HİZMET
ve
FİYAT LİSTESİ
www.neuanimalhospital.com
[email protected]
0 392 675 10 00 / 3145 - 3150
Yakın Doğu Üniversitesi
Yakın Doğu Bulvarı
Lefkoşa - KKTC
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
www.neu.edu.tr
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
MUAYENE - KLİNİK ÜCRETLERİ
Muayene
¨ 40
¨ 40
Kontrol
¨ 20
¨ 20
Yırtıcı Kuşlar
¨ Ücretsiz
¨ Ücretsiz
Deniz Kaplumbağası
¨ Ücretsiz
Tedavi - 50
¨ 50
¨ 50
Tedavi - 100
¨ 100
¨ 100
Tedavi - 150
¨ 150
¨ 150
Konsültasyon (Dış)
Konsültasyon (İç)
AŞI ve ANTİ-PARAZİTER UYGULAMALAR
Coronavirüs Aşısı (CCV)
¨ 45
Kedi Karma Aşısı (FCV, FHV, FPLV)
¨ 40
Kedi Lösemi Aşısı (FeLV)
¨ 50
Kennel Cough Bacterin (Bordetella bronchiseptica)
¨ 45
Köpek Karma Aşısı (CDV, CPV, ICH, CAV-2, PI, CCV,
¨ 40
Leptospirosis)
Kuduz Aşısı (Rabies)
¨ 50
Parvovirüs Aşısı (CPV)
¨ 40
Puppy Karma Aşısı (CCV ve CPV)
¨ 40
Tetanoz Aşısı
¨ 50
İç Parazit (1 tablet)
¨5
¨5
İç Parazit (Spot-on, kiloya göre değişmektedir.)
¨ 40-45
¨ 40-45
Dış Parazit (Spot-on, kiloya göre değişmektedir.)
¨ 40-60
¨ 40-60
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
¨ 50
1
TEDAVİ ve UYGULAMA ÜCRETLERİ
Beyin-omurilik sıvısı (BOS) alma, enjeksiyon
¨ 100
Bronko alevolar lavaj (BAL)
¨ 125
Kan transfüzyonu
¨ 220
Kursak sondası uygulaması
¨ 20
Lavman uygulaması (Enema)
¨ 95
¨ 65
Mide sondası uygulaması (Beslenme)
¨ 45
¨ 45
Mikroçip implantasyonu
¨ 65
¨ 65
Ötenazi
¨ 100
¨ 100
Transtrakeal yıama
¨ 100
Elektrokardiograk Muayene (EKG)
¨ 250
¨ 250
Yoğun Bakım (Günlük)
¨ 50
¨ 50
¨ 220
Sitoloji (Bknz. Klinik Sitoloji)
-Tüm işlemlere muayene ücreti ayrıca ilave edilecektir.
-Gerekli olan işlemlerde ayrıca anastezi, malzeme, ilaç, görüntülü tanı ve laboratuvar ücreti ilave edilecektir.
2
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
MİNÖR CERRAHİ GİRİŞİMLER
Abdominosentez
¨ 50
¨ 40
Açık yara tedavisi (Her uygulama)
¨ 30-50
¨ 25-40
Anal kese temizliği (AKT)
¨ 40
¨ 40
Biyopsi (Yüzlek)
¨ 125
¨ 100
Biyopsi (İç organ)
¨ 175
¨ 150
Yabancı cisim çıkarma(Kulak, burun,ayak)
¨ 125
¨ 100
Doku yırtığı onarımı
¨ 150
¨ 125
Fistül tedavisi
¨ 200
¨ 175
Pansuman
¨ 35
¨ 30
Bandaj uygulaması
¨ 60
¨ 50
İdrar yolu sondalama
¨ 50
¨ 40
Açık abdominal drenaj (Tek uygulama)
¨ 40
¨ 30
Sistosentez
¨ 50
¨ 40
Apse tedavisi
¨ 150
¨ 100
-Tüm işlemlere muayene ücreti ayrıca ilave edilecektir.
-Gerekli olan işlemlerde ayrıca anastezi, malzeme, ilaç, görüntülü tanı ve laboratuvar ücreti ilave edilecektir.
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
3
MAJÖR CERRAHİ GİRİŞİMLER
Damak yarığı operasyonu
¨ 400
¨ 300
Nazofarengeal girişim
¨ 150
¨ 100
Sinus trepanasyonu
¨ 400
¨ 250
Salya kisti operasyonu (Tek taraı)
¨ 500
¨ 300
Salya kisti operasyonu (Çift taraı)
¨ 800
¨ 550
Şelioplasti
¨ 250
¨ 250
Tonsillektomi
¨ 250
¨ 150
Abdominal fıtık operasyonu
¨ 350
¨ 250
Göbek fıtığı operasyonu
¨ 200
¨ 175
*Diagnostik laparatomi
¨ 150
¨ 100
Abdominal stül operasyonu
¨ 600
¨ 500
Gastrik torsiyon operasyonu
¨ 750
Gastropeksi
¨ 250
Gastronomi
¨ 450
¨ 250
Enterotomi / Enterektomi
¨ 500-650
¨ 400
Rektopeksi
¨ 300
¨ 250
Rektal operasyonlar
¨ 500
¨ 350
Kolesistektomi
¨ 500
¨ 300
Subtotal kolektomi
¨ 700
¨ 500
Splenektomi
¨ 600
¨ 450
Nefrektomi
¨ 750
¨ 500
Prostatektomi
¨ 600
* Sadece karın boşluğunu açma kapama durumunda uygulanacak ücrettir.
-Tüm işlemlere muayene ücreti ayrıca ilave edilecektir.
-Gerekli olan işlemlerde ayrıca anastezi, malzeme, ilaç, görüntülü tanı ve laboratuvar ücreti ilave edilecektir.
4
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
MAJÖR CERRAHİ GİRİŞİMLER
Anal Kese ekstirpasyonu
¨ 350
¨
Deride greft - ap uygulamaları
¨ 600
¨ 450
Diyafram fıtığı operasyonu
¨ 1.000
¨ 850
Ektopik üreter operasyonu
¨ 800
¨ 500
Kastrasyon
¨ 200
¨ 120
¨ 400
Kedi emboli operasyonu
İnginal fıtık operasyonu
¨ 500
¨ 300
Özefagus operasyonu
¨ 750 - 1.000
¨ 500
Penis amputasyonu
¨ 500
¨ 300
Perikardiosentez
¨ 250
¨ 150
Perineal fıtık operasyonu (Tek taraı)
¨ 650
Perineal fıtık operasyonu (Çift taraı)
¨ 1.000
Kriptorşidi operasyonu
¨ 400
¨ 300
Sistotomi
¨ 400
¨ 300
Torakosentez
¨ 200
¨ 150
Torakotomi
¨ 750
¨ 450
Mikrocerrahi nöroliz
¨ 400
¨ 300
Üretrostomi
¨ 600
¨ 500
Üretrotomi
¨ 450
¨ 250
Tümör operasyonu (Minör)
¨ 300
¨ 200
Tümör operasyonu (Majör)
¨ 750
¨ 600
Vazektomi
¨ 250
¨ 150
-Tüm işlemlere muayene ücreti ayrıca ilave edilecektir.
-Gerekli olan işlemlerde ayrıca anastezi, malzeme, ilaç, görüntülü tanı ve laboratuvar ücreti ilave edilecektir.
YDÜ Hayvan Hastanesi ©2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
5
KULAK HASTALIKLARI
Kulak Temizleme, yıkama (Her uygulama)
¨ 60
¨ 40
Othematom (Cerrahi tedavi)
¨ 500
¨ 250
Bulla osteotomi (BO)
¨ 650
¨ 400
Otitis eksterna tedavisi
¨ 350
¨ 250
Otitis media tedavisi (Myringotomi)
¨ 400
¨
Total kulak yolu ablasyonu (TKYA)
¨ 750
¨ 400
TKYA + BO
¨ 1.000
¨ 600
GÖZ HASTALIKLARI
Göz içi basıncı ölçümü (Tonopen)
¨ 40
¨ 40
Bulbus okuli ekstirpasyonu
¨ 300
¨ 200
Göz kapağı ve kirpik operasyonu (Tek taraı)
¨ 400
¨ 250
Göz kapağı ve kirpik operasyonu (Çift taraı)
¨ 650
¨ 400
Lens luksasyonu operasyonu
¨ 1.000
¨ 1.000
Katarakt operasyonu
¨ 1.500
¨ 1.500
Korneakonjuktival ep-greft operasyonları
¨ 800
¨ 600
Keratoplasti (Kornea nakli)
¨ 1.500
¨ 1.500
Göz Full Check-up
¨ 200
¨ 200
-Tüm işlemlere muayene ücreti ayrıca ilave edilecektir.
-Gerekli olan işlemlerde ayrıca anastezi, malzeme, ilaç, görüntülü tanı ve laboratuvar ücreti ilave edilecektir.
6
YDÜ Hayvan Hastanesi ©2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
SİNİR CERRAHİSİ
Periferik sinir cerrahisi
¨ 600
¨ 400
Spinal kord cerrahisi
¨ 2.000
¨ 1.500
DİŞ HASTALIKLARI
Basit diş çekimi (Tek diş)
¨ 60
¨ 50
Basit diş çekimi (Birden fazla)
¨ 150
¨ 100
Cerrahi diş çekimi
¨ 150
¨ 100
Endodontik tedavi (Tek diş kanal tedavisi)
¨ 300
¨ 250
Manuel detartaraj
¨ 200
¨ 200
Skaler ile detartaraj
¨ 200
¨ 200
Periodontik tedavi
¨ 300
¨ 300
Polisaj
¨ 100
¨ 100
Ortodontik tedavi
¨ 300
¨ 250
Ağız haritası hazırlama
¨ 40
¨ 40
-Tüm işlemlere muayene ücreti ayrıca ilave edilecektir.
-Gerekli olan işlemlerde ayrıca anastezi, malzeme, ilaç, görüntülü tanı ve laboratuvar ücreti ilave edilecektir.
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
7
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
Alt - üst çene operasyonları
¨ 1.500 - 2.000
¨ 1.500
Artrodez
¨ 1.500
¨ 1.500
Atelli bandaj
¨ 200
¨ 200
Çapraz bağ kopuğu operasyonu
¨ 1.500
¨ 1.500
Dirsek çıkığı (Açık redüksiyon)
¨ 1.500
¨ 1.500
Dirsek çıkığı (Kapalı redüksiyon)
¨ 500
¨ 300
Ekstremite amputasyonu
¨ 1.500
¨ 1.000
Kırık tedavisi (İntramedüller çivileme ile)
¨ 1.500 - 2.000
¨ 1.500 - 2.000
Kalça çıkığı (Açık redüksiyon)
¨ 2.500
¨ 2.500
Kalça çıkığı (Kapalı redüksiyon)
¨ 500
¨ 300
Kaput femoris rezeksiyonu
¨ 1.500
¨ 1.500
Kırık tedavisi (Açık redüksiyon)
¨ 1.000
¨ 1.000
Kırık tedavisi (Kapalı redüksiyon)
¨ 300
¨ 300
Kaudektomi
¨ 150
¨ 100
Omuz çıkığı (Açık redüksiyon)
¨ 1.500
¨ 1.500
Omuz çıkığı (Kapalı redüksiyon)
¨ 500
¨ 300
Patella çıkığı operasyonu
¨ 1.500
¨ 1.500
Osteosentez (Plak uygulama ile)
¨ 2.500
¨ 2.000
Tenora
¨ 300
¨ 250
Total kalça protezi
TPO
-Tüm işlemlere muayene ücreti ayrıca ilave edilecektir.
-Gerekli olan işlemlerde ayrıca anastezi, malzeme, ilaç, görüntülü tanı ve laboratuvar ücreti ilave edilecektir.
8
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
ANASTEZİ ve REANİMASYON
*Gaz anastezi
¨ 150
¨ 100
*Kat anastezi
¨ 50
¨ 40
Reanimasyon işlemleri
¨ 200
¨ 150
*Regional anastezi
¨ 50
¨ 30
Epidural anastezi
¨ 200
¨ 150
*Tanı ve tedavi sırasında gerekli görüldüğü durumlarda ücreti ayrıca ilave edilecektir.
-Tüm işlemlere muayene ücreti ayrıca ilave edilecektir.
-Gerekli olan işlemlerde ayrıca malzeme, ilaç, görüntülü tanı ve laboratuvar ücreti ilave edilecektir.
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
9
GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
Dijital röntgen
¨ 60
¨ 60
Artrogra
¨ 130
¨ 130
Fistülogra
¨ 100
¨ 100
Özefagogra
¨ 140
¨ 140
Gastroenterogra
¨ 300
¨ 300
Kolonogra
¨ 120
¨ 120
İntravenöz pyelogra (İVP)
¨ 250
¨ 250
Sistogra (Pozitif ve negatif kontrast)
¨ 140
¨ 140
Retrograd üretogra
¨ 130
¨ 130
Retrograd vagino üretrogra (Sistometogram)
¨ 150
¨ 150
Kolesistogra
¨ 200
¨ 200
Şeliogra
¨ 130
¨ 130
Kalça displazisi (KD)
¨ 140
Dirsek displazisi (DD)
¨ 140
Omuzda osteokondrozis disekans (OCD)
¨ 100
KD ve OD (Omur displazisi) birlikte
¨ 300
KD-OD ve OCD birlikte
¨ 375
Myelogra
¨ 200
¨ 200
Abdominal ultrasonogra (USG)
¨ 100
¨ 100
Doppler USG
¨ 150
¨ 150
-Tüm işlemlere muayene ücreti ayrıca ilave edilecektir.
