İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı: Fizyoloji
Dersin Kodu: İAY1003
Programın Adı: İlk ve Acil Yardım
Yarıyıl
I
Devam
Zorunluluğu
Dersin
Öğretim
Elemanı
Ders Kitabı
Önerilen
Kaynaklar
Dersin Amacı
Teorik
Saati
2
Uygulama
Saati
0
Laboratuar
Saati
0
Teorik
Toplam
Saat
2
Kredisi
AKTS
2
5
Uygulama
Dersin
Dili
Türkçe
Dersin
Türü
Mesleki
Laboratuar
%70
Öğr. Gör. YEŞİM ÖZDEN
Koz M., Ersöz G., Gelir E., Fizyoloji Ders Kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık, 2010
İnsan vücudundaki sistem ve mekanizmaları kavramayı, birbirleri ile olan fiziksel ve kimyasal
ilişkileri öğrenmeyi hedefler.
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
-
Fizyolojinin tanımı, fizyolojik temel kavramları öğrenir.
Vücut sistemlerini işleyişleriyle birlikte öğrenir.
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
( X ) Sözel Anlatım
( ) Örnek Olay
( ) Bilgisayar Destekli
( ) Tartışma
( ) Drama
( ) Laboratuar
( ) Problem Çözme
( ) Buluş Yoluyla
( ) Gösterip Yaptırma
( ) Deney
( ) Proje
( ) ……………..
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Araçlar
Yöntem
Yüzde
Ara Sınavlar
Ara Sınav (Vize Sınavı)
X
Ödev(ler)/seminer(ler)
%40
Proje
Dönem Ödevi
Uygulama
Diğer (……..)
Dönem Sonu Sınavı (Final Sınavı)
Toplam
X
%60
%100
HAFTALIK KONULAR
DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI
HAFTA
1
Fizyolojiye giriş ve Homeostazis
2
Hücre fizyolojisi ve vücut sıvıları
3
Kan fizyolojisi
4
Kas fizyolojisi
5
Sinir sistemi fizyolojisi
6
Kalp-Dolaşım sistemi fizyolojisi
7
Ara Sınav
8
Solunum sistemi fizyolojisi
9
Boşaltım sistemi
10
Endokrin sistemi fizyolojisi
11
Sindirim sistemi fizyolojisi
12
Merkezi sinir sistemi fizyolojisi
13
Duyu fizyolojisi
14
Egzersiz fizyolojisi
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN UYGULAMA KONU BAŞLIKLARI
Download

Fizyoloji - İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu