LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I
IZDAJU NA TERET SREDSTAVA
OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
2157101
1122460
1122858
1122934
1122933
ATC
A
A01
A01A
A01AB
A01AB09
mikonazol
A01AB09
mikonazol
A02
A02B
A02BC
A02BC01
omeprazol
A02BC01
omeprazol
A02BC01
A02BC01
A02BC01
INDIKACIJE
NAPOMENA
A02BC02
1122752
1122750
INN
A02BC02
A02BC02
Država
Cena leka
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
na veliko
leka
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
DDD
po DDD
ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)
STOMATOLOŠKI PREPARATI
Stomatološki preparati
Antiinfektivi i antiseptici za lokalno – oralnu primenu
DAKTANOL
oralni gel
tuba, 1 po 40 g 2%
Galenika a.d.
Republika Srbija
Participacija
osiguranog
lica
214,20
0,2 g
53,55
50,00
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
Inhibitori protonske pumpe
omeprazol
omeprazol
omeprazol
OMEPROL
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
kontejner za tablete, 15
po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
431,60
20 mg
28,77
50,00
ZEPROM
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 14 po 20 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
402,80
20 mg
28,77
50,00
OMEX
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
14 po 20 mg
Ufar d.o.o.
Republika Srbija
402,80
20 mg
28,77
50,00
OMEX
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
28 po 20 mg
Ufar d.o.o.
Republika Srbija
805,60
20 mg
28,77
50,00
blister,14 po 20 mg
Nycomed GmbH
Nemačka
327,50
40 mg
46,79
50,00
14 po 40 mg
Nycomed Oranienburg
GmbH
Nemačka
531,10
40 mg
37,94
50,00
1. Zollinger-Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
pantoprazol
pantoprazol
pantoprazol
CONTROLOC
CONTROLOC
gastrorezistentna
tableta
film tableta
Strana 2
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1122915
ATC
A02BC02
INN
pantoprazol
Zaštićeno ime
leka
FO
Slovenija
327,50
40 mg
46,79
50,00
blister, 28 po 20 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
654,90
40 mg
46,78
50,00
blister, 14 po 40 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
531,10
40 mg
37,94
50,00
blister, 28 po 40 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
1.062,30
40 mg
37,94
50,00
14 po 40 mg
Nobelfarma Ilac
Sanayii Ve Ticaret
A.S.
Turska
531,10
40 mg
37,94
50,00
NOLPAZA
1122920
A02BC02
pantoprazol
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
A02BC02
INDIKACIJE
NAPOMENA
A02BC03
1122160
A02BC03
pantoprazol
Participacija
osiguranog
lica
blister, 14 po 20 mg
pantoprazol
1122851
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
NOLPAZA
A02BC02
pantoprazol
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
1122916
A02BC02
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
gastrorezistentna
tableta
gastrorezistentna
tableta
1122921
Pakovanje i jačina
leka
PULCET
gastrorezistentna
tableta
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
lansoprazol
lansoprazol
SABAX
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 14 po 30 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
458,10
30 mg
32,72
50,00
blister, 28 po 15 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
568,50
30 mg
40,61
50,00
1122161
A02BC03
lansoprazol
SABAX
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
1122910
A02BC03
lansoprazol
LANSOBEL
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
bočica, 28 po 15 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
568,50
30 mg
40,61
50,00
LANSOBEL
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
bočica, 28 po 30 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
916,20
30 mg
32,72
50,00
1122911
A02BC03
INDIKACIJE
NAPOMENA
A02BC05
1122810
1122811
1122815
1122814
A02BC05
A02BC05
A02BC05
A02BC05
INDIKACIJE
NAPOMENA
lansoprazol
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
esomeprazol
esomeprazol
esomeprazol
esomeprazol
esomeprazol
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
7 po 20 mg
AstraZeneca AB
Švedska
400,90
30 mg
85,91
50,00
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
7 po 40 mg
AstraZeneca AB
Švedska
612,50
30 mg
65,63
50,00
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 20 mg
AstraZeneca AB
Švedska
801,80
30 mg
85,91
50,00
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 40 mg
AstraZeneca AB
Švedska
1.224,90
30 mg
65,62
50,00
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno ( E16.8 ).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Strana 3
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1124301
3124300
1124303
ATC
A03
A03F
A03FA
A03FA01
metoklopramid
A03FA01
metoklopramid
A03FA01
INN
metoklopramid
KLOMETOL
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
tableta
blister, 30 po 10 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
87,00
30 mg
8,70
50,00
oralni rastvor
bočica od tamnog
stakla, 1 po 100 ml (5
mg/5 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
75,10
30 mg
22,53
50,00
Republika
Makedonija
116,00
30 mg
8,70
50,00
REGLAN
tableta
blister, 40 po 10 mg
cisaprid
CISAP
tableta
blister, 30 po 5 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
139,90
30 mg
27,98
50,00
cisaprid
CISAP
tableta
blister, 30 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
305,90
30 mg
30,59
50,00
metoklopramid
A03FA02
cisaprid
1124174
A03FA02
1124175
A03FA02
NAPOMENA
A04
A04A
A04AA
A04AA01
KLOMETOL
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
LEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE
Propulzivi
Propulzivi
Alkaloid a.d. u
saradnji sa SanofiAventis, Francuska
A03FA01
INDIKACIJE
Zaštićeno ime
leka
1. Samo za dijabetsku gastroparezu ( E10-E14 ),
2. Gastroezofagusnu refluksnu bolest ( K21 ).
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili
interniste.
ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE
Antiemetici i sredstva protiv nauzeje
Antagonisti serotonina (5HT3)
ondansetron
1124532
A04AA01
ondansetron
ONDASAN
film tableta
10 po 4 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
1.988,80
16 mg
795,52
50,00
1124534
A04AA01
ondansetron
ONDASAN
film tableta
10 po 8 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
3.534,80
16 mg
706,96
50,00
NAPOMENA
A04AA02
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
granisetron
1124100
A04AA02
granisetron
RASETRON
film tableta
blister, 10 po 1 mg
Actavis Ltd.
Malta
3.932,00
2 mg
786,40
50,00
1124104
A04AA02
granisetron
RASETRON
film tableta
blister, 5 po 2 mg
Actavis Ltd.
Malta
3.932,00
2 mg
786,40
50,00
NAPOMENA
Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
Strana 4
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1127500
1127501
ATC
A05
A05A
A05AA
A05AA02
ursodeoksiholna kiselina
A05AA02
ursodeoksiholna
kiselina
A05AA02
ursodeoksiholna
kiselina
INDIKACIJE
NAPOMENA
A06
A06A
A06AD
A06AD11
3127050
3127441
3127425
A06AD11
A06AD11
A06AD11
INDIKACIJE
NAPOMENA
A07
A07A
A07AA
A07AA02
1327260
2327262
A07AA02
A07AA02
INN
Zaštićeno ime
leka
URSOSAN
URSOSAN
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE
Terapija bolesti žučnih puteva
Preparati žučnih kiselina
kapsula, tvrda
kapsula, tvrda
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
blister, 50 po 250 mg
Pro. Med. CS Praha
A.S.
Češka
1.266,20
0,75 g
75,97
50,00
blister, 100 po 250 mg
Pro. Med. CS Praha
A.S.
Češka
2.532,40
0,75 g
75,97
50,00
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici ( K74.3 ),
2. Primarni sklerozirajući holangitis( K83.0 ).
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
LAKSATIVI
Laksativi
Osmotski laksativi
laktuloza
laktuloza
laktuloza
laktuloza
PORTALAK
LACTULOSE-MIP
DUPHALAC
sirup
1 po 500 ml (66,7g/100
ml)96%
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
496,60
6,7 g
9,98
50,00
sirup
boca plastična, 1 po
500 ml (650 mg/ml)
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
496,60
6,7 g
9,98
50,00
oralni rastvor
boca plastična, 1 po
500 ml (667g/l)
Solvay Biologicals
B.V.
Holandija
496,60
6,7 g
9,98
50,00
1. Portosistemske encefalopatije ( K72 ).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI
Intestinalni antiinfektivi
Antibiotici
nistatin
nistatin
nistatin
NYSTATIN
obložena tableta
blister, 10 po 500000 i.j.
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
56,70
1,5 Mi.j.
17,01
50,00
NYSTATIN
prašak za oralnu
suspenziju
bočica, 1 po 24 ml
(100000 i.j./ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
77,80
1,5 Mi.j.
48,63
50,00
Strana 5
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1126401
1126412
1129930
ATC
A07D
A07DA
A07DA03
loperamid
A07DA03
loperamid
A07DA03
loperamid
A07E
A07EA
A07EA06
budesonid
A07EA06
budesonid
INDIKACIJE
NAPOMENA
A07EC
A07EC01
1129490
INN
LOPEDIUM AKUT
tableta
kapsula, tvrda
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
blister, 20 po 2 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
106,40
10 mg
26,60
50,00
blister, 10 po 2 mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
53,20
10 mg
26,60
50,00
BUDOSAN
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
Nemačka
8.741,40
9 mg
262,24
50,00
blister, 100 po 3 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
1. Crohnova bolest terminalnog ileuma i ascedentnog kolona ( K50 ).
Lek se u terapiju uvodi do tri meseca godišnje na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.
Aminosalicilna kiselina i slični preparati
sulfasalazin
SALAZOPYRIN-EN
gastrorezistentna
tableta
boca plastična, 100 po
500 mg
Pfizer Health AB
Švedska
997,30
2g
39,89
50,00
mesalazin
5-ASA
gastrorezistentna
tableta
blister, 100 po 250 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
1.065,20
1,5 g
63,91
50,00
mesalazin
5-ASA
supozitorija
blister, 30 po 250 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
860,10
1,5 g
172,02
50,00
sulfasalazin
A07EC02
mesalazin
1129300
A07EC02
5129303
A07EC02
NAPOMENA
LOPERAMID
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Antipropulzivi
Antipropulzivi
Intestinalni antiinflamatorni lekovi
Kortikosteroidi koji deluju lokalno
A07EC01
INDIKACIJE
Zaštićeno ime
leka
1. Crohnova bolesti ( K50 ),
2. Ulcerozni kolitis ( K51 ).
Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim
preparatima.
Strana 6
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
0041413
INN
Zaštićeno ime
leka
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU ( ANTIDIJABETICI )
Insulini I analozi
Insulini I analozi, kratkog dejstva
insulini kratkog dejstva, humani
A10AB01
insulin humani
ACTRAPID
PENFILL
rastvor za injekciju u
ulošku
uložak, 5 po 3 ml (100
i.j./ml)
Novo Nordisk A/S
Danska
2.354,70
40 i.j.
62,79
50,00
pen sa uloškom, 5 po 3
ml (100 i.j./ml )
Novo Nordisk A/S
Danska
2.354,70
40 i.j.
62,79
50,00
2.354,70
40 i.j.
62,79
50,00
Nemačka
2.354,70
40 i.j.
62,79
50,00
Francuska
3.399,30
40 i.j.
90,65
50,00
0041414
A10AB01
insulin humani
0041425
A10AB01
insulin humani
HUMULIN R
rastvor za injekciju u
ulošku
insulin humani
INSUMAN RAPID
OPTISET
rastvor za injekciju,
pen sa uloškom
A10AB01
NAPOMENA
A10AB04
0041507
A10AB04
NAPOMENA
A10AB05
0041532
A10AB05
NAPOMENA
A10AB05
0041527
A10AB05
NAPOMENA
A10AB06
0041549
Participacija
osiguranog
lica
ATC
A10
A10A
A10AB
A10AB01
rastvor za injekciju u
ACTRAPID Novo Let
penu sa uloškom
0041533
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
A10AB06
NAPOMENA
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
5 po 3 ml (100 i.j./ml )
Lilly France S.A.S.; Eli
Lilly Italia S.P.A.
Francuska; Italija
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
insulin lispro
insulin lispro
HUMALOG
rastvor za injekciju
uložak, 5 po 3 ml (100
i.j./ml)
Lilly France S.A.S.
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i više doza
dnevno), kod kojih je utvrđena vrednost glikoliziranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%), koji imaju više od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri
tokom šest meseci verifikovane laboratorijski.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
insulin aspart (analog humanom)
insulin aspart
NOVO RAPID
rastvor za injekciju
bočica, 1 po 10 ml (100
i.j./ml )
Novo Nordisk A/S
Danska
2.208,40
40 i.j.
88,34
50,00
Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
insulin aspart (analog humanom)
insulin aspart
NOVORAPID
FLEXPEN
rastvor za injekciju
pen sa uloskom, 5 po 3
ml (100 i.j./ml )
Novo Nordisk A/S
Danska
3.629,00
40 i.j.
96,77
50,00
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i više doza dnevno),
kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%), koji imaju više od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri tokom šest
meseci verifikovane laboratorijski.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
insulin glulizin
insulin glulizin
APIDRA
rastvor za injekciju
bočica, 1 po 10 ml (100
i.j./ml)
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
2.046,00
40 i.j.
81,84
50,00
Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Strana 7
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
0041548
0041556
ATC
A10AB06
A10AB06
NAPOMENA
A10AC
A10AC01
INN
Zaštićeno ime
leka
insulin glulizin
APIDRA
insulin glulizin
APIDRA
SOLOSTAR
FO
Pakovanje i jačina
leka
rastvor za injekciju
karpula, 5 po 3 ml (100
i.j./ml)
rastvor za injekciju
pen sa uloškom, 5 po 3
ml (100 i.j./ml)
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
3.161,80
40 i.j.
84,31
50,00
3.161,80
40 i.j.
84,31
50,00
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na intenziviranoj terapiji humanim insulinima (4 i više doza
dnevno), kod kojih je utvrđena vrednost glikoziliranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%), koji imaju više od jedne hipoglikemije nedeljno od kojih su tri
tokom šest meseci verifikovane laboratorijski.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Insulini i analozi, parenteralni, srednje dugog dejstva
insulin srednje dugog dejstva, humani
A10AC01
insulin srednje
dugog dejstva,
humani
INSULATARD
NOVOLET
suspenzija za injekciju
u penu sa uloškom
5 po 3 ml (100 i.j./ml )
Novo Nordisk A/S
Danska
2.354,70
40 i.j.
62,79
50,00
0041557
A10AC01
insulin srednje
dugog dejstva,
humani (izofan)
INSULATARD
PENFILL
suspenzija za injekciju (za Novopen) 5 po 3 ml
u ulošku
(100 i.j./ml)
Novo Nordisk A/S
Danska
2.354,70
40 i.j.
62,79
50,00
0041428
A10AC01
insulin humani
HUMULIN NPH
suspenzija za injekciju
u ulošku
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
2.354,70
40 i.j.
62,79
50,00
0041515
A10AC01
insulin humani
HUMULIN PEN NPH
suspenzija za injekciju
u penu sa uloškom
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
Lilly France S.A.S.
Francuska
2.354,70
40 i.j.
62,79
50,00
injekcija, karpula sa
dozerom u pen
aplikatoru
5 po 3 ml (100 i.j./ml )
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
2.354,70
40 i.j.
62,79
50,00
0041400
0041534
A10AC01
NAPOMENA
A10AD
A10AD01
0041558
0041402
rekombinantni
humani insulin
INSUMAN BAZAL
OPTISET
Lilly France S.A.S.; Eli
Lilly Italia S.P.A.
Francuska; Italija
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Insulini i analozi, srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva
insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani
A10AD01
insulin humani
MIXTARD 30
PENFILL
A10AD01
insulin srednje
dugog dejstva u
kombinaciji sa
insulinom kratkog
dejstva, humani
MIXTARD 30
NOVOLET
suspenzija za injekciju (za Novopen) 5 po 3 ml
u ulošku
(100 i.j./ml)
injekcija, karpula sa
dozerom u pen
aplikatoru
pen sa uloškom, 5 po 3
ml (100 i.j./ml )
Novo Nordisk A/S
Danska
2.413,90
40 i.j.
64,37
50,00
Novo Nordisk A/S
Danska
2.413,90
40 i.j.
64,37
50,00
Strana 8
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
INSUMAN COMB 25
OPTI SET
FO
Pakovanje i jačina
leka
suspenzija za
injekciju, pen sa
uloskom
5 po 3 ml (100i.j./ml )
0041535
A10AD01
insulin srednje
dugog dejstva u
kombinaciji sa
insulinom kratkog
dejstva, humani
0041427
A10AD01
insulin humani
HUMULIN M3
suspenzija za injekciju
u ulošku
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
0041514
A10AD01
insulin humani
HUMULIN PEN M3
suspenzija za injekciju
u penu sa uloškom
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
NAPOMENA
A10AD05
0041528
A10AD05
NAPOMENA
A10AE
A10AE04
0041530
0041531
0041555
A10AE04
A10AE04
A10AE04
NAPOMENA
A10AE05
0041550
A10AE05
NAPOMENA
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2.413,90
40 i.j.
64,37
50,00
2.413,90
40 i.j.
64,37
50,00
Francuska
2.413,90
40 i.j.
64,37
50,00
Danska
3.629,00
40 i.j.
96,77
50,00
Lilly France S.A.S.; Eli
Lilly Italia S.P.A.
Francuska; Italija
Lilly France S.A.S.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
insulin aspart ( analog humanom)
insulin aspart
NOVOMIX 30
FLEXPEN
suspenzija za injekciju
pen sa uloskom, 5 po
3ml (100ij/1ml )
Novo Nordisk A/S
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tokom poslednjih 6 meseci na terapiji humanim insulinima, kod kojih je utvrđena vrednost
glikoliziranog hemoglobina veća od 7% (HbA1c>7%).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Insulini I analozi, dugog dejstva
insulin glargin
insulin glargin
LANTUS OPTI PEN
insulin glargin
LANTUS Opti Set
insulin glargin
LANTUS
SOLOSTAR
rastvor za injekciju
uložak, 5 po 3 ml (100
i.j./ml)
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
5.273,90
40 i.j.
140,64
50,00
rastvor za injekciju
pen sa uloškom, 5 po 3
ml (100 i.j./ml )
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
5.273,90
40 i.j.
140,64
50,00
rastvor za injekciju
pen sa uloškom, 5 po 3
ml (100 i.j./ml)
Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Nemačka
5.273,90
40 i.j.
140,64
50,00
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima tokom poslednjih šest meseci, kod kojih je utvrđena vrednost
glikoliziranog hemoglobina >7% (HbA1c>7%), koji imaju najmanje jednu hipoglikemiju nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski a
kod kojih su iscrpljene sve terapijske mogućnosti lečenja drugim vrstama insulina.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
insulin detemir
insulin detemir
LEVEMIR FLEXPEN
rastvor za injekciju
pen sa uloškom, 5 po 3
ml (100ij/1ml )
Novo Nordisk A/S
Danska
5.612,60
40 i.j.