-Gerekli olan işlemlerde ayrıca anastezi, malzeme, ilaç ve laboratuvar ücreti ilave edilecektir.
10
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
DOĞUM ve JİNEKOLOJİ
Jinekolojik B mode USG
¨ 50
¨ 50
Gebelik B mode USG
¨ 100
¨ 50
Renkli jinekolojik doppler USG
¨ 100
¨ 70
Renkli gebelik doppler USG
¨ 150
¨ 100
Endoskopik muayene
¨ 250
¨ 250
Overektomi
¨ 350
¨ 200
Ovariohysterektomi (OHE)
¨ 350
¨ 200
Sezeryan operasyonu
¨ 450
¨ 300
TVT Operasyonu
¨ 350
¨ 250
Meme tümörü operasyonu (Lokal)
¨ 350
¨ 300
Meme tümörü operasyonu (Generalize)
¨ 600
¨ 550
Meme tümörü operasyonu + OHE (Lokal)
¨ 800
¨ 500
Meme tümörü operasyonu + OHE (Generalize)
¨ 1.000
¨ 700
Prolapsus uteri operasyonu
¨ 400
¨ 350
Vaginal hiperplazi operasyonu
¨ 400
¨ 350
Pyometra - CEH operasyonları
¨ 500
¨ 350
Vaginal tümör ve anomali operasyonları
¨ 500
¨ 450
Ovarian remnant sendromu operasyonu
¨ 300
¨ 200
Vaginoplasti
¨ 300
¨ 250
Stumpf pyometra operasyonu
¨ 350
¨ 200
Abort uygulamaları (İlaç dahil değil)
¨ 100
¨ 100
İntraservikal katater uygulamaları
¨ 80
-Tüm işlemlere muayene ücreti ayrıca ilave edilecektir.
-Gerekli olan işlemlerde ayrıca anastezi, malzeme, ilaç, görüntülü tanı ve laboratuvar ücreti ilave edilecektir.
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
11
DOĞUM ve JİNEKOLOJİ
Genel jinekolojik check-up
¨ 200
¨ 120
Güç doğum girişimleri
¨ 150
¨ 100
Retensiyo sekundinarium tedavisi
¨ 100
¨ 100
Tohumlama (Endoskopik)
¨ 200
Tohumlama (Normal)
¨ 100
Yumurta retensiyonu (Kuş)
¨ 50
İnfertilite/siklus stimülyason akupuntur tedavisi
¨ 250
¨ 250
İnfertilite/siklus stimülyason homeopati tedavisi
¨ 100
¨ 100
Vaginal sitoloji
¨ 100
¨ 100
DİĞER HİZMETLER
Anal kese temizliği
¨ 40
¨ 40
Banyo
¨ 100
¨ 100
Hospitalizasyon
¨ 30
¨ 30
Tırnak bakımı
¨ 20
¨ 20
Traş
¨ 120
¨ 100
Traş + Banyo + Anal Kese Temizliği +
Dış Kulak Yolu Temizliği + Tırnak Bakımı
¨ 200
¨ 150
-Tüm işlemlere muayene ücreti ayrıca ilave edilecektir.
-Gerekli olan işlemlerde ayrıca anastezi, malzeme, ilaç, görüntülü tanı ve laboratuvar ücreti ilave edilecektir.
12
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
LABORATUVAR
HİZMETLERİ
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
Laboratuvar Hizmeti; analize gönderilen bir örneğin, alınmasından talep edilen testlerin çalışılarak sonuçların
raporlanması aşamasına kadar geçen 3 ana süreci kapsamaktadır.
1- Pre-Analitik Süreç: Laboratuvar dışı (Hayvanın geçmişi, klinik durumu, test parametrelerinin belirlenmesi,
hayvanın hazırlanması, uygun tip ve miktarda örneklerin alınması, muhafazası, laboratuvara ulaştırılması
gibi) ve Laboratuvar içi (talep edilen teste göre örnek uygunluk kontrolü [miktar, tipi gibi]) olarak ikiye ayrılır.
2- Analitik Süreç: Testlerin çalışıldığı ve sonuçların elde edildiği süreçtir. Süreç içerisinde örneklerin analize
hazırlanması, cihazların hazırlanması, iç kontroller, kalibrasyonlar, analizin takibi (her testin süresi fark
edebilir), sonuçların elde edilmesi ve kontrolü (gerekirse tekrarı) gibi işlemler yapılır.
3- Post-Analitik Süreç: Sonuçların raporlanarak onaylanmasını takiben ilgili hekim/kişilere iletildiği süreçtir.
Laboratuvar hizmeti kapsamında çalışılan tüm testlerin termin zamanları yukarıda belirtilen süreçler dikkate
alınarak belirlenmiştir.
Örnek Kısaltmaları
S: Serum
P: Plazma
EB: EDTA Tam Kan
EP: EDTA Plazma
HB: Li Heparinli Tam Kan
HP: Li Heparinli Plazma
İdr.: İdrar
G: Gaita
BOS: Beyin-Omurilik Sıvısı
Metot Kısaltmaları
Agg.: Aglütinasyon Testi
ELISA: Enzyme Linked Immunosorbent Assay
ICT: İmmunokromotograk Test Metodu
IFA: İmmunoresan Antikor Tekniği
ITA: İmmunotürbidimetrik Metot
Ki.-Fotometrik: Kinetik Enzimatik Fotometrik
Ko.-Fotometrik: Kolorimetrik Enzimatik Fotometrik
Koag.: Koagülometrik Test
LAT: Lam Aglütinasyon Testi
Mikro.: Mikroskobik
MFT: Mikroler Filtrasyon Testi
RSAT: Rapid Slide Agglutination
Önemli Not: Acil bildirimler ve bazı testler hariç saat 16:30' dan sonra gelen örnekler bir sonraki gün
çalışmaya alınır.
