Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1122460
1122858
1122846
ATC
A
A02
A02B
A02BC
A02BC01
omeprazol
A02BC01
omeprazol
A02BC01
A02BC01
INN
omeprazol
omeprazol
Država
Cena leka
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
na veliko
leka
FO
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
DDD
po DDD
ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)
LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA
Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
Inhibitori protonske pumpe
OMEPROL
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
kontejner za tablete, 15
po 20 mg
ZEPROM
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
ORTANOL
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
Zdravlje a.d.
Participacija
osiguranog
lica
Republika Srbija
404,30
20 mg
26,95
35%
blister, 14 po 20 mg
PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija
377,30
20 mg
26,95
35%
blister, 14 po 20 mg
Ufar d.o.o. u
saradnji sa Sandoz
Pharmaceuticals
d.d.
Republika Srbija
377,30
20 mg
26,95
35%
INDIKACIJE
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1; K25.2 ),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije ( K21 ).
NAPOMENA
A02BC02
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
pantoprazol
1122752
A02BC02
pantoprazol
CONTROLOC
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 20 mg
Nycomed GmbH
Nemačka
326,00
40 mg
46,57
15%
1122750
A02BC02
pantoprazol
CONTROLOC
film tableta
14 po 40 mg
Nycomed
Oranienburg GmbH
Nemačka
443,00
40 mg
31,64
15%
40 mg
46,57
55%
INDIKACIJE
NAPOMENA
A02BC02
1122752
A02BC02
1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
pantoprazol
pantoprazol
CONTROLOC
gastrorezistentna
tableta
blister,14 po 20 mg
Nycomed GmbH
Nemačka
326,00
Strana 1
Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
INN
1122750
A02BC02
pantoprazol
Zaštićeno ime
leka
FO
CONTROLOC
gastrorezistentna
tableta
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
blister, 14 po 40 mg
Nycomed
Oranienburg GmbH
Nemačka
443,00
40 mg
31,64
55%
blister, 14 po 20 mg
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
296,40
40 mg
42,34
50%
1122915
A02BC02
pantoprazol
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
1122916
A02BC02
pantoprazol
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
blister, 28 po 20 mg
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
592,80
40 mg
42,34
50%
1122920
A02BC02
pantoprazol
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 40 mg
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
402,70
40 mg
28,76
50%
1122921
A02BC02
pantoprazol
NOLPAZA
gastrorezistentna
tableta
blister, 28 po 40 mg
Krka Tovarna
Zdravil d.d.
Slovenija
805,30
40 mg
28,76
50%
1122860
A02BC02
pantoprazol
GASTROLOC
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 20 mg
Pharmanova d.o.o. Republika Srbija
296,40
40 mg
42,34
50%
1122861
A02BC02
pantoprazol
GASTROLOC
gastrorezistentna
tableta
blister, 28 po 20 mg
Pharmanova d.o.o. Republika Srbija
592,80
40 mg
42,34
50%
1122862
A02BC02
pantoprazol
GASTROLOC
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 40 mg
Pharmanova d.o.o. Republika Srbija
402,70
40 mg
28,76
50%
1122863
A02BC02
pantoprazol
GASTROLOC
gastrorezistentna
tableta
blister, 28 po 40 mg
Pharmanova d.o.o. Republika Srbija
805,30
40 mg
28,76
50%
INDIKACIJE
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28);
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2);
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).
NAPOMENA
A02BC03
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
lansoprazol
1122160
A02BC03
lansoprazol
SABAX
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 14 po 30 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
413,60
30 mg
29,54
50%
1122161
A02BC03
lansoprazol
SABAX
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 28 po 15 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
490,50
30 mg
35,04
50%
Strana 2
Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
1122910
A02BC03
lansoprazol
LANSOBEL
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
1122911
A02BC03
lansoprazol
LANSOBEL
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
bočica, 28 po 15 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
490,50
30 mg
35,04
50%
bočica, 28 po 30 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
827,20
30 mg
29,54
50%
INDIKACIJE
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1; K25.2 ),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije ( K21 ).
NAPOMENA
A02BC05
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
esomeprazol
1122810
A02BC05
esomeprazol
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
7 po 20 mg
AstraZeneca AB
Švedska
354,50
30 mg
75,96
75%
7 po 40 mg
AstraZeneca AB
Švedska
550,40
30 mg
58,97
75%
1122811
A02BC05
esomeprazol
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
1122815
A02BC05
esomeprazol
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 20 mg
AstraZeneca AB
Švedska
709,00
30 mg
75,96
75%
1122814
A02BC05
esomeprazol
NEXIUM
gastrorezistentna
tableta
blister, 14 po 40 mg
AstraZeneca AB
Švedska
1.100,80
30 mg
58,97
75%
INDIKACIJE
1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ),
2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1; K25.2 ),
3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije ( K21 ).
NAPOMENA
A02BX
A02BX05
Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja:
a) gastroenterologa ili
b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
Ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa
bizmut subcitrat
1122805
A02BX05
bizmut subcitrat
BICIT HP
film tableta
blister, 40 po 300 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
635,30
480 mg
25,41
INDIKACIJE
Ponovno lečenje Helicobacter pylori infekcije koja je rezistentna na terapiju blokatorima protonske pumpe i antibiotike ( K22.1; K25; K26; K28 ).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
25%
Strana 3
Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1124586
ATC
A04
A04A
A04AA
A04AA02
granisetron
A04AA02
granisetron
INDIKACIJE
A05
A05A
A05AA
A05AA02
1127177
1127176
ursodeoksiholna
kiselina
A05AA02
ursodeoksiholna
kiselina
NAPOMENA
A06
A06A
A06AD
A06AD11
A06AD11
FO
KYTRIL
film tableta
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE
Antiemetici i sredstva protiv nauzeje
Antagonisti serotonina (5HT3)
10 po 1 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
Cena leka
na veliko za
pakovanje
3.954,20
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
2 mg
790,84
20%
Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.
TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE
Terapija bolesti žučnih puteva
Preparati žučnih kiselina
ursodeoksiholna kiselina
A05AA02
INDIKACIJE
3127425
INN
Zaštićeno ime
leka
URSOFALK
kapsula
URSOFALK
kapsula
100 po 250 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
Nemačka
2.827,40
0,75 g
84,82
20%
50 po 250 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
Nemačka
1.413,70
0,75 g
84,82
20%
1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3),
2. Primarni sklerozirajući holangitis (K83.0).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
LAKSATIVI
Laksativi
Osmotski laksativi
laktuloza
laktuloza
DUPHALAC
oralni rastvor
boca plastična, 1 po
500 ml (667g/l)
Abbott Biologicals
B.V.
INDIKACIJE
1. Portosistemske encefalopatije (K72).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
Holandija
527,90
6,7 g
10,61
20%
Strana 4
Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
5129472
1129470
1129471
1129474
ATC
A07
A07E
A07EC
A07EC02
mesalazin
A07EC02
mesalazin
A07EC02
A07EC02
A07EC02
INN
mesalazin
mesalazin
mesalazin
Zaštićeno ime
leka
SALOFALK
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
FO
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI
Intestinalni antiinflamatorni lekovi
Aminosalicilna kiselina i slični preparati
supozitorija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
strip, 10 po 500 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
Nemačka
586,70
1,5 g
176,01
20%
blister, 50 po 250 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
Nemačka
598,70
1,5 g
71,84
20%
blister, 100 po 250 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
Nemačka
1.197,40
1,5 g
71,84
20%
blister, 50 po 500 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
Nemačka
1.302,20
1,5 g
78,13
20%
Nemačka
2.604,30
1,5 g
78,13
20%
Slovenija
1.857,40
1,5 g
69,65
20%
SALOFALK 250
gastrorezistentna
tableta
SALOFALK 250
gastrorezistentna
tableta
SALOFALK 500
gastrorezistentna
tableta
blister, 100 po 500 mg
1129475
A07EC02
mesalazin
SALOFALK 500
gastrorezistentna
tableta
1129110
A07EC02
mesalazin
ASACOL
gastrorezistentna
tableta
blister, 100 po 400 mg
Dr Falk Pharma
GmbH
Lek farmacevtska
družba d.d. u
saradnji sa Tillots
Pharma AG,
Švajcarska
blister, 100 po 500 mg
Ferring International
Center SA
Švajcarska
2.440,00
1,5 g
73,20
20%
blister, 28 po 1 g
Ferring International
Center SA
Švajcarska
3.287,40
1,5 g
176,11
20%
1129130
A07EC02
mesalazin
PENTASA
tableta sa
produženim
oslobađanjem
5129131
A07EC02
mesalazin
PENTASA
supozitorija
INDIKACIJE
NAPOMENA
A10
A10B
A10BA
A10BA02
1043106
A10BA02
1. Crohnova bolest (K50),
2. Ulcerozni kolitis (K51).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim lekovima.
LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU ( ANTIDIJABETICI )
Oralni antidijabetici (lekovi koji snižavaju glukozu u krvi)
Bigvanidini
metformin
metformin
GLUCOPHAGE
film tableta
blister, 50 po 500 mg
Merck Sante
Francuska
148,70
2g
11,90
30%
Strana 5
Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1042062
ATC
A10BB
A10BB09
A10BB09
A11
A11C
A11CC
A11CC03
1050100
1050102
1050101
A11CC03
A11CC03
A11CC03
INDIKACIJE
NAPOMENA
A11CC04
1050121
A11CC04
INN
Zaštićeno ime
leka
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Sulfonamidi, derivati sulfoniluree
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
576,70
60 mg
19,22
50%
kapsula, meka
Zdravlje a.d. u
saradnji sa Teva
Pharmaceutical
bočica, 50 po 0,25 mcg Industries Ltd, Izrael Republika Srbija
462,40
1 mcg
36,99
25%
kapsula, meka
Zdravlje a.d. u
saradnji sa Teva
Pharmaceutical
bočica, 30 po 0,5 mcg Industries Ltd, Izrael Republika Srbija
555,00
1 mcg
37,00
25%
kapsula, meka
Zdravlje a.d. u
saradnji sa Teva
Pharmaceutical
Industries Ltd, Izrael Republika Srbija
851,10
1 mcg
28,37
25%
FO
gliklazid
gliklazid
DIAPREL MR
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
blister, 60 po 30 mg
Les Laboratoires
Servier Industrie
Francuska
VITAMINI
Vitamini A i D, uključujući njihove kombinacije
Vitamin D i analozi
alfakalcidol
alfakalcidol
alfakalcidol
alfakalcidol
ALPHA D3
ALPHA D3
ALPHA D3
bočica, 30 po 1 mcg
1. Hipokalcemija bilo koje etiologije ( E58 ),
2. Renalna osteodistrofija ( N25.0 ),
3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa ( E83.3),
4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza ( M81.4).
Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a
pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.
kalcitriol
kalcitriol
ROCALTROL
kapsula, meka
blister, 100 po 0,25 mcg
INDIKACIJE
Renalna osteodistrofija (N25.0).
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa.
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
916,80
1 mcg
36,67
25%
Strana 6
Lista A1 - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1063220
1068220
ATC
B
B01
B01A
B01AA
B01AA07
INN
acenokumarol
B01AA07
acenokumarol
B01AC
B01AC04
klopidogrel
B01AC04
klopidogrel
Zaštićeno ime
leka
SINKUM 4
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina
proizvodnje na veliko za
FO
leka
Naziv proizvođača leka
leka
pakovanje
DDD
KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA
ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
Antitrombotička sredstva (antikoagulansi)
Antagonisti vitamina K
tableta
blister, 20 po 4 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
102,10
5 mg
6,38
45%
1.131,40
75 mg
40,41
35%
1.131,40
75 mg
40,41
35%
Inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin
PLAVIX
film tableta
28 po 75 mg
Sanofi-Synthelabo Group
Francuska
Slaviamed d.o.o. u saradnji
sa Krka Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Republika Srbija
1068502
B01AC04
klopidogrel
ZYLLT
film tableta
blister, 28 po 75 mg
1068221
B01AC04
klopidogrel
ANTIAGREX
film tableta
blister, 28 po 75 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.131,40
75 mg
40,41
35%
1068222
B01AC04
klopidogrel
ROŽAK
film tableta
blister, 30 po 75 mg
Habit Pharm a.d.
Republika Srbija
1.212,20
75 mg
40,41
35%
1068239
B01AC04
klopidogrel
CLOPIGAL
film tableta
blister, 28 po 75 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
1.131,40
75 mg
40,41
35%
1068240
B01AC04
klopidogrel
KLOGREL
film tableta
blister, 28 po 75 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
1.131,40
75 mg
40,41
35%
1068241
B01AC04
klopidogrel
KLOGREL
film tableta
blister, 56 po 75 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
2.262,80
75 mg
40,41
35%
1068504
B01AC04
klopidogrel
MONOGREL
film tableta
blister, 30 po 75 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
1.212,20
75 mg
40,41
35%
NAPOMENA
B03
B03A
B03AA
B03AB
B03AB05
1060072
B03AB05
1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili
tercijarnom nivou, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta.
2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali jedan ili više vaskularnih
događaja ), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
ANTIANEMICI
Preparati gvožđa
Dvovalentno gvožđe, oralni preparati
Trovalentno gvožđe, oralni preparati
gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks
gvožđe III-hidroksid
polimaltozni
kompleks
FERRUM SANDOZ
tableta za žvakanje
30 po 100 mg
Lek farmacevtska družba
d.d.
Slovenija
344,10
90 mg
10,32
35%
Strana 7
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
7102621
1103481
1103482
INN
Zaštićeno ime
leka
ATC
C
C01
C01D
C01DA
C01DA02
gliceriltrinitrat (nitroglicerin)
C01DA02
gliceriltrinitrat
(nitroglicerin)
sublingvalni sprej
boca sa pumpom za
doziranje, 12,2 ml/ 200
doza (0,4mg/doza)
moksonidin
C02AC05
moksonidin
moksonidin
PHYSIOTENS
PHYSIOTENS
film tableta
15,43
75%
film tableta
Francuska
434,00
0,3 mg
23,25
60%
blister, 28 po 0,4 mg
Francuska
692,90
0,3 mg
18,56
60%
Les Laboratoires
Servier Industrie
Francuska
630,50
1 mg
21,02
60%
272,30
2,5 mg
15,13
75%
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
rilmenidin
rilmenidin
TENAXUM
tableta
blister, 30 po 1 mg
INDIKACIJE
Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).
NAPOMENA
C03
C03B
C03BA
C03BA11
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
C03BA11
2,5 mg
Abbott Healthcare
SAS
NAPOMENA
C02AC06
1103046
493,90
Abbott Healthcare
SAS
Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).