149,67
50,00
Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima tokom poslednjih šest meseci, kod kojih je utvrđena vrednost
glikoliziranog hemoglobina >7% (HbA1c>7%), koji imaju najmanje jednu hipoglikemiju nedeljno od kojih su tri tokom šest meseci verifikovane laboratorijski a
kod kojih su iscrpljene sve terapijske mogućnosti lečenja drugim vrstama insulina.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
Strana 9
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
metformin
1043060
A10BA02
metformin
GLUFORMIN
film tableta
blister, 30 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
74,30
2g
9,91
50,00
1043062
A10BA02
metformin
GLUFORMIN
film tableta
blister, 30 po 1000 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
128,00
2g
8,53
50,00
1043070
A10BA02
metformin
TEFOR
tableta
30 po 500 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
74,30
2g
9,91
50,00
1043071
A10BA02
metformin
TEFOR
film tableta
tegla, 30 po 850 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
115,00
2g
9,02
50,00
1043200
A10BA02
metformin
METFORMIN
film tableta
30 po 500 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
74,30
2g
9,91
50,00
1043201
A10BA02
metformin
METFORMIN
film tableta
30 po 850 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
115,00
2g
9,02
50,00
1043107
A10BA02
metformin
GLUCOPHAGE
film tableta
30 po 1000 mg
Merck Sante
Francuska
128,00
2g
8,53
50,00
1042332
A10BB
A10BB01
glibenklamid
A10BB01
glibenklamid
FO
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
Oralni antidijabetici (lekovi koji snižavaju glukozu u krvi)
Bigvanidini
ATC
A10B
A10BA
A10BA02
1042090
INN
Zaštićeno ime
leka
Sulfonamidi, derivati sulfoniluree
DAONIL
tableta
blister, 30 po 5 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
85,90
10 mg
5,73
50,00
Nemačka
85,90
7 mg
5,73
50,00
MANINIL 3,5
tableta
blister, 30 po 3,5 mg
Berlin-Chemie
(Menarini group)
gliklazid
GLIKOSAN
tableta
blister, 30 po 80 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
177,80
0,16 g
11,85
50,00
A10BB09
gliklazid
GLIORAL
tableta
30 po 80 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
177,80
0,16 g
11,85
50,00
A10BB09
gliklazid
DIPRIAN
tableta
blister, 30 po 80 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
177,80
0,16 g
11,85
50,00
A10BB01
glibenklamid
A10BB09
gliklazid
1042076
A10BB09
1042070
1042065
Strana 10
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
A10BB12
INN
glimepirid
1042310
A10BB12
glimepirid
AMARYL
tableta
blister, 30 po 1 mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
93,00
2 mg
6,20
50,00
1042311
A10BB12
glimepirid
AMARYL
tableta
blister, 30 po 2 mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
164,90
2 mg
5,50
50,00
1042312
A10BB12
glimepirid
AMARYL
tableta
blister, 30 po 3 mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
277,60
2 mg
6,17
50,00
1042313
A10BB12
glimepirid
AMARYL
tableta
blister, 30 po 4 mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
277,60
2 mg
4,63
50,00
1042830
A10BB12
glimepirid
LIMERAL
tableta
blister, 30 po 1 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
93,00
2 mg
6,20
50,00
1042831
A10BB12
glimepirid
LIMERAL
tableta
blister, 30 po 2 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
164,90
2 mg
5,50
50,00
1042832
A10BB12
glimepirid
LIMERAL
tableta
blister, 30 po 3 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
277,60
2 mg
6,17
50,00
1042833
A10BB12
glimepirid
LIMERAL
tableta
blister, 30 po 4 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
277,60
2 mg
4,63
50,00
1042834
A10BB12
glimepirid
LIMERAL
tableta
blister, 30 po 6 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
555,00
2 mg
6,17
50,00
1042100
A10BB12
glimepirid
AGLIMEX
tableta
blister, 30 po 2 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
164,90
2 mg
5,50
50,00
1042101
A10BB12
glimepirid
AGLIMEX
tableta
blister, 30 po 3 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
277,60
2 mg
6,17
50,00
1042102
A10BB12
glimepirid
AGLIMEX
tableta
blister, 30 po 4 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
277,60
2 mg
4,63
50,00
1042103
A10BB12
glimepirid
AGLIMEX
tableta
blister, 30 po 6 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
555,00
2 mg
6,17
50,00
493,70
1 mcg
39,50
50,00
A11
A11C
A11CC
A11CC03
1050100
A11CC03
VITAMINI
Vitamini A i D, uključujući njihove kombinacije
Vitamin D i analozi
alfakalcidol
alfakalcidol
ALPHA D3
kapsula, meka
bočica, 50 po 0,25 mcg
Zdravlje a.d. u
saradnji sa Teva
Pharmaceutical
Industries Ltd, Izrael
Republika Srbija
Strana 11
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1050102
1050101
ATC
A11CC03
A11CC03
INDIKACIJE
NAPOMENA
A11CC04
1050121
A11CC04
INDIKACIJE
NAPOMENA
A11CC05
2050087
A11CC05
A12
A12A
A12AA
A12AA04
1053075
A12AA04
Zaštićeno ime
leka
INN
alfakalcidol
alfakalcidol
ALPHA D3
ALPHA D3
FO
kapsula, meka
kapsula, meka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
bočica, 30 po 0,5 mcg
Zdravlje a.d. u
saradnji sa Teva
Pharmaceutical
Industries Ltd, Izrael
Republika Srbija
bočica, 30 po 1 mcg
Zdravlje a.d. u
saradnji sa Teva
Pharmaceutical
Industries Ltd, Izrael
Republika Srbija
Pakovanje i jačina
leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
592,50
1 mcg
39,50
50,00
954,00
1 mcg
31,80
50,00
1. Hipokalcemija bilo koje etiologije ( E58 ),
2. Osteorenalna distrofija ( N25.0 ),
3. Pojedine forme vitamin-D rezistentnog rahitisa ( E83.3).
Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. i 3. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa.
kalcitriol
kalcitriol
ROCALTROL
kapsula, meka
blister, 100 po 0,25 mcg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
916,80
1 mcg
36,67
50,00
1. Hipokalcemija bilo koje etiologije ( E58 ),
2. Osteorenalna distrofija ( N25.0 ),
3. Pojedine forme vitamin-D rezistentnog rahitisa ( E83.3).
Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. i 3. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa.
holekalciferol
holekalciferol
VIGANTOL ulje
oralne kapi
bočica, 1 po 10 ml
(20000i.j./ml)
Merck KGaA
Nemačka
158,30
-
-
50,00
Republika
Makedonija
269,50
3g
16,17
50,00
MINERALI
Kalcijum
Kalcijum
kalcijum karbonat
kalcijum karbonat
KALCIJUM
KARBONAT
ALKALOID
tableta
bočica, 50 po 1 g
Alkaloid a.d.
Strana 12
Lista A - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1063115
1068200
ATC
B
B01
B01A
B01AA
B01AA03
varfarin
B01AA03
varfarin
B01AC
B01AC05
tiklopidin
B01AC05
tiklopidin
NAPOMENA
1060140
INN
Država
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
leka
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
DDD
KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA
ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
Antitrombotička sredstva (antikoagulansi)
Antagonisti vitamina K
FARIN
tableta
30 po 5 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
127,10
7,5 mg
6,36
50,00
507,50
0.5 g
33,83
50,00
Inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin
TICLODIX
film tableta
blister, 30 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta a obavlja zdravstvenu delatnost na
sekundarnom ili tercijarnom nivou, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu, a na osnovu mišljenja kardiologa
ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
B03
B03A
B03AA
B03AA02
ferofumarat
B03AA02
gvožđe II fumarat
ANTIANEMICI
Preparati gvožđa
Dvovalentno gvožđe, oralni preparati
HEFEROL
kapsula, tvrda
blister, 30 po 350 mg
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
198,40
0.2 g
3,78
50,00
Strana 13
Lista A - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
3060073
1060072
3060050
ATC
B03AB
B03AB05
gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks
B03AB05
gvožđe III hidroksid
polimaltozni
kompleks
FERRUM SANDOZ
sirup
B03AB05
gvožđe III-hidroksid
polimaltozni
kompleks
FERRUM SANDOZ
tableta za žvakanje
B03AB09
gvožđe protein sukcinilat
B03AB09
INN
Zaštićeno ime
leka
gvožđe (III)proteinsukcinilat
LEGOFER
FO
oralni rastvor
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Trovalentno gvožđe, oralni preparati
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1 po 100 ml (50
mg/5ml)
Lek farmacevtska
družba d.d. u saradnji
sa Vifor Inc,
Švajcarska
Slovenija
235,60
90 mg
21,20
50,00
30 po 100 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
367,40
90 mg
11,02
50,00
bočica, 1 po 150 ml (40
mg/15 ml)
Alkaloid a.d. u
saradnji sa
Italfarmaco S.P.A,
Italija
Republika
Makedonija
275,00
-
-
50,00
Republika Srbija
148,30
0,4 mg
0,59
50,00
Hrvatska
148,30
0,4 mg
0,59
50,00
Vitamin B12 i folna kiselina
B03B
B03BB
B03BB01
folna kiselina
1061040
B03BB01
folna kiselina
FOLNAK
tableta
fiola, 20 po 5 mg
1061050
B03BB01
folna kiselina
FOLACIN
tableta
fiola, 20 po 5 mg
NAPOMENA
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Folna kiselina i derivati
M.D. Nini d.o.o.
Jadran Galenski
Laboratorij d.d.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
Strana 14
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1100252
ATC
C
C01
C01A
C01AA
C01AA05
INN
digoksin
C01AA05
digoksin
Zaštićeno ime
leka
DILACOR
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
DDD
KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM)
TERAPIJA BOLESTI SRCA
Srčani glikozidi
Glikozidi digitalisa
tableta
blister, 20 po 0,25 mg
59,70
0,25 mg
2,99
50,00
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
343,80
0,3 g
13,75
50,00
blister, 50 po 300 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
618,90
0,3 g
12,38
50,00
film tableta
blister, 50 po 150 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
343,80
0,3 g
13,75
50,00
film tableta
blister, 50 po 300 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
618,90
0,3 g
12,38
50,00
propafenon
1101421
C01BC03
propafenon
PROFENAN
film tableta
blister, 50 po 150 mg
1101420
C01BC03
propafenon
PROFENAN
film tableta
1101130
C01BC03
propafenon
PROPAFEN
1101131
C01BC03
propafenon
PROPAFEN
NAPOMENA
C01BD
C01BD01
Participacija
osiguranog
lica
Republika Srbija
C01B
C01BC
C01BC03
Zdravlje a.d.
Cena leka
na veliko
po DDD
Antiaritmici, grupa I i III
Antiaritmici, grupa Ic
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
Antiaritmici, grupa III
amjodaron
1101402
C01BD01
amjodaron
AMIODARON
tableta
blister, 60 po 200 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
796,30
0,2 g
13,27
50,00
1101440
C01BD01
amjodaron
SEDACORON
tableta
blister, 50 po 200 mg
Ebewe Pharma Ges.
M.B.H NFG. KG
Austrija
663,50
0,2 g
13,27
50,00
blister, 30 po 200 mg
Sanofi Winthrop
Industrie
Francuska
398,10
0,2 g
13,27
50,00
C01BD01
1101354
NAPOMENA
amjodaron
CORDARONE
tableta
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
Strana 15
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1102100
1102071
Zaštićeno ime
leka
ATC
C01D
C01DA
C01DA02
INN
gliceriltrinitrat (nitroglicerin)
C01DA02
gliceriltrinitrat
(nitroglicerin)
C01DA08
izosorbid dinitrat
C01DA08
izosorbid dinitrat
NITROGLICERIN
DIFUTRAT
FO
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Vazodilatatori u terapiji bolesti srca
Organski nitrati
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
sublingvalna tableta
bočica, 40 po 0,5 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
71,50
2,5 mg
8,94
50,00
kapsula
60 po 20 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
240,40
60 mg
12,02
50,00
kapsula sa
produženim
oslobađanjem, tvrda
blister, 60 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
240,40
60 mg
12,02
50,00
tableta
blister, 20 po 20 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
79,40
60 mg
11,91
50,00
1102060
C01DA08
izosorbid dinitrat
ISOSORB RETARD
1102082
C01DA08
izosorbid dinitrat
CORNILAT
C01DA14
izosorbid mononitrat
1102450
C01DA14
izosorbid
mononitrat
MONIZOL
tableta
blister, 30 po 20 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
101,60
40 mg
6,77
50,00
1102452
C01DA14
izosorbid
mononitrat
MONIZOL
tableta
blister, 30 po 40 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
165,90
40 mg
5,53
50,00
1102302
C01DA14
izosorbid
mononitrat
MONOSAN
tableta
blister, 30 po 20 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
101,60
40 mg
6,77
50,00
1102300
C01DA14
izosorbid
mononitrat
MONOSAN
tableta
blister, 30 po 40 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
165,90
40 mg
5,53
50,00
C01DX
C01DX12
Ostali vazodilatatori u terapiji bolesti srca
molsidomin
1102520
C01DX12
molsidomin
LOPION
tableta
30 po 2 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
149,90
-
-
50,00
1102522
C01DX12
molsidomin
LOPION FORTE
tableta
30 po 4 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
165,50
-
-
50,00
1102521
C01DX12
molsidomin
LOPION RETARD
tableta
20 po 8 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
216,00
-
-
50,00
1102295
C01DX12
molsidomin
MOLICOR
tableta
blister, 30 po 2 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
149,90
-
-
50,00
Strana 16
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1103740
1103432
ATC
C02
C02A
C02AB
C02AB02
INN
Zaštićeno ime
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
metildopa (racemat)
C02AB02
metildopa
METILDOPA
C02AB02
metildopa
(racemat)
METHYLDOPA
C02C
C02CA
C02CA04
FO
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
ANTIHIPERTENZIVI
Antiadrenergici centralnog delovanja
Metildopa
tableta
20 po 250 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
106,10
2g
42,44
50,00
film tableta
20 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
106,10
2g
42,44
50,00
Antiadrenergici sa perifernim delovanjem
Antagonisti alfa-adrenergičkih receptora
doksazosin
1103765
C02CA04
doksazosin
ALPHAPRES
tableta
blister, 30 po 1 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
150,90
4 mg
20,12
50,00
1103766
C02CA04
doksazosin
ALPHAPRES
tableta
blister, 30 po 2 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
256,60
4 mg
17,11
50,00
Republika Srbija
57,10
25 mg
2,86
50,00
NAPOMENA
C03
C03A
C03AA
C03AA03
1400410
C03AA03
C03C
C03CA
C03CA01
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
DIURETICI
Slabi diuretici, tiazidi
Tiazidi, monokomponentni
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
DIUNORM
tableta
blister, 20 po 25 mg
Slaviamed d.o.o.
Snažni diuretici (Henleove petlje)
Sulfonamidski diuretici, monokomponentni
furosemid
1400144
C03CA01
furosemid
LASIX
tableta
blister, 10 po 40 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
31,70
40 mg
3,17
50,00
1400143
C03CA01
furosemid
LASIX
tableta
blister, 50 po 40 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
154,70
40 mg
3,09
50,00
YURINEX
tableta
blister, 20 po 1 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
132,60
1 mg
6,63
50,00
C03CA02
1400041
C03CA02
bumetanid
bumetanid
Strana 17
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
C03D
C03DA
C03DA01
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
C03DA01
spironolakton
SPIRONOLAKTON
tableta
1400441
C03DA01
spironolakton
SPIRONOLAKTON
tableta
1400400
amilorid, metiklotiazid
C03EA..
amilorid,
metiklotiazid
C03EA01
C07
C07A
C07AA
C07AA05
1107183
C07AA05
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
blister, 40 po 25 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
195,00
75 mg
14,63
50,00
blister, 30 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
507,10
75 mg
12,68
50,00
Diuretici i diuretici koji štede kalijum u kombinaciji
Tiazidni diuretici i diuretici koji štede kalijum
C03E
C03EA
C03EA..
C03EA01
Država
proizvodnje
leka
spironolakton
1400440
1401290
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Diuretici koji štede kalijum
Antagonisti aldosterona
LOMETAZID
tableta
30 po (10 mg + 5 mg)
Galenika a.d.
Republika Srbija
130,80
1 tableta
4,36
50,00
tableta
blister, 40 po (50 mg +
5 mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
154,70
1 tableta
3,87
50,00
101,80
0,16 g
8,14
50,00
hidrohlortiazid, amilorid
hidrohlortiazid,
amilorid
HEMOPRES
BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
Beta adrenergički blokatori
Beta adrenergički blokatori, neselektivni
propranolol
propranolol
PROPRANOLOL
tableta
50 po 40 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
Beta adrenergički blokatori, selektivni
C07AB
C07AB02
metoprolol
1107496
C07AB02
metoprolol
PRESOLOL
film tableta
blister, 30 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
182,50
0,15 g
9,13
50,00
1107750
C07AB02
metoprolol
PRESOLOL
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
85,20
0,15 g
9,13
50,00
1107751
C07AB02
metoprolol
PRESOLOL
film tableta
blister, 56 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
170,40
0,15 g
9,13
50,00
Strana 18
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
C07AB03
INN
atenolol
1107170
C07AB03
atenolol
PRINORM
tableta
14 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
97,30
75 mg
5,21
50,00
1107520
C07AB03
atenolol
PANAPRES
tableta
blister, 14 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
97,30
75 mg
5,21
50,00
1107550
C07AB03
atenolol
ATENOLOL
tableta
14 po 100 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
97,30
75 mg
5,21
50,00
1107552
C07AB03
atenolol
ATENOLOL
tableta
blister, 20 po 50 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
69,50
75 mg
5,21
50,00
1107500
C07AB03
atenolol
ATENOLOL
tableta
14 po 100 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
97,30
75 mg
5,21
50,00
1107551
C07AB03
atenolol
ATENOLOL
tableta
30 po 25 mg
Remevita d.o.o.
Republika Srbija
52,10
75 mg
5,21
50,00
C07AB07
bisoprolol
1107042
C07AB07
bisoprolol
BISOPROLOL
tableta
blister, 30 po 2,5 mg
Ni Medic d.o.o.
Republika Srbija
124,40
10 mg
16,59
50,00
1107020
C07AB07
bisoprolol
BISOPROLOL
tableta
blister, 30 po 5 mg
Ni Medic d.o.o.
Republika Srbija
174,80
10 mg
11,65
50,00
1107021
C07AB07
bisoprolol
BISOPROLOL
tableta
blister, 30 po 10 mg
Ni Medic d.o.o.
Republika Srbija
334,00
10 mg
11,13
50,00
1107027
C07AB07
bisoprolol
BYOL
film tableta
30 po 5 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
174,80
10 mg
11,65
50,00
1107025
C07AB07
bisoprolol
BYOL
film tableta
30 po 10 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
334,00
10 mg
11,13
50,00
1107023
C07AB07
bisoprolol
TENSEC
film tableta
blister, 30 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
174,80
10 mg
11,65
50,00
1107022
C07AB07
bisoprolol
TENSEC
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
334,00
10 mg
11,13
50,00
Strana 19
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
C07AB12
INN
nebivolol
1107632
C07AB12
nebivolol
NEBILET
tableta
blister, 28 po 5 mg
Berlin-Chemie
(Menarini Group)
Nemačka
326,20
5 mg
11,65
50,00
1107635
C07AB12
nebivolol
NEBISPES
tableta
blister, 28 po 5 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
326,20
5 mg
11,65
50,00
1107633
C07AB12
nebivolol
BINEVOL
tableta
blister, 30 po 5 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
349,50
5 mg
11,65
50,00
C07AG
C07AG02 karvedilol
Blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora
1107625
C07AG02
karvedilol
KARVILEKS
tableta
blister, 30 po 12,5 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
267,70
37,5 mg
26,77
50,00
1107660
C07AG02
karvedilol
MILENOL
tableta
blister, 28 po 12,5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
250,00
37,5 mg
26,79
50,00
1107661
C07AG02
karvedilol
MILENOL
tableta
28 po 25 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
398,50
37,5 mg
21,35
50,00
blister, 28 po 6,25 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
233,70
37,5 mg
50,08
50,00
blister, 28 po 12,5 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
250,00
37,5 mg
26,79
50,00
Švajcarska
398,50
37,5 mg
21,35
50,00
1107620
1107621
C07AG02
C07AG02
karvedilol
karvedilol
DILATREND
DILATREND
tableta
tableta
1107622
C07AG02
karvedilol
DILATREND
tableta
blister, 28 po 25 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
1107673
C07AG02
karvedilol
CORYOL
tableta
blister, 28 po 6,25 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
233,70
37,5 mg
50,08
50,00
1107676
C07AG02
karvedilol
CORYOL
tableta
blister, 28 po 12,5 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
250,00
37,5 mg
26,79
50,00
217,40
1 tableta
7,25
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
C07B
C07BB
C07BB07
1107024
C07BB07
1. Srčana insuficijencija ( I50 ).
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
Beta adrenergički blokatori i tiazidi
Beta adrenergički blokatori, selektivni i tiazidi
bisoprolol, hidrohlortiazid
bisoprolol,
hidrohlortiazid
TENSEC plus
film tableta
blister, 30 po (5 mg
+12,5 mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
Strana 20
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
INN
Zaštićeno ime
leka
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa pretežno vaskularnim delovanjem
Derivati dihidropiridina
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
C08
C08C
C08CA
C08CA01
amlodipin
1402860
C08CA01
amlodipin
MONODIPIN
tableta
blister, 20 po 5 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
213,00
5 mg
10,65
50,00
1402861
C08CA01
amlodipin
MONODIPIN
tableta
blister, 20 po 10 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
253,00
5 mg
6,33
50,00
1402830
C08CA01
amlodipin
ALOPRES
tableta
blister, 20 po 5 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
213,00
5 mg
10,65
50,00
1402831
C08CA01
amlodipin
ALOPRES
tableta
blister, 20 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
253,00
5 mg
6,33
50,00
1402865
C08CA01
amlodipin
VAZOTAL
tableta
blister, 20 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
213,00
5 mg
10,65
50,00
1402866
C08CA01
amlodipin
VAZOTAL
tableta
blister, 20 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
253,00
5 mg
6,33
50,00
Nemačka
319,50
5 mg
10,65
50,00
1402735
C08CA01
amlodipin
NORVASC
tableta
blister, 30 po 5 mg
Heinrich Mack Nachf.
GmbH
1402736
C08CA01
amlodipin
NORVASC
tableta
blister, 30 po 10 mg
Pfizer Manufacturing
Deutschland GmbH
Nemačka
379,50
5 mg
6,33
50,00
1402140
C08CA01
amlodipin
AMLOGAL
tableta
blister, 20 po 5 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
213,00
5 mg
10,65
50,00
1402141
C08CA01
amlodipin
AMLOGAL
tableta
blister, 20 po 10 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
253,00
5 mg
6,33
50,00
1402803
C08CA01
amlodipin
AMLODIPIN *
tableta
blister, 20 po 5 mg
Habit Pharm a.d.
Republika Srbija
213,00
5 mg
10,65
50,00
1402802
C08CA01
amlodipin
AMLODIPIN *
tableta
blister, 20 po 10 mg
Habit Pharm a.d.
Republika Srbija
253,00
5 mg
6,33
50,00
1402146
C08CA01
amlodipin
AMLODIPIN
tableta
blister, 20 po 5 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
213,00
5 mg
10,65
50,00
1402147
C08CA01
amlodipin
AMLODIPIN
tableta
blister, 20 po 10 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
253,00
5 mg
6,33
50,00
INDIKACIJE
1. Angina pektoris ( I20 ),
2. Arterijska hipertenzija ( I10; I11; I12; I13; I15 ).
Strana 21
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1402481
1402762
1402761
ATC
C08CA05
INN
nifedipin
C08CA05
nifedipin
C08CA05
C08CA05
nifedipin
nifedipin
Zaštićeno ime
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
blister, 30 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
kapsula sa
produženim
oslobađanjem, tvrda
blister, 30 po 20 mg
Hemofarm a.d.
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
blister, 30 po 20 mg
Hemofarm a.d.