PANELLER
Test
Kodu
Panel Adı ve Test Kapsamı
Örnek Bilgisi
Termin
Fiyat
S / 1 mL
Aynı gün
¨ 150
S / 0.5 mL
Aynı gün
¨ 55
S / 1 mL
Aynı gün
¨ 110
Taze Tam Kan / HB
Aynı gün
¨ 65
Klinik Biyokimya Paneli
KPKP
ALP, ALT, AST, GGT, LDH, CK, Üre, Kreatinin, BUN, Total-Direkt-İndirekt
Bilirubin, Total Kolesterol, Trigliseritlet, Glikoz, Total Protein, Albümin, A:G
Oranı, P, Mg, Ca, Ürik Asit, Lipaz (23 parametre)
Renal Panel
RenP
Üre, Kreatinin, Total Protein, Albümin, A:G Oranı, ALP, P, Ca
(8 parametre)
KaraP
ALT, ALP, AST, GGT, Total Protein, Albümin, A:G Oranı, Total-Direk-İndirekt
Bilirubin, Total Kolesterol, BUN (12 Parametre)
Karaciğer Paneli
Kan Gazları ve Elektrolit Paneli (ePoc Kan Analiz Sistemi ile)
GazElek pH, pCO2, pO2, Na, K, iCa, Gllikoz, Hematokrit, Laktat, Cl, Kreatinin, HCO3,
TCO2, Baz Fazlalığı, sO2, Hemoglobin, Anyon Açığı (17 parametre)
t
Önemli Not: Bu panel için Li Heparinli Tam Kan 30 dakika içinde laboratuvara
ulaştırılmalıdır. pO2 hariç diğer parametreler raporlanmaktadır.
14
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
HEMATOLOJİ
Test
Kodu
ActVet
CooC
Test Adı
Activated Clotting Time (ACT)
Canine, Feline ve Equine
Coombs Test, Canine ve Feline
Hemogram
Hem
Köpek, Kedi, At, Sıçan, Fare, Tavşan, Maymun, İnek,
Domuz, Manda, Deve, Koyun, Keçi
Hemogram
Örnek Bilgisi
Metot
Termin
Kendi özel tüpünde
(Laboratuvardan
talep ediniz)
Koag.
Aynı gün
¨ 25
EB / 2 mL
Agg.
Aynı gün
¨ 95
EB / 2mL
Hematoloji
Analizörü
Aynı gün
¨ 40
EB, HB / 2 mL
Klasik Metot
Aynı gün
¨ 40
Fiyat
HemA
Avian, Reptile (Çalışılan test parametreleri hayvan
türüne göre farklılık göstermektedir.)
BloGro
Kan Grubu Tayini, Canine ve Feline
EB / 2 mL
Agg.
Aynı gün
¨ 90
LEHu
LE Hücresi
EB / 2 mL
Mikro.
Aynı gün
¨ 20
LöFo
Lökosit Formülü
EB / 2 mL
Mikro.
Aynı gün
¨ 20
KLİNİK BİYOKİMYA
Test
Kodu
Test Adı
Örnek Bilgisi
Metot
Termin
Alb
Albümin
S, EP, HP / 0.5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 12
AGRat
Albümin : Globulin Oranı (A:G)
S, EP, HP / 0.5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 24
Aldo
Aldolaz
S / 0.5 mL
Ki.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 15
ALP
ALP (Alkalen fosfataz)
S, EP / 0.5 mL
Ki.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 12
ALT
ALT (GPT)
S, EP, HP / 0.5 mL
Ki.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 12
Amil
Amilaz
S, P / 0.5 mL
Ki.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 14
Ammo
Amonyak (NH3)
EP, HP / 0.5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 20
AST
AST (GOT)
S, EP, HP / 0.5 mL
Ki.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 12
Cu
Bakır (Cu)
S / 0.5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 20
BilD
Bilirubin, Direkt (Konjuge)
S, P / 0.5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 10
BilI
Bilirubin, İndirekt (Unkonjuge)
S, P / 0.5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 20
BilT
Bilirubin, Total
S, P / 0.5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 10
Bun
BUN (Kan Üre Azotu)
S, EP, HP / 0.5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 10
CK
Creatin kinaz (CK)
S, EP / 0.5 mL
Ki.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 15
CRPc
CRP (C-Reaktif Protein), Canine
S / 0.5 mL
iELISA / ITA
Aynı gün
¨ 55
Zn
Çinko (Zn)
S / 0.5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 20
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
Fiyat
15
KLİNİK BİYOKİMYA
Test
Kodu
Test Adı
Fe
Örnek Bilgisi
Metot
Termin
Demir (Fe)
S, HP / 0.5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 20
Phos
Fosfor (P)
S, EP, HP / 0.5 mL
İdr. / 5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 12
Fruc
Fruktozamin
S, EP / 0.5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 20
GGT
Gamma-GT (GGT)
S, EP, HP / 0.5 mL
Ki.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 12
Gli
Glikoz
S, P / 0.5 mL
İdr. / 5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨8
Glo
Globulin
S, EP, HP / 0.5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 24
GLDH
Glutamat dehidrogenaz (GLDH)
S / 0.5 mL
Ki.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 15
BetaH
ß-Hidroksibütirik Asit (BHBA)
S, EP, HP / 0.5 mL
Ko.-Enzimatik
Aynı gün
¨ 15
İdrKim
İdrar, Fiziksel-Kimyasal Analiz
İdr. / 5 mL
Fiz. & Kim.
Aynı gün
¨ 15
İdrMik
İdrar, Mikroskobik Analiz
İdr. / 5 mL
Mikro.