C02AC06
Nemačka
blister, 28 po 0,2 mg
INDIKACIJE
1103892
G. Pohl-Boskamp
GmbH & Co. KG
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
ANTIHIPERTENZIVI
Antiadrenergici centralnog delovanja
Agonisti imidazolinskih receptora
C02
C02A
C02AC
C02AC05
C02AC05
NITROLINGUAL
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM)
TERAPIJA BOLESTI SRCA
Vazodilatatori u terapiji bolesti srca
Organski nitrati
DIURETICI
Slabi diuretici, isključujući tiazide
Sulfonamidski diuretici, monokomponentni
indapamid
Indapamid
INDAPRES SR
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 30 po 1,5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
Strana 8
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1103051
1107018
ATC
C03BA11
INN
indapamid
C07
C07A
C07AA
C07AA07
sotalol
C07AA07
sotalol
Zaštićeno ime
leka
RAWEL SR
FO
tableta sa
produženim
oslobađanjem
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
blister, 30 po 1,5 mg
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Slovenija
272,30
2,5 mg
15,13
75%
Nemačka
383,60
0,16 g
15,34
50%
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
Beta adrenergički blokatori
Beta adrenergički blokatori, neselektivni
DAROB MITE
tableta
blister, 50 po 80 mg
Abbott GmbH & Co.
KG
INDIKACIJE
1. Poremećaj ritma srca ( I47; I48; I49 )
NAPOMENA
C07AB
C07AB02
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
Beta adrenergički blokatori, selektivni
metoprolol sukcinat
1107824
1107820
1107823
1107825
1107822
1107821
1107810
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
C07AB02
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
BETALOC ZOK
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 28 po 25 mg
AstraZeneca AB
Švedska
169,70
0,15 g
34,55
40%
BETALOC ZOK
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 28 po 50 mg
AstraZeneca AB
Švedska
219,00
0,15 g
22,29
40%
BETALOC ZOK
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 28 po 100 mg
AstraZeneca AB
Švedska
282,70
0,15 g
14,39
40%
BETALOC ZOK
tableta sa
produženim
oslobađanjem
bočica plastična, 30 po
25 mg
AstraZeneca AB
Švedska
181,80
0,15 g
34,54
40%
BETALOC ZOK
tableta sa
produženim
oslobađanjem
bočica plastična, 30 po
50 mg
AstraZeneca AB
Švedska
234,60
0,15 g
22,29
40%
metoprolol sukcinat
BETALOC ZOK
tableta sa
produženim
oslobađanjem
bočica plastična, 30 po
100 mg
AstraZeneca AB
Švedska
302,70
0,15 g
14,38
40%
metoprolol sukcinat
METOPROLOL XL
SANDOZ
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
blister, 30 po 47,5 mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
222,90
0,15 g
22,29
40%
metoprolol sukcinat
metoprolol sukcinat
metoprolol sukcinat
metoprolol sukcinat
metoprolol sukcinat
Strana 9
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1107814
1107812
ATC
C07AB02
C07AB02
INDIKACIJE
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
metoprolol sukcinat
METOPROLOL XL
SANDOZ
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
blister, 30 po 95 mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
287,70
0,15 g
14,39
40%
metoprolol sukcinat
METOPROLOL XL
SANDOZ
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
blister, 30 po 190 mg
Salutas Pharma
GmbH
Nemačka
391,00
0,15 g
9,78
40%
1. Srčana insuficijencija (I50).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
Blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora
C07AG
C07AG02 karvedilol
1107625
C07AG02
karvedilol
KARVILEKS
tableta
blister, 30 po 12,5 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
254,10
37,5 mg
25,41
50%
1107660
C07AG02
karvedilol
MILENOL
tableta
28 po 12,5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
237,20
37,5 mg
25,41
50%
1107661
C07AG02
karvedilol
MILENOL
tableta
28 po 25 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
352,40
37,5 mg
18,88
50%
28 po 12,5 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
237,20
37,5 mg
25,41
50%
28 po 25 mg
F. Hoffmann-La
Roche Ltd.
Švajcarska
352,40
37,5 mg
18,88
50%
blister, 28 po 12,5 mg
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Republika Srbija
237,20
37,5 mg
25,41
50%
1107621
1107622
1107676
C07AG02
C07AG02
C07AG02
INDIKACIJE
NAPOMENA
C09
C09A
C09AA
C09AA04
1103916
1103915
C09AA04
C09AA04
karvedilol
karvedilol
karvedilol
DILATREND
DILATREND
CORYOL
tableta
tableta
tableta
1. Arterijska hipertenzija ( I10; I12; I13; I15 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), monokomponentni
Inhibitori ACE, monokomponentni
perindopril
perindopril
perindopril
PREXANIL
PREXANIL
tableta
tableta
30 po 5 mg
Les Laboratoires
Servier
Francuska
435,60
4 mg
11,62
25%
30 po 10 mg
Les Laboratoires
Servier
Francuska
740,80
4 mg
9,88
40%
Strana 10
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
1103900
C09AA04
1103901
C09AA04
INN
perindopril
perindopril
Zaštićeno ime
leka
PRENESSA
PRENESSA
FO
tableta
tableta
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
blister, 30 po 2 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
195,00
4 mg
13,00
25%
blister, 30 po 4 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
348,50
4 mg
11,62
25%
1103906
C09AA04
perindopril
PRENESSA
tableta
blister, 30 po 8 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
494,00
4 mg
8,23
25%
1103935
C09AA04
perindopril
NOPRITEX
tableta
blister, 30 po 4 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
348,50
4 mg
11,62
25%
1103929
C09AA04
perindopril
NOPRITEX
tableta
blister, 30 po 8 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
494,00
4 mg
8,23
25%
C09AA06
kvinapril
blister, 20 po 10 mg
Hemofarm a.d. u
saradnji sa Pfizer
H.C.P Corporation,
USA
Republika Srbija
167,60
15 mg
12,57
40%
blister, 20 po 20 mg
Hemofarm a.d. u
saradnji sa Pfizer
H.C.P Corporation,
USA
Republika Srbija
335,30
15 mg
12,57
40%
blister, 30 po 2,5 mg
Galenika a.d. u
saradnji sa F.
Hoffmann-La Roche
Ltd, Švajcarska
Republika Srbija
387,30
2,5 mg
12,91
35%
Galenika a.d. u
saradnji sa F.
kontejner za tablete, 30 Hoffmann-La Roche
po 5 mg
Ltd, Švajcarska
Republika Srbija
689,80
2,5 mg
11,50
35%
1103731
1103732
1103702
C09AA06
kvinapril
C09AA06
kvinapril
C09AA08
cilazapril
C09AA08
cilazapril
HEMOKVIN
HEMOKVIN
PRILAZID
film tableta
film tableta
film tableta
1103704
C09AA08
cilazapril
PRILAZID
film tableta
1103883
C09AA08
cilazapril
ZOBOX
film tableta
blister, 30 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
689,80
2,5 mg
11,50
35%
1103882
C09AA08
cilazapril
ZOBOX
film tableta
blister, 30 po 2,5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
387,30
2,5 mg
12,91
35%
C09AA09
fosinopril
C09AA09
fosinopril
tableta
blister, 28 po 10 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
303,60
15 mg
16,26
55%
1103810
MONOPRIL
Strana 11
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
1103811
C09AA09
fosinopril
C09AA15
zofenopril
1103467
C09AA15
INN
zofenopril
Zaštićeno ime
leka
MONOPRIL
ZOFECARD
FO
tableta
film tableta
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
blister, 28 po 20 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
439,60
15 mg
11,78
35%
blister, 28 po 30 mg
A. Menarini,
Manufacturing
Logistics and Services
S.R.L.
Italija
616,00
30 mg
22,00
75%
INDIKACIJE
1. Esencijalna arterijska hipertenzija( I10 )
NAPOMENA
C09B
C09BA
C09BA04
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
Inhibitori ACE, kombinacije
Inhibitori ACE i diuretici
perindopril, indapamid
1401906
C09BA04
PREXANIL COMBI
perindopril, indapamid LD
tableta
30 po (2 mg + 0,625
mg)
Les Laboratoires
Servier Industrie
Francuska
249,70
1 tableta
8,32
25%
1401174
C09BA04
perindopril, indapamid PREXANIL COMBI
tableta
30 po (4 mg + 1,25 mg)
Les Laboratoires
Servier Industrie
Francuska
457,90
1 tableta
15,26
25%
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
249,70
1 tableta
8,32
25%
1401260
C09BA04
perindopril, indapamid NOPRITEX PLUS
tableta
blister, 30 po (2 mg +
0,625 mg)
1401261
C09BA04
perindopril, indapamid NOPRITEX PLUS
tableta
blister, 30 po (4 mg +
1,25 mg)
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
457,90
1 tableta
15,26
25%
1401251
C09BA04
perindopril, indapamid CO-PRENESSA
tableta
blister, 30 po (2 mg +
0,625 mg)
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
249,70
1 tableta
8,32
25%
1401252
C09BA04
perindopril, indapamid CO-PRENESSA
tableta
blister, 30 po (4 mg +
1,25 mg)
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
457,90
1 tableta
15,26
25%
INDIKACIJE
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje
sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
Strana 12
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1401030
ATC
C09BA06
Zaštićeno ime
INN
leka
kvinapril, hidrohlortiazid
C09BA06
kvinapril,
hidrohlortiazid
INDIKACIJE
C09BA08
1401400
C09BA08
INDIKACIJE
C09BA09
1401236
C09BA09
INDIKACIJE
C09BB
C09BB03
1103884
C09BB03
INDIKACIJE
C09BB05
1403021
C09BB05
HEMOKVIN PLUS
FO
film tableta
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
blister, 20 po (20 mg +
12,5 mg)
Hemofarm a.d.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Republika Srbija
294,50
1 tableta
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
14,73
30%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje
sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
cilazapril, hidrohlortiazid
cilazapril,
hidrohlortiazid
PRILAZID PLUS
film tableta
30 po (5 mg + 12,5 mg)
Galenika a.d.
Republika Srbija
729,90
1 tableta
24,33
30%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje
sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
fosinopril, hidrohlortiazid
fosinopril,
hidrohlortiazid
MONOPRIL PLUS
tableta
blister, 28 po (20 mg +
12,5 mg)
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
477,10
1 tableta
17,04
30%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje
sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
ACE inhibitori i blokatori kalcijumskih kanala
lizinopril, amlodipin
lizinopril, amlodipin
LISONORM
tableta
blister, 30 po (10 mg +
5 mg)
Gedeon Richter PLC
Mađarska
497,30
1 tableta
16,58
25%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje
sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
ramipril, felodipin
ramipril, felodipin
TRIAPIN MITE
tableta sa
produženim
oslobađanjem
blister, 28 po (2,5 mg +
2,5 mg)
Chinoin
Pharmaceutical and
Chemical Works Co.
Ltd.
Mađarska
375,20
1 tableta
13,40
25%
Strana 13
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1403020
ATC
C09BB05
INDIKACIJE
C09C
C09CA
C09CA01
INN
ramipril, felodipin
Zaštićeno ime
leka
TRIAPIN
FO
tableta sa
produženim
oslobađanjem
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
blister, 28 po (5 mg+ 5
mg)
Chinoin
Pharmaceutical and
Chemical Works Co.
Ltd.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Mađarska
624,80
1 tableta
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
22,31
25%
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje
sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni
Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni
losartan
1103150
C09CA01
losartan
ERYNORM
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
341,00
50 mg
12,18
25%
1103151
C09CA01
losartan
ERYNORM
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
552,40
50 mg
9,86
25%
1103899
C09CA01
losartan
LOSARTAN
film tableta
blister, 28 po 50 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
341,00
50 mg
12,18
25%
1103594
C09CA01
losartan
LOSAR
film tableta
blister, 30 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
365,40
50 mg
12,18
25%
1103000
C09CA01
losartan
LOTAR
film tableta
blister, 30 po 50 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
365,40
50 mg
12,18
25%
1103001
C09CA01
losartan
LOTAR
film tableta
blister, 30 po 100 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
591,90
50 mg
9,87
25%
1103909
C09CA01
losartan
RASOLTAN
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
341,00
50 mg
12,18
25%
INDIKACIJE
1. Arterijska hipertenzija ( I10; I11; I12; I13; I15 );
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) ( I50 ).
NAPOMENA
C09CA03
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
valsartan
1103446
C09CA03
valsartan
VALSACOR
film tableta
28 po 80 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
420,00
80 mg
15,00
50%
1103445
C09CA03
valsartan
VALSACOR
film tableta
28 po 160 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
757,60
80 mg
13,53
50%
Strana 14
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
JKL
ATC
1103780
C09CA03
valsartan
TENIVAL
film tableta
blister, 28 po 80 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
420,00
80 mg
15,00
50%
1103781
C09CA03
valsartan
TENIVAL
film tableta
blister, 28 po 160 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
757,60
80 mg
13,53
50%
1103438
C09CA03
valsartan
VALSARTAN
SANDOZ
film tableta
blister, 28 po 80 mg
Novartis Farmaceutica
S.A.
Španija
420,00
80 mg
15,00
50%
1103439
C09CA03
valsartan
VALSARTAN
SANDOZ
film tableta
blister, 28 po 160 mg
Novartis Farmaceutica
S.A.
Španija
757,60
80 mg
13,53
50%
INDIKACIJE
1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) ( I50 ).
NAPOMENA
C09CA07
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
telmisartan
1103890
1103891
C09CA07
C09CA07
telmisartan
telmisartan
MICARDIS
MICARDIS
tableta
tableta
blister, 28 po 40 mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG; Delpharm Reims
Nemačka;
Francuska
552,40
40 mg
19,73
70%
28 po 80 mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG; Delpharm Reims
Nemačka;
Francuska
952,00
40 mg
17,00
70%
INDIKACIJE
1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( 10);
2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja).
NAPOMENA
C09D
C09DA
C09DA01
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
Antagonisti receptora angiotenzina II, kombinacije
Antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici
losartan, hidrohlortiazid
1401914
C09DA01
losartan, hidrohlortiazid LOSAR PLUS
film tableta
blister, 30 po (50 mg +
12,5 mg)
Galenika a.d.
Republika Srbija
405,50
1 tableta
13,52
25%
1401120
C09DA01
losartan, hidrohlortiazid LORISTA H
film tableta
blister, 28 po (50 mg +
12.5 mg)
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
378,50
1 tableta
13,52
25%
Strana 15
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
1401121
C09DA01
INN
Zaštićeno ime
leka
losartan, hidrohlortiazid LORISTA HD
FO
film tableta
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
blister, 28 po (100 mg + Krka Tovarna Zdravil
25 mg)
d.d.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Slovenija
627,30
1 tableta
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
22,40
25%
INDIKACIJE
Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa
više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
NAPOMENA
C09DA03
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
valsartan, hidrohlortiazid
1401924
1401926
1401925
1401650
1401651
1401652
C09DA03
valsartan,
hidrohlortiazid
C09DA03
valsartan,
hidrohlortiazid
C09DA03
valsartan,
hidrohlortiazid
C09DA03
valsartan,
hidrohlortiazid
C09DA03
valsartan,
hidrohlortiazid
C09DA03
valsartan,
hidrohlortiazid
VALSACOMBI
VALSACOMBI
VALSACOMBI
TENIVAL PLUS
TENIVAL PLUS
TENIVAL PLUS
film tableta
blister, 28 po (80 mg +
12,5 mg)
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
457,50
1 tableta
16,34
50%
film tableta
blister, 28 po (160 mg + Krka Tovarna Zdravil
12,5 mg)
d.d.
