Max. Güç Çekme Teoremi
341
11.5. ALIŞTIRMALAR
Soru 11.1 : Şekil 11.32’deki devrede, R direncine max. güç transferi için değeri ne olmalıdır.
Bu dirence ait max. güç değerini bulunuz. (Cevap : R = 6Ω, Pmax = 24W)
R 1 = 6Ω
R 3 = 6Ω
R2 = 6Ω
+
E
R5
R
48V
4Ω
R 4 = 6Ω
R 6 = 2Ω
Şekil 11.32
Soru 11.2 : Şekil 11.33’deki devrede, max. güç aktarımına sağlayan Ry direncinin değerini ve
bu elemana ait max. gücü bulunuz. (Cevap : Ry = 10Ω, Pmax = 90W)
R2 = 12Ω
E = 10V
J = 10A
R3 = 4Ω
R1
+
R4
Ry
12Ω
8Ω
Şekil 11.33
Soru 11.3 : Şekil 11.34’deki devrede, Ry direncinde harcanan gücün max. olması için değeri
ne olmalıdır. Bu durumda elemana ait max. gücü bulunuz. (Cevap : R = 6Ω, Pmax = 6W)
R4 = 4Ω
R2
6Ω
E1
R1
+
E3 = 2V
36V
Ry
6Ω
+
E2
R3
6Ω
+
R5 = 10Ω
Şekil 11.34
18V
Max. Güç Çekme Teoremi
342
Soru 11.4 : Şekil 11.35’deki devrede, kaynağın max. güç aktardığı Ry direncinin değerini ve
bu elemana ait gücü bulunuz. (Cevap : Ry = 8Ω, Pmax = 32W)
R2 = 12Ω
E2 = 8V
Ry
R1 = 4Ω
E1
10V
+
R4 = 8Ω
+
J1
R3
J2
2A
5Ω
10A
Şekil 11.35
Soru 11.5 : Şekil 11.1’deki düzeneğe ait P = f (Ry) grafiği Şekil 11.36’da verilmiştir. Buna
göre, kaynağın iç direncini (Ri) bulunuz. (Cevap : Ri = 10Ω)
P (W)
80
Ry (Ω)
5
20
Şekil 11.36
Soru 11.6 : Şekil 11.37’deki devrede, Ry direncine max. güç transferi için değeri ne olmalıdır.
Bu elemana ilişkin max. gücü bulunuz. (Cevap : Ry = 4Ω, Pmax = 6.25W)
R2 = 2Ω
R5 = 4Ω
+
R1
R3
E2
4Ω
6Ω
10V
E1 = 24V
+
R4 = 6Ω
R6 = 1Ω
Şekil 11.37
Ry
Max. Güç Çekme Teoremi
343
Soru 11.7 : Şekil 11.38’deki düzenekte, doğru gerilim kaynağının iç direnci ölçümle bulunacaktır. Anahtar açık iken voltmetre 50 Voltu gösteriyor. Daha sonra voltmetre devreden
çıkarılarak, kaynak uçlarına 550Ω değerinde bir Ry direnci bağlanıyor. Anahtar kapatıldığında, ampermetre 90 mA’i gösteriyor. Buna göre, kaynağın iç direncini (Ri) bulunuz.
(Cevap : Ri ≅ 5.55Ω)
Ri
E
s
A
A
+
V
Ry
B
DC Kaynak
Şekil 11.38
Soru 11.8 : Şekil 11.39’daki devrede A−B uçları arasına bağlanacak yük direncine aktarılan
gücün max. olması için, elemanın değerini ve bu gücü bulunuz. (Cevap : R = 5Ω, Pmax = 45W)
R3 = 2Ω
R1 = 4Ω
E1
+
15V
R6 = 3Ω
B
A
R2
R5
4Ω
6Ω
E2
+
J1 = 18A
6V
J2 = 3.5 A
R4 = 2Ω
Şekil 11.39
Soru 11.9 : Şekil 11.40’daki devrede Ry direncinde harcanan gücün max. olması için, bu elemanın değerini ve elemana ait gücü Düğüm denklemlerini kullanarak bulunuz.
(Cevap : R = 3.2Ω, Pmax = 20W)
J2 = 2A
a
R1 = 4Ω
b
Ry
c
J1
R2
R3
5A
2Ω
2Ω
e
Şekil 11.40
R4 = 3Ω
d
+
E
5V
Max. Güç Çekme Teoremi
344
Soru 11.10 : Şekil 11.41’deki devrede Ry direncine ait max. güç değeri Py = 49/6 W ise, bu
elemanın ve akım kaynağının değerini bulunuz. (Cevap : R = 6Ω, J = 2A )
+
E = 6V
J
Ry
R1
R2
R3
12Ω
2Ω
6Ω
Şekil 11.41
Download

11.5. alıştırmalar