СПИСАК МЕТОДА ИСПИТИВАЊА ВИРСВБ
Р. Бр.
Метода испитивања
1.
Утврђивање вируса класичне куге свиња – Real
Time PCR
2.
Извођење туберкулинске реакције
3.
Обдукција животиња
4.
Преглед валионичког остатка
5.
6.
7.
Припрема и микроскопски преглед хистолошких и
патохистолошких исјечака
Припрема и микроскопски преглед бојених
препарата
Примарна и биохемијска идентификација
бактерија у току поступка изолације и
идентификације патогених микрооганизама
8.
Бактериолошко испитивање млијека на маститис
9.
Изолација и идентификација Salmonella spp.
10.
Изолација и идентификација Escherichia coli
11.
Изолација и идентификација Clostridium spp.
12.
Изолација и идентификација Staphylococcus spp.
13.
Изолација и идентификација Streptococcus spp.
14.
15.
16.
Изолација и идентификација Campylobacter jejuni
и Campylobacter coli
Изолација и идентификација Proteus spp.
Изолација и идентификација Pseudomonas
aeruginosa
Референца
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.8.3.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2009.
Chapter 2.4.7.
Основи обдукције и патоморфолошке дијагностике, 3. Издање, Софреновић Ђ., Научна књига Београд, 1979.
1) Од јајета до пилета, Euribrid
2) Валионица, Comercial Chicken Production Manual 2th Edition, Mack O. North
Хистолошке и хистохемијске методе, Мелита, „Свјетлост“, Сарајево, 1974.
Приручник за лабораторијску дијагностику – Стандардизација дијагностичких метода за бактеријске,
вирусне и паразитске болести животиња чије је сузбијање прописано законом, Београд, 1984
Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, 5th Edition, 1997., Chapter 2
Приручник за лабораторијску дијагностику – Стандардизација дијагностичких метода за бактеријске,
вирусне и паразитске болести животиња чије је сузбијање прописано законом, Београд, 1984.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 7th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2010.
Chapter 2.9.9, Chapter 2.7.12, Chapter 2.3.11.
Приручник за лабораторијску дијагностику – Стандардизација дијагностичких метода за бактеријске,
вирусне и паразитске болести животиња чије је сузбијање прописано законом, Београд, 1984.
Приручник за лабораторијску дијагностику – Стандардизација дијагностичких метода за бактеријске,
вирусне и паразитске болести животиња чије је сузбијање прописано законом, Београд, 1984.
Приручник за лабораторијску дијагностику – Стандардизација дијагностичких метода за бактеријске,
вирусне и паразитске болести животиња чије је сузбијање прописано законом, Београд, 1984.
Приручник за лабораторијску дијагностику – Стандардизација дијагностичких метода за бактеријске,
вирусне и паразитске болести животиња чије је сузбијање прописано законом, Београд, 1984.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.9.3.
Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, 5th Edition, 1997., Chapter 2
Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, 5th Edition, 1997., Chapter 2
Страна 1 од 12
СПИСАК МЕТОДА ИСПИТИВАЊА ВИРСВБ
17.
Изолација и идентификација Pasteurella multocida
20.
Изолација и идентификација Erysipelothrix
insidiosa
Изолација и идентификација Listeria
monocytogenes
Изолација и идентификација Histomonas spp.
21.
Изолација и идентификација Trichomonas spp.
22.
Изолација и идентификација Bacillus anthracis
23.
Асколијева реакција – асколизација
18.
19.
26.
27.
28.
29.
30.
Испитивање осјетљивости изолованих сојева
бактерија на антибиотике и хемиотерапеутике
примјеном диск дифузионог метода по Kirby –
Bauer-у
Бактериолошко испитивање и процјена
употребљивости меса и органа принудно закланих
и болесно закланих животиња
Копролошка дијагностика паразита
Уролошка дијагностика паразита
Хематолошка дијагностика паразита
Дерматолошка дијагностика паразита
Патолошко – анатомска дијагностика паразита
31.
Дијагностика америчке куге пчелињег легла
32.
Дијагностика ноземозе пчела
33.
Дијагностика вароозе пчела
34.
Дијагностика акарозе пчела
35.
36.
Дијагностика кречног легла
Дијагностика каменог легла
37.
Дијагностика европске куге
24.
25.