Slovenija
795,10
1 tableta
28,40
50%
film tableta
blister, 28 po (160 mg + Krka Tovarna Zdravil
25 mg)
d.d.
Slovenija
832,50
1 tableta
29,73
50%
film tableta
blister, 28 (80 mg +
12,5 mg)
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
457,50
1 tableta
16,34
50%
film tableta
blister, 28 (160 mg +
12,5 mg)
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
795,10
1 tableta
28,40
50%
film tableta
blister, 28 (160 mg + 25
mg)
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
832,50
1 tableta
29,73
50%
INDIKACIJE
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući
lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
NAPOMENA
C09DA07
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
telmisartan, hidrohlortiazid
1401053
C09DA07
telmisartan,
hidrohlortiazid
MICARDIS PLUS
tableta
28 po (80 mg + 12.5
mg)
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.
KG
Nemačka
989,50
1 tableta
35,34
70%
INDIKACIJE
Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući
lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.
NAPOMENA
Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
Strana 16
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU ( HIPOLIPEMICI )
Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida
Inhibitori HMG CoA reduktaze
ATC
C10
C10A
C10AA
C10AA01
simvastatin
1104510
C10AA01
simvastatin
CHOLIPAM
film tableta
20 po 10 mg
1104511
C10AA01
simvastatin
CHOLIPAM
film tableta
1104440
1104441
C10AA01
C10AA01
INN
Zaštićeno ime
leka
simvastatin
simvastatin
ZOCOR
ZOCOR
film tableta
film tableta
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
163,40
30 mg
24,51
75%
20 po 20 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
309,40
30 mg
23,21
75%
28 po 10 mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
228,80
30 mg
24,51
75%
28 po 20 mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
433,10
30 mg
23,20
75%
Holandija
666,30
30 mg
17,85
75%
1104445
C10AA01
simvastatin
ZOCOR
film tableta
28 po 40 mg
Merck Sharp &
Dohme
1104710
C10AA01
simvastatin
SIMVABEL
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
228,80
30 mg
24,51
75%
1104711
C10AA01
simvastatin
SIMVABEL
film tableta
blister, 28 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
433,10
30 mg
23,20
75%
1104712
C10AA01
simvastatin
SIMVABEL
film tableta
blister, 28 po 40 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
666,30
30 mg
17,85
75%
1104490
C10AA01
simvastatin
VASILIP
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
228,80
30 mg
24,51
75%
1104491
C10AA01
simvastatin
VASILIP
film tableta
blister, 28 po 20 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
433,10
30 mg
23,20
75%
1104492
C10AA01
simvastatin
VASILIP
film tableta
blister, 28 po 40 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
666,30
30 mg
17,85
75%
1104610
C10AA01
simvastatin
HOLLESTA
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
245,10
30 mg
24,51
75%
1104611
C10AA01
simvastatin
HOLLESTA
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
464,00
30 mg
23,20
75%
1104612
C10AA01
simvastatin
HOLLESTA
film tableta
blister, 30 po 40 mg
Alkaloid d.o.o.
Republika Srbija
713,90
30 mg
17,85
75%
1104613
C10AA01
simvastatin
SIMVASTATIN
film tableta
blister 28 po 10 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
228,80
30 mg
24,51
75%
Strana 17
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
1104614
C10AA01
INDIKACIJE
NAPOMENA
C10AA03
INN
simvastatin
Zaštićeno ime
leka
SIMVASTATIN
FO
film tableta
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
blister 28 po 20 mg
PharmaS d.o.o.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Republika Srbija
433,10
30 mg
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
23,20
75%
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) - samo za pacijente koji su imali akutni infarkt miokarda kao prevencija ponovljenog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
pravastatin
1104482
C10AA03
pravastatin
PRAVACOR
tableta
30 po 20 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
443,10
30 mg
22,16
75%
1104483
C10AA03
pravastatin
PRAVACOR
tableta
blister, 30 po 40 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
879,30
30 mg
21,98
75%
1104485
C10AA03
pravastatin
PRALIP
tableta
blister, 30 po 20 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
443,10
30 mg
22,16
75%
1104486
C10AA03
pravastatin
PRALIP
tableta
blister, 30 po 40 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
879,30
30 mg
21,98
75%
1104453
C10AA03
pravastatin
PRAVAPRES
tableta
blister, 30 po 10 mg
Sopharma PLC
Bugarska
316,80
30 mg
31,68
75%
1104454
C10AA03
pravastatin
PRAVAPRES
tableta
blister, 30 po 20 mg
Sopharma PLC
Bugarska
443,10
30 mg
22,16
75%
INDIKACIJE
NAPOMENA
C10AA05
1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) - samo za pacijente koji su imali akutni infarkt miokarda kao prevencija ponovljenog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
atorvastatin
1104460
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
484,00
20 mg
32,27
75%
1104462
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
853,00
20 mg
28,43
75%
1104464
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
blister, 30 po 40 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
1.419,60
20 mg
23,66
75%
1104465
C10AA05
atorvastatin
SORTIS
film tableta
blister, 30 po 80 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
2.899,30
20 mg
24,16
75%
1104601
C10AA05
atorvastatin
TULIP
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
484,00
20 mg
32,27
75%
1104600
C10AA05
atorvastatin
TULIP
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
853,00
20 mg
28,43
75%
Strana 18
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
ATC
1104125
C10AA05
atorvastatin
ATACOR
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
484,00
20 mg
32,27
75%
1104126
C10AA05
atorvastatin
ATACOR
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
853,00
20 mg
28,43
75%
1104127
C10AA05
atorvastatin
ATACOR
film tableta
blister, 30 po 40 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.419,60
20 mg
23,66
75%
1104520
C10AA05
atorvastatin
ATORIS
film tableta
blister, 30 po 10mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
484,00
20 mg
32,27
75%
1104522
C10AA05
atorvastatin
ATORIS
film tableta
blister, 30 po 20mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
853,00
20 mg
28,43
75%
1104759
C10AA05
atorvastatin
DISLIPAT
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
484,00
20 mg
32,27
75%
1104760
C10AA05
atorvastatin
DISLIPAT
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
853,00
20 mg
28,43
75%
1,2 g
13,75
30%
0,2 g
20,33
50%
1104200
C10AB04
NAPOMENA
C10AB05
1104232
C10AB05
NAPOMENA
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
JKL
INDIKACIJE
NAPOMENA
C10AB
C10AB04
INN
Zaštićeno ime
leka
1. Akutni infarkt miokarda (I21) - samo za pacijente koji su imali akutni infarkt miokarda kao prevencija ponovljenog infarkta miokarda.
2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
Fibrati
gemfibrozil
gemfibrozil
SINELIP
film tableta
blister, 30 po 450 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
154,70
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
fenofibrat
fenofibrat
FENOLIP
kapsula
blister, 30 po 160 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
487,80
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
Strana 19
Lista A1 - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
INN
Država
Cena leka
Zaštićeno ime
Pakovanje i jačina
Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
leka
FO
leka
leka
leka
pakovanje
DDD
KOŽA I POTKOŽNO TKIVO - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA (DERMATICI)
LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI)
Antipsorijatici za lokalnu primenu
Ostali antipsorijatici za lokalnu primenu
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
ATC
D
D05
D05A
D05AX
D05AX05
tazaroten
4155571
D05AX05
tazaroten
ZORAC
gel
15 g 0,05%
Pierre Fabre
Medicament Production
Francuska
556,90
-
-
50%
4155570
D05AX05
tazaroten
ZORAC
gel
15 g 0,1%
Pierre Fabre
Medicament Production
Francuska
659,60
-
-
50%
INDIKACIJE
1. Psoriasis vulgaris ( L40.0)
NAPOMENA
D05B
D05BB
D05BB02
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
Antipsorijatici za sistemsku primenu
Retinoidi za terapiju psorijaze
acitretin
1155512
D05BB02
acitretin
NEOTIGASON
kapsula, tvrda
blister, 30 po 25 mg
Cenexi SAS
Francuska
3.085,90
35 mg
144,01
50%
1155511
D05BB02
acitretin
NEOTIGASON
kapsula, tvrda
blister, 100 po 10 mg
Cenexi SAS
Francuska
4.877,60
35 mg
170,72
50%
221,10
-
-
50%
INDIKACIJE
NAPOMENA
D06
D06A
D06AX
D06AX01
4150023
D06AX01
1. Psorijaza ( L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9 ). Nije indikovan za lečenje psoriasis guttata.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa i kao nastavak bolničkog lečenja.
ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU
Antibiotici za lokalnu primenu
Ostali antibiotici za lokalnu primenu
fusidinska kiselina
fusidinska kiselina
STANICID
mast
tuba, 1 po 10 g (2%)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
Hemioterapeutici za lokalnu primenu
Antivirusni lekovi
D06B
D06BB
D06BB03
aciklovir
4139180
D06BB03
aciklovir
ACIKLOVIR
mast
tuba, 1 po 5 g (50 mg/g) 5
%
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
238,40
-
-
50%
4139160
D06BB03
aciklovir
ACIKLOVIR
krem
tuba, 1 po 5 g 5 %
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
238,40
-
-
50%
Strana 20
Lista A1 - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
4152104
4152100
ATC
D07
D07A
D07AB
D07AB10
alklometazon
D07AB10
alklometazon
D07AB10
Zaštićeno ime
leka
INN
alklometazon
AFLODERM
AFLODERM
FO
krem
mast
Država
Pakovanje i jačina
Naziv proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
Kortikosteroidi, monokomponentni
Kortikosteroidi srednje jakog delovanja (grupa II)
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
tuba, 20 g (0,5 mg/1g)
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
238,90
-
-
75%
tuba, 20 g (0,5 mg/1g)
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
238,90
-
-
75%
Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III)
D07AC
D07AC03
dezoksimetazon
4152255
D07AC03
dezoksimetazon
ESPERSON MITE
krem
1 po 30 g 0,05%
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
102,80
-
-
50%
4152254
D07AC03
dezoksimetazon
ESPERSON
krem
1 po 30 g 0,25% (M)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
333,70
-
-
50%
4152253
D07AC03
dezoksimetazon
ESPERSON M
mast
1 po 30 g 0,25% (M)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
333,70
-
-
50%
D07AC13
mometazon
D07AC13
mometazon
ELOCOM
krem
tuba, 1 po 15 g (0,1%)
Schering Plough Labo
N.V.
Belgija
256,10
-
-
75%
tuba, 1 po 15 g (0,1%)
Schering Plough Labo
N.V.
Belgija
256,10
-
-
75%
Schering Plough Labo
bočica, 1 po 20 ml (0,1%)
N.V.
Belgija
268,40
-
-
75%
246,80
-
-
50%
962,80
30 mg
96,28
25%
4153440
4153441
7153442
9150024
1155442
D07AC13
D07AC13
mometazon
mometazon
ELOCOM
ELOCOM
mast
rastvor za kožu
LEKOVITI ZAVOJI
Lekoviti zavoji
Zavoji sa masnom podlogom i antiinfektivima
D09
D09A
D09AA
D09AA02
fusidinska kiselina
D09AA02
fusidinska kiselina
STANICID
impregnirana kompresa
aluminijumska folija, 10
po 30 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU
Preparati protiv akni za sistemsku primenu
Retinoidi za lečenje akni
D10
D10B
D10BA
D10BA01
izotretinoin
D10BA01
izotretinoin
ROACCUTANE
kapsula, meka
blister, 30 po 10 mg
F. Hoffmann-La Roche
Ltd.
INDIKACIJE
1. Akne conglobata ( L70.1).
NAPOMENA
Samo za decu do 19 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
Švajcarska
Strana 21
Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
6137320
ATC
G
G01
G01A
G01AF
G01AF05
ekonazol
G01AF05
ekonazol
INDIKACIJE
NAPOMENA
G01AF12
6137510
G01AF12
INDIKACIJE
INN
Država
Cena leka
Cena leka Participacija
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje na veliko za
na veliko osiguranog
Zaštićeno ime leka
FO
leka
proizvođača leka
leka
pakovanje
DDD
po DDD
lica
GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI)
GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI
Antiinfektivi i antiseptici, isključujući kombinacija sa kortikosteroidima
Derivati imidazola
ECALIN
vagitorija
3 po 150 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
205,90
0,1 g
45,76
75%
1 po 600 mg
Catalent Italy S.P.A.
Italija
293,10
0,1 g
48,85
85%
1. Vaginalna infekcija (N76).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
fentikonazol
fentikonazol
LOMEXIN
vaginalna kapsula
1. Vaginalna infekcija (N76).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
G02
G02C
G02CB
G02CB04 kvinagolid
OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI
Ostali ginekološki lekovi
Inhibitori prolaktina
1149080
G02CB04
kvinagolid
NORPROLAC
tableta
blister, 3 po 25 mcg i 3
po 50 mcg
Ferring GmbH
Nemačka
381,00
75 mcg
127,00
75%
1149081
G02CB04
kvinagolid
NORPROLAC
tableta
blister, 30 po 75 mcg
Ferring GmbH
Nemačka
2.204,30
75 mcg
73,48
75%
1149082
G02CB04
kvinagolid
NORPROLAC
tableta
blister, 30 po 150 mcg
Ferring GmbH
Nemačka
3.979,60
75 mcg
66,33
75%
11,28
75%
INDIKACIJE
1. Hiperprolaktinemija (E22.1)
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA
G03
Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu
G03A
Progestogeni i estrogeni, fiksne kombinacije
G03AA
G03AA09 dezogestrel, etinilestradiol
1135231
G03AA09
dezogestrel,
etinilestradiol
MERCILON
tableta
blister, 1 po 21 (0,15
mg + 0,02 mg)
Organon Ireland Ltd.
Irska
315,80
0,75 tabl.
Strana 22
Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
1135232
G03AA09
INDIKACIJE
INN
dezogestrel,
etinilestradiol
Zaštićeno ime leka
NOVYNETTE
FO
film tableta
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
blister, 1 po 21 (0,15
mg + 0,02 mg)
Gedeon Richter PLC
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Mađarska
315,80
0,75 tabl.
11,28
75%
Mađarska
326,30
0,75 tabl.