FO
Pakovanje i jačina
leka
NIFELAT
tableta sa produženim
oslobađanjem
NIPIDIN
NIFEDIPIN retard
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
148,90
30 mg
7,45
50,00
Republika Srbija
148,90
30 mg
7,45
50,00
Republika Srbija
148,90
30 mg
7,45
50,00
C08D
C08DA
C08DA01
verapamil
1402703
C08DA01
verapamil
VERAPAMIL
film tableta
blister, 30 po 40 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
63,80
0,24 g
12,76
50,00
1402704
C08DA01
verapamil
VERAPAMIL
film tableta
blister, 50 po 80 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
171,30
0,24 g
10,28
50,00
1402243
C08DA01
verapamil
VERAPAMIL
obložena tableta
50 po 80 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
171,30
0,24 g
10,28
50,00
1402176
C08DA01
verapamil
VERAPAMIL
obložena tableta
blister, 50 po 80 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
171,30
0,24 g
10,28
50,00
1402721
C08DA01
verapamil
IZOPAMIL
film tableta
blister, 45 po 80 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
154,10
0,24 g
10,27
50,00
1402791
1402250
Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa direktnim delovanjem na srce
Derivati fenilalkilamina
C08DB
C08DB01
diltiazem
C08DB01
diltiazem
C08DB01
Derivati benzotiazepina
diltiazem
DILTIAZEM
CORTIAZEM
RETARD
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 30 po 90 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
225,60
0,24 g
20,05
50,00
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
blister, 30 po 90mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
225,60
0,24 g
20,05
50,00
Strana 22
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1103632
1103630
ATC
C09
C09A
C09AA
C09AA01
C09AA01
C09AA01
INN
Zaštićeno ime
leka
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), monokomponentni
Inhibitori ACE, monokomponentni
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
kaptopril
kaptopril
kaptopril
ZORKAPTIL
ZORKAPTIL
tableta
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d. u
saradnji sa Bristol
bočica plastična, 40 po
Mayers-Squibb
12,5 mg
Company, Portoriko Republika Srbija
131,40
50 mg
13,14
50,00
tableta
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d. u
saradnji sa Bristol
Mayers-Squibb
Company, Portoriko Republika Srbija
250,00
50 mg
12,50
50,00
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d. u
saradnji sa Bristol
Mayers-Squibb
bočica plastična, 40 po
50 mg
Company, Portoriko Republika Srbija
434,40
50 mg
10,86
50,00
blister, 40 po 25 mg
1103631
C09AA01
kaptopril
ZORKAPTIL
tableta
1103220
C09AA01
kaptopril
KATOPIL
tableta
40 po 25 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
250,00
50 mg
12,50
50,00
1103222
C09AA01
kaptopril
KATOPIL
tableta
40 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
434,40
50 mg
10,86
50,00
C09AA02
enalapril
1103571
C09AA02
enalapril
PRILENAP
tableta
blister, 20 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
162,00
10 mg
8,10
50,00
1103572
C09AA02
enalapril
PRILENAP
tableta
blister, 20 po 20 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
306,30
10 mg
7,66
50,00
Strana 23
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JKL
ATC
1103870
C09AA02
enalapril
ENALAPRIL
tableta
blister, 20 po 5 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
88,60
10 mg
8,86
50,00
1103871
C09AA02
enalapril
ENALAPRIL
tableta
blister, 20 po 10 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
162,00
10 mg
8,10
50,00
1103872
C09AA02
enalapril
ENALAPRIL
tableta
blister, 20 po 20 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
306,30
10 mg
7,66
50,00
1103177
C09AA02
enalapril
ENALAPRIL
tableta
blister, 20 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
162,00
10 mg
8,10
50,00
1103175
C09AA02
enalapril
ENALAPRIL
tableta
blister, 20 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
306,30
10 mg
7,66
50,00
1103887
C09AA02
enalapril
ENATENS
tableta
blister, 20 po 10 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
162,00
10 mg
8,10
50,00
1103888
C09AA02
enalapril
ENATENS
tableta
blister, 20 po 20 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
306,30
10 mg
7,66
50,00
C09AA03
lizinopril
1103560
C09AA03
lizinopril
LORIL
tableta
blister, 20 po 5 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
107,10
10 mg
10,71
50,00
1103562
C09AA03
lizinopril
LORIL
tableta
blister, 20 po 10 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
162,30
10 mg
8,12
50,00
1103561
C09AA03
lizinopril
LORIL
tableta
blister, 20 po 20 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
242,40
10 mg
6,06
50,00
1103875
C09AA03
lizinopril
LIZINOPRIL
tableta
20 po 5 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
107,10
10 mg
10,71
50,00
1103876
C09AA03
lizinopril
LIZINOPRIL
tableta
20 po 10 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
162,30
10 mg
8,12
50,00
1103877
C09AA03
lizinopril
LIZINOPRIL
tableta
20 po 20 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
242,40
10 mg
6,06
50,00
1103565
C09AA03
lizinopril
SKOPRYL
tableta
blister, 20 po 10 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
162,30
10 mg
8,12
50,00
1103566
C09AA03
lizinopril
SKOPRYL
tableta
blister, 20 po 20 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
242,40
10 mg
6,06
50,00
1103567
C09AA03
lizinopril
SKOPRYL
tableta
blister, 30 po 10 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
243,40
10 mg
8,11
50,00
1103568
C09AA03
lizinopril
SKOPRYL
tableta
blister, 30 po 20 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
363,60
10 mg
6,06
50,00
Strana 24
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
C09AA05
INN
ramipril
1103071
C09AA05
ramipril
PRILINDA
tableta
blister, 28 po 2,5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
257,70
2,5 mg
9,20
50,00
1103072
C09AA05
ramipril
PRILINDA
tableta
blister, 28 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
374,50
2,5 mg
6,69
50,00
1103080
C09AA05
ramipril
RAMIPRIL
tableta
blister, 28 po 2,5 mg
Ni Medic d.o.o.
Republika Srbija
257,70
2,5 mg
9,20
50,00
1103081
C09AA05
ramipril
RAMIPRIL
tableta
blister, 28 po 5 mg
Ni Medic d.o.o.
Republika Srbija
374,50
2,5 mg
6,69
50,00
1103011
C09AA05
ramipril
RAMITENS
tableta
blister, 28 po 2,5 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
257,70
2,5 mg
9,20
50,00
1103010
C09AA05
ramipril
RAMITENS
tableta
blister, 28 po 5 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
374,50
2,5 mg
6,69
50,00
1103024
C09AA05
ramipril
RAMITENS
tableta
blister, 30 po 2,5 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
276,10
2,5 mg
9,20
50,00
1103018
C09AA05
ramipril
RAMITENS
tableta
blister, 30 po 5 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
401,30
2,5 mg
6,69
50,00
1103722
C09AA05
ramipril
TRITACE
tableta
28 po 2, 5 mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
257,70
2,5 mg
9,20
50,00
1103723
C09AA05
ramipril
TRITACE
tableta
28 po 5 mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
374,50
2,5 mg
6,69
50,00
1103724
C09AA05
ramipril
TRITACE
tableta
28 po 10 mg
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
493,50
2,5 mg
4,41
50,00
1103012
C09AA05
ramipril
VIVACE
tableta
blister, 28 po 1,25 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
114,10
2,5 mg
8,15
50,00
1103013
C09AA05
ramipril
VIVACE
tableta
blister, 28 po 2,5 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
257,70
2,5 mg
9,20
50,00
1103083
C09AA05
ramipril
VIVACE
tableta
blister, 28 po 5 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
374,50
2,5 mg
6,69
50,00
1103082
C09AA05
ramipril
VIVACE
tableta
blister, 28 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
493,50
2,5 mg
4,41
50,00
Strana 25
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JKL
ATC
1103251
C09AA05
ramipril
AMPRIL
tableta
blister, 28 po 1,25 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
114,10
2,5 mg
8,15
50,00
1103255
C09AA05
ramipril
AMPRIL
tableta
blister, 28 po 2,5 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
257,70
2,5 mg
9,20
50,00
1103259
C09AA05
ramipril
AMPRIL
tableta
blister, 28 po 5 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
374,50
2,5 mg
6,69
50,00
1103263
C09AA05
ramipril
AMPRIL
tableta
blister, 28 po 10 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
493,50
2,5 mg
4,41
50,00
C09AA06
kvinapril
1103731
C09AA06
kvinapril
HEMOKVIN
film tableta
blister, 20 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
180,00
15 mg
13,50
50,00
1103732
C09AA06
kvinapril
HEMOKVIN
film tableta
blister, 20 po 20 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
359,60
15 mg
13,49
50,00
C09AA08
cilazapril
blister, 30 po 2,5 mg
Galenika a.d. u
saradnji sa F.
Hoffmann-La Roche
Ltd, Švajcarska
Republika Srbija
410,00
2,5 mg
13,67
50,00
Galenika a.d. u
saradnji sa F.
kontejner za tablete, 30 Hoffmann-La Roche
Ltd, Švajcarska
po 5 mg
Republika Srbija
802,00
2,5 mg
13,37
50,00
1103702
C09AA08
INN
Zaštićeno ime
leka
cilazapril
PRILAZID
film tableta
1103704
C09AA08
cilazapril
PRILAZID
film tableta
1103881
C09AA08
cilazapril
CILAZAPRIL
film tableta
blister, 30 po 5 mg
Habit Pharm a.d.
Republika Srbija
802,00
2,5 mg
13,37
50,00
1103880
C09AA08
cilazapril
CILAZAPRIL
film tableta
blister, 30 po 2,5 mg
Habit Pharm a.d.
Republika Srbija
410,00
2,5 mg
13,67
50,00
1103883
C09AA08
cilazapril
ZOBOX
film tableta
blister, 30 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
802,00
2,5 mg
13,37
50,00
1103882
C09AA08
cilazapril
ZOBOX
film tableta
blister, 30 po 2,5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
410,00
2,5 mg
13,67
50,00
Strana 26
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
C09B
C09BA
C09BA02
enalapril, hidrohlortiazid
C09BA02
enalapril,
hidrohlortiazid
C09BA02
enalapril,
hidrohlortiazid
C09BA02
enalapril,
hidrohlortiazid
C09BA02
enalapril,
hidrohlortiazid
C09BA03
lizinopril, hidrohlortiazid
C09BA03
lizinopril,
hidrohlortiazid
1401172
C09BA03
lizinopril,
hidrohlortiazid
1401182
C09BA03
1401922
1401923
1401502
1401500
1401080
1401081
1401171
1401130
1401131
1401013
1401012
1401916
1401907
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Inhibitori ACE, kombinacije
Inhibitori ACE i diuretici
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
tableta
blister, 20 po (10 mg +
25 mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
217,10
1 tableta
10,86
50,00
tableta
blister, 20 po (10 mg +
12.5 mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
188,70
1 tableta
9,44
50,00
tableta
blister, 20 po (20 mg +
6 mg)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
311,50
1 tableta
15,58
50,00
tableta
blister, 20 po (20 mg +
12,5 mg)
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
321,80
1 tableta
16,09
50,00
tableta
blister, 20 po (10
mg+12,5 mg)
Bosnalijek d.d.
Bosna i
Hercegovina
155,10
1 tableta
7,76
50,00
LIZOPRIL H
tableta
blister, 20 po (20
mg+12,5 mg)
Bosnalijek d.d.
Bosna i
Hercegovina
270,60
1 tableta
13,53
50,00
lizinopril,
hidrohlortiazid
SKOPRYL plus
tableta
blister, 30 po (20 mg +
12,5 mg)
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
405,90
1 tableta
13,53
50,00
C09BA03
lizinopril,
hidrohlortiazid
IRUZID
tableta
blister, 30 po (10
mg+12,5 mg)
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
232,30
1 tableta
7,74
50,00
C09BA03
lizinopril,
hidrohlortiazid
IRUZID
tableta
blister, 30 po (20
mg+25 mg)
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
405,90
1 tableta
13,53
50,00
C09BA05
ramipril, hidrohlortiazid
C09BA05
ramipril,
hidrohlortiazid
C09BA05
ramipril,
hidrohlortiazid
C09BA05
ramipril,
hidrohlortiazid
C09BA05
ramipril,
hidrohlortiazid
C09BA05
ramipril,
hidrohlortiazid
RAMIPRIL H
C09BA05
ramipril,
hidrohlortiazid
RAMIPRIL H
PRILENAP H
PRILENAP HL
ENALAPRIL HCT
ENALAPRIL HCT
LIZOPRIL H
tableta
blister, 28 po (2,5 mg + Krka Tovarna Zdravil
12.5mg)
d.d.
Slovenija
260,70
1 tableta
9,31
50,00
AMPRIL HD
tableta
28 po (5 mg + 25 mg)
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
396,50
1 tableta
14,16
50,00
TRITACE comp
tableta
28 po (5 mg + 25 mg)
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
396,50
1 tableta
14,16
50,00
blister, 28 po (2,5 mg +
12,5 mg)
Sanofi-Aventis S.P.A.
Italija
260,70
1 tableta
9,31
50,00
AMPRIL HL
TRITACE COMP LS
tableta
tableta
28 po (2,5 mg + 12,5
mg)
Ufar d.o.o.
Republika Srbija
260,70
1 tableta
9,31
50,00
tableta
28 po (5 mg + 25 mg)
Ufar d.o.o.
Republika Srbija
396,50
1 tableta
14,16
50,00
Strana 27
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1401030
1401400
1401402
1401236
ATC
C09BA06
Zaštićeno ime
INN
leka
kvinapril, hidrohlortiazid
C09BA06
kvinapril,
hidrohlortiazid
C09BA08
cilazapril, hidrohlortiazid
C09BA08
cilazapril,
hidrohlortiazid
C09BA08
cilazapril,
hidrohlortiazid
HEMOKVIN plus
PRILAZID plus
CILAZAPRIL 5 plus
C09BA09
fosinopril, hidrohlortiazid
C09BA09
fosinopril,
hidrohlortiazid
MONOPRIL PLUS
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
blister, 20 po (20
mg+12,5 mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
film tableta
30 po (5 mg+12,5 mg)
Galenika a.d.
film tableta
blister, 30 po (5
mg+12,5 mg)
tableta
blister, 28 po (20
mg+12,5 mg)
FO
Pakovanje i jačina
leka
film tableta
C10
C10A
C10AA
C10AA01
simvastatin
1104510
C10AA01
simvastatin
CHOLIPAM
film tableta
blister, 20 po 10 mg
1104511
C10AA01
simvastatin
CHOLIPAM
film tableta
1104440
1104441
C10AA01
C10AA01
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
375,20
1 tableta
18,76
50,00
Republika Srbija
799,80
1 tableta
26,66
50,00
Habit Pharm a.d.
Republika Srbija
799,80
1 tableta
26,66
50,00
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
746,50
1 tableta
26,66
50,00
SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU ( HIPOLIPEMICI )
Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida
Inhibitori HMG CoA reduktaze
simvastatin
simvastatin
ZOCOR
ZOCOR
film tableta
film tableta
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
175,10
30 mg
26,27
50,00
20 po 20 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
355,90
30 mg
26,69
50,00
28 po 10 mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
245,10
30 mg
26,26
50,00
28 po 20 mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
498,30
30 mg
26,69
50,00
Holandija
884,90
30 mg
23,70
50,00
1104445
C10AA01
simvastatin
ZOCOR
film tableta
28 po 40 mg
Merck Sharp &
Dohme
1104710
C10AA01
simvastatin
SIMVABEL
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
245,10
30 mg
26,26
50,00
1104711
C10AA01
simvastatin
SIMVABEL
film tableta
blister, 28 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
498,30
30 mg
26,69
50,00
1104712
C10AA01
simvastatin
SIMVABEL
film tableta
blister, 28 po 40 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
884,90
30 mg
23,70
50,00
Strana 28
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JKL
ATC
INN
1104490
C10AA01
simvastatin
VASILIP
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
245,10
30 mg
26,26
50,00
1104491
C10AA01
simvastatin
VASILIP
film tableta
blister, 28 po 20 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
498,30
30 mg
26,69
50,00
1104492
C10AA01
simvastatin
VASILIP
film tableta
blister, 28 po 40 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
884,90
30 mg
23,70
50,00
1104610
C10AA01
simvastatin
HOLLESTA
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
262,60
30 mg
26,26
50,00
1104611
C10AA01
simvastatin
HOLLESTA
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
533,90
30 mg
26,70
50,00
1104612
C10AA01
simvastatin
HOLLESTA
film tableta
blister, 30 po 40 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
948,10
30 mg
23,70
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
C10AA03
1. Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
pravastatin
1104482
C10AA03
pravastatin
PravaCor
tableta
blister, 30 po 20 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
486,80
30 mg
24,34
50,00
1104483
C10AA03
pravastatin
PravaCor
tableta
blister, 30 po 40 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
938,70
30 mg
23,47
50,00
blister, 30 po 20 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
486,80
30 mg
24,34
50,00
1104485
C10AA03
pravastatin
PRALIP
tableta
1104486
C10AA03
pravastatin
PRALIP
tableta
blister, 30 po 40 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
938,70
30 mg
23,47
50,00
1104453
C10AA03
pravastatin
PRAVAPRES
tableta
blister, 30 po 10 mg
Sopharma PLC
Bugarska
338,20
30 mg
33,82
50,00
1104454
C10AA03
pravastatin
PRAVAPRES
tableta
blister, 30 po 20 mg
Sopharma PLC
Bugarska
486,80
30 mg
24,34
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
C10AA05
1. Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
atorvastatin
1104460
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
664,00
20 mg
44,27
50,00
1104462
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
1.080,20
20 mg
36,01
50,00
1104464
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
blister, 30 po 40 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
1.600,60
20 mg
26,68
50,00
1104465
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
blister, 30 po 80 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
2.965,40
20 mg
24,71
50,00
Strana 29
Lista A - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JKL
ATC
INN
1104601
C10AA05
atorvastatin
TULIP
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
664,00
20 mg
44,27
50,00
1104600
C10AA05
atorvastatin
TULIP
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.080,20
20 mg
36,01
50,00
1104125
C10AA05
atorvastatin
ATACOR
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
664,00
20 mg
44,27
50,00
1104126
C10AA05
atorvastatin
ATACOR
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.080,20
20 mg
36,01
50,00
1104127
C10AA05
atorvastatin
ATACOR
film tableta
blister, 30 po 40 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.600,60
20 mg
26,68
50,00
1104520
C10AA05
atorvastatin
ATORIS
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
664,00
20 mg
44,27
50,00
1104522
C10AA05
atorvastatin
ATORIS
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
1.080,20
20 mg
36,01
50,00
13,75
50,00
13,76
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
C10AB
C10AB04
1104200
C10AB04
NAPOMENA
C10AB08
1104470
C10AB08
NAPOMENA
1. Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
Fibrati
gemfibrozil
gemfibrozil
SINELIP
film tableta
blister, 30 po 450 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
154,70
1,2 g
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
ciprofibrat
ciprofibrat
LIPANOR
kapsula, tvrda
blister, 30 po 100 mg
Sanofi-Synthelabo
Group
Francuska
412,80
0,1 g
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
* Lek se briše sa Liste lekova 31. marta 2011. godine.
Strana 30
Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
4157201
4157202
4157100
1155512
1155511
ATC
D
D01
D01A
D01AA
D01AA01
nistatin
D01AA01
nistatin
D01AA01
nistatin
D01AC
D01AC02
mikonazol
D01AC02
mikonazol
acitretin
D05BB02
acitretin
D05BB02
NYSTATIN
NYSTATIN
Participacija
osiguranog
lica
mast
tuba, 1 po 5 g (100.000
i.j./1 g)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
42,90
-
-
50,00
mast
tuba, 1 po 20 g
(100.000 i.j./1 g)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
150,00
-
-
50,00
188,10
-
-
50,00
Derivati imidazola i triazola
D05
D05B
D05BB
D05BB02
INDIKACIJE
NAPOMENA
D06
D06A
D06AX
4150400
INN
Država
Cena leka
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
na veliko
leka
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
DDD
po DDD
KOŽA I POTKOŽNO TKIVO - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA (DERMATICI)
ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
Antimikotici za lokalnu primenu
Antibiotici
DAKTANOL
krem
tuba,1 po 30 g 2%
Galenika a.d.
Republika Srbija
LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI)
Antipsorijatici za sistemsku primenu
Retinoidi za terapiju psorijaze
acitretin
NEOTIGASON
kapsula,
tvrda
blister, 30 po 25 mg
Cenexi SAS
Francuska
3.459,20
35 mg
161,43
50,00
NEOTIGASON
kapsula,
tvrda
blister, 100 po 10 mg
Cenexi SAS
Francuska
5.467,50
35 mg
191,36
50,00
-
-
50,00
1. Psorijaza ( L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9 ). Nije indikovan za lečenje psoriasis guttata.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa i kao nastavak bolničkog lečenja.
ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
Antibiotici za lokalnu primenu
Ostali antibiotici za lokalnu primenu
D06AX07
gentamicin
D06AX07
gentamicin
GENTAMICIN
mast
tuba,1 po 15 g 0,1%
(1mg/1g)
Galenika a.d.
Republika Srbija
108,40
Strana 31
Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
4151050
ATC
Zaštićeno ime
leka
INN
D06B
D06BA
D06BA01
sulfadiazin srebro
D06BA01
sulfadiazin srebro
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Republika Srbija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
187,30
-
-
50,00
Hemioterapeutici za lokalnu primenu
Sulfonamidi
SANADERM
krem
tuba, 1 po 50 g 1%
Zdravlje a.d.
D06BB
D06BB03
aciklovir
4139180
D06BB03
aciklovir
ACIKLOVIR
mast
tuba, 1 po 5 g (50 mg/g)
5%
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
238,40
-
-
50,00
4139160
D06BB03
aciklovir
ACIKLOVIR
krem
tuba, 1 po 5 g 5 %
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
238,40
-
-
50,00
62,70
-
-
50,00
4152075
Antivirusni lekovi
KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
Kortikosteroidi, monokomponentni
Kortikosteroidi, slabog delovanja (grupa I)
D07
D07A
D07AA
D07AA02
hidrokortizon (kortizol)
D07AA02
hidrkortizon (kortizol) HYDROCORTISON
mast
tuba,1 po 5 g 2,5%
Galenika a.d.