Приручник за лабораторијску дијагностику – Стандардизација дијагностичких метода за бактеријске,
вирусне и паразитске болести животиња чије је сузбијање прописано законом, Београд, 1984.
Приручник за лабораторијску дијагностику – Стандардизација дијагностичких метода за бактеријске,
вирусне и паразитске болести животиња чије је сузбијање прописано законом, Београд, 1984.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.9.7.
Основи дијагностике паразитских болести домаћих животиња, Шибалић С., Цветковић Љ., Београд 1990.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Chapter 2.4.17.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Chapter 2.1.1.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Chapter 2.1.1.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Guideline 3.1
1) Правилник о микробиолошким критеријумима за храну (Службени Гласник Републике Српске 119/12)
2) OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Chapter 2.1.1.
Основи дијагностике паразитских болести домаћих животиња, Шибалић С., Цветковић Љ., Београд 1990.
Основи дијагностике паразитских болести домаћих животиња, Шибалић С., Цветковић Љ., Београд 1990.
Основи дијагностике паразитских болести домаћих животиња, Шибалић С., Цветковић Љ., Београд 1990.
Основи дијагностике паразитских болести домаћих животиња, Шибалић С., Цветковић Љ., Београд 1990.
Основи дијагностике паразитских болести домаћих животиња, Шибалић С., Цветковић Љ., Београд 1990.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.2.2
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.2.4.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.2.7.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.2.1.
Diagnosis of Honey Bee Disease, USDA, April 1991. Revised 2000.
Diagnosis of Honey Bee Disease, USDA, April 1991. Revised 2000.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.2.3.
Страна 2 од 12
СПИСАК МЕТОДА ИСПИТИВАЊА ВИРСВБ
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.2.6.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.2.5.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2009.
Chapter 2.4.3., 2.7.2.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2009.
Chapter 2.4.3., 2.7.2.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2009.
Chapter 2.4.3.
38.
Дијагностика Tropilаеlaps spp.
39.
Дијагностика Aethina tumida
40.
Дијагностика бруцелозе – Rose Bengal тест
41.
Дијагностика бруцелозе – RVK
42.
Дијагностика бруцелозе – iELISA тест
43.
Дијагностика бруцелозе – cELISA тест
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2009.
Chapter 2.4.3.
44.
Дијагностика Q грознице – iELISA тест
45.
Дијагностика Q грознице – RVK
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2010.
Chapter 2.1.12.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2010.
Chapter 2.1.12.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Chapter 2.4.11.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Chapter 2.4.11.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.1.9.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.4.8.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.4.8.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2009.
Chapter 2.1.3.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.7.3/4.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.5.6.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.5.6.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.1.11.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Дијагностика ензоотске леукозе говеда – iELISA
тест
Дијагностика ензоотске леукозе говеда – AGID
тест
Дијагностика лептоспирозе – MAT (микроскопска
аглутинација – лиза)
Дијагностика вирусне дијареје говеда – ELISA
тест (детекција антитијела)
Дијагностика вирусне дијареје говеда – ELISA
тест (детекција антигена)
Дијагностика болести плавог језика – cELISA тест
Дијагностика артритиса и енцефалитиса коза и
Maedi – Visna оваца – ELISA тест
Дијагностика инфективне анемије копитара –
cELISA тест
Дијагностика инфективне анемије копитара –
AGID тест
Дијагностика паратуберкулозе – iELISA тест
(детекција антитијела)
Страна 3 од 12
СПИСАК МЕТОДА ИСПИТИВАЊА ВИРСВБ
58.
Дијагностика инфективног ринотрахеитиса и
пустулозног вулвовагинитиса – ELISA тест (IgE)
Дијагностика респираторног и репродуктивног
синдрома свиња – ELISA тест
Дијагностика Neospora caninum – ELISA тест
59.
Дијагностика Атипичне куге перади – IHA тест
60.
Дијагностика Гамборо болести – iELISA тест
56.
