19.02.2015
Paragrafta Başlık
9. Sınıf Dil ve Anlatım
○ : Bir yazıya verilen ada başlık denir. Kitabın adı,
bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı... birer
başlıktır.
○ Başlık, bir yazının neyi anlattığını, ya da bu
yazının yazılma gerekçesini sezdirecek bir
özellik gösterir. Kısaca konuyu tanıtan, ana
düşünceyi birkaç sözcükle yansıtan sözdür.
Başka bir deyişle başlık; konu - ana düşünce
uyumunu yansıtan bir özellik gösterir.
4
PARAGRAFTA BAŞLIK
○
○
11- 15 MAYIS
II. HAFTA
2
○ "Bu paragrafa en uygun başlık hangisi olabilir?
Şeklindeki sorularda, bu açıklamalar dikkate
alınarak başlık saptanmalıdır.
5
Paragrafta Tema (Ana Duygu)
○ : Tema, edebiyat türlerinden özellikle şiirde;
verilmek istenen, geliştirilen, seçilen ve işlenen
konuya yüklenen duygu ve anlamdır.
○ Örnek :
○ Akan suyu severim ben
○ Işıldayan karı severim
○ Bir yeşil yaprak, bir telli böcek
○ Güneşi görsem sevinç dolar içime
3
1
Download

2.hafta_mayıs_paragrafta_tema