalnih
događaja i požara na Departmanu za
građevinarstvo i geodeziju - Fakultet
tehničkih nauka u Novom Sadu i član
UO, NUZOP RS
novi predavač
Dan 2 – SVEČANA AKADEMIJA
07. novembar 2014. godine
OTVARANJE SVEČANE AKADEMIJE
Palata Srbija
Vreme
Tema
Govornik
09.30 – 09.35
Uvod
Igor Đurić, potpredsednik,
Nacionalno udruženje zaštite od
požara Republike Srbije - NUZOP RS
09.35 -09.45
Otvaranje
Aleksandar Vučić,
predsednik Vlade Republike Srbije
09.45 -09.55
Obraćanje
Nebojša Stefanović,
ministar, Ministarstvo unutrašnjih
poslova Republike Srbije
09.55 – 10.05
Obraćanje
10.05 – 10.10
Dodela priznanja zaslužnima za
doprinos razvoju oblasti zaštite i
spasavanja
Slaviša Bogunović, predsednik, Institut
IMS – Beograd, Laboratorija za
toplotnu tehniku i zaštitu od požara,
rukovodilac laboratorije i
predsednik, NUZOP RS
dodeljuje Slaviša Bogunović,
Institut IMS – Beograd, Laboratorija za
toplotnu tehniku i zaštitu od požara,
rukovodilac laboratorije i
predsednik, NUZOP RS
10.10 – 10.15
Dodela Priznanje /statua/
međunarodnoj zajednici za podršku
institucijama Republike Srbije u
razvoju oblasti zaštite i spasavanja
10.15 – 10.45
Konferencija za medije, fotografisanje i kafe pauza
dodeljuje Aleksandar Vučić,
predsednik Vlade Republike Srbije
TEMATSKA CELINA II
STRATEŠKI PRISTUP RAZVOJU OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA, KAO INTEGRISANOM DELU
SISTEMA ZAŠTITE I SPASAVANJA
11:00 – 11:15
Funkcionalnost sistema zaštite od
požara kroz javno-privatno
partnerstvo
Predrag Marić,
pomoćnik ministra i načelnik Sektora
za vanredne situacije, Ministarstvo
unutrašnjih poslova Republike Srbije
Paola Albrito,
Regionalni koordinator UNISDR za
Evropu
11: 15– 11:30
Platforma za smanjenje rizika od
katastrofa, Japan 2015
11:30 – 11:45
Podrška EU mehanizama i značaj EU
fondova u jačanju sistema zaštite i
spasavanja
Nj. E. Ambasador Michael Davenport,
šef delegacije Evropske unije u
Republici Srbiji
11:45 – 12:00
Izlaganje partnera konferencije
(uloga privatnog partnerstva u
zaštite od požara kao podrška državi)
Generalni partner konferencije
12:00 – 12:15
Organizovanje centara za
obaveštavanje i uzbunjivanje u
Republici Srbiji – 112
Slobodan Nedeljković,
pomoćnik ministra, načelnik Sektora
za telekomunikacije, informacije i
tehnologije
12:15 - 12:30
Zaključak
12:30- 13:30
Ručak – Koktel
Download

PROFIRE 2014