57.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Дијагностика Mycoplasma gallisepticum и
Mycoplasma synoviae – брза крвна аглутинација
Дијагностика Mycoplasma meleagridis – брза крвна
аглутинација
Дијагностика Salmonella spp. – брза крвна
аглутинација
Дијагностика Salmonella enteritidis – ELISA тест
(детекција антитијела)
Дијагностика инфлуенце птица – iELISA тест
Дијагностика инфективног бронхитиса живине –
iELISA тест
Дијагностика бруцелозе – Rose Bengal тест
(хумани серум)
Дијагностика бруцелозе – ELISA тест (IgG)
(хумани серум)
Дијагностика бруцелозе – ELISA тест (IgM)
(хумани серум)
Дијагностика бруцелозе – RVK (хумани серум)
Дијагностика Q грознице – RVK (хумани серум)
Дијагностика Лајмске болести – ELISA тест
(хумани серум)
Дијагностика Trichinella spiralis – ELISA тест
(хумани серум)
Дијагностика Echinococcus granulosus – ELISA
тест (хумани серум)
Доказивање вируса бјеснила – TFA
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2010.
Chapter 2.4.13.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2010.
Chapter 2.8.7.
Према упутству произвођача теста
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Chapter 2.3.14.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.3.12
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.3.5.
Према упутству произвођача теста
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Chapter 2.3.11.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2010.
Chapter 2.9.9
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Chapter 2.3.4.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.3.2.
Према упутству произвођача теста
Према упутству произвођача теста
Према упутству произвођача теста
Према упутству произвођача теста
Према упутству произвођача теста
Према упутству произвођача теста
Према упутству произвођача теста
Према упутству произвођача теста
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2011.
Chapter 2.1.13.
Страна 4 од 12
СПИСАК МЕТОДА ИСПИТИВАЊА ВИРСВБ
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
Утврђивање вируса класичне куге свиња – iELISA
тест (детекција антигена)
Утврђивање вируса класичне куге свиња – iELISA
тест (детекција антитијела)
Дијагностика инфлуенце птица – FASTest AIV Ag.
(клоакални брис)
Утврђивање патогеног приона у продуженој
мождини – Western Blot
Утврђивање патогеног приона у продуженој
мождини – PrioSTRIP
Органолептички преглед
Утврђивање присуства ларви Trichinella spp.
методом вјештачке дигестије
Утврђивање присуства ларви Trichinella spp.
методом компресије
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.8.3.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.8.3.
Према упутству произвођача теста
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2010.
Chapter 2.4.6.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2010.
Chapter 2.4.6.
1) Правилник о квалитету производа од меса (Службени Лист СФРЈ 29/74)
2) Правилник о производима од млијека и стартер културама (СГ БиХ 21/11)
3) Правилник o меду и другим пчелињим производима (СГ БиХ, 37/09)
4) Правилник о квалитету сточне хране (Службени Лист СФРЈ, 15/89)
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Chapter 2.1.16
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Chapter 2.1.16
1) BAS EN ISO 11290-1:2005 Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за
детекцију и бројање Listeria monocytogenes – Дио 1: Метода детекције (ISO 11290-1:1996)
2) BAS EN ISO 11290-1/А1:2005 Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за
детекцију и бројање Listeria monocytogenes – Дио 1: Метода детекције – Амандман1: Модификација
изолације медија и тест хемолизе и укључење прецизности података (ISO 11290-1:1996/Аmd1:2004)
Правилник о методама вршења хемијских анализа и суперанализа производа од меса, масти и уља
(Службени Лист СФРЈ 25/73)
84.
Хоризонтална метода за детекцију и бројање
Listeria monocytogenes – детекција
85.
Одређивање садржаја воде гравиметријски
86.
Одређивање садржаја укупних протеина по
Kjeldahl-у – макро поступак
87.
Одређивање садржаја укупне масти екстракцијом
88.
Одређивање слободних масних киселина
89.
Одређивање пероксидног броја по Wheler-у
90.
Одређивање pH
Правилник о методама вршења хемијских анализа и суперанализа производа од меса, масти и уља
(Службени Лист СФРЈ 25/73)
Правилник о методама вршења хемијских анализа и суперанализа производа од меса, масти и уља
(Службени Лист СФРЈ 25/73)
Правилник о методама вршења хемијских анализа и суперанализа производа од меса, масти и уља
(Службени Лист СФРЈ 25/73)
Анализе животних намирница: Ј. Трајковић, Ј. Барас, М. Мирић, С. Шилер, Београд, 1983.
91.
Одређивање садржаја пепела гравиметријски
Анализе животних намирница: Ј. Трајковић, Ј. Барас, М. Мирић, С. Шилер, Београд, 1983.