11,65
75%
Mađarska
979,00
0,75 tabl.
11,65
75%
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
1. Hormonska kontracepcija (Z30).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
G03AA10 gestoden, etinilestradiol
1135300
G03AA10
1135301
G03AA10
gestoden,
etinilestradiol
gestoden,
etinilestradiol
LINDYNETTE 20
obložena tableta
LINDYNETTE 20
obložena tableta
blister, 1 po 21 (75 mcg
+ 20 mcg)
Gedeon Richter PLC
blister, 3 po 21 (75 mcg
+ 20 mcg)
Gedeon Richter PLC
1. Hormonska kontracepcija (Z30).
INDIKACIJE
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
NAPOMENA
G03AA12 drospirenon, etinilestradiol
1135276
1135277
G03AA12
drospirenon,
etinilestradiol
G03AA12
drospirenon,
etinilestradiol
INDIKACIJE
NAPOMENA
G03C
G03CX
G03CX01
1049210
G03CX01
INDIKACIJE
NAPOMENA
YASMIN
YAZ
film tableta
blister, 21 po (3 mg +
0,03 mg)
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
776,10
0,75 tabl.
27,72
75%
film tableta
blister, 28 po (3 mg +
0,02 mg) (24 + 4
placebo)
Schering GmbH &
Co. Produktions KG
Nemačka
773,50
1 tableta
27,63
75%
Holandija
1.322,30
2,5 mg
47,23
75%
1. Hormonska kontracepcija (Z30).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Estrogeni
Ostali estrogeni
tibolon
tibolon
LIVIAL
tableta
28 po 2,5 mg
N.V. Organon
1. Menopauza (N95).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Strana 23
Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1048463
1048462
ATC
INN
G03D
G03DA
G03DA04 progesteron
G03DA04
G03DA04
INDIKACIJE
progesteron
progesteron
1.
2.
3.
4.
Zaštićeno ime leka
UTROGESTAN
UTROGESTAN
FO
kapsula, meka
kapsula, meka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
blister, 30 po 100 mg
Laboratoires Besins
International; Besins
Manufacturing
Belgium
Francuska; Belgija
476,60
300 mg
47,66
45%
blister, 14 po 200 mg
Laboratoires Besins
International; Besins
Manufacturing
Belgium
Francuska; Belgija
476,60
300 mg
51,06
45%
407,00
10 mg
20,35
50%
1.094,30
1 tableta
39,08
50%
Pakovanje i jačina
Naziv
leka
proizvođača leka
Progestogeni
Derivati pregnena
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97);
Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98);
Preteći pobačaj (O20.0);
Prevremeni porođaj (O60).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.
G03DB
Derivati pregnadiena
G03DB01 didrogesteron
1048293
G03DB01
INDIKACIJE
NAPOMENA
G03F
G03FA
G03FA17
1048790
G03FA17
INDIKACIJE
NAPOMENA
didrogesteron
DUPHASTON
film tableta
blister, 20 po 10 mg
Abbott Biologicals
B.V.
Holandija
1. Menopauza (N95).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Progestogeni i estrogeni u kombinaciji
Progestogeni i estrogeni, fiksne kombinacije
drospirenon, estradiol
drospirenon,
estradiol
ANGELIQ
film tableta
28 po (2 mg +1 mg)
Schering AG
Nemačka
1. Menopauza ( N95 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Strana 24
Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1048781
ATC
G03FB
G03FB01
norgestrel, estradiol
G03FB01
norgestrel,
estradiol
INDIKACIJE
INN
Zaštićeno ime leka
FO
CYCLO-PROGYNOVA
obložena tableta
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Progestogeni i estrogeni, sekvencijalni preparati
1 po 21 (11 belih + 10
smeđih)
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Nemačka
418,00
0,75 tabl.
14,93
25%
Bayer Schering
Pharma AG
Nemačka
354,00
0,75 tabl.
12,64
15%
Schering S.A.
Francuska
542,20
0,75 tabl.
19,36
10%
Schering GmbH &
Co. Produktions KG
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
1. Menopauza (N95).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
Antiandrogeni
G03H
Antiandrogeni i estrogeni
G03HB
G03HB01 ciproteron, etinilestradiol
1048176
G03HB01
INDIKACIJE
ciproteron,
etinilestradiol
DIANE–35
obložena tableta
blister,1 po 21 (2 mg +
0,035 mg)
1. Idiopatski hirzutizam (L68). Kod žena generativne dobi uz dismenoreju;
2. Ozbiljne akne koje ne reaguju na antimikrobnu terapiju (L70).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
G03HB01 ciproteron, estradiol
1048720
G03HB01
ciproteron,
estradiol
CLIMEN
obložena tableta
blister, 1 po 21 (1 mg +
2 mg)
INDIKACIJE
1. Menopauza (N95).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
UROLOŠKI LEKOVI
G04
Lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate
G04C
Antagonisti alfa adrenoreceptora
G04CA
G04CA02 tamsulosin
1134230
1134240
G04CA02
G04CA02
tamsulosin
tamsulosin
TAMSOL
kapsula sa
produženim
oslobađanjem, tvrda
blister, 30 po 0,4 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
643,30
0,4 mg
21,44
25%
BETAMSAL
kapsula sa
modifikovanim
oslobađanjem, tvrda
blister, 30 po 0,4 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
643,30
0,4 mg
21,44
25%
INDIKACIJE
1. Benigna hiperplazija prostate (N40).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
Strana 25
Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
INN
G04CB
G04CB01 finasterid
Zaštićeno ime leka
1134205
G04CB01
finasterid
PROSCAR
1134220
G04CB01
finasterid
ZERLON
1134225
G04CB01
INDIKACIJE
finasterid
FINASTERID SANDOZ
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv
proizvodnje
leka
proizvođača leka
leka
Inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
616,00
5 mg
22,00
30%
blister, 30 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
660,00
5 mg
22,00
30%
blister, 30 po 5 mg
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
660,00
5 mg
22,00
30%
blister, 30 po 0,5 mg
Catalent France
Beinheim SA
Francuska
1.577,00
0,5 mg
52,57
75%
tableta
28 po 5 mg
film tableta
film tableta
Cena leka
na veliko za
pakovanje
1. Benigna hiperplazija prostate (N40).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
G04CB02 dutasterid
1134305
G04CB02
dutasterid
AVODART
kapsula, meka
INDIKACIJE
1. Benigna hiperplazija prostate (N40).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
Strana 26
Lista A1 - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1040251
0040240
ATC
H
H03
H03B
H03BB
H03BB02
INN
tiamazol
H03BB02
tiamazol
Zaštićeno ime
leka
THYROZOL
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE
TERAPIJA BOLESTI TIREOIDEE
Antitireoidni preparati
Derivati imidazola sa sumporom
film tableta
blister, 20 po 20 mg
Merck KGaA
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
Nemačka
194,00
10 mg
4,85
25%
Francuska
33.181,20
20 mcg
1.185,04
20%
Homeostaza kalcijuma
Paratireoidni hormoni i analozi
Paratireoidni hormoni i analozi
H05
H05A
H05AA
H05AA02
teriparatid
H05AA02
teriparatid
FORTEO
rastvor za injekciju,
pen sa uloškom
28 doza po 20 mcg/80
mcl
Lilly France S.A.S.
INDIKACIJE
1. Za sekundarnu prevenciju osteoporotičnih preloma kod žena u postmenopauzi starosne dobi 65 godina i više koje su imale bar jedan prelom uzrokovan
traumom malog intenziteta uz verifikovanu osteoporozu (osteodenzitometrijski nalaz DEXA T vrednost ≤ - 2,5 SD na kuku ili lumbalnoj kičmi),
2. Za sekundarnu prevenciju osteoporotičnih preloma kod žena u postmenopauzi sa verifikovanim prelomom kod kojih je nakon upotrebe bisfosfonata tokom
najmanje godinu dana lečenja došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA T u odnosu na vredost pre početka lečenja.
NAPOMENA
Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja
obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Strana 27
Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
INN
Zaštićeno ime
leka
ATC
J
J01
J01C
J01CR
J01CR02
amoksicilin, klavulanska kiselina
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
1021601
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
1021607
J01CR02
1021566
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini
Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
film tableta
bočica staklena, 15 po
375 mg (250 mg + 125
mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
398,00
1g
106,13
50%
PANKLAV
film tableta
bočica staklena, 20 po
625 mg (500 mg + 125
mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
723,50
1g
72,35
50%
amoksicilin,
klavulanska kiselina
PANKLAV 2X
film tableta
teglica, 14 po 1000 mg
(875 mg + 125 mg)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
590,60
1g
48,21
50%
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
AMOKSIKLAV 2X
film tableta
blister, 10 po
(500 mg + 125 mg)
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
361,80
1g
72,36
50%
1021567
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
AMOKSIKLAV 2X
film tableta
blister, 10 po
(875 mg + 125 mg)
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
421,90
1g
48,22
50%
1021560
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
AMOKSIKLAV
film tableta
bočica staklena, 15 po
(500 mg + 125 mg)
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
542,60
1g
72,35
50%
1021632
J01CR02
amoksicilin,
klavulanska kiselina
AUGMENTIN
film tableta
14 po (875 mg + 125
mg)
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
590,60
1g
48,21
50%
1021600
INDIKACIJE
PANKLAV
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ),
2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).
Strana 28
Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1321905
ATC
J01D
J01DB
J01DB05
INN
cefadroksil
J01DB05
cefadroksil
Zaštićeno ime
leka
GALADROX
FO
kapsula
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi
Cefalosporini, I generacija
blister, 12 po 500 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
INDIKACIJE
1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).
NAPOMENA
J01DC
J01DC02
Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poleđini recepta.
Cefalosporini, II generacija
cefuroksim
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
305,70
2g
101,90
50%
1321501
J01DC02
cefuroksim
XORIMAX
obložena tableta
blister, 10 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
374,70
0,5 g
74,94
50%
1321502
J01DC02
cefuroksim
XORIMAX
obložena tableta
blister, 10 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
460,70
0,5 g
46,07
50%
1321976
J01DC02
cefuroksim
CEROXIM
tableta
blister, 10 po 250 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
374,70
0,5 g
74,94
50%
1321977
J01DC02
cefuroksim
CEROXIM
tableta
blister, 10 po 500 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
460,70
0,5 g
46,07
50%
Bristol Myers-Squibb
Italija
1.163,90
1g
232,78
85%
Republika
Makedonija
1.273,70
0,4 g
127,37
50%
INDIKACIJE
J01DC10
1321950
J01DC10
INDIKACIJE
J01DD
J01DD08
1321620
J01DD08
1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ).
4. Lajmska bolest (A69.2)
cefprozil
cefprozil monohidrat
CEFZIL
tableta
10 po 500 mg
1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ).
Cefalosporini, III generacija
cefiksim
cefiksim
PANCEF
film tableta
blister, 10 po 400 mg
Alkaloid a.d.
Strana 29
Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
1321622
J01DD08
INDIKACIJE
J01F
J01FA
J01FA06
INN
cefiksim
Zaštićeno ime
leka
PANCEF
FO
film tableta
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
blister, 5 po 400 mg
Alkaloid a.d.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Republika
Makedonija
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
636,90
0,4 g
127,38
50%
1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).
Makrolidi, linkozamidi i streptogramini
Makrolidi
roksitromicin
1325300
J01FA06
roksitromicin
ROXIMISAN
film tableta
blister, 10 po 150 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
345,00
0,3 g
69,00
50%
1325200
J01FA06
roksitromicin
RUNAC
film tableta
blister, 10 po 150 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
345,00
0,3 g
69,00
50%
INDIKACIJE
J01FA09
1. Infekcije mokraćnih puteva ( N34 ).
klaritromicin
1325056
J01FA09
klaritromicin
ZYMBAKTAR
film tableta
14 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
203,90
0,5 g
29,13
50%
1325055
J01FA09
klaritromicin
ZYMBAKTAR
film tableta
14 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
662,70
0,5 g
47,34
50%
1325611
J01FA09
klaritromicin
FROMILID
film tableta
blister, 14 po 500 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
662,70
0,5 g
47,34
50%
blister, 7 po 500 mg
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Republika Srbija
331,40
0,5 g
47,34
50%
blister, 14 po 500 mg
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka
Tovarna Zdravil d.d,
Slovenija
Republika Srbija
662,80
0,5 g
47,34
50%
1325651
1325653
J01FA09
J01FA09
klaritromicin
klaritromicin
FROMILID UNO
FROMILID UNO
tableta sa produženim
oslobađanjem
tableta sa produženim
oslobađanjem
Strana 30
Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
1325525
J01FA09
1325527
J01FA09
INDIKACIJE
J01FA10
INN
klaritromicin
klaritromicin
Zaštićeno ime
leka
KLACID
KLACID MR
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
film tableta
blister, 14 po 500 mg
Abbott S.R.L.
Italija
786,90
0,5 g
56,21
60%
film tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
blister, 7 po 500 mg
Abbott S.R.L.
Italija
393,50
0,5 g
56,21
60%
1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42 ),
2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ),
4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori ( K29 )
5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).
azitromicin
1325480
J01FA10
azitromicin
HEMOMYCIN
kapsula, tvrda
blister, 6 po 250 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
425,20
0,3 g
85,04
60%
1325482
J01FA10
azitromicin
HEMOMYCIN
film tableta
blister, 3 po 500 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
404,10
0,3 g
80,82
60%
azitromicin
SUMAMED
KAPSULE
kapsula, tvrda
blister, 6 po 250 mg
Pliva Hrvatska d.o.o.
Hrvatska
425,20
0,3 g
85,04
60%
azitromicin
SUMAMED
TABLETE 500
film tableta
blister, 3 po 500 mg
Pliva Hrvatska d.o.o.
Hrvatska
404,10
0,3 g
80,82
60%
granule sa
produženim
oslobađanjem za
oralnu suspenziju
bočica, 1 po 60 ml (2
g/60 ml )
Pfizer
Pharmaceuticals LLC
Portoriko
566,90
0,3 g
85,04
60%
1325470
1325472
3325100
J01FA10
J01FA10
J01FA10
azitromicin
ZMAX
Strana 31
Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
1325574
J01FA10
1325573
J01FA10
INDIKACIJE
J01FF
J01FF01
1326226
1326228
1326222
1329350
J01FF01
J01FF01
J01FF01
INN
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
azitromicin
AZITROMICIN
SANDOZ
film tableta
blister, 3 po 500 mg
Sandoz S.R.L.
Rumunija
404,10
0,3 g
80,82
60%
azitromicin
AZITROMICIN
SANDOZ
film tableta
blister, 6 po 250 mg
Sandoz S.R.L.