Republika Srbija
D07AC
D07AC03
dezoksimetazon
4152255
D07AC03
dezoksimetazon
ESPERSON mite
krem
1 po 30 g 0,05%
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
109,70
-
-
50,00
4152254
D07AC03
dezoksimetazon
ESPERSON
krem
1 po 30 g 0,25% (M)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
409,20
-
-
50,00
4152253
D07AC03
dezoksimetazon
ESPERSON M
mast
1 po 30 g 0,25% (M)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
409,20
-
-
50,00
D07AC04
fluocinolonacetonid
D07AC04
fluocinolonacetonid
gel
tuba, 1 po 30 g (0,25
mg/g)
Galenika a.d.
Republika Srbija
113,80
-
-
50,00
krem
tuba, 1 po 15 g (0.25
mg/g)
Galenika a.d.
Republika Srbija
74,00
-
-
50,00
Galenika a.d.
Republika Srbija
74,00
-
-
50,00
4152192
4152190
D07AC04
Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III)
fluocinolonacetonid
SINODERM
SINODERM
4152191
D07AC04
fluocinolonacetonid
SINODERM
mast
tuba,1 po 15 g (0.25
mg/g)
4152410
D07AC04
fluocinolonacetonid
PANOLON
krem
tuba, 1 po 15 g (0,25
mg/g)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
74,00
-
-
50,00
mast
tuba, 1 po 15 g (0,25
mg/g)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
74,00
-
-
50,00
4152411
D07AC04
fluocinolonacetonid
PANOLON
Strana 32
Lista A - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Kortikosteroidi, kombinacije sa antibioticima
Kortikosteroidi jakog delovanja, kombinacije sa antibioticima
D07C
D07CC
D07CC02
fluocinolonacetonid, neomicin
4153220
D07CC02
fluocinolonacetonid,
neomicin
SINODERM N
krem
tuba,1 po 15 g (0,25
mg/g + 3,3 mg/g)
Galenika a.d.
Republika Srbija
101,20
-
-
50,00
4153221
D07CC02
fluocinolonacetonid,
neomicin
SINODERM N
mast
tuba,1 po 15 g (0,25
mg/g + 3,3 mg/g)
Galenika a.d.
Republika Srbija
101,20
-
-
50,00
1.088,80
30 mg
108,88
50,00
1.466,20
-
-
50,00
1155442
D10
D10B
D10BA
D10BA01
izotretinoin
D10BA01
izotretinoin
INDIKACIJE
NAPOMENA
PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU
Preparati protiv akni za sistemsku primenu
Retinoidi za lečenje akni
ROACCUTANE
kapsula,
meka
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
1. Akne conglobata ( L70.1).
Samo za osobe starosti od 12 do 35 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
D11
D11A
D11AH
4159350
blister, 30 po 10 mg
OSTALI DERMATOLOŠKI PREPARATI
Ostali dermatološki preparati
Ostali dermatološki preparati isključujući kortikosteroide
D11AH02
pimekrolimus
D11AH02
pimekrolimus
ELIDEL
krem
tuba,1 po 15 g (1%)
Novartis Pharma
Produktions GmbH
Nemačka
INDIKACIJE
1. Atopijski dermatitis ( L20 ).
NAPOMENA
Samo za decu do 18 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 33
Lista A - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
6137082
ATC
metronidazol
G01AF01
metronidazol
NAPOMENA
G01AF04
G01AF04
FO
Pakovanje i jačina
leka
G02AB01
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ORVAGIL
vagitorija
10 po 500 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
192,50
0,5 g
19,25
50,00
7 po 200 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
268,50
0,1 g
19,18
50,00
88,60
0,2 mg
7,09
50,00
571,50
-
-
50,00
1. Vaginalna infekcija ( N76 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
mikonazol
mikonazol
GINO DAKTANOL
vagitorija
1. Vaginalna infekcija ( N76 ).
INDIKACIJE
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
NAPOMENA
G02
G02A
G02AB
G02AB01 metilergometrin
2141136
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI)
GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI
Antiinfektivi i antiseptici, isključujući kombinacija sa kortikosteroidima
Derivati imidazola
G
G01
G01A
G01AF
G01AF01
INDIKACIJE
6137225
INN
Zaštićeno ime
leka
metilergometrin
METHYLERGOMET
RIN
oralne kapi, rastvor
OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI
Preparati za kontrakciju uterusa
Ergot alkaloidi
bočica sa kapaljkom, 1
po 10 ml (0,25 mg/1 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1. Neoznačen pobačaj ( O06 ),
2. Krvarenje posle porođaja ( O72 ).
INDIKACIJE
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
NAPOMENA
Ostali ginekološki lekovi
G02C
Simpatikomimetici kod preveremenog porođaja
G02CA
G02CA03 fenoterol
1142100
G02CA03
INDIKACIJE
NAPOMENA
fenoterol
PARTUSISTEN
tableta
blister, 50 po 5 mg
Boehringer Ingelheim
Ellas A.E.
Grčka
1. Prevencija pretećeg pobačaja i prevremenog porođaja ( O20 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
Strana 34
Lista A - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
G02C..
1142200
G02C..
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
bočica, 20 po 0,5 mg
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Alkaloid a.d. u
saradnji sa Nycomed
Austria GmbH
Republika
Makedonija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
237,20
-
-
50,00
Republika Srbija
246,20
0,75 tabl.
8,79
50,00
Holandija
641,30
0,12 g
64,13
50,00
446,20
0,75 tabl.
15,94
50,00
heksoprenalin
heksoprenalin
GYNIPRAL
tableta
INDIKACIJE
1. Prevencija pretećeg pobačaja i prevremenog porođaja ( O20 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
G03
POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
G03A
Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu
G03AA
Progestogeni i estrogeni, fiksne kombinacije
G03AA07 levonorgestrel, etinilestradiol
1135240
G03AA07
levonorgestrel,
etinilestradiol
LEGRAVAN
film tableta
blister, 1 po 21 (0,15
mg + 0,03 mg)
Galenika a.d.
INDIKACIJE
1. Hormonska kontracepcija ( Z30 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
G03B
Androgeni
G03BA
Derivati 3-androst-4ona
G03BA03 testosteron
1048111
G03BA03
INDIKACIJE
NAPOMENA
G03F
G03FB
G03FB01
1048781
G03FB01
NAPOMENA
testosteron
ANDRIOL
TESTOCAPS
kapsula
30 po 40 mg
N.V. Organon
1. Muški sterilitet ( N46 ),
2. Organska polna nemoć - impotencija ( N48.4 ),
3. Druge bolesti muških polnih organa ( N50 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili endokrinologa.
Progestogeni i estrogeni u kombinaciji
Progestogeni i estrogeni, sekvencijalni preparati
norgestrel, estradiol
norgestrel,
estradiol
CYCLOPROGYNOVA
obložena tableta
1 po 21 (11 belih + 10 Schering GmbH & Co.
smeđih)
Produktions KG
Nemačka
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Strana 35
Lista A - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1048871
ATC
INN
G03G
G03GB
G03GB02 klomifen
G03GB02
INDIKACIJE
klomifen
Zaštićeno ime
leka
KLOMIFEN
FO
tableta
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Gonadotropini I drugi stimulatori ovulacije
Stimulatori ovulacije, sintetski
blister, 10 po 50 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Hrvatska
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
206,90
9 mg
3,72
50,00
1. Ženski sterilitet ( N97 ),
2. Muški sterilitet ( N46 ),
3. Primarno smanjena funkcija jajnika ( E28.3 ),
4. Drugi poremećaji funkcija jajnika ( E28.8 ),
5. Smanjena funkcija muških polnih žlezda ( E29.1 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa.
G03H
Antiandrogeni
G03HA
Antiandrogeni, monokomponentni
G03HA01 ciproteron
1048331
G03HA01
ciproteron
ANDROCUR
tableta
50 po 50 mg
Schering AG
Nemačka
2.371,20
0,1 g
94,85
50,00
1048333
G03HA01
ciproteron
CYPROCUR
tableta
blister, 90 po 50 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
4.268,10
0,1 g
94,85
50,00
INDIKACIJE
1. Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam ( N91.4 i L68.0 ),
2. Maligni tumor prostate ( C61 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja tri lekara (
endokrinolog , onkolog i urolog ) zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Strana 36
Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE
HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA I ANALOZI
Hormoni prednjeg režnja hipofize i analozi
Somatropin i analozi
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
H
H01
H01A
H01AC
H01AC01
somatropin
0044308
H01AC01
somatropin
NORDITROPIN
NordiLet
rastvor za injekciju
pen sa uloškom, 1 po
30 i.j. (10 mg/1,5 ml)
Novo Nordisk A/S
Danska
28.305,00
2 i.j.
1.887,00
50,00
0044309
H01AC01
somatropin
NORDITROPIN
NordiLet
rastvor za injekciju
pen sa uloškom, 1 po
45 i.j. (15mg/1,5 ml)
Novo Nordisk A/S
Danska
42.454,80
2 i.j.
1.886,88
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
INN
Zaštićeno ime
leka
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom ( Q96 ), samo kod dece do 18 godina starosti,
3 . Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) do 35 godina starosti( E23.0 ),
4. Deca rođena mala za gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastenju ( P 05.1 )
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044242
H01AC01
somatropin
GENOTROPIN
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
uložak, 1 po 1 ml (5,3
mg/ml)
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
10.052,20
2 i.j.
1.264,43
50,00
0044241
H01AC01
somatropin
GENOTROPIN
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
uložak, 5 po 1 ml (5,3
mg/ml)
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
50.261,10
2 i.j.
1.264,43
50,00
0044243
H01AC01
somatropin
GENOTROPIN
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
uložak,1 po 1 ml (12
mg/ml)
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
22.759,70
2 i.j.
1.264,43
50,00
0044244
H01AC01
somatropin
GENOTROPIN
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
uložak, 5 po 1 ml (12
mg/ml)
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
113.798,70
2 i.j.
1.264,43
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta ( E23.0 ), samo kod dece do 18 godina starosti,
2. Turnerov sindrom ( Q96 ), samo kod dece do 18 godina starosti,
3 . Kao supstituciona terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta ( hipopituitarizam ) do 35 godina starosti( E23.0 ),
4. Deca rođena mala za gestaciono doba ( SGA ), intrauterusni zastoj u rastenju ( P 05.1 ),
5. Prader - Willi sindrom ( Q87.1 ).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
Strana 37
Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7045080
1045081
ATC
H01B
H01BA
H01BA02
H01BA02
H01BA02
Zaštićeno ime
leka
INN
FO
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
dezmopresin
dezmopresin
dezmopresin
MINIRIN
bočica sa sprej
pumpom, 1 po 5ml (100
sprej za nos, rastvor
mcg/ml)
Ferring AB; Ferring
International Center
SA
Švedska;
Švajcarska
3.485,30
25 mcg
174,27
50,00
MINIRIN
bočica plastična, 30 po
0,2 mg
Ferring AB; Ferring
International Center
SA
Švedska;
Švajcarska
3.432,00
0,4 mg
228,80
50,00
tableta
KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMENU
H02
Kortikosteroidi za sistemsku primenu, monokomponentni
Glukokortikoidi
H02A
H02AB
H02AB02
deksametazon
H02AB02
deksametazon
H02AB04
metilprednizolon
1047177
H02AB04
metilprednizolon
1047180
H02AB04
metilprednizolon
H02AB07
prednizon
1047632
H02AB07
1047555
1047556
1047143
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Hormoni zadnjeg režnja hipofize
Vazopresin i analozi
DEXASON
tableta
blister, 50 po 0,5 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
158,60
1,5 mg
9,52
50,00
NIRYPAN
tableta
blister, 20 po 4 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
187,20
7,5 mg
17,55
50,00
NIRYPAN
tableta
blister, 20 po 8 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
374,40
7,5 mg
17,55
50,00
prednizon
PRONISON
tableta
20 po 20 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
198,90
10 mg
4,97
50,00
H02AB07
prednizon
PREDNIZON
tableta
20 po 5 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
72,20
10 mg
7,22
50,00
H02AB07
prednizon
PREDNIZON
tableta
20 po 20 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
198,90
10 mg
4,97
50,00
Strana 38
Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1040050
1040230
1040080
1040081
1040082
ATC
1040192
FO
Pakovanje i jačina
leka
H03
H03A
H03AA
H03AA01
levotiroksin natrijum
H03AA01
levotiroksin
natrijum
TIVORAL
tableta
blister, 50 po 100 mcg
H03AA01
levotiroksin
natrijum
EUTHYROX
tableta
H03AA01
levotiroksin
natrijum
H03AA01
levotiroksin
natrijum
H03AA01
levotiroksin
natrijum
NAPOMENA
H03B
H03BA
H03BA02
1040190
INN
Zaštićeno ime
leka
H03BA02
H03BA02
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
TERAPIJA BOLESTI TIREOIDEE
Preparati tireoidee
Tireoidni hormoni
LETROX 50
LETROX 100
LETROX 150
tableta
tableta
tableta
Galenika a.d.
Republika Srbija
97,10
150 mcg
2,91
50,00
50 po 25 mcg
Merck KGaA
Nemačka
103,80
150 mcg
12,46
50,00
blister, 50 po 50 mcg
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
112,50
150 mcg
6,75
50,00
blister, 50 po 100 mcg
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
111,30
150 mcg
3,34
50,00
blister, 50 po 150 mcg
Berlin-Chemie AG
(Menarini Group)
Nemačka
174,60
150 mcg
3,49
50,00
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
139,50
0,1 g
13,95
50,00
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
627,80
0,1 g
13,95
50,00
Euthyrox tbl. 50 po 25 mcg samo za decu do 12 godina.
Antitireoidni preparati
Tiouracili
propiltiouracil
propiltiouracil
propiltiouracil
PTU
PTU
tableta
tableta
20 po 50 mg
45 po 100 mg
Derivati imidazola sa sumporom
H03BB
H03BB02
tiamazol
1040120
H03BB02
tiamazol
TIASTAT
1040252
H03BB02
tiamazol
1040250
H03BB02
1040251
H03BB02
tableta
20 po 20 mg
Bosnalijek d.d.
Bosna i
Hercegovina
194,00
10 mg
4,85
50,00
THYROZOL
film tableta
blister, 20 po 5 mg
Merck KGaA
Nemačka
66,20
10 mg
6,62
50,00
tiamazol
THYROZOL
film tableta
blister, 20 po 10 mg
Merck KGaA
Nemačka
134,50
10 mg
6,73
50,00
tiamazol
THYROZOL
film tableta
blister, 20 po 20 mg
Merck KGaA
Nemačka
194,00
10 mg
4,85
50,00
Strana 39
Lista A - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
0341340
0040240
ATC
H04
H04A
H04AA
H04AA01
INN
glukagon
H04AA01
glukagon
H05
H05A
H05AA
H05AA02
teriparatid
H05AA02
teriparatid
Zaštićeno ime
leka
GLUCAGEN
HYPOKIT
FO
prašak i rastvarač za
rastvor za injekciju
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
PANKREASNI HORMONI
Glikogenolitički hormoni
Glikogenolitički hormoni
napunjen injekcioni
špric, 1 po 1 mg/1ml
Novo Nordisk A/S
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Danska
Francuska
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.688,00
1 mg
1.688,00
50,00
40.210,90
20 mcg
1.436,10
50,00
Homeostaza kalcijuma
Paratireoidni hormoni i analozi
Paratireoidni hormoni i analozi
FORTEO
rastvor za injekciju,
pen sa uloškom
1 po 3 ml (28 doza po
20 mcg/80 mcl)
Lilly France S.A.S.
INDIKACIJE
1. Za lečenje osteoporoze kod žena u postmenopauzi starosne dobi 65 godina i starije sa verfikovanom osteoporozom DEXA T vrednost ≤ -4 SD,
2. Za lečenje osteoporoze kod žena u postmenopauzi starosne dobi 65 godina i starije sa verifikovanom osteoporozom DEXA T vrednost ≤ -3.5 SD i
višestrukim frakturama (više od dve),
3. Za lečenje osteoporoze kod žena u postmenopauzi starosne dobi 55 do 64 godina sa verifikovanom osteoporozom DEXA T vrednost ≤ -4 SD i
višestrukim frakturama (više od dve),
4. Za lečenje osteoporotičnih fraktura kod žena u postmenopauzi sa verifikovanom frakturom starosne dobi 55 godina i starije kod kojih je nakon upotrebe
bisfosfonata tokom godine dana lečenja došlo do pogoršanja bolesti (ukoliko je došlo do nove frakture i pada vrednosti DEXA T - skora u odnosu na vrednost
pre početka terapije ).
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja
obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Strana 40
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
INN
Zaštićeno ime
leka
ATC
J
J01
J01A
J01AA
J01AA02
doksiciklin
1022510
J01AA02
doksiciklin
DOVICIN
1022515
J01AA02
doksiciklin
1022500
J01AA02
doksiciklin
FO
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Tetraciklini
Tetraciklini
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
kapsula
5 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
53,00
0,1 g
10,60
50,00
DOKSICIKLIN
kapsula, tvrda
blister, 5 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
53,00
0,1 g
10,60
50,00
DOKSICIKLIN
tableta
5 po 100 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
53,00
0,1 g
10,60
50,00
J01C
J01CA
J01CA04
amoksicilin
2021147
J01CA04
amoksicilin
SINACILIN
prašak za oralnu
suspenziju
bočica, 20 ml (100
mg/1 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
190,90
1g
95,45
50,00
1021145
J01CA04
amoksicilin
SINACILIN
kapsula, tvrda
blister, 16 po 250 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
85,40
1g
21,35
50,00
1021148
J01CA04
amoksicilin
SINACILIN
kapsula, tvrda
blister, 16 po 500 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
131,20
1g
16,40
50,00
prašak za oralnu
suspenziju
bočica od tamnog
stakla, 1 po 100 ml (250
mg/5 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
97,90
1g
19,58
50,00
Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini
Pencilini širokog spektra dejstva
3021146
J01CA04
amoksicilin
SINACILIN
1021961
J01CA04
amoksicilin
AMOKSICILIN
kapsula, tvrda
blister, 16 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
85,40
1g
21,35
50,00
1021965
J01CA04
amoksicilin
AMOKSICILIN
kapsula, tvrda
blister, 16 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
131,20
1g
16,40
50,00
1021007
J01CA04
amoksicilin
OSPAMOX DT
tableta za oralnu
suspenziju
14 po 1000 mg
Sandoz GmbH
Austrija
229,60
1g
16,40
50,00
Strana 41
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
fenoksimetilpenicilin
3020185
J01CE02
fenoksimetilpenicili
n
CLIACIL
prašak za sirup
bočica, 1 po 150 ml
(60000 i.j./ml)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
252,10
3000000 i.j.
84,03
50,00
1020183
J01CE02
fenoksimetilpenicili
n
CLIACIL
tableta
blister, 20 po 600000 i.j
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
155,70
3000000 i.j.
38,93
50,00
1020184
J01CE02
fenoksimetilpenicili
n
CLIACIL
tableta
blister, 20 po 1200000
i.j.
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
376,30
3000000 i.j.
47,04
50,00
3021606
3021608
3021609
3021568
J01CR
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
FO
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Penicilini sa spektrom delovanja benzilpenicilina
ATC
J01CE
J01CE02
3021602
INN
Zaštićeno ime
leka
Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze
PANKLAV
prašak za oralnu
suspenziju
bočica staklena, 1 po
100 ml (125 mg/5 ml +
31,25 mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
256,50
1g
102,60
50,00
PANKLAV forte
prašak za oralnu
suspenziju
bočica staklena, 1 po
100ml (250 mg/5 ml +
62,5 mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
542,10
1g
108,42
50,00
PANKLAV 2X
granule za oralnu
suspenziju
bočica od tamnog
stakla, 1 po 70 ml (400
mg/5 ml + 57 mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
318,40
1g
56,86
50,00
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
PANKLAV 2X
granule za oralnu
suspenziju
bočica staklena, 1 po
140 ml (400 mg/5 ml +
57 mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
661,70
1g
59,08
50,00
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska
kiselina
AMOKSIKLAV LEK
2X 457mg/5 ml
prašak za oralnu
suspenziju
prašak za oralnu
suspenziju
bočica od tamnog
stakla, 1 po 70 ml (400
mg+57 mg)/5 ml
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
318,40
1g
56,86
50,00
INDIKACIJE
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ),
2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
Strana 42
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
J01D
J01DB
J01DB01
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi
Cefalosporini, I generacija
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
cefaleksin
3321875
J01DB01
cefaleksin
PALITREX
prašak za oralnu
suspenziju
bočica, 1 po 100 ml
(250 mg/5 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
165,50
2g
66,20
50,00
1321870
J01DB01
cefaleksin
PALITREX
kapsula, tvrda
blister, 16 po 250 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
129,70
2g
64,85
50,00
1321872
J01DB01
cefaleksin
PALITREX
kapsula, tvrda
blister, 16 po 500 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
240,50
2g
60,13
50,00
boca staklena, 1 po
100ml (250 mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
165,50
2g
66,20
50,00
3321719
J01DB01
cefaleksin
CEFALEKSIN
granule za oralnu
suspenziju
1321710
J01DB01
cefaleksin
CEFALEKSIN
kapsula, tvrda
blister, 16 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
129,70
2g
64,85
50,00
1321711
J01DB01
cefaleksin
CEFALEKSIN
kapsula, tvrda
blister, 16 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
240,50
2g
60,13
50,00
1321770
J01DB01
cefaleksin
CEFALEKSIN
kapsula
16 po 250 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
129,70
2g
64,85
50,00
1321774
J01DB01
cefaleksin
CEFALEKSIN
kapsula
16 po 500 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
240,50
2g
60,13
50,00
1321081
J01DB01
cefaleksin
CEFALEKSIN
kapsula, tvrda
blister, 16 po 500 mg
M.D. Nini d.o.o.
Republika Srbija
240,50
2g
60,13
50,00
1321080
J01DB01
cefaleksin
CEFALEKSIN
kapsula, tvrda
blister, 16 po 250 mg
M.D. Nini d.o.o.
Republika Srbija
129,70
2g
64,85
50,00
CEFALEKSIN
prašak za oralnu
suspenziju
bočica, 1 po 65 g (250
mg/5 ml)
M.D. Nini d.o.o.
Republika Srbija
165,50
2g
66,20
50,00
3321084
J01DB01
INDIKACIJE
NAPOMENA
cefaleksin
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ),
2. Infekcije urinarnog takta ( N30; N34; N36; N37; N39 ),
3. Infekcije bilijarnog trakta ( K72; K73 ),
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline ( E. Coli, H. influenzae, Proteus ).
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
Strana 43
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
3321906
ATC
J01DB05
INN
cefadroksil
J01DB05
cefadroksil
INDIKACIJE
NAPOMENA
J01DC
J01DC02
3321644
J01DC02
INDIKACIJE
J01DC10
3321951
J01DC10
Zaštićeno ime
leka
GALADROX
FO
Pakovanje i jačina
leka
prašak za oralnu
suspenziju
bočica, 1 po 60 ml (250
mg/5 ml)
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Galenika a.d.
Republika Srbija
201,60
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2g
134,40
50,00
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 )
2. Infekcije urinarnog takta ( N30; N34; N36; N37; N39 ),
3. Infekcije bilijarnog trakta ( K72; K73 )
4. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline ( E. Coli, H.influenzae, Proteus ).
Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
Cefalosporini, II generacija
cefuroksim
cefuroksim
XORIMAX
prašak za oralnu
suspenziju
boca staklena, 1 po 70
ml (125 mg/5 ml),
32,90 g
Sandoz GmbH
Austrija
310,60
0,5 g
88,74
50,00
Italija
750,00
1g
250,00
50,00
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06; J20; J32; J41; J42; J13; J14; J15 ),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ).
4. Lajmska bolest (A69.2)
cefprozil monohidrat
cefprozil
monohidrat
CEFZIL
granule za oralnu
suspenziju
bočica, 1 po 60 ml (250
mg/5 ml)
Bristol Myers-Squibb
INDIKACIJE
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42; ),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ),
4. Zapaljenje srednjeg uha ( H66 ).
NAPOMENA
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja ( osim indikacije pod tačkom 4. ) što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
Strana 44
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
3321621
3321623
ATC
J01DD
J01DD08
cefiksim
J01DD08
cefiksim
J01DD08
INDIKACIJE
NAPOMENA
J01E
J01EE
J01EE01
3026210
1026211
1026130
1026300
INN
cefiksim
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Cefalosporini, III generacija
PANCEF
prašak za oralnu
suspenziju
bočica, 1 po 100 ml
(100 mg/5 ml)
PANCEF
granule za oralnu
suspenziju
bočica, 1 po 60 ml (100
mg/5 ml)
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
942,80
0,4 g
188,56
50,00
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
565,80
0,4 g
188,60
50,00
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06; J13; J14; J15 ;J20; J32;J40; J41; J42; ),
2. Zapaljenje srednjeg uha ( H66 ),
3. Urinarne infekcije ( N00; N10; N30; N34 ),
4. Infekcija gonokokom ( A54.0 ).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
Sulfonamidi i trimetoprim
Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, uključujući derivate
sulfametoksazol, trimetoprim
J01EE01
sulfametoksazol,
trimetoprim
J01EE01
sulfametoksazol,
trimetoprim
J01EE01
sulfametoksazol,
trimetoprim
J01EE01
sulfametoksazol,
trimetoprim
BACTRIM
BACTRIM
TRIMOSUL
BAKTIMOL
sirup
bočica, 1 po 100 ml
(200 mg + 40 mg)/5 ml
Galenika a.d.
Republika Srbija
88,60
1,92 g
35,44
50,00
tableta
20 po 480mg (400 mg
+ 80 mg)
Galenika a.d.
Republika Srbija
154,70
1,92 g
30,94
50,00
tableta
blister, 20 po 480 mg
(400 mg + 80 mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
90,00
1,92 g
18,00
50,00
tableta
20 po 480 mg (400 mg
+ 80 mg)
Habit Pharm a.d.
Republika Srbija
90,00
1,92 g
18,00
50,00
Strana 45
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1325152
ATC
J01F
J01FA
J01FA01
INN
eritromicin
J01FA01
eritromicin
Zaštićeno ime
leka
ERITROMICIN
FO
film tableta
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Makrolidi, linkozamidi i streptogramini
Makrolidi
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
blister, 20 po 250 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
215,40
1g
43,08
50,00
Republika Srbija
355,60
1g
35,56
50,00
1325153
J01FA01
eritromicin
ERITROMICIN
tableta
20 po 500 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
1325550
J01FA01
eritromicin
ERITROMICIN
film tableta
blister, 16 po 250 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
172,30
1g
43,08
50,00
1325551
J01FA01
eritromicin
ERITROMICIN
film tableta
blister, 16 po 500 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
284,90
1g
35,61
50,00
ERITROMICIN
granule za oralnu
suspenziju
bočica, 1 po 100 ml
(125 mg/5 ml)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
360,30
1g
144,12
50,00
bočica, 1 po 100 ml
(250 mg/5 ml)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
603,30
1g
120,66
50,00
blister, 16 po 500 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
284,90
1g
35,61
50,00
3325552
J01FA01
eritromicin
3325553
J01FA01
eritromicin
ERITROMICIN
granule za oralnu
suspenziju
1325554
J01FA01
eritromicin
ERITROMICIN
film tableta
INDIKACIJE
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42 ),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04.5 ),
3. Bolest legionara ( A48.1; A48.2 ),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
5. Infekcije mokraćnih puteva ( N34 ),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin ( Y40.0 ).
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
Strana 46
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1325095
3325096
ATC
J01FA03
INN
midekamicin
J01FA03
midekamicin
J01FA03
midekamicin
Zaštićeno ime
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
blister, 16 po 400 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
bočica,115 ml po 175
mg/5 ml
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
FO
Pakovanje i jačina
leka
MACROPEN
film tableta
MACROPEN
granule za oralnu
suspenziju
INDIKACIJE
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42 ),
2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter ( A04.5 ),
3. Bolest legionara ( A48.1; A48.2 ),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
5. Infekcije mokraćnih puteva ( N34 ),
6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin ( Y40.0 ).
NAPOMENA
J01FA09
Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
klaritromicin
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
230,00
1g
35,94
50,00
Slovenija
374,00
1g
92,92
50,00
bočica od tamnog
stakla, 1 po 100 ml (125
mg/5 ml)
Aegis Ltd.
Kipar
426,70
0,5 g
85,34
50,00
3325662
J01FA09
klaritromicin
KLEROMICIN **
prašak za oralnu
suspenziju
3325057
J01FA09
klaritromicin
ZYMBAKTAR
granule za oralnu
suspenziju
bočica plastična, 1 po
100 ml (125 mg/5ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
426,70
0,5 g
85,34
50,00
3325058
J01FA09
klaritromicin
ZYMBAKTAR
granule za oralnu
suspenziju
bočica plastična, 1 po
100 ml (250 mg/5ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
869,50
0,5 g
86,95
50,00
INDIKACIJE
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42 ),
2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori ( K29 ).
NAPOMENA
J01FA10
Sirup samo za decu.
Sirup za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
azitromicin
3325483
3325481
J01FA10
J01FA10
azitromicin
azitromicin
HEMOMYCIN
granule za oralnu
suspenziju
bočica, 1 po 20 ml (100
mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
217,20
0,3 g
162,90
50,00
HEMOMYCIN
granule za oralnu
suspenziju
bočica, 1 po 20 ml (200
mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
382,60
0,3 g
143,48
50,00
Strana 47
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JKL
ATC
3325572
J01FA10
azitromicin
AZITROMICIN
SANDOZ
prašak za oralnu
suspenziju
bočica plastična, 1 po
30 ml (200 mg/5 ml)
Sandoz S.R.L.
Rumunija
573,90
0,3 g
143,48
50,00
3325571
J01FA10
azitromicin
AZITROMICIN
SANDOZ
prašak za oralnu
suspenziju
bočica plastična, 1 po
20 ml (200 mg/5 ml)
Sandoz S.R.L.
Rumunija
382,60
0,3 g
143,48
50,00
3325570
J01FA10
azitromicin
AZITROMICIN
SANDOZ
prašak za oralnu
suspenziju
bočica plastična, 1 po
20 ml (100 mg/5 ml)
Sandoz S.R.L.
Rumunija
217,20
0,3 g
162,90
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
J01M
J01MA
J01MA01
1329350
J01MA01
NAPOMENA
J01MA02
INN
Zaštićeno ime
leka
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42 ),
2. Veliki kašalj ( A37 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65, H66 ),
4. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
5. Infekcije izazvane Chlamydia-ma ( A55; A56 ),
6. Negonokokni uretritis ( N34.1 ),
7. Cervicitis ( N72 ).
Sirup samo za decu.
Sirup samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
Hinolonski antibakterijski lekovi
Fluorohinoloni
ofloksacin
ofloksacin
VISIREN
tableta
10 po 200 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
782,20
0,4 g
156,44
50,00
Lek se uvodi u terapiju na osnovu antibiograma.
ciprofloksacin
1329431
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROFLOKSACIN
tableta
10 po 500 mg
Habit Pharm a.d.
Republika Srbija
582,40
1g
116,48
50,00
1329450
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROFLOKSACIN
tableta
10 po 250 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
304,60
1g
121,84
50,00
1329452
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROFLOKSACIN
tableta
10 po 500 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
582,40
1g
116,48
50,00
1329451
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROFLOKSACIN
tableta
20 po 250 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
582,40
1g
116,48
50,00
Strana 48
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
20 po 500 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
FO
Pakovanje i jačina
leka
tableta
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
1.163,90
1g
116,39
50,00
JKL
ATC
1329453
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROFLOKSACIN
1329190
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROCINAL
film tableta
blister, 10 po 250 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
304,60
1g
121,84
50,00
1329192
J01MA02
ciprofloksacin
CIPROCINAL
film tableta
blister, 10 po 500 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
582,40
1g
116,48
50,00
1329410
J01MA02
ciprofloksacin
MAROCEN
film tableta
blister, 10 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
304,60
1g
121,84
50,00
1329411
J01MA02
ciprofloksacin
MAROCEN
film tableta
blister, 10 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
582,40
1g
116,48
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
J01MA06
INN
Zaštićeno ime
leka
1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Typhus abdominali i Paratiphus ( A01 ), Salmonellosa ( A02 ), Shigellae ( A03 ),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis groznica ( A15-A19 ),
3. Polne infekcije izazvane Chlamydia uzročnikom ( A56 ),
4. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae ( J15.7 ),
5. Infekcije respiratornog trakta izazvane Chlamydia uzročnikom ( J16.0 ),
6. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30; N34; N36; N37; N39; N72 ).
7. Zapaljenje srednjeg uha ( H66 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu antibiograma.
norfloksacin
1132310
J01MA06
norfloksacin
NOFOCIN
1132350
J01MA06
norfloksacin
URICIN
1132320
1132300
tableta
blister, 20 po 400 mg
film tableta
bočica plastična, 20 po
400 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
436,90
0,8 g
43,69
50,00
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
436,90
0,8 g
43,69
50,00
J01MB
J01MB04
pipemidinska kiselina
J01MB04
pipemidinska
kiselina
PIPEM
kapsula
20 po 200 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
263,20
0,8 g
52,64
50,00
J01MB04
pipemidinska
kiselina
PIPEGAL
kapsula
20 po 200 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
263,20
0,8 g
52,64
50,00
Ostali hinoloni
Strana 49
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1327130
ATC
J02
J02A
J02AB
J02AB02
ketokonazol
J02AB02
ketokonazol
J04
J04A
J04AB
J04AB02
1025859
1328230
J04AB02
rifampicin
J05AB01
aciklovir
J05AE01
FO
tableta
20 po 200 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
457,90
0,2 g
22,90
50,00
242,90
0,6 g
30,36
50,00
4g
514,80
50,00
rifampicin
aciklovir
NAPOMENA
J05AE
J05AE01
MYCOSEB
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antimikotici za sistemsku primenu
Derivati imidazola
ANTITUBERKULOTICI
Lekovi za terapiju tuberkuloze
Antibiotici
J05
J05A
J05AB
J05AB01
INDIKACIJE
1328372
INN
Zaštićeno ime
leka
RIFAMOR
kapsula, tvrda
blister, 16 po 300 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse
Nukleozidi i nukleotidi, iskljičujući inhibitore reverzne transkriptaze
ACIKLOVIR
tableta
blister, 25 po 200 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
643,50
1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster ( B02.3 ),
2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa ( Z94 ).
Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja dermatologa i oftalmologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja
zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Inhibitori proteaze
sakvinavir
sakvinavir
INVIRASE
film tableta
120 po 500 mg
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
29.387,60
1,8 g
881,63
50,00
Strana 50
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1328621
1328622
ATC
J05AE..
Zaštićeno ime
INN
leka
lopinavir, ritonavir
J05AE..
lopinavir, ritonavir ALUVIA
J05AE..
lopinavir, ritonavir ALUVIA
Abbott Laboratories
Velika Britanija
39.793,80
-
-
50,00
film tableta
bočica, 60 po (100 mg
+ 25 mg)
Abbott GmbH & Co.
KG
Nemačka
9.948,60
-
-
50,00
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
28.407,90
2,4 g
946,93
50,00
Abbott Laboratories
S.A.
Švajcarska
27.739,30
1,2 g
990,69
50,00
NAPOMENA
J05AE02
INDIKACIJE
NAPOMENA
J05AE03
1328615
J05AE03
CRIXIVAN
Participacija
osiguranog
lica
bočica, 120 po (200 mg
+ 50 mg)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
indinavir
indinavir
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
film tableta
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
J05AE02
Cena leka
na veliko za
pakovanje
FO
INDIKACIJE
1328441
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Pakovanje i jačina
leka
kapsula, tvrda
bočica plastična, 180
po 400 mg
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
ritonavir
ritonavir
NORVIR
kapsula
336 po 100 mg
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
Strana 51
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1328120
ATC
J05AE07
INN
fosamprenavir
J05AE07
fosamprenavir
Zaštićeno ime
leka
TELZIR
FO
Pakovanje i jačina
leka
film tableta
bočica plastična, 60 po
700 mg
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
J05AF
J05AF01
1328411
J05AF01
INDIKACIJE
NAPOMENA
J05AF02
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
30.753,60
1,4 g
1.025,12
50,00
Inhibitori nukleozidne i nukleotidne reversne transkriptaze
zidovudin
zidovudin
ZIDOSAN
kapsula, tvrda
bočica plastična, 100
po 100 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
5.554,30
0,6 g
333,26
50,00
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
didanozin
1328506
J05AF02
didanozin
VIDEX EC
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 30 po 250 mg
Bristol Myers-Squibb
Francuska
10.270,80
0,4 g
547,78
50,00
1328505
J05AF02
didanozin
VIDEX EC
kapsula
30 po 400 mg
Bristol Myers-Squibb
Francuska
16.523,30
0,4 g
550,78
50,00
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
Strana 52
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1328512
ATC
J05AF04
J05AF04
INDIKACIJE
NAPOMENA
J05AF05
1328376
J05AF05
INN
stavudin
stavudin
Zaštićeno ime
leka
ZERIT
FO
Pakovanje i jačina
leka
kapsula
56 po 30 mg
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Bristol Myers-Squibb
Švajcarska
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
12.919,90
80 mg
615,23
50,00
5.839,90
0,3 g
625,70
50,00
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
lamivudin
lamivudin
ZEFFIX
film tableta
28 po 100 mg
INDIKACIJE
1. Hepatitis acuta B ( B16.2; B16.9 ), teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni).
2. Hepatitis viralis chronica B ( B18.1 ),hronični hepatitis, kompenzovana ( K74.6 ) i dekompenzovana ciroza jetre ( K74.6 )
3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima
- svi oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i
HBsAg¯ : hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, prevenciji HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+
Hronična HBV infekcija:
a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci
b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml seruma)
c) biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti
d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na Zeffix
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.
Strana 53
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1328375
ATC
J05AF05
J05AF05
INDIKACIJE
NAPOMENA
J05AF06
1328530
J05AF06
INDIKACIJE
NAPOMENA
J05AG
J05AG01
INN
lamivudin
lamivudin
Zaštićeno ime
leka
EPIVIR
FO
film tableta
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A;
bočica plastična, 60 po
Glaxo Wellcome
150 mg
Operations
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Poljska; Velika
Britanija
Velika Britanija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
12.189,20
0,3 g
406,31
50,00
23.740,70
0,6 g
791,36
50,00
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
abakavir
abakavir
ZIAGEN
film tableta
blister, 60 po 300 mg
Glaxo Wellcome
Operations
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
Inhibitori nenunkleozidne reverzne transkriptaze
nevirapin
3328381
J05AG01
nevirapin
VIRAMUNE
oralna suspenzija
1328380
J05AG01
nevirapin
VIRAMUNE
tableta
bočica, 1 po 240 ml (50 Boehringer Ingelheim
mg/5 ml)
Pharma GmbH
Nemačka
1.517,60
0,4 g
252,93
50,00
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
Nemačka
3.096,80
0,4 g
103,23
50,00
blister, 60 po 200 mg
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
Strana 54
Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1328393
ATC
J05AG03
INN
efavirenz
J05AG03
efavirenz
Zaštićeno ime
leka
STOCRIN
FO
Pakovanje i jačina
leka
film tableta
bočica plastična, 30 po
600 mg
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
29.122,50
600 mg
970,75
50,00
Poljska
23.298,20
2 tablete
776,61
50,00
Velika Britanija
37.668,00
1 tableta
1.255,60
50,00
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
J05AR
J05AR01
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
Antivirusni lekovi za terapiju HIV infekcija, kombinacije
zidovudin + lamivudin
1328640
J05AR01
INDIKACIJE
NAPOMENA
J05AR02
1328601
J05AR02
zidovudin +
lamivudin
COMBIVIR
film tableta
blister, 60 po (300 mg +
GlaxoSmithKline
150 mg)
Pharmaceuticals S.A.
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
abakavir, lamivudin
abakavir,
lamivudin
KIVEXA
film tableta
blister, 30 po (600 mg +
300 mg)
INDIKACIJE
1. HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
Glaxo Wellcome
Operations
** Lek se briše sa Liste lekova 10. aprila 2011. godine.
Strana 55
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
etopozid
1030031
L01CB01
etopozid
VEPESID
kapsula
20 po 50 mg
Bristol Myers-Squibb
S.R.L.
Italija
10.900,90
-
-
50,00
1030223
L01CB01
etopozid
LASTET CAP.25
kapsula
blister, 40 po 25 mg
Nippon Kayaku Co.
Ltd.
Japan
10.900,90
-
-
50,00
blister, 20 po 50 mg
Nippon Kayaku Co.
Ltd.
Japan
10.900,90
-
-
50,00
blister, 10 po 100 mg
Nippon Kayaku Co.
Ltd.
Japan
10.900,90
-
-
50,00
1030221
L01CB01
L01CB01
etopozid
etopozid
LASTET CAP.50
LASTET CAP.100
FO
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
ANTINEOPLASTICI
Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi
Derivati podofilotoksina
ATC
L
L01
L01C
L01CB
L01CB01
1030222
INN
Zaštićeno ime
leka
kapsula
kapsula
ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
Hormoni I srodni lekovi
Progestogeni
L02
L02A
L02AB
L02AB01
megestrol
3048912
L02AB01
megestrol
MEGACE
oralna suspenzija
boca plastična, 1 po
240 ml (40 mg/ml)
Bristol Myers-Squibb
Francuska
9.406,40
160 mg
156,77
50,00
1048911
L02AB01
megestrol
MEGACE
tableta
bočica, 100 po 160 mg
Bristol Myers-Squibb
Francuska
13.805,00
160 mg
138,05
50,00
1048913
L02AB01
megestrol
MEGACE
tableta
bočica, 30 po 160 mg
Bristol Myers-Squibb
Francuska
4.141,50
160 mg
138,05
50,00
oralna suspenzija
boca plastična, 1 po
240ml (40 mg/ml)
Vipharm
Poljska
9.406,40
160 mg
156,77
50,00
3048814
L02AB01
INDIKACIJE
NAPOMENA
megestrol
O' Tentika
Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu
malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan
gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
Strana 56
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1039010
ATC
L02B
L02BA
L02BA01
INN
tamoksifen
L02BA01
tamoksifen
Zaštićeno ime
leka
NOLVADEX
FO
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Hormonski antagonisti i srodni lekovi
Anti-estrogeni
Velika Britanija
372,00
20 mg
24,80
50,00
film tableta
blister, 30 po 20 mg
AstraZeneca UK
Limited
Velika Britanija
595,20
20 mg
19,84
50,00
Remedica Ltd.
Kipar
372,00
20 mg
24,80
50,00
Remedica Ltd.
Kipar
595,20
20 mg
19,84
50,00
tamoksifen
NOLVADEX-D
1039395
L02BA01
tamoksifen
TAMOXIFEN
tableta
30 po 10 mg
1039396
L02BA01
tamoksifen
TAMOXIFEN
tableta
30 po 20 mg
1037081
Antiandrogeni
L02BB
L02BB01
flutamid
L02BB01
flutamid
L02BB01
L02BB01
INDIKACIJE
NAPOMENA
Participacija
osiguranog
lica
AstraZeneca UK
Limited
L02BA01
1037201
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
blister, 30 po 10 mg
film tableta
1039011
1037200
Cena leka
na veliko za
pakovanje
flutamid
flutamid
FLUTASIN
FLUTASIN
FLUCINOM
tableta
tableta
tableta
90 po 250 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
3.235,10
0,75 g
107,84
50,00
30 po 250 mg
S.C. Sindan-Pharma
S.R.L.