Према упутству произвођача опреме
Страна 5 од 12
СПИСАК МЕТОДА ИСПИТИВАЊА ВИРСВБ
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
Одређивање садржаја натријум хлорида по
Volhard-у
Одређивање садржаја нитрита
спектрофотометријски
Одређивање полифосфата у месу и производима у
месу
Одређивање садржаја воде и суве материје
гравиметријски
Одређивање садржаја масти у млијеку и
производима од млијека
Одређивање садржаја натријум хлорида по
Volhard-у
Одређивање растворљивости млијека у праху
Одређивање садржаја сахарозе волуметријски по
Luff – Schlooru-у
Одређивање титрацијске киселости по Soxlet –
Henkel-у
Правилник о методама вршења хемијских анализа и суперанализа производа од меса, масти и уља
(Службени Лист СФРЈ 25/73)
Правилник о методама вршења хемијских анализа и суперанализа производа од меса, масти и уља
(Службени Лист СФРЈ 25/73)
BAS ISO 13730:2008 Месо и производи од меса – Одређивање садржаја укупног фосфора –
Спектрометријска метода (ISO 13730:1996, IDT)
Правилник о методама узимања узорака и методама хемијских и физичких анализа млијека и производа од
млијека (Службени Лист СФРЈ 32/83)
Правилник о методама узимања узорака и методама хемијских и физичких анализа млијека и производа од
млијека (Службени Лист СФРЈ 32/83)
Правилник о методама узимања узорака и методама хемијских и физичких анализа млијека и производа од
млијека (Службени Лист СФРЈ 32/83)
Правилник о методама узимања узорака и методама хемијских и физичких анализа млијека и производа од
млијека (Службени Лист СФРЈ 32/83)
Правилник о методама за контролу меда и других пчелињих производа (Службени Гласник БиХ, 37/09)
Правилник о методама узимања узорака и методама хемијских и физичких анализа млијека и производа од
млијека (Службени Лист СФРЈ 32/83)
Одређивање сирових протеина по Kjeldahl-у
Према упутству произвођача опреме
Одређивање запреминске масе млијека
лактодензиметром
Одређивање укупног броја бактерија методом
проточне цитометрије
Одређивање броја соматских ћелија методом
проточне цитометрије
Утврђивање хемијског састава млијека методом
инфрацрвене спектрофотометрије
Утврђивање тачке мржњења криоскопском
методом
Алкохолна проба
Одређивање садржаја редукујућих шећера
волуметријски по Luff – Schlooru-у
Одређивање садржаја сахарозе волуметријски по
Luff – Schlooru-у
Одређивање садржаја воде рефрактометријски
Правилник о методама узимања узорака и методама хемијских и физичких анализа млијека и производа од
млијека (Службени Лист СФРЈ 32/83)
Према упутству произвођача опреме
BAS ISO 13366-2:2008 Млијеко – бројање соматских ћелија – Дио 2: Упутство за рад флуоро-оптоелектронских бројача (ISO 13366-2:2006)
BAS ISO 9622:2008 Пуномасно млијеко – Одређивање садржаја млијечне масти, бјеланчевина и лактозе –
Упутство за рад са mid-infrared инструментима (ISO 9622:1999)
Према упутству произвођача опреме
Стандардне методе анализе млијека и млијечних производа, Царић М., Милановић С., Вуцеља Д., 2000.
Правилник о методама за контролу меда и других пчелињих производа (Службени Гласник БиХ, 37/09)
Правилник о методама за контролу меда и других пчелињих производа (Службени Гласник БиХ, 37/09)
Правилник о методама за контролу меда и других пчелињих производа (Службени Гласник БиХ, 37/09)
Страна 6 од 12
СПИСАК МЕТОДА ИСПИТИВАЊА ВИРСВБ
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
Одређивање садржаја пепела (минералних
материја) гравиметријски
Одређивање киселости волуметријски
Одређивање твари нетопљивих у води
гравиметријски
Одређивање садржаја хидроксиметилфурфурола
по Winkler-у
Одређивање елекричне проводљивости
кондуктометријски
Одређивање садржаја влаге сушењем на 105ºC
Одређивање садржаја сирових масти екстракцијом
по Soxlet-у
Одређивање садржаја сировог пепела жарењем на
550ºC
Одређивање садржаја натријум хлорида –
волуметријска метода по Volhard-у
Одређивање садржаја сирове целулозе по
Henneberg – Stohman-у
Одређивање садржаја сирових протеина по
Kjeldahl-у
Одређивање садржаја калцијума
комплексометријском методом
Одређивање садржаја пепела нерастворљивог у
хлороводоничној киселини
Одређивање pH вриједности директном
потенциометријом
125.
