ЕКПЛ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ КОНТАКТ ПОДАТАКА ЗА
ЕЛЕКТРОНСКУ КОМУНИКАЦИЈУ ЗА ПРАВНА ЛИЦА И
ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Назив пореског
обвезника
ПИБ
Одговорно лице
@
Адреса е-поште:
@
Позивни број
Број телефона
Број телефона
+381
(фиксна телефонија)
+381
+381
Број телефона
(мобилна телефонија)
+381
___________________________
Потпис одговорног лица
М.П.
Download

EKPL