Rumunija
1.078,40
0,75 g
107,84
50,00
100 po 250 mg
Schering Plough Labo
N.V.
Belgija
3.594,50
0,75 g
107,84
50,00
1. Lek se primenjuje kao monoterapija lokalno uznapredovalog karcinoma prostate ( C61 ),
2. Lek se primenjuje kod recidiva bolesti nakon učinjene radikalne prostatektomije ( C61 ),
3. Lek se primenjuje kao kompletna androgena blokada ( CAP ) sa LH-RH agonistima ( C61 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom
nivou.
Strana 57
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1014081
1014083
INN
Zaštićeno ime
leka
ATC
L04
L04A
L04AA
L04AA06
mikofenolna kiselina
L04AA06
mikofenolna
kiselina
L04AA06
mikofenolna
kiselina
CELLCEPT
CELLCEPT
FO
kapsula
film tableta
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA
Imunosupresivi
Selektivni imunosupresivi
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
blister, 300 po 250 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
31.459,10
2g
838,91
50,00
blister, 150 po 500 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
23.871,60
2g
636,58
50,00
INDIKACIJE
1. Teške forme sistemskog vaskulitisa ( M30; M31;).
2. Teške forme lupusnog nefritisa ( M32.1 ), koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida.
3. Imunološki rizične transplantacije ( Z94 ), retransplantacija, starijih donora i starijih pacijenata, te kod bolesnika sa ponovljenim krizama odbacivanja.
NAPOMENA
L04AA06
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
mikofenolat natrijum
1014260
1014261
L04AA06
mikofenolat
natrijum
L04AA06
mikofenolat
natrijum
INDIKACIJE
NAPOMENA
MYFORTIC
gastrorezistentna
tableta
blister, 120 po 180 mg
Novartis Pharma Stein
AG
Švajcarska
13.398,20
2g
1.240,57
50,00
MYFORTIC
gastrorezistentna
tableta
Novartis Pharma Stein
blister, 120 po 360 mg
AG
Švajcarska
26.715,80
2g
1.236,84
50,00
1. Teške forme sistemskog vaskulitisa ( M30; M31;).
2. Teške forme lupusnog nefritisa ( M32.1 ), koje ne reaguju na primenu ciklofosfamida.
3. Imunološki rizične transplantacije ( Z94 ), retransplantacija, starijih donora i starijih pacijenata, te kod bolesnika sa ponovljenim krizama odbacivanja.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 58
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1014270
ATC
L04AA10
L04AA10
INN
sirolimus
sirolimus
Zaštićeno ime
leka
RAPAMUNE
FO
obložena tableta
Pakovanje i jačina
leka
blister, 30 po 1 mg
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Wyeth
Pharmaceuticals;
Wyeth Medica Ireland
Velika Britanija;
Irska
12.127,80
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
3 mg
1.212,78
50,00
INDIKACIJE
Kod bolesnika sa pogoršanom bubrežnom funkcijom kalema, kod pojave izražene fibroze dokazane na bioptičkom materijalu ili ehosonografski, sa ciljem
usporenja progresije hronične alograft nefropatije ( Z94.0 )
NAPOMENA
L04AD
L04AD01
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene
zaštite.
Inhibitori kalcineurina
ciklosporin
1014990
1014992
1014991
3014999
L04AD01
L04AD01
L04AD01
L04AD01
INDIKACIJE
NAPOMENA
ciklosporin
SANDIMMUN
NEORAL
ciklosporin
SANDIMMUN
NEORAL
ciklosporin
SANDIMMUN
NEORAL
ciklosporin
SANDIMMUN
NEORAL
kapsula, meka
kapsula, meka
kapsula, meka
oralni rastvor
blister, 50 po 25 mg
P.P. Scherer GmbH
Nemačka za Novartis
Pharma Stein AG
Švajcarska
3.581,90
0,25 g
716,38
50,00
blister, 50 po 50 mg
P.P. Scherer GmbH
Nemačka za Novartis
Pharma Stein AG
Švajcarska
6.894,80
0,25 g
689,48
50,00
blister, 50 po 100 mg
R.P. Scherer GmbH
Nemačka za Novartis
Pharma Stein AG
Švajcarska
13.297,10
0,25 g
664,86
50,00
R.P. Scherer GmbH
bočica, 1 po 50 ml (100 Nemačka za Novartis
mg/1 ml)
Pharma Stein AG
Švajcarska
13.533,40
0,25 g
676,67
50,00
1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa ( Z94 ),
2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove .
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 59
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Zaštićeno ime
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
60 po 1 mg
Astellas
Irska
FO
Pakovanje i jačina
leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
13.097,00
5 mg
1.091,42
50,00
ATC
L04AD02
INN
takrolimus
1014250
L04AD02
takrolimus
PROGRAF
kapsula
1014251
L04AD02
takrolimus
PROGRAF
kapsula
30 po 5 mg
Astellas
Irska
30.385,60
5 mg
1.012,85
50,00
1014252
L04AD02
takrolimus
PROGRAF
kapsula
30 po 0,5 mg
Astellas
Irska
3.060,00
5 mg
1.020,00
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
L04AX
L04AX01
1. Stanje presađenog organa ili tkiva - transplantacija ( Z 94) .
Lek se primenjuje kod bolesnika sa povišenim imunološkim rizikom, transplantacije organa, kod starijih donora i starijih recipijenata, te kod bolesnika sa
poremećenim metabolizmom lipida, neregulisanom hipertenzijom i ponovljene transplantacije organa.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Ostali imunosupresivi
azatioprin
L04AX01
azatioprin
L04AX03
metotreksat
1034330
L04AX03
metotreksat
METHOTREXAT
"Ebewe"
tableta
1034331
L04AX03
metotreksat
METHOTREXAT
"Ebewe"
tableta
1014020
IMURAN
film tableta
100 po 50 mg
Excella GmbH
Nemačka
1.951,30
0,15 g
58,54
50,00
kontejner za tablete, 50 Ebewe Pharma Ges.
po 2,5 mg
M.B.H NFG. KG
Austrija
717,90
2,5 mg
14,36
50,00
kontejner za tablete, 50 Ebewe Pharma Ges.
po 5 mg
M.B.H NFG. KG
Austrija
1.508,90
2,5 mg
15,09
50,00
Strana 60
Lista A - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
3162033
3162482
3162533
ATC
INN
M
M01
M01A
M01AE
M01AE01 ibuprofen
M01AE01
M01AE01
M01AE01
NAPOMENA
M03
M03B
M03BX
ibuprofen
ibuprofen
ibuprofen
Zaštićeno ime
leka
BRUFEN
IBUPROFEN
IBUPROFEN
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA)
ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI
Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski proizvodi
Derivati propionske kiseline
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
sirup
plastična bočica, 1 po
100 ml (100 mg/5 ml)
Galenika a.d. u
saradnji sa Abbott
GmbH & Co. KG
Republika Srbija
163,40
1,2 g
98,04
50,00
oralna suspenzija
bočica, 1 po 100 ml
(100 mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
163,40
1,2 g
98,04
50,00
sirup
bočica, 1 po 100 ml
(100 mg/5 ml)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
163,40
1,2 g
98,04
50,00
Sirup samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
MIŠIĆNI RELAKSANSI ( MIORELAKSANSI )
Miorelaksansi sa centralnim delovanjem
Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem
M03BX02 tizanidin
1165122
M03BX02
tizanidin
SIRDALUD
tableta
blister, 30 po 4 mg
Novartis Urunleri
Turska
673,40
12 mg
67,34
50,00
film tableta
blister, 20 po 50 mg
Sanofi-Synthelabo
Group
Francuska
286,60
50 mg
14,33
50,00
blister, 20 po 50 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
286,60
50 mg
14,33
50,00
101,60
0,4 g
10,16
50,00
M03BX07 tetrazepam
1071810
1082121
M03BX07
M03BX07
tetrazepam
tetrazepam
MYOLASTAN
TETRAZEPAM-MIP
tableta
PREPARATI ZA LEČENJE GIHTA
Preparati za lečenje gihta
Inhibitori sinteze mokraćne kiseline
M04
M04A
M04AA
M04AA01 alopurinol
1168089
M04AA01
alopurinol
ALOPURINOL
tableta
blister, 40 po 100 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
Strana 61
Lista A - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
M05
M05B
M05BA
M05BA04 alendronat
Pakovanje i jačina
leka
Država
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
Lekovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju
Bifosfonati
M05BA04
alendronat
ALENDRONAT
tableta
blister, 20 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
459,70
10 mg
22,99
50,00
1059079
M05BA04
alendronska
kiselina
BONAP
tableta
blister, 4 po 70 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
639,90
10 mg
22,85
50,00
1059908
M05BA04
alendronska
kiselina
ALEFOSS
tableta
blister, 4 po 70 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
639,90
10 mg
22,85
50,00
1059909
M05BA04
alendronska
kiselina
ALEFOSS
tableta
blister, 8 po 70 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
1.279,80
10 mg
22,85
50,00
1059907
M05BA04
alendronska
kiselina
ALEFOSS
tableta
blister, 12 po 70 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
1.919,70
10 mg
22,85
50,00
1059904
M05BA04
alendronska
kiselina
FOROSA
film tableta
blister, 8 po 70 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
1.279,80
10 mg
22,85
50,00
1059902
M05BA04
alendronska
kiselina
FOROSA
film tableta
blister, 2 po 70 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
320,00
10 mg
22,86
50,00
1059075
INDIKACIJE
1. Za lečenje osteoporoze kod žena posle menopauze radi sprečavanja fraktura (M80; M81);
2. Za lečenje osteoporoze kod muškaraca radi sprečavanja fraktura (M80; M81);
3. Za lečenje osteoporoze izazvane glukokortikoidima (M80.4; M81.4).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijаliste (internista ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1
4 ≤ -3.0 ili ≤ -3.0 u Total/Neck.
Strana 62
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
4081225
3087306
3087302
3087303
3087301
3087304
ATC
N
N01
N01B
N01BB
N01BB02
INN
lidokain
N01BB02
lidokain
morfin
N02AA01
morfin-hidrohlorid
N02AA01
N02AA01
N02AA01
INDIKACIJE
N02AA03
FO
LIDOKAIN-HLORID
gel
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM)
ANESTETICI
Anestetici, lokalni
Amidi
tuba, 30 g (2%)
Galenika a.d.
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Republika Srbija
155,80
-
-
50,00
ANALGETICI
Opioidi
Prirodni alkaloidi opijuma
N02
N02A
N02AA
N02AA01
N02AA01
Zaštićeno ime
leka
morfin-sulfat
morfin-sulfat
morfin-sulfat
morfin-sulfat
MORPHIN MERCK
2%
ORAMORPH
ORAMORPH
ORAMORPH
ORAMORPH
oralne kapi, rastvor
bočica sa kapaljkom, 1
po 50 ml (2%)
Nemačka
1.394,90
0,1 g
139,49
50,00
oralni rastvor
L. Molteni & C. Dei F.
kontejner jednodozni,
LLI Alitti Societa Di
20 po 5 ml (10 mg/5 ml)
Esercizio S.P.A.
Italija
1.192,70
0,1 g
596,35
50,00
oralni rastvor
L. Molteni & C. Dei F.
kontejner jednodozni,
LLI Alitti Societa Di
20 po 5 ml (30 mg/5 ml)
Esercizio S.P.A.
Italija
1.192,70
0,1 g
198,78
50,00
oralne kapi, rastvor
L. Molteni & C. Dei F.
bočica sa kapaljkom, 1 LLI Alitti Societa Di
po 20 ml (20 mg/ml)
Esercizio S.P.A.
Italija
538,00
0,1 g
134,50
50,00
Istituto De Angeli
S.R.L. za L.Molteni &
C. Dei F. LLI Alitti
Societa Di Esercizio
S.P.A.
Italija
302,80
0,1 g
151,40
50,00
sirup
bočica staklena,1 po
100 ml (10 mg/5ml)
Merck KGaA
Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.
hidromorfon
1087711
N02AA03
hidromorfon
JURNISTA
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 14 po 8 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
2.426,10
20 mg
433,23
50,00
1087710
N02AA03
hidromorfon
JURNISTA
tableta sa produženim
oslobađanjem
14 po 16 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.360,30
20 mg
389,31
50,00
Strana 63
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JKL
ATC
INN
1087713
N02AA03
hidromorfon
JURNISTA
tableta sa produženim
oslobađanjem
14 po 32 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
8.192,10
20 mg
365,72
50,00
1087714
N02AA03
hidromorfon
JURNISTA
tableta sa produženim
oslobađanjem
14 po 64 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
20.475,40
20 mg
457,04
50,00
1087715
N02AA03
hidromorfon
JURNISTA
tableta sa produženim
oslobađanjem
28 po 32 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
16.341,00
20 mg
364,75
50,00
1087712
N02AA03
hidromorfon
JURNISTA
tableta sa produženim
oslobađanjem
28 po 64 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
40.639,60
20 mg
453,57
50,00
INDIKACIJE
N02AB
N02AB03
9087565
9087566
9087567
9087568
N02AB03
N02AB03
N02AB03
N02AB03
Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola ( ≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.
Derivafi fenilpiperidina
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
fentanil
DUROGESIC
DUROGESIC
DUROGESIC
DUROGESIC
transdermalni flaster
5 po 25 mcg/h ( 5 po
4,2 mg )
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
1.398,40
1,2 mg
79,91
50,00
transdermalni flaster
5 po 50 mcg/h ( 5 po
8,4 mg )
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
2.565,50
1,2 mg
73,30
50,00
transdermalni flaster
5 po 100 mcg/h ( 5 po
16,8 mg )
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.438,00
1,2 mg
63,40
50,00
transdermalni flaster
5 po 75 mcg/h (5 po
12,6 mg)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
3.799,60
1,2 mg
72,37
50,00
5 po 1 kom (12 mcg/h)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
914,90
1,2 mg
104,56
50,00
9087569
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni flaster
9087805
N02AB03
fentanil
FENTANYL
SANDOZ MAT
kesica, 5 po 25 mcg/h
transedermalni flaster (5 po 5,78 mg/10,5 cm²)
Hexal AG
Nemačka
1.398,40
1,2 mg
58,07
50,00
9087808
N02AB03
fentanil
FENTANYL
SANDOZ MAT
kesica, 5 po 50 mcg/h
transedermalni flaster (5 po 11,56 mg/21 cm²)
Hexal AG
Nemačka
2.565,50
1,2 mg
53,26
50,00
9087802
N02AB03
fentanil
FENTANYL
SANDOZ MAT
kesica, 5 po 100 mcg/h
transedermalni flaster (5 po 23,12 mg/42 cm²)
Hexal AG
Nemačka
4.438,00
1,2 mg
46,07
50,00
9087201
N02AB03
fentanil
VICTANYL
kesica, 5 po 25 mcg/h
transdermalni flaster (5 po 4,125 mg/7,5 cm²)
Acino AG
Nemačka
1.398,40
1,2 mg
81,36
50,00
9087202
N02AB03
fentanil
VICTANYL
transdermalni flaster
Acino AG
Nemačka
2.565,50
1,2 mg
74,63
50,00
kesica, 5 po 50 mcg/h
(5 po 8,25 mg/15 cm²)
Strana 64
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
9087203
N02AB03
fentanil
VICTANYL
transdermalni flaster
kesica, 5 po 75 mcg/h
(5 po 12,375 mg/22,5
cm²)
9087200
N02AB03
fentanil
VICTANYL
transdermalni flaster
kesica, 5 po 100 mcg/h
(5 po 16,5 mg/30 cm²)
INDIKACIJE
N02AX
N02AX02
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Acino AG
Nemačka
Acino AG
Nemačka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
3.799,60
1,2 mg
73,69
50,00
4.438,00
1,2 mg
64,55
50,00
1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici ( C00-C97 )
(ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to:
- kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu
i nisu prihvatljiva za bolesnika;
-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina
(često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija);
-kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina
i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze ( mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva);
-kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.
Ostali opioidi
tramadol
1087530
N02AX02
tramadol
TRAMADOL
kapsula, tvrda
blister, 20 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
200,90
0,3 g
60,27
50,00
2087406
N02AX02
tramadol
TRODON
oralne kapi, rastvor
bočica, 1 po 10 ml (100
mg/1 ml)
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
206,60
0,3 g
61,98
50,00
1087405
N02AX02
tramadol
TRODON
kapsula, tvrda
blister, 20 po 50 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
200,90
0,3 g
60,27
50,00
5087407
N02AX02
tramadol
TRODON
supozitorija
strip, 5 po 100 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
103,60
0,3 g
62,16
50,00
1087451
N02AX02
tramadol
TRODON
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 10 po 100 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
216,60
0,3 g
64,98
50,00
1087650
N02AX02
tramadol
TRAMAFORT
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 20 po 100 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
413,90
0,3 g
62,09
50,00
1087651
N02AX02
tramadol
TRAMAFORT
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 20 po 150 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
602,70
0,3 g
60,27
50,00
1087700
N02AX02
tramadol
TRAMAFLASH
oralna disperzibilna
tableta
blister, 20 po 50 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
200,90
0,3 g
60,27
50,00
Strana 65
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1084600
1084210
1084521
3084513
1084402
1084403
1084404
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
fenobarbital (fenobarbiton)
N03AA02
fenobarbital
(fenobarbiton)
FENOBARBITON
tableta
blister, 30 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
148,10
0,1 g
4,94
50,00
N03AA02
fenobarbital
(fenobarbiton)
PHENOBARBITON
tableta
blister, 30 po 15 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
62,40
0,1 g
13,87
50,00
N03AA02
fenobarbital
(fenobarbiton)
PHENOBARBITON
tableta
blister, 30 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
148,10
0,1 g
4,94
50,00
Francuska
348,10
1,25 g
43,51
50,00
N03AD01
INDIKACIJE
NAPOMENA
N03AE
N03AE01
N03AE01
N03AE01
N03AE01
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
ANTIEPILEPTICI
Antiepileptici
Barbiturati i derivati
ATC
N03
N03A
N03AA
N03AA02
N03AD
N03AD01
INN
Zaštićeno ime
leka
Derivati sukcinimida
etosuksimid
etosuksimid
SUXINUTIN
sirup
bočica od tamnog
stakla, 1 po 200 ml (250
mg/5 ml)
Pfizer PGM
1. Epilepsija ( G40-G41 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Derivati benzodiazepina
klonazepam
klonazepam
klonazepam
klonazepam
RIVOTRIL
RIVOTRIL
RIVOTRIL
tableta
tableta
tableta
fiola, 30 po 2 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
163,10
8 mg
21,75
50,00
bočica, 50 po 0,5 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
180,80
8 mg
57,86
50,00
bočica, 30 po 2 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
163,10
8 mg
21,75
50,00
N03AF
N03AF01
karbamazepin
1084070
N03AF01
karbamazepin
GALEPSIN
tableta
blister, 50 po 200 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
192,60
1g
19,26
50,00
1084060
N03AF01
karbamazepin
KARBAPIN
tableta
blister, 50 po 200 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
192,60
1g
19,26
50,00
sirup
1 po 250 ml (2g/100
ml)
Novartis Pharma AG
Švajcarska
379,30
1g
75,86
50,00
blister, 30 po 400 mg
Novartis Pharma Stein
AG
Švajcarska
456,00
1g
38,00
50,00
blister, 30 po 400 mg
Remedica Ltd.
Kipar
456,00
1g
38,00
50,00
3084532
1084530
1084351
N03AF01
N03AF01
N03AF01
NAPOMENA
Derivati karboksamida
karbamazepin
TEGRETOL
karbamazepin
TEGRETOL CR
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
karbamazepin
CARBAMAZEPINERetard
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
Sirup samo za decu do 18 godina.
Strana 66
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
3084501
1084500
Zaštićeno ime
leka
ATC
INN
N03AG
N03AG01 valproinska kiselina (natrijum valproat)
N03AG01
natrijum valproat
N03AG01
natrijum valproat,
valproinska
kiselina
EFTIL
EFTIL
FO
sirup
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Hemofarm a.d. u
saradnji sa Sanofi
Winthrop Industrie,
Francuska
Republika Srbija
Hemofarm a.d. u
saradnji sa Sanofi
Winthrop Industrie,
Francuska
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Derivati masnih kiselina
bočica, 1 po 150 ml (50
mg/ml)
tableta sa produženim fiola, 30 po (333 mg +
oslobađanjem
145 mg)
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
469,80
1,5 g
93,96
50,00
Republika Srbija
501,50
1,5 g
52,46
50,00
Ostali antiepileptici
N03AX
N03AX09
lamotrigin
1084235
N03AX09
lamotrigin
LAMOTRIGIN
tableta
blister, 28 po 25 mg
Ni Medic d.o.o.
Republika Srbija
302,30
0,3 g
129,56
50,00
1084236
N03AX09
lamotrigin
LAMOTRIGIN
tableta
blister, 28 po 50 mg
Ni Medic d.o.o.
Republika Srbija
618,40
0,3 g
132,51
50,00
1084237
N03AX09
lamotrigin
LAMOTRIGIN
tableta
blister, 28 po 100 mg
Ni Medic d.o.o.