Одређивање садржаја скроба полариметријски
126.
Одређивање киселинског степена
128.
Одређивање садржаја фосфора
спектрофотометријски
Одређивање квалитета кукуруза
129.
Дијагностика слинавке и шапа – ELISA тест
127.
Правилник о методама за контролу меда и других пчелињих производа (Службени Гласник БиХ, 37/09)
Правилник о методама за контролу меда и других пчелињих производа (Службени Гласник БиХ, 37/09)
Правилник о методама за контролу меда и других пчелињих производа (Службени Гласник БиХ, 37/09)
Правилник о методама за контролу меда и других пчелињих производа (Службени Гласник БиХ, 37/09)
Правилник о методама за контролу меда и других пчелињих производа (Службени Гласник БиХ, 37/09)
Правилник о методама узимања узорака и методама физичких, хемијских и микробиолошких анализа сточне
хране (Службени Лист СФРЈ 15/87)
Правилник о методама узимања узорака и методама физичких, хемијских и микробиолошких анализа сточне
хране (Службени Лист СФРЈ 15/87)
Правилник о методама узимања узорака и методама физичких, хемијских и микробиолошких анализа сточне
хране (Службени Лист СФРЈ 15/87)
Правилник о методама узимања узорака и методама физичких, хемијских и микробиолошких анализа сточне
хране (Службени Лист СФРЈ 15/87)
Правилник о методама узимања узорака и методама физичких, хемијских и микробиолошких анализа сточне
хране (Службени Лист СФРЈ 15/87)
Према упутству произвођача опреме
Правилник о методама узимања узорака и методама физичких, хемијских и микробиолошких анализа сточне
хране (Службени Лист СФРЈ 15/87)
Правилник о методама узимања узорака и методама физичких, хемијских и микробиолошких анализа сточне
хране (Службени Лист СФРЈ 15/87)
Правилник о методама узимања узорака и методама физичких, хемијских и микробиолошких анализа сточне
хране (Службени Лист СФРЈ 15/87)
Правилник о методама узимања узорака и методама физичких, хемијских и микробиолошких анализа сточне
хране (Службени Лист СФРЈ 15/87)
Правилник о методама узимања узорака и методама физичких, хемијских и микробиолошких анализа сточне
хране (Службени Лист СФРЈ 15/87)
Правилник о методама узимања узорака и методама физичких, хемијских и микробиолошких анализа сточне
хране (Службени Лист СФРЈ 15/87)
ЈУС Е.Б3516
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Chapter 2.1.5.
Страна 7 од 12
СПИСАК МЕТОДА ИСПИТИВАЊА ВИРСВБ
130.
Дијагностика артритиса и енцефалитиса коза и
Maedi-Visna оваца – AGID тест
131.
Дијагностика бјеснила – ELISA тест
132.
Утврђивање присуства укупног микотоксина у
храни и храни за животиње – ELISA тест
Према упутству произвођача теста
133.
Одређивање биохемијских параметара
Према упутству произвођача опреме
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
Одређивање тачке мржњења млијека методом
инфрацрвене спектрофотометрије
Дијагностика синдрома пада носивости – ELISA
Утврђивање антипаразитика ивермектина – ELISA
тест
Хоризонтални метод за детекцију и бројање
ентеробактерија у храни и храни за животиње –
бројање
Хоризонтална метода за бројање Bacillus cereus
Утврђивање антимикробних материја – PREMI
тест
Утврђивање хормона кленбутерола – ELISA тест
Одређивање присуства резидуа антибиотика у
сировом млијеку квалитативно – Delvotest
Утврђивање присуства генома вируса авијарне
инфлуенце методом qPCR
Дијагностика West Nile – ELISA тест (IgM)
Доказивање анималних протеина различитих
животињских врста – ELISA тест
Утврђивање вируса афричке куге свиња – ELISA
тест (детекција антигена)
Утврђивање вируса афричке куге свиња – ELISA
тест (детекција антитијела)
Утврђивање присуства генома вируса западног
Нила методом qPCR
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.7.3/4.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2011.