Rumunija
425,20
0,3 g
85,04
60%
1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42),
2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66),
3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08),
4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56),
5. Negonokokni uretritis (N34.1),
6. Cervicitis (N72).
Linkozamidi
klindamicin
klindamicin
klindamicin
klindamicin
J01M
J01MA
J01MA01
ofloksacin
J01MA01
ofloksacin
NAPOMENA
J01MA12
Zaštićeno ime
leka
CLINDAMYCIN-MIP
CLINDAMYCIN-MIP
CLINDAMYCIN-MIP
film tableta
film tableta
film tableta
blister, 12 po 300 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
214,90
1,2 g
71,63
25%
blister, 12 po 600 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
404,70
1,2 g
67,45
25%
blister, 30 po 600 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
1.011,50
1,2 g
67,43
25%
Republika Srbija
732,70
0,4 g
146,54
50%
Hinolonski antibakterijski lekovi
Fluorohinoloni
VISIREN
tableta
10 po 200 mg
Jugoremedija a.d.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu antibiograma što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.
levofloksacin
1329372
J01MA12
levofloksacin
LEVOMAX
film tableta
blister, 10 po 250 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
472,70
0,5 g
94,54
30%
1329371
J01MA12
levofloksacin
LEVOMAX
film tableta
blister, 10 po 500 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
883,80
0,5 g
88,38
30%
Strana 32
Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1329380
1329381
Zaštićeno ime
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
ATC
INN
J01MA12
levofloksacin,
hemihidrat
LOFOCIN
film tableta
blister, 10 po 250 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
472,70
0,5 g
94,54
30%
J01MA12
levofloksacin,
hemihidrat
LOFOCIN
film tableta
blister, 10 po 500 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
883,80
0,5 g
88,38
30%
INDIKACIJE
J02
J02A
J02AC
J02AC01
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa;
5. Vanbolnička pneumonija.
ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antimikotici za sistemsku primenu
Derivati triazola
flukonazol
1327356
J02AC01
flukonazol
FLUCONAL
kapsula, tvrda
blister, 1 po 150 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
255,30
0,2 g
340,40
60%
1327355
J02AC01
flukonazol
FLUCONAL
kapsula, tvrda
blister, 7 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
592,10
0,2 g
338,34
60%
1327200
J02AC01
flukonazol
FLUKONAZOL
kapsula, tvrda
blister, 7 po 50 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
592,10
0,2 g
338,34
60%
1327203
J02AC01
flukonazol
FLUKONAZOL
kapsula, tvrda
blister, 1 po 150 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
255,30
0,2 g
340,40
60%
1327311
J02AC01
flukonazol
DIFLUCAN
kapsula, tvrda
blister, 7 po 50 mg
Pfizer PGM
Francuska
592,10
0,2 g
338,34
60%
1327310
J02AC01
flukonazol
DIFLUCAN
kapsula, tvrda
blister, 1 po 150 mg
Pfizer PGM
Francuska
255,30
0,2 g
340,40
60%
NAPOMENA
J02AC02
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hematologa.
itrakonazol
1327402
J02AC02
itrakonazol
KANAZOL
kapsula, tvrda
kontejner plastični,10
po 100 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
611,40
0,2 g
122,28
30%
1327507
J02AC02
itrakonazol
OMICRAL
kapsula, tvrda
blister, 4 po 100 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
244,60
0,2 g
122,30
30%
1327505
J02AC02
itrakonazol
OMICRAL
kapsula, tvrda
blister, 15 po 100 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
917,10
0,2 g
122,28
30%
1327506
J02AC02
itrakonazol
OMICRAL
kapsula, tvrda
blister, 28 po 100 mg
Medico Uno d.o.o.
Republika Srbija
1.711,90
0,2 g
122,28
30%
INDIKACIJE
NAPOMENA
1. Tinea corporis disseminata ( B35.4 ),
2. Onychomycosis-pulsna terapija ( B35.1 ),
3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije ( B35.0 ),
4. Pityriasis versicolor ( B36.0 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
Strana 33
Lista A1 - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
L
L02
L02B
L02BB
L02BB03
INN
Zaštićeno ime
leka
FO
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
proizvodnje
leka
leka
leka
ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
Hormonski antagonisti i srodni lekovi
Antiandrogeni
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
bikalutamid
1037075
L02BB03
bikalutamid
CASODEX
film tableta
blister, 28 po 50 mg
AstraZeneca UK Limited
Velika Britanija
3.125,20
50 mg
111,61
25%
1037076
L02BB03
bikalutamid
BICADEX
film tableta
blister, 28 po 50 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
3.125,20
50 mg
111,61
25%
INDIKACIJE
Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).
NAPOMENA
L02BG
L02BG04
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Inhibitori enzima aromataze
letrozol
1039330
L02BG04
INDIKACIJE
letrozol
FEMARA
film tableta
blister, 30 po 2,5 mg
Novartis Pharma Stein
AG
Švajcarska
2.970,00
2,5 mg
99,00
20%
Karcinom dojke:
1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije
tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa:
a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija
tamoksifenom do 5 godina;
b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za
primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u
trajanju do 5 godina; prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen
tamoksifen; prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili
embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki,
ponavaljanje metroragije), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.
Strana 34
Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1162485
ATC
INN
M
M01
M01A
M01AB
M01AB05 diklofenak
M01AB05
diklofenak
Zaštićeno ime
leka
RAPTEN-K
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
FO
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA)
ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI
Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski proizvodi
Derivati sirćetne kiseline i srodne supstance
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
obložena tableta
blister, 10 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
53,80
0,1 g
10,76
90%
blister, 30 po 75 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
238,80
0,1 g
10,61
90%
1162487
M01AB05
diklofenak
RAPTEN DUO
tableta sa
modifikovanim
oslobađanjem
1162190
M01AB05
diklofenak
DIKLOFENAK
film tableta
blister, 20 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
68,70
0,1 g
6,87
90%
DIKLOFENAK
tableta sa
modifikovanim
oslobadjanjem
blister, 20 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
165,30
0,1 g
8,27
90%
kapsula sa
modifikovanim
oslobađanjem, tvrda
blister, 30 po 75 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
238,80
0,1 g
10,61
90%
gastrorezistentna
kapsula, tvrda
blister, 20 po 75 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
161,30
0,1 g
10,75
90%
1162193
M01AB05
diklofenak
1162207
M01AB05
diklofenak
DICLOFENAC DUO
1162246
M01AB05
diklofenak
DICLORAPID
1162441
M01AB05
diklofenak
DIKLOFEN
film tableta
blister, 20 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
68,70
0,1 g
6,87
90%
1162442
M01AB05
diklofenak
DIKLOFEN
tableta sa produženim
oslobadjanjem
blister, 20 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
165,30
0,1 g
8,27
90%
5162445
M01AB05
diklofenak
DIKLOFEN
supozitorija
10 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
88,60
0,1 g
17,72
90%
kapsula sa
modifikovanim
oslobađanjem, tvrda
blister, 30 po 75 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
238,80
0,1 g
10,61
90%
supozitorija
10 po 50 mg
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
88,60
0,1 g
17,72
90%
1162403
M01AB05
diklofenak
DIKLOFEN DUO
5162648
M01AB05
diklofenak
DIKLOFENAK
INDIKACIJE
1. Reumatoidni artritis (M05, M06) i ankilozirajući spondilitis (M45);
2. Osteoartroza kuka i kolena (M16, M17).
Strana 35
Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
INN
M01AB16 aceklofenak
Zaštićeno ime
leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
1162555
M01AB16
aceklofenak
AFLAMIL
film tableta
blister, 20 po 100 mg
Gedeon Richter PLC
Mađarska
263,00
0,2 g
26,30
90%
1162556
M01AB16
aceklofenak
AFLAMIL
film tableta
blister, 60 po 100 mg
Gedeon Richter PLC
Mađarska
809,90
0,2 g
27,00
90%
INDIKACIJE
1. Reumatoidni artritis (M05, M06) i ankilozirajući spondilitis (M45).
M01AC
M01AC06 meloksikam
Oksikami
1161021
M01AC06
meloksikam
MOVALIS
tableta
blister, 20 po 15 mg
Boehringer Ingelheim
Ellas A.E.
Grčka
203,30
15 mg
10,17
90%
1161300
M01AC06
meloksikam
MELOKSIKAM
tableta
blister, 20 po 7,5 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
101,70
15 mg
10,17
90%
1161301
M01AC06
meloksikam
MELOKSIKAM
tableta
blister, 20 po 15 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
203,30
15 mg
10,17
90%
1161108
M01AC06
meloksikam
MELOXAN
tableta
blister, 30 po 15 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
305,10
15 mg
10,17
90%
blister, 30 po 400 mg
Galenika a.d. u saradnji
sa Abbott GmbH & Co.
KG
Republika Srbija
129,50
1,2 g
12,95
90%
Republika Srbija
187,20
1,2 g
12,48
90%
Republika Srbija
Republika Srbija
Republika Srbija
Republika Srbija
129,50
187,20
129,50
187,20
1,2 g
1,2 g
1,2 g
1,2 g
12,95
12,48
12,95
12,48
90%
90%
90%
90%
INDIKACIJE
1. Reumatoidni artritis (M05, M06) i ankilozirajući spondilitis (M45).
M01AE
Derivati propionske kiseline
M01AE01 ibuprofen
1162031
M01AE01
ibuprofen
BRUFEN
film tableta
1162032
M01AE01
ibuprofen
BRUFEN
film tableta
blister, 30 po 600 mg
Galenika a.d. u saradnji
sa Abbott GmbH & Co.
KG
1162531
1162532
1162512
1162513
M01AE01
M01AE01
M01AE01
M01AE01
ibuprofen
ibuprofen
ibuprofen
ibuprofen
IBUPROFEN
IBUPROFEN
RAPIDOL
RAPIDOL
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
blister, 30 po 400 mg
blister, 30 po 600 mg
blister, 30 po 400 mg
blister, 30 po 600 mg
Jugoremedija a.d.
Jugoremedija a.d.
PharmaSwiss d.o.o.
PharmaSwiss d.o.o.
INDIKACIJE
1. Hronična zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M08, M09, M45).
Strana 36
Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
INN
M01AE02 naproksen
Zaštićeno ime
leka
1162471
1162470
M01AE02
M01AE02
naproksen
naproksen
NAPROXEN
NAPROXEN
5162422
1162423
M01AE02
M01AE02
naproksen
naproksen
NAPROKSEN
NAPROKSEN
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
FO
Pakovanje i jačina
leka
tableta
tableta
blister, 20 po 375 mg
blister, 50 po 375 mg
Srbolek a.d.
Srbolek a.d.
Republika Srbija
Republika Srbija
161,30
403,30
0,5 g
0,5 g
10,75
10,75
90%
90%
supozitorija
film tableta
strip,10 po 500 mg
blister, 20 po 375 mg
Hemofarm Koncern
"Zorka Pharma" a.d.
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
Republika Srbija
159,20
161,30
0,5 g
0,5 g
15,92
10,75
90%
90%
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
161,40
0,15 g
12,11
90%
30 po 50 mg
Galenika a.d. u saradnji
sa Abbott GmbH & Co.
KG
Republika Srbija
104,60
200 mg
13,95
90%
30 po 100 mg
Galenika a.d. u saradnji
sa Abbott GmbH & Co.
KG
Republika Srbija
190,30
200 mg
12,69
90%
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
199,20
600 mg
19,92
90%
DDD
1. Hronična zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M08, M09, M45);
2. Osteoartroza kuka i kolena (M16, M17).
INDIKACIJE
M01AE03 ketoprofen
1162089
M01AE03
ketoprofen
KETONAL FORTE
film tableta
bočica staklena, 20 po
100 mg
INDIKACIJE
1. Hronična zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M07, M45).
M01AE09 flurbiprofen
1162050
1162051
M01AE09
M01AE09
flurbiprofen
flurbiprofen
FLUGALIN
FLUGALIN
obložena tableta
obložena tableta
INDIKACIJE
1. Hronična zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M45).
M01AE11 tiaprofenska kiselina
1162220
M01AE11
INDIKACIJE
tiaprofenska
kiselina
TURGANIL
tableta
blister, 20 po 300 mg
1. Hronična zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M45).
Strana 37
Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1165100
ATC
INN
M03
M03B
M03BX
M03BX04 tolperison
M03BX04
tolperison
Zaštićeno ime
leka
MYDOCALM
FO
film tableta
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
leka
proizvodnje leka pakovanje
MIŠIĆNI RELAKSANSI ( MIORELAKSANSI )
Miorelaksansi sa centralnim delovanjem
Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem
blister, 30 po 150 mg
Gedeon Richter Ltd.
Mađarska
328,70
DDD
0,2 g
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
14,61
85%
INDIKACIJE
1. Hipertonija mišića, spazmi i kontrakcije mišića povezani sa oboljenjima lokomotornog aparata ( npr. spondiloza, spondiloartroza, cervikalni i lumbalni sindrom
artroza velikih zglobova) (M54);
2. Rehabilitacija posle ortopedskih i traumatoloških hirurških zahvata (M94) .
NAPOMENA
Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili specijaliste određene grane medicine.
M03BX07 tetrazepam
1082121
M03BX07
tetrazepam
TETRAZEPAM-MIP
tableta
blister, 20 po 50 mg
Chephasaar Chem.
Pharm.
Nemačka
167,80
50 mg
8,39
85%
INDIKACIJE
1. Terapija bolnih mišićnih spazama u reumatologiji ( M53; M54; M79.1).
M05
LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05B
Lekovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju
M05BA
Bifosfonati
M05BA04 alendronat
M05BA04
alendronat
ALENDRONAT
tableta
blister, 20 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
459,70
10 mg
22,99
35%
1059079
M05BA04
alendronska
kiselina
BONAP
tableta
blister, 4 po 70 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
639,90
10 mg
22,85
35%
1059908
M05BA04
alendronska
kiselina
ALEFOSS
tableta
blister, 4 po 70 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
639,90
10 mg
22,85
35%
1059909
M05BA04
alendronska
kiselina
ALEFOSS
tableta
blister, 8 po 70 mg
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
1.279,80
10 mg
22,85
35%
1059075
Strana 38
Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1059907
ATC
M05BA04
INDIKACIJE
INN
alendronska
kiselina
Zaštićeno ime
leka
ALEFOSS
FO
Pakovanje i jačina
leka
tableta
blister, 12 po 70 mg
Cena leka
Naziv proizvođača
Država
na veliko za
leka
proizvodnje leka pakovanje
Pharmanova d.o.o.
Republika Srbija
1.919,70
DDD
10 mg
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
22,85
35%
1. Za lečenje osteoporoze kod žena posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijаliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T
NAPOMENA
vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
M05BB
Bifosfonati, kombinacije
M05BB03 alendronska kiselina, holekalciferol
1059121
M05BB03
INDIKACIJE
NAPOMENA
alendronska
kiselina,
holekalciferol
FOSAVANCE
tableta
blister, 4 po (70mg +
5600i.j.)