Republika Srbija
1.125,20
0,3 g
120,56
50,00
1084780
N03AX09
lamotrigin
LAMECT
tableta
blister, 30 po 25 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
323,90
0,3 g
129,56
50,00
1084781
N03AX09
lamotrigin
LAMECT
tableta
blister, 30 po 50 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
662,60
0,3 g
132,52
50,00
1084782
N03AX09
lamotrigin
LAMECT
tableta
blister, 30 po 100 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
1.205,60
0,3 g
120,56
50,00
1084783
N03AX09
lamotrigin
LAMECT
tableta
blister, 30 po 200 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
2.238,10
0,3 g
111,91
50,00
1084550
N03AX09
lamotrigin
LAMICTAL
tableta
blister, 30 po 25 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
323,90
0,3 g
129,56
50,00
1084551
N03AX09
lamotrigin
LAMICTAL
tableta
blister, 30 po 50 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
662,60
0,3 g
132,52
50,00
1084552
N03AX09
lamotrigin
LAMICTAL
tableta
blister, 30 po 100 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
1.205,60
0,3 g
120,56
50,00
Strana 67
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1084787
1084786
1084788
ATC
N03AX09
N03AX09
N03AX09
INN
lamotrigin
lamotrigin
lamotrigin
Zaštićeno ime
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
blister, 30 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
blister, 30 po 25 mg
Hemofarm a.d.
blister, 30 po 50 mg
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
193,00
0,3 g
386,00
50,00
Republika Srbija
323,90
0,3 g
129,56
50,00
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
662,60
0,3 g
132,52
50,00
blister, 30 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.205,60
0,3 g
120,56
50,00
FO
Pakovanje i jačina
leka
SOLABAN
tableta za oralnu
suspenziju
SOLABAN
tableta za oralnu
suspenziju
SOLABAN
tableta za oralnu
suspenziju
tableta za oralnu
suspenziju
1084785
N03AX09
lamotrigin
SOLABAN
1084827
N03AX09
lamotrigin
LAMOTRAL
tableta
blister, 30 po 25 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
323,90
0,3 g
129,56
50,00
1084826
N03AX09
lamotrigin
LAMOTRAL
tableta
blister, 30 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
662,60
0,3 g
132,52
50,00
1084825
N03AX09
lamotrigin
LAMOTRAL
tableta
blister, 30 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
1.205,60
0,3 g
120,56
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
N03AX11
1. Epilepsija ( G40-G41 ).
2. Bipolarni poremećaj TIP II ( F31.8 ).
Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja
neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
topiramat
1084700
N03AX11
topiramat
TOPAMAX
film tableta
blister, 28 po 25 mg
Cilag AG
Švajcarska
272,50
0,3 g
116,79
50,00
1084701
N03AX11
topiramat
TOPAMAX
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Cilag AG
Švajcarska
715,30
0,3 g
153,28
50,00
1084702
N03AX11
topiramat
TOPAMAX
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Cilag AG
Švajcarska
1.413,50
0,3 g
151,45
50,00
1084802
N03AX11
topiramat
TOPACTAL
film tableta
30 po 25 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
292,00
0,3 g
116,80
50,00
1084803
N03AX11
topiramat
TOPACTAL
film tableta
30 po 50 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
766,40
0,3 g
153,28
50,00
1084800
N03AX11
topiramat
TOPACTAL
film tableta
30 po 100 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
1.514,50
0,3 g
151,45
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
1. Epilepsija ( G40-G41 ).
Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
Strana 68
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
N03AX14
INN
levetiracetam
1084821
N03AX14
levetiracetam
KEPPRA
film tableta
blister, 60 po 250 mg
UCB Pharma SA
Belgija
3.508,90
1,5 g
350,89
50,00
1084820
N03AX14
levetiracetam
KEPPRA
film tableta
blister, 60 po 500 mg
UCB Pharma SA
Belgija
6.689,40
1,5 g
334,47
50,00
1084822
N03AX14
levetiracetam
KEPPRA
film tableta
blister, 60 po 1000 mg
UCB Pharma SA
Belgija
13.032,00
1,5 g
325,80
50,00
oralni rastvor
bočica staklena, 1 po
300 ml (100 mg/ml)
Nextpharma SAS
Francuska
7.965,20
1,5 g
398,26
50,00
3084823
N03AX14
levetiracetam
KEPPRA
INDIKACIJE
1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40);
2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40);
3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa
juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40);
4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12
godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).
NAPOMENA
N04
N04A
N04AA
N04AA01
Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3. i 4, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu
delatnost na tercijarnom nivou.
ANTIPARKINSONICI
Antiholinergički lekovi
Tercijarni amini
triheksifenidil
1085070
N04AA01
triheksifenidil
ARTANE
tableta
100 po 2 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
154,70
10 mg
7,74
50,00
1085072
N04AA01
triheksifenidil
ARTANE
tableta
100 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
218,00
10 mg
4,36
50,00
NAPOMENA
N04B
N04BA
N04BA02
1085212
1085307
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Dopaminergički lekovi
Dopa I derivati dope
levodopa, benzerazid
N04BA02
levodopa,
benzerazid
N04BA02
levodopa,
benzerazid
NAPOMENA
MADOPAR
MADOPAR Roche
tableta
bočica od tamnog
stakla,100 po 250 mg
(200 mg + 50 mg)
Galenika a.d.
Republika Srbija
2.008,60
0,6 g
60,26
50,00
tableta
bočica,100 po 250 mg
(200 mg + 50 mg)
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
2.008,60
0,6 g
60,26
50,00
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Strana 69
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1085350
Zaštićeno ime
leka
ATC
N04BB
N04BB01
amantadin sulfat
N04BB01
amantadin sulfat
INDIKACIJE
NAPOMENA
N04BC
N04BC01
INN
PK MERZ
FO
tableta
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Derivati amantadina
30 po 100 mg
Merz Pharmaceuticals
GmbH
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Nemačka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
491,60
0,2 g
32,77
50,00
1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Agonisti dopamina
bromokriptin
1149040
N04BC01
bromokriptin
BROMOKRIPTIN
tableta
blister, 30 po 2,5 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
262,40
40 mg
139,95
50,00
1149041
N04BC01
bromokriptin
BROMOKRIPTIN
tableta
blister, 30 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
857,90
40 mg
114,39
50,00
107,90
300 mg
25,90
50,00
NAPOMENA
N05
N05A
N05AA
N05AA01
1070056
N05AA01
NAPOMENA
N05AB
N05AB02
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
PSIHOLEPTICI
Antipsihotici
Fenotiazini sa alifatičnim bočnim lancem
hlorpromazin
hlorpromazin
LARGACTIL
film tableta
plastična fiola, 50 po 25
mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Fenotiazini sa piperazinskom strukturom
flufenazin
1070850
N05AB02
flufenazin
METOTEN
obložena tableta
25 po 1 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
106,30
10 mg
42,52
50,00
1070851
N05AB02
flufenazin
METOTEN
obložena tableta
25 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
331,30
10 mg
26,50
50,00
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Strana 70
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1070860
ATC
N05AC
N05AC02
tioridazin
N05AC02
tioridazin
NAPOMENA
N05AD
N05AD01
1070841
N05AD01
INN
Zaštićeno ime
leka
TRIXIFEN
FO
obložena tableta
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Fenotiazini sa piperidinskom strukturom
blister, 50 po 25 mg
Hemofarm a.d.
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Republika Srbija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
235,90
0,3 g
56,62
50,00
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Derivati butirofenona
haloperidol
haloperidol
HALOPERIDOL
tableta
blister, 30 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
496,90
8 mg
13,25
50,00
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
218,00
8 mg
34,88
50,00
1070840
N05AD01
haloperidol
HALOPERIDOL
tableta
plastična bočica, 25 po
2 mg
1070800
N05AD01
haloperidol
HALOPERIDOL
tableta
blister, 25 po 2 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
218,00
8 mg
34,88
50,00
1070801
N05AD01
haloperidol
HALOPERIDOL
tableta
blister, 30 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
496,90
8 mg
13,25
50,00
NAPOMENA
N05AF
N05AH
N05AH02
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Derivati tioksantena
Diazepini, oksazepini I tiazepini
klozapin
1070965
N05AH02
klozapin
CLOZAPINE
tableta
blister, 50 po 100 mg
Remedica Ltd.
Kipar
1.530,60
0,3 g
91,84
50,00
1070022
N05AH02
klozapin
CLOZAPIN HEXAL
tableta
50 po 100 mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
1.530,60
0,3 g
91,84
50,00
blister, 50 po 100 mg
Novartis
Pharmaceuticals UK
Ltd.
Velika Britanija
1.530,60
0,3 g
91,84
50,00
22,78
50,00
1070606
N05AH02
NAPOMENA
N05AN
N05AN01
1070885
N05AN01
NAPOMENA
klozapin
LEPONEX
tableta
Samo za pacijente rezistentne na druge neuroleptike kao zadnja linija terapije na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Litijum
litijum (karbonat)
litijum karbonat
LITIJUM KARBONAT
kapsula
100 po 300 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
379,60
1800 mg
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Strana 71
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
risperidon
1070920
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
film tableta
blister, 20 po 1 mg
Janssen-Cilag S.P.A.
Italija
359,40
5 mg
89,85
50,00
1070921
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
film tableta
blister, 20 po 2 mg
Janssen-Cilag S.P.A.
Italija
672,20
5 mg
84,03
50,00
1070922
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
film tableta
blister, 20 po 3 mg
Janssen-Cilag S.P.A.
Italija
995,40
5 mg
82,95
50,00
1070923
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
film tableta
blister, 20 po 4 mg
Janssen-Cilag S.P.A.
Italija
1.299,40
5 mg
81,21
50,00
1070034
N05AX08
risperidon
RISPERIDON
film tableta
blister, 20 po 1 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
359,40
5 mg
89,85
50,00
1070035
N05AX08
risperidon
RISPERIDON
film tableta
blister, 20 po 2 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
672,20
5 mg
84,03
50,00
1070036
N05AX08
risperidon
RISPERIDON
film tableta
blister, 20 po 3 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
995,40
5 mg
82,95
50,00
1070037
N05AX08
risperidon
RISPERIDON
film tableta
blister, 20 po 4 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.299,40
5 mg
81,21
50,00
blister, 20 po 2 mg
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Republika Srbija
672,20
5 mg
84,03
50,00
Republika Srbija
995,40
5 mg
82,95
50,00
N05AX08
risperidon
TORENDO
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Ostali antipsihotici
ATC
N05AX
N05AX08
1070063
INN
Zaštićeno ime
leka
film tableta
1070066
N05AX08
risperidon
TORENDO
film tableta
blister, 20 po 3 mg
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
1070935
N05AX08
risperidon
RISSAR
film tableta
blister, 20 po 1 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
359,40
5 mg
89,85
50,00
1070928
N05AX08
risperidon
RISSAR
film tableta
blister, 20 po 2 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
672,20
5 mg
84,03
50,00
1070929
N05AX08
risperidon
RISSAR
film tableta
blister, 20 po 3 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
995,40
5 mg
82,95
50,00
Strana 72
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JKL
ATC
1070004
N05AX08
risperidon
SPERIDAN
film tableta
blister, 20 po 1 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
359,40
5 mg
89,85
50,00
1070001
N05AX08
risperidon
SPERIDAN
film tableta
blister, 20 po 2 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
672,20
5 mg
84,03
50,00
1070002
N05AX08
risperidon
SPERIDAN
film tableta
blister, 20 po 3 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
995,40
5 mg
82,95
50,00
1070003
N05AX08
risperidon
SPERIDAN
film tableta
blister, 20 po 4 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.299,40
5 mg
81,21
50,00
INDIKACIJE
N05AX08
2070924
2070936
N05AX08
N05AX08
INN
Zaštićeno ime
leka
1. Pacijenti rezistentni na terapiju klasičnim antipsihoticima na osnovu mišljenja neuropsihijatra/psihijatra (bez terapijskog odgovora najmanje 4 nedelje na
klasičnim antipsihoticima).
2. Kod osoba sa izraženim neželjenim dejstvom na klasične antipsihotike na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
risperidon
risperidon
risperidon
RISPOLEPT
RISPOLEPT
rastvor za oralnu
upotrebu
bočica,100 ml, 1 mg/ml
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.124,10
5 mg
206,21
50,00
oralni rastvor
bočica staklena, 1 po
30 ml (1 mg/ml)
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
1.537,20
5 mg
256,20
50,00
INDIKACIJE
1. Pacijenti rezistentni na terapiju klasičnim antipsihoticima na osnovu mišljenja neuropsihijatra/psihijatra (bez terapijskog odgovora najmanje 4 nedelje na
klasičnim antipsihoticima).
2. Kod osoba sa izraženim neželjenim dejstvom na klasične antipsihotike na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
NAPOMENA
N05B
N05BA
N05BA01
- Samo za decu do 18 godina starosti;
- Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja potvrđenim od strane tri psihijatra/neuropsihijatra.
Anksiolitici
Derivati benzodiazepina
diazepam
N002592
N05BA01
diazepam
DIAZEPAM
rastvor za rektalnu
primenu
5 po 5 mg/2,5 ml
Apoteka-galenska
laboratorija
Republika Srbija
404,80
10 mg
161,92
50,00
1071121
N05BA01
diazepam
BENSEDIN
tableta
30 po 5 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
66,30
10 mg
4,42
50,00
1071122
N05BA01
diazepam
BENSEDIN
tableta
30 po 10 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
88,60
10 mg
2,95
50,00
1071790
N05BA01
diazepam
DIAZEPAM
tableta
30 po 5 mg
Habit Pharm a.d.
Republika Srbija
66,30
10 mg
4,42
50,00
1071791
N05BA01
diazepam
DIAZEPAM
tableta
30 po 10 mg
Habit Pharm a.d.
Republika Srbija
88,60
10 mg
2,95
50,00
Strana 73
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
JKL
ATC
1071701
N05BA01
diazepam
DIAZEPAM
tableta
blister, 30 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
66,30
10 mg
4,42
50,00
1071702
N05BA01
diazepam
DIAZEPAM
tableta
blister, 30 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
88,60
10 mg
2,95
50,00
1071786
N05BA01
diazepam
DIAZEPAM
tableta
blister, 30 po 5 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
66,30
10 mg
4,42
50,00
N05BA06
lorazepam
1071710
N05BA06
lorazepam
LORAZEPAM
tableta
30 po 1 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
75,30
2,5 mg
6,28
50,00
1071711
N05BA06
lorazepam
LORAZEPAM
tableta
20 po 2,5 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
83,70
2,5 mg
4,19
50,00
N05BA08
bromazepam
1071720
N05BA08
bromazepam
BROMAZEPAM
tableta
blister, 30 po 1,5 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
66,30
10 mg
14,73
50,00
1071721
N05BA08
bromazepam
BROMAZEPAM
tableta
blister, 30 po 3 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
88,60
10 mg
9,84
50,00
1071722
N05BA08
bromazepam
BROMAZEPAM
tableta
blister, 20 po 6 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Republika Srbija
73,20
10 mg
6,10
50,00
blister, 30 po 1,5 mg
Alkaloid a.d. u
saradnji sa F.
Hoffmann-La Roche
Ltd.
Republika
Makedonija
66,30
10 mg
14,73
50,00
blister, 30 po 3 mg
Alkaloid a.d. u
saradnji sa F.
Hoffmann-La Roche
Ltd.
Republika
Makedonija
88,60
10 mg
9,84
50,00
1071624
1071626
N05BA08
N05BA08
INN
Zaštićeno ime
leka
bromazepam
bromazepam
LEXILIUM
LEXILIUM
tableta
tableta
Strana 74
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
N05BA12
INN
alprazolam
1071750
N05BA12
alprazolam
KSALOL
tableta
blister, 30 po 0,25 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
79,20
1 mg
10,56
50,00
1071751
N05BA12
alprazolam
KSALOL
tableta
blister, 30 po 0,50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
129,30
1 mg
8,62
50,00
1071752
N05BA12
alprazolam
KSALOL
tableta
blister, 30 po 1 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
184,00
1 mg
6,13
50,00
1071330
N05BA12
alprazolam
XANAX
tableta
blister, 30 po 0,25 mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
79,20
1 mg
10,56
50,00
1071331
N05BA12
alprazolam
XANAX
tableta
blister, 30 po 0,5 mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
129,30
1 mg
8,62
50,00
NAPOMENA
N05C
N05CD
N05CD02
1077260
1077196
1071461
N05CD02
1077301
nitrazepam
N05CD02
nitrazepam
N05CD08
midazolam
N05CD08
midazolam
NAPOMENA
N05CF
N05CF02
1077151
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Hipnotici i sedativi
Derivati benzodiazepina
nitrazepam
N05CF02
N05CF02
NIPAM
tableta
blister, 10 po 5 mg
Bosnalijek d.d.
Bosna i
Hercegovina
61,70
5 mg
6,17
50,00
Hrvatska
61,70
5 mg
6,17
50,00
Republika Srbija
662,70
15 mg
22,09
50,00
CERSON
tableta
blister, 10 po 5 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
FLORMIDAL
tableta
30 po 15 mg
Galenika a.d.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Lekovi srodni benzodiazepinima
zolpidem
zolpidem
zolpidem
STILNOX
SANVAL
film tableta
film tableta
blister, 20 po 10 mg
Sanofi Winthrop
Industrie
Francuska
200,10
10 mg
10,01
50,00
blister, 20 po 5 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
111,20
10 mg
11,12
50,00
Slovenija
200,10
10 mg
10,01
50,00
Republika Srbija
200,10
10 mg
10,01
50,00
1077300
N05CF02
zolpidem
SANVAL
film tableta
blister, 20 po 10 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
1077302
N05CF02
zolpidem
BELBIEN
film tableta
blister, 20 po 10 mg
Hemofarm a.d.
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Strana 75
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
N06
N06A
N06AA
N06AA04
klomipramin
N06AA04
klomipramin
N06AA09
amitriptilin
1072762
N06AA09
amitriptilin
1072763
N06AA09
amitriptilin
N06AA21
maprotilin
1072730
N06AA21
1072731
N06AA21
1072740
INN
Zaštićeno ime
leka
ANAFRANIL
FO
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
PSIHOANALEPTICI
Antidepresivi
Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
obložena tableta
30 po 25 mg
Novartis Pharma AG
Švajcarska
283,60
0,1 g
37,81
50,00
AMITRIPTYLINE
film tableta
blister, 100 po 10 mg
Remedica Ltd.
Kipar
267,50
75 mg
20,06
50,00
AMITRIPTYLINE
film tableta
blister, 30 po 25 mg
Remedica Ltd.
Kipar
89,80
75 mg
8,98
50,00
maprotilin
MAPROTILIN
film tableta
blister, 30 po 25 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
100,70
0,1 g
13,43
50,00
maprotilin
MAPROTILIN
film tableta
blister, 30 po 50 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
242,90
0,1 g
16,19
50,00
Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
N06AB
N06AB06
sertralin
1072790
N06AB06
sertralin
ZOLOFT
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
434,00
50 mg
15,50
50,00
1072791
N06AB06
sertralin
ZOLOFT
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
868,10
50 mg
15,50
50,00
1072851
N06AB06
sertralin
SETALOFT
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
434,00
50 mg
15,50
50,00
1072850
N06AB06
sertralin
SETALOFT
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
868,10
50 mg
15,50
50,00
1072724
N06AB06
sertralin
SIDATA
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
434,00
50 mg
15,50
50,00
1072723
N06AB06
sertralin
SIDATA
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
868,10
50 mg
15,50
50,00
1072644
N06AB06
sertralin
TRAGAL
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
434,00
50 mg
15,50
50,00
1072643
N06AB06
sertralin
TRAGAL
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
868,10
50 mg
15,50
50,00
Strana 76
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1072635
1072636
ATC
N06AB06
N06AB06
INDIKACIJE
NAPOMENA
N06B
N06BA
N06BA04
INN
sertralin
sertralin
Zaštićeno ime
leka
ASENTRA
ASENTRA
FO
film tableta
film tableta
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
blister, 28 po 50 mg
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Republika Srbija
blister, 28 po 100 mg
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Republika Srbija
Pakovanje i jačina
leka
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
434,00
50 mg
15,50
50,00
868,10
50 mg
15,50
50,00
1. Opsesivno-kompulzivni poremećaj kod dece ( F42 ).
Samo kod dece do 18 godina starosti, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Psihostimulansi i nootropni lekovi
Simpatikomimetici centralnog delovanja
metilfenidat
1073190
N06BA04
metilfenidat
CONCERTA
tableta sa produženim
oslobađanjem
bočica, 30 po 18 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
3.843,60
30 mg
213,53
50,00
1073191
N06BA04
metilfenidat
CONCERTA
tableta sa produženim
oslobađanjem
bočica, 30 po 36 mg
Janssen
Pharmaceutica N.V.
Belgija
4.530,50
30 mg
125,85
50,00
INDIKACIJE
1. Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje
NAPOMENA
Samo za decu do 18 godina starosti.
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dečijeg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili dečijeg neurologa ili pedijatra sa
edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova:
1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd,
2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd,
3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju " Prof. dr. C.Brajović" - Beograd,
4. Klinički centar Vojvodine,
5. Klinički centar Niš,
6. Klinički centar Kragujevac.
Strana 77
Lista A - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1088055
ATC
N07
N07A
N07AA
N07AA02
N07AA02
N07B
N07BB
N07BB01
1075091
N07BB01
NAPOMENA
N07BC02
2087310
2087505
N07BC02
N07BC02
NAPOMENA
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
Parasimpatomimetici
Antiholinergici
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
3.052,70
0,18 g
61,05
50,00
piridostigmin
piridostigmin
MESTINON
obložena tableta
bočica, 150 po 60 mg
ICN Polfa Rzeszow
S.A; Legacy
Pharmaceuticals
Switzerland GmbH
Poljska;
Švajcarska
Lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti
Lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti
disulfiram
disulfiram
ESPERAL
tableta
20 po 500 mg
Sofarimex-Industria
Quimica E
Farmaceutica; Chinoin
Pharmaceutical and
Chemical Works Co.
Ltd.