Chapter 2.1.13.
Према упутству произвођача опреме
Према упутству произвођача теста
Према упутству произвођача теста
BAS ISO 21528-2:2008 Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонталне методе за детекцију и
бројање Enterobacteriaceae – Дио 2: Метод бројања колонија (ISO 21528-2:2004)
BAS EN ISO 7932:2005 Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за бројање
Bacillus cereus – Техника бројања колонија на 30 степени С (ISO 7932:2004)
Према упутству произвођача теста
Према упутству произвођача теста
Према упутству произвођача опреме
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Chapter 2.3.4.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.1.20.
Према упутству произвођача теста
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Chapter 2.8.1.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2012.
Chapter 2.8.1.
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008.
Chapter 2.1.20.
Страна 8 од 12
СПИСАК МЕТОДА ИСПИТИВАЊА ВИРСВБ
148.
Утврђивање присуства генома вируса плавог
језика методом qPCR
149.
Детекција Salmonella spp. у фецесу животиња и
узорцима околиша из фазе примарне производње
150.
Хоризонтална метода за детекцију Salmonella spp.
151.
152.
153.
154.
Утврђивање присуства генома DNK бактерија
Brucella spp. Методом qPCR
Одређивање садржаја нитрита у месу и
производима од меса
Одређивање садржаја протеина у месу и
производима од меса
Одређивање садржаја воде у месу и производима
од меса
1. OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2009.
Chapter 2.1.3.
2. Taussiant J.F. et all: Blutongue virus detection by two real-time RT-qPCR targeting two different genomic
segments. Journal of Virological Methods, Volume 140, 2007.
BAS EN ISO 6579/Amd1:2008 Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтални метод за
детекцију Salmonella spp. – Амандман 1: Анекс Д: Детекција Salmonella spp. у животињском измету и у
узорцима околиша из фазе примарне производње (ISO 6579:2002/Amd. 1:2007)
1) BAS EN ISO 6579:2005 Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за детекцију
Salmonella spp. (ISO 6579:2002)
2) BAS EN ISO 6579/AC:2005 Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за
детекцију Salmonella spp. – Амандман A (ISO 6579:2002/Cor. 1:2004)
1. OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2009.
Chapter 2.4.3.
BAS ISO 2918:2007 Месо и производи од меса – Одређивање садржаја нитрита (ISO 2918:1975, IDT)
BAS ISO 937:2007 Месо и производи од меса – Одређивање садржаја нитрогена (ISO 937:1978, IDT)
BAS ISO 1442:2007 Месо и производи од меса – Одређивање садржаја влаге (ISO 1442:1997, IDT)
155.
Одређивање садржаја протеина у млијеку
BAS EN ISO 8968-2: Млијеко – Одређивање садржаја нитрогена – Дио 2: метода спаљивања у блоку (Макро
метода) (EN ISO 8968-2:2001, IDT; ISO 89682:2001, IDT)
156.
Одређивање укупне суве материје у млијеку,
павлаци и евапорираном млијеку
ISO 6731/IDF 21:2010 Milk, cream and evaporated milk – Determination of total solids content
157.
Хоризонтална метода за детекцију и бројање
Listeria monocytogenes – бројање
158.
Хоризонтални метод за бројање квасаца и
плијесни (производи чија је активност воде >0,95)
159.
Хоризонтални метод за бројање квасаца и
плијесни (производи чија је активност воде ≤0,95)
160.
Утврђивање присуства афлатоксина М1 у млијеку
и производима од млијека – ELISA тест
1) BAS EN ISO 11290-2:2005 Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за
детекцију и бројање Listeria monocytogenes – Дио 2: Метода нумерације (ISO 11290-2:1998)
2) BAS EN ISO 11290-2/A1:2005 Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за
детекцију и бројање Listeria monocytogenes – Дио 2: Метода нумерације – Амандман 1: Модификација
нумерације медија (ISO 11290-2:1998/Amd1:2004)
BAS ISO 21527-1:2009 Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за бројање
квасаца и плијесни – Дио 1: Техника бројања колонија у производима код којих је активитет воде већи од
0,95 (21527-1:2008)
BAS ISO 21527-2:2009 Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за бројање
квасаца и плијесни – Дио 2: Техника бројања колонија у производима код којих је активитет воде мањи или
једнак 0,95 (ISO 21527-2:2008)
Према упутству произвођача теста
Страна 9 од 12
СПИСАК МЕТОДА ИСПИТИВАЊА ВИРСВБ
161.