Merck Sharp & Dohme
S.P.A.
Italija
777,80
10 mg
27,78
45%
1. Za lečenje osteoporoze kod žena posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijаliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T
vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
Strana 39
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Država
Pakovanje i jačina
Naziv proizvođača
proizvodnje
leka
leka
leka
NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM)
ANALGETICI
Opioidi
Derivafi fenilpiperidina
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
ATC
N
N02
N02A
N02AB
N02AB03
fentanil
9087565
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni flaster
5 po 25 mcg/h ( 5 po 4,2
mg )
Janssen Pharmaceutica
N.V.
Belgija
1.306,20
1,2 mg
74,64
75%
9087566
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni flaster
5 po 50 mcg/h ( 5 po 8,4
mg )
Janssen Pharmaceutica
N.V.
Belgija
2.396,50
1,2 mg
68,47
75%
9087568
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni flaster
5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 Janssen Pharmaceutica
mg)
N.V.
Belgija
3.548,20
1,2 mg
67,58
75%
9087567
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni flaster
5 po 100 mcg/h ( 5 po 16,8 Janssen Pharmaceutica
mg )
N.V.
Belgija
4.145,80
1,2 mg
59,23
75%
9087569
N02AB03
fentanil
DUROGESIC
transdermalni flaster
5 po 1 kom (12 mcg/h)
Janssen Pharmaceutica
N.V.
Belgija
853,80
1,2 mg
97,58
75%
9087805
N02AB03
fentanil
FENTANYL SANDOZ
MAT
transedermalni flaster
kesica, 5 po 25 mcg/h (5
po 5,78 mg/10,5 cm²)
Hexal AG
Nemačka
1.306,20
1,2 mg
54,24
75%
9087808
N02AB03
fentanil
FENTANYL SANDOZ
MAT
transedermalni flaster
kesica, 5 po 50 mcg/h (5
po 11,56 mg/21 cm²)
Hexal AG
Nemačka
2.396,50
1,2 mg
49,75
75%
9087802
N02AB03
fentanil
FENTANYL SANDOZ
MAT
transedermalni flaster
kesica, 5 po 100 mcg/h (5
po 23,12 mg/42 cm²)
Hexal AG
Nemačka
4.145,80
1,2 mg
43,04
75%
9087201
N02AB03
fentanil
VICTANYL
transdermalni flaster
kesica, 5 po 25 mcg/h (5
po 4,125 mg/7,5 cm²)
Acino AG
Nemačka
1.306,20
1,2 mg
76,00
75%
9087202
N02AB03
fentanil
VICTANYL
transdermalni flaster
kesica, 5 po 50 mcg/h (5
po 8,25 mg/15 cm²)
Acino AG
Nemačka
2.396,50
1,2 mg
69,72
75%
9087203
N02AB03
fentanil
VICTANYL
transdermalni flaster
kesica, 5 po 75 mcg/h (5
po 12,375 mg/22,5 cm²)
Acino AG
Nemačka
3.548,20
1,2 mg
68,81
75%
Strana 40
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
9087200
N02AB03
INN
fentanil
Zaštićeno ime leka
VICTANYL
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
transdermalni flaster
kesica, 5 po 100 mcg/h (5
po 16,5 mg/30 cm²)
Acino AG
Nemačka
4.145,80
1,2 mg
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
60,30
75%
INDIKACIJE
1. Za lečenje teškog neuropatskog bola:
-nespecifična neuralgija ( M79.2 ),
-postherpetička i postraumatska neuralgija ( G53.0 ),
- trigeminalna neuralgija ( G50 )
- dijabetička amiotrofija ( G73.0 ),
- bolna oftalmoplegija ( H47.0 ),
- kauzalgija ( R52.1 ),
- spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ),
- dermatopoliomiozitis ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni
analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.
NAPOMENA
N02C
N02CC
N02CC01
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
Antimigrenici
Selektivni agonisti serotonina ( 5-HT1 )
sumatriptan
1086710
N02CC01
sumatriptan
IMIGRAN
film tableta
blister, 2 po 50 mg
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
299,20
50 mg
149,60
50%
1086729
N02CC01
sumatriptan
SAPPHIREX
film tableta
blister, 2 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
299,20
50 mg
149,60
50%
1086728
N02CC01
sumatriptan
SAPPHIREX
film tableta
blister, 2 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
263,40
50 mg
65,85
50%
1086876
N02CC01
sumatriptan
SUMATRIPTAN
tableta
blister, 2 po 50 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
299,20
50 mg
149,60
50%
1086878
N02CC01
sumatriptan
SUMATRIPTAN
tableta
blister, 6 po 50 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
897,60
50 mg
149,60
50%
1086877
N02CC01
sumatriptan
SUMATRIPTAN
tableta
blister, 2 po 100 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
263,40
50 mg
65,85
50%
1086879
N02CC01
sumatriptan
SUMATRIPTAN
tableta
blister, 6 po 100 mg
Slaviamed d.o.o.
Republika Srbija
790,30
50 mg
65,86
50%
INDIKACIJE
1. Migrena ( G43 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Strana 41
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
1084750
N03AX12
gabapentin
KATENA
kapsula, tvrda
blister, 50 po 300 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
965,60
1,8 g
115,87
80%
1084010
N03AX12
gabapentin
GABANEURAL
kapsula, tvrda
blister, 20 po 100 mg
Kern Pharma S.L.
Španija
133,80
1,8 g
120,42
80%
1084011
N03AX12
gabapentin
GABANEURAL
kapsula, tvrda
blister, 50 po 300 mg
Kern Pharma S.L.
Španija
965,60
1,8 g
115,87
80%
1084012
N03AX12
gabapentin
GABANEURAL
kapsula, tvrda
blister, 50 po 400 mg
Kern Pharma S.L.
Španija
1.141,00
1,8 g
102,69
80%
1084612
N03AX12
gabapentin
NEURONTIN
kapsula, tvrda
blister, 50 po 300 mg
Goedecke GmbH
Nemačka
965,60
1,8 g
115,87
80%
1085340
1085341
1085342
1085343
1085344
1085348
N04BC04
N04BC04
N04BC04
N04BC04
N04BC04
N04BC04
FO
Cena leka
na veliko za
pakovanje
gabapentin
NAPOMENA
N04
N04B
N04BC
N04BC04
Zaštićeno ime leka
Država
proizvodnje
leka
ATC
N03
N03A
N03AX
N03AX12
INDIKACIJE
INN
Pakovanje i jačina
Naziv proizvođača
leka
leka
ANTIEPILEPTICI
Antiepileptici
Ostali antiepileptici
1. Neuropatski bol (G50; G51; G53; G63 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
ANTIPARKINSONICI
Dopaminergički lekovi
Agonisti dopamina
ropinirol
ropinirol
ropinirol
ropinirol
ropinirol
ropinirol
ropinirol
REQUIP
REQUIP
REQUIP
REQUIP
REQUIP MODUTAB
REQUIP MODUTAB
film tableta
film tableta
film tableta
film tableta
tableta sa produženim
oslobađanjem
tableta sa produženim
oslobađanjem
210 po 0,25 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
1.864,20
6 mg
213,05
25%
21 po 1 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
463,20
6 mg
132,34
25%
21 po 2 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
836,00
6 mg
119,43
25%
21 po 5 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals
Velika Britanija
1.697,10
6 mg
96,98
25%
blister, 28 po 2 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals; Glaxo
Wellcome S.A.
Velika Britanija;
Španija
1.290,90
6 mg
138,31
25%
blister, 28 po 4 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals; Glaxo
Wellcome S.A.
Velika Britanija;
Španija
2.328,70
6 mg
124,75
25%
Strana 42
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1085349
1085345
1085346
1085347
ATC
N04BC04
N04BC04
N04BC04
N04BC04
INDIKACIJE
NAPOMENA
N04BC05
1085290
N04BC05
INN
ropinirol
ropinirol
ropinirol
ropinirol
Zaštićeno ime leka
REQUIP MODUTAB
EMINENS
EMINENS
EMINENS
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 28 po 8 mg
SmithKline Beecham
Pharmaceuticals; Glaxo
Wellcome S.A.
Velika Britanija;
Španija
3.819,20
6 mg
102,30
25%
film tableta
bočica plastična, 210 po
0,25 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
1.565,10
6 mg
178,87
25%
film tableta
bočica plastična, 21 po 1
mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
374,00
6 mg
106,86
25%
film tableta
bočica plastična, 21 po 2
mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
746,70
6 mg
106,67
25%
blister, 30 po 0,25 mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
Nemačka
433,70
2,5 mg
144,57
25%
Nemačka
1.712,20
2,5 mg
142,68
25%
FO
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
pramipeksol
pramipeksol
MIRAPEXIN
tableta
1085291
N04BC05
pramipeksol
MIRAPEXIN
tableta
blister, 30 po 1 mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
1085081
N04BC05
pramipeksol
MIRAPEXIN
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 10 po 0,375 mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
Nemačka
269,00
2,5 mg
179,33
25%
1085082
N04BC05
pramipeksol
MIRAPEXIN
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 30 po 0,75 mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
Nemačka
1.387,80
2,5 mg
154,20
25%
1085084
N04BC05
pramipeksol
MIRAPEXIN
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 30 po 1,5 mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
Nemačka
2.803,30
2,5 mg
155,74
25%
1085083
N04BC05
pramipeksol
MIRAPEXIN
tableta sa produženim
oslobađanjem
blister, 30 po 3 mg
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
Nemačka
5.606,10
2,5 mg
155,73
25%
1085292
N04BC05
pramipeksol
OPRYMEA
tableta
blister, 30 po 0,18 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
433,70
2,5 mg
144,57
25%
1085293
N04BC05
pramipeksol
OPRYMEA
tableta
blister, 30 po 0,7 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
1.712,20
2,5 mg
142,68
25%
1086297
N04BC05
pramipeksol
PANARAK
tableta
blister, 30 po 0,18 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
433,70
2,5 mg
144,57
25%
Strana 43
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
INN
1086296
N04BC05
pramipeksol
INDIKACIJE
NAPOMENA
N04BX
N04BX02
1085284
N04BX02
INDIKACIJE
NAPOMENA
N05
N05A
N05AF
N05AF05
1070970
1070971
N05AF05
N05AF05
NAPOMENA
N05AH
N05AH02
Zaštićeno ime leka
PANARAK
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
tableta
blister, 30 po 0,7 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
1.712,20
2,5 mg
142,68
25%
Velika Britanija
2.407,00
1g
401,17
60%
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
Ostali dopaminergički lekovi
entakapon
entakapon
COMTAN
film tableta
bočica staklena, 30 po 200
Novartis
mg
Pharmaceuticals UK Ltd.
1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
PSIHOLEPTICI
Antipsihotici
Derivati tioksantena
zuklopentiksol
zuklopentiksol
zuklopentiksol
CLOPIXOL
CLOPIXOL
film tableta
kontejner za tablete, 50 po
10 mg
H. Lundbeck A/S
Danska
542,00
30 mg
32,52
50%
film tableta
kontejner za tablete, 50 po
25 mg
H. Lundbeck A/S
Danska
1.355,10
30 mg
32,52
50%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Diazepini, oksazepini I tiazepini
klozapin
1070965
N05AH02
klozapin
CLOZAPINE
tableta
blister, 50 po 100 mg
Remedica Ltd.
Kipar
1.447,60
0,3 g
86,86
20%
1070022
N05AH02
klozapin
CLOZAPIN SANDOZ
tableta
50 po 100 mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
1.447,60
0,3 g
86,86
20%
1070020
N05AH02
klozapin
CLOZAPIN SANDOZ
tableta
blister, 50 po 25 mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
498,90
0,3 g
119,74
20%
1070606
N05AH02
klozapin
LEPONEX
tableta
blister, 50 po 100 mg
Novartis
Pharmaceuticals UK Ltd.
Velika Britanija
1.447,60
0,3 g
86,86
20%
1070605
N05AH02
klozapin
LEPONEX
tableta
blister, 50 po 25 mg
Novartis
Pharmaceuticals UK Ltd.
Velika Britanija
498,90
0,3 g
119,74
20%
NAPOMENA
Samo za pacijente koji nisu odgovorili pozitivno na dva različita antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule prema uputstvu proizvođača.
Strana 44
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
N05AH03
INN
olanzapin
1070015
N05AH03
olanzapin
ZALASTA
1070016
N05AH03
olanzapin
ZALASTA
1070979
N05AH03
olanzapin
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
tableta
blister, 28 po 5 mg
Krka Polska Spolka
Poljska
2.163,30
10 mg
154,52
75%
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
tableta
blister, 28 po 10 mg
Krka Polska Spolka
Poljska
4.345,20
10 mg
155,19
75%
ZALASTA Q-TAB
oralna disperzibilna
tableta
blister, 28 po 5 mg
Krka Polska Spolka
Poljska
2.163,30
10 mg
154,52
75%
oralna disperzibilna
tableta
blister, 28 po 10 mg
Krka Polska Spolka
Poljska
4.345,20
10 mg
155,19
75%
1070975
N05AH03
olanzapin
ZALASTA Q-TAB
1070018
N05AH03
olanzapin
TREANA
film tableta
blister, 30 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
2.317,80
10 mg
154,52
75%
1070017
N05AH03
olanzapin
TREANA
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
4.655,80
10 mg
155,19
75%
1070027
N05AH03
olanzapin
SIZAP
film tableta
blister, 30 po 5 mg
Alkaloid a.d; Alkaloid
d.o.o.
Makedonija;
Republika Srbija
2.317,80
10 mg
154,52
75%
blister, 30 po 10 mg
Alkaloid a.d; Alkaloid
d.o.o.
Makedonija;
Republika Srbija
4.655,80
10 mg
155,19
75%
1070028
N05AH03
INDIKACIJE
NAPOMENA
N05AX
N05AX08
olanzapin
SIZAP
film tableta
1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F30.2 ),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima ( F31.2 ),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji ( F31.7 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
Ostali antipsihotici
risperidon
2070924
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
rastvor za oralnu
upotrebu
100 ml (1 mg/ml)
Janssen Pharmaceutica
N.V.
Belgija
3.851,40
5 mg
192,57
25%
2070936
N05AX08
risperidon
RISPOLEPT
oralni rastvor
bočica staklena, 1 po 30
ml (1 mg/ml)
Janssen Pharmaceutica
N.V.
