Датум
(налогодавац)
Место
Редни број
евиденције
ПУТНИ НАЛОГ бр.
(КОРИШЋЕЊЕ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОСЛОВЕ)
Презиме и име возача-корисника
Подаци о возилу
Релација: од
марка
рег. број
Време поласка
до
повратка
бр. седишта
ОПИС ПОСЛОВА:
Стање бројила
пре поласка
по повратку
разлика (км)
Потпис возача - корисника
Возило је технички
исправно за вожњу
Потпис овлашћеног лица
(одговорно лице за тех. исправ. возила)
HSFormular © 2002-2008 Handy soft
Датум
(налогодавац)
Место
Редни број
евиденције
ПУТНИ НАЛОГ бр.
(КОРИШЋЕЊЕ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОСЛОВЕ)
Презиме и име возача-корисника
Подаци о возилу
Релација: од
марка
рег. број
Време поласка
до
повратка
бр. седишта
ОПИС ПОСЛОВА:
Стање бројила
пре поласка
по повратку
разлика (км)
Потпис возача - корисника
Возило је технички
исправно за вожњу
(одговорно лице за тех. исправ. возила)
BazaPropisa.net © K&M soft
Потпис овлашћеног лица
Download

Putničko vozilo (privatno)