MJESNO
PODRUČJE
I
II
III
IV
V
SPISAK KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MZ SEMIZOVAC
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
FAHRETA H ELJA
ADEL KOPIĆ
ISMAIL HAMIDOVIĆ
SAŠA KURDIJA
MIRZA FAZLIĆ
SENAID DŽINDO
ŠEFIK GAJEVIĆ
RASIM ABAZ
ILDA ZUKIĆ
MIRSAD DOVADŽIJA
ADMIR MULIĆ
JASMIN ŽIGIĆ
AZEMINA KERLA
HAJRIJA GRIBERT
IBRAHIM BULBUL
EDIB KARADŽA
MIRZA VRABAC
IGOR VEJSILOVIĆ
SEDIN BEHLULOVIĆ
Sav ez za bolju budućnost - SBB BiH
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Sav ez za bolju budućnost - SBB BiH
Demokratska fronta - DF BiH
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Nezav isni kandidat
Stranka za Bosnu i Hercegov inu - SBiH
Sav ez za bolju budućnost - SBB BiH
Demokratska fronta - DF BiH
Socijaldemokratska partija - SDP BiH
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Nezav isni kandidat
Sav ez za bolju budućnost - SBB BiH
Demokratska fronta - DF BiH
Grupa građana: Bulbul Ziba, Bulbul Amel, Bulbul Aida
Socijaldemokratska partija - SDP BiH
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Sav ez za bolju budućnost - SBB BiH
Stranka demokratske akcije - SDA BiH
Glasanje se vrši upisivanjem znaka X na glasačkom listiću u kvadratić pored imena jednog kandidata u okviru liste
kandidata za jedno mjesno područje s tim što birač može glasati za po jednog kandidata za savko mjesno područje.
Download

spisak kandidata za izbor članova savjeta mz semizovac i ii iii iv v