Belgija
1.619,50
5 mg
269,92
25%
INDIKACIJE
1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću ( F20 - F29 ),
2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31)
3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja ( F00.0, F06.0; F06.2; F06.9 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
Strana 45
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1071461
ATC
N05C
N05CD
N05CD08
N05CD08
NAPOMENA
N05CF
N05CF03
INN
Zaštićeno ime leka
FO
Pakovanje i jačina
Naziv proizvođača
leka
leka
Hipnotici i sedativi
Derivati benzodiazepina
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
662,70
15 mg
22,09
75%
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
midazolam
midazolam
FLORMIDAL
tableta
30 po 15 mg
Galenika a.d. u saradnji
sa F.Hoffmann-La
Roche Ltd, Švajcarska Republika Srbija
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
Lekovi srodni benzodiazepinima
zaleplon
1077401
N05CF03
zaleplon
ZAN
kapsula, tvrda
blister, 14 po 5 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
145,90
10 mg
20,84
75%
1077400
N05CF03
zaleplon
ZAN
kapsula, tvrda
blister, 14 po 10 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
273,70
10 mg
19,55
75%
Italija
249,90
0,1 g
33,32
75%
NAPOMENA
N06
N06A
N06AA
N06AA04
1072740
N06AA04
NAPOMENA
N06AB
N06AB03
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
PSIHOANALEPTICI
Antidepresivi
Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina
klomipramin
klomipramin
ANAFRANIL
obložena tableta
30 po 25 mg
Novartis Farma S.P.A.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina
fluoksetin
1072700
N06AB03
fluoksetin
FLUNIRIN
kapsula, tvrda
blister, 30 po 20 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
414,90
20 mg
13,83
25%
1072930
N06AB03
fluoksetin
FLUNISAN
tableta
blister, 30 po 20 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
414,90
20 mg
13,83
25%
Strana 46
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
1072020
N06AB03
INN
fluoksetin
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
kapsula, tvrda
blister, 30 po 20 mg
PharmaS d.o.o.
Republika Srbija
414,90
20 mg
13,83
25%
Zaštićeno ime leka
FLUOKSETIN
INDIKACIJE
1. Depresivna epizoda ( F32 ),
2. Rekurentni depresivni poremećaj ( F33 ),
3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj ( F42 ),
4. Bulimija nervosa ( F50.2).
NAPOMENA
N06AB04
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
citalopram
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
1072062
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 20 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
145,70
20 mg
14,57
30%
1072061
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 20 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
274,00
20 mg
13,70
25%
1072065
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 20 po 40 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
483,00
20 mg
12,08
25%
1072067
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 50 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
363,80
20 mg
14,55
25%
1072060
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 50 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
684,90
20 mg
13,70
25%
1072066
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 50 po 40 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.207,50
20 mg
12,08
25%
1072063
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 100 po 10 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
727,70
20 mg
14,55
25%
1072064
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 100 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
1.370,00
20 mg
13,70
25%
1072068
N06AB04
citalopram
CITALEX
film tableta
blister, 100 po 40 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
2.415,10
20 mg
12,08
25%
Strana 47
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
1072706
N06AB04
INN
citalopram
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
film tableta
blister, 30 po 20 mg
PharmaSwiss d.o.o.
Republika Srbija
411,00
20 mg
13,70
25%
Francuska;
Rumunija
414,90
20 mg
13,83
25%
Zaštićeno ime leka
TIMOPRAM
INDIKACIJE
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1)
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).
NAPOMENA
N06AB05
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
paroksetin
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
1072910
N06AB05
paroksetin
SEROXAT
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Glaxo Wellcome
Production; S.C.
Europharm S.A.
1072915
N06AB05
paroksetin
ACTAPAX
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
414,90
20 mg
13,83
25%
1072916
N06AB05
paroksetin
ACTAPAX
film tableta
blister, 30 po 30 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
622,40
20 mg
13,83
25%
1072908
N06AB05
paroksetin
PAROXETIN SANDOZ
film tableta
blister, 30 po 20 mg
Salutas Pharma GmbH
Nemačka
414,90
20 mg
13,83
25%
INDIKACIJE
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).
NAPOMENA
N06AB06
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
sertralin
1072790
N06AB06
sertralin
ZOLOFT
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
387,20
50 mg
13,83
25%
1072791
N06AB06
sertralin
ZOLOFT
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Pfizer Italia S.R.L.
Italija
774,40
50 mg
13,83
25%
Strana 48
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
FO
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
ATC
1072851
N06AB06
sertralin
SETALOFT
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
387,20
50 mg
13,83
25%
1072850
N06AB06
sertralin
SETALOFT
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Zdravlje a.d.
Republika Srbija
774,40
50 mg
13,83
25%
1072724
N06AB06
sertralin
SIDATA
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
387,20
50 mg
13,83
25%
1072723
N06AB06
sertralin
SIDATA
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
774,40
50 mg
13,83
25%
1072644
N06AB06
sertralin
TRAGAL
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
387,20
50 mg
13,83
25%
1072643
N06AB06
sertralin
TRAGAL
film tableta
blister, 28 po 100 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
774,40
50 mg
13,83
25%
blister, 28 po 50 mg
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka Tovarna
Zdravil d.d, Slovenija
Republika Srbija
387,20
50 mg
13,83
25%
blister, 28 po 100 mg
Slaviamed d.o.o. u
saradnji sa Krka Tovarna
Zdravil d.d, Slovenija
Republika Srbija
774,40
50 mg
13,83
25%
471,40
0,1 g
31,43
75%
1072636
N06AB06
N06AB06
sertralin
sertralin
Zaštićeno ime leka
Naziv proizvođača
leka
JKL
1072635
INN
Pakovanje i jačina
leka
ASENTRA
ASENTRA
film tableta
film tableta
INDIKACIJE
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj ( F33 ),
3. Agorafobija ( F40.0 ),
4. Drugi anksiozni poremećaji ( F41),
5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji ( F42 ),
6. Posttraumatski stresni poremećaj ( F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj ( F06.4).
NAPOMENA
N06AB08
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
fluvoksamin
1072137
N06AB08
fluvoksamin
FEVARIN
film tableta
blister, 15 po 100 mg
Abbott Healthcare SAS
Francuska;
Holandija
Strana 49
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
1072138
N06AB08
INN
fluvoksamin
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
film tableta
blister, 30 po 100 mg
Abbott Healthcare SAS
Francuska;
Holandija
942,80
0,1 g
31,43
75%
Zaštićeno ime leka
FEVARIN
INDIKACIJE
1. Teška depresivna epizoda ( F32.2 ),
2. Opsesivno - kompulsivni poremećaj ( F42 ).
NAPOMENA
N06AB10
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
escitalopram
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
1072622
N06AB10
escitalopram
ESRAM
film tableta
blister 28 po 10 mg
Nobelfarma Ilac Sanayii
Ve Ticaret A.S.
Turska
387,20
10 mg
13,83
25%
1072623
N06AB10
escitalopram
ESRAM
film tableta
blister 28 po 20 mg
Nobelfarma Ilac Sanayii
Ve Ticaret A.S.
Turska
774,40
10 mg
13,83
25%
1072627
N06AB10
escitalopram
ELICEA
film tableta
blister, 28 po 5 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
193,60
10 mg
13,83
25%
1072628
N06AB10
escitalopram
ELICEA
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
387,20
10 mg
13,83
25%
988,10
0,3 g
32,94
50%
INDIKACIJE
1. Depresivna epizoda ( F32 ),
2. Rekurentni depresevni poremećaj ( F33 ),
3. Panični poremećaj ( F 41.0),
4. Socijalna fobija ( F40.1);
5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj ( F42 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
N06AG
Inhibitori monoaminooksidaze tipa A (MAO-A)
N06AG02 moklobemid
1072141
N06AG02
NAPOMENA
moklobemid
AUROMID
tableta
60 po 150 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
Strana 50
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1072750
ATC
N06AX
N06AX03
INN
mianserin
N06AX03
mianserin
Zaštićeno ime leka
FO
TOLVON
film tableta
Pakovanje i jačina
Naziv proizvođača
leka
leka
Ostali antdepresivi
blister, 30 po 30 mg
N.V. Organon
INDIKACIJE
1. Akutna depresivna epizoda (F32);
2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).
NAPOMENA
N06AX05
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
trazodon
1072631
N06AX05
INDIKACIJE
NAPOMENA
trazodon
TRITTICO Retard
tableta sa produženim
oslobađanjem
20 po 150 mg
Aziende Chimiche
Riunite Angelini
Francesco S.P.A.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Holandija
512,70
60 mg
34,18
25%
Italija
434,80
0,3 g
43,48
50%
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
1. Depresija ( F32 )
2. Rekurentna depresivna epizoda ( F33 ).
Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
N06AX11
mirtazapin
1072705
N06AX11
mirtazapin
CALIXTA
film tableta
blister, 30 po 30 mg
Belupo Lijekovi i
kozmetika d.d.
Hrvatska
536,20
30 mg
17,87
65%
1072860
N06AX11
mirtazapin
REMIRTA
film tableta
blister, 30 po 15 mg
Actavis Ltd.
Malta
271,10
30 mg
18,07
65%
1072861
N06AX11
mirtazapin
REMIRTA
film tableta
blister, 30 po 30 mg
Actavis Ltd.
Malta
536,20
30 mg
17,87
65%
1072901
N06AX11
mirtazapin
REMERON
film tableta
30 po 30 mg
N.V. Organon
Holandija
536,20
30 mg
17,87
65%
INDIKACIJE
1. Depresivna epizoda ( F32 ),
2. Rekurentni depresivni poremećaj ( F33 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
Strana 51
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
1072600
ATC
N06AX14
INN
tianeptin
N06AX14
tianeptin
FO
Pakovanje i jačina
leka
Naziv proizvođača
leka
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
obložena tableta
blister, 30 po 12,5 mg
Les Laboratoires Servier
Francuska
459,40
37,5 mg
45,94
60%
Zaštićeno ime leka
COAXIL
INDIKACIJE
1. Akutna depresivna epizoda (F32);
2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).
NAPOMENA
N06AX16
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
venlafaksin
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
1072857
N06AX16
venlafaksin
VELAHIBIN
film tableta
blister, 28 po 37,5 mg
Actavis HF.
Island
285,70
0,1 g
27,21
50%
1072858
N06AX16
venlafaksin
VELAHIBIN
film tableta
blister, 28 po 75 mg
Actavis HF.
Island
619,60
0,1 g
29,50
50%
1072992
N06AX16
venlafaksin
ALVENTA
kapsula sa produženim
oslobadjanjem, tvrda
blister, 28 po 75 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
619,60
0,1 g
29,50
50%
1072990
N06AX16
venlafaksin
ALVENTA
kapsula sa produženim
oslobadjanjem, tvrda
blister, 28 po 150 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
1.114,90
0,1 g
26,55
50%
1072489
N06AX16
venlafaksin
VENLAX
kapsula sa produženim
oslobađanjem, tvrda
blister, 30 po 37,5 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
306,10
0,1 g
27,21
50%
1072488
N06AX16
venlafaksin
VENLAX
kapsula sa produženim
oslobađanjem, tvrda
blister, 30 po 75 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
663,90
0,1 g
29,51
50%
1072487
N06AX16
venlafaksin
VENLAX
kapsula sa produženim
oslobađanjem, tvrda
blister, 30 po 150 mg
Galenika a.d.
Republika Srbija
1.194,50
0,1 g
26,54
50%
INDIKACIJE
1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1),
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
Strana 52
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
DDD
Pfizer PGM
Francuska
4.219,10
7,5 mg
226,02
60%
1079010
N06DA02
donepezil
ARICEPT
tableta
blister, 28 po 5 mg
1079011
N06DA02
donepezil
ARICEPT
tableta
blister, 28 po 10 mg
Pfizer PGM
Francuska
4.713,60
7,5 mg
126,26
60%
blister, 28 po 5 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
Slovenija
4.219,10
7,5 mg
226,02
60%
Slovenija
4.713,60
7,5 mg
126,26
60%
donepezil
YASNAL
FO
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
donepezil
N06DA02
Zaštićeno ime leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
ATC
N06D
N06DA
N06DA02
1079030
INN
Država
proizvodnje
leka
Pakovanje i jačina
Naziv proizvođača
leka
leka
Lekovi u terapiji demencije
Antiholinesteraze
film tableta
1079031
N06DA02
donepezil
YASNAL
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Krka Tovarna Zdravil
d.d.
1079051
N06DA02
donepezil
TREGONA
film tableta
blister, 28 po 5 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
4.219,10
7,5 mg
226,02
60%
1079050
N06DA02
donepezil
TREGONA
film tableta
blister, 28 po 10 mg
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
4.713,60
7,5 mg
126,26
60%
INDIKACIJE
NAPOMENA
N06DA03
1. Alzheimerova bolest ( G30; F00 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
rivastigmin
1088012
N06DA03
rivastigmin
EXELON
kapsula, tvrda
blister, 28 po 1,5 mg
Novartis Farmaceutica
S.A.
Španija
2.905,10
9 mg
622,52
75%
1088013
N06DA03
rivastigmin
EXELON
kapsula, tvrda
blister, 28 po 3 mg
Novartis Farmaceutica
S.A.
Španija
2.905,10
9 mg
311,26
75%
blister, 28 po 4,5 mg
Novartis Farmaceutica
S.A.
Španija
2.905,10
9 mg
207,51
75%
kapsula, tvrda
blister, 28 po 6 mg
Novartis Farmaceutica
S.A.
Španija
2.905,10
9 mg
155,63
75%
oralni rastvor
bočica,1 po 120 ml (2
mg/ml)
Novartis Pharma
Services
Francuska
8.984,20
9 mg
336,91
75%
1088014
1088015
2088016
N06DA03
N06DA03
N06DA03
rivastigmin
rivastigmin
rivastigmin
EXELON
EXELON
EXELON
kapsula, tvrda
INDIKACIJE
1. Alzheimerova bolest ( G30; F00 ).
2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
Strana 53
Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
FO
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
memantin
1079020
N06DX01
memantin
EBIXA
film tableta
28 po 10 mg
H. Lundbeck A/S
Danska
2.981,90
20 mg
212,99
75%
1079022
N06DX01
memantin
EBIXA
film tableta
56 po 10 mg
H. Lundbeck A/S
Danska
5.963,80
20 mg
212,99
75%
1079045
N06DX01
memantin
MEMANTIN PLIVA
film tableta
blister, 30 po 10 mg
Pliva Hrvatska d.o.o.