Aynı gün
¨ 15
İdrTT
İdrar, Tam Analiz
İdr. / 5 mL
Fiz. &Kim. & Mikro
Aynı gün
¨ 25
Cals
Kalsiyum (Ca)
Ko.-Fotomerik
Aynı gün
¨ 13
Clo
Klor (Cl)
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 20
HDL
Kolesterol, HDL
S / 0.5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 13
LDL
Kolesterol, LDL
S / 0.5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 13
Chol
Kolesterol, Total (Chol)
S, EP, HP / 0.5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 10
Crea
Kreatinin (Crea)
S, EP, HP / 0.5 mL
İdr. / 5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨9
Ldh
LDH (Laktat dehidrogenaz)
S, EP, HP / 0.5 mL
Ki.-Fotometrik
Aynı gün
¨9
Lips
Lipaz
S, P / 0.5 mL
Ki.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 20
Magn
Magnezyum (Mg)
S, HP / 0.5 mL
İdr. / 5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 11
NEFA
NEFA (Free fatty acids)
S / 0.5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 20
S / 0.5 mL
Snap-ELISA
Aynı gün
¨ 80
PLI
16
PLI (Pankreatik lipaz immunreaktivite)
Canine ve Feline
S, HP / 0.5 mL
İdr. / 5 mL
S, EP, HP / 0.5 mL
İdr. / 5 mL
Fiyat
Kall
Potasyum (K)
S, EP, HP / 0.5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 15
ProT
Protein, Total
S, EP, HP / 0.5 mL
İdr. / 5mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 12
ProCre
Protein : Kreatinin Oranı (UPCR)
İdr. / 5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 21
Nat
Sodyum (Na)
S, EP, HP / 0.5 mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 15
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
KLİNİK BİYOKİMYA
Test
Kodu
Test Adı
SDH
Sorbitol dehidrogenaz (SDH)
Trig
Trigliseritler
Urea
Üre
Uric
Ürik Asit (UA)
Örnek Bilgisi
Metot
Termin
S / 0.5 mL
Ki.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 18
S, EP, HP / 0.5mL
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 12
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 10
Ko.-Fotometrik
Aynı gün
¨ 12
S, EP, HP / 0.5 mL
İdr. / 5 mL
S, EP, HP / 0.5 mL
İdr. / 5 mL
Fiyat
ENDOKRİNOLOJİ
Test
Kodu
Test Adı
Örnek Bilgisi
Metot
Estr
Estradiol (E2)
S, P / 0.5 mL
cELISA
2 gün sonra ¨ 30
Korti
Kortizol
S, P / 0.5 mL
cELISA
2 gün sonra ¨ 30
Prog
Progesteron (P4)
S, P / 0.5 mL
cELISA
2 gün sonra ¨ 30
T4Can
T4, Total - Canine
S, P / 0.5 mL
cELISA
2 gün sonra ¨ 55
T4Fel
T4, Total - Feline
S, P / 0.5 mL
cELISA
2 gün sonra ¨ 100
Testo
Testosteron (T)
S, P / 0.5 mL
cELISA
2 gün sonra ¨ 30
cTSH
TSH, Canine
S, EP / 0.5 mL
iELISA
2 gün sonra ¨ 40
Termin
Fiyat
KLİNİK SİTOLOJİ
Test
Kodu
Test Adı
Bant
Örnek Bilgisi
Metot
Termin
Bant Tekniği
Tüy, Kıl
Mikro.
Aynı gün
¨ 20
DeriK
Deri Kazıntısı
Deri Kazıntısı
Mikro.
Aynı gün
¨ 25
KanPr
Kan Parazitleri
EB / 2 mL
Mikro.
Aynı gün
¨ 20
KutSit
Kutanöz Sitoloji
Deri kazıntısı/sürüntüsü
Mikro.
Aynı gün
¨ 50
SitoKI
Sitoloji (Kan, İdrar, Dışkı, BOS gibi)
Kan, İdrar, Dışkı, BOS
Mikro.
Aynı gün
¨ 40
SitoYO
Sitoloji (Yumuşak Doku, Organ)
Yumuşak Doku, Organ
Mikro.
Aynı gün
¨ 60
TriKo
Trikogram
Tüy, Kıl
Mikro.
Aynı gün
¨ 30
Vagi
Vaginal Sitoloji
Vaginal Smear
Mikro.
Aynı gün
¨ 100
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
Fiyat
17
Mikrobiyoloji
Test
Kodu
AntB
AntVi
Örnek Bilgisi
Metot
Antibiyogram (Antibiyotik Duyarlılık
Testi)
Antibiyogram (Antibiyotik Duyarlılık
Testi)
Örnek Bakteri
Kolonisi
Örnek Bakteri
Kolonisi
Tüm Biyolojik
Materyaller
Tüm Biyolojik
Materyaller
Gaita, Barsak,
Organ
Disk Diffüzyon
Yöntemi
Vitek II, Dilüsyon
Yöntemi
Kültür +
Biyokimyasal Testler
Bakteri kolonisi
LAT
7 gün sonra ¨ 15
Bronkoalveolar Lavaj,
Tracheal swap, Organ
Bakteri Kültürü
7 gün sonra ¨ 60
Kanatlı serumu
LAT
7 gün sonra ¨ 15
Gaita, Kloakal
swap, Organ
Kültür
7 gün sonra ¨ 70
Süt örneği
Kültür + Vitek II
7 gün sonra ¨ 70
Bronkoalveolar Lavaj,
Tracheal Swap
Kültür + Vitek II
Bktr
Bakteri İzolasyon ve İdentikasyonu
BktrVi
Bakteri İzolasyonu ve İdentikasyonu
TBC
SalmoS
MycoK
MycoS
SalmoK
Mastit
18
Test Adı
Tüberküloz, Paratüberküloz
(Bakteriyoskopi)
Salmonella LAT (Antiserum)
(Salmonella izolasyonuna bağlı)
Mycoplasma spp. İzolasyonu
Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma synoviae (Antijenleri ile)
Salmonella İzolasyonu ve
İdentikasyonu (Kanatlı)
Mastitis Etken İzolasyon ve
İdentikasyon (Antibiyogram dahil)
BordK
Bordetella Proli
MayK
Maya İzolasyon ve İdentikasyonu
MantK
Mantar İzolasyon ve İdentikasyonu
MayD
Mayalar için Antifungal Duyarlılık Testi
Tüm Biyolojik
Materyaller
Tüm Biyolojik
Materyaller
Maya Kolonisi
Kültür + Vitek II
Ziehl-Neelsen
Boyama
Kültür + Vitek II
Kültür
Vitek II
Termin
Fiyat
1 gün sonra ¨ 30
1 gün sonra ¨ 60
2-5 gün
sonra
2-10 gün
sonra
Aynı gün
3-5 gün
sonra
2-3 gün
sonra
3-10 gün
sonra
¨ 70
¨ 90
¨ 15
¨ 60
¨ 70
¨ 60
1 gün sonra ¨ 100
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
İMMUNFLORESAN ANTİKOR TESTLERİ (IFA)
IFA testleri cut-off değerlerde çalışılmakta ve raporlanmaktadır. Seropozitif çıkan sonuçların End-Point antikor titrelerinin
belirlenmesini istiyorsanız ayrıca belirtiniz. Bu işlem için birim yat üzerine ¨ 100 eklenecektir.
Test
Kodu
Test Adı
Örnek Bilgisi Metot
Termin
cANA
Anti-Nükleer Antikor(ANA), Canine ve Feline
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 45
BartoG
Bartonella henselea, IgG, Feline
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 45
BartoM
Bartonella henselae, IgM, Feline
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 45
BNeoG
Bovine Neospora caninum,IgG
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 30
BrucG
Brucella canis, IgG
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 60
BrucM
Brucella canis, IgM
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 60
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 50
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 50
AnaG
AnaM
Canine Anaplasmosis,IgG
(Anaplasma phagocytophilum, IgG)
Canine Anaplasmosis, IgM
(Anaplasma phagocytophilum, IgM)
Fiyat
Canine Babesia canis, IgG
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 50
BabeM
Canine Babesia canis, IgM
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 50
BorrG
Canine Borrelia burgdorferi, IgG
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 50
BorrM
Canine Borrelia burgdorferi, IgM
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 50
CDVg
Canine Distemper Virus (CDV), IgG
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 55
CDVm
Canine Distemper Virus (CDV),IgM
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 55
EhrG
Canine Ehrlichia canis, IgG
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 50
EhrM
Canine Ehrlichia canis, IgM
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 50
IHCg
Canine Enfeksiyöz Hepatitis, IgG (Adenovirüs) S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 65
IHCm
Canine Enfeksiyöz Hepatitis, IgM(Adenovirüs) S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 65
LeisG
Canine Leishmaniasis, IgG
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 70
LeisM
Canine Leishmaniasis, IgM
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 70
LEPTOg
Canine Leptospirosis, IgG
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 55
LeptoM
Canine Leptospirosis, IgM
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 55
NeoG
Canine Neospora caninum, IgG
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 50
NeoM
Canine Neospora caninum, IgM
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 50
AnaFG
Feline Anaplasmosis, IgG
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 50
AnaFM
Feline Anaplasmosis, IgM
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 50
ChlaG
Feline Chlamydophila, IgG
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 50
EhrlFG
Feline Ehrlichiosis, IgG
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 50
Feline Ehrlichiosis, IgM
S, P / 0.5 mL
*Fiyat: IgG ve IgM birlikte istenildiği zaman uygulanacak yattır.
IFA
Aynı gün ¨ 50
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
¨ 80
¨ 105
¨ 90
BabeG
EhrlFM
*Fiyat
¨ 90
¨ 90
¨ 100
¨ 90
¨ 115
¨ 100
¨ 100
¨ 90
¨ 90
¨ 90
19
İMMUNFLORESAN ANTİKOR TESTLERİ (IFA)
IFA testleri cut-off değerlerde çalışılmakta ve raporlanmaktadır. Seropozitif çıkan sonuçların End-Point antikor titrelerinin
belirlenmesini istiyorsanız ayrıca belirtiniz. Bu işlem için birim yat üzerine ¨ 100 eklenecektir.
Test
Kodu
Test Adı
Örnek Bilgisi Metot
Termin
FHVg
Feline Herpesvirüs (FHV), IgG
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 60
FIVAb
Feline Immunedeciency Virus(FIV), Ab
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 55
FCoVab
Feline İnfeksiyöz Peritonitis(FIP), IgG
(Feline Coronovirüs-FCoV)
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 55
FLeisG
Feline Leishmaniasis, IgG
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 70
FPLVG
Feline Panleukopenia Virus (FPLV), IgG
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 55
FPLVM
Feline Panleukopenia Virus (FPLV), IgM
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 55
ToxoG
Toxoplasma gondii IgG, Canine ve Feline
S, P / 0.5 mL
IFA
Aynı gün ¨ 45
S, P / 0.5 mL
Toxoplasma gondii IgM, Canine ve Feline
*Fiyat: IgG ve IgM birlikte istenildiği zaman uygulanacak yattır.
IFA
Aynı gün ¨ 45
ToxoM
Fiyat
*Fiyat
¨ 100
¨ 80
Snap & Dot ELISA Testler
Test
Kodu
Test Adı
Fiyat
Örnek Bilgisi
Metot
Termin
S, P, EB / 0.5 mL
Snap ELISA
Aynı gün
¨ 85
Canine Snap 4Dx Plus
C4Dx
(Dirolaria immitis Ag, Anaplasma
phagyctophilum Ab, Anaplasma playts Ab,
Ehrlichia canis Ab, Ehrlichia ewingii Ab, Borrelia
burgdorferi Ab)
VacCa
Canine VacciCheck (ICH, CPV, CDV)
S, P / 0.5 mL
Dot ELISA
Aynı gün
¨ 60
VacFe
Feline VacciCheck (FPLV, FHV, FCV)
S, P / 0.5 mL
Dot ELISA
Aynı gün
¨ 60
İMMUNOKROMOTOGRAFİK TESTLER
20
Test
Kodu
Test Adı
DiroAg
Fiyat
Örnek Bilgisi
Metot
Termin
Canine Dirolaria immitis, Ag
S, EB, HB / 0.5 mL
ICT
Aynı gün
¨ 45
CDVAg
Canine Distemper Virüs (CDV), Ag
Konjuktival Swap
ICT
Aynı gün
¨ 45
InuAg
Canine Inuenza, Ag
Nazal Salgı
ICT
Aynı gün
¨ 45
CLeisAb
Canine Leishmaniasis, Ab
Serum
ICT
Aynı gün
¨ 55
ParaAg
Canine Parainuenza, Ag
Nazal Salgı
ICT
Aynı gün
¨ 60
CPVAg
Canine Parvovirüs (CPV), Ag
G/2g
ICT
Aynı gün
¨ 45
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
İMMUNOKROMOTOGRAFİK TESTLER
Test
Kodu
Test Adı
FCoVAg
Feline Enfeksiyöz Peritonitis (FIP), Ag
(Feline Coronavirüs-FCoV)
FeLVAg
Fiyat
Örnek Bilgisi
Metot
Termin
G/2g
ICT
Aynı gün
¨ 45
Feline Leukemia Virüs (FeLV), Ag
S, P / 0.5 mL
ICT
Aynı gün
¨ 35
FelFIV
FeLV Ag + FIV Ag (Combo)
S, P / 0.5 mL
ICT
Aynı gün
¨ 55
FPLVAg
Feline Panleukopenia Virüs (FPLV), Ag
G/2g
ICT
Aynı gün
¨ 70
GiaAg
Giardia, Ag
G/2g
ICT
Aynı gün
¨ 35
DİĞER TESTLER
Test
Kodu
Test Adı
BrucR
Fiyat
Örnek Bilgisi
Metot
Termin
Brucella canis, Ab
S / 0.5 mL
RSAT
Aynı gün
¨ 70
DirMft
Canine Dirolaria immitis, Mikroler
EB / 2 mL
MFT
Aynı gün
¨ 30
GaiP
Gaitada Parazit Aranması
G/2g
Flotasyon Metodu
Aynı gün
¨ 25
Rektal Swap
(Lab.a danışınız)
InPouch Mikro.
(Lab.a danışınız)
Tricho
Tritrichomonas foetus, Feline
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
2 gün sonra ¨ 80
21
KLİNİK BİYOKİMYA ÇALIŞMA ESASLARI ve ÖRNEK GÖNDERİMİ
Laboratuvara örnek gönderiminde aşağıda belirtilen hususlara uyulması gereklidir.
-Laboratuvar hizmetinin verilebilmesi için örnekler eksiksiz doldurulmuş “Örnek Gönderim Formu”
eşliğinde gönderilmelidir.
-Örnek materyali üzerinde hayvanın kimliği açıkca tanımlanmış olmalıdır (Örnek Gönderim Formu ile
uyumlu olmalı).
-Hayvanın sahibi ve hayvanın adı her örnek üzerine yazılmalıdır.
-Anamnez bilgisi yazılmalıdır.
-Örnek alınma günü açıkca belirtilmelidir.
-Örneğin tipi, miktarı ve gönderim şeklinin (soğuk zincir, kırılma ve dökülmeyi engelleyecek ambalaj)
talep edilecek analiz parametresi/lerine uygunluğu sağlanmalıdır.
-Örneklerin alınacağı materyaller doğru seçilmeli ve son kullanım tarihleri geçmemesi gereklidir.
-Kan örnekleri alınmadan önce mutlaka tüpün son kullanma tarihi kontrol edilmelidir. Kan erekli miktarda
ve uygun şekilde alınmalıdır. Özellikle antikoagulanlı tüplerde, tüp üzerinde belirtilen noktaya kadar
alınmalıdır.
-Kan örneklerinin hemolizli, lipemik ve ikterik olmamaları için kontrol edilmelidir.
-Çok sayıda örnek ve test isteği durumunda laboratuvara önceden bilgi verilmelidir.
Hematolojik Tetkikler: Kan örneği EDTA'lı tüpe (mor kapaklı) alınmalı ve tüp üzerinde belirtilen miktarda
olmalıdır. Örneğin; tüp üzerinde 2 ml yazılı ise bu miktar en az 1.5 ml olmalıdır. Tüp çalkalanmadan
yavaşça ters-yüz edilerek karıştırılmalıdır. Tüpte pıhtı olup olmadığına bakılmalı, eğer varsa yeniden
alınmalıdır. Tüpün üzerinde hayvanın adı ve kan alma zamanı yazılmalıdır.
Klinik Biyokimya Testleri: Kan örneği steril düz/kuru tüpe (kırmızı veya sarı kapak) alınır. Kan örneğinin
doğrudan taşınması tercih edilmez. Tercihen önce pıhtılaşma için 15 - 30 dakika kadar beklenildikten
sonra 3000 devirde 10 dakika santrifüj edilerek serum kısmı ayrı bir tüpe konularak laboratuvara
gönderilmelidir. Eğer örnek bir gece bekletilecek ise serum 2-8 °C' de, daha uzun bekletilecekse
dondurulup -20 °C' de muhafaza edilmelidir (Bazı testlerde farklılık göstermektedir). Bazı testler için
Sitratlı veya Heparinli tüpler gerekebilir. Testler bölümünde detaylı bilgiler yer almakta olup istenildiği
durumlarda laboratuvara danışılabilir.
Kan Örneğini Etkileyen Faktörler
1-Hemoliz: Eritrositlerin lize olmasıdır. Haf, orta veya ileri derecede olabilir. Hemolizin nedenleri
arasında zaman, ısı, travma ve hatalı taşıma yer almaktadır. Kan bekletilmeden santrifüj edilmemelidir.
Sıcak ortamda (araba, güneş altı) bekletilmemelidir. Vena içinde iğnenin hareketi ve iğnenin çok küçük
olması hemolize neden olabilir. Enjektör ile alınan kanın tüp içine nakli sırasında hemoliz oluşabilir.
Tercihen holder kullanılması önerilir.
2-Lipemi: Aç olmayan veya yeni gıda tüketmiş bir hayvanın kanı lipemik olacağından tüm sonuçlar
etkilenebilir.
3-İkterus: Sarılık nedeniyle bazı testlerin değerleri etkilenmektedir.
4-Kullanılan İlaçlar: Örneğin kortikosteroid uygulanan hayvanlarda serum biyokimyasında değişiklikler
gözlenir.
22
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
KLİNİK BİYOKİMYA ÇALIŞMA ESASLARI ve ÖRNEK GÖNDERİMİ
Örneğin Red Kriterleri
Red kriteleri istenen testlere bağlı olmakla birlikte, testi gönderen veteriner hekime veya sorumluya haber
verilmektedir.
Red Kriterlerinden bazıları; Hemoliz, Lipemi, yetersiz miktar, uygun olmayan tüpe veya kaba alımı, uygun
olmayan muhafaza koşulu, isimsiz numune, hatalı isim yazma, tüpten sızan örnekler.
İdrar Örneği Alımı
Taze idrar örneği temiz bir idrar kabına alınıp gönderilmelidir. İdrar bekletilirse hem kimyasal hem de
sitolojik olarak gözle görülür değişiklikler oluşur. Bu tür değişiklikleri en aza indirmek için steril bir tüpe
veya kaba alınan idrar oda ısısında bekletilmemeli, 2-8 °C' de buzdolabında tutularak soğutulmuş
olarak gönderilmelidir. İdrar örneğinin üzerine hayvanın bilgisi yazılmalı ve örnek gönderme formu
doldurulmalıdır.
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ÇALIŞMA ESASLARI ve ÖRNEK GÖNDERİMİ
-Marazi maddeleri çok taze olmalı ve yeteri miktarda alınmalıdır.
-Hastadan, ateşli dönemde materyal alınması tercih edilmelidir. Çünkü kanda fazla miktarda etkene
rastlamak mümkündür. Ateşli durumda iken genellikle kan alınarak hemokültürler yapılır. Hastalık
etkenleri vücuttan çeşitli sekret (süt, sperma, tükürük, v.s.) ve ekskretlerle (idrar, gaita, kraşe, burun
akıntıları, uterus akıntıları, v.s.) dışarı atılırlar.
-Muayene için gönderilecek organ ve dokular: lezyonlu karaciğer, akciğer, dalak, böbrek, beyin, lenf
yumruları, uzun kemik, barsak, deri ile kan, süt, idrar, sperma, BOS, vücut boşluklarındaki eksudatlar,
gözyaşı akıntısı, tracheal ve intrauterin svaplar ve frotilerdir. Alınan numuneler bakteriyolojik muayeneye
uygun olmalı, materyal taze kadavradan alınmalıdır. En geç ölümden 2 saat sonra alınıp soğuk zincirde
(buz aküleri vs.) en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. Kısa sürede laboratuvara ulaştırılamayacak
ise % 50 steril gliserinli FTS içerisinde gönderilmelidir.
-Marazi maddeler, antibiyotik veya kemoterapötik maddelerin uygulanmadığı hastalardan veya
antibiyotik uygulamasından önce alınmalıdır. Eğer antibiyotik tatbik edilmişse, vücuttan atılma süresini
bekleyip daha sonra materyal alınmalıdır.