Хоризонтални метод за бројање микроорганизама
162.
Хоризонтална метода за бројање β glukuronidaza
позитивне Escherichia coli
163.
Хоризонтална метода за бројање коагулаза
позитивних стафилокока
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
Утврђивање присуства хлорамфеникола у млијеку
и производима од млијека
Утврђивање присуства хистамина у риби и
производима од рибе
Утврђивање ефикасности дезинфекционог
средства
Хоризонтална метода за бројање Clostridium
perfringens
Утврђивање присуства резидуа антибиотика –
метод 6 плоча
Дијагностика лептоспирозе говеда (Leptospira
hardjo) – ELISA тест
Дијагностика туберкулозе – γ интерферонски тест
Квантитативно одређивање афлатоксина М1 у
млијеку (LC-MS/MS)
Квантитативно одређивање афлатоксина B1, B2,
G1, G2 у храни и храни за животиње – LC-MS/MS
Квантитативно одређивање охратоксина А у храни
и храни за животиње – LC-MS/MS
Oдређивање олова атомском апсорпционом
спектрофотометријом
Oдређивање кадмијума атомском апсорпционом
спектрофотометријом
BAS EN ISO 4833:2006 Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтални метод за бројање
микроорганизама – Техника бројања колонија на 30°C (ISO 4833:2003)
BAS ISO 16649-2:2008 Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за бројање
<бета>глукуронидаза позитивне Escherichia coli – Дио 2: Техника бројања колонија на 44ºC koristeći i 5bromo-4-hloro-3-indolil <beta>-D-glukuronid (ISO 16649-2:2001)
1) BAS EN ISO 6888-1:2005 Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за бројање
коагулаза позитивних стафилокока Staphylococcus aureus и друге врсте) – Дио 1: Техника коришћења BairdParker агар-медија (ISO 6888-1:1999)
2) BAS EN ISO 6888-1/Amd 1:2005 Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за
бројање коагулаза позитивних стафилокока Staphylococcus aureus и друге врсте) – Дио 1: Техника коришћења
Baird-Parker агар-медија – Амандман 1: Укључивање прецизности података (ISO 6888-1:1999/Amd. 1:2003)
Према упутству произвођача теста
Према упутству произвођача теста
BAS EN 1276:2010 Хемијски дезинфицијенси и антисептици – Квантитативни суспензијски тест за процјену
бактерицидног дјеловња хемијских дезинфицијенса и антисептика, који се употребљавају у подручјима
прехрамбене и других индустрија, домаћинстава и јавних установа – Метода испитивања и захтјеви (фаза 2,
корак 1)
BAS EN ISO 7937:2005 Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за нумерацију
Clostridium perfringens – Техника бројања колонија (ISO 7937:2004)
Metodicky pokun na stanoveni rezidui inhibičnich latek ve tkanich, mlece, vejcich a potravinach (SOP4 SVU Praha,
Metodicky pokun NRL SVS ČR z 1.6.2008.), Statni veterinarni ustav Praha
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 2, Paris, 2008. Chapter
2.1.9
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 2, Paris, 2009. Chapter
2.4.7.
Према упутству произвођача опреме
Према упутству произвођача опреме
Према упутству произвођача опреме
Према упутству произвођача опреме
Према упутству произвођача опреме
Страна 10 од 12
СПИСАК МЕТОДА ИСПИТИВАЊА ВИРСВБ
176.
Oдређивање живе директним спаљивањем на
живином анализатору АМА 254
Према упутству произвођача опреме
177.
Одређивање садржаја протеина по Кjeldahl-у
Према упутству произвођача опреме
178.
Према упутству произвођача опреме
179.
Одређивање садржаја масти по Soxhlet-u
Одређивање садржаја воде и суве материје
180.
Одређивање садржаја NaCl пo Volhard-u
Анализе животних намирница: Ј. Трајковић, Ј. Барас, М. Мирић, С. Шилер, Београд, 1983.
181.
Одређивање садржаја пепела
Анализе животних намирница: Ј. Трајковић, Ј. Барас, М. Мирић, С. Шилер, Београд, 1983.
182.