Hrvatska
3.194,90
20 mg
212,99
75%
NAPOMENA
N07
N07B
N07BB
N07BB04
Zaštićeno ime leka
Država
proizvodnje
leka
ATC
N06DX
N06DX01
INDIKACIJE
INN
Pakovanje i jačina
Naziv proizvođača
leka
leka
Ostali lekovi za terapiju demencije
1. Alzheimerova bolest ( G30; F00 ).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM
Lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti
Lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti
naltrekson
1182030
N07BB04
naltrekson
NALTREXONE
film tableta
blister, 7 po 50 mg
Haupt Pharma
Wolfratshausen GmbH
Nemačka
923,80
50 mg
131,97
75%
1182031
N07BB04
naltrekson
NALTREXONE
film tableta
blister, 28 po 50 mg
Haupt Pharma
Wolfratshausen GmbH
Nemačka
3.695,20
50 mg
131,97
75%
INDIKACIJE
1. Održavanje opijatske zavisnosti ( F11 ).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra.
Strana 54
Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
7110022
7110023
ATC
R
R01
R01A
R01AD
R01AD01
beklometazon
R01AD01
beklometazon
R01AD01
R03
R03A
R03AC
R03AC12
7114591
R03AC12
INN
beklometazon
dipropionat
Zaštićeno ime
leka
BECONASE
NASOBEC
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
Nazalni preparati
Dekongestivi I ostali nazalni preparati za lokalnu primenu
Kortikosteroidi
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
sprej za nos,
suspenzija
1 po 200 doza (50
mcg/doza )
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.
Poljska
321,90
0,4 mg
12,88
35%
sprej za nos,
suspenzija
bočica sa
raspršivačem, 1 po 30
ml (200 doza po 50
mcg)
Ivax Pharmaceuticals
Češka
321,90
0,4 mg
12,88
35%
100 mcg
62,69
35%
LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
Adrenergici, inhalacioni
Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora
salmeterol
salmeterol
SEREVENT Inhaler
CFC-Free
suspenzija za
inhalaciju pod
pritiskom
inhalator pod pritiskom
sa dozerom, 1 po 120
GlaxoSmithKline
doza (25 mcg/doza) Pharmaceuticals S.A.
Poljska
1.880,60
INDIKACIJE
1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( II, III ili IV stadijum) oblike bolesti ( J44 ).
NAPOMENA
R03AC13
Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u služb
pulmologije.
formoterol
7114162
7114163
R03AC13
R03AC13
INDIKACIJE
NAPOMENA
formoterol
formoterol
OXIS TURBOHALER
OXIS TURBOHALER
prašak za inhalaciju
kontejner višedozni, 1
po 60 doza (4,5
mcg/doza)
AstraZeneca AB
Švedska
940,30
24 mcg
62,69
35%
prašak za inhalaciju
kontejner višedozni, 1
po 60 doza (9
mcg/doza)
AstraZeneca AB
Švedska
1.880,60
24 mcg
62,69
35%
1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45),
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( II, III ili IV stadijum) oblike bolesti ( J44 ).
Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u služb
pulmologije.
Strana 55
Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
7114670
7114671
7114672
ATC
R03AK
R03AK06
flutikazon propionat, salmeterol
R03AK06
flutikazon,
salmeterol
R03AK06
flutikazon,
salmeterol
R03AK06
flutikazon,
salmeterol
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03AK07
INN
Zaštićeno ime
leka
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
FO
leka
leka
leka
pakovanje
Adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti u kombinaciji
DDD
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
SERETIDE DISCUS
prašak za inhalaciju,
podeljen
diskus, 1 po 60 doza
(100 mcg/doza + 50
mcg/doza)
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
2.253,30
2 inh.
75,11
35%
SERETIDE DISCUS
prašak za inhalaciju,
podeljen
diskus, 1 po 60 doza
(250 mcg/doza + 50
mcg/doza)
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
2.922,50
2 inh.
97,42
35%
SERETIDE DISCUS
prašak za inhalaciju,
podeljen
diskus, 1 po 60 doza
(500 mcg/doza + 50
mcg/doza)
Glaxo Wellcome
Operations
Velika Britanija
3.845,80
2 inh.
128,19
35%
1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za teške i veoma teške ( III ili IV stadijum ) oblike bolesti (J44).
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi
pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži stadijum bolesti (III ili IV).
budesonid, formoterol
7114710
R03AK07
budesonid,
formoterol
SYMBICORT
TURBOHALER
prašak za inhalaciju
1 po 60 doza (80 mcg +
4,5 mcg)
AstraZeneca AB
Švedska
1.585,40
4 inh.
105,69
35%
7114711
R03AK07
budesonid,
formoterol
SYMBICORT
TURBOHALER
prašak za inhalaciju
1 po 60 doza (160 mcg
+ 4,5 mcg)
AstraZeneca AB
Švedska
1.943,60
4 inh.
129,57
35%
7114712
R03AK07
budesonid,
formoterol
SYMBICORT
TURBOHALER
prašak za inhalaciju
1 po 60 doza (320 mcg
+ 9 mcg)
AstraZeneca AB
Švedska
3.662,70
2 inh.
122,09
35%
INDIKACIJE
1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za teške i veoma teške ( III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).
NAPOMENA
Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi
pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži stadijum bolesti (III ili IV).
Strana 56
Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
budesonid
7114572
R03BA02
budesonid
PULMICORT
TURBOHALER
prašak za inhalaciju
inhaler, 1 po 100 doza
(200 mcg/doza)
AstraZeneca AB
Švedska
828,00
800 mcg
33,12
35%
7114574
R03BA02
budesonid
PULMICORT
TURBOHALER
prašak za inhalaciju
inhaler, 1 po 100 doza
(400 mcg/doza)
AstraZeneca AB
Švedska
1.655,90
800 mcg
33,12
35%
NAPOMENA
R03BA02
7114722
7114721
R03BA02
R03BA02
INDIKACIJE
NAPOMENA
R03BA08
7114744
7114741
R03BA08
R03BA08
FO
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
leka
leka
leka
pakovanje
Ostali lekovi za opstruktivne plućne bolesti, inhalacioni
Glukokortikoidi
ATC
R03B
R03BA
R03BA02
INDIKACIJE
INN
Zaštićeno ime
leka
DDD
1. Bronhijalna astma (J45).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
budesonid
budesonid
budesonid
TAFEN NOVOLIZER
TAFEN NOVOLIZER
prašak za inhalaciju
uložak, 1 po 200 doza
(200 mcg/doza)
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
1.255,60
800 mcg
25,11
35%
prašak za inhalaciju
inhalator i uložak, 1 po
200 doza (200
mcg/doza)
Lek farmacevtska
družba d.d.
Slovenija
1.329,10
800 mcg
26,58
35%
1. Bronhijalna astma (J45).
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
ciklesonid
ciklesonid
ciklesonid
ALVESCO 160
rastvor za inhalaciju
pod pritiskom
sprej bočica sa
dozerom,1 po 60 doza
(160 mcg/doza)
Nycomed GmbH
Nemačka
1.686,70
0,16 mg
28,11
35%
ALVESCO 80
rastvor za inhalaciju
pod pritiskom
sprej-boca sa dozerom,
1 po 10 ml (120 doza
po 80 mcg)
Nycomed GmbH
Nemačka
3.125,90
0,16 mg
52,10
35%
INDIKACIJE
1. Bronhijalna astma (J45).
NAPOMENA
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Strana 57
Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
7114730
7114732
Zaštićeno ime
leka
ATC
R03BB
R03BB04
tiotropium-bromid
R03BB04
tiotropium-bromid
R03BB04
INN
SPIRIVA
tiotropijum-bromid SPIRIVA RESPIMAT
FO
prašak za inhalaciju,
tvrda kapsula
rastvor za inhalaciju
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH
Nemačka
3.193,00
18 mcg
106,43
35%
uložak i inhaler, 1 po 60 Boehringer Ingelheim
potisaka (30 doza) (2.5 Pharma GmbH & Co.
mcg/potisak)
KG
Nemačka
3.193,00
5 mcg
106,43
35%
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
Antiholinergici
blister, 30 po 18 mcg
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
INDIKACIJE
1. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške ( II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).
NAPOMENA
R03D
R03DC
R03DC03
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plućnim bolestima
Antagonisti receptora leukotriena
montelukast
1114643
1114753
R03DC03
R03DC03
montelukast
montelukast
SINGULAIR
MONKASTA
film tableta
film tableta
28 po 10 mg
Merck Sharp &
Dohme
Holandija
2.093,20
10 mg
74,76
35%
blister, 28 po 10 mg
Krka Polska Spolka
z.o.o.
Poljska
2.093,20
10 mg
74,76
35%
INDIKACIJE
1. Bronhijalna astma (J45).
NAPOMENA
R06
R06A
R06AX
R06AX13
Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU
Antihistaminici za sistemsku primenu
Ostali antihistaminici za sistemsku upotrebu
loratadin
3058293
3058282
R06AX13
R06AX13
INDIKACIJE
NAPOMENA
loratadin
loratadin
LORATADIN
PRESSING
sirup
1 po 120 ml ( 5 mg/5
ml)
Jugoremedija a.d.
Republika Srbija
206,70
10 mg
17,23
50%
sirup
bočica staklena, 1 po
120 ml (5 mg/5 ml)
Hemofarm a.d.
Republika Srbija
206,70
10 mg
17,23
50%
1. Alergijski rinitis (J30.1-J30.4),
2. Hronična vazomotorna urtikarija (L 50.8)
Samo za decu do 6 godina starosti.
Strana 58
Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
3114450
ATC
R06AX17
INN
ketotifen
R06AX17
ketotifen
NAPOMENA
R06AX27
3058267
R06AX27
INDIKACIJE
NAPOMENA
Zaštićeno ime
leka
GALITIFEN
FO
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
sirup
1 po 100 ml (1 mg/5 ml)
Galenika a.d.
sirup
bočica, 1 po 60 ml (0,5 Schering Plough Labo
mg/1 ml)
N.V.
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
DDD
Republika Srbija
106,60
2 mg
10,66
50%
Belgija
239,00
5 mg
39,83
75%
Cena leka Participacija
na veliko osiguranog
po DDD
lica
Samo za decu do 6 godina starosti.
desloratadin
desloratadin
AERIUS
1. Alergijski rinitis (J30.1-J30.4),
2. Hronična vazomotorna urtikarija (L50.8).
Samo za decu do 6 godina starosti.
Strana 59
Lista A1 - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
4090290
ATC
S
S01
S01A
S01AD
S01AD03
aciklovir
S01AD03
aciklovir
NAPOMENA
S01AX
S01AX11
7090851
S01AX11
INN
Zaštićeno ime leka
ZOVIRAX
FO
Država
Cena leka
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje na veliko za
leka
leka
leka
pakovanje
SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO
LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO
Antiinfektivi
Antivirusni lekovi
mast za oči
tuba, 1 po 4,5 g (30
mg/g)
449,10
-
-
50%
Slovačka
Republika
226,50
-
-
75%
Nemačka
221,20
-
-
75%
Nemačka
332,10
-
-
75%
Ostali antiinfektivi
ofloksacin
UNIFLOX
kapi za oči/uši, rastvor
bočica, 1 po 10 ml
(0,3%)
ofloksacin
FLOXAL
kapi za oči
1 po 5 ml (3 mg/ml)
4090851
S01AX11
ofloksacin
FLOXAL
mast za oči
1 po 3 g (3 mg/g)
7099150
Velika Britanija
ofloksacin
S01AX11
7099200
Participacija
osiguranog
lica
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7090852
INDIKACIJE
S01B
S01BC
S01BC01
Glaxo Operations UK
Limited
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Unimed Pharma
S.R.O.
Dr Gerhard Mann
Chem. Pharm. Fabrik
GmbH
Dr Gerhard Mann
Chem. Pharm. Fabrik
GmbH
1. Bakterijski keratitis ( H16 ),
2. Bakterijski konjuktivitis ( H10.0 ),
3. Bakterijski blefaritis ( H01.0).
Antiinflamatorni lekovi
Nesteroidni antiinflamatorni lekovi
indometacin
S01BC01
indometacin
S01BC03
diklofenak
S01BC03
diklofenak
INDOCOLLYRE
UNICLOPHEN 0.1%
kapi za oči
1 po 5 ml (1 mg/ml)
Laboratoire Chauvin
S.A.
Francuska
447,80
-
-
75%
kapi za oči, rastvor
bočica sa kapaljkom, 1
po 10 ml (0,1%)
Unimed Pharma
S.R.O.
Slovačka
Republika
421,20
-
-
75%
Strana 60
Lista A1 - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
JKL
ATC
S01C
S01CA
S01CA01
deksametazon, neomicin
7090790
S01CA01
deksametazon,
neomicin
DEXAMETHASONNEOMYCIN
7090813
S01CA01
deksametazon,
neomicin
NEODEKSACIN
S01CA01
deksametazon, gentamicin
S01CA01
deksametazon,
gentamicin
4090921
S01E
S01EA
S01EA05
INN
Zaštićeno ime leka
DEXAMYTREX
FO
Država
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača proizvodnje
leka
leka
leka
Antiinflamatorni lekovi u kombinaciji sa antiinfektivima
Kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
kapi za uši/oči, rastvor
bočica staklena, 5 ml
(0,1% + 0,5%)
Galenika a.d.
Republika Srbija
92,70
-
-
50%
kapi za oči, rastvor
bočica, 10 ml (0,1% +
0,35%)
Hemomont d.o.o.
Republika Crna
Gora
181,70
-
-
50%
Nemačka
232,80
-
-
50%
mast za oči
Dr Gerhard Mann
tuba, 1 po 3 g (0,3 mg/g Chem. Pharm. Fabrik
+ 5 mg/g)
GmbH
Lekovi u terapiji glaukoma i miotici
Adrenomimetici u terapiji glaukoma
brimonidin
7094070
S01EA05
brimonidin
ALPHAGAN
kapi za oči, rastvor
bočica sa kapaljkom, 1
po 5 ml 0,2%
7094080
S01EA05
brimonidin
BRIMONAL 0,2%
kapi za oči, rastvor
bočica sa kapaljkom, 1
po 10 ml (0,2%)
NAPOMENA
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Allergan
Pharmaceuticals
Ireland
Irska
515,90
0,2 ml
20,64
25%
Unimed Pharma
S.R.O.
Slovačka
Republika
1.030,10
0,2 ml
20,60
25%
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
Strana 61
Lista A1 - Grupa V. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A
ŠIFRA
N002303
ATC
V
V06
V06D
V06DX
V06DX..
bezglutensko brašno
V06DX..
bezglutensko
brašno
INDIKACIJE
NAPOMENA
INN
Zaštićeno ime
leka
MIX B I MIX C
BRAŠNO
FO
prašak
Pakovanje i jačina Naziv proizvođača
leka
leka
OSTALO
OPŠTI NUTRIJENSI
Ostali nutrijensi
Ostali nutrijensi
1 kg
Dr Schär GmbH
Država
proizvodnje
leka
Cena leka
na veliko za
pakovanje
Italija
509,50
DDD
Cena leka
na veliko
po DDD
Participacija
osiguranog
lica
-
-
10%
1. Celijačna bolest ( K90.0 )
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije.
Lek se može propisati u količini do 5 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
Strana 62
Download

lista_A1_uobj