-Marazi maddeler, aseptik koşullarda alınmalı ve steril kaplara konarak hemen soğuk zincirde
laboratuvara ulaştırılmalıdır. Laboratuvarda aynı gün ekim yapılmayacak ise -20°C’de muhafaza
edilmelidir.
-Alınan kanlar, usulüne uygun olarak serumu çıkarılır ve gönderilir. Eğer isteniyorsa antikoagulanlı tüpler
içerisinde de kan gönderilebilir.
-Bakteriyolojik, mikolojik ve virolojik incelemeler için kullanılan kapların ve tüplerin steril olması
gereklidir. Marazi maddesi almak için makas, bisturi ve penslerin de aynı şekilde kaynatılarak sterilize
edilmesi ve soğuduktan sonra kullanılması uygundur.
-Gönderilen numuneler ayrı ayrı alınıp, üzerlerine etiket bilgileri eksiksiz yazılmalıdır.
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
23
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ÇALIŞMA ESASLARI ve ÖRNEK GÖNDERİMİ
Bakteriyolojik incelemeler için gönderilecek marazi maddeler
-Lezyonlu Organ: El ayası büyüklüğünde lezyonlu organ parçaları % 50 gliserinli serum zyolojik içinde
laboratuvara gönderilmelidir. Ancak uzun sürede ulaştırılacaksa gliserin kullanılmamalıdır.
-Kan: Kan örneklerinde etilen daimin tetra-asetik asit (EDTA) veya heparin gibi antikoagulanların
kullanılması yaygındır. Serolojik ve biyokimyasal analizler için kan örneği mümkün olduğu kadar temiz bir
şekilde venöz yoldan alınır. İdeal olarak, kan alınacak bölgedeki deri tras edilmeli (veya tüyler
koparılmalı) ve % 70’ lik alkolle silinmeli ve kuruması beklenmelidir. Antikoagulan ile alınan örneklerin
alındıktan sonra en kısa zaman içerisinde sadece nazik hareketler ile alt üst edilerek tam olarak
karıstırılması gereklidir. Serum örnekleri için jelli tüpler kullanılabileceği gibi yokluğunda alınan kan oda
ısısında 1-2 saat süreyle pıhtı olusmaya baslayıncaya kadar bırakılmalıdır. Daha sonra steril bir çubuk ile
çevresi çizilerek ve tüpler +4 0C’deki buzdolabında birkaç saat veya bir gece bekletilir daha sonra örnek
1000 devirde yaklasık 10-15 dakika süreyle santrifüj edilir ve serum yavasça pipetle alınabilir.
-Dışkı ve Barsak içeriği: Dışkı örnekleri, mikrobiyolojik muayene için svapla alınarak uygun transport
medium içerisinde +2-8 0C’de taşınmalıdır. Dışkı taze olmalı ve en kısa sürede laboratuvara
gönderilmelidir. Barsak içeriği, 50 cc’ lik şişelere alınır. İnce barsak içeriği laboratuvara aynı gün içinde
ulaştırılamayacak ise 50 ml ince barsak içeriğine 5 damla kloroform ilave edilerek gönderilmelidir.
-Göz ve Nazal Akıntı: Örnekler, konjunktivadan palpebranın ayrık tutularak nazikçe svap yardımı ile
alınmasıyla toplanır. Daha sonra svaplar, transport medium içerisine konulur. Nazal akıntılar (tükürük,
gözyaşı), tercihen tel saplı dakron, pamuk ve gazlı bez svablarıyla alınmalıdır. Svabın transport medium
ile ıslatılması veya nemlendirilmesi yardımcı olabilir. Svab 1 dakika kadar sekresyonlar ile temas
ettirilmelidir. Daha sonra transport medium içerisine yerleştirilmeli ve gecikmeden + 4 0C’de
laboratuvara gönderilmelidir.
-Apse: Apse örnekleri, apse duvarından kazıntı ile birlikte toplanmalıdır. Apsenin orta kısmındaki irin
genellikle sterildir. En iyi kültür sonuçları, yeni meydana gelmiş apselerden örnek toplandığında alınır.
-İdrar: İdrar örnekleri, idrar analizi, bakteriyel mikroskopi, kültür veya klinik bir bakteriürinin bulunup
bulunmadığını saptamak için gönderilebilir. Normal olarak idrarda bakteri bulunmamalıdır. İdrarın
alınmasında dikkat edilecek nokta ise olabildiğince üretradan ve çevreye bulaştırmadan alınmasıdır.
Bakteriyolojik prosedürler açısından tercih edilen toplama yöntemleri sistosentez, katater veya orta
idrarı örnekleridir. İlk idrar dışarıya,orta idrar ise steril idrar kaplarının 1/3’ü doluncaya kadar alınmalıdır.
İdrar yolu enfeksiyonlarının araştırılması için en iyisi taze sabah idrarının alınmasıdır. Örnekler en geç 4
saat içinde ekimleri yapılmalıdır.
-Genital Bölge Akıntıları ve Semen: Örnekler vajinal veya prepusyal yıkama ya da uygun svapların
kullanılması yoluyla alınabilir. Semen örnekleri en iyi şekilde bir yapay vajina kullanılarak alınabilir.
Sıklıkla spesik transport medium (Ör; Amies, Stuart Medium vs.) koşullarına gereksinim duyulur.
-Deri: Mikrobiyolojk muayene için infekte deri lezyonlarından biyopsi veya kazıntı örnekleri steril kaplar
içerisinde en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılır. Fungal infeksiyonlar için ayrıca deri kazıntıları ve
tırnak kullanılır. Fungal enfeksiyonların tespiti için alınan örneklerde, lezyonlarda bulunan yabancı
maddeleri, kontaminant mantar sporlarını ve diğer ajanları gidermek için; lezyonlar, %70 alkole
batırılmış pamukla iyice silinirler. Alkol kuruduktan sonra, pens, küret, bistüri vs. ile lezyonların
kenarlarındaki aktif bölgelerden deri kazıntısı alınarak steril kuru petri kutularına veya şişelere, yeteri
miktarda toplanır ve ağzı iyice kapatılır.
24
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
www.neuanimalhospital.com
[email protected]
0 392 675 10 00 / 3145 - 3150
Yakın Doğu Üniversitesi
Yakın Doğu Bulvarı
Lefkoşa - KKTC
YDÜ Hayvan Hastanesi © 2015|Her hakkı saklıdır. | www.neuanimalhospital.com
Download

NEU_Animal_Hospital_Fiyat Listesi_2015_12.2