Анализе животних намирница: Ј. Трајковић, Ј. Барас, М. Мирић, С. Шилер, Београд, 1983.
BAS ISO 15213:2008 Микробиологија хране и хране за животиње – Хоризонтална метода за бројање
сулфиторедукујућих бактерија које расту при анаеробним условима (ISO 15213:2003)
193.
Одређивање киселости
Хоризонтална метода за бројање
сулфиторедукујућих анаеробних бактерија
Утврђивање присуства афлатоксина Б1 у храни за
животиње – ELISA тест
Хемијско испитивање производа од млијека NIRспектрометријом
Хемијско испитивање меса и производа од меса
NIR- спектрометријом
Одређивање садржаја укупне суве материје у сиру
и топљеном сиру
Одређивање присуства хлорамфеникола – ELISA
тест
Утврђивање присуства афлатоксина B1 – ELISA
тeст
Утврђивање присуства микотоксина – ELISA тeст
Утврђивање присуства охратоксина A – ELISA
тест
Утврђивање присуства деоксиваленона – ELISA
тест
Утврђивање присуства фумонисина – ELISA тест
194.
Утврђивање присуства зеараленона – ELISA тест
Према упутству произвођача теста
195.
Одређивање присуства T-2 токсина – ELISA тест
Према упутству произвођача теста
196.
Одређивање броја микроорганизама
BAS EN ISO 6222:2003 Квалитет воде – Бројање узгојених микроорганизама – Одређивање броја колонија
цијепљењем агар храњиве подлоге за гајење
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
Анализе животних намирница: Ј. Трајковић, Ј. Барас, М. Мирић, С. Шилер, Београд, 1983.
Према упутству произвођача теста
Према упутству произвођача опреме
Према упутству произвођача опреме
Сир и топљени сиреви – Одређивање садржаја укупне суве материје - (Референтна матода) (BAS EN ISO
5534:2004); IDT; ISO 5534:2004, IDT) – референтна метода
Према упутству произвођача теста
Према упутству произвођача теста
Према упутству произвођача теста
Према упутству произвођача теста
Према упутству произвођача теста
Према упутству произвођача теста
Страна 11 од 12
СПИСАК МЕТОДА ИСПИТИВАЊА ВИРСВБ
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
Детекција и бројање Escherichia coli и
колиформних бактерија методом мембранске
филтрације
Детекција и бројање цријевних ентерокока
методом мембранске филтрације
Детекција и бројање Pseudomonas aeruginosa
методом мембранске филтрације
Детекција и бројање спора сулфиторедукујућих
анаероба (клостридија) методом мембранске
филтрације
Одређивање присуства флорфеникола – ELISA
тест
Хоризонтални метод за бројање микроорганизама
– техника излијевања подлоге
Хоризонтални метод за бројање микроорганизама
– техника засијавања на површину подлоге
1) BAS EN ISO 9308-1:2003 Квалитет воде – Детекција и бројање Escherichia coli и колиформних бактерија –
Дио 1: Метода мембранске филтрације
2) BAS EN ISO 9308-1/Cor1:2010 Квалитет воде – Детекција и бројање Escherichia coli и колиформних
бактерија – Дио 1: Метода мембранске филтрације
BAS EN ISO 7899-2:2003 Квалитет воде – Детекција и бројање цријевних ентерокока – Дио 2: Метода
мембранске филтрације
BAS EN ISO 16266:2009 Квалитет воде – Детекција и бројање Pseudomonas aeruginosa – Метода мембранске
филтрације
BAS EN 26461-2:2003 Квалитет воде – Детекција и бројање спора сулфиторедукујућих анаероба (clostridija) –
Дио 1: Метода мембранском филтрацијом
Према упутству произвођача теста
BAS EN ISO 4833-1:2014 Микробиологија ланца хране – Хоризонтална метода за бројање микроорганизама –
Дио 1: Бројање колонија при 30ºС техником излијевања подлоге (ISO 4833-1:2013)
BAS EN ISO 4833-2:2014 Микробиологија ланца хране – Хоризонтална метода за бројање микроорганизама –
Дио 2: Бројање колонија при 30ºС техником засијавања на површину подлоге (ISO 4833-2:2013)
АКРЕДИТОВАНА МЕТОДА
Страна 12 од 12
Download

Spisak metoda ispitivanja VIRSVB