Portugalija;
Mađarska
148,00
0,2 g
2,96
50,00
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
165,90
25 mg
41,48
50,00
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
165,90
25 mg
41,48
50,00
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
metadon
metadon
METADON
metadon
METADON
ALKALOID
kapi
bočica, 1 po 10 ml
(10mg/ml)
oralne kapi, rastvor
bočica, 1 po 10 ml
(10mg/ml)
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Strana 78
Lista A - Grupa P. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
DDD
ANTIPARAZITNI PROIZVODI, INSEKTICIDI I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA
ANTIPROTOZOICI
Amebicidi i srodni proizvodi za bolesti koje su izazvane protozoama
Derivati nitroimidazola
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
P
P01
P01A
P01AB
P01AB01
metronidazol
1029080
P01AB01
metronidazol
ORVAGIL
tableta
20 po 250 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
117,10
2g
46,84
50,00
1029082
P01AB01
metronidazol
ORVAGIL
tableta
20 po 400 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
185,10
2g
46,28
50,00
1029083
P01AB01
metronidazol
ORVAGIL D
tableta
20 po 400 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
162,40
2g
40,60
50,00
Republika Srbija
141,60
0,2 g
47,20
50,00
INDIKACIJE
P02
P02C
P02CA
P02CA01
3028300
P02CA01
INN
Zaštićeno ime
leka
1. Infekcije trihomonasom ( A59 ),
2. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi -K12.2, gingivitis-K05 ),
3. Amebiaza ( A06 ),
4. Helicobacter pylori infekcija ( K25; K26; K27; K28; K29 ).
ANTHELMINTICI
Lekovi protiv nematoda
Derivati benzimidazola
mebendazol
mebendazol
SOLTRIK
oralna
suspenzija
bočica,1 po 30 ml (100
mg/5 ml)
Galenika a.d.
Strana 79
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7110310
7110311
ATC
R
R01
R01A
R01AD
R01AD09
R01AD09
R01AD09
NAPOMENA
INN
Zaštićeno ime
leka
7114152
mometazon furoat NASONEX
mometazon
7114550
NASONEX
7114685
7114591
R03AC02
salbutamol
bočica sa
raspršivačem, 1 po 120 Schering Plough Labo
doza (0,05%)
N.V.
Belgija
1.094,80
200 mcg
36,49
50,00
sprej za nos,
suspenzija
bočica sa
raspršivačem, 1 po 140 Schering Plough Labo
doza (0,05%)
N.V.
Belgija
1.277,30
200 mcg
36,49
50,00
Adrenergici, inhalacioni
Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora
salbutamol
salbutamol
R03AC02
salbutamol
R03AC12
salmeterol
R03AC12
sprej za nos,
suspenzija
LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
salbutamol
R03AC02
Participacija
osiguranog
lica
Samo za decu do 18 godina na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
R03A
R03AC
R03AC02
R03AC02
Cena leka
na veliko
po DDD
mometazon
R03
7114462
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
DDD
RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
Nazalni preparati
Dekongestivi I ostali nazalni preparati za lokalnu primenu
Kortikosteroidi
salmeterol
SPALMOTIL
rastvor za
raspršivanje
bočica,1 po 10 ml (5
mg/ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
120,00
10 mg
24,00
50,00
ALOPROL
rastvor za
raspršivanje
bočica staklena, 1 po
10 ml (5 mg/1ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
120,00
10 mg
24,00
50,00
VENTOLIN
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
inhalator pod pritiskom
sa dozerom, 1 po 10 ml
GlaxoSmithKline
(200 doza po 0,1 mg) Pharmaceuticals S.A.
Poljska
297,30
0,8 mg
11,89
50,00
ECOSAL
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
kontejner pod pritiskom
sa ventilom za
doziranje,1 po 200 doza
(100 mcg/doza)
Ivax Pharmaceuticals
Češka
297,30
0,8 mg
11,89
50,00
SEREVENT Inhaler
CFC-Free
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
inhalator pod pritiskom
sa dozerom, 1 po 120
GlaxoSmithKline
doza (25 mcg/doza) Pharmaceuticals S.A.
Poljska
2.073,40
100 mcg
69,11
50,00
INDIKACIJE
1. Bronhijalna astma (J45).
NAPOMENA
Samo za decu do 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
Strana 80
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7114725
7114129
7114670
7114671
7114672
ATC
R03AK
R03AK03
INN
Zaštićeno ime
leka
fenoterol,
ipratropijum bromid BERODUAL N
R03AK03
fenoterol,
ipratropijum bromid BERODUAL
R03AK06
flutikazon propionat, salmeterol
R03AK06
flutikazon ,
salmeterol
R03AK06
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03AK07
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
fenoterol, ipratropijum bromid
R03AK03
R03AK06
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
Adrenergici I drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti u kombinaciji
flutikazon ,
salmeterol
flutikazon ,
salmeterol
SERETIDE DISCUS
SERETIDE DISCUS
SERETIDE DISCUS
rastvor za inhalaciju
pod pritiskom
inhalator pod pritiskom
sa dozerom,1 po 200
doza (0,05 mg + 0,021 Boehringer Ingelheim
mg)/ doza
Pharma GmbH
Nemačka
751,30
6 inh.
22,54
50,00
rastvor za
raspršivanje
bočica od tamnog
stakla,1 po 20 ml ( 0,5
mg/ml + 0,25 mg/ml )
Istituto De Angeli
S.R.L.
Italija
367,70
-
-
50,00
prašak za inhalaciju,
podeljen
diskus, 1 po 60 doza
(100 mcg/doza + 50
mcg/doza)
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
2.426,90
2 inh.
80,90
50,00
prašak za inhalaciju,
podeljen
diskus, 1 po 60 doza
(250 mcg/doza + 50
mcg/doza)
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
3.147,60
2 inh.
104,92
50,00
prašak za inhalaciju,
podeljen
diskus, 1 po 60 doza
(500 mcg/doza + 50
mcg/doza)
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
4.142,10
2 inh.
138,07
50,00
1. Bronhijalna astma (J45).
Samo za decu do 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
budesonid, formoterol
7114710
R03AK07
budesonid,
formoterol
SYMBICORT
turbuhaler
prašak za inhalaciju
inhaler,1 po 60 doza
(80 mcg + 4,5 mcg)
AstraZeneca AB
Švedska
1.793,00
4 inh.
119,53
50,00
7114711
R03AK07
budesonid,
formoterol
SYMBICORT
turbuhaler
prašak za inhalaciju
inhaler,1 po 60 doza
(160 mcg + 4,5 mcg)
AstraZeneca AB
Švedska
2.158,50
4 inh.
143,90
50,00
7114712
R03AK07
budesonid,
formoterol
SYMBICORT
turbuhaler
prašak za inhalaciju
1 po 60 doza (320 mcg
+ 9 mcg)
AstraZeneca AB
Švedska
4.142,10
2 inh.
138,07
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
1. U terapiji akutnog napada astme kao i hroničnog lečenja astme (J45).
Samo za decu do 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
Strana 81
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7114562
7114680
7114681
ATC
R03B
R03BA
R03BA01
INN
FO
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
Ostali lekovi za opstruktivne plućne bolesti, inhalacioni
Glukokortikoidi
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
beklometazon
R03BA01
beklometazon
R03BA01
beklometazon
dipropionat
R03BA01
beklometazon
dipropionat
NAPOMENA
R03BA02
Zaštićeno ime
leka
BECLOFORTE CFC- rastvor za inhalaciju
Free Inhaler
pod pritiskom
inhalator pod pritiskom
sa dozerom, 1 po 200
doza (250 mcg/1 doza)
ECOBEC
ECOBEC
Glaxo Wellcome
Production
Francuska
652,80
800 mcg
10,44
50,00
aerosol
kontejner pod pritiskom,
1 po 200 doza (100
mcg/1 doza)
Ivax Pharmaceuticals
Češka
660,90
800 mcg
26,44
50,00
aerosol
kontejner pod pritiskom,
1 po 200 doza (250
mcg/1 doza)
Ivax Pharmaceuticals
Češka
652,80
800 mcg
10,44
50,00
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
budesonid
7114572
R03BA02
budesonid
PULMICORT
turbuhaler
prašak za inhalaciju
inhaler, 1 po 100 doza
(200 mcg/doza)
AstraZeneca AB
Švedska
1.070,70
800 mcg
42,83
50,00
7114574
R03BA02
budesonid
PULMICORT
turbuhaler
prašak za inhalaciju
inhaler, 1 po 100 doza
(400 mcg/doza)
AstraZeneca AB
Švedska
1.497,70
800 mcg
29,95
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
7114578
7114576
7114577
1. Bronhijalna astma ( J45 ) II, III i IV stepena.
Samo za decu do 18 godina i trudnice.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
R03BA02
budesonid
R03BA02
budesonid
R03BA02
R03BA02
INDIKACIJE
NAPOMENA
budesonid
budesonid
PULMICORT
suspenzija za
raspršivanje
ampula, 20 po 2ml
(0,125 mg/ml)
AstraZeneca AB
Švedska
1.258,60
800 mcg
201,38
50,00
PULMICORT
suspenzija za
raspršivanje
ampula, 20 po 2ml
(0,25 mg/ml)
AstraZeneca AB
Švedska
1.074,40
800 mcg
85,95
50,00
PULMICORT
suspenzija za
raspršivanje
ampula, 20 po 2ml (0,5
mg/ml)
AstraZeneca AB
Švedska
1.613,80
800 mcg
64,55
50,00
1. Bronhijalna astma ( J45 ) II, III i IV stepena.
Samo za decu do 3 godine starosti.
Strana 82
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7114597
7114595
7114596
ATC
R03BA05
Zaštićeno ime
INN
leka
flutikazon propionate
R03BA05
flutikazon
propionate
R03BA05
R03BA05
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03C
R03CC
R03CC02
flutikazon
flutikazon
Proizvođač leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
GlaxoSmithKline
Velika Britanija
kontejner pod pritiskom,
1 po 60 doza (125
GlaxoSmithKline
mcg/1doza)
Pharmaceuticals S.A.
kontejner pod pritiskom,
1 po 60 doza (250
GlaxoSmithKline
mcg/1doza)
Pharmaceuticals S.A.
FO
Pakovanje i jačina
leka
FLIXOTIDE
aerosol
1 po 120 doza (50
mcg/1 doza)
FLIXOTIDE
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
FLIXOTIDE
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
907,90
0,6 mg
90,79
50,00
Poljska
790,90
0,6 mg
63,27
50,00
Poljska
1.557,60
0,6 mg
62,30
50,00
1. Bronhijalna astma (J45) III i IV stepena .
Samo za decu do 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
Adrenergici za sistemsku primenu
Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora
salbutamol
boca,1 po 200 ml (2
mg/5 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
188,10
12 mg
28,22
50,00
tableta
blister, 60 po 2 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
165,90
12 mg
16,59
50,00
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
99,60
12 mg
29,88
50,00
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
165,90
12 mg
16,59
50,00
3114460
R03CC02
salbutamol
SPALMOTIL
oralni rastvor
1114461
R03CC02
salbutamol
SPALMOTIL
3114151
R03CC02
salbutamol
ALOPROL
sirup
bočica staklena, 1 po
100 ml (2 mg/5 ml)
1114150
R03CC02
salbutamol
ALOPROL
tableta
blister, 60 po 2 mg
R03D
R03DA
R03DA04
teofilin
1114220
R03DA04
teofilin
DUROFILIN
kapsula retard
blister, 40 po 125 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
102,40
0,4 g
8,19
50,00
1114221
R03DA04
teofilin
DUROFILIN
kapsula retard
blister, 40 po 250 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
192,40
0,4 g
7,70
50,00
R03DA05
aminofilin
1114292
R03DA05
aminofilin
AMINOFILIN
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 20 po 350 mg
Srbolek a.d.
Republika Srbija
197,50
0,6 g
16,93
50,00
1114503
R03DA05
aminofilin
AMINOFILIN Retard
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 20 po 350 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
197,50
0,6 g
16,93
50,00
Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plućnim bolestima
Ksantini
Strana 83
Lista A - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
1114640
1114643
3114644
1114646
ATC
R03DC
R03DC03
montelukast
R03DC03
montelukast
R03DC03
R03DC03
R03DC03
INDIKACIJE
NAPOMENA
R05
R05C
R05CB
R05CB13
7112250
R05CB13
INDIKACIJE
NAPOMENA
R06
R06A
R06AX
R06AX17
3114450
R06AX17
INN
montelukast
montelukast
montelukast
Zaštićeno ime
leka
SINGULAIR
SINGULAIR
SINGULAIR
SINGULAIR
FO
tableta za žvakanje
film tableta
granule
tableta za žvakanje
Država
Pakovanje i jačina
proizvodnje
leka
Proizvođač leka
leka
Antagonisti receptora leukotriena
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
blister, 28 po 5 mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
3.102,10
10 mg
221,58
50,00
blister, 28 po 10 mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
2.821,40
10 mg
100,76
50,00
kesica, 28 po 4 mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
3.279,90
10 mg
292,85
50,00
blister, 28 po 4 mg
Merck Sharp &
Dohme B.V.
Holandija
3.277,30
10 mg
292,62
50,00
1. Bronhijalna astma (J45).
Samo za decu do 18 godina starosti.
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida odnosno beta-2 - agonista ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu
bolesti.
Izuzetno, granule od 4 mg, tablete za žvakanje od 4 mg i tablete za žvakanje od 5 mg mogu se koristiti kao alternativna opcija lečenja niskim dozama
inhalacionih kortikosteroida kod blage perzistentne astme.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
LEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE
Ekspektoransi, isključujući kombinacije sa antitusicima
Mukolitici
dornaza alfa
dornaza alfa
PULMOZYME
rastvor za inhalaciju
6 po 2,5 ml (2,5 mg
(2500 i.j.)/2,5 ml)
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
14.586,40
2,5 mg
2.431,07
50,00
113,80
2 mg
11,38
50,00
1. Cistična fibroza pluća sa forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40% (E84.0).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa u referentnom centru za cističnu fibrozu.
ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antihistaminici za sistemsku primenu
Ostali antihistaminici za sistemsku upotrebu
ketotifen
ketotifen
GALITIFEN
sirup
1 po 100 ml (1 mg/5 ml)
Galenika a.d.
Republika Srbija
Strana 84
Lista A - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
ATC
S
S01
S01A
S01AA
S01AA01
hloramfenikol
4090121
S01AA01
4090815
4090816
7090801
4150250
4090620
7094033
7096060
INN
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
leka
Proizvođač leka
leka
pakovanje
SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO
LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
Antiinfektivi
Antibiotici
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Zaštićeno ime leka
FO
hloramfenikol
CHLORAMPHENICOL
mast za oči
tuba, 1 po 5 g (1%)
Galenika a.d.
Republika Srbija
88,60
-
-
50,00
S01AA01
hloramfenikol
HLORAMKOL
mast za oči
tuba, 1 po 5 g (1%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
96,60
-
-
50,00
S01AA01
hloramfenikol
HLORAMFENIKOL
Alkaloid
mast za oči
tuba, 1 po 5 g (1%)
Alkaloid a.d.
Republika
Makedonija
76,50
-
-
50,00
S01AA11
gentamicin
S01AA11
gentamicin
kapi za oči, rastvor
bočica, 1 po 10 ml
(0,3%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
144,80
-
-
50,00
S01AA30
bacitracin, neomicin
S01AA30
bacitracin,
neomicin
mast za oči
tuba, 1 po 5 g (500 +
3300 i.j.)/1 g
Galenika a.d.
Republika Srbija
66,30
-
-
50,00
56,70
-
-
50,00
Republika Crna
Gora
88,60
0,4 ml
3,54
50,00
Belgija
813,50
0,2 ml
32,54
50,00
ENBECIN
Antiinflamatorni lekovi
Kortikosteroidi, monokomponentni
S01B
S01BA
S01BA02
hidrokortizon
S01BA02
hidrokortizon
S01E
S01EB
S01EB01
pilokarpin
S01EB01
pilokarpin
HYDROCORTISON
mast za oči
tuba, 1 po 5 g (1%)
Galenika a.d.
Republika Srbija
Lekovi u terapiji glaukoma i miotici
Parasimpatikomimetici
S01EC
S01EC04
brinzolamid
S01EC04
brinzolamid
NAPOMENA
GENTOKULIN
MIOKARPIN
kapi za oči
bočica, 1 po 10 ml 2%
Hemomont d.o.o.
Inhibitori karboanhidraze
AZOPT
kapi za oči
5 ml (10 mg/ml)
Alcon-Couvreur
Za lečenje glaukoma (H40) kada primena timolola nije dovela do zadovoljavajućeg efekta ili kada je terapija timololom kontraindikovana pa je pri propisivanju leka,
izabrani lekar u obavezi da na lekarskom receptu u delu „dijagnoza" upiše posle šifre MKB-10 slovo A (H40A) što ukazuje da se lek nalazi na Listi A.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
Strana 85
Lista A - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
7093071
7093031
7093020
7099170
ATC
S01ED
S01ED01
timolol
S01ED01
timolol
S01ED01
GLAUMOL
TIMADREN
timolol
S01ED51
timolol, latanoprost
S01ED51
timolol, latanoprost XALACOM
latanoprost
S01EE01
latanoprost
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
kapi za oči, rastvor
bočica staklena, 1 po 5
ml 0,5%
Galenika a.d.
Republika Srbija
198,90
0,1 ml
3,98
50,00
kapi za oči, rastvor
bočica od tamnog
stakla, 1 po 5 ml (5
mg/1ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
198,90
0,1 ml
3,98
50,00
kapi za oči, rastvor
bočica, 1 po 10 ml 0,5%
Unimed Pharma
S.R.O.
Slovačka
Republika
292,10
0,1 ml
14,49
50,00
kapi za oči, rastvor
1 po 2.5 ml (5 mg/ml +
50 mcg/ml)
Pfizer Manufacturing
Belgium NV
Belgija
1.448,50
0,1 ml
57,94
50,00
XALATAN
kapi za oči, rastvor
bočica sa kapaljkom, 1 Pfizer Manufacturing
po 2.5 ml 0,005%
Belgium NV
Belgija
1.154,10
0,1 ml
46,16
50,00
Za lečenje glaukoma (H40) kada primena timolola i brinzolamida, ili timolola i dorzolamida ili samo lekova iz grupe inhibitora karboanhidraze ( kada je primena
timolola kontraindikovana) nije dovela do zadovoljavajućeg efekta pa je pri propisivanju leka, izabrani lekar u obavezi da na lekarskom receptu u delu
„dijagnoza" upiše posle šifre MKB-10 slovo A (H40A) što ukazuje da se lek nalazi na Listi A.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
S01EE04
travoprost
S01EE04
travoprost
NAPOMENA
UNITIMOLOL 0.5%
FO
Država
proizvodnje
leka
Za lečenje glaukoma ( H40) kada primena timolola i brinzolamida, ili timolola i dorzolamida nije dovela do zadovoljavajućeg efekta pri čemu izabrani lekar je u
obavezi da na lekarskom receptu pri propisivanju leka u delu recepta „dijagnoza" upiše posle šifre MKB-10 slovo A (H40A) što ukazuje da se lek nalazi na Listi A.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
Analozi prostaglandina
S01EE01
NAPOMENA
7099190
timolol
Zaštićeno ime leka
S01ED01
NAPOMENA
S01EE
7099140
INN
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Beta-adrenergički blokatori
TRAVATAN
kapi za oči, rastvor
bočica sa kapaljkom,
2,5 ml 40 mcg/ ml
Alcon-Couvreur N.V.
Belgija
1.154,10
0,1 ml
46,16
50,00
Za lečenje glaukoma ( H40) kada primena timolola i brinzolamida, ili timolola i dorzolamida ili samo lekova iz grupe inhibitora karboanhidraze ( kada je primena
timolola kontraindikovana) nije dovela do zadovoljavajućeg efekta pa je pri propisivanju leka, izabrani lekar u obavezi da na lekarskom receptu u delu
„dijagnoza" upiše posle šifre MKB-10 slovo A (H40A) što ukazuje da se lek nalazi na Listi A.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
Strana 86
Lista A - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
7095071
S01FA01
atropin
ATROPIN
kapi za oči, rastvor
bočica sa kapaljkom, 1
po 10 ml (0,5%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
99,60
-
-
50,00
7095073
S01FA01
atropin
ATROPIN
kapi za oči, rastvor
bočica sa kapaljkom, 1
po 10 ml (1%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
117,10
-
-
50,00
Republika Crna
Gora
90,40
-
-
50,00
tetrakain
S01HA03
tetrakain
FO
Cena leka
na veliko za
pakovanje
atropin
S01H
S01HA
S01HA03
Zaštićeno ime leka
Država
proizvodnje
leka
ATC
S01F
S01FA
S01FA01
7097030
INN
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
Midrijatici I cikloplegici
Antiholinegici
Lokalni anestetici
Lokalni anestetici
TETRAKAIN
kapi za oči, rastvor
bočica staklena, 1 po
10 ml (0,5%)
Hemomont d.o.o.
Strana 87
Lista A - Grupa V. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
ŠIFRA
N002832
N002840
ATC
V
V06
V06D
V06DX
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Proizvođač leka
OSTALO
OPŠTI NUTRIJENSI
Ostali nutrijensi
Ostali nutrijensi
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
V06DX..
bezglutensko
brašno
White flour mix
prašak
1000g
Hammermuhle GmbH
Nemačka
440,00
-
-
50,00
V06DX..
bezglutensko
brašno
Dark flour mix
prašak
1000g
Hammermuhle GmbH
Nemačka
440,00
-
-
50,00
INDIKACIJE
NAPOMENA
1. Celijačna bolest ( K90.0 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije.
Lek se može propisati u količini do 5 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
Strana 88
Download

2_Lista A