PARAGRAF
Hüdayi Can
Çankırı, 2015
paragraf
paragraf Fr. paragraphe a. 1. Düz yazıların kendi içinde satır
başlarıyla ayrıldıkları bölümler: “
Aynı paragraf başları, aynı satır
aralıkları, eminim yazıldıkları daktilo bile aynıdır.”-A. Ümit. 2. Kanun
maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak
bölümlerden her biri. 3. Çengel işareti (§). 4. mec. Bölüm: “
Söylemiş
olduklarının hiç olmazsa son paragrafında gerçek payının yüksek
olduğuna inanıyoruz.”-S. Erez.
Güncel Türkçe Sözlük
PARAGRAF
i. (Fr. paragraphe < Lat. < Yun.) Bir yazıda bir satır başından öteki satır
başına kadar olan bölüm, fıkra.
ѻ Paragraf işâreti: Bâzı eserlerde paragraf başlarına konan § işâreti.
Kubbealtı Lügati
Paragraf nedir?



Paragraf bir düşünceyi anlatan cümle
grubudur.
Paragraflar, bir düşünceden diğerine geçişi
göstererek zihnen kavramayı kolaylaştırır.
Paragraflar, düşünceleri belirgin kılar.
sözcük
> cümle
> paragraf
(kavram birimi)
> (yargı birimi)
>(düşünce birimi)
Paragrafın Yazım Aşamaları

Konu; paragrafın ne hakkında olduğu
Konu cümlesi; ana düşünce

Paragrafın Yazım Aşamaları

1- Konuyu sınırlandırma
2- Konu cümlesini belirleme
3- Paragrafı yazma
Paragrafta Cümle Düzeni
Paragraftaki her cümle birbirine dil ve düşünce
bakımından bağlanmalı; belli bir insicam
içinde bütünleşmelidir.
Paragrafta cümleler mantıklı bir diziliş ya da
düzgün bir akıcıllığa sahip değilse, bu
paragraf bütünlük ve tutarlılıktan yoksundur.
Paragrafta Bütünlük



Bir paragrafın her cümlesi konuyla ilgili
olmalı, ana düşünceden ayrılmamalıdır.
Paragraf konuyu genişleten somut örneklerle
desteklenmelidir.
Yazı düzeltilirken bütünlüğü bozan cümleler
ayıklanmalı, gerekirse yeni paragraf
oluşturulmalıdır.
Paragraf Çeşitleri
 Olay
paragrafı
 Betimleme paragrafı
 Düşünce paragrafı
 Çözümleme (tahlil) paragrafı
Paragrafta Anlatım Yöntemleri
Anlatım: Kişinin zihninde tasarladıklarını, dilin
kuralları çerçevesinde sözlü veya yazılı
olarak dışa vurması
Nesnel anlatım, öznel anlatım, açıklama,
öyküleyici anlatım, betimleme, portre,
tartışma...
Düşünceyi Geliştirme Yolları





Tanımlama
Örnekleme
Karşılaştırma
Alıntı yapma ve tanık gösterme
Sayısal verilerden yararlanma
BAZI ALIŞTIRMALAR








Cümle geliştirme yöntemi (kelimeden cümleye)
Paragraf ya da metin geliştirme yöntemi (cümleden
paragrafa, paragraftan metne)
Cümle çözme yöntemi (cümleden kelimeye)
Cümle bölme yöntemi
Cümle birleştirme / yer değiştirme / sıralama
Düzyazıya çevirme
Yakın anlamlı alternatifler oluşturma
...
Download

Paragraf